Nemzeti Sport, 1995. augusztus (6. évfolyam, 208-237. szám)

1995-08-03 / 210. szám

14 NEMZETI SPORT VI. 210. • 1995. augusztus 3. Utazni vagy nem utazni Tékvandó a csúcson? Igaz, 1996-ban Atlantában még nem szerepel harcművészeti sport az olimpia műsorán, mégis óriási sikernek számít, hogy 2000-ben, Sydneyben már teljes jogú sportágként üdvözölhetjük a tékvandót. Azok, akik szeretik és kedvelik a harci művészeteket, tudják mit jelent felkerülni a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ren­dezvényére: dicsőséget, megbecsülést és nem utolsósorban pénzt. Ám ahhoz is pénz kell, méghozzá nem is kevés, hogy kvalifikál- tathassák magukat Ausztráliába a versenyzők. Utazások, a rangos hazai és külföldi versenyekre, edzőtáborozások, a mindennapi élet anyagi nehézségei gördítenek akadályokat a küzdősportok művelői elé. Olimpia lesz, de felvonulnak-e a tékvandósok a piros- fehér-zöld lobogó alatt?- Ezzel a kérdéssel bizony megfogott - kezdi Patakfalvi Miklós (négy dános mester) a Magyar WTF Taekwondo Szö­vetség elnöke, az MTK és a vá­logatott edzője. - Egyrészt az olimpia még nagyon távoli do­log, hogy terveket szövöges­sünk, másrészt pedig nagyon közeli, ha azt nézem, mennyi eredményt kell még elérnünk, hogy meghívást kapjunk rá. Annál is nehezebb a helyzet, mivel még nem tudjuk, hogy a NOB melyik kupákat fogja ki­nevezni kvalifikációs verseny­nek. Az biztos, hogy a világbaj­nokság és a kontinenstalálko­zók közéjük tartoznak, de hogy ezeken kívül még mi, azt egyel­őre csak jósolni lehetne. A mi anyagi helyzetünk nem engedi meg az utazgatást. Csak a leg­fontosabb, kiemelt versenyekre megyünk el, pedig fontos lenne minél több versenyen minél több tapasztalatot gyűjteni. Ezt azonban támogatók nélkül nem tudjuk megvalósítani. Abban, viszont, hogy még mindig nincs szponzorunk, valóban hi­básak vagyunk. A klubok nem veszik a fáradságot, hogy támo­gatást keressenek maguknak. Bezárkóznak kis eldugott vilá­gukba, azt hiszik, majd csak lesz valahogy. A dolog pedig ,nem így működik a mai mo­dern sportéletben. Azonnal meg kell ragadni minden felénk nyújtott segítő kezet. Ahhoz pe­dig, hogy ezek a kezek felénk nyúljanak, eredményeket kell produkálni, tehát utazni kell. Az egész olyan, mint a huszon- kettes csapdája.- A huszonkettes csapdája megoldhatatlan, erre a problé­mára azonban úgy gondolom, van megoldás.- Természetesen van. Azzal kell kezdeni, hogy kicsit szoro­sabbra húzzuk a nadrágszíjat, jobban meg kell gondolnunk, hogy mire adunk ki pénzt a jö­vőben. Egy biztos, a nemzetkö­zi versenyekre el kell menni, csak nem feltétlen az egzotikus helyekre, hanem az elérhetőbb európai viadalokra. Ráadásul a klubok kidobálják a pénzt azzal is, hogy óriási költségen külföl­di mestereket kérnek fel ven­dégszereplésre, akikre vélemé­nyem szerint semmi szükség, sőt megkockáztatom, nem is ill- domos a jelenlétük. A vidéki klubokkal kapcsolatban felme­rül még egy probléma, még­hozzá az, hogy az utóbbi pár évben nem tűntek fel újabb csil­lagok. Erre nem nagyon van magyarázat.- Valójában nem arról van szó, hogy az olyan nagy klu­bok, mint az MTK, elcsábítják a kisebb csapatok versenyzőit?- Nem, dehogy. Minden sportágban természetes, hogy a versenyzők keresik a lehetősé­geket, és ha ez átigazolással jár, akkor otthagyják régi helyüket. Érthető ez a vándorlás, hiszen a profik a nagy egyesületeknél edzenek és tanulni csak tőlük lehet igazán.- Ha már a sztároknál tar­tunk, már most biztosan van­nak esélyes tékvandósok, akik kijuthatnak az olimpiára.- Igen, vannak. Pillanatnyi­lag a legesélyesebb a többszö­rös világbajnok Engrich Mari­anna. Azonban kérdés, hogy Marianna meddig tud még versenyezni, hiszen bocsánat, hogy ezt mondom, már har­mincegy éves. Mindenesetre benne bízom leginkább. Iga­zán megérdemelné, hogy ennyi munka után kijusson. Ha pedig kijut, akkor az isten mentse meg ellenfeleit. Az fi világ legnagyobb zálogháza Kölnifelhő a férfizárkában Már pénteken megvásárolható! Rádió- és televízióújsággal csak 33 Ft! HŐS I ^SdfeJp'tíííLLLlbfeU' i)~/,, H<L repülő, hotel, reggeli 35 500 Ft HTmiSMs repülő, hotel, félpanzió 39 900 Ft ©Ofiiipfe autóbusz, panzió, félpanzió 34 900 Ft IKíMf© 2IL repülő, apartman ellátás nélkül 33 000 Ft f®rl>ík íhMtm repülő, hotel, félpanzió 29 900 Ft 1076 Budapest, Thököly út 2. Arzenál Áruhál III. em. TeL: 351-7565,351-7555 ÁLLÁS AUSZTRIAI munkalehe­tőségek a legfrissebb állás- ajánlatokkal. Minden szak­mában kínálunk heti 500 ak­tuális ajánlatot. Kezdő kere­seti lehetőség napi 10-30 000 Ft. Érdeklődni munkanapo­kon 8-18 óra között. Tel.: 282-1339,282-8757. NYUGAT-EURÓPAI me­zőgazdasági munkák. Napi kezdő kereseti lehetőség 5-15 000 Ft. Érdeklődni mun­kanapokon 8-18 óra között. Tel.: 282-1339,282 8757. VEGYES WC-tartályok, víz-, gáz-, központifűtés-szerelés. Építé­szeti felújítások. Tel: 201- 4473, Túri. WIENER-NEUSTADTI FO- GADÓIRODA 2700 Wr. Neus- tadt, Pleyergasse 2. Fogadás min­denfajta sporteseményére: pl. futball. Díjmentes fogadási lista kétszer hetenként. Hetenkénti kontótájékoztató. Legjobb kor- zussal, problémamentesen, ma­gyar fogadóknak is. Egyedüli és halmozott fogadás. Felvilágosítás magyaroknak keddtől-péntekig 14-15 óra özött. T: 00-43-2622- 22854. fax: 00-43-2622-84468. Egyesületek, labdarúgó- csapatok! Lottó futballcipők széles választéka közvetlenül a forgalmazótól. Egyesüle­teknek, csapatoknak 30-40 %-os kedvezménnyel. Lottó- Bozsik mintabolt 1052 Bp. Kí­gyó u. 5. T: 118-3116. MINDEN HÉTEN NYERE­MÉNY! Az új, nagyhatású 45 számos HATOS lottóvariáció­val. 65 %-ban 5-5+1-6-os várha­tó! Belépő 2.700,-Ft/hét. Ingyen tájékoztatjuk. Nagykulcsokat kínálok. Papp István 2030 Érd, Technikus 35. T: 06-23-368-763. TOTÓSOK! 12 háromesély vezetve, 1 kétesély bontva, 6 ve­zetéstől 13-as eséllyel, 32 szel­vényen 1890, 2130, 2730, 3810, 5730 Ft befizetéssel. Öt kulcs T€R€F€fl€FON p- FT 70U2S1 Betffttdi hívás 7? fuÁíMptte Papírhulladék felvásárlása, szállítással is az ország bármely területéről! Felszámolt irattári anyagok, újságok, nyomtatványok, leporellók, nyomdai hulladékok, stb. Információ: 06 (30) 422-959. Sörföző berendezések _____I te rvezés, telepítés, beüzemelés, szakember-betanítás, garancia Kaltenecker Bier Kft. I Rádiótel.: (30) 350-550,350-399 együtt utánvéttel 500 Ft. A To­tó eddigi összes nyerőoszlopa! Utánvéttel: 1000 Ft. KOLLEKTÍVÁK! 4 72 indexű vezetéses totókulcs 4 vezetéstől T3-as eséllyel, 121 k. szelvényen 11 760 Ft befizetéssel. Utánvét­tel: 1000 Ft. LOTTÓSZENZÁCIÓ! 30 szám 311 szelvényes különleges variá­ciója öt kihúzott számra háromfé­le módon ötöst vagy négyest, to­vábbi egyféle módon négyest biztosít! Utánvéttel: 1000 Ft. HATOS LOTTÓ! 45 szám szu­pervariációja 231 szelvényen mindig biztosít találatot. Két cso­portból kihúzott hat szám hatost garantál. Utánvéttel 500 Ft IBM PC-re totó-, lottószoftve­rek szelvénykitöltővel! Kérje tá­jékoztatónkat. Dr. Varga Sán­dor, 2120 Dunakeszi, Barátság u. 39. VII./44 T: 06-(27) 342-752. ANYAGGAL is vállalunk parkettázást, csiszolást, lakko­zást. Bútormozgatással és ga­ranciával! Tel.: 120-7427. DUGULÁSELHÁRÍTÁS, gyors- szolgálat. 1-608-240,06-30-442-451. TOTÓSZENZÁCIÓK! Az or­szág legeredményesebb 13 há­romesély végig vezetve 9720 Ft befizetéssel. Hat vezetéstől végig 13-ast hoz. 3 szuperkulccsal együtt csekken 500, utánvéttel 640 Ft. Papp István, 2030 Érd, Techni­kus u. 35. Tel: 06-23-368-763. Fenyőfűrészáru akciós vásár! Deszka és palló, amíg a készlet tart! Palló 24 000-25 500 Ft * áfa 1” deszka 20 500-23 000 Ft t áfa Kapható még gerenda, járó és fózolt hajópadló, normál és bramac léc. valamint rövidáru. Kiskunhalasi nyílászárók, egyedi nyílászárók megrendelését teljesítjük. Bramac cserép és léc gyári ár alatt. Schrek és Társa Kft. Telefon: 216-1655, fax: 180-6996. Cim: Bp. IX.. Kvassay u. 3. (Csepeli gyorsforgalmi) Dél-Alaszka Kft. Telefon: 252-9005 RAKODÓLAP NAGYKERESKEDÉS Új és használt raklapok nagy választékban. A megrendelők raktározási gondjait napi beszállítással megoldjuk. Használt raklapot vásárolunk 2SX>1 TAPÉTA NAGYKERESKEDÉS 5100 Jászberény, Szent László u. 9. Tel./fax: 57/412-317. Tel.: 30/433-430. 150 féle tapétából választhat! P+S német szimplex 320 Ft Prégelt, akril 350 Ft-tól Rauhfaser 530 Ft-tól Az árak az áfát nem tartalmazzák. TAPETAK LEGNAGYOBB KINALATA! osztrák Taekwondo magazin nemrégien azt írta róla, hogy küzdeni akarásával, agresszi­vitásával, támadókedvével a világ legjobb versenyzője. A másik esélyes lány, Marosits Tünde, akijnég csak tizenki­lenc éves. Ő még felszállóág­ban van, javulni fog. A fiúknál Kiss Tamás és Takács Gábor pillanatnyilag a legjobb. A helyzet az, hogy több jó ver­senyzőnk van, mint amennyi utazóra pénzünk. Ez a hiány fogja meghatározni már a mostani, november végi ma- nilai világbajnokságot is, aho­vá jó esetben öt ember utazik, rossz esetben három. Megszámlálhatatlan azoknak a sportágaknak a száma, ame­lyek fel szeretnének kerülni az olimpia műsorára. Dr. Kim (a Tékvandó Világszövetség elnö­ke és a NOB alelnöke - a szerk.) türelmes munkájának gyümöl­cse, hogy a sportág a szerencsés felkerülök közé tartozik. Ma­gyarország a tékvando-élet egyik kiemelkedő bástyája, en­nek ellenére lehet, hogy magyar versenyző anyagi problémák miatt nem lép a ringbe az olim­pián. Pető Zsolt KONTÉNERES sitt, szemét, építőanyag-szállítás. Szomba­ton is. LAKOSSÁGI KEDVEZ­MÉNYT: 164-4613 SfiOR TSWíA’*' Sportmez, sportnadrág, jogging, labda- rúgó-sportszár, kapus és játék­vezetői ruházat készítői áron. Kiegészítők: sípcsontvédő, lab­da, sportháló, fagyasztó stb. Kérjen színes prospektust árlis­tával! T: 06-60-353-942. Árusí­tás, rendelésfelvétel: TÚRA, PI­AC TÉR SPORTLAND ÜZLET Budapest, VIII. Kiss J. u. 13. Emblémázó Stúdió. KÖZLEMÉNY 51 ezret fizet a hármas! A 31. heti „Két Lotti (33-ból 3- at)" játékban a 3+3-asokra ju­tó, összesen nettó 56.609.756- Ft tovább halmozódik a 6-os nyerőosztályban. A 3 találatosok nettó nyere­ménye: 51.407 Ft. Sorszámok: 2313139, 2505985, 3843309, 4409649, 5144573, 5173336, 5224014. A 2 találatosoké: 261 Ft. A közölt adat nem végleges. A „Két Lotti" nyerő­számai: 17,21,55 és 18,40,44. A szelvényeket péntekig ve­szik át, fizetnek nyereménye­ket az IBUSZ, EXPRESS és Bu­dapest Tomist Irodákban, a kijelölt postákon, takarékszö­vetkezetekben, továbbá Buda­pesten 22 nagy kerületi pos­tán, a kispesti Centrum Áru­házban és a Magyar Hírlap Corvin Áruház III. emeleti hir­detési irodájában. Sorsolás keddenként 10.08-kor a Kos­suth Rádióban. Szelvényérté­kesítésre budapesti vállalko­zók jelentkezhetnek, telefon: 118-1617. „Milliós vigaszdíj akció" nyertes szelvényei: 5239622, 2586013, 2508898, 3212249,3824277,4141296. TE1E5TAXI Becsapták ? Adósa van? Információ személyekről, cégekről, bizonyítékok beszerzése, tanúk felkutatása, peren kívüli egyezségek TÖRVÉNYESSÉ(1. DISZKRÉCIÓ ■ff HOLMES DETEKTÍWí xYXÖKSÉG Bp. XIV., Lovász u. 1.1. em. 201. Tel.: 221-8931 Bp., Budafoki út 10/a. Tel.: 161-2820 Kecskemét, László Károly út 10-12. Tel.: 06-76/322-920.06-30/389-028 A Magyar Detektív Szövetség Tagja ^—v. Sorozatunk szakmai támogatója: ŐRMESTER az Őrmester Kft. PARKETT LENTER Csiszolt, lakkozott azonnal lerakható szalagparketták, hagyományos és mozaikparketták és kiegészítők. ♦aláfl alegkedvef* átako*1* Hagyományos parketta már 1500 Ft/m2-től. Szalagparketta 2150 Ft/m2-től, minőségtől függően. PARKETT CENTER KFT. Márkus Katalin és Márkus András 1238 Bp., Helsinki út 128. (Napú.) TeL/fax: 284-3953, 06 (60) 310-088, 30/427-390.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék