Néprjazi értesítő 31. évfolyam, 1939

TARTALOMJEGYZÉK: Morvay Péter: A Néprajzi Múzeum jégpatkógyiijteménye 1—14 Lükő Gábor: A magyar hímzőművészet eredete és története !. 14—35 Csalog József: Talpas sövényházak a tolnamegyei Duna-szakaszon 35—41 Végh József: A kaskötés Békésen 41—48 Dornyay Béla: A balatonparti Gyenesdiás régi fapincéi _ 48—59 Latabár Károly : A magyar népművészet és a magyar iparművészet 59—62 Némethy Endre: Népi hiedelmek és szokások Murarszemenyéről _ 62—64 Fél Edit: A népkutalás kultúrföldrajzi feladatai a pannóniai térben 65—72 Kisebb közlemények: Gőnyey Sándor: Juhászkampókészílés Balmazúj­városon. Herkely Károly: A mezőkövesdi matyók rojtkötése. Gőnyey Sándor: A tenyésíállatvásár néprajzi tanulságai ... _ 73—75 Könyvszemle _____ 75—81 Magyar folyóiratok szemléje ...'. 81—87 Külföldi folyóiratok szemléje _ 87—92 Múzeumi hírek. Bartucz Lajos: Jelentés a Néprajzi Múzeum 1938. évi állapotáról és működéséről; kimutatás a Néprajzi Múzeum 1939. évi első negyedében történt gyarapodáséról. Fél Edit: Ismertető múzeumi tárgyak kezeléséhez. Márkus M.: A visszacsatolt kárpátaljai múzeumok 92^-99 Baérkezett könyvek _ 99—101 Kérdések és feleletek ____ ._ 101—102 Értesítés. A Néprajzi Múzeum Értesítője a Magyar Történeti Múzeum Néprajzi Tarának folyóirata. Előfizetési ára egy évre 6 pengő. A Magyar NéprajziTársaság tagjai a folyóiratot ingyen kapják. Minden érdeklődés, közlemény, kézirat, könyv, csere- és ismertetési példány dr. Bartucz Lajos mb. igazgató, egyet. m. tanár címére küldendő, Budapest, X M Könyves Kálmán körút, 40. Néprajzi Múzeum. A szerzők tiszteletdíj fejében 50 példány különnyomatot kapnak. Minden cikkért a szerző felelős.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék