Nemzeti Sport, 1991. december (2. évfolyam, 329-357. szám)

1991-12-21 / 349. szám

II 349. ♦ 1991. december 21. NEMZETI SPORT ti A SZELLEMI ÉS TESTI NEVELES PÉLDAKÉPÉI „TI TESZITEK A LEGSZEBB AJÁNDÉKOT A KARÁCSONYFA ALÁ” Kicsinek bizonyult a Néprajzi Múzeum Kossuth téri épületének dtszcsarnoka a Magyar Köztársa­ság jó tanulója — jó sportolója 1991. évi nyerteseinek díjátadó ünnepségén. Még a lépcsőkön is sokan álldogáltak, sőt többen az emeleti folyosóra szorultak. Megilletődötten ültek a fiúk és lányok a széksorokban, büszkesé­get sugárzó arccal tekintettek rá­juk szülők, tanárok, sportveze­tők, edzők. A díszelnökségben ott ült dr. Biszterczky Elemér, a Művelődési és Közoktatási Mi­nisztérium közigazgatási állam­titkára, Schmitt Pál, a MOB el­nöke, dr. Jakabházy László, az OTSH alelnöke, Deák György, az MDSZ elnöke, dr. Leiiner Jó­zsef, az MDSZ főtitkára és az ünnepi köszöntőt mondó dr. Né­meth Csaba, az OTSH testneve­lés, diák- és szabadidősport fő­osztályának vezetője. Mindez arra utalt, hogy sokan tartják nagyon fontosnak a diák­ság harmonikus szellemi és testi nevelését. Dr. Németh Csaba kü­lön hangsúlyozta: kiemelkedtek társaik közül. Hi­szem, hogy ti, akik itt vagytok, példaképpé váltok. Schmitt Pál, a MOB elnöke fjedig felhívta a diákok figyel­mét: — Ti teszitek a legszebb aján­dékot a karácsonyfa alá, de ne feledkezzetek meg köszönetét mondani tanáraitoknak, edzői­teknek, szüléiteknek, hiszen a segítségük nélkül nem érhetté­tek volna el ezt a sikert, amelyet kettős helytállásotok jutalmaként kaptatok. Az elismerő díszokleveleket és Várhelyi György szobrászművész kisplasztikáját dr. Jakabházy László és dr. Biszterczky Elemér kedves szavak kíséretében adta át az ifjúság divatját: sokszínűén felvonultató fiúknak, lányoknak. Mielőtt a kedves vendégek az állófogadás terített csemegéit megkóstolták volna, Bródy Já­nos, a fiatalok imádott zenésze dalolt gitárkísérettel a csillogó szemű fiataloknak szép életről, boldogságról, Micimackóról, tél­ről, hóról, sok mindenről. Az olimpiára utazhatnak Kikerekedlek a szemek, sűrűvé vált-a csend, amikor az asztalra rakták a középiskolás fiúk és lányok neveit tartalmazó üvegkely- heket. . . Ki is utazik az olimpiára? A MOB ugyanis tisztában van vele, hogy az olimpiai eszmét kü­lönösen azok a diákok testesítik meg, akik a tanulásban és a sport­ban is legtöbbre törekednek. Elhatározták, hogy az elkövetkezendő években á díjazottak, közül egy fiú és egy leány- középiskolást ki­utaztatnak valamelyik világversenyre. Az idei-díjazottak közül Kocsis Zsuzsa ima teniszező, a budapesti Karinthy Frigyes Gimná­zium tanulója és Virág Csaba birkózó, az egri Gép és Műszeripar* Szakközépiskola diákja lett a szerencse kegyeltje. Mindketten* kiutazhatnak Barcelonába és a nemzetközi ifjúsági tábor lakóiként megtekinthetik a nyári olimpiai játékok küzdelmeit. teniszező (Fazekas Mihály Gyakor­in Giimn., VU1. Kér.), Farkas Krisztina atléta (Károlyi Mihály magyar—spanyol tannyelvű Gim, XIX. Kei .). Baranya m.: Sey Kata karatéző (Apáczai Csere János Ne­velési Központ, Pécs), Vadász Ta­más minikosaras (Szentlőrinc* I. Sz. Ált. Isk. volt tanulója. Szenl- lőrinc). Bács-Kiskun in.: Födi Ve­ronika Anita atléta (József A. Alt Isk., Kiskunfélegyháza). Béna László birkózó (AMK, Kun szent- "" miklós). Gálíi Anita cselgáncsoké (Kubajai Ált. Isk.). Ivanovics Ger­gely úszó (II. Rákóczi F. AU. lek., Kecskemét), Szakonyi Márta atlé­ta (Kecskeméti Lánchíd U. AH. Isk ). Békés m.: Miklósik Ivett ko­sárlabdázó (Pu.sztaföldvári Alt. Mű­velőd ősi Központ). Borsod-Ab*ój- Zemplén m.: Lubinszki Mária tájfu­tó (21. Sz. Alt. Isk., Miskolc), Török Katalin atléta (Bolyky Tamás Alt Isk., Özd), Rádó Észter ritmilnu sportgimnasztikázó (Újvárosi Alt Jsk., Kazincbarcika), Kriston A ke# úszó (Vörösmarty Aüt Isk., Mis­kolc), Oláh Péter sakkozó (Meaí F. Ált. Isk., Mezőkövesd). Csesm- rád m.: Kispál Brigitta rselirwn- tsozó (Jerncy J. Alt. Isk., Szeged), Bozsó Beáta úszó (Odessza II. Sz. Alt. Isk., Szeged). Fejér m : Kies Fér nandu sakkozó (III. Sz. AM. Isk., Pétfürdö), Láng Erika atléta (Ságvári E. Alt. Isk., Dunaújváros), Papovios Mónika karatézó t)>V«a György Alt. Isk., Dunaújváros). Győr-Moson-Sopron m.: Szabó Eszter tájfutó (Szent Orsolya Rend Római Katolikus Isk.. Sopron), Ba­logh Enikő evezős (Kodály 7Alt Isk.. Győr). Koch Péter síző, ko- iáríabdázó (Deák Téri Ált. Isk., Sop­ron). Hajdn-Bihar m.: Lovász Krisztina tornász (Bocskai I. Test- nevelési Tagozatos Alt. Isk., Deb­recen), Kövér Balázs cselgáncsozó (Újkerti Alt.. Isk., Debrecen). He­ves m.: Madaras Norbert úszó (10. Sz. Ait. Isk., Eger). Jász-Nagykta»- üzolnok ni : Karancsi Zsolt atléta (•Petőfi Sándor Ált. Isk., Török- szentaiiklós), Szántó János vízilab­dázó (II. Rákóczi F. Alt. Isk., Szol­nok). Komárom m.: Benyőcs Ger­gely atléta (Hermán Ottó Ált. Isk., Tatabánya). Pest m.: Gservári Gá­bor kajakozó (Nagymarosi Alt. lek.), Boros Erika sport akrobata (Mészáros Lőrinc Alt. Isk., Ger­léd), Lecsek Hajnalka sportlövő (Százhalombattai I. Sz. Alt. !<*.). Somogy m.: Sebestyén Éva úszó (Hallássérültek Ált. Iskoláin, Kaposvár), Vörös Tamás labda­rúgó (Tóth L. Ált. Isk.. Kaposvár), Béíteezki Sándor kézilabdazó (Eöt­vös József Ált. Isk., Csurgó). Hecz Katalin tájékozódási futó (Magyar Bálint Alt. Isk., Fonyód), Kárpáti Kálmán triatlonista (Hámán Kató Akt. Isk., Kaposvár). Szabolcs- Szafmár-Bereg m.: Nagy István minilío sárlabdázó (Bessenyei György Tanárképző Fölsk., 2. Sz. Gyakorló Alt. Isk., Nyíregyháza). Tolna m.: Gerberich Erika atléta (2. Sz. Alt. Isk., Bonyhád), Till Ágnes cselgáncsozó (Bezerédi AH. Isk., Paks), Ács Péter sakkozó (TV. Sz. Alt. Isk., Paks), Vas m.: Hor­váth László asztaliteniszező (Der- kovits Gyula Alt. Isk., Szombat­hely), Frigur Ibolya atléta (Kő­szegi Alt. Isk. és Diákotthon). Veszprém m.: Lakos Nikoletta sak­kozó (Kazinczy Alt. Isk., Tapolca), Bácskai Györgyi röplabdázó (Bá­thory István Ált. Isk., Veszprém). Zala m.: Horváth Ádám sakkozó (Egry József Ált. Isk., Keszthely), Csizmazia Bernadett kézilabdázó (2. Sz. Alt. Isk., Lenti), Vágvölgyi Viktória úszó (Csokonai Üti Alt. ­Isk., Nagykanizsa). Irta és Összeállította:Kaszás Sándor emelő (Vasvári Pál .Gimn.. Nyír­egyháza). Tolna ni.: Géisz Mercé­desz atléta (Garay János Gimn.. Szekszárdi. Vas in.: Padányi Réka kosárlabdázó (Nagy Lajos Gimn., Szombathely), Kocsis Andrea táj­futó (Kanizsai Dorottya Gimn., Szombathely). Veszprém m.: Koz­ma László sportlövő (3<X’. Sz. Ipari Szakmunkásképző Int., Keszthely), Maiklári Szabolcs atléta (Bánki Do- nát Ipari Szakközépek, és Szak­munkásképző Int., Ajka). Zala m.: Skoda Zsuzsanna kézilabdázó (Dr. Mező Ferenc Gimn., Nagykanizsa). Általános iskolások. Budapest: Sztupár Andrea tájfutó (Ének-zene Tagozatos Általános Iskola. IV. Kér.). Balázs Eszter ritmikus sport­gimnasztikázó (Vajda János Alt. Isk. és, Gimn.. XI. Kér,). Gerlach István műugró (Hajós Alfréd Alt. Isk., XIV. Kér.), Vincze Petra Ág­nes gyorskorcsolyázó (Áldás U. Ált. Isk., II. Kér.). Zajkó Roland kajakozó (II. Ált. Isk., XIII. Kér.), Béreznai Gyula birkózó (Rákóczi Ált. Isk., XXI. Kér.). Karral Sán­dor atléta (Vakok Alt. Isk., XIV. Kér.), Orsós Sándor esörgöiabdázó (Vakok Ált. Isk., XIV. Kér.), Gyórffy Dóra magasugró atléta Schmitt Pál. a MOB elnöke a meg­lepetés erejű bejelentését mondja — Az egészség érték, amelyet az iskolák tudnak megalapozni. Az ünnepségünkre azokat a fia­talokat hívtuk meg, akik a ta­nulásban és a sportolásban is A Magyar Köztársaság jó tanulója — jó sportolója 1991. évi nyertesei középisk. és Kollégium, Eger). Gás­pár Krisztián birkózó (Gárdonyi Géza Gimn. és Szakközépisk., Eger). Jász-Nagykun-Szolnok m.: Kocsis István tájékozódási futó (Mé­száros Lőrinc Gimn. és Vasútépítő Gépészeti Szakközépisk. DSK. Jászapáti), Szarka Imre birkózó (825. Sz. Ipari Szakmunkásképző Int., Kisújszállás). Komárom m.: Békefi Sándor Zoltán birkózó (Bá­nyagépészeti és Bányavillamossági Műszaki Szakiküzcpisk., Tatabánya). A hagyományőrző dent olvasok, ami kiegészíti az órákon hallottakat, a tanköny­vekben leírtakat — mondta. — Otthon a szüleimtől is azt lá­tom, hogy gondosan, pontosan készülnek feladataikra. Az édesapa, Spiegl József, az ismert sportvezető, testnevelő tanár, az édesanyja' is. bátyja is ezt a pályát választotta és a TF-re készül Judit is. Gizi a hagyományokat él el - pályán és kitüntetések „gyűjté­sében” is. Éppen olyan szerényen vette át a díjat, mint a többiek. Pe­dig Spiegl Judit, a Budapest XV. ker-i Dózsa György Gim­názium kitűnő gátfutója, orszá­gos bajnoka, a KSI versenyző­je már másodszor szerepel e legjobbak között. — Kevés szabadidőm van ne­kem is, mint minden diákspor­tolónak, En azonban szerelek tanulni, hétvégeken, amikor tübb időm van, előre felkészülök a hétköznapokra, és sok min­Egyetemislák, főiskolások. Buda­pest: Fehrentheil Bernadetté sport­lövő (ELTE-BTK), Bölöni Észtet atléta (Bp-i Közgazd. Tud. Egye­tem), Benyó Balázs evezős (BVE), Buday Tímea ritmikus sportgim­nasztikázó (MTE), Deutsch Péter at­léta (MTE). Baranya megye: Ko­vács Ildikó tájfutó (JPTE Tanár­képző Ivar, Pécs), Pavlov les Gábor tájfutó (POTE, Pécs). Hajdú-Bihar in.: Szabó Gabriella atléta (Kl.TK, Debrecen). Vas m.: Horváth And­rea tájfutó (Berzsenyi D. TKF, Szombathely). Középiskolások. Budapest: Ko­csis Zsuzsa teniszező (Karinthy Frigyes Gimn.), Borbély Tamás evezős (Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium), Balogh Anita ritmi­kus sportgimnasztikázó (Vörösmarty Mihály Gimn,, Vili. Kor.). Mészá­ros Fanny teniszező (Vörösmarty Mihály Gimn., Vili. Kér.), Las- tofka Bernadett ritmikus sportgim­nasztikázó (Kaffka Margit Gimn., XI. Kér.), Jaezó Enikő kosárlabdá­zó (Kaffka Margit Gimn., XI. Kér.), Gyulai Éva ritmikus sport­gimnasztikázó (Madách Imre Gimn, VII. Kér.), Spiegl Judit atléta (Dó­zsa György Gimn., XV. Kér.), Réz Judit kosárlabdázó (Arany János Gimn., XII. Kér.), Sebestyén Éva (Hallássérültek Testnevelési és Sportbizottsága), Jánosi Eszter csel­gáncsozó (Kaffka Margit Gimn., XI. Kér.). Baranya m.: Rup­pert Annamária atléta (Leőwey Klára Gimn., Pécs). Bács-Kiskun ni.: Sornodi István röplabdás (Kecs­keméti Katona József Gimn.), Iványi Róbert cselgáncsozó (Kecskeméti Katona József Gimn.), Iványi Dal- ma kosárlabdázó (Bolyai János Gimn., Kecskemét), Szilágyi And­rea atléta (Bolyai János Gimn., Kecskemét). Békés m.: Szörnyű Róbert cselgáncsozó (Békéscsabai Széchenyi István Közgazd. Szakközépi.), Szabados Béla úszó (Vásárhelyi Pál Műsza­ki Szakközépisk., Békéscsaba), Ba­logh Éva röplabdázó (Rózsa Fe­renc Gimn., Békéscsaba). Borsod- Abaúj-Zemplén m.: Kornyék Ma­riann tájfutó (Kilián György Gimn., A halmozó tagja vagyok a labdarúgócsapa- tunknak és a kézilabda-együt­tesnek is. Hogy mikor jut időm tanulásra? Az órák után roha­nok haza, tanulok két órát, az­tán sietek edzésiekre, mert min­dennap legalább kettőn részt veszek. Estére már úgy elfára­dok, hogy bedőlök az ágyba, és alszom. Ilyen szorgalommal, mindig többre törekvéssel nagyon szép jövőt álmodhat magának. Kőt sportágban is az élvonal­ba verekedte magát saját kor­osztályában Kövér Balázs, a debreceni Újkerti Általános Is­kola tanulója. Cselgáncsban és gyorskorcsolyában is elnyeri az értékes babérokat. Előbbiben OB-dobogós, az utóbbiban nem­régen Grazban nyert nemzetkö­zi versenyt. — Az iskola színeiben indu­lok még tornában, atlétikában, Dr. Biszterczky Elemér átnyújtja a kiérdemelt oklevelet (Jókai Mór Ált. Isk., XII. Kor.), Domoko-s Nándor műkorcsolyázó (Erzsébet kir.-ná Úti Alt. Isk., XIV. Kér.), Sarkad!. Nagy Szilvia síző (Arany János Ált. Isk.. XIV. Kér.), Szőke Gábor birkózó (IV. Kér. Alt. Isk.), Jaross Gábor teni­szező (Virányos Üti Alt. isk., XII. Kér.), Batházy István úszó (Ber­zsenyi D. Alt. Isk., XIX. Kér.), Körmendy Zsófia úszó (Berzsenyi D. Alt. tok., XIX. Kér.), Zámbó Diána úszó (Mozgásjavító Ált. Isk., XIV. Kér.), Horváth Áron asztali­Pesí ni.: Kvassai Mónika kajak­kenu {Széchenyi István Szafckö- zépisk,, Százhalombatta), Török Nóra s$>ortlövő . (Széchenyi István Szakközépisk., Százhalombatta), Szabó Károly atléta (Arany János Gimn. és Óvónői Szakközépisk., Nagykőrös), Gerhardt Angéla eve­zős (Váci Madách Imre Gimn.), László Péter labdarúgó (Váci Ma­dách Imre Gimn.). Somogy m.: Kovács Réka atléta (Széchenyi Fe­renc Gimn., Barcs). Szabolcs-Szat- már-Bereg m.: Juhász István súly­Miskolc), Domonyi.k Gábor tájfutó (Kilián György Gimn., Miskolc), Gyarmathy Ágnes atléta (Kossuth Lajos Gimn. és Egészségügyi Szak- középisk., Sátoraljaújhely), Kiss László atléta (Földes-Ferenc Gimn., Miskolc), Barta Viktória atléta (Zrínyi Ilona Gimn., Miskolc). Csongrád m.: Bállá Ferenc vízilab­dázó (Szentesi Közgazd. és Egész­ségügyi Szakközépisk.), Takács László röplabdázó (Csonka János Gimn. és Szakközépisk. gimnáziu­mi tagozata, Szeged), Fehér Zsu­zsanna evezős (Széchenyi István Gimn. és Szakközépisk., Szeged), Ötott Katalin tekéző (Deák Ferenc Gimn., Szeged), Kovács ívelte tájfutó (Radnóti Miklós Kísérleti Gimn. és Általános Iskola, Sze­ged), Savanya Norbert búvárúszó (Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Isk., Szöged). Fejér m.: Mezöszcntgyörgyi Dávid kosárlabdázó (Vasvári Pál Gimn., Székesfehérvár), Hóbor Péter ka­jakozó (Bánki Donát Szakközép- islt., Dunaújváros), Szabó Máté, labdarúgó (József Attila Gimn ., Székesfehérvár), Gurisgtti Róbert búvárúszó (340. Sz. Építőipari Szak­munkásképző Int., Dunaújváros), Tölgyesi Balázs atléta (József At­tila Gimn., Székesfehérvár). Győr- Moson-Sopron m.: Bérlika Péter labdarúgó (Bercsényi Miklós Köz­lekedési Szakközépisk. és Gimn., Győr), Németh Réka atléta (Ber­zsenyi Dániel Evangélikus Gimn., Sopron), Stecina Katinka kosár­labdázó (Széchenyi István Gimn., Sopron), Balogh Ferenc evezős (Jedlik Ányos Ipari- Szakközépisk.. Győr). Hajdú-Uthar m.: Trippon Mariann kézilabdázó (Kossuth La­jos Tudományegyetem Gyakorló Gimn., Dob-ccen). Borsos Kriszti­na sportlövő (Csokonai Vitéz Mi­hály Gimn.. Debrecen). Szabó Ani­kó atléta (Csokonai Vitéz Mihály Gimn., Debrecen), Kocsis Adrienn tollaslabdázó (Fazekas Mihály Gimn.. Debrecen), Sütő László ökölvívó (Fazekas Mihály Gimn., Debrecen). Papp Gábor tollaslab­dázó (Tóth Árpád Gimn., Debre­cen). Heves ni.: Virág Csaba bír- * kózó (Gép- és Műszeripari Szak-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék