Népszabadság - Pest Megyei Krónika melléklet, 1998. május

1998-05-11

36 NÉPSZABADSÁG PEST MEGYEI KRÓNIKA 1998. MÁJUS 11., HÉTFŐ Anyakönyvi Hírek Nagymaros Születtek: Elek Ágnes, Alscher Leven­te, Vosner Lilla, Scheirich Máté, Je­szenszky Petra. Házasságot kötöttek: dr. Keserű Jó­zsef és Nagy Éva. Elhunyt: dr. Branyiczky László. Pilisvörösvár Születtek: Kály Zsolt, Halbauer Lí­dia, Hasenfratz Péter, Zelenai Anikó, Szakszón János, Csinger Zoltán, Wenczl Gábor, Tóth Tamás, Veres Petra, Farkas Erzsébet, Kovács Attila Marcell, Major Orsolya, Szikszai Eszter, Makkai Anna­bella. Elhunytak: Haraszti Gyuláné Szedő Ilse Jozefa, Miereisz Györgyné Man- hertz Mária, Nick János, Nick Márton, Ruppel Márton, Szintai Márton Zsolt, Weisenberger Jánosné Steckl Borbála. Nagykáta Születtek: Boldog Barbara, Kaszás Anna, Rafai Georgina, Kármán Domini­ka, Temesvári Bálint, Gruber Bálint, Barna Gyöngyi, Kelemen Laura, Jófejű Zsófia. Házasságot kötöttek: Urbán Katalin és Visnyei Ferenc, Gáspár Georgina és Sárközi Roman, Horváth Erzsébet Teréz és Sós Sándor, Szabó Katalin és Kis Ti­bor, Kármán Krisztina és Horváth Ferenc. Elhunytak: Kármán Ferenc, Bene Jó­zsef, Urbán Andrásné Szarvas Erzsébet, Szekeres Menyhért, Papp Lászlóné Ács Mária, Malszter Vilmosné Móré Ida, Bodor Andrásné Koch Mária, Zsit- nyánszki Jánosné Kelemen Apollónia, Farsang István, Apró István, Tóth Balázsné Vonnák Teréz, Tóth Andrásné Vankó Szécsényi Mária, Komonyi Ist­ván Pál, Marton János István, Csécs Fe­renc, Velkei Lászlóné Szabó Katalin, Horváth Mihályné Kiss Mária Apolló­nia, Tóth Mihály, Szabó István, Lendvai Lászlóné Boji Julianna, Koncz Jánosné Bálint Rozália, Csikós Gábor, Koncz Ferencné Fábián Margit, Kármán László, Botka Károly, Bognár Sándor, Botka István, Pintácsi Béláné Szécsényi Anna, Szécsi Józsefné Bozsik Ilona. AJÁNLÓ A HETI KULTURÁLIS KÍNÁLATBÓL A szerkesztőségünkbe érkező meghhrókból, műsor­füzetekből hétről hétre ajánlót állítunk össze, hogy segítsünk olvasóinknak programot választani. Ter­mészetesen örömmel fogadjuk azoknak a települé­seknek, intézményeknek az ajánlatait is, amelyek rendezvényei, kulturális eseményei eddig valami­lyen oknál fogva kimaradtak kínálatunkból. Az ér­tesítéseket a 388-6024-es új faxszámunkra küld­jék, vagy postai címünkre: Népszabadság, Pest Megyei Krónika, 1034 Budapest, Bécsi út 122-124. SZÍNHÁZAK, RENDEZVÉNYEK Szolnok, Szigligeti Színház, május 12.: Ártatlan bűnösök (19), a Szobaszínházban: A kripli (19.30). Május 13.: A nagymama (19), május 14.: A velencei kalmár (19), május 15.: Hamupipőke (11), My Fair Lady (19), május 16.: Hamupipőke (11), A nagymama (19). Kecskemét, Katona József Színház, május 11.: A falu rossza (19), május 12.: Egy hónap falun (19), május 14-16.: Egy hónap falun (19), május 17.: Egy hónap falun (15). Érd, Városi Művelődési Központ, május 14.: Ti­szai Krisztina és Halmágyi Gyula gitárkoncertje (17), a belépés ingyenes. Százhalombatta, Barátság Művelődési Központ, május 13.: Edith és Marlene - zenés játék a Ruttkai Éva Színház előadásában (19). Győmrő, Petőfi Sándor Művelődési Ház, május 15.: Gospel-találkozó a Bolyk Boys Band és Muzsay András közreműködésével (18.30). Budaörs, Jókai Mór Művelődési Központ, Buda­örsi Játékszín, május 11.: Majális - bábos mese ovisoknak (10), május 13.: A bolondok grófja (19), május 15.: A bolondok grófja (15). Cegléd, Kossuth Művelődési Központ, Kamara­terem, május 13.: „Képzelt látogatás Eszenyi Enikő otthonában" - Eszenyi Enikő estje (18). A művelő­dési központ színházterme, május 15.: Dzsessz- balettcsoportok táncszínháza és jótékonysági bál (17). Ugyanitt május 16.: „Ki vagyok? Én vagyok!” címmel amatőr előadók estje (18). Fellépnek ze­nekarok, énekesek, táncosok, humoristák, próza- és versmondók, magyarnóta-énekesek. Ceglédi Helyőrségi Klub, május 14.: Süsü, a vérrédő - gyer­mekelőadás (14). Vác, Madách Imre Művelődési Központ, szín­házterem, május 13.: Hupikék Péter - a Fabula Bábszínház zenés bábjátéka (9,10 és 14 órakor), május 14-én pedig 10 órakor. Május 15.: Sulipó­dium - a Juhász Gyula Általános Iskola műsoros estje (19). Május 16.: „Váciak a váciakért” - váci ze­nészek jótékonysági koncertje az „Együtt az ép gyermekekkel” alapítvány javára (20). KIÁLLÍTÁSOK, TÁRLATOK Gödöllő, a Petőfi Sándor Művelődési Központ Gödöllői Galériájában látható a Kortárs magyar öt­vösség című kiállítás. A Tessedik Galériában a Duflex Fotográfiai Stúdió „Természet” című kiállítá­sát lehet megtekinteni. A Gödöllői Városi Múzeum kiállításai: Monumentális festészet a gödöllői mű­vésztelepen; Erzsébet királyné-emlékszoba; Zsivaj- gó természet; Óceánia világa - Ignácz Ferenc gyűj­teménye Ausztráliából. A Királyi Kastélymúzeum - amely új termekkel és kiállításokkal bővült - cso­portosan és egyénileg is látogatható. Ráckeve, a Keve Galériában Kodolányi László ötvösművész kiállítása május 17-ig tart nyitva. Máriabesnyő, a Mater Salvatoris Lelkigyakorlá­tos Házban Zsabin Igor festőművész és Dudás Imre tárlata május 17-ig látogatható. Százhalombatta, a Matrica Múzeumban látható az Agyag az antik műrészeiben című kiállítás. A Ba­rátság Művelődési Központban a SZAK Stúdió kiál­lítását május 14-ig lehet megtekinteni. Piliscsaba, a Kert Galériában (Széchenyi u. 1.) Somosköri Sándor építész-grafikus alkotásai má­jus 17-ig láthatók. Szentendre, a Szentendrei Képtárban Jeges Er­nő festőművész centenáriumi kiállítása május 18- ig tart nyitva. A Ferenczy Múzeum állandó kiállítá­sai Szentendrén: Anna Margit-Ámos Imre gyűjte­ménye (Bogdányi út 10.). A festőművész házaspár gyűjteményes kiállítása. Barcsay-gyüjtemény (Dumtsa J. u. 10.). Barcsay Jenő festőművész gyűj­teményes kiállítása. Czóbel Múzeum (Templom tér 1.) - Czóbel Béla és felesége, Mondok Mária mű­vei. Keiényi Jenő Emlékmúzeum (Ady E. u. 5.) - a művész köztéri alkotásai és kisplasztikái. Kmetty János Emlékmúzeum (Fő tér 21.): A festőművész al­kotásai. Kovács Margit kerámiagyűjtemény (Vastagh Gy. u. 1.). Vajda Lajos Emlékmúzeum (Hunyadi u. 1.). Nagymaros, a művelődési házban a Nagymaro­si Képzőművész Kör hagyományos évi bemutató ki­állítása látható. Nagykőrös, az Arany János Művelődési Köz­pontban május 15-ig tart nyitva a Marosszéki hús­véti népszokások című, Bálint Zsigmond alkotásai­ból készült fotókiállítás. Vác, a Madách Imre Művelődési Központ Eme­leti Galériájában Kolumbán Zsolt festőművész kiál­lítását lehet megtekinteni. A Kassai Vidor Galériá­ban Mizser Pál festőművész képei vannak kiállítva. A váci Tragor Ignácz Múzeum kiállításai: A Hincz Gyűjteményben látható a város történetét bemuta­tó kiállítás Vác évszázadai címmel. Az épület galéri­áján tekinthető meg Hincz Gyula életművének ösz- szefoglalója. Az időszaki teremben változó kiállítá­Fuszenecker Ferenc: Téli táj. A Duflex Stúdió kiállítása Gödöllőn, a Tessedik Galériában. sokon néprajzi, történeti és képzőművészeti tárla­tok váltják egymást. Jelenleg a Tojáspatkolók a Bör­zsönyvidéken című, több múzeum és több mester válogatott kiállítása látható június 14-ig. A Görög templom kiállrtóteremben - ami a Március 15. tér 19. számú ház kapuján és a Katona Lajos utca felől egyaránt megközelíthető - a Győzelemról győze­lemre hordjátok zászlóitokat című, a szabadság- harc 150. évfordulójára emlékező kiállítást láthat­ják az érdeklődők június 28-ig. A Középkori pince (Széchenyi u. 3-5.) előterében a területen zajlott régészeti ásatások leletei tekinthetők meg, a pin­cében szőlészeti és borászati eszközök láthatók. Múzeumok és állandó kiállításaik Pest megyé­ben: Abonyi Lajos Falumúzeum (Abony, Vasút u. 16.) - Az abonyi tanyák üzenete; Barangolás régi emlékek között. Petőfi Múzeum (Aszód, Szontagh lépcső 2.) - Galga mente (történelmi néprajzi kiál­lítás). Isaszegi Falumúzeum (Isaszeg, Madách I. u. 15.) - Isaszeg néprajza, régészeti és történeti emlé­kei; Berendezett parasztszoba és -konyha. Arany János Múzeum (Nagykőrös, Ceglédi u. 19.) - Hej, Nagykőrös, híres város; Fejtók a Duna-Tisza közén. Nagytarcsai Falumúzeum (Nagytarcsa, Múzeum­kert 5.) - régészeti és helytörténeti gyűjtemény. Penci Falumúzeum (Penc, Rákóczi u. 25.) - Cser­hát történeti emlékei. Árpád Múzeum (Ráckeve, Kossuth L. u. 34.) - Fejezetek a Duna menti múlt­ból; A molnárok és vízimalmok. Börzsöny Múzeum (Szob, Szent László u. 14.) - régészeti, néprajzi és természettudományi kiállítás. Blaskovich Múzeum (Tapiószele, Múzeum u. 13.) - a XIX. század világát idéző gyűjtemény és kiállítás. Váci Tragor Ignác Mú­zeum állandó kiállítása. Vác évszázada címmel a Káptalan utcai Hincz-gyűjtemény épületében te­kinthető meg, a téli hónapokban hétköznap 11 és 15 óra, a hétvégén pedig9 és 17 óra között. Gorka Múzeum (Verőce, Szamos u. 22.) - az egykori lakó­házban és műteremben Gorka Géza és lánya, Gorka Lívia keramikusművészek állandó kiállítása. Szőnyi István Emlékmúzeum (Zebegény, Bartóky u. 7.) - rendszeres időközi kiállítások a festőművész raktáron őrzött 4483 művéből. Riedl Ferenc Hely- történeti Gyűjtemény (Budaörs, Budapesti út 47.) - dokumentumok a németek be- és kitelepítéséről. Rádió-és Televízió Múzeum (Diósd, Kőbányai út)- A magyar rádiózás és televíziózás története. Ma­gyar Földrajzi Múzeum (Érd, Budai u. 4.) - Magyar utazók és felfedezők; A Kárpát-medence tudomá­nyos feltárói; Gépmúzeum (Gödöllő, Páter Károly u. 1.) - A magyar mezőgazdaság eszköz- és gépfejlő- dés-története; Az élelemszerzés és -termelés 2,5 millió éves története; A magyar mezőgazdasági gépgyártás kialakulása, története. Matrica Múze­um (Százhalombatta, Gesztenyés u. 1-3.) - Száz­halombatta története az őskortól napjainkig. FILMSZÍNHÁZAK Gödöllői Petőfi Sándor Művelődési Központ, Kortárs Filmklub, május 11.: Az utolsó belöés (19). Érdi Mozaik Filmszínház, május 13.: Egyedül nem megy (17.15), Copland (19), május 14-15.: Egértanya (17.30), május 16-17.: Egértanya (13.30, 15.30 és 17.30 órakor), május 14-17.: A jövő hírnöke (19.15). Ócsai Filmszínház, május 12.: Titanic (16), má­jus 15.: Robinson Crusoe kalandos élete (16.30), Spice world (20). Nagykőrösi Arany János Filmszínház, május 15-17.: A vasálarcos (18 és 20 órakor). A Stúdió­ban május 16.: Ragyogj (18.30). Szentendrei Dunapaiti Művelődési Ház, Film­klub, május 15.: Pénz beszél (17), Copland (20). Ceglédi Városi Filmszínház, május 11-13.: Alibi törzs (17.45 és 20), május 14-17.: Kis hableány (17.45, hétvégén 15.30 órakor is), május 14-17.: Gömb (20). A Kamarateremben május 14-17.: Szép remények (17.30). itórosi Autós Mozi, május 11-13.: Alibi törzs (21), május 14-17.: Gömb (21). Erdőkertesi Filmszínház, május 15.: Feltámad a halál (18). Gyáli Filmszínház, május 11.: Titanic (17.30), má­jus 15.: Robinson Crusoe kalandos élete (14), Spice world (17.30), május 16.: A boldogító nem (17.30). manói CITIBANK®s Egy nagyobb összegre lenne szüksége céljai eléréséhez? Hívja a Citibank Hitelvonalát! Csak egy hívás!* Újdonság! Csak a Citibanknál... |tÖVIUV©VI qvorsan mostantól kezes és fedezet nélkül , kezes nélkül akar ehet igénybe személyi kölcsönt ( qN M j hÁnanra Ingyenes zöldszám V„.Á V ' 500 000 Ft-tól 3 000 000 Ft-ig. 06 80 400-000 vehet igénybe személyi kölcsönt í q ingyenes zöldszám ^---­Tehát, ha elmúlt 21 éves és Buda­pesten, Pest vagy Györ-Moson- Sopron megyében lakik, hívjon minket a 06 80 400-000-ás ingyenes zöldszámon munkanapokon 7 és 21 óra között, és ügyintézőink MILLIÓ f ..... . . . KÖLCSÖN fogadjak jelentkezeset. összege** ! 60 hónapos 48 hónapos 36 hónapos 24 hónapos j 12 hónapos ! futamidő esetén futamidő esetén \ futamidő esetén futamidő esetén futamidő esetén 500 000 Ft 171)0 Ft 18 886 Ft 22 056 Ft 28 734 Ft 49 484 Ft 750 000 Ft 25 665 Ft 28 329 Ft 33 083 Ft 43 101 Ft 74 227 Ft 1 000 000 Ft 34 220 Ft 37 772 Ft 44 111 Ft 57 469 Ft 98 969 Ft 1 250 000 Ft 42 775 Ft 47 214 Ft 55139 Ft 71 836 Ft 123 711 Ft 1 500 000 Ft 51 330 Ft 56 657 Ft 66 167 Ff 86 203 Ft 148 453 Ft 3 000 000 Ft 102 660 Ft 113 315 Ft 132 334 Ft 172 406 Fi 296 906 Ft 5 A Citibank a kölcsönt a hitelbírálati feltételei alapján nyújtja. ; Egyéb díjakkal kapcsolatos információért hívja a 06 80 400-000*ás telefonszámot! Segítünk megvalósítani álmait http://www.cttibank.hu HELYI RÁDIÓ- ÉS TELEVÍZIÓMŰSOR INFÓRUM RÁDIÓ Fogható a 91,9 megahertzes ultrarövidhullámon és a váci kábelhálózat 105,5 megahertzes frekvenciáján. Adásidő: 1.00-13.00. Állandó műsor Minden óra 30 perckor hírek, időjá­rás-jelentés, 7.30-7.40 és 12.30-12.40 BBC magyar nyelvű hírek Londonból. A hét minden napján 7.40,10.35 és 12.35 Sporthírek a Westelpresstől. Útin- form: 6.40, Fővinform: 7.10,11.40. Telefonszám: (27) 311-322, (27) 311-405. Napi műsor Ébredjen velünk! - műsorvezető Fehér Mónika. - Délelőtti te- refere - műsorvezető Turgyán Tamás. DUNA RÁDIÓ Állandó műsor 6.00-8.00 Reggeli ébresztő. 9.00-10.00 Regionális köz- szolgálati magazin. 12.00-13.00 Déli zene. 14.00-15.00 Magas feszültség - zene nemcsak fiataloknak. Napi műsor 11.00 Egyedül nem megy - sztárvendég vall a gyermekneve­lésiül, a családtól és a karrierről. 13.00 Warner Kiadó zenei újdonságai. 15.00 Tere(h)-fere a hazai pop-rock világ sztárvendégével. 16.00 Fábián Rock & Roll partyja. 17.00 ÉMI Kiadó zenei újdonságai. ELEKTRO-SZIGNÁL TV A műsor fogható a Dunakanyarban, \rác központtal az UHF 22-es csatornán, Főt központtal az UHF 48-as csatornán, valamint a kábelhálózatokon. Napi műsor 20.00 Mi újság? - közszolgálati hírműsor - Sport - Telefonos játék - Mozifilm: Gyalázat vagy halál. CEGLÉD RÁDIÓ 88 A műsora 92,5 megahertzes ultrarövidhullámon fogható. Állandó műsor Reggeli információs műsor: 6.00- 9.00. Napi műsor 14.15 Lapzárta (előzetes a Ceglédi Kék Újság kedden megje­lenő számából). 15.15 TV-néző (előzetes a Ceglédi Városi Televízió aznapi mű­sorából). 18.05 Kívánságműsor. CEGLÉD VÁROSI TV A műsor fogható az UHF 48-as csatornán. Napi műsor 18.30 Híradó. 18.40 Sport7fő. 19.10 Gólvonal. BUDAPESTI SZÍNHÁZMŰSOR Budapesti Kamaraszínháza Józsefvárosban: Kérők (7). Budai Vigadó: Zeneka­ri koncert (8 - Állami Népi Együttes műsora). Budapest Bábszínház: Állj, a sze­relem nevében! (7 - a Musical Stúdió ea.). Budapest Bábszínház Játszó-tér. Párnamesék (fél 3). Játékszín: A napsugár fiúk (7). József Attila Színház: A Pál utcai fiúk (3, 6). Katona József Színház Kamra: Rosencrantz és Guildenstern halott (7). Komédium: A kínaiak (7). Lézer Színház: Hypnotix (7). Madách Színház a Thália Stúdióban: A tribádok éjszakája (fél 8). Madách Kamara: Pá­ratlan páros (7). Nemzeti Színház: Kortáncok-a Duna Művész Együttes és ba­rátai (7). Operaház: A walkür (6). Radnóti Színház: Anconai szerelmesek (7). R. S. 9. Színház: Paraplé - Élő folyóirat (8). Stúdió „K” az Erdélyi u. Ált Iskolá­ban: A császár új ruhája (10). Kolibri Színház: Az angyal öccse (3). Kolibri Fé­szek: A boldog herceg (fél 11). Vígszínház: Sylvia (7). Pesti Színház: A dzsungel könyve (7). Új Színház: Koldusopera (7 - a márc. 29-i jegyek érvényesek). Évfordulók AVAKUMOVICS AVAKUM szerb köl­tő, zeneművész, akinek életéről csak Vitkovics Mihálynak Kazinczy Ferenc­hez írt leveléből értesülhettünk, Szent­endrén halt meg 1811. május 9-én. Pap­nak nevelték, de katonának állt be 16 éves korában, és 21 évi katonáskodás után őrnaggyá léptették elő. Feltalált egy új hangszert, amelyről Vitkovics így írt: „...azt Avacumicának nevezték el. Az instrumentum cythara forma, billege­tőkkel megrakva”. Az 1940-es években a család Alkotmány utcában lévő sarok­házának közét róla nevezték el. Emlék­táblát is helyeztek el a házon ezzel a fel­irattal: „Avakumovics Avakum (1774—1811) fuvolaművész, az avaku- mika billentyűs fúvóhangszer feltaláló­ja. Költő és katona. Szentendre szülött­je-” BONI TÓTH FERENC, a homoki szőlőtermesztés atyja 1845. május 13-án Nagykőrösön született. Csemőn 240 hold futóhomokon szőlőt és négyezer gyümölcsfát telepített, az utóbbiakat ja­varészt faiskola számára. A homok mozgását szalmázással akadályozta meg. A nemesített, Duna-Tisza közi szőlőfajtáinak népszerűsítése még kül­földön is sikerrel járt. Példáját aztán a szőlőtelepítésben többen követték. Em­lékére a város szobrot állított. SZŰCS KÁLMÁN, Nagykőrös híres polgára 1887. május 14-én Nagykőrö­sön született. Itt szerezte meg tanítói ok­levelét, majd a Bokrosi és a Patay utcai iskolában tanított. Nyolc testvére és ezek gyermekei közül egész pedagógus­dinasztia alakult ki. A város érdekében rendkívül tevékeny ember volt, társadal­mi munkái közül említjük, hogy a máso­dik világháború alatt a nagykőrösi ingyenkonyha áldozatos szervezője volt. PATONAY DEZSŐ református lel­kész Nagykőrösön hunyt el 1946. május 14-én. 1905-ben Szentmártonkátáról vá­lasztották meg ide lelkésznek. Céltuda­tos munkája eredménye volt a reformá­tus templom új tornya, a templom belső kárpitozása, a népiskolák bővítése és az ógimnázium épületének átépítése. Iro­dalmi működését jelzi, hogy számos helytörténeti munkája maradt fenn. Mai ügyeletesünk: Falusy Zsigmond várja hívásukat a 250-168/373-as telefonszámon

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék