Népsport, 1981. május (37. évfolyam, 102-127. szám)

1981-05-25 / 122. szám

APRÓHIRDETÉS Pénztárost és könyvelés­ben gyakorlott (kontíro­zót és anyagkönyvelőt) munkaerőket keresünk. Érdeklődni: 127—258 te­lefonon. SZIM Esztergagépgyára felvételre keres: szer­számgépalkatrész gyár­tásában gyakorlattal rendelkező köszörűst, ágyköszörűst, horizontál esztergályost, gépszerelő lakatost, elektromos sze­relőt, általános lakatost, anyagmozgató segédmun­kást, daruvezetőt, köz- gazdasági technikum, v. szakközépiskola ipari szakán végzetteket. Je­lentkezés: Szerszámgép­ipari Művek Eszterga­gépgyára Terv- és Mun­kaügyi Osztály, Bp. IX., Soroksári út 160. MAHART Kikötői Üzem- igazgatóság felvételt hirdet az alábbi munka­körökben: dokkmunkás, lakatos, villanyszerelő, központifűtés-szerelő, asztalos, hegesztő, víz­vezetékszerelő, vasúti ko­csirendező, nehézgép­kezelő, darukezelő, mo­torszerelő, gépíró, leltár­ellenőr, könyvelő, anyag- könyvelő, szállítási elő­adó, különleg gépjármű kezelő, üzemigazgatósá­gunk az alábbi kedvez­ményeket tudja biztosí­tani: dokkmunkások ré­szére korkedvezmény, modern munkásszállás, üzemi étkezde, arcképes vasúti igazolvány, spor­tolási és kulturálódási lehetőségek. Bérezéssel kapcsolatban besorolás szerinti órabér plusz tel­jesítményprémiumban ál­lapítjuk meg. Jelentkezni lehet személyesen vagy telefonon: Bpest XXI., Szabadkikötő u'. 5—7. Telefon: 140—660/121 mellék. Munkaügyi oszt. Gimnáziumi szakközép­iskolai érettségivel ren­delkező munkavállalókat számítógépkezelői (ope­rátori) munkakörbe be­tanítunk és alkalmazunk. VIDEOTON Fejlesztési Intézet, munkaügyi, Bp. II., Vörös Hadsereg n. 54. Muukásszáliás lehetőség­gel a Kőbányai Könnyű­fémmű alumíniumfólia gyártáshoz felvesz férfi betanított és segédmun­kásokat, valamint vizs­gázott gáz- és olajtüze­lés! kazánkezelőket. Jó kereseti lehetőség. Cím: X. kér. Cserkesz u. 42. Megközelíthető: 9, 17, 51, 95-ös autóbusszal. Kozmetikai és Háztartás­vegyipari Vállalat felvesz azonnali belépéssel: esz tergályos, géplakatos, cső­szerelő, szerszámkészítő szakmunkásokat, valamint nőket betanított és se­gédmunkára. Jelentkezés: KHV 4. sz. gyáregység, Bp, XI., Bocskay u. 90. JÁRMŰ Kalóz vitorlás, javítás­ra szoruló testtel, olcsón eladó. Tel.: 125—654. 2000-es automata BNW eladó. Fiat Spidert ven­nék. 856—250, 144—501, este. B. 18 típusú műanyag vitorlás eladó. Érdeklőd­ni: Balatontüred, Szé­chenyi út 2. Telefon (15 és 20 óra között: 40—425 dr. Nagy. Hirdessen a Népsportban! NEW IZET! KÖZI Ili J Mr május A i • 7l J L " A IC égés jeici zseg! erő, SPORTOLÓKNAK, TESTEDZŐKNEK a SZÍLAS új termékét ajánljuk: BEMELEGÍTŐ CSEPP Izomnyugtató gyógynövény­kivonatok KÖZLEMÉNY Az Észak-pesti ÁFÉSZ SC FEMINA labdarúgó-szakosztá­lya minden kedden, csütörtö­kön 17 órától női foci toborzót tart. 13 éves kortól. A jelent­kezők tornafelszerelést hozza­nak magukkal. Megközelíthető az Örs vezér térről a 45-ös autóbusszal. CinkoLa, Auras- pálya. ár Június 5-én 17.30 órai kez­dettel a Magyar Néphadsereg Művelődési Házában (Népsta­dion út) readezik meg az öt­venes esztendők Honvéd-spor­tolóinak baráti találkozóját. ——----------------------------------------------------------------------\ HOSSZÚ UJJU FÉRFI INGEK VÁSÁRA MÁJUS 18-30 IG 30‘/.eng, Hivatásos gépjárművezetői pályára - B+C-( E kategóriára alkalmai és beiskoláz dolgozókat a Ee'ke.eikedelmi Szállítód Válla’ct 3. sz. üzemegysége. Kiképzés öt hónap alatt, nappali tagozaton történik. Bérezés kollektív szerződés szerint. Jelentkezési feltételek:- budapesti vagy Pest környéki lakás,- büntetlen előélet,- katonai szolgálat letöltése,- általános iskolai végzettség. Munkalehetőségeink: Budapest IX., Máriássy út 5—7. Budapest XIII., Jász u. 159. szám alatti forgalmi telepeinken. Jelentkezés helye: Budapest IX., Máriássy út 5-7,, személyzeti osztály, naponta 8-16 óráig, szombaton 8-11 óráig. Telefon: 290-290/146. CSEPEL MŰVEK VASMŰVÉ Budapest XXI., Csepel-gyártelep. Telefon: 576-600, 131-860/11-50 és 21-34-es mellék. Levélcím: 1751 Budapest. Pl. 104. A Csepel Müvek Vasműve a Csőgyár és az Acélmű vállalatok egyesí­téséből jött létre 1981. I. 1-től, mint „Kiemelt” vállalat. A csőgyártó területen az üzemek fejlesztése, korszerűsítése folyamat­ban van. Felvételre keres melegüzemi csőgyártás területén férfidolgozókat (nyugdíjkorkedvezmény), kemencekezelőket kereset: hengerészeket kereset: daruvezetőket kereset: Heti munkaidő: 42 óra. 1981. II. félévtől 5 napos munkahét. Csőkikészités területén: férfi- és női dolgozókat, egyengető csővégleszúró, 5300-5800 Ft/hó 4600-5200 Ft/hó 4100-4600 Ft/hó kereset: 3600—4200 Ft/hó kereset: 3600—4300 Ft/hó kereset: 3200-3600 Ft/hó 5300-5800 Ft/hó 5500-6500 Ft/hó 5000-5400 Ft/hó darukötözőket csőrelület-kezelőket menetvágókat Heti munkaidő: 44 óra. 1981. II. félévtől 5 napos munkahét. Az acélgyártás fejlesztés és korszerűsítés előtt áll. Acélgyártás területén: férfidolgozókat (nyugdíjkorkedvezmény). Acélgyártó kemencékhez kapcsolódó munkakörökben: olvasztárokat kereset: 5500—6000 Ft/hó kokillamunkásokat kereset: berakó és öntő daruvezetőket kereset: adagolókat kereset: (Nincs korkedvezmény.) Heti munkaidő: 42 óra. 1981. II. félévtől 5 napos munkahét. Üdülést és lakásjuttatást kohászoknál kiemelten kezeljük. FELVÉTELRE KERES korszerű NC- és PNC-vezérlésű berendezések üzemeltetésére elektropneumatikus és elektrohidraulikus rendszerek karbantartására gépi forgácsoló, géplakatos, elektroműszerész, szerszámkészítő szakmunkásokat, technikusokat, szakközépiskolát végzett fiatalokat. Kereset: 4800-5200 Ft/hó. Heti munkaidő: 44 óra. 1981. II. félévtől 5 napos munkahét. A speciális ismeretek megszerzését szaktanfolyam keretében biztosítjuk. Vidékiek számára modern munkásszállón biztosítunk elhelyezést. JELENTKEZÉS FELVÉTELRE: Budapest XXL, Bajáki Ferenc út 2. Csepel Művek, II. számú kapu. Központi munkaerő-gazdálkodás. I Telefon: 131-860/24-84 mellék, illetvé 478-452 közvetlen. ÉRDEKLŐDNI A FENTI CÍMEN I Ö.V. Acélöntő és Csőgyára MmwiLM.—.urTV—>»—3—. Budapest XIII., Váci út 81-85. Felvételre keres: kézi és gépformázókat, olvasztárokat, öntödei munkásokat, daruvezetöket, dízel- és elektromos targonca vezetőket, vizsgázott kompresszorkezelőket, öntvénytisztítókat, vasszerkezeti és géplakatosokat, továbbá segédmunkásokat. 8 általánost végzett és érettségizett fiatalokat Az átlagosnál magasabb keresetet biztosító szakmák­ban - olvasztár, gépformázó - betanulási lehe­tőséget biztosítunk, ugyancsak a további szakmákra is a képesítés megszerzésére támogatást adunk. Heti 42 és 44 órás munkahét: 3, ill., 4 szabad­szombattal. Az öntödében az átlagosnál magasabb jövedelem. Az öntödei munkaköröknél — szükség esetén — munkásszállást biztosítunk. Vidékiek részére biztosítjuk a hetenkénti hazautazást. Üdülési és sportolási lehetőség biztosítva. Egyben felveszünk üzemi gyakorlattal rendelkező gépészmérnököt és gépésztechnikust mérlegképes könyvelői vizsgával, ipari gyakorlattal rendelkező közgazdászt alsó és középvezetői munkakörbe, köny­velőt, kohásztechnikust, szerkesztő technikust, vala­mint hivatalsegédet.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék