Néprajzi értesítő 10. évfolyam, 1909.

Tanulmányok - Erdély régi tűzhelyei / Szilády Zoltán = 10. évf. 1. f. 1–20., ill., 15 ábr.

ERDÉLY RÉGI TŰZHELYEI. 1. A tűzhely ősalakjai. Mióta az életnek első csirája megjelent földünkön, azóta végtelen sok alakot formált a teremtő erő fokozatosan az első véglényektől a teremtés koronájáig. És minden fokozatból annyi maradt fenn mai napig, hogy az egész fejlődés menetét élő alakokban láthatjuk ma is, a véglényektől az emberig. Mióta ősapánk fegyverül ragadta az első husángot, azóta végtelen sokféle szerszámot formált az emberi találékonyság fából, csontból, kőből, majd fémekből, egészen a mai kor legösszetettebb gépjéig. És ezekből is minden fokozaton annyi maradt meg használatban, a mennyiből az egész fejlődés menetét láthatjuk ma is, az első husángtól az utolsó gépezetig. Kőkorszakot látni mehetnénk Ausztráliába. De ne tegyük ! Nézzünk körül Európában. Magyarországnak a hegylánczokkal körülbástyázott erdélyi részében ma is sok kőkori tárgy hasz­nálatát őrzi a népnek ősegyszerű szo­kása. Ügyet sem vetünk reájuk. Ugyan hányan tudnák megmondani közülünk, hogy mi a bujdosó és mi a lepénysütökö ? A kultúra első fészke a tüz és a tűzhely körül alakult, a melyet isteni erőnek tisztelt és imádott az ősnép és az imádatnak oltárain ott ég örök lángja „ most is. Nézzük meg hogyan rakja tüzét az ardelean pásztor a Retyezát havason, a kövek országában. Tűzaljának kiválaszt egy nagyobb, lapo s tetejű követ száraz helyen. Szél felől — ha szikla nem védi — két-három jókora kőlapot állít melléje. Kisebb kövekkel meg alá­poczkolja az égő fát, vagy az étellel telt cserépfazekat. Tűzalja, szélfogó és poczok, minden kőből. Legjobb hozzá a lapos, palásán hasadó homokkő. Ilyen ősegyszerű tűzhelyet az oláh falvakban is lehet itt-ott találni a szabad ég alatt. Például Nagyenyed közelében Vládházán láttam az 1. ábrán feltüntetett alakot. Tűzaljának itt nem tettek kőlapot, mert a talaj jó agyagos. Poczoknak odaszorítottak egy lépcsőforma kőhasábot. A nagy kőlap a völgy mentén leáramló uralkodó szél ellen védi a tüzet ; a másikat szükség esetén jobbról is tehetik. Néprajzi Értesílő X. 1 1. ábra.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék