Szabad Nép, 1947. március (5. évfolyam, 50-73. szám)

1947-03-30 / 73. szám

SZABAD KÉP 10 VASÁRNAP, 1547 MAECTÜS 80 MBmtrn^wi.s^T^^si^mí^swsms^e^eeímafma SSÄSÄB NÉP APüétfigmSTÉSS ff u h á é r I, szörnyedért legmagasabb arat fizet FALiUDI Szővetséc--u e» T, 421-789. Hívásra jön tí aszta sí I lireiliiísei használtak és ufak Néps’zínház-utca .31. szám Telefon: 139—271 2, 8, 4, G, S vasú trakt@r©ké!sf járgányok, darálók. MM« i fenyők nagy választékban, az alsótekerespuszt;; i volt Schríkkfer-fé'e faiskolából. Hízer Fe« {&,-II., Julia-utea kettő. Tel*: 360;:—719* Ugyan ott gyümölcsfák metszősy, permetezése és évi gon­dozása. M. S. U. 35® és személy- ö tebsr oldal- kocsival DKW äßS-as OK»í 560-as olcsón eladó. Grosz, mű­szerész, Király-utca 10. (Udvarban.) VII.. Alpár-istoa 10 Telefon: 424—532. VES2IIC Píní ps és listait AUDION. VI. Nagymező utca 31. Tel.: 123—129. Szabglrisziépeli 750. 650, 550. 400 és 250 mm kerékátmérőiben Komi!. svam és más faipari eladók. Fizetés' Pézsmát fts t»5űs nyersbőrt Exportra !ImJfowIcs I ___"Alias___É é ves fiúgyermek mellé díSilu'á-ii.i ölícig'láií'fsá.cf a, Lehetőleg: németül beszé­I lő kisasszony kéréséit. Hadi, WeSieCéűyi-utón 24., IV, 7. 93 Király-utca 47. 2815 íjg: Kézi (sikk) kötő. 12-es gépre felvétetik. V. kér., Bajcsy Zsilinszky-út 12. I. 1. Szira kötődé. Of, Hüűiiíi alkatrészek. FRANKL VILMOS, Bpest, V., Tutaj-utca J>. Gye?mek kocsik Gyári árbn a készítőnél. „OLYMPIA“ gyemekkocsi üzem. Bpest. VII., Dcb-u. (51. Mindenfajta gyermekkocsi raktáron. B havi rlszioiís bútort, Andrássy-út 66. Méiissz©! eladó! 80 modern mogor vándor- , kaptár, 25 méhcsalád, pergető, stb. felszerelések. Diéta-malom, Sápújfalu. 1lélhmw& ^gaesPSOBBSírss** é®i------­fi & K ű i 43J MEGTANÍjJ/HAT « HÉT ALATT angol ős francia Női Bt’HASSABAST, varrás; egyín'Ieg, Vértes Jcnoné oki- ipar- l&koliai 'auárnö nv-ilha- s'A'ílonj'j bau. Budapest, BuclülMér 5., XI. X. Fefépf?lieii auiá- rsfsessk és bon'ásl aUtairésiek B£s°i§t@f imr® Wuhrmann-uta Sb. HŐI ölj Újpest, Scmo yiB:ia-u. 11 (volt Kolozsvári-ü.) Telefon: 203—371. Sirpult szék, asztal, üvegáru, f) ? i » ?» C.VU-U. L- I y eJb-OS **6p icir Cl tn. j eá s ó h a> B ő lO/MnUi I Konyhák 620.- FHŐ! j Fizeíési kedvezmény ' Kinlzsy bútor Kinizsi-utca 35« és 21« Veszed ela«8©k üzemképes MtMOíöRöKM AUDION VI., Nagymező-utca 31. Telefon: 123—129. ?* Hölgyeim ! Egyszerre 139 kötelö munkáját végzi pl a „RAPID’’ szuper feézlhöíőlíásiüiék Biztos megélhetést nyújt, f Munkája kézimunka. Minden minta ■ köthető, j Kezelése egyszerű. áruforgalmi kft. ÍV., Sütő-utca 2. félem, 3. j Bmsrlai kicsik vontatók, pótkocsik fő- bizbmányosa. Részletfizetés. — Külön MATEOSz kedvezmény. Iipslili kitűnő állapotban, príma gumikkal. hatüléses, új gumikkal* kifogástalan állapotban. ieiráfiísfia VI., Zichy Jenő-utea 17. KassnálS: bútorcsere, rekamié, egyes bútordarabok olcsón. Pod- maniczky-utca 6 Textilszakmában .női íánykaruha confectio) ggj lehetőleg jártas ügynököt fel ve s zek. ,, Búd apestré* ’ jeligére a kiadóba. alpakka, stb. líeiigleíenfcsselí FRIEU, Király-u 44 | Telefon : 224*804 Elsőrendű angol bedolgozó férfi szabász, vagy mű­helyben dolgozó elsőrendű munkás felvétetik. Couture IV., Váci-utca 17. Konzervmcstert gyümölcs-, paradicsom feldolgozásba n | és szári á ‘b.in nagy gya kéria-fclál. keres vidéki koraaei vgyárba: F o k, Mária Valétf&”Utca 17. Társ Á IPÁKKÁ! evőeszköz új cs használt [fiály-D. 44! TeBsfOßl 2 224-804. Szabász, k*n<*k 71-es gomblyuk gépe van be­tár síi na. Pest« ot ÁrpádrU .ca 23. 5898 készítőtől! FRIED ESZTERGÁLTOH. í Királya* 44. Tel.: 224-S04 ] Düpkihengeres, új (FesfSékörSögép eladó. Bőrfestő, VIII., Aggteleki-utca 10. Komb. ssci»a 1715. - fi 2095.-El : FORD Taunus, generá- 1 ásott, két mo'orral, se- 1 b csöógvái' óVail, komoly i vevőinek o'caán eladó. Koós Víg utca hú&z. | Eladó autója' garazsi- roa7.uk eladjuk. Na--y I választék személy-, te- I her- autóbusa pótkocsik- ; ban. Alrpár-u. 9. Garage, |1 - Srógfep j írógép, számológép vé tel, eladás, kölcsönzés, javi’ás: Csillag írógép- Ü7em, Práter-utcn 3. 139—374 ! Ha. jól akarja elndni szá- j mo-lógépét és írógépét, keresse fal dr. Senior ! és Büchlier iróg'pTzaikÜz- ’etét. V., Nádor-utca 34. S Telefon: 121—993. (Kos­J suth-hidnáj.) 9l A«iás>vétet 1 Kirakatállványok olcsón eladók. Teleli ner üzle1. Király-uica 43. 2850 Csipkefüggönyt, használ­tat is, veszek. Teichner üzlet. Király-utca 43­Wertheim fagylaltgép, 80 liter, új állapotban 12.000 forintért eladó, f j. Németh János, Budipest, József- körút 18. Szölcpermctezők! 60 literes vörösrézüst olcsón eladó. Nagyfuvaroe-utca 3/b. 1T. 18. Spibser. 5878 j Kombinált pép, S'via 3.5 ! HP mo1 orral működéi- I ben. 3000 forint. Árpád­föld, Prachár. 5899 > Gomblyuk gép, fehéme- ] műre, privá íól sürgősen | eladó. Pesterzsébet, Ár- j pád-utca 23. 5897 jfj Kjphéxat 1 Hozza be férfi ruháját • szöveté*, fehérneműjét ] szőnyegét, üzletem részé re megves/em. Hivósr» jövök. VIII,. NéP^ínhá? Utc.i 20, Telefon 137—625 j Kalapja piszkos, formát­lan? Rendbe hozza: Lám. ! pert kalaposmester, Jó- ! kai-*ér 6. Udvarban. 38 Szakadt molyos ruháit művésziesen és olcsón beszövi Várnai né. NAo, szinház-u 29. II 5 Lakás Rómaifürdőn, Csillaghe­gyen. kertes házban föld­szinti szobát béi-elnék jú­liusra. Választ Steinfeld, Népszínház-utca 40. HázfclügyelŐscgemet hat­emeletes l>érházban el­cserélem II. kerületi la­kásért. Jelige ,, Szerelő” a kiadóba. 1882 Szenzáció! Thökö: y-ú on (sorompón belül) sőr*e#t len bérpalotában gyö- V nyörü viiágo-. nap-ütc ü! s v’hs, •keítős.zd'bás ko.m- - forto3 öröklakások 8 Cö ért eladók. Kedvező fiwe- ési feltételekkel* Gárda.? Hársfa utca 40. Telefon: 420—505. 5896 9 i Eb;hm z o ) ■ légtkr-tí4ó i minden méretben kap ható Gábor gépműhely Herndd-u 50. sz. Vidékre j utánvéttel Ezállítok. í*8 i 'iákos:>alotat 2X1 siolia- konyhás liáz eladó P. U. Budapest, XII., Gre- Uuss-u‘ca 12.. U. 21. 1 Oktatás ssakisk&S& Teréz-körút 7. Telefon: 224—862. Egyéni és csoport00 tan­folyam.^ — V kié ki-eknék ben lakás. Részletfizetés Kérjen tájékoz ató Kcr. bér autó és Diesel szák- könyveik utánvútlel is. Szabni tanítok mestervizs­gához. Észén yi, Tompa­utca tíz. Férc ne-kőrútnál Műszaki tanfolyamok. A Magyar Műsz-nki Sző vétség k-erámíai-zómánc ipari, vl l'iam»>--ihe;gC3ztö, matr.ro/at; kai an tol yamai • ra -' beí r a áy. felv láS'osí- táfi ki záró:! rig 2.-án dél­után 5 órakór íkisrt ' Fe rcnc tér 11. ‘ 88 Szabás-varrás tökéletes kiképzése ipari-fog Köre. kesné Vámház-köríit 5. Orosz nyélvőrákat ven nék kHűnö a:nár ók Le vé]löket , Naponta“ jel­igére Lropo.d Oo 32él h i rd e: ö irodába, Toré/. ­körút 3, ....... 89 ánvi te ingatlanközvetítő iroda, V., AlkotmáUy-u. 31, Telefon: 121—235. CSALÁDI HÁZ: J^enke-térnél, kert­ben I és 2 sszob.'. s k oififortoa Jisukás ok' a’ hibá lan, kéuyözerbÖ] 20 000 ért e adó* Nemei völgy, út ele­jén, I-uxuskohifoftos, 4 szoba haiilos g'bá- 7S03 közpoai j fű’ésas h i báfcta n, bekölitözihp. tő villa,, 4ö.0Gi ért eladó. ÖRÖKLAKÁS: Nyul-utcui 2 szoba hallej, hibátlan, be- köíftözhető, luxuis- örök s;kás 20.000-ért. eladó. KORCSMA: Rákóczi-útnál, nagy forgalommal, lakással 2O.GÓ0ré(rt eladó. 1 Különféle 1 Felkérem azokat, akik f. hó 26 án, Szerdán az eeti órákban rnoagó tax'r 61 leeső, t pók. érékről vala­niiit tudnak- sz-rve^kedje- nek a súlyoson károsut soff őrt ér‘ékíteni; Bpest, VÉL., Holló-utca 12. sz. Steppiiiiger. 92 Börzsönyben penzió he 1 y re á 1U tAséjt bétrbo- adó. Drogéria, Már i ok útja 5/b. 1C311 1 I Szenzációs bűtorhitel. Ismét megkezdtük áru- s í f ásun kát Gyönyörű hálók, kombinált beren­dezések meglepő olcsón- Minden 100 forint után 10 forint havi résalet István-iu 22. Grosz Veszek hálói, kombinált úriöxobát, príma kárpitos árut. Mendel lakbe­rendező, Rottenbiller-u. 47/.C. Telefon: 226—924. Hívásra jövök 1307 Bűtorf fí havi részletre Nagy Győzőnél, Vili.. Már a.utca 6. Háló. 7 da­rab 19-50. kombin T szo­ba 7 dvb 2.IC0, konyha, r^kamier és egyéb bú­torok olcsón! 1832 Színes kombinált szobák és konyhák nagy válasz­tékban: Rózsa, Baross- u ca 32. 2326 Jómiuöségű használt há­lók 809 forinltől. kombi­nált szobák. konyhák, egyes bútordarabok na­gyon olcsón Lászlónál Jóku'i-utca hat. 39 Rekamier és kombinált szekrény eladó. Hétfőtől Vidorné. Nagymező-u. 41. Hálószoba llOff.—, príma kombinált 2000.—. Két-- szemé yes rekamier. pri­ma, 840.—, egyszemélye? kunapérekaittier 500.— Barcsav bútorpince Bar- Cday-utca 6. Erisébel- körút sarok. 78 Veszek használt hálót. kombinált szobá*. ló- fZr/őrt, matracot. Atlasz. Rákóczi-iV 42. 2817 Kétszemélyes re cornier sürgősen ©ladó Csokonai utca 12. Második *07ßn- nyolsc. Ö391 Klsxitőnét öles* v bútor; £ koaib n&lt • Iss:l _ rekamié . . * 590 M T új há’ó .... 1450 konyha ca‘l g fotcIAgyak 4PK4 Ilii. i'o •. .ÜI.Ú sí d .1 e. (el.-ö éa minden vasiason szedett szó ítél szónak szá­mít) */av:u:kint köznap 60 f, vasárnap 1 Ft. RÍS HIBDETSS millimé ersoroDkint hétkíjs- nap 1 forint vasárnap 1-50 forint. Vidékiek a, hirdetési díja' bélyegekben is beküldhetik. S Már résziéire is kapható 8911 i 1RQ0A3UTQR s .isziakir-üzem JC Kálvária-utca tU 1 Házasság Cukrász-, pék-1 és vendég­látó iparban jártas fiatal­ember házasság céljából megismerkedne jólslkü, 18—20 éves, jnteliigen leánnyal. Jelige „Nem kaland” a kiadóba. Minden tekintetbm függet­len, 26 éves, érettségizett, magas, jóalakú, sport- kedvelő, elfoglaltsága miatt társaságba nem járó fiatalember feleségül venne haladószellemü, müveit, jó- alívktí, szé p. h’ 3Z?.á il’ő leányt. Fényképes, kézzel­írott levelet kérek. ,,Jó feleség’’ jeligére. Fény­képet visszaküldöm. Két dolgozó jó barátnő megismerkedne két dolgozó úriemberrel. Kimondottan házasság eáljából 35-45-ig. Lehet vidéki is. Csak korrekt emberek írjanak. Jelige „Szerotetre vá- gyünk“ a k'adóba.ó . 40 éves, otthon- és gyer­mekszerető, r. k., jó meg- jelen'sű fia a’ember va gyök. Ezúton keresem jö­vendőbelimet, akinek leg­alább kis otthona van Gyermek nem akadály. ..Boldog családi kör” jel­igére a kiadóba. Férjhczmcnnék -10-en felüli jólelkü fodrászhoz, aki üzletemet vezetné. ,,Vidéki Özvegy” jeligére a kiadóba Független, 35—40-es úri­ember ismeretségét keresi csinos barna asszony há­zasság céljából. ,,Szóra­kozásit kedvelő“ jeligém a főkindóba. 74 Huszonöt éves iparos fiaita’ember, ki rnuGka- \ szolig'áVj.tróíi. v-:&s?7j% érve e'gye-JÜbmradt V-ea* ee* hozzáiTíő. egyB/Cűü, k’o- [ moly űrlilámy isme etá© g'őt. ..BoMogsáS“ je- ige^e kia-dóíba. 5l>Z0 ] 1 ieveSezfes 1 j Szolidlcllifi növel levele leznék bmereség célja bó’. Érte-iést -,Munk;'S-j eim'ber“ jeligére kíadób^ kérek. 94 1 »Dhäk fátylak, koszorúk, csokrok, belépők és férfiruhák köl­csönzése, vidékre is. MIMÓZA SZALON, Népszínház-utca 10, I. 3. BÉt©rirew@!k I Tízhavi részletre olcsó j hálók, kombin&'t szobák kárpitos-áruk. szőnyegek | négy választékban. BÉterésTeKSiij VI., Liszt Fcrenc-tér 5 Faipari cikkek raksárrói: j.^'apsiagái*44 szab. állítható gyermek ágy speciális kivitel „Béb!” gyermekágy olcsóbb kivitel Rollerek, taligák és egyéb faipari cikkek Vulkán« Jajpari üzem « Sugáré* Pássi Pestszentlörinc, Rákóczi- út 3. Telefon: 183—622. | SZABAD N«P A Magyar Kommunista i Párt központi lapja. Főszerkesztő. RÉVAI JÓZSEF Felelős szerkesztői HORVÁTH MARTON Felelős kiadó: ELEK LÁSZLÓ Szerkesztős és ca ttadó hivatal- Budapest. VIII rózsef-körút 5. Telefon 138—378 és 138—382 Hirdetési oszt.: 135-725 Az X) jelű közlemények ] fizetett hirdetések. Nyomató*! a SZIKRA*" Lapvállalatok kör forgó. gépein Felelős nyoípdavezető: fáií, csillár MsÉíÍÉIázh , Xifä í-a. ®9 jto (ZcneskadsaiaTal s-effibeni nájfP-részrsraSiÉT I (ivei 374© Fi ’ Háló dió f. 11 SS© Ft I ! Széb fazon did L ,i\ 23S© Fi L I Konyhák - -‘n | Hagy bí-J j rtílaaatiék9 f | nlc3ú árak! RGVlOll CIC50N ! Tarka toil 1^, <, 3, Ft. Fehér fosztott 25, 13, 10, 8 Ft. Pelyhes dunnába 30, 25. 22, 18. 15 Ft. Pehely paplan­ba 80, 60, 5*0, 40 Ft. 10 kg-on felüli tollat, bruttó 5 kg-os papír­zsákokban bérmentve szállít utánvéttel: Kaczender József, ágy- toliüzlete, Kiskunfél­egyháza. <5? új és használ! Isii J kombinált és konyha- *1 bútorok legnagyobb vá­lasztékban Fizetési léteiig Vidékre szakszerű cso­magolás. Vétel és csere Telefoni 135-220 Kill, Karácséi S-iila iiéisnéí többel fizetek ÍRÓ-: SZORZÓ-, VARRÓ- ! GÉPÉRT RÁDIÓÉRT, lehe- sérült is, és vijla- mosfiági cikkekért ÁKU- I FORGALMI. KIRÁLY­UTCA 31. Tel 226—309 Perjsaszönyee vétel eladás UNGAR. Király-utca 14 6s Rákócj-i-űt 42. jjsatfv^vOrií? sí S7iu‘ir}é' Minden ipér«tt9*n rekláron CSÖKASl'NÁT, NEDECZKT LÁSZLÓ. S VII., Dob.utca 108, szám i Sjng«r sül.ls-esztős, csa- i iádi tg Sini^er lő S'.abó j gép olosón eladó. A u | forgalmi, Király utca SÍ. | Szép kanná*, ssofea iúiszsmélves 2©5Ö Ft | cpöás Homb. * la söíeüEl 3040 VESZEK R1DIBT bárkiméi többet fizetek! Teréz-körút 82. Kupubejáraiban UJ BÚTOROK SZTOPM Képesített nz3talosüzletjbep Vidékre csomagolás. Király utca 82. Fióküzlet nincs. Címre ügyelni ! ! Hálók« konyhák, kombin általi. 82 Palréleymgá^iámpa, léié, SuüRIpd és főzőalkatrészek Javítás, visaoin oladőknaik árengedmény, vidékr« ■i. Schiller Éliás^ utánvéttel. Telefűrdiívó: 427—129. B. M. ¥ g éa minden egy^éb márkájú P. K. W. két- éa négyütemű n. s. u. miiüPáRsx Süsclálls javilása chromozása, fényesése PALLÓ József és ¥A1SZ György Dohány-utca 71. (Szövetség-utca sarok.) Sokszorosítások, ísritisÉ (busies és szaKIordiíások minjsn nyelven) Bmíapesí. IV, Semmelweis-n 1 iHaMijyu i i Tel: 184-302. KÜiilOüCSZOlCálatl Ha már keres, itt találhat oltsé ió foufcspt magának! Kombináltak, rekamiék, konyhák, irodabútorok VÉríiL Műxeum-kSrát 43 CSERE HÚSVÉTI LOCSOLOK gyufa, gyertya cigarettapapír, papíráruk, hás- tartási cikkek nagyban. B O D M M ft» Dob-u. 47. Ne várjon az utolsó pillanatig! P*ítO ^1 éj ~8 Jaról már most gondoskodjon! GumifexíwHlnl3Jl'/I J 2 iß®2%ÍJ ■raktárról minden méretben. Bőrszíj kiutalásra. , Kérjen díjtalan ismertetőt. Varró- és kötőszíjak, hevederek, elektromotorok. Bodnár, Budapest* V., Bajcsy Zsilinszky-út 60. Szállodák, panziók, kórháialt, vállalati üdülök PAPIM, MATRAC, fcYIEMS szükségleté, liegoicsőbbasi a készítőnél: VÁRNAI, Kun-utca TI. ez. Telefon: 136—4íC7. Galyésecaiágy l.Mli MOSKOViTS VL Podimaniczky- utca 51 PHOENIX kőrköiőgái hk liíh, a!k;itrészek: JURISTOVSZKY S Isf- I>OR, Baross-utca 12.3, Agytoll és nagy választékban, legjobban, legolcsóbban föESSLEIßftBlB, Thököly-út 14< CKeicti pályaudvarral szemben.) Nincs kot lé ja ? Tojásai* bér'e ki kei. eh Szabó !?áraSy Budapest, VIil„ Lulher^utca 4 Egynapos csibe,! kacsa, liba állandóan kapható BÚTOR kedvező fizetési feltételek­kel. Halók, kombináltak, konyhák. RAUNCZ Bútorcsarnok, VII., Csengeíy-utca 7. Irésépet, SEámolóryéiseHe) roncsot is veszek KOVÁCS, Nagyatádi Szabó-utca 46. Telefon: 428—141. HORIZONTAL FÚRÓMŰ S0 mm őrs óff mérővel. Elöőrangií külföldi gyárt­mány 3 hónapos . határ­idővel s>iiUítha ó Mörlös János, szerszámgépek és szer- számok, VI Hajcg-u. 39 Tel: 122—394 6oS^ös«sapégyaS vesz, elad, cserél, javít: NÁNÁSI, Budapest, V.» Tulaj-utca 1/c. ^ébler 0vernssi?kocs3lc gyermekágyak. Budapest, Népszínház-u. 32. Vidékr« díj'alan árjegyzék ÉVTIZEDES CÉG. Bécsi-úti v:imhäl 2 szoöa lonv'ia, kaira 500 . öl gyümölosö ben teljesen: ép állapo ban, azonnal eladó, bekül öz- hetáséggel, tulaj clones ól. 15.009 forintért. Érdek­lődés,: dr Frank! Géza, Csákynfca 5., dá.tfün ______3—3. között. l izpisili fűtési, vízvezetéki, csatornáváw, gázvezeték! olaj vezeték i bácl o g os­munkát legjobban és leg­olcsóbban készít és javít Juháss; ietzsei ekl. gépész rt:é. nö-k. Vili IOZsF!-'-Kf)liUT ^5. Oj telefonszáma! 13S—053 9 i \ %

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék