Népsport, 1981. november (37. évfolyam, 259-283. szám)

1981-11-27 / 280. szám

A „COMPACK” Kereskedelmi Csomagoló Vállalat Sóüzemébe, Bp. X., Horog utca 14. szám alá, szakmunkásokat és betanított molnárokat, az alábbi kereseti lehetőséggel: üzemellátókat 4500,- Ft felett, sórakodókat 7000,- Ft felett, azonnal felvesz. JELENTKEZÉS: Bp. VII., Landler Jenő u. 23-25. Munkaügyi osztály. Telefon: 212—040,38 mellék. TÖRÖKBÁLINTON felépült korszerű, gépesített raktárházunkba keresünk szakképzett és szakkép­zetlen raktári dolgozókat (áruösszeállitó, árukiadó, áruátvevő, gépírni tudó tételfelíró), targonca- vezetőket, felrakógép­kezelőket (szakképesítés megszerezhető), segéd­munkásokat, kocsikísérőket. I Kedvező munkaidőbeosztás, minden szombat szabad. Jelentkezni lehet a raktárház igazgatójánál Törökbálint, DEPO II, Budapesti Textilnagykeres­kedelmi Váll, Raktárháza, ’telefon: 668-000/133. valamint a vállalat munkaügyi osztályán (Budapest V., Guszev u. 15, telefon: 128-000 116). A SZIKRA LAPNYOMDA az Árpád-híd pesti hídfőiénél levő áj, modern üzemébe felvesz: ofszet gépmestereket, gépszerelőket, géplakatosokat, férfi és női betanított munkásokat. Korszerű munkakörülmények, magas színvonalú szociális ellátás, jó kereseti lehetőség! JELENTKEZÉS: a vállalat munkaerő-gazdálkodási csoportján, BUDAPEST XIII., VISEGRÁDI U. 116. TELEFON: 290-823. HÍRADÁSTECHNIKAI GÉPGYÁR Budapest XI. kér., Hunyadi János u. 2. Híradástechnikai, autóvillamossági, garázsipari berendezések, gépkocsimosó, -szárító, szikraforgácsoló, oszlopos fúrógépek gyártására MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK az alábbi szakmákban és kereseti lehetőségek mellett: öntő-formázó kovács hegesztő szerszámkészítő öntödei betanított munkás festő-fényező 3900-7000,- Ft-ig 3800—6000,— Ft-ig 3500-5000,- Ft-ig 3500-5500,- Ft-ig 3200-6000,- Ft-ig 3500-5200,- Ft-ig VARjUK JELENTKEZÉSÜKET. LEGYENEK A MUNKATÁRSAINK! Munkásszállást, bölcsődei elhelyezést biztosítunk, valamint 1982. január 1-től minden szombat szabad! JELENTKEZÉS személyesen vagy telefonon FELVILÁGOSÍTÁST AD a vállalat munkaügyi osztálya Telefon: 667-255/294 mellék. MÉRKŐZÉSEK FUTÓSZALAGON Röplabda J nb n Férfiak. Kelet. Debreceni Ki­nizsi—Debreceni Universitas 2:3, Szolnoki TIT ASZ—MÉMTE 3:0, Sátoraljaújhelyi Spartacus—Kö­zép-tiszai MEDOSZ 2:3. Közép: Gyöngyösi SE—Ganz-MAVAG 3:1. 22. sz. Volán—MAFC 1:3. Ganz-MAVAG—Salgótarjáni TC 3:i. FÉG SK—Es-ztergomi Me­dicor 3:1. Dél. Mezőtúri FSZSE —Pécsi VM 2:3. H. Steinmelz SE—DÉLÉP SC 0:3. H. Mező­£i SE—U. PEAC 3:0. Nyugat. Győri Műszaki Főiskola—Nagy- Kanizsai Vízmű 3:1. Szombat- helyi Tanárképző—Kaposvári Dózsa 3:1. Szombathelyi Spar­tacus Styl—Keszthelyi Petőfi 3:1. Szombathelyi Spartacus— Kaposvár 3:2. Tabi Videoton— Zirc-Dudari Bányász 3:0. Bala­ton Hajózási SK—Zala Bútor­gyár 0:3. Nők. Kelet. NYVSSC—Sátor­aljaújhelyi Spartacus 3:1. Sá­toraljaújhely—Miskolci Sparta­cus l:3. Tiszavasvári Lombik- Nyírbátori Báthory 3:1. Eger SE—VÖK SK 3:0. Mezőkövesdi MSE—DUSE 0:3. Közép. Lehel SC—Bp. Tanárképző 3:2. Pos­tás SE—MHD Vasas 3:0. Szé­kesfehérvári Volán—Tatabányai Volán 3:0. Tipográfia—Duna- varsányi Petőfi 1:3. Dabasi SE —Salgótarjáni Róna 3:0. Dél. Dunaújvárosi Építők—Szolnoki Vegyiművek 1:3. Ferroglobus— Pécsi VM 3:0. DÉLÉP SC—Bé­késcsabai Előre Spartacus 0:3. Kalocsai SE—BHG , SE 3:0. Nyugat. Győri Dózsa—Érdi VSE 3:0. Keszthelyi Petőfi— Ajkai Videoton 3:0. Tapolcai Bauxitbányász—Zalaegerszegi V. izzó 3:0. Tabi Videoton— Bakony Vegyész 3:0. Gy. Uni­versitas—Olajbányász 0:3. APRÓHIRDETÉS ALLAS XII., 1. kerületi IngailHiikezelő Vállalói magos kereseti lclietöséggcl felvételre keres; kőműves, burkoló, ács-áilványozó, asztalos. vízszerelő, villanyszerelő, lakatos, parkettás, tetőfedő szakmunkásokat, tehergépkocsi- vezetőt, rakodót, hct'inilott és segédmunkásokat, jelentkezni lehet: Budapest I. kér., Puuler utca 18., munkaügyi osztály. VIBEG Vállalat felvesz: presszógép- szerelőt és elektro­műszerészt. Segédmunkásokat betanítunk és átképezünk. Jelentkezés: Péterfy S. u. 7—9., főművezetőnél. Tel: 224—055. Szállítási osztályra kere­sünk szállító-rakodó mun­kásokat, targoncaveze­tőket (három műszakos), targoncaszerelöket és te­hergépjármű-vezetőket Munkaidő csökkentett, 5 napos munkahét. Mun­kabér megegyezés sze­rint. Cím: Budapest X., Gergely u. 43—51. Tel,: 574-211 Üzemgazdasági és Munkaügyi osztály (17-es autóbusszal a Zalka Mőté .értőn Villanyszerelő munkát vállal, közületeknek is. Telefon: 582—021. A Fővárosi |ános Kór­ház-Rendelői n.tézct pá­lyázatot hirdet anyag­gazdálkodási osztályve­zető munkakör betölté­sére. Feltétel: Pénzügyi és Számviteli Főiskola, vagy Közgazdasági Egye­tem és több éves szak­mai gyakorlat. Az osz­tályhoz tartozó terület: raktár, anyagbeszerzés, szállítás, leltárellenőrzés, gondnokság, mosoda, fe- lenlkézés: a Személyzeti osztályon személyesen vagy a 151-678 telefonon. Központi Sporliskoln­N épszigeti Vízi tel epére keres műanyaghajó javí­tásban gyakorlattal bíró dolgozót. Szakmunkás-bi­zonyítvánnyal rendelke­zők előnyben részesülnek. Jövedelem: a kollektív szerződés szerint, meg­egyezés alapján. Érdek­lődni lehet: Nagy János telepvezetőnél, a 691-489 telefonon, reggel 8-tói du. 19 óráig. Műszaki ellenőrzési osz­tályra keresünk műszaki munkakörbe egyetemi technikusi végzettséggel, fizikai munkaikörbe tech­nikumi érettségivel ren­delkező munkavállalókat. Munkaidő: csökkentett. 5 napos munkahét, egyen­lőtlen munkaidő-beosztás. Munkabér megegyezés szerint. Cím*. Budapest X., Gergely u 43—51. Tel: 574—211. üzem­gazdasági és munkaügyi osztály (17-es autóbüsz- szal a Zalka Máté tér­től). Kozmetikai és Háztartás­vegyipari Váiraiat fel­vesz azonnali belépéssel elektro- és mechanikai műszerészt, több éves gyakorlattal, géplakatost, fűtőt középnyomású ka­zánhoz, valamint takarí­tónőt, női és férfi- dolgozókat raktárkezelői és udvari segédmunkára, továbbá nyugdíjast őr­szolgálatra. jelentkezés: KHV 4. sz. gyáregysége. Bp. XI., Bocskai u. 90. A Taurus Műszaki Gumigyár keres: esztergályos, lakatos, villanyszerelő, szerszámkészítő és csőszerelő szakmunkásokat, gumiipari betanított munkára férfiakat és nőket 2—3 műszakos munkakörben. 40—42 órás munkaidővel gyors- és gépírót. Keresünk még általános adminisztrátort és gépi adatrögzítőt. Bedolgozókat előnyös fel­tételekkel. széles skálá­ban foglalkoztatunk. Le­vélcím: Aranykalász MGTSZ. 2300 Ráckeve. Vörös tér 3. Szered! László. Telefon: 06—26— 85 238. IMotocrossszokosztaly .sze­relőt keres versenymotor­jai felkészítéséhez, fő-, vagy mellékfoglalkozás­ban. jelentkezni lehet a VOSE Bp. III., Márnma- rosi út 48. alatti műhe­lyében. Könnyűipari Szerelő és Építő Vállalat felvesz villanyszerelő. elektro­műszerész. lakatos és csőszerelő szakmunkáso­kat. Jelentkezés: KIP- SZER. X. Jászberényi u. 34—36. Munkaerőgaz- ■ ki 1 kotlási osztályán ______ /% t-övärost lános Kór- ház-RendcLőintézet biz­tonsági osztálya telvesz tűzvédelmi főelőadót, kö­zépfokú tűzvédelmi ké­pesítéssel Jelentkezés személyesen, vagy a 154-050/212 m telefonon Kőbányai Likőrgyár fel­vesz: lakatosokat, targon­caszerelöket, portai be­iről. Jelentkezés: Bp. X., Bánya u. 35. Munkaügy. Tel: 777—109. FTC Sportlétesítmények 1091 Budapest. Üllői út 129., azonnal felvesz: fő- foglalkozás ú középnyomá­sú vizsgával rendelkező kazái*fűtöt, festő-mázolót, villanyszerelőt. portást, takarítónőket. valamint mosodai munkakörben női dolgozókat. Jelent­kezni lehet a munkaügyi osztályon._________________ üzemfenntartási munka­helyeinkre ke. ink laka­tosokat, villanyszerelőket, szerszámkészítőket. Mun­kaidő: csökkentett, 5 na­pos munkahét. Munkabér megegyezés szerint. Cím: Budapest X.. Gergely u. 43—51. Tel: 574—211, üzemgazdasági és munka­ügyi osztály (17-es autó­busszal a Zalka Máté tértől). VEGYES SfLECEK TELJES FELÚJÍTÁSA TOKO SZISZTÉMÁVAL GYÁRI ANYAGOK felhasználásával ÉLEZES WAXOLAS SÍKÖTÉSEK SZERELÉSE Budapest II., Keleti Károly u. 44. Győztes szülőktől tacskó­kul y kok eladók. 343— 900/386 mellék. Munka­időben, Köxleméíty^k Kutrucz Jánosnak, az MTK, a Vasas és a Kispest egykori labdarúgókapusának temetése november 30-án, 13 órakor lesz a Rákoskeresztúri temetőben. ★ Szabó István I. o. ökölvívó­bírót, aki 54 éves korában Szé­kesfehérvárott elhunyt, nagy részvét mellett temették el szerdán a Szedres-temetőben. BELVÁROSI RAKTÁRBA szakképzett és szakképzetlen férfi raktári dolgozókat és férfi segédmunkásokat KERESÜNK. Jelentkezni lehet a Budapesti Textilnagy­kereskedelmi Vállalat Munkaügyi Osztályán (Budapest V., Guszev u. 15. Tel.: 128-000 116). A Fővárosi Szerelőipari Vállalat felvesz budapesti munkahelyeire: villanyszerelőket, víz- gázszerelőket, központi­fűtés-szerelőket, szerkezeti lakatosokat, kőműveseket, hőszigetelőket, másolókat. valamint a fenti szakmákhoz betanított és segéd­munkásokat. Munkásszállónk van, Dobásról, Áporkáról és Tápióságról vállalati autóbusszal történő szállí­tást naponta biztosítunk. Nagyobb létszámú jelentkezés esetén autóbuszjáratot beindítunk. Utazási hozzájárulást, meleg étkezést, ill. térítést fizetünk. Szakmai képzésre és továbbképzésre lehetőség van. Jelentkezésüket az alábbi címre várjuk: FŐSZER, 1097 Budapest IX., Koppány u. 5-11. Telefon: 336—560/83-as mellék. Aliami, szövetkezeti áruházak, cipőboltok és közületek részére cipőt, gyorsan, a CORSO „EXFRE5S” önkiszolgáló raktár­ból: Üllői út 82. Gyors és pontos kiszolgálás- kisebb mennyiségben is Saját fuvar esetén fuvartérités. Megnyílt a COfJSO „EXPRESS” önkiszolgáló raktár: Ültői út 82 1 CIPŐBEN CIPŐVEL J mi mm pp

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék