Néprjazi értesítő 28. évfolyam 1936

Értesítés. A Néprajzi Múzeum Értesítője a Magyar Történeti Múzeum Néprajzi Osztályának folyóirata. Célja: első sorban a Néprajzi Múzeum, második sorban a vidéki múzeumok gyűjteményeinek s általában a magyar nemzetismeret tárgyi és muzeális bizonyítékainak rendszeres ismertetése és feldolgozása. Megjelenik évenként négy számban gazdagon illusztrálva. Előfizetési ára egy évre 6 pengő. A Magyar Néprajzi Társaság tagjai a folyóiratot ingyen kapják. Minden érdeklődés, közlemény, kézirat, könyv, csere- és ismertetési példány dr. Bartucz Lajos megb. igazgató, egyet. m. tanár címére küldendő. Budapest, X., Hungária-alsókörút, 40. Néprajzi Múzeum. A szerzők honorárium fejében 30 példány különnyomatot kapnak. Minden cikkért a szerző felelős. Kérjük a címváltozások sürgős bejelentését. Zur Beachtung. Der „Anzeiger des Ethnographischen Museums" ist die Zeitschrift der Ethnographischen Abteilung des Ung. Historischen Museums. Ihr Zweck ist die systematische Be­sprechung und Bearbeitung des gesammlen wissenschaftlichen Beweismaterials des Ethnographischen Museums, der Samm­lungen der Provinzialmuseen und im allgemeinen der unga­rischen Nationskunde. Erscheint jährlich in vier Heften reich illustriert. Bezugs-(Pränumerations) preis pro Jahr Pengő 6.—. Mitglieder der Ethnographischen Gesellschaft erhalten die Zeitschrift Gratis. Jede Nachfrage, Mitteilung, Handschrift, Bücher (für Tausch oder Rezensionszwecke) sind an Direktor Dr. Bartucz Lajos univ. Priv. doz. zuzusenden. Adresse: Budapest, X., Hungária-alsókörút, 40. Néprajzi Múzeum. Verfasser erhalten als Honorar 30 Exemplare der Sonder­drucke ihrer Schriften. Für jeden Artikel ist der Autor desselben verantwortlich. Es wird um dringende Anzeige ew Änderung der Adresse ersucht.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék