Népszabadság - Budapest melléklet, 2002. december

2002-12-21

38 NÉPSZABADSÁG BUDAPEST 2002. DECEMBER 21., SZOMBAT UTAK ÉS UTASOK O A Csaba utcában, a Bíró utcától a Vá­rosmajor utcáig a lefelé vezető oldalon végleg tilos megállni. Ellenkező irány­ban részben a járdára felállva várakoz­hatnak járműveikkel. © A Nagymező utcában, a Mikroszkóp Színpadnál szombaton 17.00-24.00 órá­ig útszűkületen kell áthajtani. A 70-es és a 78-as trolibuszok egy sávon közleked­hetnek mindkét irányban. © Az Erzsébet körúton, a Madách Szín­ház előtti szakaszon szombaton 10.30- 15.30 óráig tilos parkolni. • A Krisztina körúton, a Dózsa György térnél az Erzsébet híd felé vezető bal ol­dali sávot lezárták. • A VI. kerületben, a Jókai térre az Andrássy út felől nem lehet behajtani. • Kőbányán, a Vaspálya utcában az Ihász utca és a Bolgár utca között a Liget tér felé vezető oldalon sávlezárást kell kikerülni. BUDAPEST LEVEGŐMINŐSÉGE MA Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján* S02 NO2 co ^0. Belváros Külváros Jelenleg mérsékelten szennyezett a főváros levegője. A következő napok gyakran csapadékos időjárásának köszönhetően a szennyező anyagok koncentrációja a hét végén már nem emelkedik. A minősítés négy fokozata: alacsonyan, mérsékelten, közepesen, erősen szennyezett. * Előrejelzés a napi átlagokra a levegőminőségi hatátérték százalékában. • A Fehérvári út és a Bocskai út keresz­teződésében módosították a forgalmi rendet. A Petőfi híd irányából az Október huszonharmadika utcáról nem kanyarod­hatnak be balra a Fehérvári útra. • A Bocskai úton mindkét irányban sáv­lezárás lassítja a haladást. • A Fehérvári úton, a Bocskai út és a Móricz Zsigmond körtér között továbbra is csak a BKV járművei közlekedhetnek. • Az V. kerületben, a Reáltanoda utcát a Szép utcától a Magyar utcáig egyirányúsították. Arra is számítsanak, hogy az említett útszakaszt esetenként lezárják. • A IX. kerületben, a Márton utcában az Üllői út és a Tűzoltó utca között csak a fél útpálya szabad. • A Kőbányai úton, a Kismartoni út és a Mázsa utca között irányonként egy sáv szabad. • A Városmajor utcában, a Szamos utca és a Csaba utca között a befelé vezető ol­dalt leszűkítették. Forrás: Fővinform Zöldszigetek MUNKATÁRSUNKTÓL Az illegális szemétlerakás és a termény­­lopások visszaszorítása érdekében a XV. kerület megújítja Csömörrel közösen in­dított környezetvédelmi mezőőri szolgá­latát - jelentette az MTI. Hajdú László polgármester elmondta, hogy az önkor­mányzat kiemelt feladatának tekinti a közterületek és a természeti értékek vé­delmét. A környezetvédelmi program ke­retében a szelektív hulladékgyűjtést szol­gáló, negyven, úgynevezett zöldszigetet hoznak létre a városrészben. Nemrég el­készült az M3-as és a 2/B út találkozásá­nál a levezető út, így a rákospalotai hulla­dékégetőhöz tartó szemeteskocsik már nem a kertvárosi utcákat terhelik. ÁLLANDÓAN ÜGYELETES PATIKÁK Óbuda Gyógyszertár III., Vötösvári út 86, Szent Margit Gyógyszertár II., Frankel Leó út 22. Déli Gyógyszertár XII., Alkotás utca 1/B Mária Gyógyszertár XIII., Béke tér 11. Aranyhorgony Gyógyszertár IV., Pozsonyi út 19. Teréz Gyógyszertár VI., Teréz körnt 41. Hétkorona Gyógyszertár XIX., Ady Endre út 122. TUia Gyógyszertár XXL, Áruház tér 8. OKTÓBER 1-JÉTŐL ÁPRILIS 1-JÉIG ÜGYELŐ PATIKÁK Szendétek Gyógyszertár XXII., Káldor Adolf u. 3-7. Etele Gyógyszertár XI., Etele út 69. Nagyvárad Gyógyszertár IX., Üllői út 121. A XVII. kerületben havi váltásban ügyel a Szent Kereszt (Pesti út 170.) és a Reflex Gyógyszertár (Ferihegyi út 173.) Forrás: Fővárosi tiszti főgyógyszeiész SZOLGÁLTATÁS EGÉSZSÉGÜGY • KÖRNYEZET# ÉRDEKVÉDELEM Környezetvédelmi Minisztérium, közönségszolgálati iroda: I., Fő utca 44-50., 457-3437 • Fővárosi Mun­kabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőség: központi telefon: 318-7388 • Egészségügyi, Szociális és Csa­ládügyi Minisztérium, ügyfélszolgálati iroda: V., Akadémia utca 3., 475-5860 • Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat fővárosi intézet XIII., Maci út 174., 329-0490-től 329-0499-ig, 349-0590-től 349-0599-ig, honlap: www.antszfov.hu., e-mail: buzas@antszfov.hu • ÄNTSZ,fővárosi ügyelet: V., Bajcsy- Zsilinszky út 76. (Martó utca 24.), 311-7817 • ÁNTSZ ügyfélszolgálati iroda: XIII., Váci út 174., 329-0494, 329-0490, 349-0590/148, 508 mellékek • ÁNTSZ, központi ágygazdálkodási osztály (Éjjel-nappali diszpécserszolgálat, érdeklődni lehet az aznapi kórházi ügyeletekről.): 311-6000. • Főpolgármesteri Hiva­tal parlagfűvonal: 327-1686. A pestszentimrei Hősök tere Szenteste a hajléktalanoknak Az egykori fatelepet a pestszentimrei község vásárolta meg. Itt 1943-ban a tria­noni országzászlóval együtt állították fel az első világháború hősi halottainak em­lékművét — olvasható K. Hlatky Katalin, Budapesti Zöldkalauz című könyvében. A háború után az emlékművet megcson­kították, a hetvenes években szétbontot­ták, a tiltakozások miatt azonban később a park egy eldugott sarkába helyezték. In­nen 1988. március 15-én került vissza eredeti helyére. A Pestszentimrei Demok­ratikus Országzászlót 1990-ben avatták fel. Később a helyi polgárok egyesülete a téren kegyeleti helyet hozott létre. A tér­képeken gyakran névtelen vagy Patika térként szereplő park 1998-ban kapta vissza a Hősök tere nevet. (O. Cs.) Kőbányán decem­ber 24-én egész éj­jel vendégül látják a hajléktalanokat. Erről kérdezte munkatársunk Teixler Gizellát, a Vöröskereszt V. ré­giójának vezetőjét.- A Bihari út 15. szám alatti ingyen­konyhánkban mintegy háromszáz-négy­száz hajléktalant tudunk egész éjszaka szendvicsekkel, gyümölccsel, kávéval, teával, cigarettával vendégül látni. A 25- én reggelig tartó rendezvényen osztjuk ki az ajándékcsomagokat is. Tartalmuk összeállításánál arra figyeltünk, hogy el­sősorban olyan ajándékokkal - zokni, édesség, konzerv - lepjük meg a rászoru­lókat, melyekhez az év közbeni akciók, adakozások során nehezebben vagy egy­általán nem jutnak hozzá.- Kik segédkeznek a karácsonyi prog­ram lebonyolításában ?- A vöröskeresztes munkatársak mel­lett két család segít, és a szentestét is a Bi­hari úti központban tölti. Aranyvasárnapi jó tanácsok Meghosszabbított nyitva tartással várják a vásárlókat aranyvasárnap és hétfőn az üzletek. Holnap még a piacok is nyitva lesznek, hogy a karácsonyi bevásárlás zökkenőmentes legyen. Az idén keddre esik december 24-e, ezért a szentestére még aznap délelőtt is fel lehet készülni. Az Országos Kereskedelmi Szövetség az ünnepre való tekintettel összeállítást készített az üzletek nyitva tartásáról és a megfontolandó jó tanácsokból. Az aranyvasarnapi bevásárlóknak szánt tanácsok sorában első helyen emlí­ti a szövetség, hogy a jó vásárláshoz idő kell, vagyis semmit sem érdemes az utol­só pillanatra hagyni. Az év legnagyobb ünnepén — mint mindig - óriási tömegre készüljön fel az, aki nekivág a már-már túlélőtúrával felérő ajándékbeszerzés­nek. A legnagyobb hiba persze a kapko­dás, a hirtelen ötlettől vezérelt vásárolga­tás, aminek nemcsak a megajándékozott láthatja kárát, hanem az ajándékozó is. Az utóbbi években gomba módra el­szaporodott üzletekben érdemes egy kel­lemes séta közben felmérni a választékot, no meg az árakat. Igen kellemetlen, ami­kor a már megvett ajándékot egy másik üzletben jóval olcsóbban látjuk viszont. Az ár azonban nem minden, érdemes összevetni a kapcsolódó szolgáltatáso­kat, például a házhoz szállítás vagy a csomagolás díját - ajánlja a szövetség. Akinek már csak éppen annyi ideje ma­radt, hogy célirányosan beszerezze a ka­rácsonyfa alá valót, figyeljen a kiszemelt ruházat méretére és a műszaki cikkek adataira. A későbbi kellemetlenségek, esetleges viták elkerülése végett arról is tájékozódni kell, hogy az üzletben kicse­­rélik-e az ünnep után a nem tetsző vagy nem jó méretű árut. A hibátlan termék cseréje ugyanis a kereskedők számára nem kötelező. A legtöbb boltban mégis megteszik ezt, de csak akkor, ha a cso­magolás sértetlen, a holmit láthatóan nem használták, vagyis újból eladható, és, ha megvan a vásárlást igazoló nyugta. Akiknek a hét végén vagy hétfőn sem jut idejük a vásárlásra, kedden igencsak sietniük kell, hiszen az üzletek decem­ber 24-én csak 13-14 óráig tartanak nyit­va, általában a tömegközlekedéshez iga­zodva. Kedden még a nonstop nyitva tartó Tesco-üzletek is bezárnak, igaz, ezek a legkésőbb, csak délután négykor. Karácsonykor csak a benzinkutak, a vi­rág- és édességboltok, illetve a szórako­zóhelyek nem lesznek zárva. Jövő hét pénteken már a legtöbb helyen a szoká­sos nyitvatartási rend szerint működnek a boltok. S.T. EGYES ÜZLETEK, BEVÁSÁRLÓKÖZPONTOK NYITVA TARTÁSA Szombat Vasárnap Hétfő Kedd CBA 6.30-18.00 6.30-15.00 6.30-19.00 6.30-13.00 Match 6.30-16.00 7.00-13.00 6.30-20.00 7.00-13.00 Spar 6.30-17.00 8.00-17.00 6.30-20.00 6.30-13.00 Interspar 7.00-22.00 8.00-22.00 7.00-22.00 7.00-14.00 Fény u. piac 6.00-14.00 6.00-13.00 6.00-18.00 6.00-14.00 Lehel csarnok 6.00-20.00 6.00-14.00 6.00-18.00 6.00-14.00 Aranypók 10.00-19.00 10.00-19.00 10.00-19.00 10.00-13.00 Domus 10.00-19.30 10.00-19.00 10.00-19.30 10.00-12.00 Keravill 10.00-19.00 10.00-14.00 10.00-19.00 10.00-13.00 Auchan 6.00-23.00 7.00-23.00 6.00-22.00 6.00-14.00 Árkád 10.00-21.00 10.00-21.00 10.00-21.00 10.00-14.00 Cora 7.00-22.00 8.00-21.00 7.00-22.00 7.00-14.00 Duna Plaza 9.00-21.00 9.00-21.00 9.00-21.00 9.00-14.00 Mammut 9.00-21.00 9.00-21.00 9.00-21.00 9.00-14.00 Pólus 10.00-21.00 10.00-21.00 10.00-21.00 10.00-14.00 Tesco 0.00-24.00 0.00-24.00 0.00-24.00 0.00-16.00 Westend 9.00-21.00 9.00-21.00 9.00-21.00 9.00-14.00 Forrás: Országos Kereskedelmi Szövetség A Szerencsejáték Részvénytársaság Észak-Dunántúli Területi Igazgatósága pályázatot hirdet budapesti központjába HÁLÓZATI ÜGYINTÉZŐI munkakörbe, 2003. januári belépéssel. Feladatok:- a szerencsejátékok szervezésével, értékesítésével, népszerűsítésével kapcsola­tos tevékenységrendszer- Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, valamint Győr-Moson-Sopron megyére kiterje­dő értékesítési pontok ellenőrzése, szakmai felügyelete, koordinálása a gazda­ságos és zavartalan üzemeltetés biztosításával. Elvárások:- felsőfokú végzettség- gyakorlott, felhasználói szintű számítógépes ismeretek- B kategóriás gépjármű-vezetői engedély, többéves vezetési gyakorlat- nyitottság, pontosság, megbízhatóság, jó kommunikációs készség. Amit kínálunk:- alapbér + a teljesítményhez, eredményhez kötődő differenciált ösztönzés- gépjárműhasználat költségtérítése- vonzó szociális juttatások. A kézzel írott fényképes szakmai önéletrajzát a bizonyítványok másolatával a meg­jelenést követően legkésőbb 2003. január 6-ig az alábbi címre kérjük beküldeni: Szerencsejáték Részvénytársaság Észak-Dunántúli Területi Igazgatóság Hálózati és Értékesítési Osztály, 1106 Budapest, Fehér út 10. A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást a követ­kező telefonszámon adunk: 06 (1) 260-7000/9254. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Európai Integrációs Főosztálya az európai uniós csatlakozás és az uniós tagországként való működés feladatainak ellátásához MUNKATÁRSAT keres. Jelentkezési feltételek:- felsőfokú végzettség- népegészségügyi elméleti ismeretek, illetve az ÁNTSZ tevé­kenységi körének ismerete, különös tekintettel valamely szakterületen (élelmiszer-biztonság / járványügy / kémiai biztonság / munkaegészségügy / sugáregészségügy / környezetegészségügy) szerzett ismeretekre, tapasztalatokra- legalább középszintű angolnyelv-tudás (szóban és írás­ban), további nyelvismeret előnyt jelent- felhasználó szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel, Outlook, Power Point, Internet)- önálló munkavégzés, megbízhatóság, flexibilitás- kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség. Bérezés: a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint. Jelentkezni fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzzal a következő címen lehet: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Humánpolitikai Főosztály (1097 Budapest Gyáli út 2-6.). A Vöröskereszt ünnepi akciói A Magyar Vöröskereszt Budapesti Szer­vezete egész évben folyamatosan segíti a főváros rászoruló lakosait, a karácso­nyi ünnepek idején pedig különösen igyekszik támogatni őket. A Vöröskereszt valamennyi kerületi szervezete karácsonyi szeretetakciókat rendez. Ezek segélyezettjei - az elmúlt évekhez hasonlóan - a kisjövedelműek, a nyugdíjasok, a kórházban ápolt magá­nyos betegek, a gyermekeiket egyedül nevelők, valamint a mozgássérültek és a nagycsaládosok. Kilencven karácsonyi programjuk szervezésében és lebonyolításában a Vö­röskereszt munkatársainak igen jelentős segítséget nyújt a több száz önkéntes is. Közreműködésükkel 15 000 fővárosi la­koshoz jut el ajándékcsomag, összesen 13 millió forintért. Az ingyenkonyhákat (VIII., Homok utca 4-6.; VII., Damja­nich utca 50.) az ünnepek alatt folyama­tosan működtetik. Karácsonykor, de­cember 24—26. között ünnepi ebéddel várnak naponta ezer hajléktalant. Az anyaoltalmazó házban 270 felnőtt és gyermek számára rendeznek ünnepi vendéglátást. A Vöröskereszt szállóin, nappali melegedőiben 22-26. között fo­lyamatosan lesznek csomagosztással egybekötött ünnepi ebédek. December 29-31-én ezerháromszáz hajléktalant szilveszteri ünnepi ebéddel várnak a szállókon és az ingyenkonyhákon. Mindazok, akik adományaikkal támo­gatni szeretnék ezt a munkát, jelentkez­zenek a Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezeténél. A felajánlás közérdekű célú kötelezettségvállalásnak minősül. K. A. I.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék