Néprajzi értesítő 16. évfolyam, 1915.

TARTALOM. Lap Bóheim Géza dr.: A luczaszék. (3 ábra) (Első közlemény.) 1—35 Mészáros Gyula dr.: A magyar kerek tükör. Harmadik, befejező közlemény. (20 ábra) 35—51 Kiss Lajos : A hódmezővásárhelyi tálasság. Második közlemény. (21 ábra) . 51—75 Gubitza Kálmán: A „lábasjószág" bélyegzése Bács-Bodrog vármegyében ámult század első felében. (9 ábra) 75—90 Kemény György dr.: A magyarság és a nemzetiségek 91—98 Domonkos János : Magyar labdajátékok. Első közlemény 98—104 Gyö'rffy István dr. -. Dél-Bihar falvai és építkezése. Első közlemény. (24 ábra) 104—129 Sztripszky Hiador dr. és Bilák Izidor: Dolha és vidékének néprajza. (11 ábra) Első közlemény 129—148 Irodalom. R. G. Jász Géza: A vallás filozófiája 149—150 Heilborn, Dr. Adolf: Allgemeine Völkerkunde 151 Podhradszky György: Casopis Moravskeho Musea Zemského 152—157 Múzeumi ügyek. Semayer Vilibáld dr.: Jelentés a M. Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának állapotáról az 1915. év 1. évnegyedében 157 — — Jelentés a M. Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának állapotáról az 1915. év n. évnegyedében 158 Mészáros Gyula dr.: Jelentés a M. Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának állapotáról az 1915. év III. évnegyedében 159 Semayer Vilibáld dr.: Jelentés a M. Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának állapotáról az 1915. év IV. évnegyedében 160 E folyóirat közleményeire vonatkozó jogainkat fenntartjuk. A M. Nemz. Múzeum néprajzi tára (Városliget, Iparcsarnok) rendezés miatt a nagyközönség számára Kutatóknak a gyűjtemény és a könyvtár nyitva van hétköznapon­kint 9—1 óráig.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék