Nemzeti Sport, 1992. május (3. évfolyam, 120-149. szám)

1992-05-10 / 128. szám

2 NEMZETI SPORT III. 128. ♦ 1992. május 10. SPORT ÉS ADÓZÁS Fórumot rendez a Sportlétesítmények Magyar- országi Szövetsége május 26. és 28. között Kapos­várott, ahol többek között Horváth Balázs tárca nélküli miniszter és Gallov Rezső államtitkár, az OTSH elnöke tart előadást; a részvevők megvitat­ják a sportbeli adózás problémakörét is. MENNYIKNEK MEGKÖSZÖNTÉK A Bramac VSE férfi kézilabdacsapatának KEK- döntőbeli ellenfele, a német Milbertshofen meg­köszönte a csapat edzőjének, Valerij Melnyiknek az eddigi munkát, s az orosz mester már nem is ülhet a KEK-címvédő kispadján a május 17-i visszavágón. AKIK NEM NESZNEK OTT Heinrich Róbert, a Bp. Honvéd csapatkapitánya egy korábbi megállapodás értelmében, a szolnoki Berkics László és a tungsramos Nagy Zoltán pe­dig sérülés miatt nem vesz részt az olimpiai se­lejtezőre készülő férfi kosárlabda-válogatott edz.é- sein. MÉG NEM DÖNTÖTTEK Magaslati edzőtáborban készül a férfi kézilab­da-válogatott május 18. és 29. között az olimpiára, de egyelőre kérdéses, hogy a Csorba-tóhoz vagy Ausztriába utazik-e Joósz Attila szövetségi kapi­tány gárdája. TŰZKERESZTSÉG ENÖTT Felkai Nászló és Merész András edzők vezeté­sével május 19-én, kedden 16 órától az FTC nép­ligeti uszodájában tartja első közös edzéséi az 1978-ban született fiúkból összeállított vízilabda- válogatott. AKI MEGGYÓGYUNT... Fekete Alfréd, a Vác FC-Samsung labdarúgója felépült sérüléséből s a hét végén már szerepelt a tartalékcsapatban, így a következő bajnoki for­dulóban már Csank János rendelkezésére állhat. ÉS AKI MÉG NEM... Továbbra is sérült Nagy Zsolt, a Ferencváros labdarúgója, s ezért a Tatabánya elleni szombati találkozón nem játszhat. VIN.ÁG NIGA — MAGYAR JÁTÉKVEZETŐVEL Havannába utazik június 12-én Hóbor Béla nemzetközi röplabda-játékvezető, aki a férfi Vi­lág Liga sorozatában a Kuba—Hollandia mérkő­zésen bíráskodik. SZÍNES TV A TÉT Jegy vásárlási versenyt hirdetett a jövő hét végi, budapesti férfi torna EB szervezőbizottsága az is­kolák, sportegyesületek és a katonaság számára. A legtöbb jegyet vásárló közösségeknek, illetve a szervezőknek 1—1 színes televíziót ajánlottak fel. UTÁNPÓTLÁS Megszületett második kisfia Csányi Erikának, a közelmúlt tornász-, és Divéky Gábornak, az öl- tusaválogatott egykori tagjának. Gergő kistestvére a Barnabás András nevet kapta. SZABADLISTÁS PÓLÓS Letelt Tóth Imre válogatott vízilabdázó kölcsön- ideje a Tungsram SC bajnokcsapatánál, így a ki­tűnő pólós szabadon igazolható külföldre, idehaza, bárhova. ELUTASÍTOTT ÓVÁS A körzeti labdarúgó-válogatottak, a Flexum Kupáért folyó tornájának egyik elődöntőjében a mosonmagyaróváriak nyertek. A vesztes kapuvá­riak több játékos jogosulatlan szerepeltetése miatt óvtak, de azt első fokon elutasították. Panaszukat most az MLSZ Területi Bizottsága is elutasította, így végleges, hogy a jövő héten sorra kerülő ma­gyar—angol válogatott találkozó előmérkőzésének egyik részvevője a Mosonmagyaróvár körzeti vá­logatottja lesz. Ezt írta a Népsport tíz évvel ezelőtt, 19S2. május 10-én Újabb kézilabdás BEK-bravúr Vasas—Kadnicski Beograd 29-19 (13-8). Fáy u., 2060 néző. Vasas: Űriné — Barna I. 2/1. Gödömé 17/7 (1 1), Csíkné 4/3. Liskáné 0/0, Sterbinszky 9 8 (2 2), Gombai 5/3. Cs: Rácz M. (kapus), Angyal 9/6 (3 3), Brinzay 2.0 (1/0), Kuruczné 11. Edző: Mocsai Lajos. Búcsúgólok: Sterbinszky labdát rabol és helyzetet teremt. Lő mindenféle gólt: bombát és okosat, szel­lemeset és kegyetlent. És lő Csikné is, a védekező spe­cialista. Búcsúzni csak nagyon szépen szabad! De sza­bad elbúcsúzni ilyen csodálatos játék, ilyen szenzá­ciós siker után? Lehet, hogy ezt a csapatot már soha többé nem látjuk így együtt? Lehet, hogy egy élő le­genda búcsúzott ezzel a kupagyőzelemmel? A csoda­csapat — nincs többé — de bár csodák.nincsenek, nem csodálkoznánk nagyon, ha folytatva az egyenletes menetelést ezen az úton, hasonló rangú végállomáson kölesnek ki az utódok is. Ballagás a TF-en Tanárjelöltek búcsúja az Álma matertől A negyedik széken Hétfőn reffffd kilenckor ne felejtse el tárcsázni a Nemzeti Sportol! Telefonszolgálatunk változatlanul várja a kedves olvasó véleményét a sport történései­ről. ICzúttal azonban — kérjük — telcfoniigve’ete- sünknek, András Déncsnek azt is mondja el. kire kíváncsi leginkább a történések főszereplői közül. A kiválasztottat három riporterünk ülteti maid a negyedik székre, s fogja „vattaiéra”. A beszámoló a Nemzeti Sport szerdai számában jelenik meg. „A negyedik széken” címmel. Kérjük, hívja a 138-2452-es számon munkatársunkat, András Dénesi. Kispesti strandröplabda Az utolsó vizsgaidőszak előtti keseredem pillanatok. Együtt, utoljára, még egy­szer: az Aula, a patinás fő­épület, a csarnokok, termek, előadók; a bokrok, a padok, a szegletek. Megannyi emlék . .. Boldogan, mert valami, amiért annyit küzdöttek, ha­marosan kézzelfogható való­sággá válik: átvehetik a jól megérdemelt testnevelő ta­nári diplomát. S aztán már igazán rajtuk múlik . . . Kicsit szomorúan, mert va­lamitől. ami az évek alatt életformává vált végleg bú­csút kell venni: a diákévek­től. A társaktól, a tanárok­tól. a jóktól, a rosszaktól — végleg és visszavonhatatla­nul. S maradnak az emlékek . .. (László Sándor felvétele) Bringázz velünk! A nyár közeledtét a hazai strandröplabda-étet kezdete is jelzi. Az előző években kialakított Grand Prix hét állomásból álló sorozata eb­ben az idényben Is a tavaik, strandok köré vonzza a sportág szerelmeseit, ám Budapest sajnálatos módon mindeddig — pálya hiányá­ban — kimaradt a verse- ■ nyékből. , Ezen segített a kispesti uszoda (XIX. kor. Simányi Zs. u. 31.), ahol rekordgyor­sasággal építették fel az első fővárosi pályát, A megnyitó május 15-én tesz, s a tervek szerint a pénzdíjas profi tor­nák mentett az amatőrök is lehetőséget - kapnak tudásuk megmérettetésére. A páiya- avató versenyre május végén kerülne, sor, amikor a baj­nok Tungsram SC és a Ma­gyar Kupa ezüstérmese, a Vasas SC játékos kedvű hölgyduói mutatnák be a játék fortélyait a kíváncsis- k odóknak. A rendezőik garantálják: a víz, a napfény és a homok olyan lesz, mint Kaliforniá­ban. A barnára sült, formás lányok felettébb esztétikus látványára — ismervén a hazai mezőny előnyös adott­ságait — jelen sorok szerző­je lót biztosítékot.. . V. A. Egyperces interjú Nci öttusázóink már a VB-re készülnek —- Milyen feladatra ké­szülnek? — kérdeztük Ma­gyar Vilmostól, a női öttu­sa-válogatott szövetségi ka­pitányától. — Miután eldőlt, hogy az idei VB színhelye Budapest lesz, így most már mun­káinkat is az októberi nagy eseményre való felkészülés­re állítottuk be. A felkészü­lés két ciklusban történik. Az első július 19—28-án, ugyancsak Budapesten sor­ra kerülő OB-i.g, míg a má­sodik szakasz az ÓB-itól a VB-ig tart. Közben három Világ Kupa-versenyon, Rigá­ban, Lengyelországban és Modenában áléinak rajthoz a lányok. — Ez a felnőttek program­ja. És mit csinálnak a ju­niorok? — A junior VB szeptember 3. és 8. között Modenában Üjabb lépést tett a fejlő­dés útján a Nemzetközi Sport akrobatikai Szövetség (IFSA). Az olimpiai elis­merésért küzdő sportág ve­zérkara megjelentette első hivatalos kiadványát, a World Sports Acrobaticsot. A lap. amelynek nemzetközi összetételű szerkeszt őbizott- sága van, első számában a tavalyi év két na.gy világ- eseményéről, a tokiói Világ Kupáról és a pekingi junior VB-xől számol be részlete­sein, de szó esik benne a jövő évi budapesti Világ Ku­lesz. Ezen rajthoz álll három­szoros világbajnokunk, Ko­vács Irén is. de számára az esemény csak a felnőtt VB- re való felkészülés eigyik ál­lomása lesz. A VB-ig a ju­niorok is részt vesznek két nemzetközi versenyem. — Ismertetné a kerete­ket? — A felnőtteknél Kovács Irén. Tulok Andrea. Pécsi Mónika, Temesi Krisztina, Füri Ilona, Mi.skovits Éva és Hetiig 'Anita került a válo­gatottba, míg a junior VB- re Kovács Irén mellett Köb­lő Emese. Hortobágyi Esz­ter, Füri Csilla, SÍrnoka Bea és Kulcsár Ágnes készülhet. — Milyen reményekkel? — A budapesti felnőtt vi­ta, gbajnokságon érmet várok öttusázóinktól, a junioroknál egyéniben és csapatban is dobogós helyezés a cél. pa és az IFSA nálunk ren­dezendő jubileumi kongresz- szu sárnak az előkészül etei- rőil is. Temetés Dr. Kemény János, a Va­sas SC örökös tagja, egy­kori elnökségi és labdarúgó- szakosztályvczetőségi tag áp­rilis 28-án, életének 72. évében elhunyt. Temetése május 13-án, 13 órakor a Farkasréti temetőben lesz. Dunaújvárosban május 16- én nyolcadik alkalommal rendezik meg a nagy nép­szerűségnek örvendő bringa­túrát. Az útvonal a Duna­újváros—Mezőfalva közötti huszonnyolc kilométeres táv lesz. A rendezőbizottság hangsúlyozza, ez nem ver­seny, hanem túra, így a leg­kisebbek is elindulhatnak rajta. A szponzorok sok ér­tékes díjat ajánlottak fel — ajándékcsomagokat, tizen­négy darab kerékpárt, a fő díj pedig 24 ezer forintos szuperbringa lesz, amelyet a túralapok sorsolása útján nyerhetnek meg a résztve­vők. KIEMELKEDŐ SPORTESEMÉNYEK VASÁRNAP A TI f/lIK \. Felnőtt férfi 20 km-es és női 10 km-es gya­logló OB, Özd, 8.30. Á 9. UÍUSZ-Budapest maratoni. Bajt: Stefánia út, 10. KOSÁRLABDA. NB I. Fér­fiak. Rájátszás. Döntő, har­madik mérkőzés: ZTE-IIe- raklith—Körmend-Hunor, Za­laegerszeg, Városi Sportcsar­nok. II, Toók, dr. Gencsev. A 3. helyért: Tungsram SC— Bp. Honvéd, Megyeri út, 17, dr. Valovies, Váradi. RÖPLABDA. Magyar Ku­pa. Férfiak. A döntőbe jutá­sért, visszavágó mérkőzés. Kaposvári Somogy SC—Nyír­egyházi VSC, Kaposvár, Vá­rosi Sportcsarnok, 17, Herpai, ifj. Juhász. VÍZILABDA. Női OB I rájátszás, az I. helyért, visz- szavágó: Szentesi SC—I5VSC- Miriail, Szentes, 13.30. LABDARÚGÁS NB H. Keleti csoport. Bagí FC—Miske. Bag, 17, Marosok (Bajkai, Bede). Nyíregyházi VSC—Szarvasi Vasas, Nyír­egyháza, 17, Lója (Zvolensz- ky, Petusj. Kazincbarcikai Vegyész—Szeged SC, Kazinc­barcika, 17, Lőrincz (Nyilas, Vilmányi). BMTE-Törley— Hajdúnánási Bocskai, Pro- montor u., 17. Fodor (Kaibás, Vajda). Eger SE—Hatvan-Dc­ko, Eger, 17, Tóth V. (Hcr- bály, Hornyák). Kaba—Salg- glas, Kaba, 17, Biriricsik (Mester, Márta). Nyugati csoport. Paksi Atom—Csepel. Paks, 17. Dri- gán (Balajti. Kovács N.). Ba­jai FC—Szekszárd, Baja, 17, Veress (Aczél, Kéri). Orosz­lányi Bányász—Duna forr. Oroszlány, 17, Ádám (László J.. Molnár II J.). III. Kor. TVE—BKV Előre. Hévízi út, 17, Vad (dr. Bozóky, Hol- czimmer). ESMTK-Bauin- vest—Ajkai Bányász, Ady Endre u., 17, Draveez (Feke­te, Lettrich). REAC—Mohács, Széchenyi tér, 17, Oláh J. (Kincses, Nagy I). Dorogi Bányász—Soproni LC, Dorog, 17, Marosvári (Kiss B., Sza­bó A.). /■ffibvűSQUSiíü---------1 Főszerkesztő: Szekeres István. Fős zerkesztő-helyettesek: Cser V ff™* Ijlff j I Kovács Gábor, Gyenes J. András, —■-------------------------' Lakat T. Károly, Naményi József. Kia dóhivatal és szerkesztőség: 1133 Budapest, XIII. Visegrádi utca 115. Postacím: 1399 Budapest, PL: 701/437. Tel.: 138-4366. Telefax: 138-4248. Telex: 22-5245. A Nemzeti Sport Lap-, Könyvkiadó és Szolgáltató Kft. független sporínapilapja. Felelős kiadó: Borbély Pál ügyvezető igazgató. Rovatszerkesztők: Kocsi Tibor (csapat- és szabadidő- sportok, 138-2452). Róth Ferenc (egyéni sportok, 138- 4218), Török Péter (külföldi labdarúgás, 138-4426). Labdarúgórovat: 13S-4426. Készült a Szikra Lapnyomdában, Budapesten. Felelős vezető: dr. Csöndes Zoltán vezérigazgató. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hír­lapkézbesítő hivatalnál, a hírlapkézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR). 1900 Budapest, XIII., Lehel út 10 A., közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással, a HELIR Postabank Rt.: 219-98636, 021-02799 pénzfor­galmi jelzőszámra. Előfizetési díj: egy hónapra 354 fo­rint, negyedévre 1062 forint, fél évre 2124 forint, egy évre 4248 forint. Megjelenik naponta. Index: 25 004. Vidék: ISSN 0866-2525. Bp.: ISSN 0866-2517. • • » Újabb lépés Hírrovatunkat szerkesztette: Vincze Attila w Hétfői számunk hírszerkesztője: Tóth Mária (138-4294)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék