Néprajzi értesítő 4. évfolyam, 1903.

A székely csűr / Szinte Gábor = 4. évf. 1–2. sz. 1–23., ill., 26 ábr.

A SZÉKELY CSŰR. 3 a székely lakot megkapóvá, a falut idillikussá s ha e három elem eltűnik: egyenlővé lesz a székely falu bármely alföldi teleppel. Szomorú­ságomra esik e jóslat, mert ez már is teljesült, hisz messze az erdők mélyébe kell vándorolni már is, hogy a régi idők e dicső emlékeit lefogyott, megsoványodott alakban feltaláljuk. A mezőségi csűr. (L. 1-ső ábra.) Tisztán a legszűkebbre szabott igényeknek felel meg. A rövid derekat magas fedél tetézi, két végén magas nyilassal, kapu nékül, hogy a rakott szekér beférjen alája. Középen a föld kiegyengetve, minden megmunkálás nélkül alkalmas hely a cséplésre, két oldalt övig eresztett korlát védi, hogy a hevenyében lehányt búzakévék le ne guruljanak a csűr földjére. Sokat raktá­rozni itt nem lehet, 2—3 forduló után megszakad a behordás mind­addig, mig a hely meg nem ürül. A szalmát kihordják és kazalba rakják ; a szemet felrostálva hambározzák. Polyva, törek, a szabadba kerülnek. Ez tehát a csűr ősalakja, melyet talán a székely is így használt valamikor; de az idők folyásában rányomta erre is alkotó kezének bélyegét, átformálta, átalakította a maga czéljaira. A csűrös Jcert. (2. ábra.) Az udvar hátulsó részében egy külön elkerített helyet csűrös kertnek (szórűs kert) nevezünk. Ez a hely a gazda embernek legféltettebb tulajdona. Kósza állat ide be nem jut­hat ; még az ember is bizonyos respectussal közeledik feléje. Leteszi pipáját, körülnéz, hogy valamely állat, disznó, csirke, malacz, nem ólálkodik-e utána s úgy nyitja ki a csűrös kert kapuját. Magas fa­alkotmány ez, melynek tetején galambok tanyáznak; félköríves kapu alja alatt a nagy szekér is könnyen elfér, pedig ennek magassága a nyári hordás idején megközelíti a két ölet (3.80 m.), kapui -deszká­ból és léczekből vannak összeállítva úgy, hogy könnyen át lehessen tekinteni rajta. Büszkesége a gazdának, hogy Ő ily díszes kapu alatt jár, mint a hajdani imperátor diadalmas hadjárat után. 1* 1. ábra. A mezőségi csűr.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék