Népsport, 1980. április (36. évfolyam, 78-102. szám)

1980-04-09 / 83. szám

XXXVI. 83. ♦ 1980. április 9 NÉPSPORT 7 A NÉPSPORT JELENTI • A NÉPSPORT JELENTI • A NÉPSPORT JELENTI • A NÉPSPORT JELENTI • A NÉPSPORT JELENTI Futóvadlövő-parádé — Miskolcon Immár hagyományosan Miskolc a házigazdája a legjelen­tősebb hazai futóvadlövő versenynek. A csodálatos szépségű Csanyik-völgyben hosszú évek óta Ilyentájt, tavasszal rande­vúzik egymással Európa futóvadlövő mezőnyének krémje. .A nemzetközi versenynaptárban már piros betűkkel jelzik e kiemelkedő erősségű viadalt, amelyre minden évben nagy számban érkeznek külföldi versenyzők. Egy évről évre meg­rendezett nagyszabású versenyre szokás azt mondani, hogy minden eddiginél rangosabb, nagyobb mezőny gyűlik össze. Nos, a mostani miskolci versenyt nem kell mesterségesén „feldobni”, hiszen, világbajnoki mezőny gyűlik össze a hét végén. Rekordszámú indulógárda: tizenkét ország nevezte •legjobbjait. Anglia, Ausztria, Csehszlovákia, Finnország, Len­gyelország, az NDK, az NSZK, Olaszország, Románia, Svéd­ország, a Szovjetunió, no és természetesen Magyarország vá­logatott futóvadlövői találkoznak a Magyar Sportlövő Szö­vetség és az MHSZ Borsod megyei vezetőségének rendezé­sében sorra kerülő versenyen. Az egyéni névsor lenyűgöző. Indul a szovjet Gazov, Mont­real egyéni olimpiai bajnoka. Társaságában lesz honfitársa, a tavalyi junior Európa-bajnok Melnyik is. A finnek tavalyi világbajnok csapatukkal vonulnak fel. Az olaszok élén az 1978-as világbajnok Mezzani áll. A lengyeleket az elnyűhe- tetlen, a helyét a világ élvonalában évek óta makacsul tartó Greskiewicz vezeti. A két évvel ezelőtti Európa-bajnok Pfeffer neve fémjelzi az NDK csapatát. A verseny legnagyobb sztárja — s ez a felsoroltak után a legnagyobb dicséret — a, magyar csapat lesz. A tavalyi VB-ezüstérmes gárda soraiban szerepel a világ- és Európa- bajnok Bodnár Tibor, aki néhány napja 588 körös új orszá­gos csúcsával bizonyította, hogy ott folytatja, ahol tavaly abbahagyta. Szerepel a VB-ezüstérmes Doleschall András és a moszkvai kiküldetésre pályázó miskolci Szabó Gyula is. A minden korábbinál magasabb színvonalúnak Ígérkező versenyt szombaton és vasárnap rendezik a Csanyik-völgyben — egyldőben három pályán! A hónap végén az ifjúsági és junior cselgáncsozók MNK- küzdelmein részt vesz a Bp. Honvéd vendégeként a KS Re- sursa lengyel együttes is. A ló- dzi cselgáncsozók a lengyel utánpótlás élmezőnyébe tartoz­nak. ★ Három korosztály — úttörő, serdülő, ifjúsági — legjobbjai­nak részvételével kétnapos fel­mérő versenyt rendez a Ma­gyar Kerékpáros Szövetség. Kedden az országúton vetélked­tek a fiatalok, szerdán a Cooper-tesztből vizsgáznak majd. Az NDK 27 városában rendezik az IPEFA-torna döntőjét Születésnap Nagy érdeklődés előzte meg az elmúlt hét végén, pénteken és vasárnap lebonyolított Ma­gyarország—NDK országok kö­zötti utánpótlás-válogatott ököl­vívó mérkőzést. A fokozott fi­gyelmet a vendégek Európa- hírű fiataljai váltották ki, töb­ben közülük ifjúsági VB-, EB-éremmel, IBV-győzelemmel büszkélkedhettek. A papírforma tehát NDK-győzelmet ígért. A pénteki eseményen (amely a két találkozó közül a jelentő­sebbnek számított) aztán bebi­zonyosodott, hogy papírforma az ökölvívásban sem létezik. Fia­taljaink 12:10-re nyertek... A vendégek nehéz-, illetve félnehézsúlyú versenyzője Lutz Philipp és ikertestvére, Peter biztos esélyesként lépett szárí­tóba. Szereplésük ennek ellené­re csak ötven százalékosan si­került: Lutz győzött, Pétért vi­szont kiütötték. A nehézsúlyú fiú ellenfele, Alvics nem vette figyelembe, hogy a testvérpár éppen a mérkőzés napján, áp­rilis negyedikén ünnepelte hu­szadik születésnapját. Mindenesetre gratulált nekik! Űj elnökséget választottak a Bábolnai SE rendkívüli közgyű­lésén. A társadalmi elnök dr. Szurop István, a Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát vezér­igazgató-helyettese lett; az ügy­vezető elnök Botos Antal. Autósport a Rádióban Versenyeztek, nyertek, de hi­vatalosan nem léteztek. Ez jel­lemezte 1978. január 8-ig az autóversenyzőket. A fenti dá­tum a sportág honi „kilométer­kövét” jelentette és a hivata­los elismerés után rendeződött a versenyzők jónéhány jogi, eti­kai, szakági problémája. De va­jon az összes? Két év ugyan egy sportág történetében nem nagy idő, de hogyan tudott a Magyar Autó- és Motorsport Szövetség meg­birkózni az autósport múltjából és jelenéből fakadó gondokkal? Erre és a hallgatók által fel­tett kérdésekre próbál meg vá­laszolni a rádió Ötödik sebesség című adása április 14-én. A 130—020 telefonon április 14-én délelőtt tíz órától „él” és bármilyen, az autóversenyzéssel kapcsolatos kérdést várnak a műsor szerkesztői és a meghí­vott vendégek, a MAMSZ ve­zetői és a hazai élversenyzők. A Kaposvárott lezajlott Ma­gyarország—Görögország labda­rúgó-mérkőzéssel végleg kiala­kult az NDK-ban május 16. és 25. között sorra kerülő 33. UEFA- toma tizenhatos döntője. A csapatok az NDK 27 váro­sában küzdenek meg egymással, összesen 28 mérkőzést vívnak. A négy csoporton belül május 16., 18. és 20. a körmérkőzések időpontja. A döntő színhelye má­jus 25-én a lipcsei Bruno Plache stadion lesz. itt játszanak a har­madik helyért is. Az UEFA-tor- na központja Lipcse, innen utaz­nak az együttesek a különböző színhelyekre. A-CSOPORT: Magyarország ifjúsági labdarúgó-válogatottja az A-csoportba került. Ellenfele Olaszország (Ausztria ellenében jutott a döntőbe), Spanyolor­szág (Svájcot verte ki a selej­tezőben), továbbá Norvégia (Svédországnál bizonyult jobb­nak). A további csoportok tagjai, zárójelben legyőzött selejtezőbeli ellenfeleik: B-CSOPORT: Bulgária (Cseh­szlovákia), Hollandia (Skócia), Franciaország (Belgium, Íror­szág), NDK (selejtező nélkül a rendező jogán). C-CSOPORT: Románia (Tö­rökország), Finnország (lzland), Lengyelország (Ciprus), NSZK (Luxemburg). D-CSOPORT: Ezsak-lrország (Wales), Anglia (Dánia), Jugo­szlávia (Szovjetunió), Portugália (Málta). A négy csoport győztese, va­lamint a két legjobb csoportmá­sodik Európa képviseletében be­kerül az 1981-ben Ausztráliában sorra kerülő III. Ifjúsági Világ Kupa tizenhatos döntőjébe. A motocross OB I—II osztá­lyának idénynyitó futamát a Kaposvári KSC rendezi Kapos­várott, a Hangárdombon. A csaknem másfélszáz versenyző részére szombaton délután lesz a műszaki gépátvétel, amelyet edzés követ majd. A vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődő ver­senyen 2x30 percet + két kört kell teljesíteni az indulóknak. A mintegy 2500 méter hosszú, 5 méter átlagszélességű mere­dek kaptátokkal, ugratókkal nehezített, kötött talajú pályán rajthoz áll a teljes magyar él­gárda. Itt van a világba; noknő-is Eseménydömping jellemzi mostanában tájfutósportunkat A hét végén mintaszerűen meg­rendezett Postós Kupa külföldi résztvevői — több ország ifjú­sági és junior válogatottja — szerdán és csütörtökön, Kis- gyónbárvya és Nagyszénás tér­ségében tartanaik versenyedzé­seket. Pénteken Pécs melletlt rendezik az ifjúsági válogatot­tak nemzetközi versenyét, szom­baton a PVSK Kupa váltóver­senyt, vasárnap pedig a Me­csek Kupa egyéni viadalt. Finnországból — az ifjúsági vá­logatottak melliett — több mint egy tucat felnőtt válogatott is érkezett. Hazánkban készül az idei versenyekre többek között Ouiti Borgenström, a tavalyi tamperei VB női aranyérmese is! O Az idén elsőízben rende­zik meg tájfutásiban a baráti hadseregek bajnokságát a Szov­jetunióban, várhatóan Mioszk térségében, minden valószínű­ség szerint augusztus közepén. KOSÁRTURMIX Egymást követik a rangos férfi kosárlabda-események. Április 11- én Győrött megkezdődik a hagyo­mányos MEZŐGÉP Kupa. Már el­készült a műsor. Péntek. 1S.15: Magyarország A—Magyarország B, 17.45: Ausztria—Görögország, 19.15: Franciaország—NSZK. Szombat. 1«: Magyarország B—Ausztria, 15.30: Görögország—Franciaország, 18: NSZK—Magyarország A. Va­sárnap. 8.30: Magyarország B—Gö­rögország, 10: Ausztria—NSZK, 11.30: Franciaország—Magyarország A, 18: Görögország—NSZK. Hét­fő. 17: Franciaország—Magyar- ország B, 18.30: Magyarország A— Ausztria. Kedd. 16: Ausztria— Franciaország, 17.30: Görögország —Magyarország A. * * • A román női ifjúsági kosárlabda­válogatott csütörtökön Nagykani­zsára érkezik. Péntektől négyes tornára kerül sor, amelyen a ven­dégeken kívül a magyar ifjúsági A- és B-válogatott, valamint Nagy­kanizsa együttese indul. Az olimpiai selejtezőre készülő női kosárlabda-válogatott április 15-én Gdanskba utazik, ahol nem­zetközi hatos tornán vesz részt. A hírek szerint Kuba, Olaszország, a szovjet B-válogatott, Lengyelország A- és B-csapata, valamint Ma­gyarország indul. • * • A Tisza Kupa nemzetközi női kosárlabdatorna április 23-án kez­dődik Szolnokon. A műsor. Áp­rilis 23. 16: Magyarország B— Csehszlovákia. 18: Jugoszlávia— Szovjetunió. 19.45: Magyarország A —Kuba. Április 21-én. lö: Szovjet­unió—Magyarország B. 17.45: Ku­ba—Csehszlovákia. 19.30: Magyar- ország A—Jugoszlávia. Április 25-én. 16: Magyarország A—Ma­gyarország B. 17.45: Csehszlovákia —Szovjetunió. 19.30: Jugoszlávia— Kuba. Április 26-án. 15: Jugo­szlávia—Magyarország B. 16.45: Magyarország A—Csehszlovákia. 18.30: Kuba—Szovjetunió. Április 27-én. 9: Jugoszlávia—Csehszlová­kia. 10.45: Szovjetunió—Magyar- ország A. A kubai csapat nemzetközi prog­ramja miatt a Kuba—Magyar- ország B összecsapásra még a torna hivatalos megnyitója előtt, április 22-én délután sor kerül. ... Az MKSZ elnöksége április 10-én tárgyalja az olimpiai selejtezőre utazó női és férfiválogatott össze­tételét és a felkészülés tapasztala­tait. A szövetség edzőbizottsága április 23-án a női edzők számára Szolnokon szakmai továbbképzést tart. Ökölvívó szakosztályt alakí­tottak az Olajmunkás SE-ben. Az edzői teendőket Csiszár László, a Tatabányai Bányász volt vezető edzője látja el. k Megjelent a Szovjet Sport- magazin legújabb, áprilisi szá­ma. A kiadvány ismét nagy te­ret szentel az olimpiai előké­születeknek, s bemutatja az NDK-versenyzők éremesélyes sportágait. A labdarúgás ked­velői biztosan kíváncsian olvas­sák majd az angol Keeganröl és a szovjet Kipianiról, vala­mint a női futball létjogosult­ságáról szóló írást. Születésé­nek 110. évfordulójára emlékez­ve pedig Lenin ismert hobbi­járól, sakkszeretetéről is olvas­hatunk. k Mödlingben, az osztrákok nemzetközi pontszerző ifjúsági teniszviadalán Böröcz (MTK- VM) és Gulyás (Ü. Dózsa), va­lamint Polónyi (Bp. Spartacus) és Kovacsics (Nyíregyháza) kép­viseli a magyar színeket... A Kubából múlt héten hazatért Machán (NIM) és Szörényi J. (BSE) Jugoszláviába utazott, ahol rajtuk kívül még Csépai (MTK-VM), valamint Fagyas (Vasas) és Szörényi A. (BSE) indul magyar részről az idény- éleji bemelegítő versenye­ken ... Varga (BSE) és Bán- hidi (0. Dózsa) szerda este in­dul Athénba, a görög szövet­ség meghívására a fiatalok ed­zőtársai lesznek. A KISZÖV Kupa háromtusa versenyét április 26-án délelőtt 10 órakor rendezik Gyöngyösön az Egri úti sporttelepen. Az ipari tanulók nevezését április 19-ig lehet elküldeni a KISZÖV szövetkezetpolitikai osztályára. ★ Két hétig Tatán készül az élvonalbeli lengyel dobóatléták 11 főnyi csoportja. A vendégek között van Bielczyk, a gerely- hajító-csúcstartó is. Hírek a birkózó- bajnokságról A birkózás mindkét fogásne- mébesn, egy időben, egy csarnok­ban kerül sor az országos felnőtt bajnokság küzdelmeire. A kör­csarnokban pénteken, szombaton és vasárnap több mint 200 bir­kózó lép szőnyegre. Q Kihever­te sérülését és indul a bajnok­ságban az 57 kg-os kötöttfogású mezőny két kitűnősége, Motrnáx Gyula (Ganz-MÁVAG) és Tiger Tibor (Szondi HSE). 0 Az 57 kg saahadfogású EB 5. helyezett­je, a térdoperáción átesett Sza- lootai Imre is kacérkodik az in­dulás gondolatával, sj Meghí­vást kaptak a bajnokságra az el­múlt évben I. osztályú vagy aranyjelvényes minősítést szer­zett birkózók. $ Utolsó alka­lommal láthatja a hazai közön­ség az olimpián szereplő viliág- bajnokokat a moszkvai viadal előtt, o Három szőnyegen foly­nak majd a küzdelmek a Kör­csarnokban. Pénteken és szom­baton reggel 9-től és délután zaj­lanak a selejtezők, vasárnapra csak a dön.ők maradnak. Hargitay— Verrasztó Z. 6:4 Dunaújvárosban a hét végén rendezték meg az Arany Üst nemzetközi úszóutánpótlás se­regszemlét. Az egyik számként a kötelező iskolai úszásoktatásban úszni megtanult, de nem igazolt tizenegy-tizenkét évesek ver­sengtek — megyénként a két- két legjobb fiú és lány. A dön­tőbe jutottakról tesztlapokat ál­lítottak ki, amelyeken a kérdé­sek között szerepelt az is, kit te­kintenek példaképüknek. Voltak meglepő válaszok is. Az egyik tatabányai fiú az egykori finn csodafuiót, Nurmit jelölte meg, az egyik kislány pedig az olasz vágtázót, Menneát. De szerepelt a megnevezettek között Hajós Alfréd, Gyarmati Andrea, Ver­mes Albán és Verrasztó Gabriel­la is. A két legnépszerűbb azon­ban Hargitay András és Verrasz­tó Zoltán volt. A „versenyt” Hargitay nyerte hat szavazattal Verrasztó Zoltán előtt, aki négy voksot kapott. Testnevelési tanácskozás A sportolás iránti igény felkeltése az iskola feladata, ezt el is várja, sőt számon is kéri a társadalom az ok­tatási intézményektől — han­goztatták kedden Győrött az iskolai testnevelés társadal­mi és pedagógiai kérdései­vel foglalkozó kétnapos szak­mai tanácskozás első napján. Hét dunántúli megye szak­mai vezetőit hívta össze ez­úttal a Győr-Sopron megyei Tanács és á Magyar Peda­gógiai Társaság Győr megyei tagozata azzal a céllal, hogy közösen vitassák meg az is­kolai testnevelés társadalmi és pedagógiai problémáit. Dr. Nagy Tamás, az OTSH elnökhelyettese nyitóelőadá­sában elmondotta, mindenek­előtt a fiatalok fizikai tel­jesítőképességét kell növelni. Ehhez azonban a heti három testnevelési óra kevés. Leg­alább napi 40—50 perces mozgással, sportolással lehet megszerezni azt az edzettsé­gi szintet, azt a fizikumot, amelynek birtokában a kü­lönböző követelményekkel még tudnak birkózni az is­kolapadból kikerült fiatalok. A tanácskozás második napján a hadköteles korú fiatalok testi fejlettségéről és az ebből adódó feladatokról, valamint a testi nevelés egészségügyi vonatkozásáról lesz szó. A teke VB sorsolása A húsvéti ünnepek alatt Bras­sóban került sor a Románia— NSZK válogatott tekemérkőzés­re (ahol egyébként a házigaz­dák győztek), s ezzel az ese­ménnyel egyidőben megtartot­ta a nemzetközi szövetség a májusi romániai világbajnokság sorsolását. Ami azonnal szem­betűnik: magyar szempontból kifejezetten kedvezőtlenül sike­rült a sorsolás. A női csapat- versenyben Magyarország az egyes sorszámot kapta! Utána sorrendben a többi tíz ország: Lengyelország, Ausztria, Romá­nia, NSZK, Csehszlovákia, Jugo­szlávia, Svédország, Svájc, Fran­ciaország, Olaszország. Páros­ban az első induló Ausztria lesz, a második viszont Magyar- ország. A sorrendben román, olasz, svájci, csehszlovák, len­gyel, NSZK-beli, svéd, jugo­szláv és francia tekézőnők kö­vetkeznek. A férfiaknál a csapatverseny­ben a magyarokat — indulási sorrendben — megelőzi a fran­cia, az olasz, a svájci, a len­gyel, a svéd és az osztrák együt­tes, utánuk következik viszont a román, a jugoszláv, az NSZK- beli és a csehszlovák csapat. A párosban is a hetes szám ju­tott nekünk. Itt a sorrend: Svédország, Olaszország, Cseh­szlovákia, Lengyelország. Svájc, Franciaország, Magyarország, Románia, Ausztria, NSZK, Jugoszlávia. Hankó György, a férfiválo­gatott vezető edzője a követke­ző kommentárt fűzte a sorso­láshoz: — Semmi okunk az örömre. A mi hetes számunk sem ér semmivel többet, mint a lá­nyok valóban balszerencsés egyes, illetve kettes száma, hi­szen az összes esélyes, minden nehéz ellenfél utánunk kerül sorra. Mást majd nem tehe­tünk, mint hogy rájuk kell ijesztenünk valami jó ered­ménnyel. Hétfőn este a Tisza expresz- szel Lvovba, a baráti hadsere­gek cselgáncsbajnokságára uta­zott a Magyar Néphadsereg küldöttsége. Fazekas Ferenc ezredes csapatvezető, Gyányi Ferenc edző és Övári Sándor bíró kíséretében a Petz (60 kg), Radnai, Mészáros (65 kg), Csür- ke (86 kg) és Molnár (95 kg) összeállítású csapat vesz részt az eseményen. * Játszótér és pihenőpark épült Pécsett, a három lőtéri domb előtt. A napokban fejezték be a földlabdás fák telepítését, s velük párhuzamosan lámpaoszlopokat ál­lítottak fel. Világítást kap a gyer­mek sí- és szánkópálya is. k A Sportfogadsái és Lottó Igaz­gatóság közlése szerint a totó 14. játékhetének nyereményei a következők: 13+1 = 26 darab = 35 368 Ft. 13 = 98 = 13 657 Ft. 12 - 2984 = 378 Ft. 11 = 28 603 = 39 Ft. 10 - 142 499 = 15 Ft SPORTMŰSOR SZERDA KERÉKPÁR. Zamat Kupa ház­tömb Körüli verseny, XVI. Kér. Be­kecs utca környéke, 16. KOSÁRLABDA, iwß 11. Férfiak. Kezet. STC—DüSE, Salgótarján, Városi Sportcsarnok, 17.ót). Nyu­gat. Sz. GEO—Győri Közi. Főisk., Székesfehérvár, Schönherz Z. u. IS. NÖk. Közép. OSC—Egyesült Gyógyszer, Kun Béla tér, 26. Ke­let. STC—DUSE, Salgótarján, Vá­rosi Sportcsarnok, 16; M. Afész— Szolnoki MÁV MTE, Mezőberény, szabadtéri pálya, 14.30. LABDARÚGÁS. Barátságos mér­kőzések: Pécsi MSC—Honvéd Bem SE, Pécs, pécsújhegyi sporttelep, 15. Komlói Bányász—Pécsi VSK, Komló, 15.30. Újpesti Dózsa— Vasas Izzó, Megyeri út, 11. Bp. Spartacus—Volán SC, Kőér u., Spartacus-pálya, 14. Váci Híradás —Bp. Honvéd, Vác, 16.30. Nagy­kanizsa! Olaj bányász—Székesfehér­vári MÁV Előre, Nagyka,názf.a, 15. Rába ETO —Haladás VSE, ; iyör, 15. Dunaújvárosi Kohász Xecs- kemóti SC, Dunaújváros, Közpon­ti Sporttelep 15. Előkészületi mérkőzés. Bp. Pos­tás SE—Olimpiai válogatott keret, XIV. Egresisy út 16, Kuti. Országos ifjúsági kupa. Nyír­egyháza—Bp. Honvéd. Nyíregyhá­za, 15, Divinyi. Bakony Vegyész— MTK-VM, Veszprém, 15, Bay. Országos serdülő kupa. Diós­győri VTK—Debrecen, Diósgyőr, 15.30, Bodó. Zalaegerszeg—MTK- VM, Zalaegerszeg, 15, Wimmer. Országos ifjúsági bajnokság. Bu-‘ dapesti csoport. Dunakeszi VSE— Újpesti Dózsa, Dunakeszi. VSE-pá- lya, 17, Selmeczi. SAKK. I. COOPTOURIST nem­zetközi férfi egyéni verseny, 1. forduló. Tapolca, Batsányi János Művelődési Központ, 14. TÁJFUTÁS. Középiskolás váltó OB. Veszprém—Vilmapuszta tér­sége. 10. TORNA. Magyarország—Francia- ország férfi, női válogatott via­dal. Zalaegerszeg, Sportcsarnok, 17.30. RÁDIÓ, TÉVÉ Szerda. Rádió. Kossuth adó. 12.35: Sporhíradó. Visszapillan­tás az asztalitenisz EB előző napi eseményeire. Petőfi adó. 5.55 és 6.55: Torna. 10.50: Dél­előtti torna. Televízió. Budapest. 9.00 és 19.10: Tévétorna. Jugoszláv tv. 21.00: Sportszerda. k Telefontestnevelő (176—166, 17—22 óráig). Szerda: Felszaba­dulási emléktúra a Vöröskő­höz. IDŐJÁRÁS A várható időjárás szerda estig: általában erősen felhős idő lesz. Több helyen várható eső, zápor. Az északnyugati, északi szél meg­erősödik, a Dunántúlon időnként viharossá fokozódik. A hőmérsék­let kora délután általában 10 fok körül lesz. Sportfilatélia Sakkvilágba gsnok- jelöltek Kütönbélyegzőt használt Bu­dapesten a 4-es számú posta- hivatal abból az alkalomból, hogy megkezdődött a Por- tisch—Szpasszkij, valamint a Verőci—Joszeliani sakkvilág­bajnok-jelölti páros mérkőzés. Por tisch Lajos — amint az köztudott — a távoli Mexikóban ült asztalhoz tízjátszmás mér­kőzésre Borisz Szpasszkijjal szemben. A két versenyző azo­nos korú (mindketten 1937-ben születtek) és nemzetközi pá­lyafutásuk is egyszerre kezdő­dött az 1955. évi antwerpeni ifjúsági világbajnokságon. Por- tischt a világ egyik elméleti­leg legjobban felkészült sak­kozójának tartják. A világ- ranglistán tavaly megelőzte Szpasszkijt; 2655 Élő-pontot si­került elérnie, míg ellenfele ennél negyvennel kevesebbet szerzett. Szpasszkij viszont — akit univerzális sakkozó­ként jellemeznek — egyszer már, 1969-ben Petroszjan le­győzésével, megszerezte a vi­lágbajnoki címet, amelyet há­rom évvel később az ameri­kai Fischer hódított el tőle. Petronicsné Verőci Zsuzsa a jugoszláviai Donji Milanovac- ban mérkőzik az ugyancsak szovjet Nona Joszelianival. ö az első magyar sakkozó, aki bejutott a női világbajnokje­löltek közé. Ellenfele, a grúz versenyző mindössze 17 éves, Ifjúság Április 4-én nyílt meg Du­naújvárosban a 18. ifjúsági bé­lyegkiállítás, amely mintegy 350 keretlapon száznál több gyűjtő anyagát mutatja be. A megnyitás előtti napon bocsá­totta forgalomba a posta a 3+1.50 forint névértékű idei ifjúsági bélyeget, amelynek környezetvédelem a témája; a KISZ-nek a Tiszta, kulturált környezetünkért elnevezésű ak' cióját népszerűsíti. A bélyeg fekete keretben zsebórát ábrázol, amelyben sárga és fekete színnel jelleg­zetes nagyvárosi házak, zöld és fekete színnel pedig fák láthatók. Az óra háromnegyed tizenkettőt mutat, jelezve azt a veszélyt, amelyet földünk természetes környezetének ro­hamos és igencsak előrehala­dott pusztulása jelent. Azé a természetes környezeté, amely pedig — az emberi szervezet, számára szükséges mozgást, testedzést biztosító sporthoz hasonlóan, azzal szoros össze­függésben — létfeltételünk. A felár egyébként az ifjúsági fi- latélia fejlesztésének céljait szolgálja. Együttműködés Figyelemre méltó az a szer­ződés, amelyet a győri Xantus János Múzeum és a MABÉOSZ Észak-magyarországi Területi Bizottsága kötött az együtt­működésre. A szerződés értel­mében közös propagandát fej­tenek ki egyrészt a múzeum látogatottságának növelése, másrészt a bélyeggyűjtés meg­szerettetése, a filatélista tu­dás elmélyítése céúíból. *

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék