Nemzeti Sport, 1993. április (4. évfolyam, 89-117. szám)

1993-04-18 / 105. szám

8 NEMZETI SPORT IV. 105. ♦ 1993. április 18 10. nemzetközi Mogürl-Salgó rali A kis Tóth nagy szombatja Kifelé a Szuha- Szoros-patak gyorsasági szakaszból. Ifj. Tóth János itt növelte újabb hét másodperccel előnyét Rangával szemben. Szilágyi Leonóra, Nógrád megye tavalyi szépségkirály­nője megemelte a Lancia szél­védőjére fektetett zászlót. Ez­zel adott jelt Ranga Lászlónak, az abszolút bajnoki cím védő­jének a rajtra. Így kezdődött a jubileumi, tizedik nemzetközi Mogürt—Salgó rali, szombaton 10 óra 1 perckor, a tarjáni me­gyei könyvtár épülete előtt. Aztán Leonóra startoíltatta még Ferjánczot és ifi Tóthot, majd egy határozott, bajuszos úr azt mondta neki: „Eny­nyi.. A szépség lelépett a dobogó­ról, túlóra nuku. Igaz is, csak az első háromról volt szó. Azért sem kérdeztem meg Leonórát, hogy kedvéből mennyire futot­ta volna még, elvégre nem ud­varolni, hanem autóversenyre jöttem. A marcona vitézt pe­dig — aki karonfogva figyel- mzetette — pláne nem kér­deztem semmiről, hiszen pár­bajozni végképp nem akar­tam ... ★ Útban a kisiterenyei körver­seny, az első gyorsasági sza­kasz felé felidéztem a start előtti esélylatolgatásokat. — Itt vagyunk, egyelőre ez a lényeg — kezdte Ferjáncz At­tila. — A dobogó valamelyik fokával elégedett lennék. Az új Forddal pénteken mentem egy kört, mit mondjak, van­nak hiányosságok. A követke­ző viadalra összeáll minden. Az elmúlt napokban támoga­tóink közé lépett az amerikai Culligan-cég, legközelebb ve­lük már „erősebbek" le­szünk ... — Szeretnénk nyerni, szá­munkra csak ez az elfogadha­tó. Ez egy sikerorientált csa­pat — fogalmazott röviden Ranga László. — Az első három közé min­denképp jók vagyunk. Az első napon csak ismerkedünk a pályával, s ha szoros lesz a „meccs”, akkor vasárnap erő­sítünk — óvatoskodott ifj. Tóth János. — Semmit nem tudok . .. Köpni, nyelni sem tudok .. . Csoda, hogy itt van ez az autó, ez a Nissan. Mi a második vagy a harmadik verseny után tá­madunk, itt nem akarunk konfliktust... Ez a Nissan egy fegyver ... Csak egyszerű dol­gokat szeretnénk, egyszerűen gyorsan menni... Remélem, vasárnap estére már jó isme­rősünk lesz az autó — ecsetel­te gondolatait Dudás Gyula, alias „kis Kokó”, aki ahhoz képest, hogy így kezdte: „Sem­mit nem tudok...”, eljutott egy jó darabig ... ★ Hát, kérem szépen .. . Tóth úgy ismerkedett a pá­lyával, hogy az első gyorson rögtön 13 másodpercet vert Rangára, 19-et Ferjánczra, és 41-et Dudásra. — Ha az évad első verse­nyének első gyorsaságiján így közlekedik, akkor lesz még rumli — kommentálta Kovács László, az ellentábor, a Marl- boro Rali Team technika me­nedzsere. Nem lett rumli, legalábbis szombat estig, lapunk zártáig nem. Tóth továbbra is szinte repült a Toyotával, s a nyolca­dik gyorsasági szakasz után 32 másodperces előnnyel állt, áll Ranga előtt. Eddig ez vitathatatlanul az ő versenye — de még sok van hátra ... ★ — Pattog az autó — panasz­kodott „Kis Kokó”, már a má­sodik gyorsasági szakasz vé­génél, a Szoros pataknál. A Nissannal való ismerkedés lámpalázas pillanatait élte át, egyelőre az ötödik helyen áll, némi meglepetésre megelőzi őt az N-csoportos Mazdát haj­tó Érdi, aki sokáig Ferjáncz előtt is állt. Kétszeres EB- bronzérmesünk azonban a nyolcadik gyorsasági végére hat másodperces előnnyel tartja a harmadik helyet, noha a har­madik gyorsasági szakaszon egy defekttel is meg kellett birkóznia. Rangáék eddig nem nagyon bírtak Tóthtal. A nyolcból mindössze két gyorsasági sza­kaszt nyertek meg, az egyiket egy, míg a másikat hat má­sodperccel. ★ — Tavaly ezen a szakaszon 9:29-et mentem ... Leginkább az a ciki, hogy sokan azt hi­szik, mi megyünk a harminc­ötössel — panaszkodott a domboldalon állva, a kistere- nyei körversenyt figyelve Aía- ruzsi László. A magyarázatot Zombori Mihály, a Maruzsi Team ve­zetője adta meg: — Tavaly haszonkölcsön­szerződést kötöttünk Peter Hinteregger bécsi autókeres­kedővel. Megállapodtunk, hogy három évig versenyzünk az ál­tala rendelkezésünkre bocsá­tott Ford Sierra Cosworth-tal, míg a szervizelést, az autó fel­készítését az AZl-Pest végzi. Az elmúlt szezon végén be­vittük az autót a szervizbe, nekiálltunk szervezni az idei évet. Jó hátteret sikerült biz­tosítanunk, bőségesen megte­remtődött minden. Egyedül a Ford-szerviz burkolózott nagy hallgatásba. A megdöbbenéstől majd leestünk a székről, ami­kor egy héttel ezelőtt megtud­tuk, hogy az autónkkal és a harmincötös rajtszámmal a Valcsics, Zöldhegyi páros in­dul. Zöldhegyi Gábor nem más, mint a szerviz résztulaj­donosa. Óriási anyagi és je­lentős erkölcsi kár ért minket azzal, hogy ki kell hagynunk Macskabolt Néhány perccel a rajt előtt Csizmadia Gábor, a rali­bizottság vezetője így kö­szöntötte Szilágyi Lászlót, a Hungária Biztosító Rt. ügy­vezető igazgatóját: — Én már azt hittem, hogy pénteken este meg­jött. Mintha láttam volna a Park Ferménél. Mond­tam is a társaságnak, néz­zétek, ott megy a Szilágyi úr, mire oldalba bökött valaki, hogy az csak egy fekete macska ... A derültségre okot adó pillanat után biztossá vált, hogy Csizmadia Gabi bá­csi nemcsak a MAMSZ ra­libizottságát, hanem a rek­lámfilmeket is kitűnően felügyeli... ezt a viadalt. Mikor rákérdez­tünk a szervizre, s követeltük az autót, ami a miénk, azt a választ kaptuk, hogy fordul­junk bírósághoz. Megtesszük. És mindez még nem volt elég, Zöldhegyiék külön biztosítást kértek a versenyre, arra hi­vatkoztak, hogy a Maruzsi Team megfenyegette őket. Ez­úttal is szeretném kijelenteni, ilyenről szó sincs, szándékunk­ban sem áll botrányt okozni. Ettől elhatároljuk magunkat. Hinteregger úrral jövő héten találkozunk, bízunk benne, hogy megfontoltan áll hozzá a helyzethez. Most azt érezzük, hogy mindenki mellettünk van, ám ettől még nem tu­dunk indulni a viadalon ... Folytatása tehát valószínű­leg következik... Mint ahogy a tizedik Mo- gürt-Salgó ralinak is — va­sárnap. ★ 10. nemzetközi Mogürt-Sal- gó rali, hat ország hetven pá­rosa. A viadal állása a nyol­cadik gyorsasági szakasz után. Abszolút: 1. ifj. Tóth, Papp (Waltham Autósport) Toyota Celica 45:48 perc, 2. Ranga, Büki (Marliboro Rali Team) Lancia Integrálé 46:10, 3. Ferjáncz, Tóth Cs. (Váci Autó SE) Ford Escort Cosworth 47:31, 4. Érdi, Varga (Érdi Ra­li Team) Mazda 323 turbó — 47:37, 5. Dudás, Gábor (Hun­gária Biztosító ASE) Nissan — 49:00, 6. Lajtai, Kiss (Laj­tai Rali Team) Toyota Celica — 49:42. (petán) Asztalitenisz NB I Negyedszázada a csúcson a Statisztika-Metalloglobus A női asztalitenisz NB I 1992-93. évi bajnokcsapata, a Statisztika-Metalloglobus (balról): Fiilöp István edző, Éllő Vivien, Wirth Veronika, Tóth Krisztina, Irina Palina, Pidl Zita. A képről hiány­zik, de a bajnokcsapat tagja még Böhm Gabriella (Almási László (elvétele) A győzelemhez le kellett küzdeni a kishitűséget Magyarország—Ukrajna 3:2 (—4, —10, 11, 7, 14) Ahogy telt az idő, úgy j vult a mieink játéka. Mc Vásárosnamény, 200 néző. V: ifj. Kiss, Hóbór (magyarok), már azt nyújtották Kardosé Magyarország: Mészáros, GLÓZIK, Tomanóczy, Sárik, KÁN- amit sokan joggal elvárt: TOR, PÁSZTOR. Cs: Kardos, Szilágyi, Vámos, Schildkraut. tőlük. Ráadásul ekkor már Edző: Németh Lajos. Ukrajna: Bucsnij, Korovensky, Mucsen- késztették kapkodásra az ( ko, KRAVCSUK, CSERNEKA, Hatin. Cs: KOLOMEJEC, Na- lenfelet. Jó volt a nyitásfog horenko, Pilipenko, Nescsenkin. Edző: Anatolij Proskurovski. dás, és a hálónál biztosan üti Néhány elhalasztott mértkő- zéstől eltekintve az utolsó for­dulót játszották szombaton az asztali teniszezőik első osztályú csapatbajnokságában. A nők­nél az agyikor rangadónak számított BSE—Statisztika- Metalloglobus találkozóra ke­rült sor, ám ez a jelző mosta­nában egyire kevésbé illik a két együttes összecsapására, Ezúttal1 sem történt másként, hiszen a bajnoki címvédő Statisztika-Metalloglobus meggyőző fölénnyel verte a városmajoriakat. 13:0-ág még mérkőzést sem tudtak nyerni Unbán Edit játékosai, a vége pedig 16:2 lett Tóth Kriszti- náéknak. A mérkőzésen egyébként a világbajnoki csa­pattag Braun Éva sérülése miatt feladta az utolsó két ta­lálkozóját. — Fáj a derekam, s az ösz- szecsapás előtt még az is fel­merült, hogy nem vállalom a játékot — mondta Braun Éva. — Én azonban a presztízs miatt mindenképpen játszani akartam, de be kellett látnom, hogy edzőmnek volt igaza. Közeleg a világbajnokság, ezért nem akartam semmit kockáztatni, ezért nem vállal­tam az utolsó két mérkőzést. Kiütéses győzelmével — igaz, ez már korábban eldőlt — a Statisztika-Metalloglobus begyűjtötte az újabb bajnoki címet, sorrendiben a huszon­ötödiket. Példátlan sorozat ez, hiszen negyedszázada már, hogy senki sem képes itthon megelőzni az Ormai birodal­mat. BSE— Statisztika-Metalloglobus 2:16 Braun, Erdélyi—Pidl, Pali­na 0:2, Szigeti, Demeter—Éllő, Tóth 0:2, Braun—Éllő 0:2, De­meter—Tóth 0:2, Szigeti— Wirth V. 1:2, Erdélyi—Palina 0:2, Braun—Tóth 0:2, Deme­ter—Wirth V. 0:2, Szigeti— Palina 0:2, Erdélyi—Éllő 0:2, Braun—Wirth V. 0:2 jn., De­meter—Palina 2:1, Szigeti— Éllő 0:2, Erdélyi—Tóth 0:2, Braun—Palina 0:2 jn., Deme­ter—Éllő 0:2, Szigeti—Tóth 0:2, Erdélyi—Wirth V. 2:1. Orosházi MTK—Szekszárdi Húsipar 12:6. Gy.: Sárkány 3, Gellér 3, Siry 2, Kiss 2, a Sárkány, Gellér pár, a Siry Kiss pár, Ml. Zsemlye 4, Tiha­nyi, Mausz. Hejőcsabai CM SC—Csanádi Árpád KSI 9:9. Gy.: Simon 3, Davidovics 3, Kondás, a Si­mon, Fest pár, a Davidovics, Kondás pár, ill. Erdős 3, Bo- zsing 2, Láss 2, Kiss 2. Férfiak. BVSC—Győri Elekt­romos 9:9. Gy.: Gárdos 3, Holló 3, Zsamóczy, Lindner, a Gárdos, Holló pár, ill. Kal­már 3, Szappanos 3, Hanicz 2, a Hanicz, Kalmár pár. Győri Elektromos—Kapós Zselic 13:5. Gy.: Kalmár 4, Hanicz 3, Béres 3, Szappanos 2, a Hanicz, Kalmár pár, ill. Révfy 2, Frank 2, a Frank, Révfy pár. BVSC—Ceglédi VSE 9:9. A mérkőzést eredetileg 10:8-ra nyerte a BVSC, de miután a ceglédiek óvtak, a versenybí­róság döntése értelmében új­ra kellett játszani a Holló— Berta találkozót. Ezúttal a ceglédi Berta nyert három játszmában, így a vendégcsa­pat megmentett egy, korábban már elvesztett pontot. A dön­tetlen egyébként könnyen a BVSC harmadik helyébe ke­rülhet ... Hejőcsabai CM SC—HMÖ Eger 10:8. Gy.: Szűcs 4, Bá­thory 3, Laczkó 2, Bari, ill. Wei Csinsin 3, Marsi 2, Bá­rány, a Wei Csinsin, Marsi pár, az András, Bárány pár. Bp. Spartacus—Kapós Zse­lic 10:8. Gy.: Mercz 3, Tímár 2, Kovács 2, Hoffmann 2, a Tímár, Kovács pár, ill. Révfy 4, Frank 3, a Frank, Révfy pár. Röplabda = A májusban kezdődő férfi röplabda Európa-bajnokság se­lejtezőire készülő magyar vá­logatott szombaton Vásárosna- ményban előkészületi mérkő­zést játszott Ukrajna legjobb­jaival. Vendégeink két mér­kőzést vállaltak, így vasárnap 11 órától Nyíregyházán követ­kezik a második felvonás. Né­meth Lajos szövetségi kapi­tány komoly gondban volt az összeállítást illetően. Mindösz- sze tíz játékossal rendelkezett, így az NYVSC segítségét kér­te, s végül Szilágyival és Nyál­lal egészült ki az együttes. A magyar csapatnak szüksé­ge van az ilyen megméretteté­sekre — mondta a szövetségi kapitány —, hiszen az EB-se- lejtezők során Görög- és Spa­nyolország, valamint Svájc csapata lesz az ellenfelünk. A jövő csapatát szeretném ki­alakítani, ezért elsősorban fia­talokra épül a válogatott, olya­nok kerültek a keretbe, akik­re hosszabb távon lehet szá­mítani. Meglehetősen gyér érdeklő­Karate Meridián Kupa, nyílt nem­zetközi tekvando-verseny. Kör­csarnok, hat szakágban 19 ha­zai klubból és a lengyel vá­logatottból összesen 108 ver­senyző indult. Formagyakorlat. Nők: 1. Baczynska (lengyel), 2. Már­kus (Ybl SE), 3. Racis (len­gyel). Férfiak: 1. Suska (lengyel), 2. Szaláy G. és Kiss T. (mind­kettő Zuglói SE). dés kísérte a találkozót. Fé­lelmetesen kezdtek a vendé­gek, előbb 5:1, 7:2, majd 9:4- re vezettek. Pontos volt a mezőnymunkájuk, bombaerős leütéseik rendre ponttal vég­ződtek. A mieink nehezen han­golódtak rá a folyamatos já­tékra, a sánc gyakran lyukas­nak bizonyult. Németh Lajos Mészáros helyett Kardost küldte a pályára, de sajnos ő sem tudott javítani a helyze­ten, az ukránok tizenhat perc alatt biztosan nyerték az első játszmát. Fordulás után a feljavult magyar csapat sokáig egy-két ponttal vezetett, de a játék­rész derekán már hét-hét volt az állás. Válogatottunk meg­torpant, ezt kihasználták a vendégek (8:11). A folytatás hasonlóan alakult, a második játszma ,is az ukránoké volt. Glózik nagy leütése vezette be a harmadik játszmát. A két­száz főnyi néző egyike bekia­bálta: „Szedjétek össze ma­gatokat!” A csapat mintha megfogadta volna a tanácsot, trükkös ejtések, jól helyezett leütések révén magához ra­gadta a kezdeményezést, meg­nyerte a játszmát. Küzdelem. Nők. 50 kg: 1. Li­liána Racis (lengyel), 2. Szi­lágyi (Esztergomi ÁG), 3. Ko­vács Sz. (Békéssámsoni TSE). 55 kg: 1. Pesuth Rita (Tököl SE), 2. Kolodziej (lengyel),-3. Baczynski (lengyel). 60 kg: 1. Kovács Betty (Tököl SE), 2. Kovács T. (Esztergomi ÁC), 3. Jablonowska (lengyel). +65 kg: 1. Rajkai Andrea (Veszp­rémi Volán), 2. Pasek (len­gyel), 3. Élő Gy. (Hunyadi SE). Férfiak. 57 kg: 1. Dongó At­tila (Hunyadi SE), 2. Horváth B. (Debreceni Kick-box), 3. Ahogy telt az idő, úgy ja­vult a mieink játéka. Most már azt nyújtották Kardosék, amit sokan joggal elvártak tőlük. Ráadásul ekkor már ők késztették kapkodásra az el­lenfelet. Jó volt a nyitásfoga­dás, és a hálónál biztosan ütöt­tek. A fordulat eredménye: 10:4-es magyar vezetés. A be­fejezés is hasonlóan sikerült, ezzel csapatunk kiegyenlített. A rövidítésben Glózik sze­rezte az első pontot, az utol­sót Schildkraut ütötte az uk­ránók térfelére, s ezzel a ma­gyar csapat nyerte a száztíz perces mérkőzést. Németh Lajos: — Nem úgy indult a találkozó, ahogy sze­rettük volna. Végül sikerült nyernünk, de ehhez az kellett, hogy levetkőzzük kishitűsé­günket, technikailag pedig si­került ellenfelünk fölé kere­kedni. Anatolij Proskurovski: — Nem hittem volna, hogy vi­szonylag sima vezetésünk után vereséggel hagyjuk el a vásá­rosnamény i játékteret. Kovács György Komplex E.C. NB I Férfiak 13—18. helyért Győri Dózsa SE—Nyíregyházi TK 0:3 (—7, —11, —10) Győr, Bercsényi-liget. V: Bí­ró, Balázs. Jó: Kovács A.. Si­mon, ill. Kusizkó, Bagyi, Hor­váth. Jobb feladókkal rendelkeztek és jobb csapatjátékot nyújtottak a szabolcsiak. Machon (lengyel). 60 kg: 1. Lantos Gyula (Hunyadi SE), 2. Guttmann (Kyru-Style), 3. Császár (Mázaszászvár). 63 kg: 1. Kozák László (Ybl SE), 2. Késmárki (Champion SE), 3. Chomiuk (lengyel). 67 kg: 1. Kandikó Zoltán (Veszprémi Volán), 2. Szabó L. (ZSE), 3, Nagy (Champion SE). 72 kg: 1. Grabovszki Levente (Hunya­di SE), 2. Gábor (KFSE), 3 Kawczak (lengyel). 78 kg: 1. Hugyetz Lajos (Hunyadi SE), 2. Gipp (Veszprémi Volán), 3. Király (Francia Box Club). 85 kg: 1. Juhász Zoltán (Szolno­ki Kick-box), 2. Csutorás (Ár­pád DSK), 3. Gergely (Debre­ceni Kick-box). +85 kg: 1. Naszáli Tibor (Champion SE), 2. Dudás i(Hatvani TWD). „Formában” voltak a lengyelek

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék