Néprjazi értesítő 34. évfolyam, 1942

TARTALOMJEGYZÉK: Szabó Kálmán: Kecskemét pásziorélete 1—62 Manga János: A nyeri ünnepkör hagyományai nyitramegyei Menyhén 63—88 Mázeumi hírek '_ 89—92 l Értesítés. A Néprajzi Múzeum Értesítője a Magyar Történeti Múzeum Néprajzi Tárának folyóirata. Előfizetési ára egy évre 12 pengő. A Magyar Néprajzi Társaság tagjai ä folyóiratot ingyen kapják. Minden érdeklődés, közlemény, kézirat, könyv, csere- és ismertetési példány dr. Domanovszky György mb. igazgató, cí­mére küldendő. Budapest, X., Könyves Kálmán körút 40. Néprajzi Múzeum. A szerzők tiszteletdíj fejében 50 példány különnyomatot kapnak. Minden cikkért a szerző felelős.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék