Nemzeti Sport, 1992. április (3. évfolyam, 92-119. szám)

1992-04-16 / 106. szám

14 NEMZETI SPORT lil. 106. ♦ 1992. április 16. SPORTSAJTÓ VILÁGTALÁLKOZÓ EGERVÁRIAKKAL SVÉDORSZÁGBAN A fővédnök Göncz Árpád REKORDRÉSZVÉTEL BUDAPESTEN — A kongresszus sikeres meg­rendezése minden magyar sport- újságíró közös ügye, becsületbeli kötelessége — hangoztatta a töb­bi között Novotny Zoltán, a sportújságíró-szervezet elnöke a szerda délben tartott sajtótájé­koztatón. A Stefánia úti SISI presszóban rendezett tájékoztatón Gyulai István, az AIPS leköszönő főtitkára, • Böskovics Jenő íó- munkatársun'k, a szervezőbizott­ság elnöké, valamint a kiemelt főszponzor, a Magyar Hitel Bank képviselője, Róna Tamás me­nedzser, továbbá Jean-Pierre Propánét, a Mars cég európai ügyvezetője és Bettina Kremsler, az AustriaLottó igazgatónője foglalt helyet az elnökségben. A többi között megtudtuk: . >• Minden eddigi ' rekordot felülmúlva, ö7 ország 221) kül­dötte jelezte részvételét az április 27. és május 3. között a Hotel Béke lladisson szállóban, az Or­feumban sorra kerülő 55. kong­resszusra, amelynek -fővédnöki rí'/tét Göncz Árpád köztársasági elnök.'-vállai fa, A . Magyar Sportújságírók Országos, Szövetsége, a MUOSZ furcsa módon csak előkelő ide­genként, távolból "szemlélte' és szemléli az előkészületekét, ám az említett szponzorok, s a to­vábbiak, köztük a Magyar Olim­piai Bizottság és az OTSH, vala­mint szerkesztőségünk -támogatá­sával minden feltétel biztosított. > A 2C00-ben esedékes nyári olimpiai játékokra pályázó vá­rosok közül Berlin, Manchester, Pek.ing és Sydney, valamint.-a 94- es Íabdurúgó-VB amerikai szer­vezői tartanak beszámolót, a Mars cég pedig — amely az olimpiai játékoknak is megértő támogatója — a helyes táplál­kozás hatása a sportteljesít­ményekre címmel tartandó elő­adással szerepel a napirenden. + Schmitt Pál, a MOB elnöke a magyar olimpiai mozgalomról, Gallon Rezső, az OTSH elnöke és George Gros, a kanadai szervezet elnöke az AIPS jövőjéről tart előadást, míg a dopping- és a sajtóreferátum három előadója Marifred Donike, kölni profesz- szor, Aján 'Tamás, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség főtitkára, valamint Alain l.unzerficht^r, a párizsi L'Equipe főmunkatársa. ♦ Eredetileg J. A, Saniaranch, a NOB elnöke is jelezte rész­vételét, de mexikói utazása miatt Keuin Gosper alelnököt, a NOB sajtóbizottságának vezetőjét küldi el a szervezet képviseletében. A NOB és az AIPS jó kapcsola­taira jellemző, hogy az 1994-ben Párizsban rendezendő Olimpiai Kongresszus napirendjén szerepel a sport és a médiák’ kapcsola­ta, s a referátum előkészítésében az AIPS is részt vesz. ♦ Gyulái István — aki időköz­ben az. 1AAF, a Nemzetközi At­létikai Szövetség főtitkára lett — itt Budapesten .lemond az AIPS- ben viselt tisztségéről. A szerve­zet szeretné, ha továbbra is itt Budapesten működne az iroda. De erről majd a kongresszuson döntenek, éppúgy, mint a fő­titkári poszt ideiglenes vagy vég­leges betöltéséről. A jelenlegi fő­titkárhelyettes, a finn Matti Sal- menkylá mellett máltai és svájci pályázó is van, míg a magyar szervezet jelöltje Gyárfás Tamás, az elnökség tagja, az ismert sportszerkesztő. ■f Az AlPS-nek jelenleg 108 tagszövetsége van. A budapesti közgyűlésen tárgyalnak a horvát, a szlovén, az orosz, a belorusz, az ukrán, á dél-afrikai szervezet felvételéről. Napirendre kerül az egyes nagy rendezvények és a sportsajtó kapcsolata. A sport- sajtó furcsa módon semmiképpen sem részesül a rendezvények mind jelentősebb reklám- .és egyéb bevételeiből, s ráadásul egyes szervezők — mint a FIFA — az írott sajtótól akkreditálási díjat követelnek. Méghozzá tekin­télyes, 500 dolláros összeget. Mindez egyébként ellenkezik a NOB előírásaival és a NOB mé­dia chartájával is. ♦ Szóba került az is, hogy a világkiállítás szervezői miért nem kapnak fórumot, miért nem hasz­nálják ki a kínálkozó lehető­séget? Válaszként megtudtuk, hogy az EXPO magyar szervezői­től a kezdeti ígéretek ellenére, a mái napig sem kaptak választ. De természetesen — kölcsönös megegyezés után — örömmel biztosítanak fórumot az EXPO '90 képviselőinek, hiszen magyar ügy sikerét mozdíthatják elő.'.. / Fíoydct Amerikában visszafogadták A/ esma— sajtóügynökség jelenti ; Az Egyesült Államok Atlétikai Szövetsége (TAG) visszafogadta soraiba Uelisa Floydot, akit a to­kiói VB után négy évre eltiltottak a versenyzéstől. A tiOO-as atlétáról a doppingvizsgálat során kiderítet­ték, hogy a tiltott szerek listáján szereplő amphetamin készítményt szedett. Floyd nem győzte hangsú­lyozni, hogy téves információ áldo­zata lett, ugyanis arról á gyógy­szerről, amit beszedett, nem tudta, hogy amphclamint is tartalmaz, s erre az Egyesült Államok Olimpiai Bizottságának illetékesei sem hív­ták fel a figyelmét. A TAC döntése után a futónő mindem, amerikai viadalon elindul­hat, így rajthoz állhat a június vé­gi New OHc-ans-i olimpiai váloga­tón is. Flovd esetleges felmentésé­vel a' Nemzetközi Amatőr Atlétikai Szövetség csak a májusi, torontói ülésén dolgozik. (ESMA) Tisztogatás Párizsban Fredertque Bredin. francia sport- miniszter — az ESMA Sajtóügy­nökség jelentése szerint — elszánt harcot indított a sportélet megtisz­títása érdekében. Az új kormány­fő támogatását élvezve a hivatá­sos sportolókat foglalkoztató kiü­lik helyzetét és működését sze­retné megváltoztatni, valamint a játékosok átigazolásán élősködő ügynökök ellenőrzését akarja meg­szigorítani. A sportvezető célja a sport tisztaságának megvalósítása. A miniszterasszony a jövőben na­gyobb szerepet kíván biztosítani a menedzselésben .járatos szponzorok­nak, csökkentve ezzel a klubok gyakorlatlan vezetőinek ügyviteli hibáit. ★ Nap.ja.ink történéseire, vitáira gondolva valamiféle akciót ide­haza nálunk is nagy örömmel fogadnának a sportkedvelők, és bizonyára maguk a .sportemberek egyaránt. április 18-án szombaton, 10 órakora Sugár Üzletközpont parkolójában, ahol akár ki is próbálhatja a SEAT összes típusát: TOLEDO, IBIZA, MARBELLA, TERRA. A helyszínen gazdára talál a SEAT Juliusco és a Kurír közös rejtvénypályázatának fődíja, egy SEAT IBIZA. EISjiEEH® - ahol raktárról, részletfizetés mellett vásárolhatja meg a SEAT összes típusát UZztilEEU3HS3 - XIII. kerület, Váci út 47/B. Tel./Fax: 129-0606. SEAT fffl HM rnn Julira u \/l¥nnr)rlhl Kin Sicgyoenányőrzők Tizenhat magyar, tíz-tíz görög és osztrák, valamint tizenkét német uszonyos és búvárúszó versenyző áll rajtkőre április 16. és 13. között Fűzfőn, a Balaton-uszodában, a Magyarország, Németország, Görög­ország. Ausztria nemzetek közötti megméretésen. Az eseménynek közel két évti­zedes hagyománya van. s ennek megfelelően igyekezett elvégezni a szervező munkát a Magyar Búvár Szövetség, azaz, a házigazda. A sportolókat, edzőiket ős kísé­rőiket Balatonfüredien, a Fórum Hotelben szállásolják el, és szál­lítják őket naponta Fűzfőre. A hagyományteremtő versenyben eddig rendre a magyarok szerezték meg a pálmát, csak néha-néha vit­tek el tőlük egy-egy érmet a gö­rög és német sportolók. Most, akárcsak évek óta mindig. a mieinknél főként a női csapatban lehet bízni, már csak azért is, mert köztük lesz Veássyné Faló Éva, világ- és Európa-bajtlok úszónk. Játékautomatákat üzemeltetők és bérbe adók. Cégünk nem a legnagyobb, de több éves tapasztalattal, korrekt partnere ügyfeleinknek! FLIPPEREK, SZIMULÁTOROK, VIDEÓK és PONTNYERŐ AUTOMATÁK! ....:—1 P & G Populár Games Bemutatóterem és szerviz 1136 Bp., Balzac u. 21. Tel./Fax: 129-4670 „A tenyérvédőmet még mindig őrzöm...” Régen hallottunk már a hetvenes évek legjobb magyar tornásznőjéről, Egervári Mártáról. Pedig ő nem is csitri lány­ként „öregedett" ki az azóta a tinik sportágából. Már az első Európa-bajnokságán is 19 évesen rajtolt. S már akkor kiderült, hogy a felemáskorláíon a legjobb: hato­dik lett, mint ahogy később is még öt alkalommal. A mont­reali olimpián még a dobogóra felállhatott, bronzérmes lett, s azóta is sokat beszélnek a felső karfa felett bemutatott szabójáról, amelyet beceneve után Egér-szalíónak neveznek. — Én még a nyolcvanas évek­Itt szakítsuk meg a sikerek fel­sorolását. Folytassuk ott, hogy au­tón suhantam Stockholmtól ke­letre, már jóval túl voltunk Gustavsberg központján és a sziklás vidéken balra kanyarod­tunk. Sudár fenyők kapaszkod­tak a köveken, romantikus fa­házak ritkán szóródtak az érin­tetlennek tűnő tájba. Vékonyka tengeröbölből sós levegő csapott felénk. Egy kanyar jobbra és máris a kis platón álló, magá­nyos ház előtt csikordult alattunk a kerék. Friss volt a levegő. Egervári Márta nyitott ajtót: — Fáradjatok beljebb, mind­járt adok papucsot. . . Gondosan bezárta az autó ajta­ját Nagy l.ajos, a házigazda, az FTC volt válogatott tornásza, aki 1975-től cirkuszi artistaként járta a világot a Tihanyi-csoporttal, mígnem azt is megunva, letele­pedett ezen a tündéri vidéken. — Tavaly óta élek itt, májusig még otthon, a Bp. Honvédban edzősködtem — mesélte Márta. —. Csak, amikor már biztos volt, hogy összeházasodunk Lajos­sal, akkor mondtam fel. Addig a legkisebbekkel foglalkoztam. Közülük Balázs Bernadett vitte a legtöbbre, ott volt Indianapo- lisban a világbajnokságon. Pici lányként került hozzám, öt évig foglalkoztam vele. — Milyen emlékei vannak az edzősködósről? —• Tapasztalat nélkül, kezdő lányokkal dolgoztam együtt, elvé­geztem a TF-en az edzői szakot, de most is azt mondom: a szak­mai tudásból csak a jó szemet hozza magával a versenyző. A többi, az emberi alkalmas­ság, a versenyzőkkel való kap­csolatteremtés később alakul csak ki, ha egyáltalán kialakul. — S hogyan emlékezik vissza a versenyzési időszakra? — A sikerek nyomán ma már á sok gyötrődés szép emlék. Ami­kor 1981-ben, már anyaként be­fejeztem a versenyzést, leugrot­tam a felemás korlátról, levettem a tenyérvédőmet, a kis szivacs­darabkákkal együtt beleraktam- egy kopott műanyag zacskóba, s elbőgtem magam. Akkori ed­zőm, Lukács József azt mondta: „Te szeretted a tornát, igazán szeretted...” Fátyolos lett a tekintete, sar­kon fordult és bár nagyon vá­ratlan volt a látogatásom, pilla­natok alatt hozta a kis tasakot. Megsimogatta, majd a tenyerére rakta a szivacsdarabkákat és el­merengett. — Most mit csinál itt. Stock­holmtól negyven kilométerre, Norra Langöben, ezen a gyönyörű, de gyéren lakott vidéken? — Tanulom a nyelvet, s köz­ben varrni tanulok, amiért fize­tést kapok. Tisztességesen felké­szítenek itt a későbbi boldogulás­ra. Már edzősködöm is. — Milyen csapatnál? > Nagy Lajos, a férj vette át a szót. ben kerültem ide. A Keresztény Fiatalok Világszövetségének volt itt egy kis tornaterme, ott kezd­tem el edzősködni. De nézzük meg! Átvágtunk az udvaron. Kívül­ről fészernek kinéző épületbe nyitottunk be. Meglepődtem. Szupermodern edzőterembe lép­tünk. Tágas, magas, világos, kor­szerű szerekkel, tiszta levegővel, mivelhogy a porelszívó berende­zés halkan dolgozik. Az öltözők mellett szauna, fent az emeleten ágyak. Edzőtáborozásra is ki­tűnően alkalmas a létesítmény. Minden egy helyen, álomszép környezetben. — A kis termet tavalyelőtt kezdtük bővíteni, s amikor Márta idejött, már kész volt. Engem is­mertek, s amikor megtudták, hogy kicsoda, azonnal megkereste őt Sara Baden és azóta a Hüd- dinge Truppot edzi. Ott maradtam az edzésre. Jöt­tek a fiúk Stockholmból. Volt, aki már maga vezette kocsiját, a kisebbeket a szülők hozták. A távolságból nem csinálnak gon­dot. A hangulat megkapó volt. fa­jos barátom, nem vezényelt, nem utasítgatott, az arrafelé nem il­domos. Megbeszélték, mit csinál­nak aznap és a fiúk nekiláttak. Ki többet, ki kevesebbet vál­lalt, de edzői nógatás nélkül is lelkiismeretesen végezték a dolgukat. Az edző arrafelé nem hajcsár, sokkal inkább segítőtárs. — Nem régen még három vá­logatott versenyzőm is volt, most már csak csapattornát csinálunk az idősebbekkel, s elkezdtem újra a szertornát kisgyerekekkel. A csapattorna-sorozat asztal- ugrásból, talajon végzett ugrá­sokból és csoportos talaj tornából áll. Különös szabályai vannak, azokat most nem részletezem, de az biztos, hogy kiváló átmenet a szertornából való kiöregedés és a végleges visszavonulás kö­zött. A lányok is benépesítették köz­ben a termet, így Márta is dol­gozni kezdett. Kevés szóval, még mindig plasztikusan bemutatva a mozdulatokat, segítette tanít­ványait arra a szintre, amelyet ők maguk határoznak meg ma­guknak. Többet követelni még a legtehetségesebbtől sem illik. Az edzőt nem arra szerződtetik, hogy sikerre kényszerítsen bárkit is, hanem azért, hogy annak, akt többre akarja vinni, legyen kitől tanulnia. A csillagok már ragyogtak a sötétkék égen. Soha olyan szik­rázónak nem láttam a Göncöl- szekér négy „kerekét”. A meleg szobából pittyegve hívogatott befelé a telefon, visszamentünk. Körülültük a kandallót és sokáig beszélgettünk. Így elhozhattam magammal en­nek a két kiegyensúlyozott életet élő sportembernek az üdvözletét. Boldogságot, egészséget kíván­nak mindenkinek. Kaszá3 Sándor

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék