Népszabadság, 1984. december (42. évfolyam, 282-306. szám)

1984-12-09 / 289. szám

1984. december 9., vasárnap NÉPSZABADSÁG 9 H í || 17 MZ III Wj 1% HAZAÉRKEZETT SZOMBA­TON Varsóból dr. Borics Gyula igazságügyi államtitkár, aki delegáció élén részt vett a KGST jógi értekezletének 23. ülésén. MEGNYÍLT az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, Abu Dzabiban rendezett magyar kiállítás. A bemutatón 28 ma­gyar vállalat vesz részt. TÁRSADALMI TANÁCS ala.- kult meg Orosházán a bűn- megelőzés támogatására. A huszonnégy tagú testület tag­jai között van orvos, pszicho­lógus, igazgatásrendész és szo­ciológus. A már elkészült, két évre szóló munkaterv szerint a társadalmi testület különö­sen fontos feladatának tekinti a veszélyeztetett körülmények között élő gyermekek és fia­talkorúak nevelésének fel­ügyeletét. SZVJATOSZLAV RICHTER, a világhírű szovjet zongoramű­vész a moszkvai Puskin Múze­umban hangversenysorozatot indított útjára Nemzetek zené­je címmel. A sorozat esemé­nyeként vasárnap és hétfőn Moszkvában magyar estet ren­deznek, amelyen Kocsis Zol­tán Kossuth-díjas zongoramű­vész, Csavlek Etelka operaéne­kes és a Takács-vonósnégyes lép fel. NEMCSAK ÉPÍTI, árusítja is a lakásokat, házakat ezután a Vas megyei Állami Építőipari Vállalat. A szombathelyi Stromfeld lakónegyed egyik utcájában már megkezdték az első, eladásra szánt sorházak építését. NÉGYMILLIÓ FORINTOS költséggel felújítják Nyíregy­házán a hat és fél hektáros sóstói csónakázótavat: kicse­rélik elhínárosodott, öntisztu­lásra már képtelen vizét. „VETIK” A TAVAKAT a bara­nyai horgászok: az Idén minden addiginál több halait helyeznek ki a horgászvizekre. Együttvéve öt- railliö forint értékű hallal gyara­pítják a természetes és mestersé­ges tavakat, valaminlt az ugyan­csak horgászkezelésben levő Drá­va folyót. KÉT ÓRIÁSI DARU segítsé­gével helyére állították az épülő lencse-hegyi bánya akna­tornyát. A hatvan tonna súlyú és 31 méter magas acélmonst­rumot a helyszínen fekvő ál­lapotban szerelték össze, és több hetes előkészület után egy nap alatt egy darabban emelték a helyére. ÜJ MAGYAR BALETTET mu­tattak be szombaton az Erkel Színházban. Fodor Antal Lá­tomások című kétfelvonásos táncdrámájának zenéjét — Bartók, Muszorgszkij, Csaj­kovszkij és Albinom műveiből — Mártha István állította ösz- sze és írta. MAGYAR acélszerkezeti ele­mekből építettek közúti felül­járó hidat Libanonban. A két­millió dollár értékű megren­delést a Nikex Külkereskedel­mi Vállalat versenytárgyalá­son nyerte el, több neves nyu­gat-európai céget megelőzve. A MAGYAR SAJTÓ NAPJA alkalmából szombaton Győrött koszorúzási ünnepséget tartot­tak Ráth Mátyás emléktáblá­jánál, az első magyar nyelvű újság, a Magyar Hírmondó szerkesztőjéről elnevezett té­rért. LÁGY FALU KONTÉNER pró­bagyártása fejeződött be a Kender-, Juta- és Politextil Vállalatnál. Az újfajta csoma­golóeszköz — amelyet jövőre hoznak forgalomba — polipro­pilén szövetből különlegesen kiképzett nagyméretű zsák, amelyben biztonságosan lehet szállítani és tárolni a granu­lált, szemcsés műanyagokat, szemes terményeket. FELÚJÍTOTTÁK Kaposvár 1774-ben épített patinás gyógy­szertárát, az Arany Oroszlánt. Az eredetinek megfelelő ne­mes anyagok felhasználásával renovált neves patika belső bú­torai, mivel a meglevők nem illettek az ódon környezetbe, Budapestről, a Váci utcában megszüntetett Jó Pásztor gyógyszertárból kerültek ide. HÉT—tizenkét ÍVES gyerekek­nek készült a Planetárium A ga­laktika vándorai cimű új műso­ra. Az új produkció — amely az Irány a Mars! című műsor foly­tatása — egy mesehajón a csilla­gaik világába kalauzolja a néző­ket. VILÁGOT JÁRT FŐTÖK cím­mel Eifert János hódmezővá­sárhelyi fotóművész kiállítása nyílt meg szombaton Szolno­kon, a megyei művelődési . és ifjúsági központban. A kiállí­tás január 7-ig tekinthető meg. TIZENÖTFÉLE új, természe­tes alapanyagú, alkoholmentes ivóié gyártását kezdi meg jö­vőre a Nyíregyházi Konzerv­gyár. A paradicsomból, meggy­ből, almából, szilvából, ősziba­rackból készülő italokat ugyancsak természetes ízesítő- anyagokkal fűszerezik. MOST JELENT MEG: Buda­pest atlasz. 15., jav. kiad. (Kar­tográfiai). — Karate naptár 1985. (Gondolat). — Joseph Sheridan Lefanu: Fogadó a Repülő Sárkányhoz. Kisregé­nyek és elbeszélések. Vál. Bor- bás Mária. — Wladyslaw Sta- nislaw Reymont: Parasztok. 1—2. kötet. A Világirodalom Klasszikusai. Üj sorozat (Eu­rópa). KÖZLEMÉNYEK A VÍGSZÍNHÁZ IGAZGATÓSÁ­GA közli, hogy december 10-én, hétfő délután fél négy és fél hat órakor a Pesti Színházban a Szán- csenigő cimű karácsonyi gyerek­műsort játsszák. Este technikai okok miatt az Equus előadás el­marad. A megváltott Jegyek ér­vénytelenek és legkésőbb decem­ber 15-ig a váiltás helyén vissza­válthatók. MARKO IVÁN dedikálja Mészá­ros Tamás Markő táncszínháza című könyvét december 10-én, hétfő délután három órakor a Könyvértékesítő Vállalat Múzsák könyvesboltjában, a Budapest IX., Ráday utca 3. szám alatt. A FONOGRÁF EGYÜTTES dedi­kálja Jelenkor című legújabb nagylemezét december 11-én, ked­den 18 órától a Lágymányosi Kö­zösségi Házban (XI., Kőrösy Jó­zsef utca 17.). A BUDAPESTI SZÍNHAZAK MŰSORA V = vasárnap, H = hétfő Operaház: V: Psalmus Hungari- cus. Székelyfonó (Ifj. béri. II. sor, 2. ea., de. 11). Bohémélet (Losonczy béri., 2. ea., T). Erkel Színház: V: Látomások (Székely Mihály béri., 1. ea., 7). Zeneaka­démia: V: Egyre többen muzsi­kálnak (II. béri., de. fél 11, HL béri., du. fél 4). BScher Mihály zongorahangversenye 2. (fél ő). H: Az AHZ hangversenye (Nemzetek zenéje 1., fél 3). Zeneakadémia Kisterem: V: Kurtág Márta zon­goraestje (Zongoramuzsika 5., fél 8). Mesélő muzsika V: (Pataky István Müv. Központban de. fél 11, Ikarus Müv. Házban, du. fél 4). Pesti Vigadó Kamaraterem: V: H: Az utolsó hősszerelimes (7). Nemzeti Színház: Rómeó és Júlia (V: Ifj. béri., II. sor., 2. ea., de. 11 és 7). H: (7). Várszínház: V: Csütörtöki hölgyek (de. 11). Tea­kúra (7). H: Margarida asszony (7). Katona József Színház: V: Stílus- gyakorlat (du. fél 3 és 7).H:Ubü király (7). Vígszínház: V: A balek (du. fél 3). Játszd újra, Sam! (7). H: Don Carlos (7). Pesti Színház: V: Jóccakát, anya! (du. fél 3). Ki lesz a bálanya? (7). H:Száncsengő (fél 4, fél 6). Madách Színház: V: Albert Schweitzer (du. fél 3 és 7). H: A salemi boszorkányok (7). Ma­dách Kamara: V: Játék a kastély­ban (du. fél 3). A királynő katonái (7). H: Kispolgárok (7). Fővárosi Operettszinház: V: Mesebalett (de. fél 11). A mi dalunk szól (Gyulai Gaál Ferenc béri., 2. ea., du. fél 3, és Honthy Hanna bért., 2. ea., 7). Halálos szerelem (Zsebszínház­ban, fél 8). H: A Lengyel Állami Ének- és Táncegyüttes műsora (7). József Attila Színház: V: A Tün­dérlaki lányok (Radnóti béri., l. ea., de. féH 11). Magánélet (7). H: A kísértés (7). Thália Színház: V: A kék madár (de. 11 és 6),. H: Szép asszonyok egy gazdag ház­ban (7). Vidám Színpad: V: Bu- bus (du. fél 3). Mi újság odaát? (Kis Színpadon, du. 3). Kabos- show (7). H: Szomorú vasárnap (7). örült nők ketrece (éjjel fél 11). Mikroszkóp Színpad: V: Fog­juk a hasunkat (fél 8). Radnóti Miklós Színpad: V: Hóha hó! (Keringő Kávéházban, de 9). Szín­lelni boldog szeretőt (du. 4 és 7). H: Toldi (du. 3). Egyperces no­vellák (7). Játékszín: Hyppolit, a lakáj (V: du. fél 3). Máli néni (V: 8, H: 7). Józsefvárosi Szín­ház: V: Varázshegedű (de. fél 11 és du. fél 3). H: Háry János (6). Egyetemi Színpad: V: és H: Áru­lás (7). Reflektor Színpad: V: Kulisszatitkok (du. 4). József és Mária (8). Hamupipőke (Olimpia moziban de. fél’ 11). Lézerszínház: V: Mike Oldfield (fél 8). H: Sztá- Rock (fél 8). Bököm Színpad: V: Szeretők a hullámhosszon (Gu- tenberg Műv. Otthonban, 7). Ma­gyar Színkör: V: (A Kossuth Klubban) Mécsfény (du. 4).Nagy- enyedí íügevirág (8). H: Hantjá­val ez takar (Magyar Néphadse­reg Műv. Házban, du. 3). Buda­pesti Gyermekszínház: V: Tündér a padláson (de. fél 11). Bolond- malom (du. 3). Állami Bábszín­ház: V: Hamupipőke (Népköz- társaság útja 69., de. 11 és du. 4). A bűvös tűzszerszám (Jókai tér 10., de. fél 10 és fél 12). Var­júdombi meleghozók (II. kerületi Műv. Központban de. 10). H: Ar­cok és álarcok (Népköztársaság útja 69., Felnőtt ea., fél 8). A magyar űrkutatók szervezetének jubileuma (Munkatársunktól.) Azok a magyar szakembe­rek, akik bíztak abban, hogy az űrhajózás rövid időn belül valósággá válik, már 1956-ban létrehozták a TIT asztronauti­kai bizottságát. Az első szpüt- nyik felbocsátásának hatására fellendült érdeklődés kielégí­tésére a bizottság 1959. decem­ber 10-én az MTESZ központi asztronautikai szakosztályává (KASZ) alakult. Az azóta el­telt negyedszázad alatt a szak­osztály az űrhajózással kap­csolatos tudományágak terü­letén tevékenykedő szakembe­rek társadalmi fórumává vált. 1983-ban a szakosztály volt a 34. nemzetközi asztronautikai világkongresszus házigazdája. A KASZ megalakulásának 25. évfordulója alkalmából de­cember 10-én 14 órai kezdet­tel ünnepi előadóülést rendez­nek a TIT Budapesti Planetá­riumában. Az előadóülés egy­részt bemutatja a KASZ tör­ténetét, jelenét és terveit, másrészt áttekintést kíván nyújtani az asztronautika né­hány kiemelkedően fontos te­rületéről. Melyek a légkörön túli csil­lagászat .perspektívái ? Mi várható a nagy űrtávcső üzem­be helyezésétől? Milyen kuta­tások kívánatosak az infra­vörös, ultraibolya és rádiótar­tományban a légkörön túlról? Ezekkel a kérdésekkel foglal­kozik az ünnepi ülés meghí­vott vendége, dr. Teleki György belgrádi csillagász, aki maga is tevékeny részvevője napjaink nemzetközi űrcsdlla- gászati programjainak. Ai. ünnepi ülés többi elő­adója a KASZ vezetőségének tagja. Nagy István György mérnök a KASZ történetét is­merteti. A szakosztály negyed- százados múltja gazdag ered­ményekben. Baj Attila, a KASZ alelnö- ke, az MTA Interkozmosz Ta­nácsának titkára a szakosztály jelenével és jövőjével foglal­kozik, ami azért is természe­tes, mert a szakosztály szoros kapcsolatot alakított ki az MTA Interkozmosz Tanácsá­val, a magyar űrkutatás bá­zisintézményével. Rendezvé­nyein a magyar kutatók rend­szeresen ismertetik legújabb űrkutatási eredményeiket, megvitatják a közös kutatások lehetőségeit. Különösen nagy fontosságot tulajdonít a szak­osztály az űrkutatási eredmé­nyek gyakorlati, népgazdasági hasznosításának. Almár Iván csillagász, a KASZ elnöke a nemzetközi asztronautikai kongresszuso­kon hallottak alapján összegzi az űrhajózás-űrkutatás jelen­legi helyzetét és fejlődési irányzatait. Előadásában min­denekelőtt azokat az eszközö­ket és módszereket emeli ki, melyek a következő évtizedek­ben válhatnak igazán jelen­tőssé. Hideg János repülőorvos, vezérőrnagy a mind hosszab­bá váló kozmikus repülések orvosi tanulságait ismerteti. Behatóan foglalkozik az első szovjet—magyar közös űrre­pülés orvosi kísérleteinek ta­nulságaival. Figyelemre int a ködös idő BOROS JENŐ FELVÉTELE Bányász Rezső moszkvai tárgyalásai Bányász Rezső államtitkár, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának elnöke december 5. és 8. között megbeszélése­ket folytatott Moszkvában a TASZSZ, az APN és más szov­jet sajtószervek vezetőivel a kapcsolatok továbbfejlesztésé­ről. Találkozott az SZKP KB nemzetközi tájékoztatási, va­lamint agitációs és propagan­daosztályainak illetékes veze­tőivel is. (MTI) Országos kollégiumi konferencia Szombaton megkezdődött a IV. országos kollégiumi kon­ferencia, amelyet a KISZ Köz­ponti Bizottsága és a Műve­lődési Minisztérium hívott össze. A kétnapos tanácsko­zásnak az MSZMP Budapesti Bizottságának Oktatási Igaz­gatósága ad otthont. A konferencián 300 diák és pedagógus küldött vesz részt 434 intézmény 76 ezer fiatalja képviseletében. Vasárnap a tanácskozás ple­náris üléssel ér véget. (MTI) (Római tudósítónktól.) Az időpont: 1984. december 7., péntek este 8 óra, a hely­szín a (milánói Scala. Mint mindig, ez az évad­nyitó premier is rendkívüli művészi eseménynek ígérke­zett, és mint mindig, most is ide várták fél Európa és fél Amerika leggazdagabb, leg­elegánsabb milliomos urait és hölgyeit. A premier azonban balul ütött ki: rosszul jártak a gazdagok, és még rosszab­bul a művészek. A dollártízezreket érő nerc­bundákat, szmokingokat és briliánsokat, valamint tulaj­donosaikat a színház bejáratá­nál a milánói munkanélküliek sok száz főnyi elkeseredett serege tojásokkal, paradicso­mokkal és szeméttel töltött nylonzacskókkal dobálta meg, a politikai előkelőségek pedig kénytelenek voltak egy hátsó kapun beosonni a nézőtérre. A földszinten nem akárkik ültek: koronás fők és azok sarjai, királyfik, hercegkis­asszonyok, valamint ipari és olajmágnások, tröszt- és bank­vezérek, híres és hírhedt play boyok, szépséges modern kur­tizánok. Kiáltóan provokatív gazdagságuk váltotta ki a Amint a Meteorológiai Inté­zet e napokban rendszeresen jelenti, s amint a sajnálatos baleseti statisztikák .igazolják, a gyenge légmozgás miatt az éjszakai köd gyakran napköz­ben sem oszlik el. így zavarja a közlekedést, s nagy figye­lemre inti a gépjárművezető­két, akiknek még a csúszós út­burkolattal, a hirtelen jegese­munkanélküliek haragját, akiknek jó ízlését és mérték- tartását dicséri, hogy .az elő­adás alatt az általuk elfoglalt ötödik emeleti karzatról nem újabb záptojásokat, csupán tiltakozó röplapokat szórtak rájuk. A helyárakat a milliomosok zsebéhez szabták meg. Nem tévedés és nem sajtóhiba: a péntek esti gálapremier egy- egy földszinti jegyéért 440 ezer lírát kellett fizetni, ami magyar pénzre átszámítva 12 ezer forint. A dúsgazdag hölgyeknek és uraknak azonban kár volt ki­nyitniuk páncélszekrényeiket, hogy jegyet vegyenek a Sca- lába. A tojással és paradi­csomiével bepiszkított ruháik­ban az előadás alatt kelle­metlenül feszengtek, és még kellemetlenebbül unatkoztak földszinti zsöllyéikben. A be­mutató előadásként kiválasz­tott vérpezsdítő Carmen — Bizet csodálatos műve — még sohasem volt ilyen unalmas, mint ezen a milliomosok szá­mára rendezett estén, amit Róma, London, Párizs és New York televíziója egyenes adás­ban közvetített. A címszerepet játszó világhírű amerikai dő szakaszok veszélyével is számolniuk kell. (Tegnap dél­után 26, Pest felé haladó gép­kocsi ütközött össze az M 7-es autópályán. Ketten súlyos, né­gyen könnyebben megsérül­tek.) Ajánlatos az óvatos ve­zetés s a tompított fényszóró használata. Felvételünk a 33-as Úton készült Poroszló és Bese­nyőtelek között. Shirley Verrett négy felvoná­son át kereste, de meg nem találta máskor szép hangját. És hogy Carmenként mozog­jon és táncoljon is, erről ele­ve lemondott. Tiszteletteljesen kifütyülték, és ezzel olcsón megúszta. A többi világhírű nagyság is önmagát múlta alul — sikeresen. Az idei Scala-megnyitónak egyetlen sikeres szereplője volt, mégpedig a 88 éves Per­tini köztársasági elnök, ez a következetesen baloldali szo­cialista politikus, aki a pre­mier után ezeket mondta a tévé riporterének: „Én is mi­lánói munkás voltam, és fia­tal koromban én is szenved ­tem a munkanélküliségtől, én is vagdostam záptojásokat a burzsujok fejéhez. Holnap az lesz az első dolgom, hogy fel­keresem a munkanélkülieket, mert meg kell hallgatnom őket, és tennem kell értük.” Így van, elnök úr. De vajon mit szólnak ehhez a véle­ményhez a földszinten ülő ko­ronás fők, királyfik, kurtizá­nok, iparmágnások és bank­vezérek? Mert hogy a pénz, akárhogyan vesszük is, egye­lőre az ő zsebükben van. Buzási János Afrika-nap a Kamarában Az ENSZ iparfejlesztési szer­vezete, az Unido, a szervezet magyar nemzeti bizottsága és a Magyar Kereskedelmi Ka­mara közreműködésével de­cember 11-én Afrika-napot tart Budapesten. A budapesti Afrika-nap on a szervezők tájékoztatják az ér­dekelt magyar vállalatokat az afrikai iparfejlesztési évtized programjáról, s arról, hogyan lehet bekapcsolódni annak végrehajtásába. (MTI) Erkölcsi bizonyítványok — gyorsabban A Belügyminisztériumban értékelték a hatósági erkölcsi bizonyítványok július 1-től ér­vényes új, egyszerűsített ki­adási rendjének eddigi tapasz­talatait. Az illetékesek az MTI munkatársának elmondották: a hatósági erkölcsi bizonyítvá­nyok centralizált, számítógé­pes kiállítására való áttérés nem okozott fennakadást az ügyintézésben. A kiadás ideje jelentősen rövidült. Az erkölcsi bizonyítványok számítógépes kiállítása meg­követeli a kérőlapok rovatai­nak pontos, olvasható, hiány­talan kitöltését, illetve a Tud­nivalók címszó alatt felsorol­tak teljesítését. Az állampolgárok a hatósá­gi erkölcsi bizonyítványok ki­állítása iránti kérelmüket az illetékes hatóságokhoz a leg­gyorsabban akkor juttathat­ják el, ha azt ajánlott külde­ményként a kérőlapon feltün­tetett címre — Belügyminisz­térium, Budapest, 1943 — to­vábbítják. A kérőlapok kitöl­tésével és egyéb, a hatósági er­kölcsi bizonyítvánnyal kapcso­latos felvilágosítást a Belügy­minisztérium munkatársai a 384-100-as és a 382-633-as te­lefonon adnak. (MTI) 336 ezer forintot fizet a négytalálatos A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a 49. játékhéten öttalálatos szel­vény nem akadt. Négytalálatos szelvénye 30 fogadónak volt, nyereményük egyenként 336 282 forint. Há­rom találatot 4130 fogadó ért el, nyereményük egyenként 1221 forint. A kéttalálatos szelvények száma 178 895, ezekre egyenként 30 forintot fizetnek. Scala-premier: Carmen, nerc, záptojás Tízmillió forint újításokból Tanácskozás a Budaflaxnál Milyen idő várható a jövő héten ? (Tudósítónktól.) A magyar gazdaságban a beruházások csökkenése miatt az újítómozgalomnak a koráb­binál is fontosabb a szerepe. A Budaflaxnál a gazdaságve­zetés a műszaki haladást se­gítő újítói tevékenységet fel­karolta és megfelelően ösztön­zi. Ez tűnt ki azon a tanács­kozáson, amelyet tegnap a Ko­máromi Lenárugyárban tar­tottak, ahol a Lenfonó és Szö­vőipari Vállalat újítási moz­galomban elért eredményeit és alkalmazott módszereit ismer­tették. A vállalatnál az újítók szá­ma 730, ebből 470 fizikai dol­gozó, az újítóknak nagy szá­zaléka fiatal és nő. A vállalat újítói az iparágban már har­madszor érdemelték ki az első helyet. A textilipari vállala­toknál benyújtott 1200 javas­latból háromszázat a Buda- flax dolgozói készítettek. Az elfogadott újítások száma 1984-ben az egy évvel korábbi­hoz viszonyítva 70 százalékkal nőtt, és az újítások bevezeté­sével elért haszon meghaladja a tízmillió forintot A tanács­kozáson felszólaló újítók el­mondották, hogy a vállalat tá­mogatja az önálló, alkotó mun­kát, s így lehetőség van az újí­tási kedv kibontakoztatására. A hét elején várhatóan meg­erősödik a szel, felszakadozik a felhőzet. Hózá­porok lehetnek, csökken a kőd kialakulásának valószínűsége. Erősödik a nappali felme­legedés. A hő­mérséklet plusz S—mínusz 4 fok között alakul. A hét közepén ismét csendes, párás, többfelé ködös Idő valószínű. Erősödik az éjszakai lehűlés. A reggeli órákban mínusz 5 fok körüli hőmérsékletre lehet számítani. A hét végére várhatóan változé­konyabbra fordul az időjárás. Kisebb havazások, esők kiala­kulhatnak. Kedvezőnek is tekinthető idő­járásunk változékonysága. Attól a néhány naptól eltekintve ugyanis, amikor ismét párásabb- ra fordul az idő, nyoma sem lesz az őszi ködnek, a levegő nagy­fokú szennyezettségének. Egész­ségesebbé válik igy környeze­tünk, és ha az időjárásnak meg­felelően öltözködünk, nemigen kell tartanunk a megfázástól. Ehhez azonban valóban a meg­felelő öltözködés szükséges. Az élénk, időnként erős szélben, a csapadékosabb időszakokban ugyanis könnyen meghűlhetünk. Kedvezőtlennek csupán azt te­kinthetjük az előttünk álló na- polk időjárásában, hogy egy-egy napon melegfront jellegű, más­kor pedig hidegfront jellegű vál­tozások zajlanak. Amikor a ma­gasban melegedés következik be, levertté válunk, és figyel­metlenek leszünk. Éppen ezeken a napokon igen kedvezőtlenek lehetnek a látási és útviszonyok Is, ezért ajánlatos, hogy a meg­szokottnál is óvatosabbak le­gyünk a közlekedésben.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék