Népszabadság - PestVidék melléklet, 2000. június

2000-06-17

NÉPSZABADSÁG BUDAPEST 2000. JÚNIUS 17., SZOMBAT 39 Kultúrszomj és éhkopp Egy tanulságos monori gyermekrajz-kiállítás ablakszemei Gyerekrajzokból nyílt kiállítás a monori művelődési központ kis galé­riájában. Gyerekrajzokat mindig jó né­zegetni, valahogy jobb kedvre derül tő­lük az ember. De előbb át kell gázol­nunk az előcsarnokban fölhalmozott ruhacsomók folyosóján - merthogy tur- kálós vásár van éppen —, és bepillan­tunk a nagyterembe, ahol viszont a vi­rágos muszlinok úgy lógnak környös- körül, mintha egész hadseregnyi nőt akarna valaki nyári egyenruhába öltöz­tetni. Értjük: kell a bevétel a művelődé­si házaknak. A gyerekrajzok ezután még vigaszta- lólag is hatnak. S hogy nézzük a rajzla­pokon a tejszínes bárányfelhőket, borzas kiscsirkéket, kajla sugarú napocskákat, csálé szirmú tulipánokat, arra gondo­lunk, veszünk hazafelé egy csomag A4- est, pár színes ceruzát magunk is, s esté­re kipróbáljuk, tudunk-e még ilyet. Mert olyat sajnos már biztosan nem, amit a galéria közepén elhelyezkedő kis különbemutatón látunk. Ahhoz már mester kell, aki megtanítana bennünket erre-arra. Zákányi Zsuzsa művészeti csoportjának munkái vannak itt. Zákányi Zsuzsa olyan ember, aki, ha nem foglalhatná el magát a legkülönfé­lébb művészetekkel, alighanem üresnek érezné életét. Ír, fest, agyagot formál, kerámiát készít, szőnyeget sző, könyvet írt a környékbeli temetőkben fellelhető, ősi kopjafákról. Pénzt mindezekkel soha nem keresett, kiadása annál inkább volt miattuk. Az ideális persze az lenne, ha tehetős vállalkozók észrevennék, hogy élnek olyan emberek környezetükben, akik ér­demesek a támogatásra, mert a kultúr­szomj meg az éhkopp nagyon közel esik egymáshoz. De mecénásból kevés van, tehát Zákányi Zsuzsa megint csak szere­lemből vállalkozott rá, hogy művészeti csoportot hoz létre tehetséges gyerekek­ből. Önkénteseket toborzott, harmadik­negyedik osztályos általános iskolásokat. Nem sokat, mert kis csoporttal bensősé­gesebbek a művészeti foglalkozások is. Amit azután ezek a gyerekek megal­kotnak, azt érdemes megnézni. A Ta­vaszváró című kiállításra például a falu­si tavaszt csempészték be. A fűrészbak­ra létra van lefektetve, azon szellőzik a napra kitett ágynemű - ahogyan most is, a valóságban is látni sokszor. Hiszen Monoron a falu még mindig éppúgy je­len van, mint a város. Saját kezűleg ácsoltak egy ablakrá­mát, piros muskátlit tettek a párkányára. A négy ablakszemre jeleneteket festet­tek, gerendás szobabelsőt, rongypokróc­cal, búbos kemencével, öreg nénikékkel. Zuhog ránk a tavasz ebből a kis zugból, a szagát is érezni véljük. Pedig kint vagy harminckét fokos nyár van, a galériának pedig nemhogy ablaka, de tán még szel­lőzőnyílása sincsen. Zákányi Zsuzsa „gyerekei” fehér csempére virágcsendéletet, kézzel szőtt vászonra tájakat, rajzlapra gyümölcstá­lakat festettek. Elképzeljük őket, amikor a kertben, egymás mellé rakott ládák te­tején, vagy otthon, a nagyszoba asztalán ezek fölé hajoltak... S akkor megint el­határozzuk, hogy este nem kapcsoljuk be a tévét, hanem rajzolunk. Még fes­tünk is talán. K. Zs. Kiállításnézőben a Kossuth óvoda nagycsoportosai fotó: kováts zsolt Színház a Törley-kastélyban A Fenn az ernyő, nincsen kas című vígjátékot szokatlan he­lyen, a Törley-Sacellary-kastélyban (XXII., Anna u. 1-3.) mutatják be június 23-28. között. Az előadást eredetileg a nagytétényi kastélyba tervezték, de ott ebben az időben Euró­pa legnagyobb bútorkiállításának adnak helyet. Az alkotók végül a varázslatos hangulatú Törley-kastély mellett döntöt­tek. Szigligeti Ede színdarabja 1860-ban játszódik, jómódú pol­gári család életének azt a részét mutatja be, amikor a két le­ánygyermek eladósorba kerül. Egy báró feltűnése felkavarja a család nyugalmát. A férfi személyében leendő férjét látja az egyik lány. Behálózása érdekében anyjával „fel akarnak tör­ni”, hogy minél fényesebb életük legyen - ezzel is garantálják az esküvőt. Vajon hogy sikerül irányítaniuk a nőknek a férfit kis csínyekkel, fortélyokkal? Ez derül ki az előadásból. A háromfelvonásos vígjáték rendezője és egyik szereplője Lázár Csaba, a soproni Petőfi Színház tagja. A többi színmű­vész {Fazekas Andrea, Kernács Péter, Kernya Izabella, Simon András, Tóth L. Mónika, és Varga Éva) a soproni színházon kí­vül a budapesti Nemzeti Színházból és a debreceni Csokonai Színházból érkezett. M. O. Le kell ülni, meg kell hallgatni Az apostolok dohányoztak, és nők álltak a hátuk mögött Ülünk a csendben, a régi rendben. Ke­zem kezedben és hallgatunk — énekelték. Készítettek egy lemezt. Ennyi. Cser­halmi György és Novák Péter a maguk szórakoztatására és mások örömére vagy bánatára kiadta az Elektikon című hanglemezt. A hét végén lemezbemuta­tó koncertet tartottak a Bárka színház­ban. A dalokhoz összeállítottak egy elő­adást is. A színpadon asztalok, székek, hangszerek. Gitár, harmonika, nagybő­gő.1 A színpad felett kifeszített fehér vá­szon. A darabban tizennégy táncos, éne­kes közreműködő. Novák Péter és Cser­halmi György mellett Csomós Marinak és Schell Juditnak jutott nagyobb szerep. Több számot négyen adtak elő, de a hát­térben a táncosok is jelen voltak. Olykor szteppeltek, forogtak, pörögtek, ahogy illik. Tíz számot énekeltek, táncoltak el, a dalokat olykor stroboszkóppal és kü­lönböző fényhatásokkal is segítették. A színpad feletti vásznon olykor egy tán­coló kislány, egy hallucinogén kör, egy fehér hajó jelent meg, de videoklipet szintén vetítettek. Az előadásban színdarabot idéző ele­mek is voltak. Például a pohárosztás, amely erősen emlékeztetett Lorca Vér­nász című roma nyelvű előadásához. Az egyik szám a bibliai vacsorát idézte fel, bár ott nem dohányoztak az apostolok, és nők sem álltak a hátuk mögött. Egy másik számban a tévét figurázták ki. A táncosok kartontévé fejjel ropták a talp- alávalót egymásba karolva, olykor egy­más tévéfeje alól kikandikálva. A hanganyagot két hónap alatt hozták össze az előadók, de másfél évig tartott, amíg sikerült kiadni a lemezt. A művé­szek azt tervezik, hogy szeptemberben országos körúton mutatják be alkotásu­kat. Leginkább színházakban szeretné­nek majd fellépni. Zárásként pedig ismét előadják a Bárka színházban a zenés da­rabot. B. T. B. Cserhalmi György és Novák Péter a lemezbemutató koncerten fotó: kovács bence Kiáltsunk-e orvos után? Flexen, betonkeverőn, ásón és széken előadott művek forrás: banánklub Derdák András, a Banán Klub főnöke állítja: a ma esti buli után nem lesz olyan ember a nézőtéren, aki ne így kiáltana fel: orvost! Mégpedig elme­gyógyász szakembert, de gyorsan. Olyat, aki haladéktalanul kezelésbe ve­szi azokat a magukat zenésznek feltün­tető egyéneket, akik anyagi haszon- szerzés reménye nélkül, ámde előre megfontolt szándékkal színpadra lép­nek a csillaghegyi klubban. Vegyük például a méltán legendás hí­rű Túlvilági Szalonzenekart. Utoljára tavaly láttuk őket a Diákszigeten, ahol koncertjük meglehetősen emlékezete­sen kezdődött. A zenészek a színre egy Riga motorkerékpárral érkeztek, ame­lyet nem sikerült időben lefékezni, en­nek következtében a Riga nekiment a zongorának, melyről egy korsó sör dőlt a szintetizátorba, úgyhogy a káosz már az első hangok megszólalása előtt teljes volt. Vagy itt van a másik fellépő, a Va- racskos. Állítólag flexen, betonkeve­rőn, ásón, kapán és nagyharangon ad­ják elő műveiket. A helyi művészekből álló csapatról sok minden nem tudható, talán csak annyi: bizonyosan nem lesz­nek díszvendégek Lagzi Lajos Dáridó- jában. És akkor még nem esett szó Fűrész Oszkár tánczenekaráról, melynek tagjai kevésbé önfeledt pillanataikban a Ba­nán Klubban működő Rátkai Márton musicaltanoda növendékei, e helyütt viszont nemcsak énektudásukat villog­tatják, hanem sörpocákjukat is. Sajátos és vicces feldolgozásban bocsátják ki torkukon a világslágereket meg az Ed­da együttes dalait, amelyek szerintük már önmagában is tréfásak. Az Orvost! Fesztivál a Banán Klub­ban (Mátyás Király út 13-15.) este nyolc órakor kezdődik. T. Z. Megajándékozhatjuk még néhány oldallal? Már kiolvasta a Népszabadság mai számát? Nem baj. Hűséges előfizetőin­ket megajándékozzuk további izgalmas oldalakkal. Ezúttal nem a napi híreket kínáljuk olvasóinknak, hanem színvonalas, igényes kiadványokat ajánlunk kedvező áron. Azok az előfizetőink, akik az alábbi kupont június 30-ig kitöltve visszaküldik címünkre (Népszabadság Rt. marketingigazga­tóság, Budapest 1960, jelige: Könyvhét) 25% kedvezménnyel vásárol­hatják meg a következő könyveket, amelyeket ingyenesen házhoz is szállítunk! Németh Andor: Metternich Jg&TFt helyett 1430 Ft Ormos Mária: Mussolini J2990~Ft helyett 2240 Ft Boris Vian: Köpök a sírotokra J-tOff Ft helyett 830 Ft Él. MflPk' «to* 'l KÉPSL Magyarország legkedveltebb napilapja Megrendelés Szeretném megrendelni kedvezményes áron a következő könyveket: 1. Németh Andor: Metternich □ 2. Ormos Mária: Mussolini Hl. O 3. Boris Vian: Köpök a sírotokra □ Név: ....................................................Tel.: ....................... Cím : □□□□______________________________________________ Né pszabadság Rt. marketingigazgatóság, Budapest 1960. Tel: 436-43-46

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék