Népsport, 1985. október (41. évfolyam, 236-261. szám)

1985-10-30 / 260. szám

4 NÉPSPORT XLI. 260. ♦ 1SS5. október 30 Portisch vereséget szenvedett flfM* * ) SaUkvilágbajnok-jelöllek tornája, Montpellier, Fran­ciaország. Hétfőn nyolc íüggőjátszmával folytatták a versenyt. Valamennyi talál­kozót sikerült befejezni, s a sötét bábokat vezetők nem mindennapi teljesítményt értek el: 7 pontot szereztek. A magyarok közül ezúttal csak Portisch Lajos ült asz­talhoz, s világossal veresé­get szenvedett a szovjet Va- ganyantól a 10. fordulóból függőben maradt partiban. További eredmények. A 6. fordulóból: Vágányán— Bzpasszkij (francia) 0-1. A 10. fordulóból: Seirawan (amerikai)—Korcsnoj (svájci) 0:1. A 11. fordulóból: Bel­javszkij (szovjet)—Szmiszlov (szovjet) 0:1, Short (angol)— Szokolov (szovjet) döntet­len, Juszupov (szovjet)— Timman (holland) döntetlen. A 12. fordulóból: Juszupov —Vágányán 0-1, Nogueiras (kubai)—Korcsnoj 0:1. A verseny állása: Tál (szovjet), Juszupov, Timman 7.5—7.5, Szokolov, Szpasszkij, Vágányán 6.5—6.5, Portisch. Beljavszkij, Csernyin (szov­jet). Szmiszlov 6—6, No­gueiras, Short, Korcsnoj 5.5— 5.5, Ribli, Seirawan 5—5, Spraggett (kanadai) 3.5. Kedden szabadnap követ­kezik, a 13. fordulót szerdán bonyolítják le. Verődi hatodik Nemzetközi női sakktorna, Tbiliszi. Végeredmény: 1. Arahamija (szovjet) 9 ^>ont, 2. Ahmilovszkaja (szovjet) 8.5, 3. Joszeliani és Levityina (mindkettő szovjet) 8—8, 5. Cseluskina (szovjet) 6.5, 6. Hugasvili (szovjet) és Verő­éi 6—6. A 12 fordulóból álló viadal nagy meglepetéssel végződött, mert a számos világklasszist felvonultató mezőnyben a hazaiak 17 esztendős versenyzője, Ara­hamija győzött. Verőd Zsu­zsa ezúttal halványabban szerepelt, holtversenyben a 6. helyen végzett. Hausner előnye fél pont Magyarország nemzetközi nyílt bajnoksága, Kecskemét, Erdei Ferenc Művelődési Központ. A 8. forduló eredményei az élmezőnyben: Mozny (cseh- szl.)—Knaak (NDK-beli) ' 1:0, Horváth J.—Horváth Gy. 1:0, Vogt (NDK-beli)—Perényi 0:1, Portisch F.—Rigó 0:1, Tolnai—Eperjesi 1:0, Emődi —Mészáros A. 1:0, Vogcl (holland)—Rajna 1:0. Döntetlen: Arhipov (szov­jet—Hausner (csehszl.), Pav<­lovics (jug)—Karsa. Horváth Cs.—Lechtynsky (csehszl.), Pahtz (NDK-beli)—Prybyl (csehszl.), Van Mii (holland) —Csejtlin (szovjet), Honfi K. —Halász T., Györkös—Cser- na, Kristiansen (dán)—Berg (dán) és Horváth Z.—Lénárt. A rendkívül szoros élcso­port állása három forduló­val a befejezés előtt: Haus­ner 6.5, Horváth J., Karsa, Perényi, Arhipov, Pavlovics és Mozny 6—6, Rigó, Hor­váth Cs., Prybyl, Lechtynsky és Pahtz 5.5—5.5 pont. Megkezdődön a női szuperbajnoksáj Alföldy László emlékver­seny, Budapest. Első fordu­ló: Van dér Mije (holland)— Eziva 1:0, döntetlen: Po­rubszky—Polihroniade, Szá- dayné—Grosch, Krizsánné— Stadler (jugoszláv), Forgó— Csonkics. Mádl szabadnapos volt. az Ahmilovszkaja—Bilunova játszmát elhalasztották, mi­vel a szovjet sportolók nem tudtak időben Budapestre érkezni. * A Vasas SC Brádt Borbála nemzetközi emlékversenye, Budapest. A 7. forduló eredmé­nyei: Keresztúri—Lityinszka- ja (szovjet) 0:1, Máthé— Mucsnyik (szovjet) 0:1, Ko- váts B.—Németh M. 1:0, Ladányiné Karakas—Varga A. 1:0, Nagy H.—Kovács M. 0:1, Csőm E.—Zimmersmann 1:0, Kurucsainé—Jobbágyné döntetlen, Honfiné—Velvárt- né függő, Sinka—Károly né 1:0, Czynolter—Horváth J. 0:1. Az élcsoport állása: Lityinszkaja 6, Mucsnyik 5.5, Ladányiné Karakas, Kovács M., Máthé. Kováts B., Keresztúri és Csőm E. 4.5—4.5 pont. A női sakkozók rendkívül nagy küzdőkedvet mutatnak, döntetlen alig akad, a füg­gőjátszma pedig kilencórás játék után sem fejeződött be. ÁFOR-győzelem a 28. Wartburg Ralin Autósport A köd és az éjszakai hi­deg miatt az úttestre fagyott pára megnehezítette a 118 induló dolgát. A 28 gyorsa­sági szakasszal nehezített, 735 km-es távon jól kezd­tek a magyar versenyzők. Az első gyorsasági szakaszt 2’opor és Barna, a Főtaxi kettőse nyerte, de mint ké­sőbb kiderült, ezzel el is lőt­ték puskaporukat, mert a Lada leszakadt kipufogója miatt a verseny feladására kényszerültek. A rendkívül nehéz versenyen a csehszlo­vák Dolák, Havranek, Traj- bold, Zelinka és a hazad pá­lya előnyét élvező Heimbur- ger, Bruchman kettős fel­váltva nyerte a gyorsasági szakaszokat. Fél táv után kiesett a komplett Főtaxi- csapat. Mérey és Posztobá- nyi a Trabant letört kipufo­gója, Magyar és Lajos pe­dig a Lada bal első tengely­csonkjának törése miatt kényszerült a korai búcsúra. Az Áfor csapata (okulva a sok géphibából) visszafogot­tan, óvatosan versenyzett, s ennek köszönhetően tagjai a 18 célba érkező (a mezőny egyhatoda!) között voltak. A verseny egyik érdekessége, hogy az abszolút hetedik he­lyet — régi karosszériába épített 800 kem-es, öt sebes- séges Trabanttal — az NDK- beli Gallé. Kisling pár sze­rezte meg. Eredmények. 28. Wartburg Rali, NDK. Abszolút sor­rend: 1. Dolák, Havranek (csehszlovák, Skoda 130 LR) 10 770, 2. Trajbold, Zelinka (csehszlovák, Skoda 130 R) 10 982, 3. Krügel, Schenk (NDK-beli, Wartburg) 11 198, . .. 8. Gerencsér, Jakab (Áfor SC, Lada VSTF) 1186S, .. . 12. Hubert, Szekér (Áfor SC, Wartbúrg) 12 932, '.. . 16. Pap, Ádám (Áfor SC, Wart­burg) 13 324. Csapatverseny (17 neve­zésből két értékelhető): 1. Áfor SC 38 122, 2. MZ Zwickau 38 948, Üli Vízilabda (Folytatás az 1. oldalról) amikor kéj mérkőzésről el­tiltanak ... Ügy indult a mérkőzés, hogy a BVSC simán nyer. A fáradtságnak nem sok jelét lehetett felfedezni, még egy perc sem telt el és jó fordu­lás után Kiss Csaba megsze­rezte a vezetést. A követ­kező perc végén Heltai előnyből, rossz kézről, fe!- magasan lőtt a hálóba. A Vasas-előnyt, pedig három­szori kísérlet után is kivéde­keztek a BVSC-sek. aztán Tóth S. lőtt ritkán látható, ravasz svéd-’savargólt. És, 3-0 után nem a Vasas, hanem — a BVSC cserélt. Még ebben a négyedben Budavári szerzett előnyből gólt. A BVSC igyekezett ző- názni, a Vasas többnyire embert fogott. A BVSC-zóna a mérkőzés nagy részében be is vált, több labdát sikerült a center elől ellopni. De nem volt sikertelen a Vasas em- berfogásos taktikája sem, hi­szen a BVSC nagytestű cen­terei nemigen jelentettek gólveszéiyt. Kettős Vasas­emberelőnnyel kezdődött a második negyed. Lényeges volt. hogy a piros-kékek el­hozzák a labdát. Biltner sze­mélyében Rusorán ilyen ..labdaszerző” embert küldött a vízbe, ő el is hozta a lab­dát, Kenéz pedig értékesí­tette. Aztán szép Föld [-sze­relés, Budavári-lövés. Bors­védés. És ismét BVSC-em- berelőny. Ezt még Tóth ér­tékesíteni tudta, 4-2-re ve­zettek a vásutasolc. de nyil­ván maguk sem gondolták, hogy hosszú ideig nem lő­nek gólt. Mészáros használta ld pillanatok alatt az em­berelőnyt, és úgy tűnt, hogy a Vasas bírja jobban. A BVSC fáradni látszott, a pi­ros-kékek vették át a játék irányítását. Már nem tudott úgy koncentrálni előnyben sem a BVSC, sorra kapkod­ta el helyzeteit, vagy pedig qlyan is előfordult, hogy gólt ígérő támadásában teljesen fölöslegesen szabálytalanko­dott. A harmadik negyed ele­jén ■ Kenéz szinte az alapvo­nalról, ravasz góllal egyenlí­tett. Egyre inkább az idegek harcát láttuk. No. nem volt durvaság, verekedés vagy ha­sonló. hanem a döntő pilla­natokban nem tudtak össz­pontosítani a játékosok. Kiss Cs. lőtt például óriási hely­zetből a kapusba, a Vasas- játékosok lefordultak, és Mé­szára s révén először vezettek a mérkőzésen. Rusorán Pé­ter egyre-másra küldte a fiatalokat a medencébe, és ők tartani is tudták az előnyt. Az utolsó negyed előtti szünetben Bors érthe­tetlennek találta: elképzelhe­tő. hogy a második negyed eieje óta nem lőtt gólt a BVSC?. .. Ezért is vezetett a Vasas. És vezethetett volna . nem sokára két góllal is, de ket­tős emberelőnyét egymás után kétszer sem tudta ki­használni. Besenyei rontott el egyenlítési lehetőséget, majd nem sokkal utána visszahú­zás miatt . kiállították. Bese­nyei legyintett, és ezzel ki­állítása cserével véglegesre változott. Kenéz puskázott el nagy helyzetet, majd négy­méterest kapott a BVSC és egyenlített. Egy perc 45 má­sodpere volt hátra. Egyre fe­szültebb lett a hangulat a vízben, a BVSC-sek túlságo­san a Vasas középcsatárára koncentráltak, Udvardi'úszott vissza jól, és a hálóba lőtt. A BVSC-ben is már szinte az összes cserejátékos a víz­ben volt, és éppen egy ilyen, néhány másodpercre beállt cserének. Petlyánszkinak kö­szönhetik az egyenlítést a vasutasok. Mindenki beadást várt. ő azonban váratlanul és nagyon pontosan lőtt. Az utolsó másodpercek már a játékvezetőkéi voltak. Mindkettő támadófaultot adott, így aztán kapura már nem lehettek veszélyesek a játékosok. Sőt. öt másodperc­cel a vége előtt némi zűrza­var is támadt. Vasas-szabad- dobásnál Mészáros eldobta a labdát, az egyik bíró erre helytelenül kiállította. Rövid szabálymagyarázgatás után aztán Mészáros visszamehe­tett és a BVSC-sek végez­hették el a szalaaddobást. De ennek már sok jelentősége nem volt. Végül is igen sportszerű. küzdős, hajtó? mérkőzésen mindkét csapat sok hibát követett el, ugyan­akkor nagyszerű dolgokat is láthattunk. Es mi kell a kö­zönségnek. ha nem az' ilyen csata?! Legfeljebb egy kicsit pihentebb csapatokkal. BVSC—Vasas 6-6 (3-1, 1-2, 0-2, 2-1). Komjádi-uszoda, 1500 néző. V: Kosztolánczy, Marjav. BVSC: BORS — Németh, HELTAI 1, Éppel, Kiss Cs. 1, TÓTH S. 3, Besenyei, Dó- czi, Pecz, Petlyánszky 1. Edző: Molnár Endre. Vasas: Nemes — Földi, MÉSZÁROS 2, Budavári 1, Kúncz, UD­VARDI 1, Kenéz 2, Méhes, Matusek, Bittner, Bene. Ed­ző: Rusorán Péter. Gól emberelőnyből: 9/2,111. 8/4. Négyméteresből: 1/1, ill. 0. Duna Kupagyőztes az FTC női csapata Teke A hét végén Regensburg­ban öt ország csapatának részvételével rendezték meg a Duna Kupát. A selejtezők után a döntőbe a nőknél a jugoszláv Celje és az FTC, a férfiaknál a KK Gradis Ljubljana és az NSZK-beli Eppellieim csapata került be. Nők. 1. FTC (Tóthné 424, Szenczi 426, Decsi 431, Han- kó 418, Sallainé 439, Németh 430) 2568, 2. KK Celje 2535, 3. TSV Schott Mainz (NSZK- beli), 4. KSK Wokainsta Bloc Wien (osztrák). Férfiak. 1. KK Gradis Ljubljana 5640, 2. Vollkugel Eppelheim (NSZK-beli) 5337, 3. VZTI Morawska Slavia Grün (csehszlovák), 4. FTC 5382 (Csányi 1023, Sütő-Dé- nes 838, Kiss 879, Holczer 916, Sallai 900, Botházi 823), 5. SVV Innsbruck (osztrák). ★ NB I Férfiak FTC—Borsodi Bányász 6:2, 5071:4876 (Csányi 923, Holczer 900, Sütő 856. Kiss 823, ill. Molnár 839, Szőke 825). Ceg­lédi Közgép—Veszprémi SS 7:1 5332:4964 (Szakter 930, Sándor 909, Nyíri 899, Pintér 895, Rimóczi Z. 869, ill. Koz­ma 874). Dombóvári Sparta­cus—Csepel 7:1, 5141—4932 (Kollár 909, Tarsoly 899, Mándli 877, Péter 846, Hor­váth 836, ill. Debreczeni 846). Soproni Spartacus SFAC— Győri Riehards 7:1, 5218:4372 (Kovács 925, Tomsits 838. Göltl P. 877, Németh 832. Löfíler 852, ill. Nagy I. 850). Pápai Vasas—BKV F.lőre 6:2, 5408:5039 (Makkai 945. Hor­váth J. 909, Váradi 904, Hor­váth A. 893, ill. Pete L. 945, Mészáros 916). Savaria— SZEOL-Délép SE 5:3, 5303:5207 (Németh 973, Sülé L. 898. Szakács 883, ill. Fe­kete 909, Karsai 882, Herényi 83S). Nők Győri Riehards—Postás SE 5:3, 2312:2230 (Beckné 415, Orbán 410, Vajda G. 386, ill. Borbélyné 400, Némethné 395, Perepaticsné 385). SZEOL- Délép SE—Tatabányai Bá­nyász 6:2, 238S:2269 (Kovács- né 410, Sáfrányné 417, Lő- rinezné 399. Kohászné 387 ül. Domináné 415, Miklósné 403). K. Porcelán—Kecske­méti MÁV 8:9, 2166:2218 (Vadné 433, Gazsóné 427. Oroszné 413, Kurucziné 403. Hudomietné 401, Hölczerné 387). ff Asztalitenisz Lengyel nemzetközi baj­nokság (Olsztyn). A még nem közölt eredmények. Férfi páros. Döntő: Appel- gren, Carlsson (svéd)—Ma Veng, Li Ju (kínai) 2:1 (—14, 20, 18). 3. Kalinics, Dvorak (jugoszláv, szovjet) és M. Broda, V. Broda (csehszlovák). Nők. Egyes. Döntő: Feng Jung (kínai)—Bátorfi 3:1 (7, —13, 15, 19). 3. Safarová (csehszlovák) és Batinics (jugoszláv). Páros. Döntő: Lu Jang, Feng Jung (kínai)— Davidková, Safarová (cseh­szlovák) 2:1 (16, —12, 18). 3. Aboiu, Badescu (román) és Isida, Kicukava (japán). Vegyes páros. Döntő: Grub- ba, Szatko (lengyel)—Kali­Az őrségváltás korát élő magyar asztalitenisz- sport sikerekről már- már lemondóban lévő szurkolótábora az utóbbi hetekben mintha kezde­ne ismét lelkesedni. Ez már az új generáció ér­deme. Persze, korai len­ne még bármiféle opti­mista lelkesedésbe kez­deni, tény azonban, hogy a svédek elleni Szuper Liga-mérkőzésen látottak és elsősorban a lengyel nemzetközi bajnokság tapasztalatai alapján kis­sé talán rózsásabb a jö­vő. Olsztynban Oláh Zsuzsa és Bátorfi Csilla ét megszerezhefő, maxi­mum négy érem közül hármat hozott haza. Fér­ficsapatunk (Takács és Kriston) pedig ezüstér­met nyert. A svédek el­len legyőzték például a világbajnok Appelyren, Carlsson kettőst. Pedig az őszi idény el­ső nemzetközi bajnoksá­gán nem akármilyen mezőny - gyűlt össze. Er­ről a most érthetően elé­gedett Volper László, női együttesünk edzője így vélekedik: — A nőknél lényegé­ben csak a holland Vrie- sekoop, a szovjet Popova és Antonyan, valamint a csehszlovák Hrachová hiányzott az európai él­mezőnyből. Ugyanakkor eljöttek a kínaiak, és ez egy csapásra rangot adott az eseménynek. 4- A nevek alapján ez nem a világbajnokságon szerepelt kínai gárda volt. Bemutatók Elutazott Vietnamból a magyar asztalitenisz-küldött­ség. Kreisz Tibor és Szalaba Miklós óriási sikert aratott játékával a bemutató jellegű mérkőzéssorozaton. A mieink Hai Duongban 5:0-ra ver­ték a helyi együttest, majd a haiphongi egyéni viadalon Kreisz nyerte az aranyérmet. Kreisz egyébként egyetlen játszmát sem vesztett a tú­rán. nics, Batinics (jugoszláv) 2:1 (—15, 17, 10), 3. U. Benglsson, Oláh (svéd, ma­gyar) és Lindh, Eliasson (svéd). Bátorfi Csilla pályafutása egyik legnagyobb sikeréhez érkezett. A BSE 16 eszten­dős kitűnősége ugyanis elő­ször jutott rangos nemzet­közi felnőttviadal döntőjébe. „Út közben” megszerezte a szovjet Bulatova (3:2) és a csehszlovák Safarová (3:1) skalpját is. A döntőben óriási küzdelmet vívott a nagy for­mába lendült kínai Feng Junggal, akit korábban, a csapatverseny során — ame­lyet egyébként Bátorfi ve­retlenül játszott végig — le­győzött. A bronzérmet nyert U. Benyisson, Oláh duó iátéka is többet ígér az „alkalmi páros” jelzőnél. — Nem, de ez nem so­kat jelent. A kínai válo­gatottak bármelyike je­lentős erőt képvisel, ezért még szinte ma • is -alig hiszem, hogy a. esa- patdöntőben 3:0-ra sike­rült legyőznünk őket. Ráadásul előtte két fá­rasztó sikert ért el Oláh és Bátorfi, előbb a jugo­szláv, majd a csehszlo­vák válogatottat verték, egyaránt 3:2 arányban. + Ki állította meg Oláh Zsuzsát az egyéni verse­nyen? — Zsuzsa kissé balsze­rencsésnek mondható, hi­szen kiemeltként is már a harmadik fordulóban szembekerült a nagyon feljavult későbbi győztes­sel, a kínai Feng Jung­gal. Vele. ő sem boldo­gult. 4- Várható-e, hogy Bá­torfi Csilla véglegesen betör a kontinens leg­jobbjai közé? — Szerintem most azt bizonyította, hogy helye van köztük. Tizenhat esztendős korban még nem lehet elvárni,' hogy sorozatban, minden erő­próbán kiegyensúlyozot­tan, tehát az ő szintjén érmesen szerepeljen. Az viszont tény, hogy fejlő­dése napról napra mér­hető, és ma' már adoga­tásai mellett a kontrái is félelmetesek. 4- A legközelebbi bizo­nyítási lehetőség? — A hét végén a bel­ga nemzetközi bajnokság keretében lépnek asztal­hoz legjobbjaink. (lukács) V ííítrasfiBsi fejsei A dr. Gáspár Miklós vezet­te magyar küldöttség októ­ber 30-án, Moszkva felől ér- . kezik Budapestre. ★ NB I Nők Statisztika—31. sz. Építők 21:4. Gy: Oláh 5, Bőhm 5, Nagy 5, Gál 3, Braun 3, ill. Mezei 2, Berényi, Gyarmati. Temesvári és Bartos balszerencséje Tenisz ______< Vi rginia Slims GP nemzet­közi női torna, Zürich. Egyes, 1. forduló: Shafer (am)—Bartos 6:7, 7:6. 6:2. A fedettpályás Euróra-baj- nokság elnevezést viselő, 150 ezer dolláros összdíjazású viadalon kitűnően vette a kvalifikációt Bartos Csilla: sorban a francia Demungeot-t (6:2, 7:5), a csehszlovák To- manovát (7:6 — a rövidítés­ben 11:9! —, 6:4) és a nyu­gatnémet Cuetót (3:6, 6:4, 7:5) verte a főtáblára jutá­sért. Ez utóbbi összec apása hétfőn este nyolckor kezdő­dött, s kedden reggel a fá­rasztó sorozattál a lábában már kilenckor pályára szólí­tották az amerikai Kim Shae- fer ellen. A rövidítésben megnyert első játszma után hasonló módon elveszítette a másodikat, s a harmadik a már nem tudott újítani, sze­replése így is dicséretes Ugyanezen a viadalon az egyestől visszalépni kénysze­rült — 39 fokos láza miatt — Temesvári Andrea (aki így Brighton után második ver­senyét adta föl), később, a párosbaa viszont (enyhe hő­emelkedéssel) pályára lépett, s a csehszlovák Mandliko- vá (!) oldalán könnyen vette az első akadályt, ám hogy kik ellen, azt a hírügynök­ségek nem közölték. I. Fonográf Vándorkupa, amatőr féríiverseny. Fo­nográf Country Club. Egyes (104 indulói): 1. Ja­cek . Sakwerda, 2. Bots L., döntő: 6:2, 5:7, 6:4. 3. Papp S. Páros (801): 1. Bots Lász­ló, Nagy György, 2. Dózsa, Papp S., döntő: 6:4, 7:5, 3. Mészöly. Baumgartner. A megnyíló szabadidő- központban óriási érdeklő­dés mellett zajlott a mind­járt legnagyobbnak előlépő új amatőrverseny. Nagy csatában igazságos döntetlen Négy érem és az optimizmus

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék