Néprajzi értesítő 1. évfolyam, 1900.

TARTALOM. Lap Bátky Zsigmond: Adatok a fogazott élű sarló elterjedéséhez (1 fekete táblá­val és 1 szövegábrával) 13, 54, 140 — — : Tamás Kata, a bánffyhunyadi „nótafa" 26 — — : A játék-baba 143 Czimmermann Pál: Sváb ház Kálmándon, Szatmármegyeben (1 szöveg ábrával) 50 Fuchs Károly: A ház a magyar nyelvben 78 Muszka József: Újra székely ház 127 Dr. Jankó János: A néprajz Finnországban 1 — —: Biró Lajos n.-újguineai expedicziója 31 — — : Mag. U. T. Sirelius osztják expedicziója 32 — — : A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának gyűjteményei 1870-től 1899-ig 33 — — : A M. N. Múzeum Néprajzi Osztályának gyarapodása . . 58, 142, 159 — — : A magyar ház vitájához 30, 62, 80 Kéler Gyula: Kecskemét pusztáinak néprajzához 74 Lázár István: A bőrcserzés Nagy-Enyeden . . , 56 Dr. Melich János: A ház a magyar nyelvben 78 Nagy József: A Hegyhátvidék építkezése 81 — — : A Hegyhátvidék néprajzához 120, 132 Nécsey István: Felsömagyarországi merítőedóny (4 szines, 2 fekete táblával, 14 szövegábrával) 17, 65, 113, 145 — —: A gyapjúguzsaly ós orsója (2 fekete táblával) 49 — —: Vászonsimító üveg (1 szines táblával és 3 szövegábrával) ... 97 — —: Az ingcsatt (szpinka) (1 fekete táblával és 2 szövegábrával) . . . 129 Rechnitzer Ignácz: Hajdu-Szovát néprajza 99 Sajóvölgyi G. Péter: Dorogma néprajzához 69 Dr. Semayer Vilibáld: Az erdélyi szász parasztház (4 szövegábrával) . . 19 — — : A ház a magyar nyelvben 59 Szakáts Péter: AM. i Múzeum Néprajzi Osztályának kézi szakkönyvtára 160 Szinte Gábor: A székely ház (4 fekete táblával és 2 szövegábrával) . . 101, 159 — — : A tyákröpítő (1 szövegábrával) 128 Dr. Tolnai Vilmos: A verecseny (1 szövegábtával) 53 Vágó Aladár: Adatok Nagy-Bakónak néprajzához 55 Wosinszky Mór: A fogazott élű sarlók elterjedéséhez (1 szövegábrával) . 54 —a,: Néprajzi felolvasások a M. N. Múzeumban 28 —a.: Néprajzi előadás a Biró-gyűjteményrö,! 77 —«.: A M. N. Múzeum Néprajzi Osztályából ' , 78

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék