Népsport, 1985. január (41. évfolyam, 1-25. szám)

1985-01-23 / 18. szám

XU. 18. + 1985. január 23 NÉPSPORT 7 Budapcsf-baiitökság ellentmondásokkal A tolltartókirály Jómért várja 0 Asztalitenisz Két véglet a Budapest­­bajmokságan. Míg a teljés hazai élmezőnyt ..lekörözve” döntőbe tudott kerülni egy­két olyan versenyző, aki jó néhány esztendővel ezelőtti fénykorában sem számított a legjobbak közé, addig a ti- Benévesek, világklasszisokat verve, ugyancsak a fináléig jutottak. Sőt, a Szosznyák, Bölvári II vegyes páros arany­érmet tudott szerezni olyan rutinos kettős előtt, mint az Európa egyik legjobbjának számító Molnár és Oláh. A döntőben különösen a bal­kezes Szosznyák kápráztatta el — elsősorban tenyereseivel — a iközöneáget és a szakem­bereket. A fiatalok helytállása első­sorban a férfiaknál jelentke­zett markánsan, hiszen ebben a mezőnyben mindez várat­lannak, s ezért igen örömte­linek mondható. Szosznyák mellett, a férfi egyesben Varga. Gergely legyőzése után Klampár ellen is nyerő állásból vesztett. Ki tudja, ha 2:0 után kissé nyűgöd tabb tud maradni, akikor ő is dön­tős .. . Podpinka új színt vitt a játékba. Ma már nem lát­szik rajta a hosszú kihagyás, látszik viszont — nemcsak a külsőségeken, hanem a játé­kán is —, hogy Klampár uno­kaöccse. Öt, az elődöntőben a legkellemesebb meglepetést okozó fiatalember, Harczi Zsolt állította meg. Látszott az arcán, hogy nemigen hiszi a történte­ket. Vasárnap, a döntők napján, valahogy úgy szemlélte az eseményeket, mintha egy filmet nézne. Talán csak akkor eszmélt fel, hogy ennek a „film­nek” ő az egyik főszerep­lője (úgy is mondhatnánk pozitív hőse), amikor az első játszmát már meg­nyerte Klampár ellen. Úgy megijedt, hogy vesz­tett. Bár ebb -n természe­tesen a világbajnoknak is volt némi szerepe. Min­denesetre a kishitűség, az önbizalomhiány nagy hát­rányt jelent és csak 13 éves korig , bocsátható -ipeg. Harczi pedig éppen ennyi. Csodálkozott, amikor beszélgetésre invitáltuk, de minden kérdésre kész­séggel válaszolt. — Hol kezdődött az asz­talitenisz-szerelem?-f Cegléden, az iskola napközijében. Ott volt egy asztal, szereztünk labdát, ütő helyett pedig megfe­lelt a tolltartó. Azzal nyertem az első ..bajnok­ságot”. — Mikor fordult komoly­ra a dolog? + 1977-ben rendeztek egy tehetségkutatót. Je­lentkeztem. felvettek a Ceglédi VSE csapatába. Szerencsém volt, mert nem sokkal később szer­ződött a klubhoz Beleznay Mátyás edző, aki azonnal kezelésbe vett. — Van a sportágnak csa­ládi hagyománya?-f Csak a sportnak van. Anyám kézilabdázott, a nagypapám pedig váloga­tott birkózó volt. — Iskola? + ' Érettségi előtt állok. Levelezőn végzem a gim­náziumot, nincs vele gon­dom. — Hogy megy a 'játék a csapatbajnoki mérkőzése­ken? — Ma már nincs lámpa­lázam. Rengeteg segítsé­get jelent számomrá az ifiszabály. Lényegében ezért kerülhettem én an­nak idején a felnőtt gár­dába. Akkor még a kö­­telezetteég miatt „fértem be” a csapatba, ma már azt hiszem, a játékom is elég ehhez. Harczi Zsolt — Az eddigi legnagyobb siker?-f Tavaly Linzben az ifjúsági ÉB-n szerzett bronzérem. No, meg most ez az ezüst. — Mi az, ami a legjob­ban megy. és mit kell még fejleszteni? + Edzőim elégedettek a tenyeres pörgetéseimmel, az adogatásaim azonban még vérszegények. Sokat lendített rajtam az, hogy bekerültem a felnőtt válo­gatott keretbe. A buda­pesti edzéseken most el­sősorban a szervákat gya­korolom. — Példakép? + Stílusban és emberi­leg egyaránt, Jónyer Ist­ván. — Az eddigi mérleg ve­le szemben? + Még nem találkoz­tunk. De rövidesen ez a vágyam is teljesül, ráadá­sul Cegléden mérkőzünk majd meg egymással. Az ETTU Kupa elődöntőjé­ben ugyanis osztrák ellen­felet, a Stoelkheraut fo­gadjuk. A vendégcsapat­ban Jónyer lesz az első számú játékos. Még a nagyapám is kijön majd a meccsre . .. (lukács) Szuper Liga Kecskeméten Legjobbjaink, fiatalok ellen A hír igaz volt. A nyugat­németek tinédzsercsapattal érkeztek hazánkba. Egyedül Rolf Wosik (26 éves) számít tapasztalt aszta 1 iteniszezonok. Jörg Roskopf 15, Katja Nol­ien pedig mindössze 14 esz­tendő« . . . Eberhard Schäler csapatvezető azzal indokolta a meglepő összeállítást, hogy a magyarok ellen' amúgy sem tudnának ütőképes gar­dát összehozni, így esett a választás a leng tehetségesebb fiatalokra. Wosik egyébként a találkozó után is hazánk­ban marad. Klubcsapata, a Borussia Düsseldorf ugyanis pénteken este a Szőnyi úton BEK-elődöntőt játszik a BVSC ellem. Wosik mellett láthatjuk majd Douglast is ezien a .kupameccsen. A mieink nem kockáztat­nak. Válogatottunk két veze­tője úgy határozott, hogy Klampár és Kriston játssza a férfi egyeseket és a párost, Oláh a női egyest, míg ve­gyes párosban a Kriston. Ur­­bán duó veszi fel a küzdel­met. A Szuper Liga-tábláza­ton jelenleg a 4. helyen álló magyar válogatottnak ugyan­is jól jönne egy esetlege: nagy különbségű győzelem. Utánpótlás EB-sclejtező Vácott Labdarúgás Az EB-selejtezök előtt álló utánpótlás-válogatott már az elmúlt héten elkezdte idei mérkőzéseit (a Vasastól 1-Ü- ra kikapott). — Most már hetenként ját­szunk — mondta Bicskei Bertalan, az utánpótlás-válo­gatott szakvezetője. — Csü­törtökön 14 érakor az NB I- es Csepelhez látogatunk. A következő héten ismét a Va­sassal találkozunk. A Csepel elleni mérkőzésre 15 játékost hívtam meg. Kovács K. és Vincze nincs közöttük, előbbi a Bp. Borivódban játszik, Vincze pedig a Tatabányával az NDK-ban túrázik. A ke­ret tagjai: Géléi (Csepel), Gróf (Tatabánya), Kozma (Ű. Dózsa), Pintér, Keller (Fe­rencváros), Balogh (Vasas)," Fabulya (Békéscsaba), Rezi (Rába ETO). Till (Í)MVSC), Topor, Bognár, Fitos (mind­három Haladás), Katzenbach (MTK-VM), Uppai (Diós­győr), Szekeres (Békéscsaba). Az utánpótlás együttesnek ugyanazok az ellenfelei, mint az A-válogatottnak: Ciprus és Hollandia itthon. Ausztria idegenben. Még folynak a tárgyalások, de április 2-án minden valószinősóg szerint Vácott rendezik meg a Cip­rus elleni EB-selejtézőt. Az osztrákokkal május 16-án Bécsben játszanak, míg má­jus 13-án a hollandok elle­ni visszavágóra, Szombathe­lyen kerül sor. Lehet, hogy Szombathelyen két EB-selejtező lesz egy na­pon, ott bonyolítja le az MLSZ az ifjúsági A-váloga­tott Görögország elleni mér­kőzését is. Amennyiben a gö­rögök beleegyeznek, akkor az ifik május Í2-én küzdenek meg egymással Szombathe­lyen, ha nem, akikor az után­pótlás válogatottal, egy na­pon lesz a mérkőzés a Ha­ladás stadionban. Az ifjúsági A-válogatott április 17-én Bécsben, Auszt­ria ellen barátságos mérkő­zést játszik, május 14-én pe­dig a bolgárok otthonában EB-selejtezőt vív. A 16 éven aluliak válogatottja a május második felében Magyaror­szágon sorra kerülő harmadik UEFA tornára (a legifjab­bak nem hivatalos Európá­ba jnoikságára) készül. A fia­talok március elsején Tas­­kentbe utaznak a hagyomá­nyos nemzetközi tornára. Gyorsak, ügyesek az olasz csapattagok Dr. Sudár Attila villámlátogatása Vízilabda Amint azt már nemrégiben megírtuk, dr. Sudár Attila olimpiai bajnok vízilabdá­zónk is olasz klubhoz, a Po­­sillipo Napolihoz szerződött. El is utazott, kedden mégis a Medicor OSC irodájában beszélhettünk vele. — Még néhány engedélyt be kellett szereznem azért utaztam haza — indokolta itt­létét. — Rövid kintléte alatt mi­lyennek ismerte meg új együttesét ? — Igen jő csapat. Nem vé­letlenül lettek tavaly máso­dikok az olasz bajnokságban. Négy válogatott kerettaguk is van. Gyorsak, ügyesek és rendkívül kedvesek. A szer­ződtetésem olyan gyorsan intéződött, hogy nem is tud­tam olaszul tanulni. Egy­előre angolul beszélünk, de köztük hamar meg fogok ta­nulni olaszul is. — Milyenek az edzések? — Általában, mint nálunk. Délelőtt egy kis sátortetős tengerparti uszodában úszás és egykapuzás szerepel a mű­sorban, délután a nagy vá­rosi uszodában két kapuzni szoktunk. Többek között a Canottieri Napolival. — Mit tud a többi Olasz­országba szerződött magyar játékosról? — Eddig csak Horkaival ta­lálkoztam. Arshét végén utá­nunk játszottaik bajnoki mér­kőzést és igen jól játszott. Néhány percet beszélgettünk és azt mondta, hogy nagyon jól érzi magát. — A játékvezetőik milye­nek? — Egészen*jók. Ami meg­lepő volt, hogy szinte min­dennap lejárnak vezetni az edzésekre. — Idén a magyar váloga­tott előtt nagy feladatok áll­nak. Miben állapodott meg Rusorán Péter szövetségi ka­pitánnyal? — Ha számításba vesz a válogatottnál, akkor az Eu­­rópa-bajnokság előtt egy tor­nára kivisz, edzéseken . is részt fogok venni aztán majd döntenek, hogy tagja le­szek-e az EB-re utazó csa­patnak. Dr. Görgényi öröme Hazaérkezett az Újpesti Dózsa vízilabdacsapata az NSZK-ból, ahol kellemes meglepetést szerezve, nemzetközi tornát nyert. Dr. Görgényi István ne­künk is meglepetést okoz­va — telefonált a szer­kesztőségbe, hogy megkö­szönje a mérkőzések ered­ményeinek közlését. Eh­hez bizony nem vagyunk hozzászokva . .. Nos, Gör­gényi doktornak más örö­me is akadt: — A jól szervezett és le­­bonyolitoti torna sokat jelentett nekünk, többet ért, mint egy hosszabb edzőtábor. A fiúk még jobban összeszoktak és idehaza folytatjuk az ala­pozást. Érdekességként megemlítem, hogy az egész mezőny legjobb ka­pusa Mátéfalvi volt, de nagyszerűen játszott Kiss Pista is, akárcsak a fiatal Vincze Balázs és Pál Fe­renc, aki még dr. Sudár utódja is lehet. A legna­gyobb csatát a Barcelona ellen vívtuk, a döntetle-Kiss Islván dobta a leg­több gólt Düsseldorfban nül végződött mérkőzé­sen töltik négyszer, tő­lünk tizenháromszor állí­tottak ki játékost. Meg­lepő, hiszen idehaza mi vagyunk a legsportsze­rűbb csapat. De nem pa­naszkodom, fő, hogy sike­resen szerepeltünk, . .. a'férfiválogatott Kotárs 2,ú*zlú a* .XSZIÍ-Sieli túráról Kézilabda tsui_.. _ _____ Két héten át az NSZK- beli Münsterben és Dort­­mundhan készült a férfi ké­zilabda-válogatott. Az együt­tes hétfőn érkezett haza a túráról, de kedden már to­vább is állt — Mátraházára; Közeleg a B-csoportos világ­­bajnorság (február 19-én kezdődik), s a norvégiai ese­mény előtt nem lehet eleget gyakorolni. — Nagyon hasznos volt az NSZK-ban töltült időszak — mondta Kovács László vezető edző. — Naponta több foglal­kozást. tartottunk, s rendkívül sok edző mérkőzésen vettünk részt. Valamennyi játékos munkaintenzitása, hozzá­állása dicsérhető, de külö­nösen az újoncokat lehet ki­emelni. Zsódi magabiztosan játszott, Vura alkalmanként kirobbanó formában volt, Polgár a legnehezebb helyze­tekben sem jött zavarba, Ma­rosi pedig a védekezésben tűnt ki. — Ami a válogatott két idegenlégiósát illeti. Kovács Péter erőállapota kifogásta­lan. hétről hétre jobb formá­ba lendül, a csapat erőssége. Egykori klubtársa, Őri Péter is hasznos tagja a keretnek. A válogatott tagjai a mát«­­raházi edzések mellett orvo­si felmérésen is részt vesz­nek. Csütörtökön a Sportkör? ház mobil brigádja megy fel az edzőtáborba, hogy a hely­színen tesztelhesse a legjob­bakat. A csapat a B-cso­­portos VB előtt még egy nemzetközi tornán vesz részt: január 29-től február 4-ig Lyonban vendégszerepei. (Sl| Röplabda Olasz kupahősök Forliban küzd majd a Tungsram SC együttese is. A város Raven­­nától néhány kilométerre fekszik. A férfi KEK-finálét Franciaországban, pontosab­ban Saint Nazaire városában, a nőit pedig Ankarában ren­dezik.-f Kijelölték a játékvezető­ket is? — Természetesen. A női BEK-döntő főbírája az a bel­ga Robert Demarsin lesz, aki 1983-ban Debrecenben ugyan­ezt a funkciót töltötte iáé az EB-selejtezőn. ♦ Magyar játékvezetőknek is jutott megbízatás? — A férfi KEK-döntő főbí­rája Szalag László lesz, Zsil­lé Antal pedig Belgrédban, az úgynevezett CEV Kupa döntőjén vezet majd mérkő­zéseket.-f Mi szerepelt még napi­renden? — Mindenki elismeréssel szólt az olaszok szerepléséről, hiszen három döntőben is képviselve vannak. Ráadásul rendezőként is közreműköd­nek. Fontos határozat szüle­tett a jövő évi kupasorozat lebonyolításáról. Ezentúl ki­emeljük az előző döntő rész­vevőit, hogy ne kerülhesse­nek egymással szembe, leg­alábbis az előcsatározások so­rán. + És ha az anyaország más csapatot indít, hiszen lehet, hogy mondjuk a BEK-gyöz­­tes nem nyeri meg a követ­kező honi bajnokságot? — A helyébe lépő képvise­lő élvezi majd a kiemeléssel járó előnyöket. + Legközelebb mikor ül össze a bizottság? — Július 13-án, ugyancsak Brüsszelben. Akkor tartjuk ugyanis az 1935—86-os kupa­sorozat sorsolását. L. Gy. A múlt heti kupaforduló­val kialakult az 1984—85-ös kupasorozat döntőinek mező­nye. örömteli, hogy egy esz­tendős szünet után a Tungs­ram SC női gárdája révén Magyarország is képviselteti magát. Íme a négyes döntők mezőnye. Férfiak. BEK: RH Praha (csehszlovák), Sántái Parma (olasz), CSZKA Szófia (bol­gár), Ml adóst Zagreb (jugo­szláv)-. KEK: Hamburger SV (NSZK-beli), Steaua Bu­­.curesti (román), Levszki Szpartak Szófia (bolgár), Di­namo Moszkva (szovjet). Nők. BEK: Tungsram SC, Olympia Ravenna (olasz), Al­ma Ata (szovjet), SV Lohhof (NSZK-beli). KEK: Reggio Emilia (olasz), Akademik Szófia (bolgár), Uraiocska Szverdlovszk (szovjet). Dy­namo Berlin (NDK-beli). Hagyomány már, hogy a döntők előtti utolsó fordulót követően összeül az Európai Röplabda Konföderáció (CEV) kupabizottsága, hogy megtárgyalja a sorozat ügyes­­bajos dolgait és határozzon a finálék e lebonyolításának részleteiről. A hét végén Brüsszelben tanácskoztak a „hetek” és köztük volt dr. Prohászka László, az MRSZ alelnöke is. — Először i a kupadöntők színhelyeit és időpontjait rögzítettük. A mindent el­döntő találkozókat a férfiak­nál február 15—17. között, a nőknél pedig február 8—10. között játsszák majd , le. A férfi BEK-döntő színhelye Brüsszel, a nőié az olasz­­országi Forli városa lesz. Itt küzd majd tehát a Tungsram A „nagyok” elkerülték egymást • • • Kosárlabda Kedden este a Magyar Ko­sárlabda Szövetségben elké­szítették az MNK női elő­döntőinek sorsolását. Az or­szágos V. fordulóból állva­maradt nyolc csapatból, ki­emelés nélkül, vak sorsolás­sal alakították ki a négy párt. Tavaly már ebben a szakaszban szembekerült egy­mással a bajnok Tungsram és a kupavödő BSE. Akkor a tanácsiak kiverték az új­pestieket, majd — immár hetedszer — el is nyerték a kupát. Ezúttal a „nagyok” a február 6. játéknapon elke­rülik egymást. íme a párosítás: Kecské­méi i SC—Tungsram SC, B E AC-.MTK-VM. Za 1 ae ger ­szegi TE—Bp. Spartacus, TFSE— BSE. Az elölállók a pályaválasz­tók. A győztesek jutnak a március 6—7. döntőbe. A férfi, elődöntők sorsolását február 12-én tartják. Ronebeiti iiu §*:» B-csoport: SISV Bata Vi­terbo (olasz)—Szlavia Szófia (bolgár) 100-62. A-csoport ál­lássá: 1. Bata Viterbo 6 pont (3 mérkőzésből). 2. BC Ver­sailles (francia) 3 (2). 3. Szla­via Szófia 3 (3). Ennek a.cso­portnak a győztese — min­den bizonnyal a kupavédő Bata Roma és SISV Viterbo fúziójából alakult és eddig veretlen Bata Viterbo — ját­szik a BSE csoportjának győztes, n legjobb négy között

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék