Népszabadság, 1990. április (48. évfolyam, 77-100. szám)

1990-04-04 / 79. szám

HALÁLOZÁS Az Eötvös Lorónd Tudomány- egyetem Természettudományi Kara mély fájdalommal tudatja, hogy dr. Mogyoródi József tanszékveze­tő egyetemi tanár, a Matematika II. Tanszékcsoport vezetője már­cius 27-én, váratlanul elhunyt. Te­metése április 6-án 15 órakor lesz a Farkasréti temetőben. Végtelen fájdalommal tudatom, hogy imádott, drága jó férjem, Dinó Imre a 20. sz. Volán-válla­lat nyugdíjasa, életének 76. évé­ben, nagy türelemmel viselt, ne­héz és hosszú betegség után el­hunyt. Megfáradt teste és lelke örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatása április 9-én 1/2 12 órakor lesz o Farkasréti te­metőben. Drága emlékét örökké szívünkben őrizzük. Felesége, fia, testvére és az egész gyászoló csa­ládja. A család mély fájdalommal ér­tesíti mindazokat, akik szerették, hogy Vándor József (drága Pufink) 1990. április 1-jén elhunyt. Teme­tése 1990. április 6-án 12 órakor lesz a Kozma u. 6. szám alatti te­metőben. ÁLLÁS Gyorsszolgálat Szövetkezet XX. kerületi munkahelyre KERES üzemidőn kívüli munkabeosztásra telepőrt. Telefon: 127-8467, Simon László. A PEST MEGYEI Tanács V. B. ~Számí- tástechnikai és Információs Központ (Bp. III., Lajos u. 160—162.) felvételre keres: felsőfokú végzettséggel rendelkező gazdál- kodásicsoport-vezetőt (tanácsi, intézményi gyakorlattal rendelkezők előnyben!), fel­sőfokú végzettséggel rendelkező bér- és árelemzőt, gyakorlattal rendelkező gép- jró-adminisztrátort. Fizetés megegyezés szerint. Rugalmas munkaidő! Jelentkezni lehet: 168-42-93-as telefonon a személy­zeti vezetőnél. A PEST MEGYEI Tanács V. B. Számí­tástechnikai és Információs Központ belvárosi munkahelyre felvételre keres: PC számítógépek önálló műszaki szerviz- ellátására alkalmas, nagy tapasztalatú, jó szervezőkészségű, felsőfokú szakmai is­meretekkel rendelkező villamosmérnököt vagy üzemmérnököt. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezni lehet: a 117-61-53-as telefonon, Szaszkó Andrásnál; számítás- technikai üzemeltetéshez diszpécseri és adminisztrációs feladatok ellátására — középfokú iskolai végzettséggel rendelke­ző fiatal munkaerőt. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezni lehet: a 117-76-55-ös telefonon, Kemenesné Eszes Ildikónál. BELVÁROSI nyomda sürgős belépéssel keres egy műszakos beosztásba gyakor lőtt montírozót, ofszetgépmestert és könyvkötő-vágót. Részmunkaidőt vállalók, nyugdíjasok is jelentkezhenek, Budapest VII., Kazinczy u. 3/B sz. alatt, 8—14 óra között, Lőrinczi Pál nyomdavezetőnél. GÉPÍRNI tudó adminisztrátort felve­szünk. MAHIR sajtócsoport, Wesselényi u. 8. 122-7275. AZONNALI belépéssel felveszek lakatos­szakmában jártas dolgozót és fényező szakmunkást jó kereseti lehetőség. Jelent­kezni: Dunakeszi, Felszabadulás út 60., reggel 6—9-ig. ADMINISZTRÁTORT (érettségizett fia­talt) számlázásra, levelezésre, kertgondo­zásra felveszünk. Telefon: 111-5062, kora reggeltől késő estig. (jájLXE^ Vállalat központi gondnoksága FELVÉTELRE KERES gépíró adminisztrátort. Jelentkezni lehet: Németh Sándor gondnokságvezetőnél telefonon 117-2041. vagy személyesen, Bp. V., Zrínyi u. 1.1. emelet. A PILISI Aranykalász Termelőszövetke­zet eladásra felkínál 1 db IKARUS 211- es típusú autóbuszt, 1 db NIVA típusú terepjáró autót. Érdeklődni lehet: Pilis, Kossuth L. út 58. 2721, telefon: Pilis 10, telex: 22-6982. FŐHATÓSÁG jogász kollégát keres fel­vételre, elsősorban jogalkotással kapcso­latos munkakörbe. Telefon: 135-0175. SZÖVETKEZETÜNK azonnali belépéssel felvesz főkönyvelőt (ipari mérlegképes képesítéssel, gyakorlattal rendelkezőt), bőrdíszműves szakmunkást, bőrdíszműves szabászt, segédmunkást. Érdeklődni lehet: Minőségi Bőrdíszműves Szövetkezet, Bu­dapest VII., Hársfa u. 8. 1074. AZ ÁLLAMI Balett Intézet felvételre ke­res: 8 órás du. műszakra takarítónőt, je­lentkezni a 142-i8590 telefonszámon le­het a gondnoknál de. 8—12 óra között; 4 órás de. műszakra takarítónőt, jelent­kezni a 166-6792 telefonszámon lehet du. 12—16 óra között; cipész szakmunkáso­kat, jelentkezni a VI. kér., Munkácsy M. u. 35. szám alatt lehet; 4 órás cipő­felsőrész-készítőt, jelentkezni a VI. kér., Munkácsy M. u. 35. szám alatt lehet. IPARI SZÖVETKEZET azonnal felvesz 1 fő érettségizett férfi munkaerőt raktá- rosi munkakörbe, továbbá orsózónőt bu­dapesti előkészítő üzemünkbe egy műsza­kos munkarendbe, 40 órás munkahétre. Jelentkezés: Zsinór Ipari Szövetkezet, Budapest VI., Majakovszkij u. 14. II. udvar, 8—16 óra között munkanapokon a műszaki vezetőnél. Telefon: 122-2841. vecsési telepére szakképzett, gyakorlattal rendelkező gépjármű-ügyintézőt keres. Fizetés megegyezés szerint, jelentkezni lehet: 113-8601-es telefonon a műszakiosztály-vezetőnél. FELVONÓSZERELŐKET felveszünk, jó reesketi lehetőséggel. Tel.: 133-2611. NAGY sebességgel, kevés hibával dolgo­zó gépírót keresünk számítógépes beírás­hoz. Telefon: 167-3333. SZAKKÉPZETT varrónőket felvesz gmk. varrodai és bedolgozói munkára. Jelent­kezni lehet 7—16 óráig, Bp., Déri Miksa u. 15. 1084. Tel.: 133-2065. EXPRESZ ÁLLÁS Az Ipari Szerelvény- és Gépgyár FELVESZ kereskedelmi gyakorlattal rendelkező kereskedelmi vállalkozót. Műnkékor betöltésének feltétele: kereskedelmi végzettség, saját személygépkocsi, jogosítvány, egy idegennyelv-tudás. Jelentkezni lehet: személyzeti és okt. főosztály, Budaörs 2. 2042. Telefon: 185-1355, 137-es mellék, önéletrajzzal. Fizetés: megegyezés szerint. Az Ipari Szerelvény- és Gépgyár FELVESZ, érettségivel rendelkező bolti eladót. Fizetés: megegyezés szerint. Jelentkezni lehet: személyzeti és okt. főosztályon Budaörs 2. 2042. önéletrajzzal. Telefon: 185-1355, 137-es mellék. Az Ipari Szerelvény- és Gépgyár központi anyagellátási osztálya FELVESZ többéves gyakorlattal rendelkező idegenáru meó-átvevőt. Fizetés: megegyezés szerint. Érdeklődni: 185-1355, 137-es mellék vagy személyesen a személyzeti és okt. főosztályon. EZ ÉV július 1-jével induló kft. mérleg­képes könyvelői szakvizsgával és gyakor­lattal rendelkező számviteli munkatársat keres főkönyvelői beosztásba. Az állás megegyezés szerint azonnal betölthető. Érdeklődni lehet: Tóth László igazgató­nál. Cím: Budapest, Thököly út 17—23. 1076. Telefonszám: 142-4980, 122-8975. HUNGEXPO idegen nyelvű levelezőt ke­res. Angol—spanyol nyelvvizsgával ren­delkezők jelentkezését várja a 157-1877 telefonszámon vagy személyesen a sze­mélyzeti, oktatási és szociálpolitikai igaz­gatóságon, Budapest X., Dobi I. út 10. „A" KATEGÓRIÁJÚ, önálló külker, joggal rendelkező Temaforg Vállalat IX. kerületi központjába felvételre keres szakirányú felsőfokú végzettséggel és gyakorlattal, valamint elsősorban német- nyelv-tudással rendelkező üzletkötőt, ide­gen nyelvű levelezőt. Jelentkezni lehet: személyesen a személyzeti és munkaügyi főosztályon (Budapest IX., Gyáli út 37.) vagy telefonon (147-6340). AZ AGROTEK Vállalat üzemfenntartási osztálya felvételre keres víz- és fűtéssze­relőt. Jelentkezés: Bp. XV., Cservenka M. út 103—105. Telefon: 163-5004. ZUGLÓI Háziipari Szövetkezet, XIV., Jeszenák János u. 59. keres, IBM PC XT gépre könyvelőt. Érdeklődni lehet sze­mélyesen vagy a 164-3030, 164-3038 tele­fonon a 18-as melléken. ÉPÍTŐIPARI gazdasági és elszámolási gyakorlatban jártas személyt keresünk főépítésvezető gazdasági helyettese beosz­tásba, közgazdasági egyetemi vagy pénz­ügyi-számviteli főiskolai végzettséggel. A munkakörrel kapcsolatos feladatok és fi­zetési lehetőségek megbeszélése személye­sen Dányi Lajos főépítésvezetővel lehet­séges. Telefon: 48/12-516. Cím: 31. Sz. ÁÉV 18. Sz. Főépítésvezetősége, Kazinc- barcika-Bérénte, Esze T. út, 3700. ÁPRILIS 5-ÉN 11 órától Újpesten, az Árpád úton VÁRJA ÖNT az Állami Könyvterjesztő Vállalat a DOMUS Lakberendezés Áruház Vállalat a Fantázia Kereskedelmi Vállalat az IBUSZ Rt. a Keravill Rt.- a Magyar Posta Budapesti Postaigazgatósága- a Platán Vendéglátó Rt.- a Primo Kereskedelmi Vállalat- a TRIÁLTOYS Jó parkolási lehetőség. ÁRPÁD ÜZLETHÁZ: a jó üzletek háza, a vásárlók új honfoglalása Átképzési lehetőség ooooooococoocccccc A Szikra Lapnyomda síknyomógép-mesternek képez át férfiakat, elsősorban gépészeti aíapszakmájúakat. Az átképzés időtartama - az alkalmasságtól függően - egy év, ez alatt az idő alatt betanított munkásként dolgoznak. Az átképzéshez a vállalat munkaidő-kedvezménnyel szakmai tanfolyamot szervez. A tanfolyam elvégzése után házi szakmunkásvizsgát kell tenni. Sikeres vizsga esetén szakmunkássá sorolják át, emelt órabérrel. Kereseti lehetőség, betanított munkásként: délelőtt 9000-12 000 Ft, éjszaka 16 000-25 000 Ft, szakmunkásként: délelőtt 10 000-18 000 Ft, éjszaka 20 000-38 000 Ft. Érdeklődni lehet személyesen, a nyomda személyzeti, oktatási és szociális főosztályán, cím: Budapest XIII., Visegrádi u. 116. KÖZLEMÉNYEK A COMPACK Kereskedelmi Csomagoló Vállalat alábbi szöve­gű MHB bélyegzője elveszett: COMPACK Kereskedelmi Cso­magoló ■ Vállalat Budapest MHB 201—04 340 sz. 5. Értesítjük ügyfe­leinket, hogy a fenti bélyegzőt érvénytelenítjük. Az itt jelzett bélyegző-lenyomattal igazolt vá­sárlásokat ez időponttól nem is­merjük el. A Tudományos Minősítő Bi­zottság közli, hogy Farkas Ti­bor:. „Lipidek anyagcseréje a hőmérsékleti adaptáció során változó hőmérsékletű szerveze­tekben” c. doktori értekezésé­nek nyilvános vitája 1990. április 12-én 14 órakor lesz az MTA nagytermében (Bp., Roosevelt tér 9. 1051). — Erdélyi Árpád: „A Duna—Tisza köze medence- aljzatának földtani, tektonikai felépítése, szénhidrogénföldtani jelentősége” c. kandidátusi érte­kezésének nyilvános vitája 1990. április 12-én de. 10 órakor lesz az MTA nagytermében (Bp. V., Roosevelt tér 9. 1051). ISTER búsvét a szentendrei Danubius Szállodában (11. sz. út mellett) 1990. április 11-én 10 órától kirakodóvásár, 11 órakor, 14 órakor gladiátorok küzdelme, 20 órától műsoros vacsoraest, sramlizene, tombola, „nyuszi”- show. Asztalfoglalás: ISTER Kft., Szentendre. 26/12 489, 26/12- 511. Bel- és külföldi közismert sze­mélyiségek image-analízise a po­litikai, társadalmi élet, népszerű művészek, sportolók, divat stb. területén (kvalitatív szociálpszi­chológiai közvéleménykutatási felmérések alapján). Hírnök Marketing Kisszövetkezet.: 122­0402, 142-6183. A Sóhajok hídjától a Trevi- kútig! 6 nap Velence—Róma autóbusszal, április 25—30-ig: 2799 Ft plusz 205 DM-ért (vízum­mentesen) ! TOP TRAVEL Medi­terrán Tours, Budapest, Kossuth L. u. 9/11. 1053 (Üttörő Aruház.) Tel.: 117-6018. Budapest—Afrika 260 km. Sa­fari park vasárnaponként. Gyer­mekeknek kedvezmény. Euro- tors, tel.: 15-31-751, 15-31-916. Nem kell otthon tanulnia, ha beiratkozik a Revoxa Nyelvstú­dióba, ahol kellemes környezet­ben könnyen, gyorsan tanulhat angol, német, francia nyelvet kiscsoportban, relaxációs mód­szerrel, hét végén is. Tel.: de. 136-8005, du. 115-7762. 1990. március 30-án elveszett a TK Marketing Kft. 1112 Bp., ör­dögorom lejtő 22/a 380—11 478/3 bélyegzője. Használata a fenti naptól érvénytelen. 1990. március 30-án elveszett a METALVILL Kisszövetkezet 1122 Bp., Maros u. 8. MNB 208— 43 375/7 bélyegzője. Használata a fenti naptól érvénytelen. Az UNIPROP Reklám Kisszö­vetkezet MNB 208—73 846 számú 3-as sorszámú bélyegzője 1990. március 30-án elveszett. A bé­lyegző használata ezen időpont­tól érvénytelen. Április 6—7. nagy húsvéti ki­lósruhavásár a MOM Művelődé­si Házban (XII., Csörsz u.) 10— 17-ig. Szezoncikkek nagy válasz­tékban tavalyi áron. Értesítjük tisztelt üzletfelein­ket, hogy a Szolinfo Ipari Kis­szövetkezet 1990. május 1-jével külföldi részvételű kft.-vé ala­kul át. A kft. teljes körű jog­utódja a Szolinfo Kisszövetkezet­nek. Az alapító vagyon 2 700 000 Ft. Kérjük hitelezőinket, hogy követeléseiket a megjelenéstől számított 8 napon belül jelent­sék be. címünk: Bp., Bozőkvár u. 11. 1118. Megtört a jég — Isztambul fo­rintért! Ottoman Expresszbusz. 5 nap 5699 Ft, 6 nap 6699 Ft (gyermekkedvezmények!). Je­lentkezés: TOP TRAVEL Otto­man Tours, Budapest, Kossuth L. u. 13. 1053. Telefon: 117-3323. Velence az Adria királynője. Kirándulás autóbusszal, először IV. 12—14-ig, majd folyamatosan (vízummentesen). Részvételi díj: 1999 Ft plusz 15 DM/fő. Jelentke­zés : TOP TRAVEL Mediterrán Tours, Budapest, Kossuth L. u. 9/11. 1053. Tel.: 117-6018. ARA-BELLA menyasszonyiru­ha-kölcsönző, Bp. m, Kassák L. u. 12. (Lehel piacnál.) Tele­fon: 149-9533. CÍMVÁLTOZÁS! AZ AGRO- BANK RT. IGAZGATÓSÁGA az V., Tanács krt. 6. sz. alá költö­zött. Telefonszáma: 118-8933. A postacím (Budapest, Pf.: 8. 1355) és a telexszám (22-3111, 22-3112) változatlan. MÉG NEM KÉSŐ — TÖLTSE A TAVASZI SZÜNETET CSEH­SZLOVÁKIÁBAN ! Egyénileg utazók részére ajánljuk: CSOR- BA-TÖ — Hotel Pátria, április 6—8., 2 ágyas, zuhanyozós szo­bákban, félpenzióval. Részv. dij: 1800 Ft/fö. CSORBA-TÖ — Hotel Fis, április 8—11., 2 ágyas, zuha­nyozós szobákban, félpenziőval, 1890 Ft/fö. POPKÁD — Hotel Gerlaeh, április 29.—május 1., 2 ágyas, fürdőszobás szobákban, félpenzióval, 1190 Ft/fö. STARY SMOKOVEC (ötátrafüred) — Hotel Grand, április 29.—május 1., 2 ágyas, fürdőszobás, 111. sima szobás elhelyezéssel, félpenzió­val, 1230—1400 Ft/fő. TATRA- LOMNlc — Grand Hotel Praha, április 29.—május l., 2 ágyas, fürdőszobás, 111. zuhanyozós szo­bákban, félpenzióval, 1590 Ft/fő. Jelentkezés: EXPRESS Utazási Iroda, szervezési csoport, Bp. V., Vármegye u. 17. Tel.: 117- 8600, 34-es, 22-es mellék. PAPAI ISTENTISZTELETRE Indít különjáratot a VOLÁN­BUSZ. Az április 22-én Pozsony­ban sorra kerülő eseményre In­duló autóbuszra a részvételi jegy ára 400 Ft. Részletes felvi­lágosítás a VOLÁNBUSZ külön­járati irodáiban. Tel.: 117-2909. Útra kellünk, VOLÁNBUSZ! ISZTAMBULBA KÖZLEKEDŐ menetrend szerinti járatunkra hívjuk fel szíves figyelmüket! A menetjegyet FORINTÉRT, 60 na­pos elővételben lehet megválta­ni. A menettéri jegy ára csupán 4000 Ft. Ne feledjék, ha hétfő, akkor Isztambul! Információ: Budapest, Engels téri autóbusz­állomás. Tel.: 117-2562. Útra kel­lünk, VOLÁNBUSZ! Ismersz egy olyan tanárt, aki igazán jó fej? Akkor most se­gíthetsz neki! Szeptembertől mi is gimnazisták leszünk. Olyan tanárokat keresünk magunknak, akik nem untatnak halálra. Ha tudsz ilyent, írjál nekünk róla. Ne féli, nem csábítjuk el egé­szen, csak néhány órát kérünk tőle és azt nagyon meg fogjuk fizetni. Levélcímünk: ,,Repülő osztály”, Bp. Pf.: 260. 1399. COOPHOTELS AJÁNLATA: TŐKEBEFEKTETÉS, ÜDÜLÉS, ÉRTÉKNÖVELÉS! Az OLASOL OY finn cég, valamint a COOP­HOTELS Nemzetközi Befektető és Udülőklub alakuló rt. szer­vezésében a spanyol tengerpart legszebb részén Andalúziában a Costa dél Solón TORREMONI- LOSban örökös üdülőhasználati jogot szerezhet kedvező áron. Itt a megfelelő pillanat, hogy törvényesen fektesse be valutá­ját külföldön! Garantált érték- növekedés és tőkejövedelem. Részletes felvilágosítás és tájé­koztatás: COOPHOTELS, Buda­pest, Karinthy Frigyes út 22. 1111 sz. alatti irodájában. Telefon: 185-1072, STEFAN ÁDAM. TŐKEBEFEKTETÉS! ÉRTÉK­NÖVELÉS! ÜDÜLÉS! A COOP­HOTELS NEMZETKÖZI BEFEK­TETŐ ÉS ÜDÜLÖKLUB alakuló RT. TÁJÉKOZTATÓJA. Az IN­GATLANBANK és a COOPHO­TELS Nemzetközi Befektető és Udülőklub szervezésében meg­kezdtük Budapesten háromcsil­lagos üdülőszállók építésének előkészítését. Meglevő és leendő partnereinkkel tudatjuk, hogv a szervezési munka első szakasza lezárult, a vállalkozásba a belé­pés lehetősége adott. A vállal­kozásban részt vevő befektetők­nek átlagban 50 százalék bruttó tőkejövedelem biztosított. Rész­letes felvilágosítás és tájékozta­tók átvehetők a COOPHOTELS, Budapest, Karinthy Frigyes út 22. 1111. sz. alatti irodájában. — Telefon: 185-1072, STEFAN ADÁM. Az V. és a XIII. kerület lako­saihoz! A Bajcsy-Zsilinszky Társaság, a Független Kisgazda- párt, a Keresztény Demokrata Néppárt, a Magyar Néppárt ajánlja e kerületekben lakó tag­jainak és szimpatizánsainak, hogy április 8-án a nyugodt erő pártja: a Magyar Demokrata Fórum jelöltjeire szavazzanak: Beke Kata (20. vk.), Csájl Attila (19. vk.), Schamschula György (7. vk.). ÜJral Vízumgyorsszolgálat l VII. , Lenin krt. 22. Tel.e 122-27- 59. Vlzumcentrum a centrum bán! TENGERPARTI ÜDÜLÉS BUL­GÁRIÁBAN! Naposparton szál­lodában 4500 Ft-tól, Pomorjéban penzióban 2340 Ft-tól, Lozenec- ben bungalow-ban 3600 Ft-tól. 8 napos turnusokban, étkezéssel. Gyermekkedvezmény! Üzem­anyaga egyeket értékesítünk! Tranzitszállást igény szerint biztosítunk! JELENTKEZES : MULTITOURS, Bp., Váci u. 16. Fontana Divatház, I. em„ tel.: 118-8280; BALKANTOURIST, Bp. VI., Népköztársaság útja 16., tel.: 122-1812. Az INTERNATIONAL HOUSE LANGUAGE SCHOOL (II., Bim­bó út 7.) angliai központú nyelv­iskola négyhetes intenzív angol- nyelv-tanfolyamokat Indít kü­lönböző szinteken 1990. április 17-től. Az órák naponta reggel 9.15-től 12.30-ig tartanak. Beirat­kozás folyamatosan. Érdeklődni a 11-55-275-ös telefonszámon le­het. HA NEM HISZ A SZEMÉNEK, HIGGYEN A ZSEBÉNEK! utaz­zon továbbra is a MISSIO TOURS utazási irodával ISZ­TAMBULBA! A buszokat április 7-től folyamatosan indítjuk szombatonként az egész szezon­ban. Programokkal, félpenzióval az ár 6 NAPRA 2200 Ft és 95 DM. 5 NAPRA 1980 Ft és 75 DM. CSOPORTOS JELENTKEZÉS ESETÉN TOVÁBBI KEDVEZ­MÉNY! Jelentkezni lehet: a Bp. VIII. , Rákóczi út 53. sz. alatti irodánkban. Tel.: 133-8723, 111. a 120-8023 telefonos ügyeletén. A Turbó Nyelvstúdió folyama­tosan indít angol-, német-, fran­cia-, olasznyelv-tatnfolyamokat. Vállalatoknak kihelyezett okta­tás. Telefon: 135-0649. Teniszoktatás mindenkinek! Telefon: 141-4107, 112-8355. KILÓS ÁRON nyugati, hasz­náltruha-vásár április 7-én, 8-án a Havanna Közösségi Házban, Bp. XVIII., Kondor Béla sétány 8. szám. A Népszabadság készpénzes apró- és kishirdetései, soros közleményei a Bp. VIII., Blaba Lujza tér 3. és a Bp. XI., Berta­lan Lajos u. 26. sz. alatt adhatók fel. Slágeráron apartmanok az OLASZ ADRIÁN! KELTA Uta­zási Iroda, Bp., Nagy Sándor u. 8. 1054. Tel.: 131-0967 vagy 111- 4155. ISZTAMBULI KIRÁNDULÁS áprilisban programokkal, fél­penzióval, 85 DEM plusz 2950 Ft/fő Bécs melletti SAFARI PARKBA kirándulás (autóbusz- szal) április 7-én és 12-én, 550 Ft plusz belépőjegy. Minden pénteken SZABADKAI (500 Ft/fő) és GRAZI (650 Ft/fő) ki­rándulások. Közvetlen Balaton- parti apartmanok (Boglárielle), 1 szobás 1350 Ft/2-3 fő, 2 szobás 2050 Ft/4 fő. Munkanapokon bé­csi járat 550 Ft/fő. AUTÓ- EXPRESS UTAZÁSI IRODA, Bp., Dohány u. 73/75. 1073. Tele­fon: 142-2034, 122-7606. Nyelvtanulás=ÉLO NYELVEK SZEMINÁRIUMA, 1300—2600 Ft- Ig, 12 hét. Beiratkozás: március 29—április 6-ig. Bp. V., Fejér Gy. U. 8. TELEFON: 13-56-154. Á kutya sem marad itthon, ha velünk utazik, mert négy lábú barátja nálunk együtt nyaralhat a gazdival! Mediterrán szállodák és apartmanok az olasz és görög tengerpart legszebb részein sze­mélyenként már heti 980 Ft plusz 48 DEM-től! Budapest, Baross tér 10. 1087, Hotel Park hall. Tele­fon: 113-0428, 113-1420. CONTI­NENTAL — jobbat a kutya sem talál! Vállalati szervezők, FIGYE­LEM! Kiemelten magas jutalé­kot fizet útjai értékesítésére a CONTINENTAL Utazási Iroda, Budapest, Baross tér 10. 1087. Hotel Park hall. Tel.: 113-0428, 113-1420. Nagy húsvéti kilósruha-vásár a Szabó Pál Művelődési Házban (XIV., Thököly út 164.). Szezon­cikkek nagy választékban tava­lyi áron. Április 4—5-én 9—17-ig. Diáról, fényképről tetszőleges méretű színes fénymásolat a Centrum-Colornál! Nyitva: szombaton is 9—9-ig az Úttörő Áruház földszintjén! Olcsó városlátogatások: április 5—12-ig Gráz, Bécs, Kismarton, Besztercebánya, Zólyom, Losonc, Kassa, Pozsony, Szabadka. Ár: 500 Ft. Jelentkezés: Bp. XHL, Szent István park 2. Isztambuli túra április 7—12-ig, ár: 7490 Ft. Graz—Mariazell—Melk—Bécs áp­rilis 18—20-ig, ár: 5850 Ft. Görög apartmanok Kassandrán május­tól októberig, 900 Ft plusz 85 dollár/hét. Gyerekár: 50 száza­lék plusz szuper családi kedvez­mények. Jelentkezés: Bp. XIII., Szent István park 2. Innovációs Szakkiállítás, Zágráb április 17 -20-ig, autóbusszal, szállással, félpenzióval, belépővel. Ar: 7980 Ft. Jelentkezés: Bp. XIII., Szent István park 2. A Kolos Richárd Műszaki Szakközépiskola DOLGOZÓK TAGOZATA (volt Blátby Szki.) az 1990—91. tanévben az alábbi továbbtanulási lehetőségeket kí­nálja: 1. Szakközépiskolai kép­zés (kísérleti), technikusi vég­zettség megszerzésével, csak esti tagozaton: ipari elektronika, fi­nommechanikai és automatikai szakokon. A felvételhez szakirá­nyú szakmunkásvégzettség szük­séges. 2. Szakmunkások szakkö­zépiskolája (3 éves) érettségi megszerzésére esti és levelező tagozaton. A felvételhez bármely szakiskolai vagy szakmunkás­végzettség megfelelő. 3. Iskola- rendszerű technikusképzés: a) elektronika szak, Ipari elektroni­ka ágazat (2 éves képzés, felve­hetők az érettségivel rendelkező szakmunkások, valamint a szak­munkásképzési célú szakközép­iskolai érettségivel rendelkezők); b) elektronika szak, híradásipari ágazat (l éves képzés, felvehetők a középfokú szakmai végzettség­gel rendelkezők). Jelentkezni le­het 1990. szeptember 3-ig a Ko­los Richárd Szakközépiskola Dolgozók Tagozatán, Bp. XI., Fehérvári út 10. I. em. 113. Te­lefon: 166-52-79. Superbike VB és Gyorsasági EB a Hungaroringen április 28 —30. versenynapi jegyével SU­ZUKI motort nyerhet! Jegyek kaphatók: a BKV-METRO jegy­pénztáraknál, az IPV Jegyirodá­ban (V., Vigadó tér 2.), a Tour- informnál (V., Sütő u. 2.) és a helyszínen. ISZTAMBUL nonitop. Szuper- áron, már 2800 Ft és 50 DEM-től. luxusszlnvonalon. Telefon: 112- 4602, 153-1751, 142-1179. Velünk to­vábbi 10 DEM-et is spórolhat.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék