Nemzeti Sport, 2000. augusztus (11. évfolyam, 209-238. szám)

2000-08-24 / 231. szám

2000. augusztus 24., csütörtök SYDNEY 2000 NEMZETI SPORT 13 Patakfalvy Miklós vallja, ha a felkészülés a versenyző tervei szerint alakul, József bárkit le tud győzni Huang Csin-hsziung az 58 kg-os férfiak között, vagyis Salim József súlycsoportjá­ban lett világbajnok három éve, Hongkongban. A taj­vani fiatalembernek egyéb­ként nem ez az egyetlen vb- érme, hiszen 1995-ben Ma­nilából bronzot vihetett ha­za, és Sydneyből sem sze­retne üres kézzel távozni. Szeung Tae Dzsin és Dzse Kjung Kim szintén koreai­ak, ám ők már a régebbi ge­nerációt képviselik. Az előbbi könnyűsúlyú ver­senyzőnek három világbaj­noki címe biztosítja, hogy mára a sportág legna­gyobbjai között emlegetik. S amit Szeung Tae Dzsin neve jelent a könnyűsúlyú- ak között, azt jelenti Dzse Kjung Kim említése a ne­hézsúlyúaknái. Gábriel Esparza ugyancsak a magyar versenyző súlycso­portjának egyik kiemelke­dő egyénisége. A spanyol tékvandós háromszoros Európa-bajnok, vb-ezüst- érmes és Világkupa-győze­lemmel is büszkélkedhet. Nem véletlen, hogy a syd­neyi favoritok között emle­getik. Salim Gergely nem más, mint József öccse, aki testvérével ellentétben már búcsút in­tett az élsportnak. Az ered­ménylistája azonban ha le­het, még a bátyjáénál is im- pozánsabb, volt világbaj­nok (Athén, 1991), vb-2. (New York, 1993), és immár magyar színekben vb-3. (Manila, 1995). Emellett háromszoros Európa-baj­nok, valamint Barceloná­ban, ahol olimpiai bemuta­tó sportként szerepelt a WTF-tékvandó, első lett a súlycsoportjában. Mjung Szűk Dzsung, akinek nő létére olyan eredmény- listája van, amelyet sok fér­fiversenyző is szívesen elfo­gadna. A nehézsúlyú koreai tékvandós ugyanis kétsze­res világbajnok. Elena Benitez világ- és há­romszoros Európa-bajnok spanyol versenyző, aki az elsősorban koreaiak ural­ta harcművészei ágazat­ban állta meg a helyét, mint ahogyan honfitársai, Coral Distuer (világ- és Európa-bajnok) és Eliza- bet Delgado (világbajnok) is tették. Engrich Mariann a magyar tékvandó kiemelkedő alak­ja volt, akit nagyon fiata­lon, tragikus hirtelenséggel' ragadott el á halál. A két­szeres vb-győztes Európa- bajnokságon is fölállhatott a dobogó tetejére, és életé­ben senki sem tudta legyőz­ni a hazai bajnokságokon. 1987-ben az Év sportolója- választáson is nyerni tu­dott, ami sem előtte, sem utána sem sikerült még egyetlen küzdősportot űző versenyzőnőnek. WTF-tékvandó Program: szeptember 27-30.: férfi 58 kg, 68 kg, 80 kg, +80 kg; női 49 kg, 57 kg, 67 kg, +67 kg - Sydney, State Sports Centre Egy kis szerencse azért nem árt majd a sorsolásnál Az NS szakértője; Hórvölgyi Eszter Éremszerzés reményében utazhat I vandósport egyetlen ma­gyar olimpiai résztvevője, Salim József. Na persze, nincs ezen mit csodálkozni, hiszen csupán kedden érkezett meg Los Angelesből, márpedig az időeltolódás miatt néhány napra még a legedzettebb szervezetnek is szüksége van az átálláshoz. Ráadásul a Salim testvérek idősebbike a jelenlegi állomáshelyére, a budai edzőtáborba megbe­szélt találkozó előtt már túl­esett egy edzésen is.- Alig érkezett meg és már gyakorolt?- Sőt, mivel hajnalban fel­ébredtem, futással kezdtem a napot.- Akkor érthető, hogy ál­mos.- Igen, egy kicsit hiányzik a pihenés, és még a térdem sem heverte ki a hosszú utazást. Túl sokat kellett ülni a repü­lőgépen.- Az öccse, egyhen edzőtár­sa, aki a játékokra is elkíséri, nem tartott önnel?- Gergő csak a jövő héten tud csatlakozni hozzám. Ad­dig három magyar juniorver­senyző segít a felkészülésben. Ismerem őket, hiszen május­ban, amikor itt jártam, ugyan­csak velük edzettem, nagyon ügyesek.- Várja már az olimpiát?- Nagyon.- Nem zavarja, hogy bárho­vá is megy, mindenhol Syd- neyről faggatják?- Ezért is jó ez a budai edzőtábor, itt egy kicsit elvo­nulhatok a világ elől, hogy csak a feladatomra koncent­ráljak. Azt ugyan nem tudom, hogyan végződik számomra az olimpia, azt azonban igen, hogy mit szeretnék elérni, és hogy ez sikerüljön, mindent meg akarok tenni. Salim József Született: 1967. május 15., Budapest Klubja: House of Taek- wondo (USA), MTK Legjobb eredményei: vb-2. (1991), 3x Európa- bajnok (1986-1992), 2x Eb-3. (1988, 2000), junior Európa-bajnok (1984), lx dán bajnok (1983-1995), magyar bajnok (1986) Salim József a budai edzőtáborban végzi az utolsó simításokat az ausztráliai utazás előtt A versenyző ideje betáblá­zott, hiszen az ebédszünet, na és egy kis csendespihenő után újabb tréning vár rá. Patak­falvy Miklós szövetségi kapi­tánynak viszont van ideje esélylatolgatásra. Igaz, ő sem igazán kipihent, mivel csupán a napokban érkezett meg az Egyesült Államokból, ahol a feleségével nyaraltak. Az él­ménybeszámoló után persze azonnal a tékvandóra terelő­dik a szó.- Az idei éve nagyon jól si­került Józsinak, hiszen bronz­érmes lett az Európa-bajnok- ságon, méghozzá úgy, hogy a görög, vagyis hazai versenyző ütötte el a döntőbe jutástól. Aztán második lett a nyílt USA-bajnokságon, és az egyik legnehezebb versenyen, a nyílt koreai bajnokságon is - mond­ta a kapitány. - Ráadásul Ko­reában kétszer is edzőtáboroz­hatott, ami szintén nagyon so­kat lendített a felkészülésén. Szóval igazán kedvezőek a je­lek az olimpia előtt.- Senki sem szeret ilyen ke­véssel a rajt előtt az esélyekről beszélni, megtenné mégis, hogy megnevezi a súlycsoport legnagyobb egyéniségeit?- Józsit mindenképpen ide sorolom, és nem elfogultság­ból. Egy kis szerencsével, ami ebben az esetben a jó sorsolást jelenti, jó eredményű érhet el.- Ki az, akit szívesen látna a selejtezők során versenyzője ellenfelei között, és kit szeretné­nek mindenképpen elkerülni?- Ennyire részletesen még nem merültem bele, és szerin­tem Józsi sem rágódik ezen. Ami biztos, lélektani előnyt jelent olyan valaki ellen kez­deni, akit korábban már le­győzött. Persze könnyű ve- télytársa nincs, hiszen mind­össze tizenhárom tagú az 58 kilogrammos súlycsoport. De ha ragaszkodik a nevekhez, nem ártana, ha az első két ka­nyarban elkerülné a tajvani világbajnokot, Huang Csin- hsziungot, vagy a háromszo­ros Európa-bajnokot, a spa­nyol Gábriel Esparzát. Ha Jó­zsinak úgy sikerül a felkészü­lése, ahogyan elképzelte, már­pedig eddig minden terv sze­rint halad, akkor bárkit le tud győzni Sydneyben. „Azt hiszem, nem túlzók, ha azt mondom, hogy a ték­vandó egyike azoknak a sportágaknak, ahol a legne­hezebb volt kiharcolni az olimpiai részvételt. Mind­össze két versenyen lehetett ugyanis repülőjegyet szerez­ni Sydneybe, a világ-, és a kontinentális kvalifikáción. Az előbbin az arany-, az ezüst-, valamint a két bronz­érmes, míg az utóbbin csu­pán az első két helyezett vív­ta ki az indulást. Egyszóval aki pástra lép­het a sportág első olimpiá­ján, az tényleg a WTF- tékvandó krémjébe tartozik. Magyar részről egy ver­senyzőnek, Salim Józsefnek sikerült mindez, aki meg­nyerte a stockholmi európai kvalifikációt. Józsi súlycsoportjában tizenhármán lesznek, és kö­zülük kiemelkedik a spanyol Gábriel Esparza, a Fülöp- szigeteki Roberto Cruz, az amerikai Juan Morino, nem is beszélve a görög Mikalisz Muruszoszról, aki az idei, patraszi Európa-bajnoksá- gon a döntőbe jutástól ütötte el Józsit. Na, és ki ne felejt­sem a sorból a világbajnok tajvani Huang Csin-hsziun- got. Az igazság azonban az, hogy a női mezőnyről sokkal többet tudok, hiszen velük együtt versenyzem. A nevek alapján a 49 kilogrammos súlycsoport lesz az egyik leg­erősebb, az, amelyben én is indulni szoktam. Érdemes lesz odafigyelni az amerikai Key Pára, a dán Hanna Poulsenre, vagy a német Fadime Helvicogloura. Egy súlycsoporttal följebb egy koreai versenyzőnő, Dzsung Dzse Eung emelkedik ki a többiek közül lenyűgöző technikai tudásával, míg 67 kilóban a spanyol Elena Benitez a favorit. Visszatérve még egy kicsit Józsihoz, érdekes, hogy egy éve, amikor Amerikában jár­tunk egy versenyen, és ven­dégül látott bennünket, a la­kásának minden jól látható pontjára apró emlékeztetők voltak ragasztgatva olyan feliratokkal, hogy „Ott le­szek az olimpián!”, vagy „Érmet nyerek Sydneyben!”. Es el is jutott az olimpiára, bebizonyítva, hogy ha az em­ber valamit igazán akar, el tudja érni. Nagyon drukko­lok neki, hogy a többi kíván­sága is teljesüljön.” Hórvölgyi Eszter, Európa- bajnoki ezüstérmes ték­vandós, az utánpótlás-válo­gatott edzője Az összeállítást készítette: Csanálosi Beáta Safen József: Tudom, hogy mit szeretnék elérni a sydneyi ofenpián V y 4 Legnagyobb egyéniségek ............................ -- ...... - ■ .. .. ... .........

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék