Népsport, 1986. január (42. évfolyam, 1-26. szám)

1986-01-29 / 24. szám

8 NÉPSPORT XLII. 24. ♦ 1986. január 29 Yalova, Vasziljev: újabb arany Műkorcsolya A tudományos űrkutatás áldozatai Kedden a floridai repülőtéren, röviddel a rajt után, felrobbant a Challenger amerikai űrrepülőgép. A fe­délzetén tartózkodó héttagú személyzet életét vesztette. A gép parancsnoka Francis Seobee volt, a személyzet tagjai: Michael Smith rep ülőgép vezető, Judy Resnik, Ellison Onikuza és Ronald McNair — valamennyien ki­próbált űrhajósok, akik már jártak az űrben — és Gre­gory Jarvis fedélzeti mérnök. A Challenger utasa volt McAuliffe tanárnő, aki a terv szerint televíziós adásban mutatta volna be az iskolásoknak az űrrepülőgépet. A tragédiát megelőzően a négy amerikai űrrepülőgéppel összesen 24 sikeres utat hajtottak végre. Barcelona, Párizs, Brisbane (Folytatás az 1. oldalról) rajt a szovjet lány sikerét hozta, s így különösen érde­kesnek ígérkezett a folytatás! De jól rajtolt a magyar baj­noknő, Téglássy Tamara is. Róla — legalábbis eddig — úgy tudtuk, hogy' inkább a gyönge iskolázok közé tarto­zik. Tavaly például a 26 fős mezőnyből az edzője által el­fogadhatónak minősített köte­lezőkkel is csak a 19. helyről tudott rajtolni. De Tamara úgy látszik nem véletlenül sulykolta ezt a részét a mű­korcsolyázásnak, mert most meglepően jól, a 16. helyet jelentőén mutatta be tudását. Mindenki tudta: ha le tudja győzni babonás félelmét a rö­vidprogram ugráskombiná­ciójában, akkor jó néhány hellyel előbbre ugorhat tava­lyi eredményéhez képest. Aztán jött a kedd délután, és egyre érdekesebben ala­kult minden. Ivarova példá­ul megőrizte vezető helyét, míg a harmadik helyre Kondrasova lépett előre. De továbblépett Tamara is! Jól sikerült hát ez a részfeladat, és így élete eddigi legjobb helyén — egyenesen az A- döntőbe jutva — várhatja a csütörtöki szabadkorcsolyá- ?ást, amelyben most már igazán fölszabadultan szere­pelhet. A férfiak kedden kezdtek, a kötelezőkkel. A címvédő Sabov'cik kiválóan szerepelt ebben a versenyrészben, s Nemzetközi női szuperver- scn.v, Ja.jce. A hétfőn ját­szott utolsó, 13. fordulóval befejeződött a hagyományos sakktorna. Eredmények: Ve­rőéi—Makszimovics 1:0 (10 órás küzdelem után), Petek— Módi döntetlen, Lemacsko— Nutu 1:0, Puljek—Petrovics 1:0. Döntetlen: Vojszka—Csi- burdanidze, Ahmilovszkaja— Nikolin és Stadler—Csejics. Egyenlő pontszámoknál a Berger—Sonneborn értékelés döntötte cl a sorrendet. A magyar sakkozónők jó eredményt értek el, Mádl Il­dikó teljesítette a nemzetközi nagymesteri normát. Érték- számukat jelentősen növel­ték. Teljesítményük az ősz­Ilétfőn az első osztályú jégkorongbajnokságban meg­kezdődött a rájátszás. S mindjárt rangadót láthatott a hokiszerető közönség. Szé­kesfehérvárott a bajnokesé­lyes lila-fehérek alaposan „megbüntették” a hazaiakat a legutóbbi döntetlenért. OB I Az 1—3. helyért: Ü. Dózsa—Álba Volán 8-1 (2-0, 3-1, 3-0) Székesfehérvár, 400 néző. V: Zsitva V„ Fodor J., Dvorszky. Ü. Dózsa: EPER- JESSY — Szadovszky, KO­VÁCS 1 (1), Füzesi, Lantos, Legéndi 1. Cs: Balogh 1 (1), Flóra. SCHEIBER 1 (1), An- csin J. (1), Kucsera, Bodor, Horváth 1, Kevevári, PÉK 2, Farkas, Pápai 1, Szabó (1), Ancsin L. (1). Edző: Szeles Dezső. Álba Volán: Koval­megelőzte az EB-re vissza­tért Fagyejevet. Az élme­zőnyt tekintve. amelyben megtalálható még Fischer, a tavalyi EB kűrgyőztese, Ko- tyin, s a: ifjú tehetség, Vik­tor Petrenko, egyértelműen izgalmas és magas színvona­lú folytatást ígér. A magyar induló. Száraz András rajtja viszont nem sikerült valami fényesen, mindössze a husza­dik. A párosok mezőnye óriási meglepetéssel szolgált az ér­deklődőknek. A szovjet szak­vezetés az Európa- és világ­bajnok Valova, Vasziljev pá­roson kívül a tavalyi indulók közül senkinek sem szavazott bizalmat; az akkor ezüstér­met nyert Szeleznyeva, Ma­karov és a harmadik Pcrsi- na, Akbarov duó most nem indul, helyükön két fiatal szovjet páros mutatkozott be. A hétfő esti rövidprogram­ban Valova partnere és egy­ben férje, Oleg kétszer is hi­bázott (egy ugrásban és egy lépéskombinációban), ennek ellenére biztosan vezettek a kedd esti kűrig. Nagy meg­lepetés lett volna, ha az újonc Gorgycjeva, Grinykov kettős megelőzte volna őket. A meglepetés ezúttal elma­radt. S bár az utóbbi három év legkiemelkedőbb párosa most sem korcsolyázott hi­bátlanul (Jelena volt ezúttal a bizonytalanabb), mégis biztosan nyert. A szovjet szakvezetők pedig nem bán­ták, hogy kockáztattak, hi­szen ezúttal is csak szovjet korcsolyázó állhatott az Éu- rópa-bajnoki dobogóra, s egyúttal két tehetséges, fia­szel sorra kerülő sakkolimpia szempontjából is jelentős. Összesített végeredmény Gy. D. V. P. 1. Csiburdanidze 6 7 0 9.5 2. Verőci Zsuzsa 5 8 0 9.0 3. Mádl Ildikó 6 6 1 9.0 4. Ahmilovszkaja 4 8 1 8.0 5. Lemacsko 4 6 3 7.0 6. Puljek 4 6 3 7.0 7. Stadler 3 6 4 6.0 8. Vojszka 4 4 5 6.0 9. Nutu 4 3 6 5.5 10. Nikolin 3 5 5 5.5 11. Csejics 2 6 5 5.0 12. Makszimovics 3 4 6 5.0 13. Petrovics 3 3 7 4.5 14. Petek ★ 0 8 5 4.0 Nemzetközi Sehneider Mik­lós emlékverseny, Budapest. Eredmények. 8. forduló: Rad­nóti—Gross (csehszlovák) 0:1, Gazik (csehszlovák)—For­gács J. 1:0, Tibensky (cseh­szlovák)—Fehér Gy. 1:0, Ko­csik — Térjék, Hegyi, Földi, Palia. Kiss T. Cs: Kiss B., Gilján, Tamás (1), Laki. Ma­yer, Sarkadi, Énekes, Pesti, Kóger 1, Nyerges, Varga G. Edző: Ocskay Gábor. Gól — egyéni akcióból: 2, ill. 0. Kiállítások: 16, ill. 8 +10 perc fegyelmi. Csak a második harmad elejéig volt viszonylag szoros a mérkőzés. Aztán sűrűn po­tyogtak a Dózsa-gólok. A 25. percben már 4-0-ra vezettek a fővárosi lila-fehérek. Ek­kor szépítettek a hazaiak, s ezt követően többször került emberelőnybe az Álba Volán, a lehetőségeket azonban nem tudta kihasználni. Rosszul is védekeztek a fehérváriak. Jellemző, hogy az Álba Vo­lánból. játéka alapján, senkit sem lehet dicsérni. A 4—7. helyért: Dunaújvárosi Kohász— Miskolci Kinizsi 18-3 (5-0, 4-0, 7-3) Dunaújváros, 400 néző. V: tál páros szerzett magának nemzetközi rangot. Férfiak. A verseny állása a kötelezők után: 1. Sabov- cik (csehszlovák) 0.6 pont, 2. Fagyejev (szovjet) 1.2, 3. Fi­scher (NSZK-beli) 1.8, 4. Ko- tyin (szovjet) 2.4, 5. Petren­ko (szovjet) 3.0, 6. Filipows- ki (lengyel) 3.6, ... 20. Szá­raz András 12.0. Nők. A kötelező gyakorla­tok sorrendje: 1. Ivanova (szovjet) 0.6, 2. Witt (NDK- beli) 1.2, 3. Leistner (NSZK- beli) 1.8, 4. Kondrasova (szovjet) 2.4, 5. Lebegyeva (szovjet) 3.0, 6. Tesch (NSZK-beli) 3.6, ... 16. Tég­lássy Tamara 9.6. A női verseny állása a sza­badkorcsolyázás előtt: 1. Iva­nova 1.4, 2. Witt 2.4, 3. Kond­rasova 2.8, 4. Leistner 3.4, 5. Lebegyeva 5.4, 6. Gosselin (francia) 8.2, ... 13. ■ Téglás­sy 14.4. Páros. A rövidprogram eredménye: 1. Valova, Va­sziljev (szovjet) 0.4, 2. Gor- gyejeva, Grinykov (szovjet) 0.8. 3. Kanitz, Schröter (NDK- beli) 1.2, 4. Becske, [Kornyi- jenko (szovjet) 1.6, 5. Land­graf, Steuer (NDK-tyeli) 2.0, 6. Ocvirek, Maletz (NSZK- beli) 2.4. Páros műkorcsolyázásban Európa-bajnok: Jelena Va­lova, Oleg Vasziljev (Szov­jetunió) 1.4, 2. Gorgyejeva, Grinykov (Szovjetunió) 2.8, 3. Becske, Koijny ijonko (Szovjetunió) 4.6. 4i Kanitz, Schröter (NDK) 5.2.; 5. Land­graf, Steuer (NDK]) 7.0, 6. Knapová, Novotny! (Cseh­szlovákia) 8.8. sanszki (jugoszláv]—Magyar 1:0. Döntetlen: jMiniböck (osztrák)—Faragó SL Morvay —Bartha és függő után Be- govac (jugoszláv)]—Piroska. Függő: Szalánczi—Káposztás. 9. forduló: Bartha—Szalán­czi függő után 1:0, [Faragó S. —Tibensky 1:0. Döntetlen: Magyar—Morvay, Gross— Gazik, Piroska—Radnóti és függő után Fehér | Gy.—Ko- sanszki és Forgács J.—Mini- böck. Függő: Káposztás—Be- govac. 10. forduló: Morvay— Fehér Gy. 0:1. [Döntetlen: Radnóti—Káposztás, Mini­böck—Gross, Tibctisky—For­gács J., Bartha—Magyar és függő után: Gazik—Piroska. Függő: Szalánczi—Bogovac és Kosanszki—Faragó! S. Az élmezőny állasa: Gross 7.5, Faragó S. 7 (lp, Bcgovac 6 (2), Gazik 6, Szalánczi 5.5 (2), Kosanszki 5 (1). Dózsa Moharos, Láng. Szabina. Du­naújvárosi Kohász: Póznik — Heffler 1, ZSpBROVICS 2. RAJCSÁNYI P. (4) 2. Szi- lassy (3) 2, RAJCtSÁNYI L. 5. Cs: SZABÓ, Böröndi, Né­meth (1) 1, Horváth (2) 1, Markovics (1) 1, Dobolán, Szilveszter, Majqr, Agárdi, Juhász, Bíró 1, ERENDITS (1), Szloboda, Pisimann, Ké­pes (kapus). Ed^ő: Kereső Árpád. Miskolc: 1 Neumann, MÉSZÁROS. CZIpÁKI, BÍ­RÓ 2, Gőz, SkLiltéty. Cs: Imre (1), ZSITVA, Sepsi, MAJOROS (1) |l, Lukács^^ Gyöngyösi, Tóth, Laczkí (kapus). Edző: Bíró Ignác. Gól egyéni akcjóból: 4, ill. 1. Kiállítások: 14: plusz 10 perc fegyelmi, ilj. 18 perc. A Dunaújváros eddigi leg­jobb játékát nyújtva érte el gólzáporos győzelmét. A Jászberényi Lehel SE— KSI mérkőzés technikai okok miatt elmaradt. Az 1992. évi Nyári Olim­piai Játékok megrendezésé­re hét város pályázik: Pá­rizs, Amszterdam, Barcelona, Belgrád, Birmingham, Űj- Delhi és Brisbane. Dr. Aján Tamás, az OTSH elnökhelyettese, a Nemzet­közi Súlyemelő Szövetség fő­titkára különböző megbíza- ■ tásai közben mind a hét vá­rosban járt az utóbbi hóna­pokban. Legutóbb a nyári olimpiai sportágak szövetsé­ge elnökségének megbízásá­ból Barcelona lehetőségéit vizsgálta. — A hét városban szerzett tapasztalataim alapján kije­lenthetem, hogy valamennyi alkalmas 'olimpia lebonyolí­tására — mondta dr. Aján Tamás az MTI-nek. — A je­lenlegi felkészültségben meg kis különbségek mutatkoz­nak. A NOB-nak nem lesz könnyű dolga a döntés meg­hozatalában. Feladatom kizá­rólag ténymegállapítás volt, így csak magánvéleményt mondhatok. Eszerint Barce­lona. Párizs és Brisbane le­hetőségei kedvezőek. — Milyen tapasztalatokat szerzett Barcelonában? — Az elmúlt év közepéig viszonylag csöndben készül­tek, azóta azonban igen nagy sebességre kapcsoltak a ka­talánok. Barcelona csodála­tos létesítményekkel rendel­kezik. Az olimpia lebonyolí­Kemény, gólgazdag csata után idegenből tért haza ponttal a Fenerbahcse. Mé­szöly Kálmán együttese há­romszor is vesztésre állt a Kayseri ellen, de végül a 86. percben a Fener egyen­lített és az eredmény már nem változott. A sárga- kékektől hiányzott Iliász Tii- fekcsi, a gólgyáros, aki még a Denizli elleni bajnokin Varga Józseffel összefutott és fejsérülést szenvedett. A tabellát vezető Besik- tas egy több mint lesgyanús góllal verte a Száger György által irányított Zonguldak gárdáját. A Bursa (itt ját­szik Kerekes és Tulipán) hazai pályán csalódást kel­tő döntetlent ért el a Trab­zon ellen. Az öt csillagot szinte sosem adó Yeni Asir című sportláp három csil­laggal díjazta Tulipán, ket­tővel Kerekes teljesítmé­nyét. A Denizli (Varja J. és Kuti együttese) a második félidőben elért góljaival gyűrte le a Genclerbirligit. Varga balhátvédet játszott. A Milliet tudósítójától négy, a Yeni Asirétól három csil­lagot kapott. Kuti ezúttal csere volt. özean llodzsa ed­ző úgy látszik nem tartja magát a győztes csapaton ne változtass elvhez. A Denizli győzelmével egyébként fel­jött a 11. helyre. 19. forduló. Kayseri—Fe­tásához 37 különböző stadion, sportcsarnok szükséges. Ezekből 25 máris rendelke­zésre áll. Néhányon csak ki­sebb javítás, bővítés szüksé­ges. A hiányzó 12 létesít­mény közül tizet már építe­nek. Ezek 1988 végére elké­szülnek. — Barcelona híres nagy stadionjairól. A Nou Camp 120 000 nézőt fogad be, az Espanol pedig 60 000 nézőt. Mégsem ezek lennének az esetleges olimpiai nyitó- és záróünnepség színhelyei? — Még 1929-re, a barcelo­nai világkiállításra építettek egy stadiont, amelyet ma is féltve őriznek, majdhogynem műemlék. Ide tervezik a nyitó- és záróünnepséget, va­lamint az atlétikai versenye­ket. Terveik csodálatosak: 11 méterrel lesüllyesztik be­lül a pályát. Mintegy 89 000 néző elhelyezésére nyílik le­hetőség a lelátókon. A pá­lyázók különben a kis távol­ságok olimpiájára készülnek. Négy egymástól nem távol levő központban rendeznék az olimpia versenyeit. Az olim­piai falut különben a ten­gerparton akarják felépíteni. Dr. Aján Tamás kőrútja befejeztével részletes írásbeli jelentést készít. Városonként 17 oldalas kérdőívre kell vá­laszolni. s ezekhez 15—20 ol­dalas írásbeli kiegészítést csatolni. nerbahese 3-3, Besiktas—Zon­guldak 1-0, Galatasaray— Samsun 1-1, Kocaeli—Eski- schir 3-1, Bursa—Trabzon 0-0, Sariyer—Rize 1-0, Ankara- gücü—Sakarya 3-1, Altay— Ordu 3-0, Denizli—Gencler- birligi 2-0. Az élcsoport: 1. Besiktas 29 pont, 2. Galatasaray 28, 3. Fenerbahcse 24. GÖRÖGORSZÁG: 17. for­duló. PA OK—A EK 2-1, Pan- szorraikosz—Doxa 4-0, Ioan- nina—Olympiakosz 3-1, Lá- risza—Kalamaria 1-0, Pa- nahaiki—OFI 1-2, Arisz— Apollon 0-1, Panathinaikosz —Ethnikosz 2-0. Az élcsoport: 1. Panathi­naikosz 27 pont, 2. Arisz 24, 3. Irakli sz 22. SPANYOLORSZÁG. 22. forduló. Hercules—Sevilla 2-1, Barcelona—Bilbao 3-1, Cadiz—Osasuna 2-0, Valla­dolid—Atletico Madrid 2-1, Real Madrid—Zaragoza 1-0, Celta—Santander 1-2, Gijon —Espanol 1-1, Real Sociedad —Valencia 6-0, Betis—Las Palmas 1-1. Az élcsoport: 1. Real Mad­rid 36 pont, 2. Barcelona 33, 3. Atletico Madrid 27. LABDARÚGÁS. Nehru Kupa, nemzetközi torna, Üj- Dclhi. Szovjetunió B—Peru 2-0, NDK olimpiai váloga­tott—Dél-Korea 2-1. Mesterek tornuja Ismét körmérkőzés A teniszvilágban különle­ges eseménynek számító férfi Mesterek tornája a múltban sokáig körmérkőzéses alapon zajlott. Néhány évvel ezelőtt áttértek az egyenes kieséses rendszerre, s ez sokáig be is vált. Az idén azonban bekö­vetkezett az a váratlan ese­mény, hogy az egyik esélyes, az amerikai John McEnroe már az első fordulóban ki­esett, s így jobbára az ő ked­véért kilátogató nézők a to­vábbiakban már el-elmarad- tak a mérkőzésekről. A „bennfentesek” jórészt ennek tulajdonítják, hogy a férfi Nemzetközi Hivatásos Tenisz Tanács (MIPTC) megváltoz­tatta a kiírást, a Mesterek tonnája visszatér a régi lebo­nyolítási módhoz. Ez a változás egészen pon­tosan azt jelenti, hogy a kö­vetkező alkalommal — 1986 decemberében a New York-i Madison Square Gardenban — a számítógépes világrang­listán elfoglalt hely alapján kijelölt nyolc játékos két-két négyes csoportban verseng. A csoportok első két-két he­lyezettje vívja majd az elő­döntőt, majd az ezután kö­vetkező döntő győztese kap­ja a 210 ezer dolláros első díjat. A további díjak is je­lentősek, a körmérkőzések során megnyert minden egyes találkozóért például 20 ezer dollár jár. Befejezésül még egy módosítás: nemcsak a döntőt, hanem valamennyi összecsapást három nyert szettre játsszák. INNEN-0NNAN Sebastian Coe, az 1500 mé­teres síkfutás olimpiai baj­noka úgy döntött, hogy nem indul Madridban a február 22—33-i fedettpályás atléti­kai Európa-bajnokságon. Cos eredetileg a 3900 méteres tá­von állt volna rajthoz. A mezei futó világbajnok­ság (Neuchatel) szervezői bejelentették, hogy a márci­us 23-i viadalra eddig csak­nem hatszázan jelezték rész­vételüket. ATLÉTIKA. Nemzetközi versenyek. Macolin. Férfi súlylökés: Werner Günthör (svájci) 21.80. Firenze. Férfiak. Távol: Evangelisti 811. Hármas: Ba- dinelli 16.79. Súly: Montela- tici 20.51. Nők. Magas: Si- meoni 191. Távol: Capriotti 641. (Mind olasz versenyző.) GYORSKORCSOLYA. Vi­lág Kupa viadal. Daves. Férfiak. 500 m: 1. Mey (NDK-beli) 37.78, 1000 m: Mey 1:16.24. Nők. 1000 m: 1. Rothenburger (NDK-beli) 1:22.23. KÉZILABDA. Nemzetközi féríitorna. Szófia. Bulgária A—Románia 25-24, Portugá­lia—NDK 22-20, Lengyel- ország—Bulgária ifjúsági vá­logatottja 26-24. A végered­mény: 1. Bulgária A 8 pont, 2. Románia 8, 3. Portugália 7, 4. NDK 5 5. Lengyelor­szág 2, 6. Bulgária ifjúsági v. pont nélkül. Barátságos találkozó. Worgl. Olaszország—Auszt­ria 18-17. SÍ. 70 km-es sífutóverseny. Cavalese. Férfiak: 1. Mau- rilio de Zolt (olasz) 3:04:29. Nők: 1. Maria Canins (olasz) 3:33:55. 30 km-es sífutás. Oerns- koeldsvik. Férfiak: 1. Gun­de Svan (svéd) 1:25:20. Nők. 10 km: 1. Maria Johansson (svéd) 31.43. Alpesi Világ Kupa. Adel- boden. Férfi óriásműlesiklás: 1. Pramotton (olasz) 2:36.03, 2. Tonazzi (olasz) 2:36.30, 3. Strolz (osztrák) 2:36.51. Az összetett VK állása: 1. Gi- rardelli (luxemburgi) 132 pont, 2. Wirnsberger (oszt­rák) 130, 3. Stenmark 127. A világbajnok győzött Verőci és Mádl előtt Hengerelt az IJ. Jégkorong Labdarúgóbajnokságok A Fener háromszor egyenlített hl ■■ Bonaala Az Országos Testnevelési és Sporthivatal lapja, Ell^ÜlOIIÜSQCSna Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Főszerkesztő: dr. Király Ferenc. Főszerkesztő-helyettes: Gyenes J. András és Szekeres István. Szerkesztőség: 1981 Budapest Vili., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 130-460. Telex: 22-5245. Kiadja: az Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó Vállalat. Felelős kiadó: dr. Petrus György igazgató. Kiadóhivatal: 1374 Budapest VI., Révay u. 16. Telefon: 116-660. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely liírlapkézbcsítő hivatalnál, a hírlapkczbcsítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelöfizctési és Lap­előállítási Irodánál (I1ELIR), 1910 Budapest V., József nádor tér 1., közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a IIEI.1R 214-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj: egy hónapra 57 forint, negyedévre 171 forint, fél évre 342 forint, egy évre 684 forint. Megjelenik naponta, kedd kivételével. — Szikra Lapnyomda, Budapest. Felelős vezető: Csöndes Zoltán vezérigazgató. , . . , . Index: 25 004. ISSN 0133—1809.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék