Népszabadság, 1970. január (28. évfolyam, 1-26. szám)

1970-01-30 / 25. szám

A KOSSUTH RÁDIÓ ÉS A PETŐFI RÁDIÓ MŰSORA FEBRUÁR 2-TŐL 8-IG KOSSUTH RÁDIÓ 8.15: Mit üzen a Rádió? — 8.50: Népi muzsika. — 9.17: Rádióbörze. — 9.25: A hét elő­adóművésze: Az MRT-ének­kara. — 10.05: Hándel: Vízize­ne. — 11.00: Iskolarádió. — 11.35: Haydn: G-dúr trió. — 12.20: Ki nyer ma? — 12.30: Tánczene. — 13.15: Dallal — tánccal a világ körül. — 13.45: Válaszolunk hallgatóink­nak! — 14.00: Édes anyanyel­vűnk. — 14.05: Francia forra­dalmi dalok. — 14.14: Brahms: 16 keringő. — 14.33: Ember a vízben. III folyt. — 15.10: Har­sán a kürtszó! — 15.45: Hárfa- és citeramuzsika. — 16.05: Ri­­pórt. — 16.25: Zenekari muzsi­ka. — 17.20: Kodály-kórusok. — 17.48: A népszámlálás — gépparkja. — 18.02: Húszas stúdió. — 19.25: A Rádió Ka­barészínháza. — 20.35: Német operaest. — Közben: kb. 21.13: Versek. — Kb. 22.20: Líbiai útijegyzet I. — Kb. 22.30: Made in Hungary. 23.10: Honegger: A világ kiáltása. — 0.10: Vi­rágénekek. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Massenet: Manón. Részi. — 9.00—10.00: Ezeregy délelőtt. — Közben: 9.40: Óvodások mű­sora. — 11.45: Riport. .— 12.00: Zenekari muzsika. — 13.03: Rádiónovella. — 13.28: Beetho­ven: G-dúr szonáta. — 14.00: Kettőtől — ötig. A Rádió kö­zönségszolgálatának kívánság­­műsora. — 17.00: ötórai tea.— 18.10: Közkívánatra! A közön­ségdíjas hangjáték; Régi slá­gerek. — 20.28: Verbunkosok. — 21.20: Fúvószene. — 21.30: Nőkről — nőknek. — 22.00: Bartók Hegedüduók. — 22.25: A hét előadóművésze (ism.). — 23.15: Dunajevszkij: Szabad szél. Részi URH-RÁDIÓ 18.10: Tánczene. — 18.55: Orosz nyelvtani. — 19.10: Be­széljünk az operáról. — 20.00: Fúvószene. — 20.13: A dzsessz kedvelőinek. — 20.32: Szimfo­nikus hangverseny. — Köz­ben: 21.25: Láttuk, hallottuk. — 22.22: Beethoven: B-dúr trió. KOSSUTH RÁDIÓ 8.20: Balettzene. — 9.00: Har­sán a kürtszó! — 9.35: Népda­lok. — 10.05: Kodolányi: Bara­nyai utazás. Részi. — 10.25: Romantikus zongoraművek. — 11.00: Iskolarádió. — 11.35: Csajkovszkij operáiból. — 11.46: A gyógyvizek keletkezése. — 12.20: Ki nyer ma? — 12.30: Melódiákoktól. — 13.45: Tör­vénykönyv. — 14.01: Kóruspó­dium. — 14.11: Verne: Grant kapitány gyermekei. Rádió­játék. I. rész. — 15.10: Verbun­kos muzsika. — 15.25: Rádió­iskola. — 16.05: Sugár: II. vo­nósnégyes. — 16.20: Az élő népdal. — 16.30: Verdi: bariton­­áriák. — 17.05: Ázsia munkás­­mozgalma. VII. — 17.20: Beet­­hoven-művek. — 17.45: Han­gos újság. — 18.10: Könnyűze­nei híradó. — 18.40: Lemez­múzeum. — 19.25: A Szabó csa­lád. — 19.35: Kórusművek. — 20.40: Kozmosz. — 21.08: Gon­dolatok a zenés színházról. — 22.20: Esti hangverseny. — - 23.20: Nóták. — 0.10: Bach-mű­­vek. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Tánczene. — 9.00: Ka­marazene. — 11.46: A vitami­nok az állatvilágban. — 12.01: Népdalaink nyomában. —12.24: A Parsifal három bemutatója. 13.03: Zenekari muzsika. — Randevú kettőtől — hatig . . . — 18.10—19.40: Fiatalok hullám­hosszán. — 19.40: Vállaljuk a kockázatot? — 20.28: Táncda­lok. — 20.40: Szimfonikus hang­verseny. — 21.40: Ady élete és költészete. IV. r. — 22.00: Köny­­nyűzene. — 22.20: Népi zene. — 23.15: Mozart: Cosi fan tut­­te. Részi. URH-RÁDIÓ 18.10: Hgl.-parádé. — 18.50: Orosz nyelvtani. — 19.05: Ma­gyar zeneszerzők. — 19.35: Peskó György orgonaestje közv. a Zeneakadémiáról. — Kb. 20.28: Versek. — Kb. 21.25: Dvorzsák operáiból. — 21.56: Riport. — 22.06: A dzsessz ked­velőinek. — 22.26: L. Stokowski vezényel. , 1 B K t; A R i.ü KOSSUTH RÁDIÓ dzsessz kedvelőinek. — 20.29:------------------------------------—------Gluck: Don Juan — balett. — 8.20: Régi melódiák. — 9.09: 21.17: Berg: Wozzeck, 3 felv. Dokumentumjáték Kisfaludy opera* KOSSUTH RÁDIÓ PETŐFI RÁDIÓ 8.20: Fúvószene. — 8.27: Puc­cini : Manón Lescaut. Négy­­felv. opera. — Közben: 9.06: Hol történt? — 10.51: Rádió­egyetem (Kisfaludy S.). — 11.21: Két szimfónia. — 12.20: Ki nyer ma? — 12.30: Meló­diakoktél. — 13.40: A foga­dóórán ... — 14.00: Zenés képeskönyv. — 14.25: Szoko­lay: Duhajkodó — szvit. — 14.34: Ember a vízben. V. folyt. — 15.10: Kóruspódium. — 15.20: Beethoven: Hármas­verseny. — 16.05: Operettrész­letek. — 16.20: Filmklub. — 16.40: Népi zene. — 17.15: Papp Lajos: Meditációk Füst Mi­lán emlékére. — 17.29: Köz­ben volt egy háború... — 18.24: Pege Aladár hangverse­nye. — 19.25: Kritikusok fó­ruma. — 19.35: Krimikedve­lőknek. — 21.03: Egy rádiós naplójából VI. — 21.49: Sárai: Októberi magyar hangok 1917. — 22.20: Népdalok. — 22.35: A paróka. — 22.48: Brahms: Né­met requiem. — 0.10: Film­zene. 8.05: Nóták. — 9.00: Könnyű­zenei híradó. — 9.30: Belvíz­­védelem — árvízvédelem. — 11.50: Magánvélemény — köz­ügyekben. — 12.00: Barokk kamarazene. — 13.03: Pécsi stúdió. — 13.20: Thomas ope­ráiból. — Kettőtől — hatig . . . Zenés délután. — 18.10: Rádió­­hangversenyekről. — 18.40: Rádióegyetem (Kisfaludy S.). — 19.10: Népdalok. — 19.33: Lemezgyűjtők húszperce. — 20.28: Tardos: Keserű esz­tendők. — 20.53: Ritmustur­mix. — 21.40: Ady élete és költészete VI. — 22.00: Opera­­részi. — 22.20: Nagy magyar orvosok. — 22.30: Hangver­senynaptár. — 22.45: Operett­részi. — 23.15: Népi zene. URH-RÁD4Ó 18.10: Hanglemezparádé. — 18.55: Orosz nyelvtani. — 19.10: Zenei panoráma. — 19.54: Ver­di: Otelló. Részlet. — 20.49: Kilátó. — 21.45: Hangfelvéte­lek — felsőfokon. — 22.42: Zon­goraművek. KOSSUTH RÁDIÓ 8.20: Kamarazene. — 9.00: Kozmosz. — 9.25: Operett­részi. — 10.05: Fiatalok Stú­diója. — 10.25: Zenekari mu­zsika. — 11.00: Iskolarádió. — 11.35: Édes anyanyelvűnk. — 11.40: Áriák. — 12.20: Ki nyer ma? — 12.30: Tánczene. — 13.15: Falusi percek. — 13.20: Népi zene. — 13.50: A III. év­ezred felé. I. — 14.00: Róka Móka Bábszínháza. — 14.25: Fonotéka. — 14.30: A gyer­mek és világa II. — 15.10: ..A munkásoké a jövő”. — 15.30: Zenésjáték részi. — 16.05: Fa­lusi délután. — 17.20: Az MRT énekkara énekel. — 18.07: Mik­­rófórum. — 18.22: Népdalcso­kor. — 19.25: Donizetti: Rita. Egyfelv. opera. — 20.25: Lát­tuk, hallottuk ... — 20.48: Do­nizetti: A csengő, egyfelv. vígopera. — 21.51: Kokai: Rapszódia. — Kb. 22.20: Lí­biai útijegyzet. III. — Kb. 22.30: Könnyűzene. — 22.50: Meditáció. — 23.00: Két szim­fónia. — 0.10: Operettrészl. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Könnyűzene. — 9.00: Ezeregy délelőtt. — Közben: 9.40: Óvodások műsora. — 11.45: Válaszolunk hallgatóink­­, nak! — 12.00: Népi táncok. — 12.20: Szimfonikus zene. — 13.45: Mindenki kedvére kettő­től — hatig... — 18.10: Nap­lómból. — 18.20: Kamarazene. — 19.00: Spirituálék. — 19.32: Ázsiai útijegyzet. VII. — 20.25: Tisztítótűz. Ifjúsági rádiójá­ték. — 21.08: Népi zene. — 21.45: A gazdaságos terület­­fejlesztésről. — 22.00: Lehár: A mosoly országa. Részi. — 22.23: Kamarazene. — 23.15: Könnyűzene. URH-RÁDIÓ 18.10: Tánczene. — 18.55: URH zenei kalauz. — 19.35: Kamarazene. — 20.05: A dzsessz kedvelőinek. — 20.38: Zeneka­ri hangverseny. — 22.09: Áriák. — 22.43: Bach-orgonaművek. KOSSUTH RÁDIÓ Rádió lemezalbuma. — 10.38: . , ----.— ------------------------------ Toronyzene. — 10.51: P. Kar-8.20: Lányok, asszonyok. — vas: A hét tanú. Rádiójáték. 8.40: Népi zene. — 9.18: Mű- 12.20: Zenei anyanyelvűnk. — szaki könyvespolc. — 9.28: A 12.30: Melódiakoktél. — 13.50: ÁLLANDÓ MŰSORSZÁMOK KOSSUTH RÁDIÓ- I 4-26'tól: Reggeli zenés mű-IWJJltin KHUIV. | sor_ közben; 5.44: Falurádió, ~ kb. 7.30: Üj könyvek. — 16.00: A világgazdaság hírei. — 0.25: Himnusz, műsor­zárás. Csak szombaton: a műsorzárás éjjel 2.00 órakor. DCThCI D Á n I fS I 6.30: Torna (a 240, a 252,70 és a rtlUrl K A U I U: | 340 méteres hullámhosszon), ez­­■— ------------ után, kb. 8.05-ig a műsor azo­nos a Kossuth rádióval. — 10.00 (hétköznap): A zene hullámhosszán. — 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. — 19.44: Jó éjszakát, gyerekek! — Kb. 0.10: Műsorzárás. URH-RADIO: Reggel 8 (vasárnap 7) órától az ön­álló műsor kezdetéig a budapesti, ------------ ■ : • a miskolci és a kabhegyi adóállo­más a Petőfi rádió műsorát, a pécsi adó a Kossuth rádió műsorát sugározza. HÍREK, IDŐJÁRÁSJELENTÉS: I <ÍS£NAE,----------------------------------------------------------- Petőfi: P). 4.30: K., 5.00: K., 5.30: K. (Reggeli Krónika I.), 6.00: K., Kb. 6.30: K., 7.00: K. (Reggeli Krónikán.), 8.00: K., 10.00: K.f 11.00: P., 12.00: K. (Déli Krónika), 13.00: P., 14.30: P., 15.00: K., 15.30: P., 16.30: P., 17.00: K., 17.30: P., 18.00: P. és URH, 19.00: K. (Esti Krónika I.), 20.00: P. (Esti Kró­nika II.), kb. 20.30: URH, kb. 21.00: K„ 22.00: K., 23.00: P. és URH, 24.00: K. és P. Csak szombaton: K. 0.55-kor is! VASÁRNAP: 6.00: K., 8.00: K., 10.00: K., 12.00: K.. 15.00: K., 16.00: P. és URH, 17.00: K., 18.00: P. és URH, 19.00: K., 20.00: P., 22.00: K., 23.00: P. és URH, 24.00: K. és P. Jegyzet. — 14.00: Paganini: D- dúr hegedűverseny. — 14.20: Kis magyar néprajz. — 14.25: Üj Zenei Üjság. — 15.20: Csak fiataloknak! — 16.05: E. La­­biche: A feleségem hagyatéka. R. komédia. — 16.36: Szombat délután. — 18.11: Az MRT énekkarának felvételeiből. — 19.25: Móra: Négy apának egy leánya. Vígjáték közv. Szeged­ről. — 21.45: Nóták. — 22.25: Berlin és Budapest közös tánc­zenei műsora. — 0.10-től 21.00-ig: Melódiakoktél. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Mozart-művek. — 9.09: Páholyból. — 11.50: Könyv­szemle. — 12.00: Az élő nép­dal. — 12,20: Lortzing: A vad­orzó, részi. — 13.03: Mezőgaz­dasági kérdések és válaszok. — 13.27: Lemezmúzeum. — 14.00—15.00: Napraforgó (Gyer­mekrádió). — 15.00: Orvosi ta­nácsok. — 18.05: Barokk mu­zsika. — 15.45: 16 hónap Chi­lében. — A hét műsorából: 16.04: Egy rádiós naplójából VI. — 16.50: A Rádió Kaba­részínháza. — 18.10: Húszas stúdió. — 19.06: Népi zene. — 20.25: Borodin: Igor herceg, 3 felv. opera. — Közben: 21.46: Riport. — 23.48: Csenki: Ci­gánytáncok. URH-RÁDIÓ 16.04: Operetthangverseny. — 17.00: ötórai - tea. — 18.10: Hanglemezparádé. — 19.00: Saint-Saéns: III. szimf. — 19.35: Kiss Gyula zongoraestjének közv.-e a Zeneakadémiáról. — Közben: kb. 20.20: Novella. — Kb. 21.20: Operalemezek. — 21.50: A dzsessz kedvelőinek. — 22.08: Bartók-művek. KOSSUTH RÁDIÓ 8.10: Édes anyanyelvűnk. — 8.15: Jó reggelt, vasárnap! — 10.03: Rádiójáték gyermekek­nek. — 10.50: Kórusművek. — 10.55: Olvasmányélmények. — 11.05: Mozart-matiné közv. a Zeneakadémiáról. — Közben: kb. 12.05: Nem azért mon­dom ... — Kb. 13.05: Rádió­lexikon. — Kb. 13.35: Nép­táncok. — 14.00: Művészleme­zek. — 14.49: Szófiai levél. — 15.08: Tánczene. — 15.40: Chopin-zongoramüvek. — 16.00: Színházi Magazin. — 17.05: Nótakedvelőknek. — 18.00: Gigli pályája. II. — 18.18: Köl­tők albuma. — 18.33: Debussy Három noktürn. — 19.12: Ope­rett (Rátonyi műsora). — 20.00: Schiller: Teli Vilmos. Rádió­változat. — 22.15: Könnyűze­ne. — 23.00: Történelmi ope­rákból. — 0.10: Éji zene. PETŐFI RÁDIÓ 7.00: Református félóra. — 7.30: Orgonaművek. — 8.00: Miska bácsi lemezesládája. — .8.30: Operakalauz: Belliül: Norma. — 9.30: Zenei anya­nyelvűnk. — 9.40: Riport. — 9.50: Fúvószene. — 10.00: N. Ma­­galoff zongorázik. — 10.46: Va­sárnapi koktél. — 12.16: Népi muzsika. — 13.03: Mesejáték. — 14.00: Táskarádió. — 15. Oö. A históriák forrásánál. — 15.17: A jövő hét műsorából. — 15.40: Könnyűzene. — 16.05: Más tük­réből. — 16.35: Slágerstaféta. — 16.59: Budapesti látomás. Rádiódráma. — 18.05: Huszka­emlékhangverseny. — 18.50: A mikrofonnál a szerkesztő. — 19.00: Beethoven: Kantáta és C-dúr mise. — Kb. 21.10: Al­kotóműhelyben. — Kb. 21.30: Verbunkosok. — 22.15: Az MRT énekkara énekel. — 23.10: Tánczene. URH-RÁDIÓ 16.05: Csak fiataloknak! — 17.35: Hanglemezparádé. — 18.05: Bach: Goldberg: variá­ciók. — 19.26: Külföldi tudó­soké a szó. — 19.41: Zenei pa­noráma. — 20.07: Hangverseny Prágából. — 21.11: Áriák (Cal­las). — 21.34: A dzsessz ked­veiéinek. — 22.00: Zenekari muzsika. Sándorról. — 10.05: Zenemű­vészeink reflektorfényben. — Közben: 10.45: Versek. — 11.30: A Szabó család. — 12.20: Ki nyer ma? — 12.30: Tánczene. — 13.15: Népi zene. — 13.45: Vita a korszerű mezőgazdaságról. — 14.00: Áriák. — 14.29: Mai témák — mai dalok. — 14.36: Ember a vízben. IV. folyt. — 15.10: Csár­dások. — 15.21: Magyar száza­dok. — 16.05: Az élő népdal. — 16.15: Válaszolunk hallgatóink­nak. — 16.30: Táncdalok. — 16.40: Az Ifjúsági Rádió műso­ra. — 17.20: Dalok. — 17.31: Nó­tacsokor. —* 17.55: 25 év — .Gazdaságtörténet. I. — 18.05: /Húszéves a Rádióénekkar. — 18.55: Sport. 19.35: Töltsön egy órát kedvenceivel. — 20.35: Gondolat. — 21.18: Dzsesszzene. — 21.28: Művészlemezek. — Közben: 22.20: Líbiai útijegy­zet. II. — 23.03: A modern filo­zófia problémái. — 23.18: Köny­­nyüzene. — 0.10: Áriák. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Haydn-zongoraszonáták. — 8.45: Ázsia munkásmozgal­ma. VII. — 9.00: Népi zene. — 9.40: Riport. — 11.55: Néhány perc tudomány. — 12.00: Zene­kari muzsika. — 13.03: Fúvós­indulók. — 13.12: Mátyás Má­ria énekel. — 13.40: Orvosi ta­nácsok. — 14.00: Kettőtől — ha­tig az aktualitások jegyében. — 18.10: Kis magyar néprajz. — 18.15: Népi zene. — 18.40: A disznótor. — 19.00: Wolf-da­­lok. — 19.26: I. L. Caragiale: Goe úrfi kalandjai. Rádióvál­tozat. — 20.28: Ady élete és költészete V. — 20.48: J. Strauss: A denevér. 3 felv. operett. — Közben: 21.33: Ri­portmúsor. — 23.15: Bach-mű­vek. URH-RÁDIÓ 18.10: Tánczene. — 18.55: Orosz nyelvtani. — 19.10: Sme­­tana: I. vonósnégyes. — 19.38: Kórusművek. — 20.11: A A TELEVÍZIÓ MŰSORA február 2-től 8-ig 20.20: Tabi László ötperce. — 20.25: Törtetők. Vígjáték két részben. A Madách Kamaraszínház előadása, felvételről (14 éven felül.) Az ea. előtt beszélgetés a darabról. — 22.20: Tv-híradó — 2. — 22.30: Műkorcso­lyázó EB közv-e (jégtánc). — 23.30: A Mézga család különös kalandjai. Alfa—Beát—A (ism.). VASÁRNAP 8.15:Orosz nyelvtani. hala­dóknak. — 8.40: Gyerekeknek! Ojcovi Nemzeti Park (lengyel kis­­film), A fiú és a ló (norvég kis­film). Mindent tudni akarok, (szov­jet kisfilm). Felicitas Tűzoltóság (NDK bábfilm). — 10.15: Daltanítás. — 10.30: Fizika-kémia vetélkedő 8. o.-nak. — 11.30: Régi moszkvai templomok (Közv. Moszkvából). — 15.08: Francia nyelvtani, haladók­nak. — 15.35: Vörös Sári énekel. — 16.05: Képes Kalendárium — 16.35: Műkorcsolyázó EB közv.-e (Férfi szabadon választott gyakorlatok). — 18.10: Nyitott könyv. — 19.10: A vi­lág térképe előtt. — 19.20: Esti me­se. — 19.30: A Mézga család külö­nös kalandjai. 5. Láthatatlanok. — 20.00: Tv-híradó. — 20.20: Mi lesz veled Eszterke? (Magyar film vígjá­ték). — Kb. 21.50: Tv-híradó — 2. — 22.00: Muzsikáló városok. 3. Szent­pétervár. A BRATISLAVAI TV MŰSORÁBÓL HÉTFŐ I 17-25: Slovan Bratisla­■ 1 ■" ---- va—ZKL Brno I. o. jégkorongmérk. — 19.45 és 21.45: Tv­­híradó. — 20.05: 1970. Sí VB tudósítás a Magas-Tátrából. — 20.20: A Ha­­nussen-eset. (Tv-film I. rész.) KEDD I 19.00 és 22.30: Tv-híradó.------------' — 19.30: 1970. Sí VB tudó­sítás a Magas-Tátrából. - 19.35: A sztálingrádi csata, 5 rész. (Szov­jet dók.-film.) — 20.30: Gyilkosság megrendelésre (angol bűnügyi film). SZERDA / 15-00: Slavia VS—Aca­------------------demic Szófia férfi kosárlabda-mérk — 19.00 és 21.50: Tv-híradó. — 19.45: 1970. Sí VB tu­dósítás a Magas-Tátrából. — 19.50: Motorok a hó ellen (tv-riport). — 20.10: A Hanussen-eset, II. rész. — 22.10: Egy hét a hokipályán. CSÜTÖRTÖK I 9-45: A Hanus­-.....—---------------- sen-eset (II. is­métlés). — 10.55: Népzene. — 17.15: Fagy ócska (szovjet film). — 19.00: és 22.15: Tv-híradó. — 19.30: 1970. Sí VB tudósítás a Magas-Tátrából. — 19.35: Az újságíró (szovjet film­dráma, I. rész). — 21.05: Dalok. — 21.15: Műkorcsolyázó EB. PÉNTEK I 9 .50: Lelkiismeret (ré­-----------------gi cseh film) — 18.10: Háborús napló. Az Overlord-hadmű­­velet. — 19.00 és 21.55: Tv-híradó/ — 19.30: 1970. Sí-VB tudósítás a Ma­gas-Tátrából. — 20.05: Kis hitparádé. — 20.55: Műkorcsolyázó EB. — 22.15: A szilveszteri műsorból. SZOMBAT I 10-35: Cook kapitány--------------------* nyomában (olasz dók.-film). — 11.05: Finn pop-shaw. — 13.00: Országos síugróverseny. — 15.00: Vízilabdatorna. — 19.00 és 21.15: Tv-híradó. — 19.25: 1970. Sí VB tudósítás a Magas-Tátrából. — 19.50: A londoni állatkertből. — 20.15: Esztrádműsor. — 21.15: Mű­korcsolyázó EB (jégtánc) — 22.20: A drága megboldogult (cseh film). VASÁRNAP í 10.00: Slavia UK—-----------------------Tátrán Steresovi­ce I. o. röplabdamérk. — 12.00: Kis hitparádé (ism.). — 13.00: Orszá­gos síugróverseny. — 14.00: Műkor­csolya EB. — 19.00 és 21.50: Tv-hír­adó és sporteredmények. — 19.45: 1970. Sí VB tudósítás a Magas-Tát­rából. — 19.55: Forsyte Saga (angol tv-filmsorozat). \; .11 113 /iwtofahatif fófcw ^VIDEOTON -------------- ITV: 9.00: Környezetis-1/ C n H meret (ált. isk. 4. o.j IXCI/U ism. 14.00). — 9.55: Fizi­­ka (ált. isk. 6. o., ism. 14.55). — 11.55: Számtan-mértan (ált. isk. 7. o., ism. 16.40). — 17.58: Hírek. — 18.05: öntudat és piac. — 18.55: Esti mese. — 19.10: Közv. a Buda­pesti Harisnyagyárból. *— 19.30: Zsoldért Vietnamban (kisfilm). — 20.00: Tv-híradó. — 20.20: Puccini: Bohémélet. Operafilm. — 22.10: Tv­­híradó — 2. 9.00: Karinthy Fe­^7FPDA renc: Víz. Tv-játék. — 9.50: Jancsó Ad­rienné műsora. — 10.15: A Csehszlovák Tv zenés film­je. — 17.58: Hírek. — 18.05: Pálya­választási tanácsadó. — 18.45: Em­lékezés Szerb Antalra. — 19.10: Esti mese. — 19.20: Beszélgetés az élel­miszer-gazdaságról dr. Dimény Im­re miniszterrel. — 19.45: A „Felsza­badult melódiák” sorozat. 4. adása. — 20.00: Tv-híradó. — 20.20: Kék fény . . . 21.20: Tcgeződjünk! (Zenés olasz film II. rész.) — 22.00: Tv-hír­adó — 2. — 22.10: Ismerkedés a szobrászattal. V.-----------­­- itv : 8.10: CSÜTÖRTÖK TMz0., ism!----------------------------13.10). — 9.00: Rajz (ált. isk. 4. o., ism. 14.00). — 11.05: Magyar nyelvtan (ált. isk. 6. o„ ism. 15.50). — 17.15: Előkészítő a felsőfokú felvételi vizsgákra (Az egyenáram — II. rész). — 17.58: Hí­rek. — 18.05: Kuckó ... — 18.25: Mű­szaki feladvány. — 18.30: Miről ír a világsajtó? — 18.55: Esti mese. — 19.05: Nótaszo. — 19.20: Család és társadalom 5. — 20.00: Tv-híradó. — 20.20: Balzac: Elveszett illúziók (ma­gyarul besz. francia tévéfilm I. rész). — 21.15: Műkorcsolyázó EB közv.-e (Páros, szabadon választott gyakor­latok). — 22.25: Tv-híradó — 2. “ ITV: 8.25: Angol PFWTFK nyelv (középisk. I r l n a l rx _n D ) __ 9 00; Orosz nyelv (ált. isk. 5. o., ism. 14.00). — 9.55: Ma­gyar irodalom (ált. isk. 5. o., ism. 14.55). — 17.15: Pedagógusok fóru­ma. — 17.58: Hírek. — 18.05: Riport­film. — 18.30: Riportműsor. — 18.50: Esti mese. — 19.00: A Tv politikai tanfolyama. — 19.30: Riói karnevál (Francia zenés film). — 20.00: Tv­híradó. — 20.20: Töltsön egy estét O’Henryvel (4 jelenet). — 21.20: Mű­korcsolyázó EB közv.-e (női szaba­don választott gyakorlatok). — 22.30: Tv-híradó — 2. 9.30: Nótaszó (is-SZOMBAT métlés> - 9 45: jlvjtidh i Balzac: Elveszett illúziók I. rész. — 10.45: Riportfilm. — 11.05: Kék fény... — 15.43: Az Intervízió mű­sora Moszkvából. — 16.50 Kompozí­ció 70/2. (Közv a Műcsarnokból.) — 17.20: A mozik téli műsorából. — 17.30: Hírek. — 17.35: Hotel Gerjná­­nia. Tévéfilm (14 éven felül). — 18.35: A Tv jelenti. — 19.20: Cica­vízió ... — 19.30: Félóra a Metró­­együttessel. — 20.00: Tv-híradó. —

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék