Nemzeti Sport, 1993. augusztus (4. évfolyam, 208-237. szám)

1993-08-24 / 230. szám

I 1993. augusztus 24. A norvégiai női kézilabda VB-re, amelyet november 24. és december 5. között rendez­nek meg, meghívást kapott a Klucsó Jenő, Lekrinszki Tiva­dar magyar játékvezető-kettős is. Az utóbbi években ilyen megtiszteltetésre nem volt példa. • Bokaszalagsérülést szen­vedett Ádám Béla, a Miskolci EAFC NB l-es férfi kosárlab­dacsapatának tehetséges irá­nyítója, aki többhetes kény­szerpihenőre szorul. • Bőhm Gabriella, a Statisztika Metalloglóbusz asztalitenisze­zője az NB I. A-csoportjában szereplő Orosházi MTK együt­tesébe igazolt. • Nyékládházán talált otthonra a Miskolci Felhőkarcolók nem­zeti bajnokságban szereplő baseballcsapata. Költözésének oka: a borsodi megyeszékhe­lyen nem tudott pályát bérelni. Sportműsor, kedd SAKK. Alföld Kupa ’93 or­szágos verseny, 4. forduló Haj­dúszoboszló, József Attila u. 25 8 LABDARÚGÁS NB l-es ifjúsági bajnokság, B-korcsoport. MTK-Csepel- Kordax, Rákospatak u., 10. Halálozás Rédl Gyula, a Magyar Szkander Szövetség elnöksé­gének tagja tragikus körülmé­nyek között, 45 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 26-án 14 órakor lesz a Megyeri úti temetőben. • Hivatalos totónyeremények A Szerencsejáték Rt. tájékoz­tatása szerint a Totó 34. foga­dási hetének nyereményei a következők: 13 plusz egy talá- latos szelvény 11 darab, nye­reményük egyenként 297 135 forint, 13 találatos szelvény 35 darab, nyereményük egyenként 85 880 forint, 12 találatos szel­vény 2275 darab, nyereményük egyenként 1158 forint, 11 talá­latos szelvény 23 204 darab, nyereményük egyenként 284 forint, A 10 találatosok nyere­ményösszege nem érte el a nettó 40 forintot, ezért nye­reményalapjuk a 11 találatosok között került felosztásra. • Az AustriaLotto nyertes szá­mai: 2, 7, 20, 27, 33, 43. Pótszám: 22. Jokerszám: 423 257. Közleménvek v Az Alternatív Lapterjesztők Érdekvédelmi Kamarája 1993. szeptember 9-én (csütörtökön) 11 órakor sajtótájékoztatót tart: - a megalakulásáról, - az új, ma­gyar lapterjesztési kultúrával kapcsolatos elképzeléseiről, - a magyar lapkiadás és lapkereske­delem versenyszabályai és etikai kódexe tervezetéről. A sajtótájé­koztató helye: JUNIOR Vendég­látó Vállalat étterme, 1021 Bu­dapest, Hűvösvölgyi út 215. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A szervezői munka meg­könnyítése érdekében azonban kérjük, hogy részvételüket augusztus 25-27. között a 113- 5957 vagy a 133-7506 távbeszé­lő számon jelezzék. ★ Az óbudai Hajógyári-szigeten nagy sikerrel folyik a „Diákszi­get” rendezvénysorozat. A ren­dezvénysorozat fővédnöke Göncz Árpád köztársasági elnök úr, támogatója Demszky Gábor főpolgármester. A rendezvényt a III. kerületi önkormányzat „megfelelő kö­rülmények” biztosítása mellett ingyenesen engedélyezte, ám lakossági panaszok érkeztek az éjszakai zene hangereje miatt. Tájékoztatjuk a környék la­kosságát, hogy ma ismét tár­gyalásokat folytattunk az ese­mény rendezőivel, akik ígéretet tettek a hangerő jelentős csök­kentésére. Továbbra is figye­lemmel kísérjük az - egyéb vo­natkozásban sikeres - esemé­nyek alakulását. Derdák András FIDESZ fővárosi küldött, Tarlós István polgármester NEMZETI KÉPES SPORT A mi Szenes emberünk... ,,Szívet cseréljen az, ki hazát cserél” - mondja a költő. Szenes Sándornak azonban nem kellett szívet cserélni, amikor hazát cserélt, hiszen Romániában is magyarnak született. Akkor sem cserélt szívet, amikor néhány hete az Üllői útról átköltözött a Fáy utcába. Legfeljebb csak mezt cserélt és egyesületet. Amikor leültünk beszélgetni, nyugodtnak és kiegyensúlyo­zottnak látszott.- Gondoltad volna, amikor olyan jól sikerült a bemutat­kozás Újpesten zöld-fehérben, hogy otthagyod a Ferencvá­rost? ® Nem, de egy labdarúgó életében mindig fennáll a csere lehetősége, amelyik bármelyik pillanatban bekövetkezhet.- Pedig milyen szépen indult pályafutásod az Üllői úton! De aztán mintha... , ® Különös dolog nem történt. Úgy érzem, az első két év sike­res volt. Nemzetközi szinten is, hiszen ott voltam a csapatban. Hoztam magam. Lehet, hogy csak a gólok maradtak el.- Hát az első mérkőzésen egy kicsit valóban elkapattad a közönségedet... ® A bemutatkozásnál két gólt rúgtam, s tény, hogy ezzel elkábítottam a Fradi-szurko- lókat. De ne felejtsék el, hogy nem befejező csatár, hanem irányító középpályás vagyok. Védekezem vagy kiszolgálom a társakat.- Hányadik éve vagy Ma­gyarországon? ® Most lesz a negyedik.- Akkor lassan már tős­gyökeresnek számítasz. ® Három szép évem volt a Fradiban.- Azért mondj néhány szót magadról, hiszen a felnövekvő új nemzedéknek minden régi vicc új. ® A kezdet nagyon régen volt. Talán tizenkét éves lehet­tem, amikor Szatmárnémetiben leigazoltak egy NB lll-as csa­pathoz. Utána alig telt el két és fél év, s már az NB ll-ben ját­szottam. Pályám fölfelé ívelt, mert három szép év után, ti­zennyolc évesen már az első osztályban játszottam.- Hová igazoltál? ® Nagyváradra, az FC Bi- horhoz.- Végig ott játszottál? ® Nem, csak egy évet, aztán bevonultam katonának, s a Steauánál fociztam hat hóna­pot. Utána elkerültem Nagy- szebenbe.- Ismét az NB l-be? ® Igen.- Hány mérkőzést játszottál az első osztályban? ® Több, mint hetvenet.- Mindig középpályás voltál? ® A középpályán érzem igazán otthon magam, mind­egy, hogy melyik oldalon, mert mindkét lábbal egyformán jól kezelem a labdát és jól rúgok.- Voltál válogatott? ® Ifjúsági kerettag voltam, de nemzetközi meccsen nem ját­szottam.- Miért nem tudtál bekerülni a válogatottba? ® A nevem miatt. Meg kellett .volna változtatni, de erre nem voltam hajlandó.- A magyar származású fut­ballistákat mennyire becsülték Romániában. ® Akárhol voltam, még a Steauánál is szerettek. Becsül­ték a játékos értékét. Focista­ként nem voltam elnyomva. Sőt, amikor eljöttem Nagysze- benből, a szurkolók fel akarták gyújtani az elnök kocsiját azért, mert elengedett. Szerettek, marasztaltak.- Nem bántad meg, hogy változtattál? ® Még nagyon az elején vagyunk...- Nem a Vasasra gondolok, hanem a hazára. ® Nem bántam meg. Nekem ez volt az álmom. Amikor eljött a demokrácia Romániában is, akkor mindenképpen szeret­tem volna Magyarországra jönni, itt letelepedni, hiszen itt élnek a rokonaim. Édesanyám is itt született. Magyarnak érzem magam. Egyébként is közel laktam a határhoz, éven­te jöttem át nyaralni.- Úgy tudom, már magyar állampolgár vagy. ® Igen, két éve.- Innen vagy odaátról nő­sültél? ® Az újpestiek volt titkárnőjét vettem el feleségül, két éve ismerjük egymást.- Es a trónörökös? ® Most van útban.- Hogyan kerültél a Va­sasba? ® Már tavaly ősszel megfor­dult a fejemben, amikor Fodor Imre a Fradiba került. A közép­pályán kialakult az Albert-Fo- dor-Lipcsei sor. Nagyszerűen játszottak, ment nekik a sze­kér. Nyilasi Tibor mondta, csak akkor számít rám, ha sérülés van. Tudomásul vettem, de én játszani szeretnék. Jó hogy szeretem a Ferencvárost, ki­tűnő környezetben, jó társa­ságban voltam, de nekem az a kenyerem, ha játszom.- És a külföldi szerződés? ® Volt erről szó most is, de valahogy nem jött össze. Én nem akarok azért elmenni ide­genbe, hogy gyenge csapat­ban játsszam. Megértem Lipcseit is, aki nem maradt ott Genkben. Egy éve én is voltam ott próbajátékon. Nekem sem tetszett.- Mások nem kerestek, csak a Vasas? ® Először a Vasas keresett. Bár volt több ajánlatom, Havasi Misi mondta: a Vác, a Győr, a Haladás is szeretett volna el­vinni. De legelőször Mészöly Kálmánnal beszéltem. Meg­állapodtunk. Nekem az ő neve garancia volt, fölnézek rá, és ez a tisztelet már nagyon régó­ta tart. Még Romániában is­mertem meg a nevét és nagy megtiszteltetés számomra, hogy a keze alatt dolgozhatok. Látta, hogy mellőzve vagyok, szólt, hogy használni tudna.- Hány éves vagy? . ; ® Huszonhat.- Hiszen ez a legjobb kor! ® Most kell bizonyítanom, ezért is akarok játszani. Na­gyon hiányzott a játék.- Milyen szintű játékosnak tartod magad? ® Nem vagyok klasszis, de jobb vagyok a közepesnél.- És mik a hiányosságaid? ® Nem vagyok valami gyors. Igaz, ez a magasságomnál fogva érthetői- Hány centire nőttél? ® Száznyolcvanhétre.- Ehhez a magassághoz a cipőd talán egy hegedűtök? ® Talán meglepő: mindössze negyvenegyes cipőt viselek. Ez nagyon,pici.- Mindig focista akartál len­ni? ® Édesapám is NB l-es já­tékos volt, ő szerezte az első edzői papirt Szatmárnéme­tiben. Sokat foglalkozott velem. Bízott abban, hogy jó futballista leszek.- Befogadtak a Fáy utcá­ban? ® Alkalmazkodó típus va­gyok. Úgy érzem, befogadtak. Mindenkivel jól megvagyok.- A Fradi-szurkolók nem fog­nak árulónak bélyegezni? ® Lehet, de akik ismernek és szeretnek, megértik, hogy nekem jászanom kell. Szere­tem a Fradit, mindent megtet­tem érte. De ha majd a Fe­rencváros ellen játszom, akkor a Vasasért kell küzdenem.- Te fogod megverni a Fradit a Fáy utcában? ® Benne van a pakliban.- Apropó! A Vasasban is góllal mutatkoztál be. ® így igáz'~ be most még job­ban szeretném folytatni.- Sok szerencsét! Boross Dezső Junior férfi víziltibda VB, Kairó A női kézilabdában hetek óta fortyog a „mély” amiatt, hogy Laurencz László szövetségi kapitányt szaktanácsadónak szerződtette a Dunaferr SE. Az indulatok hétfőn, az NB l-es csapatok vezetőinek ligaülésén robbantak ki. Igaz, az edzők és a szakosztályvezetők ezen a fórumon kultúrált formában fejezték ki nemtetszésüket. A liga tagjai úgy döntöttek, javasolják az MKSZ elnökségének: a testület tagjai tárgyaljanak a szövetségi kapitán­nyal, s kérjék meg, hogy a decemberben befejeződő világbajnok­ság végéig szüneteltesse a munkáját a dunaújvárosi klubban. Az utolsó csoportmérkőzést is sikerrel vette válogatottunk az egyiptomi fővárosban. A hollandiai ifi EB-ről megér­kezett Fodor, valamint Kovács és Martz vezérletével ezúttal Alföld Kupa '93, országos nyílt sakkverseny. Hajdúszoboszlón hétfőn a 3. fordulót játszotta a kétszáz tagú mezőny. Az egyes cso­portok élmezőnye a követ­kező. A-csoport (59 induló). Négy sakkozó mesterhármassal vezeti a mezőnyt: Dudás János (Fóti SE), Lengyel Ferenc (Gázláng SE), Nagyajtai (Aszód), Bagonyai (Nagykani­zsai Tungsram) 3-3 ponttal. Az ukrán Prokopisinnek, valamint a nagykanizsai Krutti Valérnak, az ózdi Surányinak, a békési Samunak és a csongrádi Pa­lástinak 2,5-2,5 pontja van. B-csoport (58). Egyedül Tóth Gábor, a tehetséges ifjú sak­kozó áll a mezőny élén mester- hármassal, azaz 3 ponttal, mögötte nyolc játékosnak 2,5- 2,5 pontja van, ők a követ­kezők: Gergácz (Sárvár), Ká­Németországot győzte le Ke­mény Ferenc együttese 10-6- ra. így a magyarok pontveszte­ség nélkül rajtolnak a közép­döntőben, ahol Ausztrália majd Görögország lesz az ellenfél. dár (Csongrád), Grósz (Aszód), Kürthy (Gázláng SE), Szabó T. (Salgótarján), Kele­men (Derecske), Bene (Hód­mezővásárhely), Mejényi (Sá­rospatak). C-csoport (44). Hárman ér­tek el mesterhármast: Mizik (Tiszavasvári), Cziglédszky (Salgótarján) és Molnár T. (Nádudvar) 3-3 pontos, a Pos­tás SE játékosának, Molnár Istvánnak 2,5 pontja van. A D-csoportban(29). Budai (Honvéd SE), Békési és Varga Gy. (Derecskéről) ért el 3 pon­tot, hárman pedig 2,5 pontot szereztek: Mikó Valér (Debre­ceni Biogal), Veress S. (Szege­di Portál SE) és Kántor (Záho­nyi Vasutas). A kilencfordulós versenyen minden nap egy fordulót játszik a mezőny, az utolsó kilencedik fordulóra és az eredményhirde­tésre vasárnap kerül sor. Vanyus Attila, a női kézilab­da liga elnöke néhány álta­lános tudnivaló elmondása után átadta a szót Laurencz Lászlónak, aki a válogatott VB- felkészüléséről beszélt. Nevet­ségesnek tartotta, hogy no­vember végéig, a norvégiai VB kezdetéig mindössze 27 edzést tud tartani a legjobbak­nak, s kijelentette:- Ilyen körülmények között szinte képtelenség felelősséget vállalni a csapat eredményes világbajnoki szerepléséért. A kapitány kérte a klub­edzőket, hogy tegyenek javas­latokat ennek az áldatlan ál­lapotnak a javítására, de nem hangzottak el igazán hasznos ötletek. A mester ezek után megkérdezte, hogy szükség van-e még a jelenlétére, majd elköszönt, s távozott. Senkinek nem volt ellenvetése, s ez kissé érthetetlen volt, mert a továbbiakban is róla és a Dunaferr SE-vel kötött szak- tanácsadói szerződéséről volt szó. Sinka László főtitkár igen diplomatikusan, az egyezség fontosságát hangsúlyozva „tá­lalta” a Laurencz kontra klubok ügyet. Kiemelte, hogy a szö­vetség vezérkara szerint a kapitány - másodállása mellett is - képes a válogatott sikeres felkészítésére. Hasonló esetre külföldön és több hazai sport­ágban is van példa. Ezután éles, de mederben tartott vita alakult ki arról, hogy Laurencz mester dunaújvárosi munkája összeférhetetlen-e az edző szövetségi kapitányi teendőivel. A többség véle­ménye az volt: három hónap­pal a VB előtt etikátlan lépés volt a kapitánytól, hogy első osztályú női klubcsapathoz szerződött. A liga tagjai elis­merték Laurencz eddigi mun­káját, de ezt a lépését a klub­érdekekkel és a bajnokság tisztaságával ellentétesnek tartották. Fleck Ottó, az OTSH képvi­selője, aki évtizedeken át dol­gozott a sportágban, a váloga­tott érdekeire hívta fel a megje­lentek figyelmét. Szerinte a női szakág létkérdése, hogy Lau­rencz maradjon a válogatott irányítója, s a VB-n katasztró­fához vezetne, ha ez másként lenne. A Dunaferr SE nevében Bu­dán Imre szólt hozzá:- Úgy érzem, a liga tagjai ,,felfújták" ezt az ügyet. Lau­rencz Lászlóval nem edzői, ha­nem egy minden szempontból szabályos szaktanácsadói szerződést kötöttünk, s a meg­állapodást a szövetség nem ellenezte. Nem értem, hogy az edző kollégák miként tehetik fel azt a kérdést, hogy szaktaná­csadónk a válogatott vagy a Dunaferr érdekeit helyezi-e előtérbe. Laurencz László utólag ér­tesült arról, hogy a liga javas­latot kíván tenni az MKSZ elnökségének: a sportág ve­zérkara kérje meg őt, hogy a VB végéig ne dolgozzon szak- tanácsadóként a Dunaferr SE- ben.- Az a baj, hogy a vezető klubok többsége csak a saját érdekét tartja fontosnak - mondta telefonon Laurencz László, akit Dunaújvárosban értünk utol. - Ezen szakosztá­lyok furcsán gondolkodó veze­tői úgy vélik, hogy az ő csapa­taik sikerei mellett eltörpülnek a válogatott érdekei és ered­ményei. Beláthatatlan, hogy hová vezet ez a szemlélet. Le­het, hogy nekem elnézést kel­lene kérnem, amiért ötvenki­lenc évesen, harmincnyolc évi edzősködés után a világbajnoki C-csoportból az A-ba hoztam a válogatottat, s most már egy kicsit a magam érdekeit is szem előtt tartom? (simon) Az MLSZ VB tagjai Dr. Laczkó Mihály, az MLSZ elnöke tudatta szerkesztő­ségünkkel, hogy a szövetség végrehajtó bizottsága már há­rom ülést is tartott, s ennek a testületnek a következők a tag­jai: dr. Szepesi György, dr. Szilágyi György, Csank János, dr. Brávácz Ottó, dr. Laczkó Mihály, Nagy László, dr. Stiegler Károly, Szentannai József, továbbá állandó meghívottként részt vesz a tanácskozásokon Berzi Sándor, az MLSZ főtit­kára is. Az elnök arról is beszámolt, hogy az MLSZ új elnök­sége is megtartotta első ülését. Tömör az élmezőny 13 A. női Kézilabda liga javaslata Laurencz László ne lehessen szaktanácsadó a Dunaferrben

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék