Nemzeti Sport, 1994. december (5. évfolyam, 329-355. szám)

1994-12-29 / 354. szám

V. 354. • 1994. december 29. NEMZETI SPORT 3 Predatu lesz a Vasas megmentője? Nagy Antal fiatalítást szorgalmaz Nyilasi és Garaba irányítaná a Kispestet A Vasas eddig is nemzetközi alakulat volt, s ezt a szokását igyekszik megtartani. A téli erősítések időszakában ide került már egy gaboni csatár, s nagy a valószínűsége annak, hogy ugyancsak Angyalföldön folytatja egy román támadó is. Róla a menedzserétől, Szőts Tibortól érdeklődtünk. információ Szőts urat a Fáy utcában ér­tük utol. S ez azt jelenti, hogy...- Megegyezett már a Vasas­sal?- Még nem írtunk alá semmi­féle szerződést. Marius Predatu szem előtt van, ám az ő eseté­ben az új vezetőedző szava dönt.- Tehát ha Verebes József azt mondja, kell neki egy csatár, akkor jön?- Igen. Valahogy így áll a hely­zet. Verebes úr szeretné sze­mélyesen is megnézni a csatárt.- Mit kell tudni Marius Pré­da túrói?-Jelenleg a román első osztá­lyú Universitatea Cluj csapatá­ban játszik. Huszonhét éves és már szerepelt hazája váloga­tottjában is. Jelenleg a közép­mezőnyben szerénykedik a ko­lozsvári csapat, ám ő így is ti­zenöt gólt szerzett az őszi idényben. Magas, erős fiú, mindkét lábbal egyformán jól bánik a labdával, nagyon gyors, és „életveszélyesen" fejel.- Sok szépet megtudtunk ró­la... A klubja elengedi?- Igen, azzal nem lesz problé­ma. Ráadásul nem is drágább, mint egy itthoni „sztár".- Hol fedezte fel?- A nyáron Kolozsvárott jár­tam, amikor a helyi csapat az olasz Bresciával játszott barát­ságos meccset. Két csodálatos gólt szerzett azon a találkozón. Azóta is láttam jó néhányszor. Remek játékos. A Millonarios játékosa magyar válogatott lenne információ Bogotából holott levelet a posta. A Magyar-Kolumbiai Társaság elnöke, Mauricio Pa­­zos úr tudatja szerkesztősé­günkkel - és általunk a Magyar Labdarúgó Szövetséggel, vala­mint Mészöly Kálmán szövet­ségi kapitánnyal -, hogy Ko­lumbiában él és futballozik egy magyar fiatalember, aki igen szép jövő előtt áll. A levélíró mellékelte a Bogotában megje­lenő Diario Deportivo novem­ber negyedikéi lapszámát is, amelyben a sportnapilap egész oldalas cikket közöl a húszéves Vikukel Balogh Istvánról, a Millonarios tartalékcsapatában bal oldali éket játszó labdarúgó­ról. A cikk címe: Egy kékvérű magyar. A szerző - erős lövése alapján - Rónáid Koemanhoz hasonlítja a gyors, erőszakos, abszolút „kétlábas", remekül fejelő, 182 centiméter magas labdarúgót, aki Ankarában szü­letett, de az UTE kölyökcsapa­­tában kezdett el futballozni, és a magyar válogatottság a legna­gyobb álma. A szüleivél még egy évig Bogotában tartózkodó, de utána hazatérni készülő Vi­kukel Balogh István a Santa Fé elleni bajnokin mutatkozott be az élvonalban, és arra a kérdés­re, hogy miért nem veszi fel a kolumbiai állampolgárságot, azt válaszolta, hogy erre csak abban az esetben kerülhet sor, ha a Millonarios honvágyat le­győzőén előnyös szerződést ajánlana neki. A cikkíró szerint van rá esély... Niederbacher (PMSC-Fordan) Az ötvenötezredik élvonalbeli gól szerzője A magyar élvonalbeli labda­rúgó-bajnokságok legelső talál­kozóját 1901. február 17-én ját­szották. „Őskori" bajnokcsa­patunk, a BTC (Budai Torna Club) fölényes győzelemmel nyitott: a piros-fehérek l:0-ás félidő után 4:0-ra verték a BSC (Budapesti Sport Club) zöld-fe­kete színű gárdáját. A sporttör­téneti értékű első bajnoki gólt a svájci Ray Ferenc szerezte, aki Svájcban végezte tanulmányait, majd a század elején mérnök­ként Ausztráliában, az ottani Pasteur-intézetben dolgozott. Érdekesség, hogy az első mes­terhármast is a BTC-BSC össze­csapáson jegyezték fel, hiszen a második félidőben Róka János, a későbbi bankhivatalnok há­romszor volt eredményes! Az­óta hazánkban az idén nyárig 92 hivatalos első osztályú baj­nokságot fejeztek be (emellett volt még két félbeszakadt küz­delemsorozat is, 1944 őszén, ill. 1956-ban). S most jön a megle­petés! 1901-től 1994. június 11- ig 54 740 találatot regisztrálhat­tunk a magyar élvonalban. így az ősszel a sorrendben 260. idei NB I-es góllövő lett az ötvenöt­ezredik találat szerzője! És ha a század elején svájci származású kezdte a gólgyártást, most egy osztrák labdarúgóé lett a pál­ma. .. A pécsi színekben szerep­lő Niederbacher rúgta október 22-én, a Parmalat FC elleni ta­lálkozó 30. percében! Balsze­rencsés viszont a váci Füle An­tal, aki két perccel később sze­rezte meg a vezetést a ZTE elle­ni 5-2-es mécsén. Végezetül egy kuriózum és egy vágy. „Zsupos Attila, a Debrecen jobbhátvédje, az öt­venezred ik élvonalbeli gól szer­zője boldogan emeli magasba a sporttörténeti találatért szer­kesztőségünk által felajánlott díszes serleget" - olvasható a Népsport 1986. május 1-jei szá­mában. De jó lenne, ha a Nem­zeti Sport is felajánlana valami­lyen díjat az NB I ötvenötezre­dik (utólagosan Niederbacher részére), majd az ötvenhat-, az ötvenhét-, az ötvennyolc-, az ötvenkilenc- és a hatvanezredik élvonalbeli találat szerzőjének is! A Debreceni Futballhíradó szerkesztősége szívesen segíte­ne a szervezésben. Vitos György [0 Sinkovics Gábor Kispesten állítólag már min­den eldőlt. Háttérinformációk szerint Komora Imre lesz a klubigazgató és Kozma Mihály az edző. Állítólag... Valójában ugyanis még sem­mi sem dőlt el. Csupán annyi (tűnik) bizonyos(nak), hogy a klubigazgatói székből felálló Kozma Mihály utódja Komora Imre vagy Nagy Anta 1 lesz. Komora Imrét egyelőre nem tudtuk szóra bírni. Azt nyilat­kozta, hogy majd januárban el­mondja a véleményét. Nem így Nagy Antal. A Honvéd korábbi sokszoros válogatott középpá­lyása készségesen beszélt terve­iről. Sőt, afféle programbeszédet mondott. Mindezek megvalósításához már csak annyi kellene, hogy őt válasszák meg igazgatónak...- Meglepődött, amikor meg­hallotta nevét a jelöltek között?- Az nem kifejezés. Nagyon elcsodálkoztam, amikor hivata­losan is szóba kerültem a klub­­igazgatói posztra esélyesek kö­zött. Még ma is hitetlenkedve fogadom...- És most már komolyan ve­szi? Nagy Antal kispesti játékosként meghatározó szerepet ját­szott a válogatottban. Most „forradalmi” tervekkel áll elő- Sőt, nemcsak komolyan vettem, hanem készültem is rá. Attól a pillanattól kezdve, hogy megtudtam: egy beszélgetésre leszek hivatalos.-Milyen beszélgetésre?- A kispesti vezetők közül Rácz Gábor és Gáspár István fo­gadott. Ők valamiféle program­beszédet vártak tőlem, s ennek igyekeztem megfelelni.- Ezek szerint alaposan felké­szült.- Mindenesetre már konkrét elképzeléseim is vannak. Nem tagadom, ha engem választa­nak, alapos fiatalítási hullám kezdődik el. Szinte azonnal szá­mítok Garaba Imre, Bodonyi Béla és Dajka László segítségé­re. Nyártól pedig megpróbál­nám „átigazolni" Esterházy Marcit is. Egy olyan fiatal tár­sasággal kezdenénk a munkát és irányítanánk a Kispestet, amellyel a pályán már komoly sikereket értünk el együtt. Ugyanaz a közösségi munka most is eredményeket hozna.- S ki lenne a Kispest edzője?- Erre két variációt találtam. Az egyik, hogy egy fiatal edzőt, mondjuk Garaba Imrét nevez­ném ki, s melléje egy idős, ruti­nos pályaedzőt szerződtetnék. A másik variáció: egy ugyan­csak fiatal, ám már komoly si­kereket elért szakember meg­nyerése lenne.- Nyilasi Tibor?- Igen. Még nem beszéltem vele, de a Kispest számára óriá­si nyereség lenne, ha elvállalná a felkérést. A játékosállományt mennyiben változtatná meg?- Semennyire. Meggyőződé­sem, hogy a Kispest játékosállo­mánya hazai szinten roppant erős. Csupán a belső rendet kel­lene megteremteni. Például a fejekben, no meg az öltöző­ben...- Mondja: mennyi esélyt ad magának Komora Imrével szemben?- Erre most mit mondjak? Ha a hivatalos válaszomra kíván­csi, akkor ötven-ötven százalé­kot. .. Az biztos, hogy a Honvéd sorsát most majd az dönti el, hogy a vezetők „visszalapoz­­nak-e" a múltba, vagy úgy dön­tenek, hogy jöhet az új hullám, jöhetnek a fiatalok, vagyis mi. Nem tagadom, nagyon várom január hatodikét, a döntés nap­ját. S addig bizakodom... 3. Fejér Karácsony-kupa Ismét dunaszerdahelyi siker A Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség harmadik alkalommal rendezte meg Szé­kesfehérvárott, a Videoton Oktatási Köz­pont sportcsarnokában a Fejér Karácsony­kupa elnevezésű nemzetközi serdülő te­remtornát. A dunaszerdahelyi csapat 1993- as győzelme után idén ismételni tudott. A tíz csapat, közöttük több NB I-es klub fia­taljai jó mérkőzéseket vívtak. A szakembe­rek véleménye szerint - szerencsére soka­kat vonzott a torna - a szlovák csapat sike­rét főleg küzdőszellemének köszönheti. A-csoport. Dunajská Streda-Ferencváros 2-0 (2-0). G: Németh, Lukács. Parmalat FC-Kispest- HFC 4-2 (1-2). G: Stéger (3), Dómján, ill. Oszláczky, Kazarek. Dunajská Streda-ETO FC Győr 1-0 (0-0). G: Straka. Ferencvá­­ros-Parmalat FC 1-0 (1-0). G: Béres. Du­najská Streda-Kispest-HÉC 3-1 (3-0). G: Straka, Németh, Mancinko, ill. Torghelle. Ferencváros-ETO FC Győr 3-3 (3-2). G: Rajkai, Rost, Gyenge, ill. Csordás (2), An­tal. ETO FC Győr-Parmalat FC 3-1 (1-1). G: Drugon, Antal, Csordás A., ill. Horváth. Kispest-HFC-Ferencváros 1-0 (1-0). G: Nagy. Dunajská Streda-Parmalat FC 0-0. Kispest-HFC-ETO FC Győr 4-0 (1-0). G: Torghelle (2), Trizna (2). A csoport végeredménye: 1. Dunajská Streda 7, 2. Kispest-HFC 4, 3. Parmalat FC 3 (5-6), 4. FTC 3 (4-5), 5. ETO FC Győr 3 (6-9). B-csoport. Veszprémi Ifjúsági Labdarúgó Egyesü­­let-MTK 1-1 (0-0). G: Szabadfi, ill. Miha­­lik. UTE-Novabau-Vasas 2-0 (0-0). G: Far­kas, Juhos. Veszprém-Fejér megyei válo­gatott 2-1 (1-1). G: Magasházi, Németh, ill. Berényi. UTE-Novabau-MTK 2-0 (1-0). G: Kovacsics (2). Veszprém-Vasas 2-0 (0-0). G: Pálinkás, Szabadfi. Fejér megyei váloga­­tott-MTK 2-1 (1-0). G: Csehkiss, Prókai, ill. Mihalik. UTE-Novabau-Fejér megyei válo­gatott 6-0 (3-0). G: Juhos, Bánka, Kovács, Kékesi, Kovacsics, Kőhalmi. MTK-Vasas 1-0 (0-4)). G: Balogh. Veszprém-UTE-No­­vabau 1-0 (0-0). G: Németh. Vasas-Fejér megyei válogatott 0-0. A csoport végeredménye: 1. Veszprém 7, 2. UTE-Novabau 6,3. MTK 3 (3-5), 4. Fejér megyei válogatott 3 (3-9), 5. Vasas 1. Helyosztó mérkőzések. A 9. helyért: ETO FC Győr-Vasas 5-1 (0-1). G: Csordás (2), Antal, Varga, Drugon, ill. Szabó. A 7. helyért: Ferencváros-Fejér megyei váloga­tott 4-2 (1-0). G: Béres (2), Csikós, Gyenge, ill. Papp, Csehkiss. Az 5. helyért: MTK-Parmalat FC 3-1 (1-0). G: Nemecsek (2), Mihalik, ill. Stéger. A 3. helyért: UTE­­Novabau-Kispest-HFC 4-1 (2-1). G: Ba­logh, Bánka, Kovacsics, Kovács, ill. Trizna. Döntő: Dunajská Streda-Veszprémi Ifjúsá­gi Labdarúgó Egyesület 4-1 (2-1). G: Gasz­­parovics (2), Straka, Németh, ill. Erős. Különdíjak. Legjobb kapus: Farkas Ist­ván (UTE-Novabau). Legjobb külföldi me­zőnyjátékos: Németh József (Dunajská Streda). Legjobb hazai mezőnyjátékos: Ko­vacsics Károly (UTE-Novabau). Gólkirály: Csordás Péteri ETO FC Győr) 5 góllal. Leg­jobb Fejér megyei játékos: Barics Norbert. Legfiatalabb játékos: Gaszparovics László (1982. 10. 20, Dunajská Streda). Legjobb edző: Bédai András (Veszprém). (székelyhídi) Lábadozók Békéscsabán Két játékos is „kés alá" került nemrégiben a Békéscsaba lab­­darúgócsapatából. A Szegedről érkezett, és az ősz folyamán a védelembe remekül beépült Ko­vács Tibor lábát visszérgyulla­­dás kínozta az őszi szezonban. A játékos az utolsó bajnoki mér­kőzést követően még egyszer pályára lépett a téli teremkupa­sorozaton, majd megműtötték. Azóta elhagyta a kórházat, s „otthoni környezetben", Hód­mezővásárhelyen lábadozik. A békéscsabai kórház másik páciense a gólerős légiós, Kul­csár Sándor v olt:- Most már rendesen moz­gok, de még csak sétálhatok, il­letve a rehabilitációs edzéseket, a biciklizést, az úszást kezdhe­tem el - mesélte a csatár, majd így folytatta: - Arthroszkópos beavatkozással a térdemben lé­vő apró porcdarabokat szívták le, illetve távolították el. Úgy tűnik, a január elején kezdődő felkészülési munkába már teljes értékű harcosként kapcsolód­hatom be. (jávor) Az adidas elégedett... [0Boross Dezső Munkaebéden találkozott a Grand Hotel Corvinus Kem­­pinski Szállóban az adidas magyarországi ügyvezető igazgatója, Kovács Attila, va­lamint a cég marketing-mene­dzsere, Császári Attila az MLSZ vezetőivel, Benkő Lász­ló elnökkel, Berzi Sándor főtit­kárral, továbbá Dunai Antal­lal, a labdarúgó olimpiai válo­gatott szövetségi kapitányá­val, Magyar Zoltán mene­dzserrel, valamint az olimpi­konok technikai vezetőjével, Szabó Imrével. Amint azt Magyar Zoltán menedzser elmondta, ezen az összejövetelen áttekintették az éves együttműködést. Ko­vács Attila ügyvezető igazga­tó tájékoztatta a labdarúgó­szövetség képviselőit cége üz­leti tevékenységéről. Jó évet zárt az adidas, és ez majd megmutatkozik az olimpiai válogatott jövő évi támogatá­sában is. Mindkét fél szeren­csésnek tartotta, hogy koráb­ban megkötötték ezt a megál­lapodást - az adidas elégedett a magyar labdarúgó olimpiai válogatott idei szereplésével és azzal a publicitással, amely ezt tükrözte. Azt csak kevesen tudják, hogy a kezdet kezdetén mind­két félnek hatványozottan oda kellett figyelnie az együttmű­ködésre, hiszen a magyar csa­pat tavasszal már márciusban elkezdte a szezont. Az együtt­működés sikerét igazolja, hogy amikor ősszel elkezdőd­tek az olimpiai selejtezők, ak­kor a válogatott felszerelési szintje már elérte a kívánt színvonalat. A megbeszélés alapján 1995- ben minőségben és mennyi­ségben még jobb ellátást bizto­sít az adidas az olimpiai válo­gatottnak. Az is szerepelt a megbeszélésen, hogy a cég igényt tart arra, hogy a csapat tagjai részt vegyenek különbö­ző rendezvényeken, ezzel is segítve a márka népszerűsíté­sét. FUTBALLSHOW. Decem­ber 30-án délután a Ferencvá­ros népligeti csarnokában vil­lámtornát rendeznek, amelyen szerepel a Nemzeti Sport im­már „legendás" labdarúgócsa­pata is. Borókai, Pajor-Gyulai, a Dénes-fivérek, Sinkovics, L. Pap, stb. Ha valakinek még nincs futballundora, s kíváncsi a dresszben-gatyában ügyet­lenkedő újságírókra, az ne tartsa vissza magát. Jöjjön ki a Népligetbe pénteken délután! SZILVESZTERI BULI. Az év utolsó napjaira is jut sportese­mény Debrecenben. Áz Oláh Gábor utcai sportcsarnokban a Natural SC lesz a házigazdája december 30-án és 31-én a szil­veszteri teremlabdarúgó-tor­nának, amelyen összesen ti­zenhat gárda méri össze tudá­sát. A nemzetközi viadalon az érdeklődők láthatják a román Farul Constantát, a Dinamó Minszket és a Natural-UTE né­ven induló csapatban az újpes­ti Vébert, Wukovicsot, Eg­­ressyt és másokat is, akik a helyi ászokkal veszik fel a küz­delmet.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék