Néprajzi értesítő 30. évfolyam 1938

TARTALOMJEGYZÉK: Bátky Zsigmond: Újabb adatok a magyar tűzikutyához 1 — 11 Palotay Gertrud: A magyarországi női ingek egyik szabástipusa 12—15 Vajkai-Wagenhuber Aurél: A paraszt-szőlőm ívelés és bortermelés Vesz­prém déli részében 15—48 Vámos Ferenc: A magyar parasztság köralaprajzú épületeinek etnológiai jelentősége 48—73 Fél Edit: Néprajzi adatok őrhalomból (Nógrád m.) 73—85 Kiss Lajos: Vízimalmok a Nyírségen 85—97 Palotay Gertrud: A gyimesi csángók hímzései 97—101 Végh József: Mézesbábsütőminták faragása a Tiszántúlon 102—110 Kisebb közlemények: Márkus Mihály: Gomolya-készítés Nyíregyházán, Márkus Mihály: A magyarországi származású bukovinai népcsoportok tör­ténetéhez, Dégh Linda: Kiegészítő adatok Domanovszky Gy. cikkéhez 110—112 Könyvszemle _ 112—130 Magyar folyóiratok szemléje 130—132 Külföldi folyóiratok szemléje , 132—133 Múzeumi hírek. A Néprajzi Múzeum gyarapodása 1938. év első felében. Fél Edit: Ismertető múzeumi tárgyak kezeléséhez. Palotay Gertrud: A A néprajzi gyűjtemények ügye Ankarában. Dornyay Béla: A 25 éves Liptóvármegyei múzeum 134—139 Beérkezett könyvek C. 139—144 Kérdések és feleletek 144 Értesítés. A Néprajzi Múzeum Értesítője a Magyar Történeti Múzeum Néprajzi Tárának folyóirata. Előfizetési ára egy évre Í2 pengő. A Magyar Néprajzi Társaság tagjai a folyóiratot ingyen kapják. Minden érdeklődés, közlemény, kézirat, könyv, csere- és ismertetési példány dr. Bartucz Lajos igazgató, egyet. m. tanár címére küldendő. Budapest, X., Könyves Kálmán körút, 40. Néprajzi Múzeum. A szerzők tiszteletdíj fejében 50 példány különnyomatot kapnak. Minden cikkért a szerző felelős.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék