Népsport, 1983. november (39. évfolyam, 260-284. szám)

1983-11-08 / 265. szám

XXXIX. 265. ♦ 1983. november .8. NÉPSPORT 9 Ritmikus sportgimnasztika Szabó Réka nyert, Kovács Györgyit elbúcsúztattak Spartacus Kupa, Nemzeti Sportcsarnok. Felnőttek (14 induló). Az egyéni összetett verseny vég­eredménye: 1. Szabó R. (Szol­gáltató-Építő Spartacus) 37.15 pont, 2. Jehoda (Óbuda TSZ SE) 35.70, 3. Ladányi (Szol- galtató-Építő Spartacus) 36.45, 4. Horváth M. (BEAC) 36.35, 5. Csuzi és Sziráczky R. (mindkettő Szolgáltató-Építő Spartacus) 36.25—36.25. Összevont csapatverseny (felnőtt, ifjúsági, serdülő): 1. és a Spartacus Kupa győzte­se: Szolgáltató-Építő Sparta­cus A (Kurek, Muszil, Somo­gyi, Bősze, Szabó R., Csuzi) 238 65. 2. Szolgáltató-Építő Spartacus B 235.65, 3. Égri Ko'acskovszky 230.85. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg vasárnap és hétfőn a hagyományos Spar­tacus Kupa-versenyt. Bár a néhány nap múlva kezdődő világbajnokságra készülő vá­logatottak, a rendező egyesü­let legjobbjai — Bencsina, Sinkó és Túrák — nem vet­tek részt az eseményen, sok színvonalas gyakorlatot látha­tott a közönség. Az első nap utáni állás nagy izgalmat ígért az egyéni elsőségért a szövetkezetiek két fiatal a az idei ifibajnok Szabó Réka, illetve Csuzi Katalin között. A második „félidő” Szabónak sikerült jobban, mind a buzogánnyal, mind a sza'aggal anyagerős, szép gyakorlatot mutatott. be, míg Csuzi többször is elejtet­te a buzogányt (8.60). s vé­gül a’, ötödik helyre csúszfftt vissza. A „versenyző” Kovács Györgyit elbúcsúzlatlák, az „edző” maradt — három tanítványa alkotja a közelgő VB-n sze­replő magyar együttest — Ez az első felnőttgyőzel­mem — mondta boldogan a tizennégy esztendős Szabó Réka aki — bár a karika a kedvence — ezúttal buzo- gánybemuta'.ójára kapta a legnagyobb tapsot. Az ötödik alkalommal ki­írt kupát a pontverseny a’ao- ján — ötödször is a rende­ző Szolgáltató-Építő Sparta­cus, a legeredményesebb ha­zai egyesület nyerte el. Az esemény keretében bú­csúztatták el az aktív ver­senyzéstől a rendező klub tornászát, jelenlegi sikered­zőiét, Kovács Györgyit, aki 1976 és 1932 között hat alka­lommal szerzett egyéni baj­noki címet, s meghatározója volt a hazai ritmikus sport­gimnasztikának. A kétnapos versenyt a Ko­vács-tanítványok látványos együttes kéziszer-csapatbe- mutatója zárta. (A fiata'abb korosztályok eredményeit szerdai szá­munkban közöljük.) MISKOLC VÁRJA A VIIÁCKLWIMAT jjiH§ Asztalitenisz November közepén Mis­kolcra figyel majd az asz- taliteniszezők világa. Mint­egy a közönség „bemelegíté­seként”, 9-én, szerdán a Vá­rosi Sportcsarnok lesz a színhelye a Magyarország— Anglia Szuper Liga összecsa­pásnak, majd a hét végén birtokba veszi a „terepet” a magyar nemzetközi baj­nokság világhírességekkel te­letűzdelt mezőnye. A város, sőt, a megye na­gyon készül. Korpádi Ár­pád, a Borsod megyei Asz­talitenisz Szövetség elnöke, a verseny szervező bizott­ságának elnökhelyettese 1981-et jelöli meg az előké­születek kezdetének: — Két esztendővel ezelőtt kaptunk kedvet ahhoz, hogy megrendezzük a ne­gyedik magyar nemzetközit. Persze, nem véletlenül. Ak­kor volt ugyanis Miskolcon az Európa 12. A jól sike­rült viadal még ma is be­szédtéma a városban. + Mi jelentette vagy esetleg jelenti még ma is a legnagyobb gondot? — A szállodakérdés. De gondról szerencsére , már csak múlt időben beszél­hetünk. Ebben is segítsé­günkre siettek a város és a megye különböző vállala­tai és a tanácsok. A ver­senyzők a Junó Szállóban laknak, a játékvezetők a Lenin Kohászati Művek üdülőjében. Tapolcai férő­helyekkel segített a SZOT oktatási igazgatósága, és so­rolhatnám még.-f Kik lesznek a verseny védnökei? — Grósz Károly, az MSZMP Borsod megyei Bi­zottságának első titkára és dr. Latányi József, a me­gyei tanács elnöke. + Mennyiben lesz rend­hagyó ez a verseny? — Mi a rendezéssel sze­retnénk felülmúlni minden eddigit, a versenyzők pedig, gondolom, a színvonallal. Huszonegy ország legjobb­jainak a nevezése már ön­magában csúcsnak számít, azzal pedig, hogy két évti­zed után először hazánk­ban vendégszerepeinek a Kínai NK világklasszisai, szinte mini világbajnokság­gá terebélyesedik a via­dal. + Miképpen sikerül fe­dezni a verseny költségeit? — Kár tagadni, nehezen. Az OTSH nem tudott anya­gi támogatást adni, ezért ezen a területen is a megye összefogására volt szükség. Szinte lehetetlen lenne fel­sorolni a támogatást nyújtó összes vállalatot. Ök bizto­sították az összköltség mint­egy hatvan százalékát. A kiadásaink egyébként 1.2 millió forint felett vannak. Két nevet, a Tiszai Vegyi Kombinátét és az Ózdi Ko­hászati Művekét minden­képpen meg szeretnénk em­líteni. Harminc százalék részben a tanácsok támoga­tásából, részben pedig a november 7-től már vásá­rolható belépőjegyek árából származik. Jól jön a tévé- közvetítés is. A Szuper Liga találkozó mellett mintegy 90 percet láthat majd az or­szág nyilvánossága a nagy viadalból. Az a tapasztalat, hogy a rendezők elismerése mindig egy kicsit a hazai versenyzők sikereinek is függvénye. Ennek érdekében is igyekszünk mindent meg­tenni, és szeretettel látjuk a már november 7-én váro­sunkba érkezett magyar vá­logatottat. (lukács) GYEPLABDA Az Építők SC a bajnok NB i EREDMÉNYEK • EREDMÉNYEK A rájátszás utolsó mérkő­zésével befejeződött a baj­nokság. Gödölői SC I—Építők SC I 0-0. Gödöllő. V: Hamikus J., Tamás. GSC I: Heim — Mészáros B., Bankó S., Lim- perger (Pukszler), Dóka Cs. — Prutek T„ Prutek I. — Ba­konyi, Prutek J., Gecse, Tóh T. Edző: Matuz Sándor. Építők SC I: Puskás — Ja­kab. Varga, Balázs, Kiss I. — Brabant, Tóth G. (Kriván) — Kokavecz. Dávid, Bállá, Szendrey (Födi). Jó: Puskás, Varga, Balázs, Kiss I., Bra­bant. ill. Heim. Mészáros B., Prutek T.. Bakonyi. Gecse. A bajnokság végeredménye 1. Ép. SCI 16 11 3 2 37- 8 25 2. Búd. Ped. 16 7 4 5 21-17 18 3. K. Sörgy.* 16 9 1 6 26-19 17 4. Göd. SCI 16 6 4 6 21-21 16 5. Volánb. I 10 3 - 7 11-22 6 6. Auras SE 10 - - 10 0-29 — * Két büntetőpont levon­va! Megjegyzés. A kétfordulós bajnokság után az első négy kétfordulós rájátszáson vett részt. ★ A szövetség elhunyt elnö­kének emlékére az idén ki­írták a dr. Konorot Gyula Kupát, amelyet — pontvesz­teség nélkül — az Építők SC II nyert meg. Építők SC II—Gödöllői SC II 4-3 (2-1). Gödöllő. V: Ha­mikus J.. Tamás. G: Kriván (2), dr. Virágh, Konorot G. (7-esből) ill. Pukszler, Hege­dűs P., Nagy F. Jó: mind­két oldalon a gólütők. Végeredmény 1. Építők SC II 66- ­29- 5 12 2. Kőbányai SE 62 13 6-16 5 S. GSC II 6123 8-13 4 4. Szab.-h. Ped. 6 114 5-14 3 KARATE Országos felnőtt csapatbaj­nokság. Sotokan-szakág. BM- csarnok. Eredmények. Férfi csapat. Kata (formagyakorlat): 1. MÜTEX SC, 2. BVSC, 3. Du­naújváros. Női csapat. Kata: 1. BVSC, 2. Erzsébetváros SE, 3. Dunaújváros. Férfi csapat. Kumite (küzdelem): 1. BVSC, 2. Külker SC, 3. MÜTEX SC. Országos egyéni bajnokság a taekwon-do szabályai sze­rint. Szeged, Városi Sport- csarnok. Férfi küzdelem. 64 kg. Bajnok: Papp Róbert (ATPE). 64—69 kg. B.: Bor­sos József (Veszprémi Vo­lán). 69—75 kg. B.: Máté Zol­tán (HVSE). +75 kg. B.: Ko­vács Huba (Ganz Vili. SK). Női küzdelem. Könnyűsúly. B.: Engrich Mariann (ZSE). Nehézsúly. B.: Jancsik Má­ria. Férfi formagyakorlat. B.: Szarka András (ZSE). Női formagyakorlat. B.: Deák Andrea (Veszprémi Volán). "kízilabda Ifjúsági válogatottak mér­kőzése Romániában. Nők: Románia—Magyarország 26-17 (11-9). Magyarország: Vincze — Bolla 3, Géczi 4, Giczei 1, Pánczél 4, Kiss 1, Drigán 2. Cs: Csapó 1, Simicz 1. Ma­gyarország—Románia 21-17 (11-9)! Magyarország: Vincze — Bolla 3, Géczi 8, Giczei 2, Pánczél 2, Kiss 3, Drigán 3. Cs: Csapó, Simicz, Palkovics, Haumann, Gendúr. Férfiak. Románia—Magyar- ország 26-26 (13-9). Magyar- ország: Szabó — Vörös, Győrfi 1, Sibalin, Adorján 8, Polgár 12, Bari 4. Cs: Só­lyom, Kádár, Bozsár 1, Stra­nik, Szokolai. Románia—Ma­gyarország 24-22 (11-14). Ma­gyarország: Szabó — Kádár 3, Nagy 3, Győrfi 6, Polgár 6, Adorján. 3, Bari 1. Cs: Stranik, Vörös, Szokolai, Bo­zsár, Sólyom. Sibalin (meg­sérült). MŰKORCSOLYA Prága. A nemzetközi ver­seny férfi számában a rövid­program bemutatása után Száraz a hetedik helyen áll. SAKK Országos I. o. csapatbaj­nokság, utolsó előtti, 12. forduló eredményei. Férfiak: Tipográfia—MTK- VM 4:8 (2) (Barcza—Por­tisch L. 0:1, Navarovszky— Szabó L. 0:1, Forintos—Me­leghegyi 0:1). Vasútépítő— Vasas SC 4.5:9.5 (Honfi—• Bilek és Verőci Zs.—Tompa döntetlen, Mika—M. Kovács 0:1). Tungsram SC—Bp. Spartacus 4.5:9.5 (Sax—Pin­tér és Szalánczy—Csőm döntetlen, Lengyel B.—Fa­ragó 0:1). Bp. Honvéd—Sta­tisztika 5.5:8.5 (Hazai—Ador­ján 1:0, Petrán—Marosi döntetlen, Liptay—Széli 1:0). Volán SC—H. Mereszjev SE 8.5:4.5 (1) (Ribli—Sinkovics 1:0, Rajna—Mészáros A. 0:1, Orsó—Morvay 1:0). Törek­vés SE—PMSC 6:8 (Dely— Flesch döntetlen, Rövid— Kórsa 1:0, Honos—Györkös 1:0). Dutép SC—ZTE 6.5:6.5 (1) (Károlyi—Bárczay és Varasdy—Horváth T. dön­tetlen, Arhipov—Portisch F. függő). A bajnokság állása az értékelések és az utolsó forduló előtt: Bo. Soartacus 110. Volán SC 105 5 (1), MTK-VM 100 (2). Bo. Hon­véd 99.5, •‘Statisztika 89, Du­tép SC 87.5 (1), ZTE 84 (2), H. Mereszjev SE 81.5 (1), Tungsram SC 78.5, PMSC 75, Tipográfia 74t5 (2), Vasas SC 74, Törekvés SE 55.5 (1), Vasútépítő 54 pont. Nők: Utasellátó—MTK-VM 0:2, Vasútépítő—Vasas SC 1:1, Tungsram SC—Bp. Spartacus 1.5:0.5, Bp. Hon­véd—Statisztika 1:1, Volán SC—H. Mereszjev SE 2:0, Törekvés SE—Péti MTE 1:1, Dutép SC—ZTE 0.5:1.5. A bajnokság állása az utol­só forduló előtt: Bp. Spar­tacus 19.5, MTK-VM 19, Tungsram SC 15.5, Volán SC 15, Utasellátó SC 14.5, Dutép SC 14, Törekvés SE és Va­sas SC 11.5—11.5, H. Meresz­jev SE 11, Statisztika 9.5, ZTE 9.5, Bp. Honvéd 6.5, Péti MTE 6, Vasútépítő 5.5 pont. Az utolsó fordulóban a Bp. Spartacus és az MTK- VM egymás ellen játszik. Mérkőzésük dönti el a baj­noki címet. SÚLYEMELÉS Kovács harmadik Csehszlovák Kupa nemzet­közi verseny, Pozsony, ill. Sturovo. 52 kg: 1. Moravec (csehszlo­vák) 210 kg (87.5, 122.5). 56 kg: 1. Leletko (lengyel) 250 (107.5, 142.5), 2. Rizsik (szov­jet) 247.5 (107.5, 140), 3. Hor- nyák (magyar) 247.5 (112.5. 135). 60 kg: 1. Azirov (szovjet) 265 (120. 145). 2. Angelov (bol­gár) 262.5 (112.5, 150). 67.5 kg: 1. Novikov (szovjet) 312.5 (142.5, 170). 82.5 kg: 1. Cio- roslan (román) 340 (150. 190). 90 kg: 1. Cofalik (lengyel) 352.5 (157.5. 195). 100 kg: 1. Srsen (csehszlovák) 370 (165. 205), 2. Ivanov (bolgár) 365 (162.5. 202.5), 3. Kovács (ma­gyar) 355 (165, 190). 110 kg: 1. Barton (csehszlovák) 382.5 (180. 202.5). +110 kg: 1. Gyi- gyik (szovjet) 425 (180. 245). 2. Khek (csehszlovák)) 410 (190, 220). DÖNTŐK- MAGVAKOK NÉLKÜL Tollaslabda ) Véletlen? Aligha. Inkább a kiváló felkészülés eredmé­nye. A VIII. magyar nem­zetközi bajnokság vasárnapi vegyes páros döntőjében az NDK-beli Erfried Michalov- sky, Petra Michalovsky duó az azonos nemzetbeli Edgar Michalovsky, Monika Cas- sens kettőssel nézett farkas­szemet. Három testvér egy fináléban — igazán ritka esemény... Erfried és Petra az NSZK- beli Rüsseler, Höckel páros­sal mérkőzött a döntőbe ju­tásért, azt a kettőst ütötte el a továbbjutástól, amelyik a legjobb nyolc között a Pet- rovits, Vargáné (HOSE, NYVSSC) magyar duót bú­csúztatta. A másik ágon Ed­gáréit a Dolhan, Wojtowska lengyel kettőst fektették két vállra az elődöntőben, azo­kat, akik a Vörös, Vígh (H. Zrínyi SE) duó legyőzésével léptek tovább. Vegyes párosban tehát — bárhogy is reménykedtek szakvezetőink — nem sike­rült érmes helyezést kihar­colniuk a mieinknek. Szur­kolásra azért maradt lehető­ségük a magyar nézőknek, hiszen a Vörös, Petrovits (H. Zrínyi SE, HOSE) férfi és a Vígh, Dovalovszky (H. Zrí­nyi SE, HOSE) női kettős a legjobb négy között harcolt. Vörösék osztrák ellenfelet kaptak, a Ratheiser, Hofeg- ger kettőssel kerültek szem­be. Az első játszmában még úgy tűnt, hogy lehet keresni valójuk a magyar fiúknak, szoros küzdelemben 18:16-ra maradtak alul, a második „menetre” viszont már elfá­radtak (15:8). Víghéket az NSZK-beli Krickhaus, Alt- raann kettős 15:5-re, majd 15:9-re verte, egy pillanatig sem volt kétséges, hogy me­lyik páros jut tovább. A férfi egyes és a női egyes elődöntőjében az érde­mel említést, hogy a remek formában játszó Jerzy Dol­han (lengyel), illetve Monika Cassens (NDK-beli) nem ju­tott a döntőbe. A döntők amelyek a Nemzeti Sportcsarnokban kerültek sorra, élvezetes csa­tákat hoztak. A televízió egyórás színes összefoglalót adott az eseményről, így sok százezren meggyőződhettek arról, hogy a tollaSlabdázás milyen élvezetes, izgalmas sport. Kár, hogy magyar versenyzőkért nem lehetett izgulni. Talán majd legköze­lebb ... VIII. magyar nemzetközi tollaslabda bajnokság. Nem­zeti Sportcsarnok. Ferii egyes: 1. Rathei­ser (osztrák), 2. Sramek (csehszlovák), döntő: 18:16, 15:9. 3. Dolhan (lengyel) és Mulder (belga). Női egyes: 1. Krickhaus (NSZK- beli), 2. Petra Michalovsky (NDK-beli), döntő: 11:6,5:11, 12:10. 3. M. Cassens (NDK- beli) és Sramková (csehszlo­vák). Férfi páros. 1. Edgar Michalovsky, Erfried Micha­lovsky (NDK-beli), 2. Ra- theiser, Hofegger (osztrák), döntő: 15:8, 15:6. 3. Dolhan, Olchowik (lengyel) és Vörös, Petrovits (H. Zrínyi SE, HOSE). Női páros: l._ Cas­sens, P. Michalovsky (NDK- beli), 2. Krickhaus, Altmann (NSZK-beli), döntő: 15:3, 15:8. 3. Sadewater, Sirck (NSZK-beli) és Vígh, Dova­lovszky (H. Zrínyi SE, HOSE). Vegyes páros: 1. Er­fried Michalovsky, Petra Michalovsky (NDK-beli), 2. Edgar Michalovsky, Cassens (NDK-beli), döntő: 15:3,6:15, 15:6. 3. Rüsseler, Höckel (NSZK-beli) és Dolhan, Wojtkowska (lengyel). Először 1974-ben rendezték meg a magyar nemzetközi tollaslabda-bajnokságot, s ma már a rangos európai ver­senyek egyike, örömmel jönnek hozzánk a külföldi élspor­tolók, hisz tudják, hogy kifogástalan vendéglátásra, szak­szerű rendezésre, s jó küzdelmekre számíthatnak. Az idén először nagy közönség is volt. A szakvezetők több mint 300 iskola, s intézmény címére juttatták el az ese­mény plakátját, s küldtek meghívót. Fáradozásuk eredmé­nyeképp biztos, hogy sok új hívet szereztek a tollaslabdá- zásnak. Igen magas színvonalú mérkőzéseket is láthattunk. Saj­nos, ehhez rögtön hozzá kell tenni: nem a magyarok telje­sítménye révén. Vörös és iíj. Englert szereplése hideg zu­hanyként érte a szakembereket. A svájci Allhaus testvérpár már a férfi egyes első fordulójában elbúcsúztatia őket, pe­dig tavaly a Helvétia Kupán egyikük sem jelentett a mieink­nek akadályt. Hogy mi lehet az oka a gyengélkedésnek? Talán a fáradtság. A Tízek-bajnokság és a moszkvai szovjet nemzetközi bajnokság után még négynapos edzőtábor is megelőzte a budapesti viadalt, s ez túlzott terhelést je­lentett. -> Nem játszottak csúcsformában lányaink sem. Vígh Ildikó például „szórta” a labdákat, nem tudott kellően összponto­sítani. A legjobb nyolc közé jutott ugyan, csakúgy mint Do­valovszky és Gönczi, de tovább már nem. Férfi párosban két új kettősünk mutatkozott be. Vörös mellől Jankovics és Rolek egyaránt kiöregedett. Üj párja Petrovits. A válogatott szempontjából jó, hogy összeálltak, lehet a jövőben keresnivalójuk, kár, hogy nem egy klubban játszanak, hiszen így kevés versenylehetőségük lesz. A má­sik új kettős: Englert és Kiss. Kiss, aki jelenleg katonai szolgálatát tölti, Pappot váltotta fel, s ha jobban összeszokik Englerttel, szép eredményeket érhetnek el. I.. K. G. BORKAI HARMADIK B^Torna Arany Kupa, nemzetközi férfiverseny, Stuttgart. Csapatban: 1. Kínai NK 174.95, 2. NSZK 172.90, 3. Ja­pán 172.20, 4. Magyarország 171.65, 5. Svájc 171.00, 6. Egyesült Államok 170.25 pont. Egyéniben (csak szabadon vá­lasztott gyakorlatok alapján) 1. Hszü Cse-csiang (kínai) 58.75, 2. Li Sziao-ping (kí­nai) 58.60, 3. Johnson (ameri­kai) és Borkai Zsolt (magyar) 58.05—58.05. Szerenkénti dön­tők. Talaj: 1. Li Sziao-ping, Johnson és Miura (japán) 19.65—19.65. Lólengés: 1. Li Sziao-ping 20.00, ... 3. Bor­kai 19.80. Gyűrű: 1. Huang Jü-pin (kínai) 19.80. Lóugrás: 1. Hszü Cse-csiang 19.85, ... 3. Borkai 19.60. Korlát: 1. Hszü Cse-csiang 19.85. Nyúj­tó: 1. Li Sziao-ping 19.65. A budapesti világbajnoksá­gon szerepelt tornászok közül sokan indultak az NSZK-beli versenyen, ahol az erős me­zőnyben Borkai Zsolt kitű­nően helytállt. ★ Nemzetközi verseny, Auszt­ria, Bregenz. Férfiak, összetett: 1. Koko­rin (szovjet) 57.50, 2. Altorjai (magyar) 57.15, 3. Rossi (sváj­ci) 55.35, 4. Donát.h (magyar) 55.75. Szerenkénti döntök. Ta­laj: 1. Altorjai 19.05. Lólen­gés: 1. Kokorin 19.45, 2. Al­torjai 18.95. Gyűrű: 1. Ko­korin 19.75, 2. Donáth 19.60, 3. Altorjai 19.30. Ugrás: 1. Fussenegger (osztrák) 19.175, ... 3. Altorjai 18.90. Korlát: 1. Kokorin és Waibel (svájci) 18.80—18.80. Nyújtó: 1. Koko­rin és Rossi 19.30—19.30, 3. Altorjai 19.10. Nők. összetett: 1. Polevaia (szovjet) 37.75. 2. Arzsannyikova (szovjet) 37.60, 3. Leihmann (NSZK-beli) 37.50.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék