Népsport, 1984. június (40. évfolyam, 129-154. szám)

1984-06-15 / 141. szám

Apróhirdetés ÁLLAS Kisvállalkozás felvesz azonnali belépéssel kő­műves szakmunkásokat magas Jövedelmi lehető­séggel, budapesti munka­­lielyrc. Tel.: 346-064. Kisvállalkozás magas ke­reseti lehetőséggel azon­nal felvesz csőszerelőt, hegesztőt, lakatost mis­kolci munkahelyre-. Je­lentkezés: Miskolc, Ti­zedes honvéd u. 20., IV. éra. 2. Budapesten a 110- 799 telefonon. óbudaiak, figyelem! Fel­veszünk Bp. III. kér., Bojtár utcai telepünkre: lakatost, hegesztőt, se­gédmunkást, változó munkahelyre központi­fűtés-szerelőt. Vidékiek­nek munkásszállást biz­tosítunk. „UNIVERSAL” Ipari Szövetkezet, 1078. Pudapest, Hernád u. 45. Telefon: 428-131. A Nemzeti Sportuszoda felső vezető mellé titkár­nőt keres felvételre gyors- és gépíró végzett­séggel. Gyakorlattal és érettségivel rendelkezők előnyben! Jelentkezés: személyesen életrajzzal, de felvilágosítást adunk telefonon is. Címünk: Nemzeti Sportuszoda, Bu­dapest XIII., Margitszi­­get. Telefon: 114-046/44. A Semmelweis Orvostu­dományi Egyetem köz­ponti szolgáltatási osztá­lya (Bp. VIII., Üllői út 26.) felvételre keres 1 fő villanyszerelő szakmun­kást, valamint középfokú tűzvédelmi végzettséggel és gyakorlattal rendelke­ző részfoglalkozású, ill. nyugdíjas tűzvédelmi fel­ügyelőt, napi 4 órában. Textiltisztító és Javító Üzeme (Bp. VII!., Ba­lassa u. 8.) mosodai, var­rodai textilszállítási mun­kára munkavállalókat keres. Jelentkezni lehet az üzem vezetőjénél sze­mélyesen vagy a 141-424 telefonszámon. A Semmelweis Orvostu­dományi Egyelem II. sz. Belklinikája (Bp. Vili., Szentkirályi u. 46.) fel­vesz kézbesítőt, és segéd­munkásokat. Jelentkezni lehet Kovács Béla gazd. vezetőnél vagy Kovács Gézáné gazd. vezető­helyettesnél a 138-688 te­lefonszámom____________ Az IBUSZ Rt. Gépjár­­műközlekedési Üzeme (Bp. X., Szállás u. 20— 22.) felvesz: gépjármű­villamossági szerelőt, autószerelőket, gépjármö­­alatrész ismerettel rendel­kező raktárosokat, kocsi­mosókat és kocsitakarító­kat. Jelentkezés ' önélet­rajzzal Takáits Ferenc üzemegységvezetőnél. Te­­lefon: 572-735. Jó kereseti lehetőséggel GT felvesz: D-kategóriá­­jű gépkocsivezetőt, kő­műves, hidegburkoló, mű­köves, kőfaragó szakmun­kásokat, segédmunkáso­kat, raktári könyvelőt, lakatosokat, festő és má­zoló szakmunkásokat, mélyépítési építésvezetőt és kubikosokat, német nyelvtudás előnyben. Fel­világosítást csak szemé­lyes jelentkezés alkalmá­val adunk: XI., Kelen­­hegyi út 32. Szabadság-hegyi Gyer­mekgyógyintézet (Buda­pest XII. kér., Márton­­hegyi út 6. Postacím: Bp. 1531. Pf. 39.) fel­vesz műszaki osztályára: 1 fő kőműves szakmun­kást, 1 fő vízvezeték­szerelő szakmunkást, 1 fő fűtőt, 1 fő építéstechni­kust. műszaki ellenőri beosztásba. Jelentkezés: osztályvezető főmérnök­nél. Tel: 366-301/26 v. 86 mellék, illetve írás­ban fenti címen. Anyag­gazdálkodási osztályra: 1 fő textilraktárost, 1 fő textilraktáros kisegítő munkást, 4 órai mun­kavégzéssel, 1 fő ve­­gyesáruraktáros kisegítő munkást, 4 órai munka­végzéssel. Jelentkezés: anyaggazdálkodási osz­tályvezetőnél. Tel: 366* 319, vagy személyesen a fenti címen. JÁRMŰ Lada 1600-as, PH rend­számú, friss műszakival eladó. Tel: 581-826. GMK 1 tonnás tehergép­kocsira fuvart vállal, közületek és magánsze­mélyek részére. Telefon: 312-202. Eladó 1100 köbcentis Golf motor sebességvál­tóval. Telefon: hétköz­ben 770-555. Trabant 601 S, amely 23 000 km-t futott, új­szerű állapotban ’ eladó. Dr. Harangozó, Bp. Bá­­thori út 23., I. cm. 5 a. Vitorlás, újonnan vizsgáz­tatva, 15-ös Q Yolle, ka­­jütös műanyag bevonattal, utánfutóval eladó. Tel: 114-110. 6 és 1/2 éves 1200-as Lada első kézből, kitűnő állapotban eladó. Bp. XIX. kér., Simonyi Zsigmond u. 1., I. em. 2., vagy 851-509, este 6- tól. Ozsvár András. Budafoki úion két szoba. hallos, személyzetis, 79 négyzetméteres, telefo­nos, felújított örök­lakás készpénzért beköl­tözhetően eladó. Irány­ár: 17 500 Ft/ négyzet­méter, 414-949 653-137. XII. kér., Határőr úton t 1/2 szobás öröklakás sürgősen eladó. Irányár: 700 000,— Ft. 261-980. VEGYES BASIC számítógépes ok­tatást indít kezdőknek műegyetemista. Telefon: 124-711. Ausztriai kerékpártárához társakat keresünk. 1000 km, VII. 22-től VUI. 10-tg. Jelentkezés: 661-815, 19 órától. Uszamenta • LOVAS l I ISKOLA íiLlÜN ^ nyitva: 8—19 óráig, szünnap: hétfő, lovarda! oktatás: 80 Ft óra tereplovaglás: 150 Ft/2 óra teljes panzió: 350 Ft kocsikázás: 300 Ft bérlet: 1000 Ft/16 óra felvilágosítás: 18—21 óráig, a 472-692-es telefon­­számon. A lovasiskola öcsi felé 4 kin-re talál­ható az üllői cent­rumtól. n flz Észak-dunántúli Közmű- és Mélyépítő Vállalat ÉKM felvételre keres algériai munkára épületasztalosokat, erősáramú villanyszerelőket (belső és kábelfektetési gyakorlattal). Jelentkezés írásban, részletes szakmai önéletrajzzal: Győr, Reptéri u. 2. 9027. Munkaügyi osztály. Kereseti lehetőség határidő- és minőségi követelmények teljesítése esetén 25-30 ezer Ft/hó. wA Budapesti Tejipari Vállalat Központja (Budapest X. kér., Keresztúri u. 210.) azonnali belépéssel, felsőfokú végzettséggel és gyakorlattal rendelkező munkatársakat keres belső ellenőri munkakörbe. Jelentkezés a személyzeti osztály vezetőjénél. Telefon: 271-691. PÁLYAKEZDŐK, FIGYELEM! A VILLANYSZERELÖIPARI VÁLLALAT felvesz: PÁLYAKEZDŐ VILLANYSZERELŐ SZAKMUNKÁSOKAT. Kereseti lehetőség: személyi besorolás olapján, havi 3500-6000 Ft. Az első munkaviszonyukat létesítőket 2000 Ft egyösszegű pályakezdési támogatásban része­sítjük. Vállalatunk profiljába a következő szerelési munkák tartoznak: lakóépületek világítási berendezéseinek szerelése, ipari létesítmények berendezéseinek szerelése, daruszerelé­sek, légvezeték-szerelés, auotmatika üzembehelyezése. Munkahelyeink az ország egész területére kiter­jednek. Lakóhelyüktől távol dolgozók részére felemelt összegű különélési pótlékot fizetünk. Munkásszállást és meleg étkezést, munkaruhát biztosítunk. üdültetésre külföldön és belföldön egyaránt van lehetőségünk, mvív JELENTKEZÉS: VÍV Budapest VII., Wesselényi utca 16. Szerelőipari üzemeknél. Telefon: 221-818, illetve VIDÉKI kirendeltségeinken: KECSKEMÉT, Lóverseny u. 21. II. emelet 6. SZEGED, Lenin körút 59. SZOLNOK, Prizma utca 21. DEBRECEN. Szabadság utca 127, MISKOLC, Ady Endre utca 7. ÓZD, Kohászati Üzemek. DUNAÚJVÁROS. Vasmű. PÉCS, Felszabadulás utca. ZALAEGERSZEG, Kőolajipari Vállalat. # Hámán Kató út 3-5. sz.) megfelelő végzettséggel és gyakorlattal felvesz: jogügyi előadót, gépíró adminisztrátort. FŐV. 4. SZ. JELENTKEZÉS:-j , m a személyzeti osztályon E&itOMjpftrt személyesen, írásban vagy telefonon: Vállalat 336-540/18 mellék. KÖZLEMÉNYEK TENISZTAN FOLYAMOT (kezdő és haladó) indít 1984. .július 23-án a Húsos SE 8— 14 éves leányok és fiúk ré­szére. Felvilágosítás hétfő­­szerda-péntek 12.00—14.00 óra, Kedd-csütörtök 16.00—18.00 óra között a 141-228 telefon­­szánton, vagy személyesen a Bp. IX., Vágóhíd u. 7., Hú­sos SE sporttelepén Fisi Jó­zsef edzőnél. ★ Továbbá a KgLET-BUDAPESTI TEJÜZEM keres gyakorlattal rendelkező vagy kezdő műszerész, lakatos, hegesztő, villanyszerelő, hűtőgépész szakmunkásokat, középiskolai végzettségű áru-, kezelötisztet, fizikai rendészt, göngyölegellenőrt, üzemi adminisztrátort, férfi rakodókat, termékleszedőket, női tejüzemi betanított munkásokat MAGAS KERESETI LEHETŐSÉGGEL. 40 ÓRÁS MUNKAHÉT. Jelentkezés: Bp. X., Keresztúri u. 210. Tel: 485-150/224, Bp. VII., Rottenbiller u. 31. Tel: 422-997. Müvészitorna-tanfolyamot indít az OSC júniustól szep­temberig, egyéves kortól, minden korcsoportnak. (Bé­bi, baba-mama.) Jelentkezés minden kedden és csütörtö­kön 18—19 óra között a VI. kér., Szív utcai általános is­kola tornatermében. ★ TENISZPÁLYÁK bérelhe­tők a Húsos SE sporttelepén vasárnap kivételével reggel 6 és 9 óra közötti időre 100,— Ft óra. Érdeklődni lehet hét­­fő-szerda-péntek 12—14 óra között a 141-228 telefonszá­mon, Fisi József edzőnél. (Bp. IX., Vágóhíd u. 7.) ★ Kedves Szülők! A nagy ér­deklődésre való tekintettel idén is szerveztünk nyári sporttáborokat gyermekek ré­szére. Ajánlataink: sportlábor Budapesten és sportüdülés Siófokon. Felvilágosítás és jelentkezés: IBUSZ Sport­iroda, Bp. VI., November 7. tér 3. Tel.: 224-234, 220-614, 420-583. Kohászati Alapanyagelőkészítő Közös Vállalat felvételre keres: könyvelőt, tolatásvezetőt, kotrómestert, mázsamestert, lángvágót, erősáramú villanyszerelőt, autóvillamossági szerelőt, őr-portást, törő segítőt, segédmunkást. Jelentkezés: Budapest X. kér., jászberényi út 18-22. NŐS AGGLEGÉNY .. . .... ..... . . . •.. ...... IM 3 féltékeny boxoló-férj karjaiban, avagy az ablakon közlekedés rejtélyei. Az álférj és az ál­­nagymama vidám kalandjai. Színes szovjet filmvígjáték. ­Új Tükör Klubmozi (MŰVÉSZ) ■ lOM^'IBV A Volán 1. sz. Vállalat 6.sz. üzemigazgatósága FELVESZ: gépjárművezetőt (belföldi és nemzetközi fuvarozáshoz), autószerelőt, karosszérialakatost, gépjárművillamossági műszerészt, fényezőt, asztalost, garázsmestert, hálózati villanyszerelőt, tmk-lakatost, kódolót (műhelyírnoknak), általános adminisztrátort, oktató-nevelötisztet, műszaki előadót, fődarab-gazdálkodási előadót, fuvarszervezési előadót, forgalmi ügyintézőt, forgalmi szolgálattevőt, utókalkulátort, bérelszámolót. JELENTKEZÉS: a munkaügyi és szociálpolitikai csoportnál, Budapest XV. kér., Bogáncs u. 1-3. Telefon: 694-700/46. Pest megye területére ingyenes Volán utazási igazol­ványt adunk.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék