Nemzeti Sport, 1996. augusztus (7. évfolyam, 209-237. szám)

1996-08-24 / 230. szám

VII. 230. • 1996. augusztus 24. 3. I SPORT 5 Siófoki Bányász-Újpesti TE Siófok, 19. V: Tóth V. (Horváth 0., Koch). Tiszta sor 2-3 Ha a bajnokság vé­gén járnánk, akkor tiszta sor... A Siófok eddig hazai pályán még nem szerzett pontot. Az Újpest eddig idegenben még nem vesztett pontot. A Siófok eddig még egyálta­lán nem szerzett pontot, pedig például az első fordulóban, a Ferencváros ellen volt erre esé­lye, mégis kikapott 3-2-re. • Az Újpest eddig még egyál­talán nem vesztett pontot, pe­dig az első fordulóban, az újonc III. Kér. ellen volt erre esélye, mégis győzött 3-2-re. A Siófok jelenleg - igaz, csak gólarányának köszönhe­tően - tizenötödik helyen áll a bajnoki táblázaton. Az Újpest jelenleg - igaz, csak gólarányának köszönhe­tően - az első helyen áll a baj­nokságban. Szóval, a Siófok még nem szerzett, az UTE még nem vesztett pontot. S ez most sem lesz másként. Hogy ez még csak a harma­dik forduló lesz? Akkor is. Sörös Jenő Sérült: -. Eltiltva: Bimbó Sérült: — Eltiltva: Vámosi 38 a®©=@©© CMS KÉSZÉI FERENC (Siófok): - A Fradi­nak és a Pécsnek is egyenrangú ellenfe­lei voltunk. Ahhoz azonban, hogy a ki­váló formában lévő UTE ellen megkezd­jük a pontgyűjtést, védekezésben sokat kell javulnunk. Per­sze az sem árt, ha az ellenfél kapuja előtt az eddigieknél job­ban összpontosí­tunk. NAGY LÁSZLÓ (Újpest): - A Siófok két vereséget szen­vedett, ezért bizo­nyára óriási becs­vággyal küzd majd ellenünk. Hazai pá­lyán megnyertük mindkét találkozón­kat, és arra készü­lünk, hogy idegen­ben is győzelemmel mutatkozzunk be. Ha pedig mindkét együttes győzelmre játszik, biztos, hogy jó meccset láthatnak a nézők. Zalaegerszeg-DVSC Epona Zalaegerszeg, 19. V: Kiss G. (Mező, Kaibás). Aprópénz 1-1 Zalaegerszegen megbüntették a csa­patot. Helyes. így kell ezt csinálni. Nincs futball, nincs „lóvé". Amúgy ez lehet a jövő út­ja: az apró teljesítményt csak aprópénzre válthatják a játé­kosok. A hónap végén aztán elgondolkodhatnak majd a kasszánál, hogy a „kaszá­lás" miért maradt el. Zalaegerszegen megbün­tették a csapatot. Helyes. Csupán az a kérdés, hogy ettől szombaton majd job­ban futballoznak-e a fiúk. S nem az-e a helyzet, hogy a csapat (mármint a mostani, Preisinger, Horváth Attila és Lendvai nélküli Zete) csak annyit tud, amennyit Újpes­ten a 0-5-ös meccsen produ­kált? Mert ha így van, akkor egész évben büntethetik a játékosokat. Attól sem lesznek jobbak. Sinkovics Gábor Sérült: Sztipánovics. Eltiltva: -. Sérült: Vida, Bernáth. Eltiltva: Gojan PUSZTAI LÁSZ­LÓ (ZTE): - Játékosa­im és a szakmai stáb részéről is nagy a fo­gadkozás, hogy az újpesti vereség után kiköszörüljük a csorbát. Nehéz dol­gunk lesz a Debrecen ellen, amely mellett az szól, hogy meg­maradtak éljátékosai. Minket támogat majd ellenben a ha­zai környezet. Min­denképpen győzel­met remélek csapa­tomtól. GARAMVÖLGYI LAJOS (DVSC): - Az elmúlt meccsen már biztató jeleket fedez­hettünk fel a csapat játékában. A Zalae­gerszeg otthonában veszélyes ellenfél, így a mérkőzést há­romesélyesnek tar­tom. Mi mindeneset­re mindent megte­szünk majd a jó eredmény elérésének érdekében. III. Kér. TVE—Győri ETO FC Hévízi út, vasárnap, 17. V: Pillér (Ábrahám, Hajdó). „Meg­shówzva" 2-2 így kell ezt csinálni kérem! Ha már foci nincs, legalább közönség legyen. Az ötlet egyszerűen nagy­szerű. Nem kell hozzá más, mint egy meccsszponzor, aki állja az álló-, és ülőhelyek árát. így aztán aki arra jár, jól jár. A néz(előd)őknek nem kell fizet­niük azért, hogy kardforgató, csatába induló római lovaska­tonákat lássanak, és, hogy - miután a futballisták kivet­kőznek tógáikból - végigszur­koljanak egy jó kis meccset. így kell ezt csinálni, kérem! A futballdélutánt show-val kell ízesíteni, így, ha netán meg is fekszi a gyomrunkat a menü, könnyebben emésztünk. Azért valljuk be: szíves örö­mest állnánk mi a számlát (lo­vastól, kardostól, katonástól, tógástól, meccsestől), ha biz­ton tudnánk: az ingyencirkusz FUTBALL-t is tartalmaz. Valami azt súgja: lesz ilyen műsorszám Óbudán. És nyer - a közönség. Göbölyös János Sérült: Lendvai, Novák. Eltiltva: Sérült: -. Eltiltva: -. jJiayTutá biiitsjéá GERGELY KÁ­ROLY (III. Kér. TVE): - Nagyon sze­retnénk, ha a csapat ezen a számunkra ünnepi vasárnapon az alkalomhoz illően szerepelne, és meg­nyerné a mérkőzést. Ez egyúttal azt is je­lentené, hogy végre elmozdulnánk a szá­munkra megalázó utolsó helyről. HAÁSZ SÁNDOR (Győr): - Vendéglá­tóink két vereség után első ízben ját­szanak felújított ott­honukban, ami min­den bizonnyal fokoz­ni fogja harcikedvü­ket, eíszántságukat. Ez kétféle hatást válthat ki, vagy erőn felül teljesítenek, vagy a túlzott akarás megbénítja őket. A mi célunk, hogy já­tékunkat rákénysze- rítsük ellenfelünkre, és megszerezzük a győzelmet. MTK FC-Ferencváros Úgy, mint legutóbb Legutóbb a tavalyi bajnokság utolsó forduló­jában találkozott egymással a két csapat, szintén a Népstadionban. Akkor az FTC már bajnok volt, s az MTK 2-1-es győzelemmel búcsúzott az idénytől, s harcolta ki az ötödik helyet. A két együttes szombaton délután szintén a Népstadionban találkozik. Garami József, a kék-fehérek edzője elmond­ta: szabadidejében igyekszik megnézni minden mérkőzést, így természetesen látta a Ferencvá­ros két legutóbbi találkozóját is.- A Kispest ellen valósággal sziporkázott a zöld-fehér csapat, míg a nemzetközi kupamér­kőzésen játékosait érthetően bénította a nagy hátrány - mondta az MTK mestere. - Minden­esetre annyit megállapíthattam, hogy az FTC az utóbbi időben is kitűnően játszik minden mér­kőzésén, és a legjobb magyar csapat. A mostani összecsapás igazi örökrangadónak ígérkezik, amelyen igyekszünk mindent megtenni a győ­zelem érdekében. Ami érdekesnek tűnhet, az az, hogy az MTK összeállításában ezúttal sem szerepel Illés Béla. Hogy miért?- Illés Bélát a Vasas ellen is csak csereként vettem figyelembe, ugyanis tekintettel kell lenni arra, hogy a játékos beteg volt, és ez még érző­dik teljesítményén - mondta Garami József. - Remélem, jól jön majd neki a rövid bajnoki szü­net, akkor pótolja majd a kimaradt edzéseket. De, most problémám van Hamar Istvánnal is, ő a Vasas ellen sérült meg, így neki is legfeljebb a kispadon jut majd hely. Á csapat pénteken délután a mérkőzés szín­helyén, a Népstadionban tartotta utolsó edzését. Valamennyi játékos bizakodott, mondván, ők nyerik a rangadót. Népstadion, 17, (TV). V: Varga S. (Szabó Zs., Tompos). Melyik Fradi játszik? A Kispest ellen parádézott a Ferencváros. Ré­gen látták ilyen kevesen a rangadót, ám az a ki­lencezer ember, aki ott volt az Üllői úton, elége­detten állapította meg, hogy a Fradi itthon újra a régi. Aztán persze jött a szerda... Most megint hazai vizekre eveznek a zöld-fehér fiúk, itt a lehe­tőség a Kispest ellen abbahagyott gólgyártás foly­tatására. Az MTK ellen ez aligha lesz könnyű. Rengeteg gondja akad Novák Dezsőnek. Nemcsak lelkileg kell felráznia csapatát, jó né­hány sérültje is van. ♦ Nem a legjobb pillanatban játszanak az egyik legnagyobb rivális ellen...- Nincs mit tenni, az élet megy tovább és ne­künk szombaton le kell győznünk az MTK-t. Úgy gondolom, a három nap eíég volt ahhoz, hogy a já­tékosaim regenerálódjanak. Sportemberekről van szó, akiknek túl kell magukat tenni a kudarcokon. Biztos vagyok benne, hogy szombaton nem látszó- dik majd rajtuk az idegi és fizikai fáradtság. ♦ Ezek szerint optimista?- Természetesen bizakodó vagyok, bár tu­dom, hogy nagyon nehéz meccs előtt állunk. Az MTK-nak nagyszerű a játékosállománya. De ne­künk rendkívül fontos most a sikerélmény. ♦ Meg sem fordul a fejében, hogy szerda után szombaton is kudarcélmény éri?- Háromesélyes a meccs, és ebben a vereség is benne van, de bízom a csapatban. ♦ Mi a helyzet a sérültekkel?- Hajdúnak a térde fáj, még nem tudni, mennyire komoly a baj, Szűcs lába meghúzó­dott, továbbra sincs rendben Simon, Nyilas, Kuznyecov és Limperger. Nem tudom igazán, mi van Lisztessel, mert ahogy játszott, abból akár arra is következtethetnék, hogy még min­dig fáj a lába... S. G. Bizonyító sztárok 3-2 Sérült: Hamar, Füle, Csertői. Eltiltva: -. Egy évvel ezelőtt erre a mérkőzésre ferencvárosi győ­zelmet tippeltem volna. Ma, normális körülmények között, a legvalószínűbb a döntetlen lenne. Döntetlen, mert az MTK alaposan megerősödött, nemcsak játékosokkal, hanem egy tapasztalt edzővel is. Már most bármiben lefogadom, hogy ez a két csapat fut majd versenyt az első helyért. Normális körülmények kö­zött tehát iksz várható, de er­ről most nem beszélhetünk, mert a zöld-fehérekből sokat kivett a szerdai kupameccs, így máris a kék-fehérek javára billen a mérleg. Az is mellet­tük szól, hogy csaknem min­den posztra két játékos pályá­zik. Nem hiszem, hogy Prei­singer, Illés vagy Hamar meg­elégszik a kispaddal, vagy az előző fordulókban kezdők gyenge játékukkal megkoc­káztatnák, hogy kikerüljenek a csapatból. A sztárok bizo­nyítanak, ezzel egy góllal nyer az MTK. Lázár Lajos Sérült: Hajdú, Szűcs, Simon, Nyilas, Kuznyecov, Limperger. Eltiltva: -. jjgEjraSBI BSEfiEEl (33 Szópárbaj LÓRINCZ EMIL:- Ránk, védőkre kü­lönösen nagy feladat hárul majd, hiszen a Ferencváros élet- veszélyesen támad. Ha mi hátul kihúz­zuk, már csak az kell, hogy ellentáma­dásaink sikeresek le­gyenek. A magam részéről természete­sen MTK-győzelmet várok az örökranga­dón. TELEK ANDRÁS:- Nincs más válasz­tásunk, minthogy itt­hon javítsunk. Nem lesz könnyű dol­gunk, hiszen ott vol­tam hétfőn a Fáy ut­cában és láttam az MTK-t. Jó csapat, de nem legyőzhetetlen ellenfél... Szoros meccsen egy gólos győzelmet várok. Kispest-HFC—Pécsi MFC Bozsik stadion, vasárnap, 19. V: Márton (Arany, Bukovics). Összesítés­sel... 2-0 Nincs tartása a csapatnak, nincs önbizalmuk a játékosok­nak, már nem harapnak úgy a fiatalok, mint a tavasszal, az akkori lelkesedésből őszre semmi nem maradt. Ilyen és ehhez hasonló negatívumokat kevés kockázattal fel lehetett sorolni a Kispestről, őszi telje­sítménye alapján. Először két NB 11-es együttessel szemben kiesett a Magyar Kupából. Az­tán a KEK-selejtező első mér­kőzésén csak minimális előnyt tudott szerezni macedón el­lenfelével szemben. A bajnoki rajton otthonában nem bírt a Vasassal, mi több, inkább az angyalföldieknek állt a meccs. Az Üllői úti stadionban pilla­natok alatt összeomlott az együttes. E tényezőket szám­ba véve a mérkőzés favoritja a PMFC lenne. Ám csütörtökön a Kispest már megcsillantott valamit korábbi erényeiből, s 2-0-ás összesítéssel főtáblára jutott a KEK-ben. Skopjében sokat romlottak a pécsiek esé­lyei. .. Budai Miklós Románéit Azoitei Tököli Ulrich (Vigh) Kislörincz Győri Brindás Szabados Di Sérült: -. Eltiltva: -. TÖRÖK PÉTER (Kispest): - Szurko­lok Géléi Józsefnek és a Pécsnek, hogy ismét jó csapatuk le­gyen. Persze azért méginkább szurko­lok, hogy ez ne a va­sárnapi meccsen mu­tatkozzon meg elő­ször. A kupasiker nekünk lökést adhat, így azt várom, hogy szurkolóink segítsé­gével legyőzzük a PMFC-t. GÉLÉI JÓZSEF (Pécs): - A Kispest ugyan gyengébben kezdett a bajnokság­ban, de a csütörtöki kupasikere igazolta, hogy ez a fiatal gár­da is képes jó játék­ra. Nálunk az a gond, hogy a hirte­len, sok helyről iga­zolt játékosokból ál­ló csapatom még mindig keresi önma­gát. Mindezek ellen­ére bízom a pont­szerzésben.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék