Népsport, 1981. május (37. évfolyam, 102-127. szám)

1981-05-04 / 104. szám

XXXVII. 104. ♦ 1981. május 4, NÉPSPORT 7 Gnauck aratott — 3 arany a JäähalMa (Folytatás az 1. oldalról.) terén (mindössze 930 fizető néző). Sermer György zsűri­tag bosszúsan mondta: „A mérkőzésvezető nagyon sokat hibázott, Várnái sérülése oly csekély, hogy még a küz- delmet sem lett volna sza­bad megállítani, és Madura is kibírta volna a 30 má­sodpercet." Kár tehát, hogy nem az objektív pontozás döntött. Akkor is Váradi győzött vol­na! Jancsi legközelebbi el­lenfele miatt izgulhattunk ezután. A higgadt, suta, ugyancsak olimpiai bronzér­mes ír Russel befutására számítottunk, de a zömök, villámgyorsan be-beugró, so­rozó Maczuga nem kis meg­lepetésre legyőzte őt, szer­dán tehát a lengyel fiú lesz Váradi ellenfele. Alig egy órával később az 57 kg-os Tit-i Cercel és Gönczi párharca követke­zett. A Dinamo Bukarest 22 éves öklözője míg -nem túl ismert, de a moszkvai olim­pián egyhangú pontozással győzte le a magyar bajno­kot, Gönczit tehát érthetően fűtötte a visszavágás vágya. Ezárt távoli szúrkálással kezdett, hogy a román soro­zásait megelőzze. Cercel így is be-beugrott, testre verte megrendítő erejű hor­gait és felütéseit, s utána piócaként tapadt Gönczire, aki pontatlanná és bizonyta­lanná vált. Szerencsére nem sokáig! A második menetben ő kezdett jobban, a nézőtérről minden csapattársa kórusban biztat­ta: „Csak balegyenes, jobb horog és fejre üss, Robi." Megpróbálta. Cercel lelas­sult, elveszítette az irányí­tást és — a menetet. Az utolsó menetben hullámzó küzdelem alakult ki, fel­váltva indultak meg, aztán Gönczi néhány tiszta jobb- osapottja döntött. Százszáza­lékos lett a visszavágás. Gönczi is 5:0-ra nyert. Csü­törtökön délután a portugál Pereirával csap össze. Cer- cellel egyébként az első ro­mán esett ki ezen az EB-n, szombaton ugyanis tévesen közölték 57 kg-ban Ada- chot győztesnek, mert a pon­tozólapokon Ioana győzött. A küzdelmek egyre színvo­nalasabbak, csupán mellék- körülmények okoznak néha kisebb zavart. A rendezők például az Adidastól rendel- \ tek egyes sportfelszereléseket, de több ország versenyzői nem voltak hajlandók a cég nevét viselő rajtszámot, vagy övét felvenni. Az NDK kül­döttsége vasárnap még írás­ban is tiltakozott a nem is burkolt reklám ellen. Végül is felemás döntés született: övét nem kötelező viselniük a versenyzőknek, rajtszámot igen. Az Adidasnak ez is jó — talán még az is, hogy egész Európában írnak róla. Akárcsak délután, a vasár­nap esti mérkőzéssorozatot is magyar öklöző kezdte. Rimó- czi a 24 éves román Szilágyi­val csapott össze, aki a vi­lág középsúlyú mezőnyének egyik kiemelkedő egyénisége. A kölni EB-n ezüstöt, Moszkvában bronzot szerzett. Rimóczinak eleve nem sok esélye lehetett, de igen lát­ványos, közönségsikert arató, szikrázó csatában veszített. Mindketten magasak, for­dított alapállásúak, kemé­nyek, bátrak. Kiegyensúlyo­zott első menetben a befe­jezés előtt öt másodperccel Rimúczl egy bal horogtól pad­lóra került, s rászámoltak. A második menetben nyílt adok-kaook folyt — Szilágyi enyhe fölénye jegyében. A hajrában a fölény fokozódott, s 7:40 percet mutatott az óra, amikor Rimóczi egy jobb­egyenesbe belelépett, ismét nyolcat számoltak rá, de vé­gül talpon állva, ütésváltás közepette találta a befelező gongszó. Sokan gratuláltak, mondván: bár most alul­maradt, ilyen elszántsággal még sokra viheti. Az est során később meg­született a vendéglátó fin­nek oly annyira várt első győzelme: Uusivirta tálalta döntő fölényes győzelemmel, s mintha gyorsaságát meg­irigyelték volna, ezután több hasonló, noha nem váratlan eredmény született. Eredmények. Elöl a győzte­sek. A 16 közé jutásért. 67 kg: Ciobotaru (román)—Valkó (cseh­szlovák) 3. m.-ben df. 73 kg: Buttiglioe (olasz)—An­gelov (bolgár) m. n. gy. A 8 közé jutásért. 51 kg: Vá­radi (magyar)—Madura (cseh­szlovák) a 3. m.-ben sér. miatt le. Maczuga (lengyel)—Russel (Ír) 4:1, Leszov (bolgár)—Nyiki- forov (szovjet) 5:0, Lauretta (olasz)—Gomez (spanyol) 5:0. 57 kg: Ferracuti (olasz)—Ha- nlf (angol) 5:0, Kosedowski (lengyel)—Suckrov (NSZK-beli) 5:0, Gönczi (magyar)—Cercel (román) 5:0. A pontozás, a ma­gyar fiú szemoontjából: Quac- ci (olasz) 60:59, Hannaas (nor­vég) 60:56, Thygesen (dán) 59:58, Kramheller (NSZK-beli) 60:58, Csirkaszvili (szovjet) 60:56. Pereira (portugál) — Brunnauer (osztrák) 3:2, Friers (ír)—Bengtsson (svéd) 4:1, Nur- kazov (szovjet)—Maró vies (ju­goszláv) 5:0, Pavlov (bolgár)— Martlkainen (finn) 5:0, Trapero (spanyol)—Novakovski (NDK­beli) 5:0. 75 kg: Szilágyi (román)—Ri­móczi 5:0. V: Thygesen (dán) A pontozás: Poucher (ír) 60:56, Kiriapoulosz (görög) 60:54. Han­nas (norvég) 60:56. Mercey (holland) 60:56, Kramheller (NSZK-beli) 60:57 a román ver­senyző javára. Uusivirta (finn) —Trauten (NDK-beli) a 2. m.- ben df., Van Raamsdonk (hol­land)—Gonda (csehszlovák) 5:0 Trice (angol)—Maoney (ír) a 2. m.-ben sár. miatt le, Corti (svéd)—Moukory (francia) a 2. m.-ben df., Torbek (szovjet) — Pfitscher (osztrák) az 1. m.- ben df., Jassmann (NSZK-beli) —Jovanovics (jugoszláv) 5:0, Gosiewski (lengyel)—Buttiglio- ne (olasz) 3:2. 91 kg: Fanghänel (NDK-beli) —Andersson (svéd) 5:0. (Lapunk zártakor a küz­delmek tartottak.) Ellenfelek lesznek Hétfőn 54 kg: a bolgár Metodi Metov, fiatal tehetség, ok­tóberben lesz 19 éves. Idei országos bajnok, 72-ből 58 mérkőzést nyert, Farkas vetélytársa. 60 kg: a spanyol Jose An­tonio Hernando januárban volt 18 éves, jelentős ered­ménye nincs, 56-ból 48-szor győzött, Takáccsal csap ösz- sze. 63.5* kg: a lengyel Kazi- miez Szczerba 27 éves, Montrealban és Moszkvában olimpiai bronzérmet szer­zett, 224-ből 184 mérkőzést nyert. Bácskaira vár. 81 kg: a bolgár Georgi Dulapcsiev 21 éves, tavalyi országos bajnok, 93-ból 68 csatában győzött, Soltésszal csap össze. Kedden 67 kg; Cristen Reagan novemberben lesz 20 éves, 1979-ben Skandinávia junior bajnoka, 70-ből 55-ször győ­zött, az idei felnőtt norvég bajnok, a rimini junior EB-n Molnár 5:0-ra legyőz­te, most visszavágó követ­kezik. 71 kg: Ter je Sveen, 20 éves svéd tanuló, 90-ből 70- szer győzött, a rimini EB- selejtezőben kiesett, Néme- di ismerkedhet meg vele. Torna (Folytatás az 1. oldalról.) szafojtva figyelték elképesz­tően nehéz gyakorlatát. A pontozók sem tudták magu­kat kivonni a hatása aiól, megszületett az EB első és egyben egyetlen maximális pontS'Záma: 10-es! S mivel Gnauck előző nap 9.95-öt tornászott, már semmi sem vonhatja kétségbe újabb győzelmét. Az ezután sorra kerülő apróság, a szovjet Misznyik még megcsillan­totta tehetségét. Ez olyan fényes villanás volt, hogy felzárkózott Grigoras mellé a dobogó második fokára (9.80). A gerendán az utolsó pil­lanatig nyílt volt a verseny. Lévén a szer igen labilis, a tornászlányok sorra ron­tottak, és szomorú szívvel mondtak le a győzelem le­hetőségéről. Iljenko, aki a közönség egyik kedvence volt, nagy gyakorlatot mu­tatott be, a pontozók viszont 9.60—9.70 között értékelték. A nézők hangos tüntetése után •jött Dunca (9.65), ő nem hi­bázott nagyot, ám Rulfova (9.10), Misznyik (9.30), Re- manova (9.50), Marinova (9.25) és Grigoras (8.90) le­esett a szerről,. igaz vala­mennyien nagyon nehéz elemből. Gnauck kétszer is erősen megingott, ám ő fönt maradt, s ez elég volt. az újabb aranyhoz. Elérkeztünk az EB utolsó számához, a talajgyakorlat­hoz. Gnauck itt is esélyes volt, itt is győzött. S, hogy milyen a közönség: fütyült Maxi magas pontszáma miatt... Nemrég még ked­venc volt, most pedig már új győztest akartak látni. Annál jobban örült Senff- nek, aki spanyol zenére tor­nászott, s akkor pedig maid- nem szátvetette a csarnokot a hangulat, amikor a finálé egy szem spanyol résztvevő­je, Martinez a szőnyegre lé­pett. A szovjet Misznyik újra nagyszerű volt, és a korlát után újabb éremre volt esélye (9,70). Látva a pontszámok ala­kulását, felcsillant a remény: ha Flandemek jól sikerül a talaja. esetleg bronzérmes lehet! Nagyon szorítottunk Eri­káért, de az első ugrássor végén elszállt az esély, ugyanis a dupla szaltóból ér­kezve jobb lába kicsúszott a szőnyegről — 9.40. Nagy le­hetőség volt, egy hatodil| hely lett belőle. Grigorau gyakorlatával fejeződött be a nap, 9.65-tel a harmadik tu­dott lenni. Eredmények. Ugrás. Európa- bajnok: Cristina Grigoras (Ho- mánia) 19.600, 2. Senff (NDK) és Gnauck (NDK) 19.550, 4—5. Toneva (Bulgária) és Bicsero- va (Szovjetunió) 19.275, 6. Ma- recková (Csehszlovákia) 19.225. Felemáskorát. Európa-bajnok: Maxi Gnauck (NDK) 19.950, 2—3. Grigoras (Románia) és Misznyik (Szovjetunió) 19.600, 4. Iljenko (Szovjetunió) 19.45, 5. Toneva (Bulgárai) 19.35, 6. Egervári Márta (Magyarország) 19.30... 8. Flaneléi- Erika (Ma­gyarország) 18.70. Gerenda. Európa-bajnok: Maxi Gnauck (NDK) 19.35, 2. Iljenko (Szovjetunió) 19.25, 3. Dunca (Románia) 49.15, 4. Voigt (NDK) 19.10, 5. Misz­nyik (Szovjetunió) 18.90, 6. Zemanová (Csehszlovákia) 18.80. Müszabadgyakorlat. Európa- bajnok: Maxi Gnauck (NDK) 19.65, 2. Misznyik (Szovjet­unió) 19.45, 3. Grigoras (Ro­mánia) 19.25 4. Senff (NDK) 19.20, 5. Zemonavá (Cseh­szlovákia) 19.10, 6. Planier Erika (Magyarország) 19.00. . ★ Pozsonyban Magyarország férfi junior tornász-válogatott­ja 274.20:270.80 arányban győ­zött Csehszlovákia ellen. Egyéniben: 1. Kakukk (m) 55.35. 2. Altorjai (m) 54.95, 3. -Hianik (csali sv.’) 54.70, 4. He­gedűs (m) 54.60, 5. Kovács (m) 54.25. A hála jegyében... Iskola a kisközség szélén. Teljes csönd az udvaron, akárcsak az utcán, amely hozzá vezet. Kapuja tárva, pedig a naponta rajta belé­pő százhetvenhat kisdiák már rég hazament. Tehát nincs különösebb ok a kitárt szár­nyakra. A folyosón is csönd. Azaz mégsem, mert az egyik ajtó mögül kórusban hangzik: egy, kettő, há­rom ... Illik, nem ülik, hall­gatózunk. A tizenhatnál tar­tanak. amikor koppanás hal­latszik, s felcsendül a jóízű kacagás. — Ma az asszonyok vették birtokukba a tornatermet — mint akit turpisságon kap­nak, megilletődve nézünk hátra, a hang irányába. A szigetmonostori általános iskola igazgatója, Varga Im- réné lepett meg bennünket, s most a terembe invitál. Kü­5' - ••• 'v. -a 4- V* •• Sk. y* ■■■ . *•' : «. ' .--to EREDMÉNYEK • EREDMÉNYEK • EREDMÉNYEK • EREDMÉNYÉK ' ______________ LO VASSPORT KÜLFÖLDI SIKEREK A ZÁRÓNAPON IS Vasárnao nagyszámú érdek­lődő előtt fejeződött be a Határőr Dózsa nemzetközi ver- sénye Kinkunhalason. Kilenc ország lovasai a zárónapon is színvonalas küzdelmet vívtak, s a hazai nézők nagy bána­tára a harmadik napon is külföldi lovasok végeztek az élen. A pontgyűjtő versenyben a jugoszláv Milutinovics kis különbséggel előzte meg a rendezők versenyzőjét, Kri- sesánt. A látványos és na­gyon izgalmas barátság sta­fétában a Krizsán, Dabrovsz- kij páros bizonyult a leg­jobbnak. A kitartásos ver­senyben a szovjet Prohorov 100 em-es eredménnyel biz­tosan nyert. Pontgyűjtő verseny: 1. Mi­lutinovics (jugoszláv) Corner Boy n. 1. 823 pont, 2. Kri­zsán (Határőr Dózsa) Gyimes n. 1. 810, 3. Neagu (román) Rondella n. 1. 800, 4. Balogi (Mezőhegyes! = MEDOSZ) Apol­ló n. 1. 780, 5. Goschonski (lengyel) Czandzsoj n. 1. 760, 6. Konlecher (osztrák) SDec- tator n. 1. 750. Barátság staféta (30 induló pár): 1. Krizsán (Határőr Dózsa) Gyimes n. 1. — Dabrovszkij (lengyel) Bonza n. 1. 144.62, 2. Gyalus (jugoszláv) Salako n. 1. — Ákos íBo. Honvéd) Antal n. 1. 149.73, 3. Ku­gyelka (csehszlovák) Bukanyr n. 1. — Somi (BCK) Etele n. 1. 150.08. Nagydíj (32): 1. Prohorov (szovjet) Versina n. 1. 190 cm, 2. Popa (román) Licurici n. 1. 170 3 hp, 3. Krugl (osztrák) Ockadó n. 1. 170. LABDARÚGÁS NB I IFJÚSÁGI BAJNOKSÁG Pécsi MSC—Tatabányai Bá­nyász 1-0 (1-0). Tatabánya, 300 néző. V: Seregi. PMSC: Bá­lint — Kónya, Hammer, Vuk- mariin, Csizmadia — Kotroczó (Dudás), Garami (Szabó), Czér- na, Bendes — Vörös (Bari), Hüber. Edző: Garami Józisef. Tatabánya: Simon — Szekér, SzoboszLai, Fogiaraisi, Varga — Selymes A. (Búza), Bujdosó, Selymes Gy. (Heilmann) —. Lukács, Kiprich, Csan-álosi. Edző: Galgóczi Ottó. G: Vörös. Jó: Hammer, Vukmainn, Ben- des, Hüber, Ul. szekér, Szo- boszlai. Nyíregyháza—Volán 1-0 (1-0). Czabán S. tér, 200 néző. V: Bodó. Nyíregyháza: Cziotka — Takács, Kolozsi, Raj zing er, Tóth — Szák-ai, Bohács, Tamás — Simon, Czakó (Korpái), Papp B. (Horváth). Edző: Ko­vács János. Volán: Tőkés — Kriz, Szrogh, Stefán, Dneinieis — Petre, Kovács, Ujj — Szom­bati, Balogh (Gudia), Raffael (Szabó I). Edző: Bászler Nán­dor. G: Simon. Jó: Rajzinger, Szákai, Bohács, ill. Kriz, Szom­bati. Vasas—Csepel 1-1 (0-0). Cse­pel, 600 néző. V: Szabó B. Vasas: Knotz — Nagy, Kraft, Szabó I., Péntek (Lukász) — Balogh, Zemcoy, Szabó A. — Pecha, Tatár, Tóth (Szabó J.). Edző: Palovecz Béla. Csepel: Bakó — Imre, Tyukodi, Töm- böly, Nyusza — Szabó T., Szabó Zs., Varga — Kamrás, Sztraka, Sohonyai. Edző: Már János. G: Tatár, ill. Szabó T. Jó: Knotz, Nagy, Szabó A., ill. Tömböly, Nyusza, Tyukodi. Zalaegerszegi TE—MTK-VM 1-0 (0-0). Zalaegerszeg, 1000 néző. V: Szemes. ZTE: Hor­váth Gy. — Sipos, Hóbár, Bán, Szarka — Cigány, Horváth Z. (Kánya), Szekeres. Topor — Bocz, Páli. Edző: Szabó Rezső. MTK-VM: Pleskó — Kernya, Farkas, Szabados, Fábián — Katzenbach (Éliás), Varga (Mé­száros), Pénzes — Fodor, Ju­hász (Csiiki), Bognár Z. Edző: Bicskei Bertalan. G: Bocz. Jó: Horváth Gy., Szarka, Cigány. Bocz, Páli, ill. Pleskó, Kernya, Farkas. SAKK A női ifjúsági sakk Európa Kupáért folyó körmérkőzéses tornán Polgár Zsuzsa a 12. fordulóban remizett a lengyel Wiesével, majd fél pontot szerzett a jugoszláv Markov- tól. A szovjet Stupina vezet 10 ponttal, megelőzve a 8 (1) pontos Wiesét és a csehszlo­vák Hajkovát. A 12 éves Pol­gár Zsuzsának 6.5 pontja van, ezzel pillanatnyilag a 6. Kecskeméten, a BÁCSÉP nemzetközi mesterversenyén lebonyolították a 4. és az 5. fordulót. A kecskeméti Bran­dies mesterjelölt a 4. forduló­ban legyőzte a jugoszláv Ra- dojevics mestert. 4. forduló: Káposztás—Varasdy, Kormá­nyos—Gyantár, Károlyi—Roos, mind döntetlen, Salánki—dr. Eperjesi 0:1, Brandies—Rado- jevics 1:0, Pólyák—Színes 0:1. 5. forduló: Radojevics—Ká­posztás, dr. Eperjesi—Brandies, Roos—Salánki, Gyantár—Kor­mányos, Színes—Káposztás, mind döntetlen, Varasdy—P07 lyák 1:0. A 3. fordulóból be­fejeztek egy függőjátszmát: Gyantár—Pólyák döntetlen. Az élmezőny állása: Színes, dr. Eperjesi 3.5—3.5, Brandies, Roos, Varasdy, Káposztás 3—3 pont. ★ Tapolca. Vasárnap megnyi­tották a Cooptouriist nemzetkö­zi férfi egyéni versenyét, ame­lyen hét külföldi és hét hazai sakkozó vesz részt. Eredmé­nyek: Rigó—Marcalek (len­gyel) 1:0 (időtúllépéssel), Su- lava (jugoszláv)—Gross (cseh­szlovák) 0:1, Schneider—Po- kojowczyk (lengyel) 0:1, Mu- fics—AcLamsky (lengyel) 0:1. Három játszma függőben ma­radt. Közlemények A Központi Sportiskola ez évi felvételi vizsgáját május 11. és 16. között tartja, napon­ta 8—17 óráig. Jelenkezés a Kisstadionban, sportfelszerelés­sel! Felvételi korhatár: 10. életév: vízilabda, asztalitenisz, atlétika, kajak-kenu, kerék­pár, kosárlabda, labdarúgás, öttusa, vívás, nehézatlétika (cselgáncs, birkózás, súlyeme­lés, ökölvívás). 6. életév: torna, úszás. (Úszásra és vízilabdá­ra a Komjádi-uszodában vár­ják a jelentkezőket!) ★ A Ganz Villamossági SK labdarúgó-szakosztálya minden kedden és csütörtökön 16 órá­tól, toborzót tart az 1963. au­gusztus 1. és 1967. július 3t. között született fiatalok részé­re a Marczibányi téri sport­telepén. Ionos kép fogad. Közel har­minc nő, hulla-hopp kariká­val a derekán, éppen azon derül, hogy egyik társuk csak tizenhatig tudta pörgetni a karcsúsító „szerszámot”. — Ez a legkedvesebb gya­korlat — mondja Szőke Er­zsébet testnevelő, aki az asz- szonytornát vezeti —. mert ettől remélik leginkább, hogy visszanyerik lánykori karcsú­ságukat. Lehet ennél fontosabb egy nő számára? — Persze, akkor sincs gond, ha a tömör-labdára, a fu­tásra, vagy a gumikötélre kerül sor — szól közbe Lo­cher anyuka, akitől megtud­juk, nemrég éppen azt ki­fogásolta, hogy túlzottan kí- mélőek a gyakorlatok. A csoportból hosszú, bar­na hajú fiatal nő lép elő. Bencstk Erzsébet, az iskola magyar—népművelés szakos tanára. Az ő segédletével is­merkedünk a többiekkel: Makrai Ferencné dadus az óvodában, Viplak Lászlóné a téesz-műhelyben fröccsöntő, Baranyi Istvánná a helybeli fogorvos asszisztense, Papp Éva tanácsi dolgozó, Antalné — itt egyszerűen csak Joli­ka — a tanács VB-titkára ... Erzsiké „felmentését” kér­jük az óra alól. A többiek folytatják a tornát, mi pedig a sarokba húzódunk. — Tavaly augusztus 20-án készült el ez a tornaterem — mondja —, a község lako­sainak jóvoltából. Valamivel kedveskedni akirtunk a sok társadalmi munkáért. Varga Imre testnevelő kollégánk­tól származik az ötlet: ala­kítsuk meg a Szigetmonos­tori Lakóterületi Sportegye­sületet. A gondolatot tett követte, s február 4-én ti­zenkét lelkes anyukával el­kezdtük a „munkát" ... Minden tizedik lakd Bencsik Erzsébetet pedig megválasztották az egyesü­let elnökének. Meglepi az in­formáltságunk. s most sza­badkozik : — A megtiszteld címet nem én érdemiem, inkább Varga Imre. Rengeteget dolgozik, szervez, irányít, nem is tu­dom, honnan veszi az ener­giát. Emblémát, zászlót is tervezett az egyesületnek. S hogy ma már a község min­den tizedik lakója sportol, az elsősorban neki köszön­hető. Szigetmonostort ezerkétszá­za n lakják. Az egyesület születésétől számított három hónap alatt a tizenkét nő helyét mostanára negyven- hatan foglalták el. De nem­csak az asszonyok jönnek. Virágh Ferenc, az iskola har­madik testnevelője irányítá- savai a férfiak tornáját is elindították. Jelenleg tizen­négyen vannak. És a láncolatnak még min­dig nincs vége. Varga Imre asztalitenisz-edzői képesítését is kamatoztatni akarta. Ez sikerült is, s most hetenként kétszer hat asztalnál har­minc-harminc férfit tanít pingpongozni. — A férfiak tornája hét­főn zajlik — folytatja Er­zsiké —, a nőké kedden és pénteken. Szerdán és csütör­tökön pedig az asztaliteni­szezőktől hangos a torna­terem. Közben tizenöt gye­rek is jelentkezett. Őket együtt sportoltatjuk a szü­lőkkel. Tizenévesek a folyosón A nők már a levezető lab­dajátéknál tartanak. Egyszerre csönd lesz a te­remben- Mindenki az ajtóra néz. Ott ugyanis szakállas fiatalember jelenik meg. Az asszonyok — minden figyel­meztetés nélkül — indulnak átöltözni. A jövevényről pe­dig megtudjuk, Virágh Fe­rencnek hívják. Az is kide­rül, nem kíváncsiskodni jött. Húsz tizenéves kisfiú várja kinn a folyosón, hogy elin­tézze nekik a bebocsátást. — A következő órában ka­ratéra, a vado-riu ágazatra tanítom a gyerekeket — mondja Virágh Ferenc, aki maga is ezt a sportot űzi az Újpesti Természetbarát és Testedző Egyesületben. Ügy látszik, itt mind a négy tanárba rengeteg ener­gia szőrűit. — A Feritől származó ka­rate-ötlettel megszaporodtak a gondjaink is — magyaráz­za Erzsiké. — Eredetileg úgy terveztük, hogy a családi kö­zösségtől nem vesszük el a szombatokat. Most mégsem, tehetünk mást, minthogy a jövőben a hétvégeken jönnek a gyerekek. Féltjük őket at­tól, hogy mint ma is. a ké­ső esti órákban kerüljenek haza. Illik végre búcsút venni. No, meg a gyerekek is egy­re izgatottadban várják, hogy elkezdődjék a foglalkozás. A kihalt utcákon kifelé igyek­szünk a községből. Az asz- szonyok pedig, kellemesen elfáradva, haza a családhoz. Fülöp Mária Újahb magymgyőzelmek

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék