Népsport, 1981. január (37. évfolyam, 1-26. szám)

1981-01-17 / 14. szám

12 NÉPSPORT XXXVII. 14. > 1981. január 17. MŰKORCSOLYÁZAS Izgalmas jégtáncverseny (Folytatás az 1. oldalról.) got-t, amikor a könnyű, ki­vágott ruhákat látta a jég­táncos lányokon. A tüzes produkciók azért valameny- nyire jótékony hatással vol­tak a hőfokra. A négy junior kettősnek egy tangót, egy paso doub- lét és egy keringőt kellett bemutatnia azonos zenére. A rutinosabb Világos, Béres és a fiatal, ámde nagyon tehet­séges- Enghy. Tóth kettős versengését hozta ez a há­rom tánc, mint az előre lát­ható volt. A Bp. Spartacus táncospárjai nagyon ügyesen mozogtak, de például lát­szott, hogy Világos Beának ki kellett hagynia egy kevés időt sérülése miatt. Végül is, mi-ndháron táncban Enghyék végeztek az első helyen, s a nap egyik leg­szebben koreografált esacsa- csájával tették fel a koro­nát aznapi teljesítményükre. Hangulatot és kedvet csi­náltak a felnőttek táncához. Szinte izzott a levegő; min­denki nagyon kívácsi volt, hogy a vetélytárs Remport, Nagy és Péterfy, Bálint duó közül melyikük szerepel job­ban. Első táncuk egy rumba volt, amelyben Nagy Sán­dor elboílott és bukott, így Péterfyék jutottak vezetés­hez. A keringőben a ponto­zók Remportékat látták jobb­nak, de az egyszerű szem­lélődő nem talált mérvadó különbséget a két pár telje­sítménye között. A paso double -a Péterfy, Bálint kettősnek sikerült jobban, az egyénileg alkotott tánc, a csacsacsa viszont Rcmporták előadásában tűnt tüzesebb nek. így izgalmas verseny után, és nem kevésbé izgal más folytatást sejtetve a Remport, Nagy kettős ve zet. Eredmények. Jégtánc. A verseny állása a szabadkorcso lyázás előtt. Felnőttek: 1. Remport. Nagy (Bp. Sparta­cus) X helyezési érték, 2. Pé­terfy, Bálint (Bp. Spartacus) 2 :t. Nagy, Szabó (FTC) 3. .Ju­niorok: 1. Enghy. Tóth (Bp Spartacus) t. 2. Világos, Béres (Bp. Spartacus) 2, 3. Wertán, Demeter (Bp. Spartacus) 3. Az igkolagyakorlatok ered­ményei. Juniorok. Fiúk: 1 Száraz (Bp. Spartacus) 0.6, 2 Gágyor (BSE) 1.2. Lányok: 1. Szalay K. (BSE) 0.6. 2. Miklósi (Bp. Spartacus) 1.2, 3. Sárközi (BSE) 1.8, 4. Téglássy (FTC) 2.4, 5. Kerekes (BSE) 3.0, 6. Kovács (DICSE) 3.6. II. osztá­lyú nők: 1. Gajdács (DKSE) 0.6. Készülődés az uszoedzok tanácskozására A Magyar Üsző Szövetség legközelebbi nagy rendezvé­nye az országos úszóedzői ta­nácskozás lesz, amelyet ja­nuár 31-én és február 1-én rendeznek meg a Komjádi- uszoda előcsarnokában. Az edzőbizottság javaslata alap­ján a napirendi pontok kö­zött szerepel többek között az irányelvek végrehajtásáról szóló beszámoló, a moszkvai olimpia értékelése, a forma- időzítés szakmai tapasztala­tai, az iskolai úszásoktatás, az úttörő-olimpia és a tago­zatos osztályok működése, valamint az úszók étkezése. — A szakmai gondok kö­zött az egyik legnagyobb, hogy gyenge az utánpótlá­sunk. E téren nem tudtunk előbbre lépni. Az edzői ér­tekezleten ez a kérdés nyil­ván vitát eredményez — mondta Ruza József főtitkár. — Az irányelveket illetően ehhez kapcsolódik majd, hogy rá akarjuk kényszeríteni az edzőket: jobban foglalkozza­nak a különböző versenyeken — gondolok itt például az Arany Üstre és a dr. Csík Fe­renc emlékversenyre — fel­tűnt tehetségekkel.' Folyik már a megyei úszó­szövetségek főtitkárainak rendezett megbeszélés előké­szítése. Ezen adjak majd át az elmúlt esztendőben leg­jobban dolgozó megyének a vándordíját. — A legnagyobb munkánk — folytatta a főtitkár —, hogy az arra érdemes úszó­edzőket bevonjuk a központi felkészítésbe. Készítettünk ezzel kapcsolatban egy szak­anyagot, ezt elküldtük az érintett egyesületekhez azzal, hogy egészítsék ki vélemé­nyükkel. A válaszok után véglegesítjük a terveket. A lényeg az, hogy a legjobb módszerek birtokába jusson minden arra érdemes edző és hogy a szövetségi vezető edző valóban vezetni tudja a szakosztályok vezető edzőit, KÉZILABDA NŐI MNK Minden eldőlt... TENISZ KK-folytatás - Taróczyval (Folytatás az 1. oldalról.) mindenképpen hazajövök, szombaton Zalaegerszegre utazok és közérzetem, vala­mint az orvosi vélemény alapján majd elválik, hogy játszhatok-e vagy sem. Az angolok elleni csütörtöki Fáy utcai mérkőzésen azonban mindenképpen szeretnék részt venni ., A telefonbeszélgetés végén arról is örömmel értesültünk, hogy Taróczy a számítógépes világranglistán végeredmény­ben a 19. helyen zárta az évet. A Grand Prix pontver­senyében pedig egyesben a 26., párosban a 25. helyen állt. A magyar csapat így soron következő egy vagy két mér­kőzését Taróczyval megerő­södve játszhatja le, ami még a veretlen svédek elleni esélylatolgatást is egy csapás­ra megváltoztathatná ... A B-csoport másik mérkő­zésén: Svédország—Nagy-Bri­tannia 2:1, Cardiír. Jarryd (3) —Jarrelt (b) 6:3, 6:4. Mottram (b)—Hjertquist 6:4, 7:5, Jarryd, Simonsson (s)— Mottram, D. Lioyd 6:3, 6:4. A B-csoport állása: 1. Svédország 2 2 — 4:2 4 2. N.-brit. 2 1 1 4:2 2 SZU 2 1 1 4:2 2 4. Magyaro. 2 — 2 0:6 0 Az A-csoport eredményei: NSZK—Ausztria 3:0. Bécs. Csehszlovákia—Finnország 3:0, Chrudim. Az A-csoport állása: 1. NSZK 2 2 — 6:0 4 2. Csehszl. 2 1 -1 4:2 2 3. Ausztria ’ 2 1 1 2:4 2 4. Finnország 2 — 2 0:6 0 LEGÚJABB ATLÉTIKA. Canberrában ausztrál csúcsot ért el Frayne 200 m-en 20.59 mp-cel és Foreman női 400 m-es gáton 57.28 mp-cel. SAKK. Szovjet bajnokság. Nők. Alma-Ata. Irina Levityi- na, függetlenül az utolsó for­duló eredményétől, megnyerte a bajnokságot. Az utolsó for­duló előtt a függő játszmákat fejezték be. Gurieli—Kozlov- szkaja döntetlen, Zajceva— Sztrutyinszkaja döntetlen. Az élcsoport állása: Levityina 11,5, Gurieli 10, Zajceva 9, Lityin- szkaja és Epstein 8.5—8.5 pont. Férfiak. Vilnius. A 14. for­dulóban hét játszma függőben maradt. Belj a vszkij—Cselló v 1:0, Pszahisz—Dolmatov dön­tetlen. Kuprejcsik továbbra is vezet 9 (1) "ponttal, Beljavszkij (8.5) előtt. Sí. Nemzetközi sífutóváltó, Als-a di Siussi. 4X10 km, fér­fi: Szovjetunió B (Zavjalov, Csujko, Beljajev, Zimjatov) 1:40.09.33, Szovjetunió A 1:40:24.38, Svédor. 1:41:16.92. Sífutóverseny, Liberec. 5 km, női: Fith (kanadai) 18:17.10, Paulu (csehszlovák) 18:17.77, Bratberg (norvég) 18:49.97. 15 km, férfi: Karvonen (finn) 47:49.59, Mättä (finn) 48:2.1.44, Simon (csehszlovák) 49:02.1-9. Ugróverseuy, Szapporo. Nagy- sánc: Bremsteth (norvég) 243.8 (99+108 m-es ugrások­kal), Akimoto (japán) 225.6 (98+1*06 ni), Tormanen (finn) 224.7 (96+104 m), LABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG Anglia. Elmaradt mérkőzés: Ipswich—Birmirigham 5-1. Ez­zel az Ipswich átvette a veze­tést. 1. Ipswich 25 14 9 2 47-22 37 2. Aston Villa 2G 15 6 5 48-23 36 3. -Liverp. (B) 26 11 12 3 46-29 34 (Folytatás az 1. oldalról.) A-CSOPORT FTC—ÉPÍTŐK SC 18-16 (8-6) Körcsarnok, 500 néző. V: Schóber, Tüske. FTC: Kunos­amé — HRIVANÉ 3, CSIHA 7 (2), Csaj bökné 3 (l), Rácz É. 1, Gálfi 2, Len.gvári. Cs: Kovács É. 2. Edző; Elek Gyu­la. Építők SC: Bonyhádi — — Bairlháné 1, NAGY II 5 (2), György 2, Bajor, SZEMENYEI 7 (3), Koczák. Cs: Englert (kapus), Lengyel, Dabóczi 1. Edző: Hikáde István. Kiállítások: 8*, ill 4 perc. VASAS—DUNAÚJVÁROSI KOHÁSZ 29-15 (17-6) Fáy u., 500 néző. V: Lázár, Vesztei*. Ld: Gódórné 9 (3), Barna I. 4 (3), ill. Varga Zs. 8 (1), Burainé 6 (2). Jó: Gó­dórné, Angyal, ül. Hajdú. DMVSC—BHG SE 18-13 (8-8) Debrecen,. 590 néző. V: Bu­davári, Dorkó. Ld: Juhászaié 9 (4), Tóth R. 3, Máthé 3, áll. Varga M. 6. Jó: Nagyné (kapus), Juhászné, Tóth R., ül. Varga M. Az A-csoport végeredménye 1. Vatsiaß 10 10 ------ 258-141 20 2. É pítők SC 10 7—3 190-158 14 3. FTC 10 7 — 3 205-135 14 4. DMVSC 10 2 1 7 141-297 5 5. BHG SE 10 2 — 8 144-198 4 6. Dun-aújv. 10 1 1 8 17ü-z^8 3 (A kupában azonos pontszám esetén az egymás elleni ered­mények határozzák meg a sor­rendet.) B-CSOPORT BAKONY VEGYÉSZ- TATABÁNYAI BÁNYÁSZ 17-17 (10-7) Tatabánya, 300 néző. V: Len­gyel, Mayer. Ld: Budai 5 (1), Orbán 5 (4), ill. Barna K. 6 (4), Konti 4 (2), Radóczi 3. Jó: Gyöngyösi (kapus), Budai, ill. Radóczi. BORSODI BÁNYÁSZ— ELZETT SK 17-9 (7-3) Fáy 'u. V: Baumann, Becsi. Ld: Bodnárné I 5 (3), Gergely 6 (1), ill. Tóth 3 (l). Adám 2. Jó: Gergely, ill. Mikes (ka- pus). A B-csoport állása 1. Bp. Spart. 9 a 1 — 204-153 17 2. Tatabánya 10 6 1 3 213-173 13 3. Bakony V. 10 4 2 4 189-159 10 4. Borsodi B. 10 5 — 5 193-199 10 5. Győri T. 9 4 — 5 143-162 8 6. ELZETT 10 ------ 10 122-223 — KO SÁRLABDA Népspör ÖKÖLVÍVÁS Szélesebb alapokon nyugvó CSB Me vés a remeny A Nfág’ség nyárra késsüil! Az ország keleti csücskében, Szabolcs-Szatmárban már a nyárra gondolnak. Nyíregyháza ad otthont ugyanis a XVI. nyári úttörő-olimpiai játékoknak. A július 22—29. között sorra kerülő eseményre 2600 ven­déget várnak. Január 16-án Nyíregyházán megalakult a 16 tagú szervező bizottság, amelynek elnöke Gyúró Imre, a megyei tanács elnökhelyettese. Ezt követően a megyei pártbizottság épületében zászlót bontott a 83 tagot számláló úttörő-olimpiai bizottság is Gulácsi Sándor­nak, a megyei pártbizottság titkárának vezetésével. Az . eseményen megjelent Gyenge József, a Művelődési Minisztérium osztályvezetője. Kozmanovics Endre, az OTSH főosztályvezetője és Molnárné Kozma Erzsébet, a Magyar Üttörők Országos Szövetségének, titkára. Pénteken hazaérkezett a BSE női csapata Bukarestből, ahol BEK-mérkőzést vívott a Poli- telinica ellen. A román baj­nok — amint arról már be­számoltunk — 10 pont különb­séggel nyert. Szabó Ödöntől, a tanácsiak vezető edzőjétől most részleteket is megtud­tunk: — Színvonalas küzdelemben maradtunk alul. Az első fél­időben csaknem végig vezet­tünk. Fordulás után is volt még hárompontos előnyünk. A sok személyi hiba azonban visszavetette együttesünket. A bukaresti csapat az utolsó hat­hét percben kerekedett felül, elsősorban két kitűnő váloga­tott középjátékosa révén. A mieink közül különösen Czirá- kyné és Deák nyújtott átlagon felüli teljesítményt. A közön­ség sportszerűen biztatta ked­venceit, s a tapsból nekünk is kijutott. — Maradt még remény a' továbbjutásra? — Nagy bravúrra lenne szükség. Torinóban kellene nyerni legalább 4 ponttal és vissza kellene vágni a romá­noknak is, legalább 11 pont különbséggel. Politchnica Bucuresti—BSE 82-72 (31-30) V: Nejko (bolgár), Framke (csehszlovák). Ld: Badinici (22). Filip (21), Fotescu (13), ill. Czirákyné (28), Deák (19). Fodor (11). * NB I FÉRFIAK A 9—16. helyért SZEOL AK—Székesfehérvári Építők 90-69 (44-37). Szeged, 300 néző. V: dr. Frizzi, Gidó- falvy. Ld: Dobi (26),- Novák (16), Kovács P. (11), ill. Kiss K. (16), dr. Kisteleki (11), Kiss J. (8). ★ BEK FÉRFIAK Maecabi Tel Aviv (izraeli)— Den Bosch (holland) 99-90. Si- nudyne Bologna (olasz) —Bosz- na Szarajevó (jugoszláv) 92-85, Real Madrid (soanyol)—CSZKA Moszkva 104-80. NŐK Sparta Praha, (csehszlovák) — Delta I.oyd (holland) 71-49, Szpartak Szófia (bolgár) — Crvena V”azda (jugoszláv) 57-70. Az idei — kétfordulós — ökölvívó csapatbajnokságra nagy és nemes célokat tűz­itek ki a MÖSZ-ben. Az or­szágban működő szakosztá- lypk alakítsanak ki közös ■csapatokat, szélesítsék a tö­megbázist, népszerűsítsék az ökölvívást, hódítsák vissza a szurkolókat. Mindezek szem előtt tar­tásával a CSB során tavasz- szal és ősszel is lesznek har­cok a bajnoki és ezzel együtt a minősítési pontokért is! Szélesebb alapon nyugszik az idei CSB: a Bányász-, a Va­sas, a Vasutas-, a Néphadse­reg-, a Dózsa- és az fipítök- válogatott alkotja a mezőnyt. A csapatok 12 fősek lesznek (12 súlycsoport van) és a legújabb rendelkezés szerint azokban ifjúsági versenyzők nem vehetnek részt! Űj- elő­írás, hogy az idén legkeve­sebb kilenc — versenyzésre alkalmasnak talált — ököl­vívó kell ahhoz, hogy a csa­pat megküzdhessen a két baj­noki pontért! A kilencnél ke­vesebb versenyzőt állító csa­pat 16:0-ra elvesztette a mér­kőzést, de barátságos talál­kozóra köteles kiállni! A válogatott keret tagjai csak abban a súlycsoportban, vagy annál feljebb indulhat­nak, amelyben a válogatott­ban számításba vették őket! A két idényben összesen háromszor ki nem álló csa­patot törlik a bajnokságból, megsemmisítik az addig el­ért eredményeit is! Szigorították a nevezési zárlatot is: két héttel a mér­kőzés előtt a rendező egye­sület köteles tudatni az el­lenféllel a verseny színhe­lyét és Időpontját. Ugyanezt kell közölnie a MÖSZ ille­tékes szervével is! A fordulók időpontjai. Ta­vaszai. I. forduló: január 24 — 25., II.: január 31—február 1., III.: február 7—8., IV.: február 14—15., V.: február 21—22. Ősszel. I. forduló: ok­tóber 17 —18., II,: November 21—22., III.: november 28—• 29., IV.: december 5 — 6., V.: december 12—13. Az egyes válogatottak csa­patvezetői, technikai vezetői és vezető edzői a következők Bányász-válogatott. Csapat­vezető: Vörös József, techn. vezető: Harcsa Tibor, vezető edző: Szava Zakirov. (A to­vábbiakban ugyanez a sor­rend!) Versenyzőt adnak: Bor­sodi Bányász, Dorogi AC, Komlói B., Oroszlányi B.. Pe- tőfibányai B.. Salgótarjáni TC. Tatabányai B. Dózsa-vái.: Feitscher Lajos, ötvös Lajos, Kellner Ferenc. V.a.: Győri Dózsa, Kaposvá­ri D., Szegedi D., Szekszárdi D., Újpesti D., Veszprémi D. Építök-vál.: Pintér Ferenc, Szentkirályi György, id. Bó- dis Gyula. BVM SE (Duna­újváros), DELEP (Szeged), Építők SC, Egri Építők, KO- MÉP (Tatabánya), Miskolci ÉMTE, Óbuda TSZ SE, Pak­si SE. Néphadsereg-vál.: Varrta László alezredes, Bakonyi Nándor, Badari Tibor. V.a.: Bp. Honvéd, Honvéd Kun Bé­la SE, H. Steinmetz SE, H. Zalka SE és a sorkatona­ökölvívók. Vasas szakszerv, vál.: Ugo­csai Géza, Moór Lajos, Sza­kács Béla. V.a.: Csepel SC, ÉVIG SE, Mezőgép SE (Bé­kés). SZIM Vasas (Székesfe­hérvár), Vasas, Váci Híradás. Vasutas szakszerv, vál.: Szé­kely György, Werüng, Jenő, Palm Lajos, Szántó József. V.a.: Ceglédi VSE, Debreceni MVSC, Hatvani MÁV, Miskol­ci VSC. Nagykanizsai MÁV, Nyíregyházi VSSC, Pécsi VSK, Szombathelyi Haladás, Törek­vés SE. A csapatok tagjait később jelölik ki. Űj színt jelent, Hogy 1981- ben megkezdődik a ^megyei CSB is. Egy-egy megyei csa­patot négy serdülő, üti fjú- sági és hat felnőtt alkot. A serdülőknél papír-, harmat-, váltó- és középsúlyban, az if­júságiaknál lég-, pehely-, kis­váltó-, váltó- és középsúly­ban, a felnőtteknél lég-, pe­hely-, könnyű-. kisváltó-, nagyváltó- és félnehézsúly­ban indulhatnak versenyzők. A válogatott kerettagok itt is csak a válogatottban szá­mításba veit súlycsoportban, vagy feljebb indulhatnak! Nem lehet tagja a megyei válogatottnak az a verseny­ző. akit számításba vettek a szakszervezeti CSB-n. A verseny rendezési felté­telei az.onosak a szakszerve­zeti CSB-ével, de bajnoki mérkőzéseket csak az a csa­pat vívhat, amelyik legalább 12 — versenyzésre alkal­mas — ökölvívót tud szorí- tóba küldeni. Ha nem tud­ja ezt a feltételt biztosíta­ni. 12:0 arányban elveszti a mérkőzést. A csoportmérkőzések — kör­mérkőzés formájában — a tavasszal kerülnek sorra, március 7-ig. A négy cso­port győztese az ősszel (no­vember—december) kétfor­dulós bajnokságon vesz részt, amelvbe akkor már bekao- csolódik Budapest válogatott­ja is. ITTH6M AI ÖTTUSÁZOK Kep!áult ajfé’ési Spriegyesület A Békési Egyetértés Spar- jjtacus, a MEDOSZ, a Mező- jgép Vasas, továbbá a Mu- Ironyi MEDOSZ fuzionált. Az Júj egyesülés neve: Békési | Sportegyesület (BSE). Aki­ieméit városi SE szakosztá­llyá i: ökölvívó, ka-ak-kenu, Icselgáncs, labdarúgás, kézi­labda, sakk és asztalitenisz. A szakmai munkát egy fő­állású és 17 mellékfoglalko­zású edző segíti, irányítja. Az új egyesület társadalmi elnöke Balogh László, a bé­kési Egyetértés Tsz elnöke, ügyvezető elnök pedig Vágá­si László. A magas-tátrai edzőtábor­ban befejeződött az öttusa­válogatott közös alapozása. A hazaérkezés után dr. Tö­rök Ferenc szövetségi kapi­tány elmondta: — A táborozás elérte cél­ját. Kitűnő körülmények kö­zött készülhettek és pihen­hettek a fiúk, mert ezút­tal a kikapcsolódás is fon­tos szerepet kapott. Minden reggel kiadós futással kez­dődött a nap, majd sza­bad foglalkozás következett, amely többnyire síelést je­lentett. Esténként a cseh­szlovák öttusázókkal közö­sen versenyszerű vívóedzé­seket tartottunk, és szauná­zással fejeztük be a naoot. Külön pozitívumként értéke-' lem, hogy jól összerázódott a társaság, s a' fiatalok is beilleszkedtek a keretbe, hi­szen számukra ez volt az első közös út. Ügy érzem, kipihenten, jó erőben vág­hatunk neki az újabb fel­adatoknak. Február másodi­kéig Budapesten készülünk, majd a tervek szerint me­leg éghajlatú futótáborba utazunk. A válogatott tagjai pénte­ken orvosi vizsgálaton es­tek át. amelyen a két sérült, Maracskó és Pál nem vett részt. Pál térdszalaghúzódá- sa azonban szépen javul, ha­marosan csatasorba állhat. Maracskó sérülése sem olyan súlyos, mint amilyennek az első pillanatban tűnt, de csak •februárban veszik le lábáról a gipszet, ezért nem tart­hat a többiekkel a követ­kező táborozáson. NápIpiFt Az Országos Testnevelési és Sporthivatal lapja. Szerkeszti o szerkesztő bizottság. Főszerkesztő: Szabó Béla Főszerkesztő-helyettesek: dr. Ardai Aladár és Szekeres István. Szerkesztőség Budopest Vili.. Somogyi Béla u. 6. 1981 Telefon: 130-460 Telex: 22-5245 Kiadja oz ifjúsági Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: dr Petrus György igazgató Kiodóhivotai: Budapest VI., Révay utca 16 1374. telefon: 116-660 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető o hirlapkézbesilő postahivaaloknál és a kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy hónapro 47 lorint, negyedévre 141 torint, egy évre 564 toiint. Megjelenik naponta, kedd kivételével. - Szikra Lapnyomda, Budapest. Felelős vezető: Csöndes Zoltán vezérigazgató. . , . . , Index: 25 004. ISSN 0133-1809

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék