Néprajzi értesítő 17. évfolyam, 1916.

TARTALOM. Lap Semayer Vilibáld dr.: Országos Ember-Néptani Intézet 1—10 Róheim Géza dr.: A luczaszék. Második közlemény. (1 ábra) 11—52 Fábián Gyula: Sikdíszítő művészet az Ipoly mentén. (23 ábra) 52—72 Kiss Lajos: A hódmezővásárhelyi tálasság. Harmadik közlemény. (35 ábra) . 72—99 GyÖrffy István dr.: Dél-Bihar falvai ós építkezése. Befejező közi. (22 ábra) 99—114 Domonkos János: Magyar labdajátékok. Befejező közlemény ; 115—140 Sztripszky Hiador dr. és Bilák Izidor: Dolha és vidékének néprajza. Második közlemény . . . . .... 141—158 Irodalom. Podhradszky György : Fr. Kretz: Sklárny na buchlovském panstvi .... 158—159 Kardos Árpád: A konstantinápolyi szultáni múzeum-, a jildiz- és nyilvános könyvtárakról. Könyvismertetés 159—160 Podhradszky György: Národopisny Vestník Öeskoslovansky 160—165 Múzeumi ügyek. Semayer Vilibáld dr.: Jelentés a M. Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának állapotáról az 1916. év I. évnegyedében . • 166 — — Jelentés a M. Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának állapotáról az 1916. év II. évnegyedében 166 Jelentés a M. Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának állapotáról az, 1916. óv III. évnegyedében 167 Jelentés a M. Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának állapotáról az 1916. év IV. évnegyedében . 168 E folyóirat közleményeire vonatkozó jogainkat fenntartjuk. A M. Nemz. Múzeum néprajzi tára (Városliget, Iparcsarnok) további intézkedésig a nagyközönség számára Díjtalanul: vasárnap d, e. 9-Mg, d. u. 3—6-ig, kedden és pénteken d. u. 3-6-íg. Személyenkint 1 korona belépődíjért; a többi hétköznapokon d. e, 9-1 óráig. Iskolák és intézetek előzetes jelentkezés után a délelőtti hivatalos órák alatt mindennap megtekinthetik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék