Népszabadság, 1968. december (26. évfolyam, 282-306. szám)

1968-12-04 / 284. szám

Latogteráfflág KK-premier a utcában A Honvéd Szarajevóban, a Tatabánya Teplicén A fővárosi mozik műsora december 5-től december 11-ig Szarajevó, Tepiice, Budapest. Ez a három Város a három ma­gyar kupacsapat mai mérkőzései­nek színhelye. A Bp. Honvéd játékosai vonattal utaztak jugoszláv ellenfelükhöz, s bár egygólos hátránnyal kezdik a második 90 percet, nem adták fel a reményt. Derűlátásukat arra alapozzák, hogy az együttes va­sárnap 'Salgótarjánban igen jól játszott, s itt az alkalom, hogy a Zseljeznyicsart otthonában le­győzzék. A csapatban sérült nincs, s marad a legutóbbi összeállítás. Ugyancsak bizakodva indult lát­nak a Tatabánya is. — Nekünk már nincs veszteni­valónk, nyugodtan játszhatunk — hangsúlyozták a játékosok —, * még egyszer nem szerepelhetünk olyan rosszul, mint az jeIső talál­kozón. Nagy volt a forgalom kedden a Fáy utcában is. A Sturm Graz és Vereség Svájcban A jégkorong bajnokcsapatok Európa Kupája keretében játszot­ta az Ü. Dózsa első mérkőzését Svájcban a Chaux de Fonás együttesével. A mérkőzés a sváj­ciak 10:4 (4:0, 0:3, 6:1) arányú győzelmével végződött, és ezt a hátrányt az Ü. Dózsának nagyon nehéz lesz behoznia december 9-én, hétfőn, a Megyeri úti vissza­vágón. E héten itthon folytatódnak a. magyar bajnokság küzdelmei. Csütörtökön a Kisstadionban V. Meteor—Ű. Dózsa (17.30), Ifjúsági válogatott—FTC (19.45), szomba­ton a Megyeri úton Ű. Dózsa— Ifjúsági válogatott (16), vasárnap a Kisstadionban V. Meteor—FTC (16), Postás—Előre (18.15). Jövő hét elején Szófiába utazik • magyar válogatott, amely a Du­na Kupáért kiírt tornán vesz részt De Budapesten ie lesz nemzetközi mérkőzés; 14-én és 15-én 16, il­letve 10 órai kezdettel a varsói körzeti válogatott a magyar ifjú­sági válogatottal játszik a Kissta­dionban. OJibb nagy fellendülés előtt áll aj atlétika, mert az olimpia utáni esz­tendő minden eddiginél gazdagabb leaz. Már februárban megkezdődnek a fedett pályákon a nagy nemzetközi versenyek, s ezek március 8-án él »-én zárulnak Belgrádban az európai Játékokkal. Kisebb lélegzetvétel után májusban szabad téren folytatódnak a viadalok és júniusban. Júliusban és augusztusban, tehát 90 napon át csak. nem mindegyikre esik egy-eigy érde­kes meghívásos verseny, nemzetközi mérkőzés vagy meghívásos nemzeti bajnokság. A nemzetközi naptárban szerepel a Budapesten sorra kerülő Magyarország—NDK és Magyarország r-NSZK mérkőzés, a Magyarország— Lengyelország ifjúsági találkozó (Mis­kolcon) és az országos bajnokság io, amely augusztus utolsó négy napján lesz a Népstadionban. A nagy atléti­kai évet szeptember közepén Athén­ban az Európa-bajnoksággal fejexbk ba a kontinens legjobbjai. *6 Magyar—lengyel afrikai expe­dícióról közöl érdekes leírást a Turista most megjelent decembe­ri száma. A kitünően szerkesztett, népszerű folyóirat bemutatja a Mecseket, Hollókőt, a műemlék­falut, Drezdát, ezenkívül javasla­tot tesz kirándulásra és még sok érdekes írással örvendezteti meg az olvasót. * Hollandiában a magas adók miatt jövő év januárjától hét szá­zalékkal felemelik a különböző sportesemények belépőjegyeinek árát. Hé Amióta az ausztráliai Ralph Doubell váratlanul megnyerte Mexikóban 800 méteren az olim­piai jbajnoki címet, egyik meghí­vást a másik után kapja. A hírek szerint az ausztráliaiak új futócsil­laga követni igyekszik a világre­korder Ron Clarké példáját és azt tervezi, hogy az év nagy részét a Vasas egyaránt a mai mérkő­zés színhelyén edzett. — Láttuk vasárnap a Vasast a Népstadionban, s a vereség elle­nére is csak a legjobbat tudom mondani a magyar együttes ké­pességeiről — nyilatkozta Sprin­ger, az osztrák együttes edzője. — Kupamérkőzésről lévén szó, ter­mészetes, hogy mi szerény ered­ménnyel, akár döntetlennel is megelégszünk, mert Grazban a visszavágón tartjuk magunkat esélyesebbnek. A piros-kékeknél öröm a KK- premier előtt: Puskás meggyó­gyult. — Megvárom még a kedd dél­előttöt, és akkor döntök Molnár Géniben elkészítették a labda­rúgó Európa Kupa és a Kupagyőz­tesek Kupája következő forduló­jának sorsolását. Az újabb mér­kőzéseket jövő év március 20-ig kell lejátszaniuk az érdekelt csa­patoknak a legjobb négy közé ju­tásért Az EK párosítása: Ajax—Benfica, Milán—Celtie, Manchester United—Reál Madrid BERLIN: A Lasker sakk-emlékver­senyen Uhlmann—Malieh döntetlen, Uhlmann—Bronstein 1:0, s a függő játszmák után a verseny állása: Uhl- m&nn 9, Bronstein és VaszjuKov 8—8. Szuetyin 1,5, Bárczay 7, Fuchs, Malich 6,5—6,5, Csőm 6 pont.' MEXIKÓVÁROS: A kerékpáros-kör­verseny 9. szakaszán a holland Cos- terhof győzött. Az összetett egyéni­ben a szovjet Szokolov, csapatban Me­xikó együttese vezet. FRANKFURT: A Moszkvai Torpedó labdarúgócsapata december 22-től ba­rátságos mérkőzéseket játszik az NSZK-ban. SAN SAI.VADOR: Világbajnoki se­lejtező labdarúgó-mérkőzésen Salva­dor—Surinam 6:0. majd Európában tölti — külön­böző versenyekkel. Doubell feb­ruárban az Egyesült Államokban kezdi el versenykörútját, majd el­látogat az északi országokba, Angliába, az NSZK-ba. Ük Hatvan ország küldöttsége vett részt a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség legutóbbi kongresszu­sán. összeállították a jövő évi versenynaptárt és ennek egyik ér­dekessége, hogy az amatőr or­szágúti versenyzők hagyományos viadalát, a Békeversenyt 1969-ben csak Varsó és Berlin között ren­dezik meg, mert a csehszlovákok lemondtak a rendezésről. A má­jus 9—24 közötti viadal útvona­lának kijelölése rövidesen meg­történik. Több ország már beje­lentette részvételét, így a Magyar Kerékpáros Szövetség szintén ne­vezi csapatát. # A Schirilla-sttori cimmel Há­mori Tibor olvasmányos könyv­ben örökítette meg a 28 éves sportember eddigi nagy vállalko­zásait. A krónikás beszámol a Budapest—Moszkva közötti futás­ról, Schirilla György úszásáról a jeges Dunában és további nagy­szerű „kalandjairól”. Az érdekes „kisregényt” gazdag fotóanyag egészíti ki. * Egymást váítják a külföldre utazó magyar kézilabda-váloga­tottak. Most a férfiegyüttes a so­ros: szombattól Tbilisziben szere­pel Lengyelország, Bulgária, a Szovjetunió, az NDK és Grúzia csapatainak társaságában. A Tbi­liszi Kupáért folytatott versen­gésben alkalom nyílik arra, hogy a magyar válogatott több fiatalt kipróbáljon. szerepléséről is — mondta ffiovsz- ky Rudolf, a Vasas edzője. — Minden valószínűség szerint mind- kettert egy-egy félidőt játszanak. A tervezett kezdő csapat: Varga — Bakos, Mészöly, Mathesz, Ihász — Menczel, Fister — Molnár, Puskás, Farkas, Korsós. Az eredményt il­letően szeretnénk két-három gólos előnyt szerezni, hogy ez elég le­gyen a visszavágóra. Ez nem lesz könnyű, mert értesüléseim szerint a Sturm Graz nem lebecsülendő ellenfél. A Vasas—Sturm Graz KK-mér- kőzés ma délután 13.30 órákor kezdődik a Fáy utcai sporttelepen a jugoszláv Zsecsevics játékveze­tésével vagy Rapid (az utóbbi két csapat között a bécsi 0:1 után ma este Madridban lesz a visszavágó). S párták Trnava—A EK Athén. A Kupagyőztesek Kupájáért: Lyn Qsló—Barcelona, FC Köln —Randers Freja (dán), Torino— Slovan Bratislava, Dunfermline— West Bromwich Albian. A következő sorsolás 1969. már­cius 22-én lesz Brüsszelben. PRÁGA: Csehszlovákia idd legjobb labdarúgója címét Ivó Viktor, a Dukla kapusa nyerte ed Kuna, a Spartak Trnava fedezete és Adamec, a Spar­tak Trnava csatára előtt. PALMA de MALLORCA: A nem­zetközi sakkverseny 8. fordulójában Medina—Westerlnen 1:0. Korcsnoj—Del Conral 1:0, Gligorios—Lehmann 1:0, Gheorghiu—Calvo 1:0, Ivkov—Torán 1:0, Maianovies—Byrae és Larsen— Szpasszkij döntetlen, Visier—Petrosz- jan és Benkő—Pomar függő. A 7. for­dulóból függőjátszmák: Petroszjan— Gligorics 1:0, Lehmann—Ivkov döntet­len, Korcsnoj—Matanovics 1 ó. Az él­csoport: Korcsnoj 7, Larsen 6,5, Pet- roszjan 5,5, Szpasszkij 5, (1). TBILISZI: Másodszor szerezte meg a Szovjetunió női sakkbajnóka címet Nana Alekszandria 19 éves tbiliszi egyetemi hallgatónő. LODZ: Nemzetközi műkorcsolyázó- versenyen egyéniben Vajda a negye­dik helyen végzett, párosban a Far­kas—Korpás kettős ötödik lett, míg női egyéniben Fürst Judit a hatodik helyre került. BECS: 13 ország IS sportolója rész­vételével nemzetközi ifjúsági női mű­korcsolyázó-verseny kezdődött. A ma­gyar színeket képviselő Halász Ildikó 368,8 pontos eredményével a kötelező gyakorlatok után az osztrák Trimmel, Decker, Bbenwaldner, a csehszlovák Gajdosova. valamint Errath (NDK) mögött a 6. helyen áll. MOSZKVA: Csehszlovák é» szovjet sportvezetők nyílt baráti légkörű ta­nácskozást folytatnak a két ország sportolóinak együttműködéséről, a kapcsolatok Időszerű kérdéseiről, a nemzetközi sportmozgalom napiren­den levő problémáiról. TOTÓTIPPEK 1. MTK—Bp. Honvéd X 2 2. Pécs—Vasas X 2 3. Tatabánya—Diósgyőr 1 4- SBTC—Dunaújváros 1 5. Ü. Dózsa—-Győr 1 6. Szombathely—Egyetértés 1 7. Csepel—Videoton l X 3. A tálán ta—Torino 1 3. Cagliari—Bologna & X 10. Fiorentina—Napolt 1 11. Juventus—Milán & X 2 12. Lanerossi—Róma X 1 13. Pisa—Palermo 1 14- Como—Genova 1 Pótmérkőzéseit: 1. L NÉPSZABADSÁG A Magyar Szocialista Munkáspárt központi lapja Szerkeszti a szerkesztő bizottság Főszerkesztő: Gosztonyi Jánoo. Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Előfizetési díj egy hóra 20,— Ft Szerkesztőséig és kiadóhivatal: Budapest, VETI., Blaha Lujza tér S. Telefon: 343—100, 142—220. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető minden postahivatal­ban és a kézbesítőiknél. SZIKRA LAPNYOMDA INDEX: 25 001. • • • ■ • A szövegben a gyártó országot csak kezdőbetűvel vagy rövidítve jelöljük. Egyéb rövidítések: szélesvásznú: szv., magyarul beszélő: mb„ csak 16 éven felülieknek: csak 18 éven felüliek­nek: ***. A budapesti mozik pénztári rendje: egész nap játszó mozikban pénztár­nyitás az első előadás kezdete előtt egy órával aznapra és egy napra elő­re. A csak délután játszó mozikban pénztárnyitás az első előadás kezdete előtt másfél órával aznapra és három napra előre. AZ UTOLSÓ KÖR (m.): Szikra h4. 6, 19, csütörtökön f»-kor díszbemutató, Ugocsa 5—8, 3, né, f8, Fény f6, 8, Tíz KICSI INDIÁN (mb. ang.): Urá­nia 4, 6, 8, Vörös Csillag hlO. hl2, K2, Május I. hS, hit, hl. Szabadság 4, 6, 8, Vörösmarty nlO, nl2, il2, Kőbánya n4, n«, n8, Felszabadulás 3, 5, 7, Mű­vész este 9, Bástya este Í10. MINDEN NÖ BOLONDUL ÉRTE (ír)**: Alfa 3, f6, 8. •A HALÁL 50 ÓRÁJA (panoráma szv. am.) Corvin f4, 7. AZ APÁCA (mb. ír)**: Vörösmarty f4, n7, 9, 5. hétre prol, Toldi í4. n7, 9, 5. hétre prol, Május 1. n6. 8, 2. hét­re prol, Tátra 5—8, hS. 18, n9, Madách 9—11, h5, 16, ISTEN ÉS EMBER ELŐTT (m.)**: Ugo­csa 9—U, n4, f6, 8, Széchenyi 5—8, n4, 16, h8, Zuglói 5—8. n4, £6, 8, A, ,,SZATURNUS” NEM VÁLASZOL I —n. (mb. sz.): Bástya 13. 6, A HAZA HD FIAI (sz.): Puskin flfl. U, fi, 2, AZ ÉJSZAKA RABLÁSRA VALÓ (ol.): Kossuth XIII, h4, 6. », Csokonai Í4, h6, 8. Bástya f9, fii, fi, AZ UTOLSÓ BETYÁR (mb. bőig.): Ha­ladás 110, Í12, 12, Hunyadi 9—11, 3, n6, 18, Tátra 9—11, 4, n7, 19, A HÉT KÍVÁNSÁG (mb. sz.): Fény n4, Mátra 9, 11, 1, NE INGERELJÉTEK A MAMAT (ol.): Vörös Csillag 4. n7, f9, Sport 5—6, n4, f«, h8, Művész n9, fii. hl, Hala­dás 4, n7, 19, Dózsa h3, 5, n8, Tán­csics n4. 16, Í18, Fény 19, hll, 1, EGY FÉRFI ÉS EGY NÖ (mb. fti): Művész 3. 5, 7. A HÉT CERVI FIVÉR (mb. ol.): Má­jus 1. h3, Sport 9—11, h4, 6, n9. Hu­nyadi 5—8, h4, 6, n9, KALLÓDÓ EMBEREK (mb. am.): Pus­kin f4. 6, re. BILINCS ÉS MOSOLY (am.)—: Duna f4, 6. f9. Világ f6, 8. ünnep 8-kor is, KIRÁLYLÁNY a FELESÉGEM (fr.): Madách 5—8. 5, f8, ünnep h3-kor is, A NAGYMENŐ (fr.): Szikra nlO, nl2, f2, József Attila Müv. Ház 10—11, n4, Í6, 8, Újvilág Dózsa Müv. Ház 8-án 3, 16 8. Ipoly 9—11. n4. 16, 8, A TÖKÉLETES ÚRIEMBER (fr.): Cso­konai h9, 11. n2. A HÁROM TESTŐR (fr.): Ugocsa 8-án 9, 11, J. RITA, A VADNYUGAT REME (ol.): Felszabadulás vas. de. f9, fii, fi, Kölcsey 10—11, 14, h«, 8, HÍRADÓ: Magyar Híradó, 50 éves a párt (m.), A homok városa (Kecske­mét) (szín. m.): Ők és ml (m.). Me­sefonal (szín. rom.) — reggel 9-t51 este 11-ig folytatólag. ÁLBA REQIA (m.>: Tinódi 9-én 13, h5, AIDA (ol.): Gorkij 5-én f4, h6, 8, angyalok földje (m.): Liget 6-án n6, h8; Újvilág Dózsa 9-én f6, AMERIKAI FELESÉG (ol.)**: Alkotás este 8. APa (m.): Tinódi 11-én 13, h6, AMERIKA ÉJJEL (ol.): Balaton 17. f9, ARSENE LUP1N (fr.): Zrínyi 9, 11, 1, ARANYSARKANY (m.): Bocskay 11-én 16, 8, Liget 8-án 3, n«, ha. Otthon XX, 5-én re, 8, Álmatlan ÉVEK (m.): Kelen 9-én 5, n8. Kultúra 6-án f6, Tétémy 10—11, f6, h8, Kinizsi 8-án f4. h6, 8, A BALERINA ÉS RAJONGÓJA (mb, sz): Jókai 9—11. f6, 8, bakaruhaban (m.)**: Mikszáth 9-én n4, f6. h8, A BENZINKÚT HERCEGNŐJE (mb. sz.): Szigethy 9—11, hG, 8, BICIKLITOLVAJOK (ol.): Ady 6—11, re, 8, A BOLYGÓ HOLLANDI (NDK): Gor­kij 8-án f4, h6, 8. A BOLDOG ALEXANDRE (fr.): Mik­száth 5—8, n4, f6, h8. A BOLDOGSÁG MADARA (sz.): Bá­nyász B. n4. f6, BUDAPESTI TAVASZ (m.): Rákóczi 5-én f4. h6, 8, Liget 11-én ni. h8, A CIGÁNY (mb. sz.): Marx 5—8. f4, h6, 8, Világosság 6—3, n6, ha, ünnep is CSALADÁPa (ol.): Kelen 7—8, 5, n8, CSILLAGOSOK. KATÓNAK (m—sz.)**j Petőfi 9-én n6, Széchenyi 11-én n4, re, h8, CSEND ÉS KIÁLTÁS (m.)**: Béke XV, 9—11, n6, A CSODALATOS MALOM (sz—finn): cinkota 6—8, n6, ünnep *-kor Is, DÉLTŐL HAJNALIG (m.): Kultúra 7-én «. DRAGa JOHN (svéd)***: Diadal 8, EGY REMETE ROMÁBAN (ol.)**:Nap 5—«, 14, h6, 8, EGY SZERELEM HÁROM ÉJSZAKÁ­JA (m.): Tinódi 6-án f3. h5, EGY MAGYAR NABOB + KÁR­PÁT HY ZOLTÁN (m.): Bányász A. Í9, 12, Í4, 7, egy szobalány naplója (fr.)***: József Attila Müv. Ház 9-én 8. AZ ELSIETETT HAZASSAG <m.): Bocskay 6—8, f6, 8, ünnep n4-lcor is, József Attila 9—11. f4. h«, 8. ELÁTKOZOTT HEGYEK FARKASA (jug.)**: Csaba 5-8, ra6, h8, Világos­ság 9—11. n6, h8, EGY EMBER AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG­NAK (ang.): Mátra 5—8, 8-kor, 9-től 3, f8, 8, AZ ELLOPOTT LÉGHAJÓ (mb. cseh.): Marx 9—11, Í4, h«, 8, EDES ANNA (m.)**: Tündér 5—8, n8, h8. ünnep 3-kor is, FARKAS VISSZHANG (1-): Kinizsi 9— 11, f4, h6, 8. Óbuda 5—8, f4, h6, 8, FEKETE TULIPÁN (fr.): Balassi 5—8, nS, hS, ünnep 3-kor Is, FEJLÖVÉS (m.)**: Cinkota 6—8, ÍB, Terv 6—8, f6, 8, ünnep 3-kor Is, FIUK A térről (m ): Éva 5-én f4, h6, 8, Liget 9-én n«. h8, Tinódi 7-én f3, h5, FOLYTASSA, KLEO! (mb. ang.): Munkás 9—11, n4, «, 8. GRANADA ADDIO (ol.): Fórum 9-1-11, n6, h8. Kárpát 5—8, h8-kor. HÉT KATONA MEG EGY LÁNY (rom fr.)**: Petőfi 9—11, n«, h8. 9-én h8, HANNIBÁL TANAR ÜR (m.): Otthon XX, 6cán f6, 8, Fórum 7—8, n6, h8, ünnep 3-kor is, Tinódi 5-én Í3, h5, HALHATATLAN MELÓDIÁK (ol.)l Gorkij 11-én f4, h6, 8, A HARAG NAPJA <m.): Liget 7-én n6, h8, Akadémia 9-én f4, h6, 8, HÁRY JÁNOS (m.): Gorkij 10-én Í4, h6, 8, A HÁROM TESTŐR + MILADY BOSSZÚJA (fr.): Csillag 9—11, 6. HÁBORÚ ÉS BÉKE H. (sz.): Mikszáth 10- én n4, f6, h8, HÁBORÚ ÉS BÉKE 1H. (sz.): Mikszáth 11- én n4, Í6. h8, A HIVATÁS KOCKÁZATA (mb. tr.)**l Tanács f4, 6, f9, HEROIN (mb. NDK): Széchenyi 9—10. n4, f6, h8, HÁROM KÖVÉR (SZ.): Alkotás nlO­től f3-ig folytatólag, Ipoly 5—8, n4, f6, 8, Rátkai 9—11, 16. 8, Rákóczi 6—8. f4, he, 8, HONFOGLALÁS I—H. (m.>: Kölcsey 9-én f4, 7. HORGÁSZ A PÁCBAN (fr.): Balaton 9—11, f9, fii, fi, HÓFEHÉRKE ÉS A HÉT VÁGÁNY (nyn.): Óbuda 9—11, f4, h6, 8, HÚSZ ÓRA (m.): Tinódi 19-én f3, hS, AZ IFJÚSÁG ÉDES MADARA (am.)***: Béke XV, 9—11. h8, Beth­len 6—8, h6, 8. IRMA, TE ÉDES I—H. (am.)*»: Tinódi este 7, KATONAZENE (m.): Liget 5-én ne, ha, Otthon XX, 7-én f6. 8, KERESZTESEK I—H. <L): Bocskay 9— 10, re. A KÉTARCÚ GYILKOS (jug.)**: Zrí­nyi 3, 5, 7, KIHÁGÁS SZERELEM MIATT (NDK)« Szigethy 5—8, f4, h«. 8. A KÉTÉLTŰ ember (sz.): Balaton 5—8. f9. fii, fi, KORT ARS ALNK (mb. sz.): Kárpát 5—8, n6. Munkás 5—8; 4, 7, KORUNK HŐSE (Béla) (sz): UJlald 5—8, Í4, h6. 8, Újvilág Dózsa Mű*. Ház 9—10, «. 8. 9-én 8, KÖRHINTA (m.): Kultúra S-én «. A KŐSZÍVŰ EMBER FIAI I—H. (m.>! Cinkota 9—11, n6, A MAGÁNYOS VILLA TITKA (ang.)J Évi 9—11, f4, h6, 8, Jókai 6—8, «, 8, ünnep n4-kor is, MERÉNYLET (m.): Mátra 5—8. n4. «, Kárpát 9—10. n6, h8. Otthon XX, 11-én f«, 8, MAXIMRA (sz.):"Akadémia 19-11. «, h6. 8. MÁGNÁS MISKA (m.): Csaba 8-án S, MEGÖLTEK EGY LÁNYT (m.): Szi­gethy 9—11, f4, Otthon XX, 8-án n4, mT’lESZ VELED, ESZTERRE? (m.)**l Kultúra h8. A MÚMIA KÖZBESZÓL (m.): Nap 9— 11, f4, h6. 8, MI. OLASZOK ÉS A NŐK (mb. ol.)**I Tisza h9. 11, n2, A 4-ES labor ŐRÜLTJE (fr.): Fórum 5—6, n6, h8, * NIKKI (mb. am.): Balaton f3. f5. Ta­nács nlO, nl2. n2, A NÖ HÉTSZER (am.)**: Ady 5—8, re, 8, ünnep n4-kor is, Kossuth XX, 5—8, h6, 8, Tündér 9—11, n6, h8, Zug­lói 9-11. n4, 66, 8, NYUGTALANOK (jug.): József Attila Müv. Ház 6—8, n4, re, 8, NYOMORULTAK I—U. (mb. NDK—ír —ol.): Tétény 9-én Í6, NYÁR A HEGYEN (m.): Bányász B. este h8, 8 ÉS 1/2 (ol.)***: Zrínyi este I, OSZKÁR (fr.): Csaba 9—10, n8, ht, Kossuth XX. 5—8. f4, PARDAILLAN LOVAG (fr.): Újlaki t —11, Í4, hG. 8,Bethlen 6—8, f4, A P—2 NEM JELENTKEZIK (sz.): Re­ge 6—8, h6, 8. ünnep f4-kor le, PRÓFÉTA VOLTÁL, SZIVEM (m.)5 Béke XV, 6—8, n6, h8, ünnep 3-kor is. Diadal f4, h6, PUSKÁK ÉS GALAMBOK (m.): Kul­túra 10-én Í6, Terv 9-én f6. 8, RAZZIA (m.): Bethlen 5-én Í4, h6. 8, Kultúra 8-án f6. ünnep n4-kor Is, József Attila Müv. Ház 9-én n4, f6, BIGOLETTO (ol.): Gorkij 6-án f4, h6, 8, STAN ÉS PAN, A NAGY NEVETTE­TOK (am.): Honvéd 9-től este 10-ig folytatólag, A SAH TÁNCOSNŐJE (sz.): Éva «—8, f4, hG 8, Rákóczi 9—11, «, h6, 6, A SAINT TROPEZI CSENDŐR (fr.)) József Attila 5—8, f4, h«, 8, Kossuth XX. 9—11, f4, h6, 8. SIKÁTOR (m.)**: Akadémia 5—8, Í4, h6. 8, SZÉP IDŐK, CSODALATOS IDŐK (am.)**: Balassi 9—11. n6, h8, SZÜZEK ELRABLÁSA (rom.): Rát­kai 5—8, re, 8, ünnep n4-kor is. Rege 9—11, h6, 8, TAVASZ AZ ODERÁN (mb. SE.): Al­kotás f3-tól »-ig folytatólag, Kinizsi 5— 7, f4, h6. 8. TALPALATNYI FOLD (m.): Otthon XX, 9-én, re. 8, TRANS EURÓPA EXPRESS (fr.)**7 Tisza f4, h6, 8. TÁNC HITLER FOHADISZALLASAN (mb. 1.)**: Bethlen 9—11, f4, he. 8, A TIZEDES MEG A TÖBBIEK (m.)! Liget 10-én n6, h8, Tinódi 8-án ö. hS, TUNDÉRI NŐK (ol—fr.)**: Tétény 6—8, f6, h8, ünnep n4-kor is, VADÁLLATOK A FEDÉLZETEN (oz.): Terv 10—11, f6, 8, VASARADAT (mb. sz.): Kölcsey 1—8, f4. h6, 8. VISSZATÉRÉS AZ ÉLETBE (mb. ez.* Csillag 5—8, 5, f8, ünnep h3-kor Is, VÍZIVÁROSI NYÁR (m.): Kultúra ll-én f6. Otthon XX, 10-én 18, 8. WINDSORI VÍG NŐK (ang.): Gorkij 7-én f4. h6, 8. FILMMÚZEUM (VTI., Tanács krt. 8.) NAPFOGYATKOZÁS (olasz)**: 5—6-án: flO, 12. 13, 7—8-án: flO, 12, f3, 5. f8, 9-én: flO, 12, 10—ll-én: flO, 12, Í3. AZ ÉJSZAKAI ELŐADÁSOK MŰSORA: Bástya: TÍZ KICSI INDIÁN (mb. ang) flO, Szikra: Tíz KICSI INDIÁN (mb. ang.) 6- án. A SAINT TROPEZI CSENDŐR (fr.) 7-én fU, Ugocsa: EGY SZOBALÁNY NAPLÓ­JA (fr.)*** 6-án 10, Tíz KICSI IN­DIÁN (mb. ang) 7-én fii. Bethlen: NE INGERELJÉTEK A MA­MÁT (ol.) 7-én 10. Csillag: A SAINT TROPEZI CSENDŐR (fr.) 6-án, NE INGERELJETEK A MAMAt (ol.) 7-én 10, mOondleirDÖeDoD Milán—Celtie az EK negyeddöntőjében ÜLFÖLDRÖL J E LENTIK

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék