Néprajzi értesítő 2. évfolyam, 1901.

TARTALOM. Lap Dr. Bátky Zsigmond : Szalagszövő táblácskák (1 szines tábla,. /eg­ábráyal) ^^|F\ . 147 — —: Könyvismertetés (Magyarország vármegyéi és városai. VI. k, Bihar vármegye és N.-Várad) . 158 ií. Zs.: Elfelejtett halászó mód 13 — —: A M. N. Múzeum Néprajzi Osztályának Magyarországi fénykép­gyűjteménye 15 — — : Néprajzi felolvasások 32 — —: A száldobhoz (1 szövegábrával) . 144 — —: Újabb adatok a fogazottélű sarlók ismeretéhez 145 Bdlovics Bálint .' Bajai czéhszokások (2 fekete táblával és 1 szövegábrával) 126 B. B.: Egy új baba (1 szövegábrával) 121 Berzeviczy Elek: Sárosvármegyei népviselet 7 Hathalmi Gabnay Ferencz: Egy hazai játékbaba-gyüjtemény (3 fekete táb­lával és 6 szövegábrával) 17 — —: A rontó-bábu 123 Dr. Jankó János: Halaló fü 12 — —: Turbukháló Erdélyben 13 — —: A M. Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának gyarapodása 13, 65, 142. 143 — —: Jelentés az 1900-ban Parisban tartott XII. anthropologiai ós archaeolo­giai és III. ethnographiai nemzetközi kongresszusokról .... 53 Kovács Bálint: Halaló fű 12 Nagy Géza: Turbukháló Erdélyben . • . . 12 Nemes Mihály : Adalék a „vádvonásos" halászó módhoz ....... 64 Nécsey István: Egy állatpör *. 29 Nécsey István : A koncjar (1 szines táblával; . 51 Dr. Semayer Viiibáld: A M. N. Múzeum Néprajzi Osztályának szerzeményei az 1900. évi párisi világkiállításon 25 — —: Bánffy-Hunyad (Kolozs-m.) magyar lakosságának somatologiaí váz­lata (8 fekete táblával és 28 szövegrajzzal) 33, 67, 101 & W.: Néprajzi felolvasások 30 — a.: Dr. Hazelius Arthur f 99 Simics Károly : Kirgiz pásztorlakások (3 fekete táblával és 9 szövegábrával) 1 Szakáts Péter: A M. N. Múzeum Néprajzi Osztályának kézi szakkönyvtára. I. Pótlók. 1901. évi szerzemények (1001—1300) 163 Szinte Gábor: Kopiafák (temetö-fejfák) a székely földön (2 fekete táblával és 2 szövegábrával) 115 Vikár Béla: Élö nyelvemlékek 131

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék