Nemzeti Ujság, 1932. szeptember (14. évfolyam, 195-219. szám)

1932-09-25 / 215. szám

28 NEMZETI ÚJSÁG Vasárnap, 1932 szeptember 25. nagry dij; hétfő: A nagy dij; kedd: ElőforduLhat a legjobb családok ban is; szerda: A nagy di;i; csü­törtök': Előfordulhat a legjobb családokban is; péntek: A nagy dij; szombat: Candida; vasárnap délután: Farkasverem; vasárnap este: A nagy dij. (Fél 4, háromnegyed 8). KIRÁLY SZÍNHÁZ. Szombat és vasárnap este: Üdvöske. (8). FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ. Egész héten minden este és vasárnap délután: Manói ita. (Fél 4, 8). PESTI SZÍNHÁZ. Vasárnap este: Tavaszi álom; hétfő, kedd: A teve; szerda: Tavaszi álom; csü­törtök, péntek szombat: A teve; vasárnap délután: Tavaszi álom; vesárnap este: A teve. (4, 8). LABR1ÖLA SZINH4Z-VARIETÉ. Egész héten minden este és szerda, szombat, vasárnap délután: nemzetközi varieté miisor. (4, 8). ANDRÁSSY-UTI SZÍNPAD. Egész héten min­den este és vasárnap délután: Bajor Gizi és Törzs Jenő vendégjátéka. Nagy Endre konferál. Bolond* világ. Nem divat a sorelem! (4, Dl TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD. TőlGnk tanulhat, nak . . .! Karinthy Frigyes, Rótt Sándor. Rajna Alice, Boross Géza és Gárdonyi Lajos felléptével, őfensége szórakozik. Hacsck és Sajó. Politika óh . . .! Minden szombat, vasár- és ünnepnap dél­után a teljes esti műsor. (4. 9). BETHLEN-TÉRI SZÍNPAD. (Telefon: 44-3-71,.) Minden este és csütörtök, szombat, vasárnap dél­után: Csókos regiment. Énekes és táncos revü a régi kalor.avilágból. (Fél 6. fél 9). Vasárnap dél­után 3 órakor gyermekolőadás. KOMÉDIA ORFEUM. Salamon Béla 2 bohózat­ban. Tábori, Solti, Herceg, Lengyel G.. Érckövy, Förstner Magda. Kezdete mindennap fél 9.# va­sár- és ünnepnapokon délután fél 5 órakor is. STEINHARDT SZÍNPAD. (VIII.. Rákóczi-ut 63. Telefon: 429—74.) Szeptemberi uj megnyitómiisor. Bohózatok. Tréfák. Varietészámok. Steinhardt nj kuplékkal. Kezdete este háromnegyed 9 órakor, vasár- és ünnepnap délután háromnegyed 5 órakor. MODERN KABARÉ. (VII.. Akácfa-utca 4. Te­lefon: 401—54.) Kabos Gyula, Szász Ila. Fekete Pál. Ujváry Lajos és Bcrczy Géza bohózatokban. (Fél 5. fél 9). PAPAGÁJ. Cabaret-dancing. Pazar műsor. Kez­dete 11 órakor. filmszínházak — Akar ingyen Parisba repülni? Nagy Pá­lyázatot hirdet a Cidna Nemzetközi Légifor­galmi Rt. karöltve a Radius Metro Filmpalo­tával a közeljövőben bemutatásra kerülő Égi titánok című filmóriással kapcsolatban, mely­nek főszerepeit Wallace Beery és Clark Gable játsszák. A pályázat föltételeit legközelebb fal­ragaszokon és újsághirdetésekben fogják közzé­tenni. A dij: ingyen utazás Póriéba és vissza a Cidna hatalmas utasszállító repülőgépén. MozgófénykőpsxInTtázak műsora APOLLO. Erzeébet-körut 45. Tel.: 41-9 02 , 42-9-46. Nem kérdem ki vagytl — Híradók. Előadások kezdete hétköznap 4. 6, 8 10, vasárnap 2, 4. 6, 8, 10 órakor. Az első előadás mindennap fél- helyárakkal. FORUM. Kossuth L. n. 18. Tel.: 89-7-07, 89-5-43. Udvari bál. A fény és pompa filmje. Híradók. Előadások lezdete hétköznap 4, 6. 8. 10, va­sárnap 2, 4. 6, 8, 10 órakor. Az első előadás mindennap félhelyárakkal. DÉCSI. Teréz-körut 28. Tel.; 25-9-52 és 21-3-43. Sárga passzus. Filmregény. — Híradók. — Előadások kezdete hétköznap 4. 6, 8. 10, va­sárnap 2, 4, 6, 8, 10 órakor. Az első előadás mindennap félhelyárakkal. PALACE. Erzsébet-körut 8. szám. Tel.: 36-5-23. A csókattasé. Fősz.: Eggerth M.. Slezák Leó. Fox- és Magyar Híradó. — Előadások kezdete hétköznap 4, 6, 8. 10, vasárnap 2. 4. 6, 8. 10 Az első előadás mindennap félhedyáraikal. OMNIA. Kölcsey utca 2. szám. Tel.: 30-1-25. A sárga passzus. Filmregény. — Híradók. — Előadások kezdete hétköznap 4. .6, 8. 10. va­sárnap 2, 4. 6. 8. 10 órakor. Az első előadás mindennap félhelyárakkal. CORSO. Váci-utca 9. szám. Telefon: 87—4—02. A sárga passzus. Filmregény. — Híradók. — Előadások kezdete mindennap háromnegyed 4. háromnegyed 6. háromnegyed 8. háromnegyed 10. A hétköznapi első előadás félhelyárakkal. * 7 * * 10 CITY FILMSZÍNHÁZ. Vilmos esászár-ut 36—38. Telefon: 11—1—40.) Quick. Fősz.: Lilian Harvey és Hans Albers. — Híradók. — Előadások kezdete hétköznap 4, 6. 8 és 10, vasárnap 2. 4. 6, 8 és 10 órakor. Az első előadások félhelyárakkal. CORVIN FILMSZÍNHÁZ. (József-körut és Ollói, ut sarok. Telefon 389—88 és 395—84.) Quick. Fősz.: Hans Albers és Lilian Harvey. — Hangos Hiraűó. Előadások kezdete hétköznapokon fél 6. fél 8 és fél 10, vasár- és ünnepnapokon fél 4, fél 6, fél 8 és fél 10 órakor. FÉSZEK MOZGÓ. (József-körut 70. Telefon: 469—40.) A képviselő nr barátnője. Fősz.: Joan Crawford. — Stan és Pan, az Idegenlégió gyöngye. Vígjáték — Hangos Magyar Világhlradó. — Előadások kezdete hétköznapokon 4, háromnegyed 7 és háromnegyed 10 órakor, vasár- és ünnepnapo­kon fél 3 órától folytatólagosan. — Vasárnap dél­előtt 10-től burlesi:kmatlné. HOMEROS MOZGÓ. (Bermina-ut 7. Telefon: 961—00.) A végzet embere. Edgár Walace regénye. — A titokzatos énekes. Turjansky rendezése. — Hangos Magyar Híradó. — Előadások kezdete hétköznapokon fél 5, 7 és fél 10, vasár- és ünnep­napokon 2, fél 5, 7 és fél 1) órakor. — Szép időben 7 órától a kertben. KAMARA MOZGÓ. (Dohány- ós Nyár-utca sa­rok. Telefon: 440—27.) Nem kérdem ki vagy. Ren­dezte Bolváry Géza. Fősz.: Gustav Fröhlich. Liane Haid és Szőke Szakáll. — Hangos Magyar Vllág- hiradó. — Előadások kezdete hétköznap 4, 6. 8 és 10, vasár- és ünnepnap 2, 4. 6, 8 és 10 órakor. Az első előadás naponta félhelyárakkal. KORONA MOZGÓ. (I.. Attila-körut 15. Telefon: 533—18.) Az elveszett ember. Fősz.: Werner Kraus. — A felfordult kastély. Fősz.: Bársony Rózsi és Willy Frilsch. — Híradók. — Előadások kezdető hétköznap 5. egynegyed 7, háromnegyed 8 és egy­negyed 10 órakor. Vasárnap fél 3 órától folyta­tólagosan Az első előadás mérsékelt helyárakkal. PATRIA MOZGÓ. (Népszinház-utca 13. Telefon: 456—73.) A képviselő nr barátnője. FŐ6Z.: Joan Crawford. — Johnny ellopja Európát. Fősz.: Harry Piel. — Híradók. — Előadások kezdete hét­köznap 4, háromnegyed 7 és háromnegyed 10 óra­kor. Vasárnap fél 3 órától folytatólagosan. Filmpalota --------- 22—24. Telefon: 220—98 és 292—50.) Második hétre pro­longálva! Jolinnv Weissmüller világfilmje: Tarzan, az őserdők ura. Rendezte W. S. van Dyke. — Metro —Goldwyn—Mayer Világhlradó. — Magyar Hangos Vllághiradö. — Előadások kezdete hétköz­napokon 2—6-ig folytatólagosan, azután 6. 8 és 10 órakor, vasárnap 1—4-ig folytatólagosan azután 4. 6, 8 és 10 órakor. , SIMPL0N MOZGÓ. (1.. Horthy Miklós-ut 39. Telefon: 691—89.) Halló, Itt szerelem és a fényes kísérő miTfior. — Híradók. — Előadások kezdete 5, egynegyed 8 és fél 10 órakor, vasárnap 2 órától folytatólagosan. UFA FILMSZÍNHÁZ. (Teréz-körut 60. Telefon: 197—67 és 197—68.) Egy különös éjszaka. Vígjáték. Fősz.: AnDy Ondra, Hermann Thimig és Ralph A. Roberts. — Mozgás a természetben. Kulturfilm. — Híradók. — Előadások kezdete hétköznap 4. 6. 8 és 10 órakor. A i órai előadás félhelyárakkal. Vasár­ás ünnepnap 2—6-ig folytatólag félhelyárakkal. azután 6, 8 és 10 órakor. URÁNIA FILMSZÍNHÁZ. (Rákóczi-ut 21. Tele­fon: 460—45 és 460—46.) Egy különös éjszaka. Vig játék. Fősz.: Anny Ondra, Hermann Tűimig és Ralph A. Roberte. — Mozgás a természetben. Kul­turfilm. — Híradó. — Előadáso-k kezdete hétköznap fél 4. fél 6, fé.l 8 és fél 10 órakor. A fél 4 órai előadás félhelyárakkal. Vasár- és ünnepnap fél 2— fél 6-ig folytatólag félhelyárakkal, azután fél 6, fél 8 és fél 10 órakor. nüniici Mire készül a Stúdió ? Jövő vasárnap Pécsről közvetít a rádió szü­reti mulatságot. Később Tőkés Anna ég Csor- tos Gyula tart előadóestet. Végül a bécsi mű­sort redőzi a Stúdió. Hétfőn Kiss Ferenc ren­dez színdarabot a Stúdióban. Kedden a Budai Dalárda hangversenye után az cxpeiraházi zene­kar muzsikál. Szerdán Mocsányi és Lakos mó- kázása után a Liszt Egyesület ad hangver­senyt. Csütörtökön Odry rendezi az október 6-i emlékünnepséget. Pénteken Lendvai István olvassa fel Pasteur c. elbeszélését. Este a Budapesti Hangverseny Zenekar játéka' után a Melles-vonósnégyes hangversenyez Dolmányt Ernő dr. közreműködésével. Szombaton Hege­dűs Tibor rendez vidám magyar estet. Az „Emmy“ előadásának kísérleti közvetítése a Vígszínházból Közvetítés- és játéktechnikai szempont­ból egyaránt nagy érdeklődéssel tekinte­nek rádiós szakkörökben, a stúdió keddi színmű közvetítése elé. Ez lesz ugyanis az első eset, hogy a rádió prózai, helye­sebben : _ nem zenés drámai mű színházi előadásának közvetítését kísérli meg! A magyar rádió kedden, szeptember 27-én tesz kísérletet alapos előkészítés után az „Emmy“ színházi közvetítésével, mert az alapkörülmények szokatlanul kedvezőek. Az aránylag kicsire rendezett színpad nagyon kedvez a mikrofonfel- állitás és mikrofonj áték feltételeinek, inig a darab mikrofonhoz-igazitása és studiószerü rendezése tekintetében sze­rencsés körülmény, hogy Hegedűs Tibor, a rendező személyében találkozik a szín­padi szakember és a bő stúdió-tapaszta­lattal rendelkező mikrofonrendező. A tegnap este megtartott mikrofon­próba, az eddigi külföldi eredményekhez képest, meglepően jól sikerült s igy re­mélhető, hogy a rádióhallgatóközönség teljesen illuziótkeltő közvetítésben gyö­nyörködhetik. Vasárnap szeptember 25. 9: Hírek, kozmetika, 10,30: Erzsébet királyné szobrának leleplezése (helyszíni közvetítés). — Utána: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállás­jelentés. — Majd a Mándits szalonzenekar hangversenye. — E hangverseny szünetében: „Itádiókrónika.“ Elmondja Papp Jenő. 3: A m. kir. földmivelésügyi minisztérium rádióelő­adássorozata. Székács Elemér: „Időszerű gaz­dasági tanácsadó.“ 3.45: A m. kir. 1. honvéd­gyalogezred fuvószenekarának híUigversonye. —• 4.45: Pontos időjelzés, id ő j árás j elöntés. Utána: Harsányi Zsolt előadása: „Madách Imre első szerebne“. 5.15: Id. Kiss Béla és cigányzenekarának hangversenye. — 6.15: A Budapesti Hangverseny Zenekar hangver­senye. Karnagy Berg Ottó. — 7.45: Sport és lóversenyeredmények. 8: Közvetítés a Fővárosi Operettszinházból. „Manolita“. Operett három felvonásban. Szövegét irta Harmath Imre. Ze­néjét szerezte Fényes Szabolcs. — Utána kb­11.10: Pontos időjelzés, sporteredményeik. — Majd Rigó Jancsi és oigá;nyzenekarának hang­versenye Vargha Imre énekszámaival. — Buda­pest II. 10: Egyházi zene és szentbeszéd az Egyetemi-templomból. Szentbeszédet mond Tóth Tihamér dr c. apát, egyetemi tanár, papnöveldéi kormányzó. — 11.15: Evangélikus istentisztelet a Bécsikapu-téri templomból. Prédikál Duszik Lajos miskolci esporeslelikész, — 3 órától 3.45-ig: Gramofonhangversemy. — 6.15-tői éjfélig: Azonos Budapest I. műsorával. — Telefon Hírmondó: 3 órától 3.45-ig gramo­fon] hangverseny. Egyébként azonos. Hétfő — szeptember 26. — 9.15: Hangverseny. Közreműködik: Dóczy Etelka (zongora), Fiedler Klára (gordonka) és Vágó Ilus (ének). — Közben 9.30: Hirek. — HJL0: Vízállásjelentés. — 12: Déli harangszó az Egyetemi templomból, időjárásjelentés. — 12.05: Gramofonhangverseny. — Közben 12.25: Hirek. — 1: Pontos időjelzés, időjárás- és víz­állásjelentés. — 2.45: Hirek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek. — 4: Asszonyok ta­nácsadója (Arányi Mária előadása). — 4.45: Pontos időjelzés, idő járás jelentés, hirek. — 5: Bethlen Margit grófnő előadása: „Példabeszé­dek“. — 5.30: A Weidinger szalonzenekar hangversenye. — 6.45: Német nyelvoktatás (Szentgyürgyi Ede dr.) — 7.15: Magyari Imre és cigányzenekarának hangversenye. — 8.20: Pontos időjezés, hirek. — 8.35: Dohnányi Ernő: „A vajda tornya“ c. operájából részletek: I. felvonás második része és a II. felvonás. Köz­reműködik: Bndanovits Mária, Marschaíkó Rózsi, Székelyhidy Ferenc, Szende Ferenc, To­ronyi Gyula és a m. kir. Operaház tagjaiból alakult zenekar. Vezényel a szerző. Ismertető előadást tart: Papp Viktor. — Utána kb. 10: Időjárásjelentés. — Majd: Borend Endre sza­lon- és jazz zenekarának, valamint Horváth Gyula cigányzenekarának hangversenye, Kal­már Pál énekszámaival. — Budapest II. 7.15- től éjfélig: Azonos Budapest I. műsorával. — Telefon Hírmondó. A műsor egész nap azonos Budapest I. műsorával. LÓVERSENY Az őszi lovasmérkőzések harmadik napja Pauly Hartmanné és Éber Amália holtversenyben nyerték a vadászugratást Az őszi lovasmérkőzések szombati küzdelmei az előző két nap értékes sportjával folytak le. Nagy tetszést váltott ki különösen az Urlovas- nők vadászugratása, melyben Pauly Hartman­né és Éber Amália vívtak izgalmas harcot. A nagyszerű küzdelem végül is holtversennyel ért véget a két bravúros hölgy lovas között. Nem kevésbé volt érdekes az Urlovasok díj­ugratása, melynek dicsőségét Platthy József szerezte meg, a második és harmadik helyen végző Binder Ottó előtt. A négynapos mérkő­zéseket holnap — vasárnap — fejezik be. A zárónap eseménye az urlovasok ezévi bajnok­sága lesz, amely iránt már napok óta fokozott érdeklődés nyilvánult meg a főváros lovas társadalmában. Jelentős száma a programnak a bravnrugratás is. A bravurugratás folyton emelkedő akadályokon kerül dűlőre s nem le­hetetlen, hogy a pompás formában lévő ur- lovasaink ezúttal újabb rekordot állítanak fel. Részletes eredmény a következő: Urlovasok díjugratása. 1. Platthy József Grófnő, lov. Túl., 2. Pásztói istálló Terlinde, lov. Binder Ottó, 3. Pásztói istálló Olga, lov. Binder Ottó, 4. Szt. György-istálló Ke ve, lov. Endrődy Ágoston, 5. Szt. György-istálló Erdő, lov. Schaurek Ottmár. Urlovasnők vadászugratása. 1. Szt. Hubertus coneours-istálló Leonidas, lov. Éber Amália, 2. Hungária concours-istálló Erőszak, lov. Pauly Hartmanné, 3. Hungária concours-istálló Le­vendula, lov. Pauly Hartmanné, 4. Verebély Eleonóra Bóbita, lov. Túl. Budapesti lóversenyek Tempó nyerte az Esterházy dijat Az Esterházy díjban a nagyszerű Tempó ellen csak Rendes és Nimolé álltak ki az első klasszis számottévő lovai közül s bár Tempó biztosan uralta őket a verseny egész tartama alatt, mind a két ló derekasan viselte magát s újból megpecséltck magas klasszisukat. Aderno biztosan verte Canadárt. Dorna, úgy látszik, erősen dekadál, mert rossz harmadik lett. A Handicapben Máramaros váltotta be régi esedékességét. Bellevue-xtok szerencséje volt, hogy Vadvirág a tizenhárma« mezőny legszéléről indult, mert jobb startiszámmal alighanem ez lett volna a nyerő. Szép küzde­lem után dőlt el az Eladóverseny Emlék ja­vára a favorit Fonólány-nyal szemben. Részletes eredmény a következő: I. Kétéves nyeretlenek versenye. 1. Lesvári m. Aderno (2 és fél) Balog. 2. Canada (3) Esch. 3. Dorna (1 és fél) Csapiár. F. m.: Szép Angyal. Ro­mok, Szilaj. Grumpy. Leonora. 1 és félül.. 1 h. Tot.: 10:37, 72, 13, 12. IX. Handicap. 1. Pauly H. százados Máramaros (8) Voolbert. 2. Ősi eső né (8) Tóth A. 3. Relly (5) Kollár. F. tn.: Flamen, Rabló, Corvinus, Puszta, Pici, Suta. Naplemente. Kobenzl. Fogas. Nyakh., 2 h. Tot.: 10:114, 34 . 29 , 21. XXI. Estorhíuy-dij. 1. Hajdú D. Tempo (4:10) Blackburn. 2. Nimolé (4) Hulme. 3 Rendes (3) Gu­tái. F. m.: Tihany. Habar!, ötnegyedh.. ötne­gyedé Tot.: 10:14, 12. 15. IV. Welter-handicap. 1. Astoria-let. Bellevue (2) Scho.ibal. 2. Vadvirág (5) Tóth A. 3. Százszorszép (6) Vrabol. F. m.: Mai nap. Add oda. Szittya. Ba­rátnő, Urfi. Állagra, Bonyodalom. Napfolt. Arme Gredil, Goodlnek. ötnegyedh., háromnegyedh. Tot.: 10:38, 18 . 25. 54. Kettösfogadás: 426.50. V. Eladóverseny. 1. Hódy R. dr. Emlék (4) Kl'imscha. 2. Fonólány (8:10) Tamási. 3. Afrieanns (3) Karaién T. F. m.: Baksis, Semper. Párduc. Tot.: 10:42. 21. 18. Vasárnap: Gróf Károlyi Gyula emlékverseny A kétéves kancák legértékesebb versenyp, a Gróf Károlyi Gyula emlékverseny köré csopor­tosulnak a vasárnapi versenyek. Nagy kár, hogy a versenynek igen kis mezőnye lesz s ez kissé érthetetlen is. Az évjárat nem szűköl­ködik jó kancákban, de ha a többiek nem is vehetik fel a győzelem százszázalékos remé­nyével a küzdelmet, ez a verseny megérde­melné, hogy a statiszta szerepeket is betöltsék benne. Erre pedig igen alkalmasak lennének Palmyra, Szép Angyal, Tilinkó, Erény, Judith és Inlay is. A verseny legérdemesebb pályá­zójának Little Patty látszik, de úgy Csapodár, mint Eelka hozhatnak olyan javulást, amely elég lesz vele szemben a győzelemhez. A Kő­bányai díjban Kuruc sanszát a neki nagyon megfelelő mérföldé« távolság is aláhúzza, do ha Siker kifutja tavalyi nagy formáját, ngy azzal könnyű nyerője is lehet a versenynek. A Kétévesek handicapjének társaságából Parancs, Judith, Kapisztrán, Charming, Cortina, Attsia és Tücsök a teherelosztás sze­rint egyaránt megértek a győzelemre. Közülök az utolsó formák Coruna és Attsia esélyét helyezik előtérbe. Meglepetést Charming okoz­hat. A Welt er-handicap jelöltjei közül leg­utóbb Snow White és Csopak futottak jól, de Suhanó is erősen számottévő. Az ötödik futam­ban Vidor és Rattrape várhatók finisbe. A Handicap hosszú távolsága öszirózsá-1, Pá- linká-t, Mahatmá-t és Beaurivage-t ajánlja, az utóbbi azonban a múlt héten igen rosszul futott. Jelöltjeink a következők: I. Kuruc—Siker II. Coruna—Charming III. Csapodár—Little Patty IV. Snow White—Csopak V. Vidor—Rattrape VI. Pálinka—Őszirózsa Bécsi lóversenyek A szombati bécsi lóversenyek eredménye a következő: I. Matdenrennen der Zweljaehrlsren. 1. Mr. Schil- lery Fatalist (2 és fél) Tuss. 2. Salambo *5) Ka- iSTrián F. 3. Suntimo (6) Valentin. F. m.: Sphinx, Mágnás, Tagin. Apollónia. Boris. 2 és félh.. fejh. Tot.: 10:31. 20. 30. 125. II. Verkaofs-Handlcap. 1. Stall Erothof Balboa (2) Gulyás B. 2. BoLka (5) Szilágyi. 3. Kolonei (6) Weckermann. F. m.: Toiirtereau, Ode, Eiswind. Fejh.. nyaikh. Tót: 10:31, 20. 23. in. Verneuil-Handlcap. J, Petanorlte J. Jolly (6) Teltechii. 2. Vaterland (5) Kasaiám F. 3. San Martino (8) Weckenmann. F. m.: Buccolia. Polka* Légy es, Marabu, Grey hope. Duda. Háromnegyed/h-« nyakih. Tot.: 10:65, 26. 20. 23. IV. Grosses Frcudenauer-Handicap. 1. Stall Heiln vetia Rusalka (3) Danegaer. 2. Kirgise (6) Weekecn* maun. 3. First start (3) Gulyás B. F. m.: Vodat, Bármikor. Flash light, Sámson. Monte. 2 és fédlL* 2 h. Tot.: 10:42. 16. 18. V. Rascal-Handicap. 1. Seylern gróf Szerencs (3) Takács I. 2. Tabris (1 és fél) Szabó L. 3. Bel­lator (2) Bosko. F. m.: Annabel, Cifra. Félül., 2 és félh. Tot.: 10:67. 30, 15. VI. Welter-Handicap. 1. Williams P. Barmaid (4) Kaszián F. 2. Kinoprinz (5) Szilágyi. 3. Sov- rana (8) Valentin. F. in.: Pas de Calais, Rató, Tea- í’ózsa, Barcs, Kamerad, Michéle, Herba, Gin. Bal- bi.na. Jaroslavice, Orkán. Fejh., fejh. Tot.: 10:61. 21, 26, 20. »4»4» 4» 4» 4» 4ft 4» 4»4»4»4»4»4»4»4 A SZERKESZTŐ ÜZENETEI Egy nyíregyházai adófizető. Soraiból nem látjuk tisztán az adósérelmeit s ezért nem is tudjuk közzétenni azokat. Adóügyéhez csak akkor szólhatnánk hozzá érdemileg, ha a ki­vetésre vonatkozó iratokat úgy a múlt évre, mint a folyó évre vnoatkozólag látnánk. A vagyonadót mindenkinél tényleg 100%-kal pótlélkolták, a jövedelmi adót pedig 30%-kal. Az azonban érthetetlen, hogy a betegápolási adót 18 fillérről 24 pengőre emelték. A pótadó­kat mindenkire egyformán kivetik s nemcsak az adómentes házakat adóztatják meg vele. Méltóztassék egyébként betekintésre bekül­deni az iratait s akkor megírjuk, hogy érte-a sérelem, amiért íelebbeznie érdemes. — S. P. Az összes hivatalokat és intézményeket nem tarthatjuk nyilván oly célból, hogy milyenek ott az elhelyezkedési lehetőségek. Ha valame­lyik speciális hely iránt érdeklődik, arra vo­natkozólag szívesen informáljuk. Általában az a helyzet, hogy elhelyezkedni még mindig nagyon nehéz, úgyszólván lehetetlen. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egyeseknek si­kere ne legyen. Leghelyesebb személyesen utána járni a dolognak. — Gazda. A borsóban 54 százalék a keményítő és 24 százalék a fe- hérjeféle. Azonkívül a zöldborsóban sok eufkor is van. így egyike a legértékesebb növényi tápszereknek. — T. H. (Pécs.) A közszolgálati alkalmazottak fizetését csak tartásdij fejében lehet lefoglalni. A lakáspénz azonban lakbér fejében lefoglalható és leköthető ingatlan- vásárlásra s házépítésre is. Az ingóságok le* foglalhatók bármely tartozásra. — Falusi. Doublé-aranynak az olyan tombakot nevezik, melyre igen vékony arnylemezt hengerelnek, miáltal az arany szinét és fényét kapja meg s bizonyos ideig, mig a lemez le nem kopik, aranyként hat. Áz ékszerész azonban azonnal felismeri az ilyent s ezért, ha kételyei van­nak, tessék valamelyik ékszerésznek megmu- tatni a kérdéses tárgyat. — F. G. (Szombat­hely.) Az úgynevezett farkastorok születési, illetve fejlődési hiba. A lényege abban áll, hogy a szájpadlás hasadt s igy a szájüreg összeköttetésben van az orrüreggel, ami a beszédet szinte érthetetlenné teszi. Operáció­val szoktak segíteni a bajon s ha ez nem sikerült, vagy nem lehetséges, úgy kaucsuk- ból müszájpadlást készítenek. — Özvegy anya. Az önkéntesek eddig júliusban vonultak he. Újabban október a bevonulási idő. A szolgá­lati idő egy év és sikeres vizsga után zászló­soknak nevezik ki azokat, akik leszereltek. Tartalékos hadnagyok csak két év múlva, az első hadgyakorlat után lesznek. — H. Gy.-né. A karamel nem más, mint 200 fokra hevitett cukor, amelyből kesernyés izü, sötét sárgás­barna anyag lesz. Italok és élelmiszerek fes­tésére használják. — N. J. (Budapest.) Egy­előre a rádióhallgatók este 10 óráig nyitott ablaknál is szólaltathatják a hangszórót. 10 óra után pedig csukott ablak mellett oly mó­don, hogy másnak a nyugalmát ne zavarják, mert ez esetben felszólamlásnak van helye. Hogy a kilátásba helyezett csendrendelet meg- reformlása erre nézve miképpen fog intéz­kedni, azt most még nem tudjuk. — Nem közlhető kéziratok: Gy. G. E. „Mese“. — K. H. „Szeptember elején.“ — W. R.-né. „Párisi le­vél.“ — K. P. J. „Rákosi Jenő . . — K. E. „Megpezsdül . . .“ — K. Z. „Diák/ — B. D. L. „A mi korszakunk“, „Az eltévelyedettek.“; —i Cs. B. „A keresztuton.“ — Sz. I. „Ébredj Ma­gyar!“ — F. J. „Fiatal aggastyánok.“ — K. S. „Kisváros.“ — V. J. „Imádság.“ — F. B. „Olimpiász“, „Remény.“ — V. J. „Csuda- láda . . .“ — F. E.-né verse. — V. B. A. „Lá­nyok a Dunaparton.“ — Sz. P. M. Versei. — E. E. „Angollá hűtlensége.“ — O. O. „Nagy­ságos nr . . ,,Veni Sanete . . .“ — V. J. „A vizi-ra.“ — Sz. Sz. V. „Gyere haza.“ —• P. I. „Tegnap este . . .“ — Z. M. „Hartola.“ — Pali. „Vágyódás.“ — B. N. J. Verse. — F. K. J. „Szomorúság lakik ..." — W. I. „Belgrád . . .“ — V. L. „Los Angeles.“ — H, I. ,,Mit hagyott . . .“ — M. M. „Csonkamagyar- ország ez idén . . Magyar LÉMolinl Rt. IV., Väc3-u(ca 1. — Telefon : 80-8-38 Őszi menetrend. AB ODA 7.00 14.20 1. BUDAPEST é. 9.20 13.20 16.55 8.35 15.45 é. WIEN i. 8.00 12.00 15.30 A = naponként, vasárnap kivételével közlekedik. B = szeptember 10-éig naponként vasárnap kivételével, azontnl kedd, szerda, csütörtök és szombat közlekedik. C = szeptember 12-től kezdödőleg kedd, szerda, csütörtök és szombaton közlekedik. D = szept. 10-ig naponta vasárnap kivételével közlekedik Az autóbusz Budapesten a IV., Váci-u. 1. alól 40 perccel, Wienben a Hotel Bristoltól 35 perccel a repülőgép indu­lása előtt indul. Kombinált menet-térti Jegyek a Budapest—Wien vonalon autóbusz-repülőgép vagy hajó-repiilöforgalomban 52.— pengős árban (a gyv. III. o. jegy árának felel meg). Az egyik utat repülőgépen, a másikat hajón vagy autóbuszon kell megtenni 60 napon belül. Leveleit és csomagjait küldje légipostán Díjszabásért forduljon szállítási osz­tályunkhoz: Telefon: Auf. 80-8-89.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék