Néprajzi értesítő 10. évfolyam, 1909.

T ART A L'OM. La]> Dr. Szilády Zoltán: Erdély régi tűzhelyei. (1—15. á.), 1 Dr. Fabó Bertalan: Zenés tárgyak. (1—4. á.) 20 Timkó György : Ujabb tűzcsiholó aczélok a M. N. Múz. Néprajzi Osztályából. (1—8.) 23 Győrffy István : A Nagykunság és környékének népies építkezése. III. közlemény (1—22. á.) 30 Szinte Gábor: A kapu a Székelyföldön. Első közlemény. (1—6. tábla) .... 40 Irodalom. Dr. Bátky Zs. : Das Bauernhaus in Österreich-Ungarn und in seinen Grenzgebieten. (Ism.) ... . . . . . .. , . . . . .... . . » . . . 55 — — Anton Daehler ; Die Ausbildung der Beheizung bis ins Mittelalter. (Ism.) 60 — — Dr. M. Haberlandt ; Völkerkunde. (Ism.) 61 — — Bellosics Bálint ; Útmutató néprajzi tárgyak gyűjtésére. (Ism.) .... 62 Timkó György : Sztripszky Hiador ; Az erdélyi halászat ismeretéhez. Régi és mai halastavak . . . - . . . . . . . -. . . ... ... . . . 63 Múzeumi ügyek. Dr. Sebestyén Gyula : A M. N. Múzeum Néprajzi Osztályának gyarapodása az 1908. év IV. (okt.—decz.) évnegyedében 63 A téli népviselet emlékeinek gyűjtése 64 E folyóirat összes közleményeire nézve minden jog fentartva. A M. Nemz. Múzeum néprajzi tára (Városliget, Iparcsarnok) további intézkedésig a nagyközönség számára Kutatóknak a gyűjtemény és a könyvtár nyitva van hétköz napon­kint 9 I óráig. Figyelmeztetés. Az Értesítő mult évről elmaradt 3—4. füzete e hó végén jelenik meg. MK*» IMI eg"j elent: ~W Útmutató néprajzi múzeumok szervezésére. Irta : Dr. Bátky Zsigmond. Kiadja : a Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége. (Hornyánszky Viktor könyvnyomdája.) ^ .Á. ira. 8 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék