Nemzeti Sport, 1995. október (6. évfolyam, 269-297. szám)

1995-10-05 / 272. szám

6 NEMZETI SPORT VI. 272. • 1995. október 5. H Atlanta távol s közel Ponipaleiia A férfi csapatverseny állása az előírt gyakorlatok bemuta­tása után: 1. Japán 282.060, 2. Kína 282.048, 3. Egyesült Álla­mok 280.336, 4. Románia 279.974, 5. Ukrajna 279.274, 6. Né­metország 278.622, 7. Bulgária 278.174, 8. Fehéroroszország 278.061, 9. Koreai Köztársaság 277.661, 10. Franciaország 277.225.11. Oroszország 276.537, 12. Olaszország 276.249,13. J^kjlgyarország 27b,,150. Az egyéni viadal állása az előírt gyakorlatok után: 1. Li Hsziao-suang (kínai) 56.987, 2. Tanaka (japán) 56.800, 3. Scserbo (fehérorosz) 56.674, 4. Nisikava (japán) 56.661, 5, Ha- takeda (japán) 56.512 6. Roethlisberger (amerikai) 56.500, ... 12. Supola Zoltán 56.275. A női csapatverseny állása az előírt gyakorlatok után: 1. Románia 192.570, 2. Amerikai Egyesült Államok 191.722, 3. Oroszország 191.408, 4. Kína 190.819, 5. Ukrajna 189.033, 6. Spanyolország 188.494, 7. Franciaország 187.483, 8. Fehér­oroszország 185.893, 9. Magyarország 184.745, 10. Japán 183.430.11. Olaszország 183.308,12. Görögország 182.857. Az egyéni viadal állása az előírt gyakorlatok után: 1. Gina Gogean (román) 38.799, 2. Kocsetkova (orosz) 38.762, 3. Mil­ler (amerikai) 38.699 4. Mo Huj-lan (kínai) 38.687, 5. Miloso- vici (román) 38.650, 6. Podkopajeva (ukrán) 38.562, ...27. Nyeste Adrinenn 37.536. [® Tamás Rita | CSODA TÖRTÉNT... A ja­pán Szabaéban zajló tornász­világbajnokság harmadik nap­ján olyasvalami történt, amire a legrafináltabb jósnők sem szá­mítottak... A tavalyi csapatvi- lágbajnokság ezüstérmes férfi gárdája, Oroszország az előírt gyakorlatok bemutatása után csak a tizenegyedik helyet fog­lalja el. A szintén nagyon erős fehéroroszok sem lehetnek sok­kal büszkébbek, ők a nyolcadik helyen zárták a csapatverseny „első fordulóját". A meglepetések sorának még nincs vége... Az egyéni viadalon a két tornász-nagyha­talom versenyzői közül az '92- es barcelonai olimpia hatszoros bajnoka, a fehérorosz Vitalij Scserbo kivételével senki sem került a legjobb húsz közé. Megtörtént, hogy a világbaj­nokság egyéni összetett viada­lának címvédője, a szintén fe­hérorosz Iván Ivankov nyújtó­gyakorlata csupán 7.275 pontot ért, összesen 53.650 pontot EROTIKUS ES F0RR0 i 00.1809.474.1014 BUJA CSAJOK 00.1809.474.1016 SIMOGASSUK ECYMÁST 00.1809.474.1018 TÁRCSÁZZ ÉS ÉLVEZZ 00.1809.474.1019 Luxuskivitelű fedett teniszpályán várja a jelentkezőket a MENEDZSER TENISZ KLUB A pályák október 15-től március 31-ig bérelhetők, naponta 6-tól 24 óráig. 24 000 watt fény, hangtalan meleglevegő-befuvás, elegáns öltözők, büfé, társalgó. Oktatás egyénileg és csoportosan minden korosztálynak! A pálya helye: Budapest XII., Tóth Lőrinc u. 6. Telefon: 212-3690. Jelentkezni Falkai Katalinnál lehet a 212-3690 vagy a 06 (30) 420-191-es telefonon Súlyemelés Veterán világbajnokok Veterán súlyemelő-világbaj­nokság, Bécs A magyarok eredményei. Nők. 0. kategória. 59 kg. Vi­lágbajnok: Szabóné Antal Lili­om 75 (32.5,42.5). Férfiak. 0. kát. 64 kg. ...2. Ju­hász Gábor 212.5 (92.5, 120). 1. kát. 54 kg. Világbajnok: Pátro- vics Géza 202.5 (87.5, 115). 76 kg. ...12. Kardos Miklós 170 (75, 95). 83 kg. ...5. Debreceni Sándor 237.5 (107.5, 130). 108 kg. ...4. Ládi Imre 237.5 (107.5, 130). 2. kát. 99 kg. ...2. Ocskó Attila 250 (105,145). 83 kg. ...7. Teleki György 192.5 (82.5, 110). 3. kát. 99 kg. Világbajnok: Tóth Kálmán 245 (110, 135). 54 kg. Világbajnok: Kasza György 150 (65, 85). 4. kát. 99 kg. ...4. Csá- nyi Imre 165 (70, 95). 8. kát. 64 kg. Világbajnok: Szabó Ferenc 100 (45, 55). 91 kg. ...3. Goda Lajos 92.5 (40,52). A közelmúltban megrende­zett veterán súlyemelő-világ­bajnokságon a különböző kor­osztályokban összesen tizenöt magyar versenyző lépett dobo­góra. Sajnos, Rehus Uzor György és Herczeg Gábor kiesett a via­dalból, ám a többiek korukat meghazudtoló eredményekkel büszkélkedhetnek. Kis magyar karatetörténelem ŐRMESTER Sorozatunk szakmai támogatója: az Őrmester Kft. Ezerkilencszázötvenhat vi­haros őszén magyarok tízezrei kerestek új hazát maguknak. Antall Jánost Franciaország fo­gadta be, ott ismerkedett meg a harcművészetek alapjaival és vált életformájává a karate. Az­tán jöttek a csodálatos hatva­nas évek! A legnagyobb japán mesterek elérkezettnek látták az időt, hogy nyugat felé nyis­sanak. Antall sensei ekkor is­merte meg Kanazavát, Simoha- rát, Kaze mestert, s kötött élet­re szóló barátságot a ma már kilencdanos Asaival, aki jelen­leg a JKA (Japán Karate Szö­vetség) főinstruktora és elnöke. Alig telt el tíz év, és nálunk is megmozdult valami. A vi­lágjáró Antall hazatérte óta az 1971-es esztendőt a magyar ka­rate születési éveként tartják számon. A hazánkban kezdet­ben tiltott, majd éppen csak megtűrt „gyanús" sportág fej­lődését nem lehetett megállíta­ni. A történelmi áttörést a TF docensének, dr. Gállá Ferenc­nek köszönhetjük, aki az ak­kori főiskolán lehetővé tette karatetanfolyamok indítását. Az első ilyen kurzuson vett részt Furkó Kálmán is... A következő állomás a Sütő utca volt. Sensei Antall keze alatt itt kezdte mindenki, aki ma a JKA- sotokánban számít, a teljesség igénye nélkül: So­mogyi Károly, Bíró György, Gulyás Péter, Börzsei Károly, Bruzsa Ferenc. Ez volt a ma­gyar karate hőskora. Vidéken is megjelentek az első sotokan egyesületek - Bruzsa Ferenc Dunaújvárosban, Fejes Ferenc Pécsett kezdett munkához. Az elhivatott szervező-oktató mun­ka nyomán, a nyolcvanas évek elejére ötven klub tartozott a magyarországi JKA-szövetség tagjai közé. Az esseni Európa- bajnokságon már nemzeti szí­nekben indulhattak a magyar karatékák. Ha valamit sokan szeretnek, abban üzlet is van. A magyar JKA mégis megmaradt nonpro- fit szövetségnek, még azon az áron is, hogy néhányan elhagy­ták, kiváltak, és új szövetsége­ket alapítottak. A tradicionális karate több mint sport. Megha­tározza a karatéka élet- és gon­dolkodásmódját, a sensei által közvetített hagyományok szel­lemében. Egy valódi karatéka ritkán tagadja meg mesterét... Mi köze ennek az Őrmester Kft.-hez? Nagyon egyszerű a válasz: a JKA központi dojójá- nak az Őrmester Kft. edzőter­me ad otthont, a kft. igazgatója, Kincs István vállalta az egye­sület fővédnöki tisztjét, ugyan­akkor Antall János, a JKA ma­gyarországi elnöke, az Őrmes­ter Kft. egyik kiképzője. Ebben segítségére van tanítványa, a kétdanos Mazura Katalin is, aki a 38. összjapán bajnokság női döntőjében, a japán indu­lók között, egyetlen európai­ként ötödik helyezést ért el, a tavalyi Eb-n pedig megnyerte a kumitét. Aki pedig tőlük sze­retne tanulni, az jelentkezhet az Őrmester Kft. telephelyén, Vida Mihálynál, aki a cég szak­mai irányítása mellett ellátja a magyar JKA ügyvezető igazga­tói tisztét is. Vig György Utcai harcosok országos döntője Bemutatjuk a bajnokokat Október 13-án a Budapest Sportcsarnokban rendezik meg az utcai harcosok viadalának országos döntőjét. Soro­zatunkban a döntő részvevőit ismerhetik meg. Nidermayer Zsolt („Mayer”) -85 kg és Lechner Zsolt („Lex”) +85 kg. Nidermayer Zsolt, az idei soproni bajnok sportkarrierje pontosan úgy kezdődött, mint Arnold Schwarzeneggeré - nyolcadikos koráig vékony fi­úcska volt. Kettejük története innen két szálon fut tovább: Arnold testépítésbe kezdett, Zsolt a népitancot választotta. Azóta persze eltelt néhány év, amelybe belefért a birkózás, az ökölvívás és a karate is. Mosta­nában újra kezd hasonlítani kettejük napirendje, hiszen „Mayert"" a hajnal már a bodyteremben éri. Az edzések egyhangúságát napi néhány óra úszás töri meg. Barátjával, Lechner Zsolttal közösen ké­szülnek az országos döntőre. Rivalizálás nem zavarja meg kapcsolatukat, hiszen „Leki" a nagy súlycsoportban indul. Ni­dermayer 79 kiló, Lechner vi­szont száztizet nyom a má­zsán, így a külső szemlélő szá­mára szokatlannak tűnik kettő­jük küzdelme. Kemény edzések, semmi ci­garetta, semmi alkohol, sem­mi... - ami egészségtelen! Nem véletlen, hogy a népszerű éne­kes, Zámbó Jimmy, az utcai harcosok versenyeinek gyakori látogatója, lelkesen beszél er­ről a nálunk még újnak számító sportágról:- Csepelen nőttem fel, az éj­szakában dolgozom, látom mit művelnek a gyerekek. Azok a srácok viszont, akik ezeken a mérkőzéseken, ilyen kemény feltételekkel sem félnek kiállni egymás ellen, biztosan nem fognak a diszkókban, a kocs­mákban erősködni. Jó lenne, ha minél többen bejönnének a ringbe, és ott bizonyítanák, hogy kerületenként vagy váro­sonként ki a legjobb! Jegyek a versenyre a MUHOSZ központjában (VII. Rákóczi u. 28., tel.: 142-8898, 322-6096) kaphatók, 1200,1500, 2500 Ft.-ért, ugyanitt megvehe­tő a Küzdősport Magazin, és az Út a döntőig című videófelvé­tel is. (vig) 1995. szeptember 14-én - az emlékezetes Grasshoppers-Ferencváros (0-3) BEK-találkozó másnapján - a TELE 5 TAXI ezzel az emeletes tortával várta 20.20-kor Ferihegy II-n a hazaérkező győztes csapatot. Képünkön a boldog Szeiler József, kislányával. ■í á ft i 31. tornász-világbajnokság, Szabae Ami másnak traqédia... harmadik napján, az újonnan bemutatkozók rontanak... Rontottak. Szabad olyat írni, hogy nem eleget? Ivankov, Csabajev és Nye- mov súlyos hibái ellenére a magyar gárda a tizenharmadik helyen várja a folytatást, ami azt jelenti, hogy a szabadon vá­lasztott gyakorlatok bemutatá­sakor a mieink a harmadik cso­portban lépnek a szerekhez. Az első turnusban az első hat együttes, a másodikban termé­szetesen a második hat, míg a harmadikban... Mi és a ti­zennyolcadik helyen álló csa­patok mindegyike... A rosszban annyi a jó, hogy Supola Zoltán az egyéni ver­senyben a tizenkettedik helyről várja a folytatást. EGY ÚJABB LÉPÉS Atlanta felé... Szerdán a nőknél is be­mutatkoztak azok a csapatok, amelyek eddig csak a háttérből figyelték az eseményeket. A magyar válogatott újabb két helyet esett vissza, de az olim­piai részvétel kivívásának szempontjából a kilencedik he­lyezés is optimizmusra ad okot. Az előírt gyakorlatok be­mutatásának zárónapján az orosz és a spanyol együttes ke­rült még Maráczi Emőné tanít­ványai elé, de ez várható is volt. A szerdai nap legkiemelke­dőbb produkcióját az orosz Di- na Kocsetkova nyújtotta: 38.762 ■ pontjával' a román' Gina Goge­an és az amerikai Shannon ' Miller közé'ékelődve- a máso- dik helyre „kúszott fel". A ma­gyarok közül Nyeste Adrien­nek (37.536) van még esélye arra, hogy bejusson az egyéni összetett döntőbe: a 27. helyről vág neki a folytatásnak. A bé­késcsabai tornásznőnek nem lesz könnyű dolga, mert köz­vetlenül mögötte olyan sztárok sorakoznak, mint az ukrán Szvetlána Zeljepukina (37.374) és a fehérorosz Jelena Piszkun (37.361). szerzett. Az egyéni összetett Európa-bajnok orosz Jevgenyij Csabajev gyűrű- és nyújtógya­korlatára is csak 8.775 pontot kapott, összesen 54.925 pontot gyűjtött... Honfitársa, Alekszej Nyemov hatalmasat rontott a nyújtón: gyakorlatát a bírák 6.525 ponttal „jutalmazták" - a hat szeren mindössze 51.800 pontot szerzett...- Nem tagadom, meggyűlt a bajunk a szerekkel - mondta Alekszandr Genken, az orosz válogatott edzője. - Versenyző­ink rendkívül fáradtan tornász­tak, a túl sok edzés miatt a fá­sultság jelei mutatkoztak raj­tuk. Nagyon remélem, hogy a szabadon választott gyakorla­tokkal kevesebb gondúnk lesz. NEM TÖRTÉNT CSODA... Az oroszok tragikus bemutat­kozása sem volt elegendő ah­hoz, hogy a magyar csapat megmaradjon az első tizenkét hely valamelyikén. A második versenynap után a kilencedik helyen álltak Vereckei István tanítványai, és az volt az egyet­len „reményük", hogy a viadal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék