Népszabadság, 1994. október (52. évfolyam, 230-255. szám)

1994-10-29 / 254. szám

28 nepszabadsag HIRDETÉS 1994. október 29., szombat HALÁLOZÁS A Magyar Rádió förendezösége mély fájdalommal értesíti a barátokat, a tisz­telőket, hogy RÁCZ GYÖRGY, a Magyar Rádió egykori főrendezője, érde­mes művész, 83 éves korában elhunyt. Hamvaitól 1994. november 1 -jón 11.30 óra­kor veszünk búcsút, kívánságának megfe­lelően. a Rákoskeresztúri új köztemető 53-as szóróparcellájánál. Fájdalommal tudatom, hogy szeretett férjem, BOTÁR IMRE, a Víziterv ny. főmérnöke, 1994. okt. 19-én, életének 85. évében csendesen elhunyt. Búcsúztatása az unitárius egyház szertartá­sa szerint, 1994. nov. 4-én, 11 órakor a Far­kasréti temetőben lesz. (209479/1K) Mély fájdalommal tudatjuk mindazok­kal, akik szerették és tisztelték, hogy DUBA gézáné életének 66. évében, 1994. október 14-én elhunyt. Temetése 1994. november 2-án 14 órakor lesz a Farkasréti temetőben. A gyá­szoló család. (209396/1K) Fájdalommal tudatjuk, hogy BALGA GYÖRGY ny. honv. ezredes rövid, súlyos betegség­ben, 64 éves korában elhunyt. Hamvasztás előtti búcsúztatása 1994. október 31-én, hétfőn 13.30 órakor, katonai tiszteletadás­sal, a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben lesz. (44213/1H) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy DR. ELEK ÁKOSNÉ •ézül. Radó Ilona, életének 93. évében, 1994. július 1-jén elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 1994. november 4-én 11.30 órakor lesz az Óbudai temető ravatalozójá­ban. Gyászolják: húga, unokahúga. (209614/1K) kí Mély fájdalommal tudatom, hogy fér­jem, DELI LÁSZLÓ 'életének 77. évében, súlyos betegség kö­vetkeztében, október 21-én elhunyt. Hamvai szétszórása november 8-án (kedd) 14 óra­kor lesz az Óbudai temető szóróparcellájá­ban. Dr. Szent-Királlyi Margit. Fájdalommal tudatjuk, hogy GUBICZÁNÉ KÉKESI LÍVIA hosszú szenvedés után, 75 éves korában elhunyt. Október 30-án délelőtt 10 órakor helyezzük örök nyugalomba a Kozma utca 6. szám alatti temetőben. Gyászolják leá­nya, testvére, unokája, veje és sógora. A József Attila Színház igazgatósága megrendüléssel tudatja, hogy BÁRÓ ANNA, nyugalmazott színművész életének 74 évé­ben elhunyt. Búcsúztatása 1994. november 8-án 13 órakor leszz az Óbudai temető szó­róparcellájában. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetét mondunk mindazoknak, akik szeretett férjem, édesapám, nagy­apánk. KUBÁNYI IMRE temetésén megjelentek, gyászunkban osz­toztak, rószvétnyilvánításukkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. (43492/1K) Köszönetét mondunk mindazoknak a rokonoknak, volt munkatársaknak, barátok­nak és ismerősöknek, akik felejthetetlen ha­lottunk, v DR. KUTI GYÖRGY, a volt megyei tanács nyugalmazott vb-titká- rát utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban és gyá­szunkban osztoztak. A gyászoló család és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormány­zat. (44314/1H) A rákospalotai Leánynevelő Intézet értesíti a barátokat és tisztelőket, hogy FERENCZI GYÖRGY igazgató hamvaitól 1994. november 1-jén 14 órakor veszünk búcsút, kívánságának megfelelően, a Rákoskeresztúri új köztemető (X., Kozma u. 8-10.) 53-as szóróparcellájánál. (102576/1H) Állás Németországi kapcsolatokra szakosodé vagyonkezelő részvénytársaság pályázatot hirdet igazgatói állásra. Feladat: befekteté­sek tervezése, megszervezése, az rt. tevé­kenységének felfuttatása, irányítása. Felté­telek: németnyelv-tudas, jó szervezőkészség, szakirányú felsőfokú végzettség, 5 éves gya­korlat. Érdeklődni: 132-8547 telefonszámon. (43950/1K) Gyakorlott hentest és 4 órára nyugdíjas hentest ABC húsrészlegébe felveszünk. Je­lentkezni lehet a 276-3834-es telefonszámon. (101921/2T) Vezető ruházati márkaterméket forgalmazó vegyes vállalat felvételre keres vállalkozó szellemű, átfogó vállalati és pénzügyi ismeretekkel is rendelkező munkatársat ügyvezető igazgatói munkakörbe. Feltétel angolnyelv-ismeret és számítógépes gyakorlat. „DeninT jeligére, Porta Irodaház, 1107 Budapest, Mázsa tér 2-6. (101935/1H) ® Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal felvételre keres jogtanácsost. Közigazgatási gyakorlat előny. Fizetés a köztisztviselői tör­vény szerint. Érdeklődni lehet: 175-2973 te­lefonszámon, Partosné dr. Tóth Éva igazga­tási és jogi főosztályvezetőnél. (101382/3H) Német cég keres autóval rendelkező, fia­tal, agilis termékmanagereket, az ön me­gyéjében (házastársak előnyben!). Nem AM­WAY! Átlagon felüli kereset. Találkozások: Kiskunfélegyháza: 1994. október 31.. hétfő 12 órakor. Móra Ferenc Művelődési Köz­pont. Kiskunfélegyháza, Korona u. 4. Sze­ged: 1994. október 31.. hétfő, 17 órakor. MTESZ Székház, II. emelet 16. terem. Sze­ged, Kígyó u. 4. Baja: 1994. november 1., kedd, 12 órakor. Helyőrségi Klub, Baja, Szé­chenyi u. 4. (44027/2K) Fiatal cukrászt állandó munkára felve­szünk. Nyugdíjas cukrászt kisegítő munkára alkalmazunk. Tel.: 226-0302. (102045/3T) Német-svéd holding magyar leányvállalata (Bércéi), villamos motorok kizárólagos exportőre, kb. 500 munkatárssal keres SZEMÉLYZETI FŐOSZTÁLYVEZETŐT (-NŐT). Feladatai: kiválasztás, új munkatársak munkába állítása, új koncepciók és intézkedések foganatosítása. Előny: kiképzés és tapasztalat, közgazdaság-tudományi vagy jogi tanulmányok, igazolható 5 éves gyakorlat személyzeti ügyekben (fejlesztés stb.), vagy gyakorlattal bíró kereskedelmi képzettség. Követelmény: a korszerű személyzeti munka ismerete, jogi know-how, kifejezett vezetési és motiválási tehetség, német nyelv (alapfeltétel), angol másodsorban, írásos pályázatot német nyelven, fényképpel kérünk (önéletrajz, kereseti elképzelések és lehetséges belépési időpont) a megjelenést követő 2 héten belül közvetlenül a vállalatvezetéshez. FHP-Motors Hungary Kft., Üzletvezetőség, 2687 Bércéi, Szent István tér 2. „SZEMÉLYZETI” jeligére. (102012/1T) Víz-, gázszerelőt felveszünk: 176-8555. (205733/1K) ÍT Hirdetészszervezöket keresünk helyisme­rettel és kapcsolatrendszerrel, Budapestről, Pest, Komárom, Nógrád és Heves me­gyékből. Rendszeres, teljesíményarányos ke­reseti lehetőség! Jelentkezés rövid önélet­rajzzal: AGROCENT. 1553 Budapest, Pf. 83. (101648/3T) Külföldi tulajdonú kft. mérlegképes könyvelőt keres. Ángol nyelvű szakmai ön­életrajzot az alábbi címre kérünk: Euromic Kft., 1113 Budapest, Karolina út 17. Tel.: 185-1503. (101742/2T) TT Többségeben amerikai tulajdonban lévő müanyagfeldolgozó kft. fröccsöntésben és flakonfújásban jártas, gyakorlattal rendel­kező technológust és fröccsöntő szer- számmühelybe fröccsöntő szerszámok terü­letén tapasztalattal rendelkező szerszámké­szítőt keres, halásztelki munkahelyre. Tel.: 06 (24) 374-013, 8-17 óráig. (102070/3H) T? Ács, kőműves, burkoló szakmunkásokat Siófoki munkákra felveszünk. Munkásszál­lást biztosítunk. Tel.: 06 (84) 312-242, 06 (30) 366-049, 06 (30) 366-122. (102084/2T) TT Esztergályos szakmunkást keresek. Nyugdíjas is lehet, részmunkaidőben. Ér­deklődni munkanapokon: 168-8138. (102088/2T) A most megalakuló német-magyar érde­keltségű PERION-HOPPECKE AKKUMU­LÁTOR KFT. budapesti munkahelyre mér­nök-üzletkötőket és ügyintézőt keres, keres­kedelmi-műszaki feladatok ellátására. Elvá­rások: villamosmérnöki vagy technikusi vég­zettség, németnyelv-tudás, kreativitás és jó vállalkozói szellem. A jelentkezőket várja: PERION AKKU RT., 1138 Bp., Váci út 135-139. Telefon: 120-8834, Horváthné. Osztrák gyógyszeripari vállalat magyarországi leányvállalata keres ÜGYINTÉZŐT, magas szintű németnyelv-tudással, és számítógépes ismeretekkel (Excel), valamint jó gépírási gyakorlattal. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezés munkaidőben, a 116-9300 telefonszámon. (102138/2H) ÍT Osztrák vállalkozás budapesti irodájába keres gyakorlott női munkatársat. Német­nyelv-tudás szükséges. Jelentkezés: 155- 1674. (102153/1T) Saját tulajdonú személygépkocsival ren­delkező, kulturált megjelenésű munkatársat keresünk. Olyan feddhetetlen előéletű, refe­renciákkal rendelkező férfi jelentkezését várjuk, aki bármikor rendelkezésre áll, és feladatát megbízhatóan teljesíti. Jelentkezni kézzel irt, fényképpel kísért, a gépkocsi le­írását is tartalmazó pályázattal a következő címen lehet: KÓDEXPRESS, 1241 Budapest, Pf. 96. A pályázat eredményéről minden je­lentkezőt írásban értesítünk. (209492/1H) TT Fiatal, diplomás biológust vagy vegyész­mérnököt keres a Kertészeti Egyetem Szőlőtermesztési Tanszéke. Tel.: 166-4650. (102216/2H) Kontírozó könyvelőt keres Érd központ­jában lévő munkahelyre szolgáltató kft. Szá­mitógépes ismeretekkel rendelkezők előnyben. (60) 348-788 napközben, (23) 365- 477 este. (102281/2T) Osztrák gyógyszervállalat keres főállású orvoslátogatót Budapest és Pest megye területére. Gépkocsit biztosítunk, fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés munkaidőben, a 116-9300 telefonszámon. ____________ (102402/1H) ÍT Budai virágüzletbe keresek többéves gyakorlattal, kulturált megjelenésű virág­kötőt. 155-1466.(102106/1T) ÍT Külkereskedelmi vállalat keres felsőfokú végzettségű, angolul vagy németül beszélő, számitógépes ismeretekkel rendelkező, kezdő szakembert pénzügyi területre. Jelent­kezéseket „Pénzügyek” jeligére a 1368 Bu­dapest. Pf. 232. címre kérjük. (102326/1H) BT 8 személyes autóval hétvégi vagy délutá­ni munkát keresek, áruszállítás lehetséges. Tel.: (30) 400-154. (102327/2T) Békés Glasz Imre Kereskedelmi Szakkö­zép- és Szakmunkásképző Iskola (1091 Bu­dapest, Ifjúmunkás u. 31.) keres: 1 fő felsőfo­kú végzettséggel rendelkező angol szakos ta­nárt. Jelentkezés: önéletrajzzal és diploma­másolattal személyesen vagy telefonon (157- 4388. Belépés azonnal. Budapesti élelmiszerüzleteinkbe szakképzett eladót és pénztárost, valamint segédmunkást azonnali belépéssel felveszünk. Jelentkezés a Bicske és Környéke Áfész kereskedelmi osztályán, Bicske, Kossuth tér 8. Tel.: (22) 350-467, (22) 350-399 Pajor Istvánnál. Összkomfortos irodával (54 nm), telefon­nal, faxszal, gépkocsival, műszaki kereske­delmi gyakorlattal cégképviseletet vállalok Szekszárdon. Telefon: (74) 314-375. (102365/2T) TT Bejárónőt keresek heti 1-2 alkalomra, Pók utcai lakótelepre, referenciával. Telefon 18 óra után: 160-6724. (102370/2T) ?? Számítástudományi K+F cég intelligens rendszerek kidologázásához önálló munka­végzésre angol/orosznyelv-tudással keres munkatársakat. Jelentkezés szakmai önélet­rajzzal: 1539 Budapest, Pf. 675. (102492/1H) Hohbiasztalosok jelentkezését várom, be­dolgozói munkára. 120-9586, 7-9, 19-22 órá­ig. (102507/1T) A SCHERING GYÓGYSzIr KFt', a SCHERING AG Berlin multinacionális gyógyszeripari konszern magyarországi leányvállalata világszínvonalú készítményeinek szakmai ismertetésére, forgalmazásának elősegítésére budapesti, dunántúli és kelet-magyarországi TUDOMÁNYOS MUNKATÁRSAT keres. Olyan orvos vagy gyógyszerész végzettségű, 28-40 éves, energikus, jó kapcsolatteremtő készséggel rendelkező munkatárs jelentkezését várjuk, aki angol és/vagy német nyelven tárgyalóképes. Előny, ha a jelölt járatos a radiológia és a hormonkészítmények alkalmazásának alapelveiben. A feladat ellátásához szolgálati gépkocsit, megfelelő technikai feltételeket, kiemelkedő jövedelmet biztosítunk. Angol vagy német nyelvű, kézzel írott jelentkezését, rövid szakmai önéletrajzzal és fényképpel a következő címre juttassa el: SCHERING GYÓGYSZER KFT., 1122 Budapest, Maros u. 19-21. (102614/1H) Irodák, épületek, lakások, házak takarí­tását, festés után is, vállalom. Tel.: (29) 374- 415. (93118/3T) A MASPED-TRIAS KFT. németnyelv-tudással rendelkező, deviza-folyószámlavezetőt keres. Jelentkezni: 277-5023-as telefonszámon, vagy személyesen: Budapest XXL, Szikratávíró út 17-21. sz. alatt, 8-16 óráig lehet. (88005/4H) Számítástechnika-francia-angol szakon érettségizett, intelligens fiatalember jogosít­vánnyal állást keres. Tel.: 282-6838. (102509/1T) Gépkocsivezetőt és bolti eladót kereske­delmi gyakorlattal halkereskedésbe, azon- nalra felveszünk. Jelentkezni: Gyöngyös, (37) 311-538.(102519/1T) Kőművest és segédmunkást felveszek. 252-2216. (102527/1T) Közlemények, információk ( Elveszett 1 Közöljük, hogy a ZALAGABONA RT. (Zalaegerszeg, Hock J. u. 98. sz.) alábbi fel­iratú keretes bélyegzője gyártás közben elve­szett. ZALAGABONA RT. 8900 Zalaeger­szeg, Hock J. u. 98. Adószám: 11346076220 K & H 490-05109 103. A bélyegző mérete 46x17,5 mm, mely 1994. október 24-töl ér­vénytelen. Úgyszintén letiltjuk az ugyanezen feliratú és számú keretes bélyegzőt, melvnek mérete 58x22 mm. (44204/1H) ( Utazás __1 IZ RAEL-EILAT 39 700 Ft-tól/hét/fö! Pár Avion Travel, tel.: 269-6532, 202-6419. ® ADVENT SALZBURGBAN, müncheni kirándulással: december 3-6. között, 4 nap, 3 éjszaka, autóbusszal. Elhelyezés: színvonalas panzióban, félpanziós ellátással, 18 500 Ét­ért. Egynapos BECS: november 18., decem­ber 2., 1300 Ft. SIOTOUR, 1072, Klauzál tér 2., 122-6080, 142-1197. (99529/4H) Börzsönyi hétvége egyedülállóknak. 141- 2189. MISZTIKUS EGYIPTOM: Kairó-Lu- xor-Asszuán útvonalon, repülővel, középka­tegóriájú szállodákban, félpanzióval, novem­ber 18-26-ig, december 26.-január 3-ig, 77 700 Ft. EXCLUSIVE TOURS, 1052 Bp., Váci utca 12. Tel.: 267-4365, -66, -67, -68, -69. BRÜSSZEL: repülővel, programmal, há­romcsillagos szállodában, reggelivel, novem­ber 17-20-ig, december 30-tól január 2-ig. 46 000 Ft. EXCLUSIVE TOURS, 1052 Buda­pest. Váci utca 12. Tel.: 267-4365, -66, -67, -68. -69. NYARALJON TÉLEN - A MESÉS ARÁ­BIA VÁRJA ÖNT! Utazás ABU DHABI-ba repülőgéppel, elhelyezés az ötcsillagos, ten­gerparti LE MERIDIEN Hotelben, svédasz­talos reggelivel. November 15-től hetente, 119 000 Ft-ért. EXCLUSIVE TOURS. 1052 Budapest. Váci utca 12. Tel.: 267-4365. -66. -67.-68,-69 MAURITIUS repülővel, háromcsillagos, tengerparti szállodában, félpanzióval 1995. január 12-21-ig, február 9-18-ig 163 500 Ft. EXCLUSIVE TOURS, 1052 Budapest, Váci utca 12. Tel.: 267-4365, -66, -67, -68, -69. TUNÉZIA első kézből! KÖRUTAZÁS + ÜDÜLÉS, 4 napos körutazás, teljes panzió­val. 18 000 Ft, nyugdíjasoknak 5 százalék kedvezményt adunk, 4 napos üdülés, válasz­tott szállodában, 31 000 Ft-tól. MEDINA TOURS, Tunéziai Utazási Iroda, 1087 Buda­pest, István (volt Landler J.) u. 27. Tel.: 142- 0340, 122-2298. HÉTVÉGE Párizsban, november 23-27., 18 900 Ft. 117-1356. Üdüljön a Kanári-szigeteken: 1 hét már 49 900 Ft-tól. Kérje különleges szilveszteri ajánlatunkat. Omnibusz, Bp. VIII.. Blaha L. tér 3., tel.: 117-2300, 138-4867; Bp. V.. Erzsé­bet tér, autóbusz-állomás I. em., tel.: 117- 2620. KEDVEZMÉNYES UTAK A TÁVOL­KELETRE! Egyhetes utak THAIFÖLDRE, indulások: november 3., 10., 24., december 1 , 8., 15. A TÁVOL-KELET KAPUJA (1 hét Bangkok) 78 900 Ft (november), 83 900 Ft (december), TENGERPARTI ÜDÜLÉS (1 hét Pattava) 77 900 Ft (november), 82 900 Ft (december) ISMERKEDÉS THAIFÖLDDEL Bungkok-Puttaya 79 900 Ft (november), 84 900 Ft (december). TAN-TÚRA Utazási Iroda, 1065 Bp., Lázár utca 6. Tel.: 266-1386. 131-5368, 6722 Szeged, Kálvária sgt. 16. Tel.: (62) 325-488. A BUDAPEST TOURIST legújabb aján­latai: Amszterdam 4 nap/3 éj repülővel, reg­gelivel 39 900 Ft/fö. Időpont: december 2. EGYIPTOM-HURGHADA 8 nap/7 éj üdülés a tengerparton, repülővel, félpanzióval, 49 900 Ft-tól/fö/hét. Novembertől folyama­tosan. EGYIPTOM-LUXOR 8 nap/7 éj kör­utazás, hajózás a Níluson, repülővel, félpan­zióval. 59 900 Ft/fö. novembertől folyamato­san. FLORIDA-MIAMI 9 nap/7 éj üdülés a tengerparton, önellátás, már 21 990 Ft- tól/fö/hét + közlekedés, novembertől folya­matosan. SÍELJEN VELÜNK! Gazdag kíná­lat síutakból Ausztriába, Franciaországba, Szlovákiába, már 9990 Ft-tól/fő/hét. Jelent­kezés a BUDAPEST TOURIST Rt. Corvin (tel.: 138-2826) és Déli (tel.: 155-7167, 155- 7057) irodáiban, valamint a BUDAPEST TOURIST Rt. valamennyi irodájában és vi­szonteladóinál! Kanári-szigetek: klubüdülés 39 900 Ft- tól. Marokkó: klubüdülés 49 900 Ft-tól. Tel.: 217-9613, 218-9291, CLUB HOLIDAY, 1092 Budapest, Ráday u. 7. (100117/1 OH) HUNGEXPO TOURS SZAKMAI UTA­ZÁSI AJÁNLATA: CSS KOMPUTERKIÁL­LÍTÁS, LONDON, december 1-4. 3 éjszaka, utazás repülővel, szállás 3 csillagos hotelben, reggelivel, belépővel a kiállításra, részvételi díj: 52 000 Ft-tól. jelentkezés: Hungexpo Tours, tel.: 263-6051, fax: 263-6053. IBUSZ TOURS AJÁNLATA: „Európa nagyvárosai”: London, 4 nap repülőgéppel, elhelyezés: Londonban két- illetve három- csillagos szállodában, zuhanyzós szobában. Ellátás: reggeli, fakultatív programle­hetőség. Részvételi dij: 46 820 Ft/fő a két­csillagos szállodában. 48.420 Ft/fö a három- csillagos szállodában. Indulási időpont: de­cember 15. „Európa nagyvárosai”: Párizs, 4 nap repülőgéppel, elhelyezés: Párizsban, két­ágyas, zuhanyzós szobában. Ellátás: reggeli, fakultatív vacsora- és programlehetőségek. Részvételi dij: 41 490 Ft/fő. Indulási időpont: november 24., december 15. Jelentkezését várjuk irodáinkban és minden IBUSZ-utat értékesítő irodában! A Falcontravel-Pannónia ajánlata: Önre vár Puerto de la Cruz, a Kanári-szigetcso­port gyöngyszemének, Tenerifének legszebb üdülőhelye. Apartmanok három-, négycsilla­gos szállodák, repülővel, december 14-től április 26-ig. 44 300 Ft-tól/fő. Jelentkezés: Budapest V.. Alkotmány u. 20. Tel.: 269- 5555, 269-2686, 269-2687. (209046/1H) SZILVESZTEREZZEN AZ M+M-MEL TUNÉZIÁBAN! Rendkívüli kedvezmény! Luxusút középkategóriás áron! Nyugdíja­soknak 10%, gyermekeknek 50% kedvez­mény! M+M TRAVEL & COMMERCIAL. 1073 Budapest, Erzsébet krt. 23. Tel.: 122- 5681 vagy 322-5681 Fax: 266-4602 Mikulás a Neckermannal Mallorcán, de­cember 7-11., háromcsillagos szállóban, fél­panzióval, már 30 000 Ft-tól. Jelentkezés, felvilágosítás: ORBIS 1051 Budapest, Vörös­marty tér 6. Telefon; 117-0532, fax: 117- 1474, telex: 22-4033. Hétfő-péntek 9-16 h. TT A Mahler Ede Művészettörténet Kör tag­jai az ókori Kelet művészetével, régészetével foglalkoznak. Útitársakat keresnek decem­ber 23-tól január 6-ig EGYIPTOMI; decem­ber 22-től január 5-ig IZRAELI utazásuk­hoz. Ára: amennyibe a repülőjegy, szállás, autóbusz, múzeumi belépő, stb. kerül. Ér­deklődni: 292-0257, vagy 221-1408 telefon­számon, az esti órákban. (102452/1H) IZRAEL - EILAT. Egyhetes napfényes üdülés a Vörös-tenger partján. Egy hét uta­zással együtt már 39 700 Ft-tól. Indulás min­den kedden Repülőjegy- és nemzetközi vo­natjegy-értékesítés a Pár Avion Travel iro­dáiban. Pár Avion Travel, 1061 Budapest. Andrássy út 5. Telefon: 269-6532, 1013 Bu­dapest, Pauler u. 11. Telefon: 202-6419. Tanfolyam 1 Garantáljuk a nyelvvizsgát 6 hetes, szupe- rinterizív tanfolyamaink után. Tel.: 201-6158. S* GYERMEKEKNEK TENISZTANFO­LYAM (4-12-14 évesig), téli salakos, fedett teniszpályán, folyamatos felvétel. 175-6163. (101216/7T) A BME Vegyészmérnöki Kara felvételi egyetemi előkészítő tanfolyamot indít MATE­MATIKA és KÉMIA tárgyakból, heti 4x2 ill. 2x2 órában. A tanfolyam részvételi dija: 25 000 Ft ill. 15 000 Ft. Jelentkezési határidő: 1994. november 10. Telefon: 204-1111/36-76 m. ® Számítógépes szövegszerkesztő oktatása, egyéni igények szerint is. Tel.: 173-8420. (102474/1T) ( ÉgjÁ 1 TERMÉSZETGYÓGYÁSZ Moszkvából bioenergiával kezel. 164-0955, 12-16 óráig. (208611/1K) A BKV értesíti az olvasókat, hogy a Szent­endrén lévő Városi Tömegközlekedési Múzeu­mát október 31-étől, 1995. április 1-jéig zárva tartja. Tavasztól kibővített anyaggal ismét várjuk kedves látogatóinkat. (208467/1H) A Tudományos Minősítő Bizottság közli, hogy MÁTYÁSI GYULA „Müvelettervezési feladatok megoldása szakértő rendszerrel” című kandidátusi értekezésének nyilvános vi­tája 1994. november 4-én 10 órakor lesz a Műszaki Egyetem K épületében (Bpest XI., Műegyetem rakpart 3.). BÉRCZI SZANISZ- LÓ „Kristályoktól bolygótestekig" című kan­didátusi könyvének nyilvános vitája 1994. no­vember 4-én 10 órakor lesz a BM Duna-palo­ta Barnatermében (Bpest V., Zrinyi u. 5.). ÁBEL GYÖRGY „Poliszacharida immunmo­dulátorokkal kezelt fagociták jellemzése” című kandidátusi értekezésének nyilvános vi­tája 1994. november 4-én 14 órakor lesz a BM Duna-palota Kamaratermében (Bpest, V.. Zrínyi u. 5.). MIHÁLY ANDRÁS „Kalcium, protein kinázok, kimutatása: szerepük az idegrendszer plaszticitásában” cimü doktori értekezésének nyilvános vitája 1994. novem­ber 4-én 14 órakor lesz a BM Duna-palota Fe­hértermében (Bpest V., Zrínyi u. 5.) BORSOS BALÁZS „A hagyományos gazdálkodás al­kalmazkodása a természeti viszonyokhoz a Bodrogközben a folyószabályozási munkák előtt és után (1840-1910)” cimü kandidátusi értekezésének nyilvános vitája 1994. novem­ber 4-én 10 órakor lesz a BM Duna-palota Kamaratermében (Bpest V., Zrínyi u. 5.). NE- MÉNYI MIKLÓS „Energetikai és biológiai szempontok a kukoricahibridek mesterséges szárításánál” cimü doktori értekezésének nyilvános vitája 1994. november 4-én 10.30 órakor lesz a Kertészeti Egyetem A épületé­ben (Bpest XI., Ménesi út 44.). SZÉKELYHÍ­DI LÁSZLÓ „Konvolució típusú függvénye­gyenletek topologikus Abel-csoportokon” cimü doktori értekezésének nyilvános vitája 1994. november 4-én 11.30 órakor lesz az Eöt­vös Lóránd Tudományegyetem dékáni ta­nácstermében (Bpest VIII.. Rákóczi út 5.) Városmajorban teniszpálya még szezonra kiadó, délelőtti órákban. Telefon: 112-1941. este. A Gyulai Fa- és Fémbútoripari Szövetke­zet 1994 november 14-én 14 órakor a Henyei úti telepén közgyűlést tart. A KÓDEX Könyváruházban (Budapest V.. Honvéd u. 5.) a diákok és a nyugdíjasok min­den csütörtökön 10 százalék engedménnyel vásárolhatnak az áruház teljes készletéből. S* Az Árpád Zöldségtermelő Szövetkezet. 6601 Szentes, Pf. 22., 8-as számú, belső vál­lalkozás bélyegzője október 26-án elveszett. Használata e naptól érvénytelen. (102577/1T) Villanyszerelőt, építőipari gyakorlattal felveszünk. Telefon 18 óra után: 276-8764. (102573/1T) KERESSEN PÉNZT OTTHONÁBAN! Budapesti székhelyű magyar társaság keres egyéni szerződőket üveggyöngy fülbevalók összeállítására. A heti kereset elérheti a 23 000 Ft-ot. Gyakorlat nem szükséges. Küldjön felbélyegzett, megcímzett válaszborítékot. Cím: San Francisco J. Co., Ltd.-HC, 1475 Pf. 242. Tel.: 262-8743. BT Egyetemi tanszék és alapítvány pénz­ügyekben és mérlegkészitésben gyakorlattal rendelkező gazdasági ügyintézőt keres. Ér­deklődni lehet: 181-3195-ös telefonszámon. (102624/1H) Au-pair Münchenben! Német családok keresnek kisgyermekek mellé segítséget a háztartásba. Külön bejáratú lakás, jó fizetés. Német, eseteg más nyelvtudás, jogosítvány előny. Fényképes választ „Nette Familie” je­ligére a szerkesztőségbe. Sürgős! Telefon: 06 (30)314-914. BROTHER Műszaki végzettségű, irodatechnikai tapasztalattal és angolnyelv-tudással rendelkező munkatársat keres, a japán gyár generálimportőre ügyfeleinek támogatására. Ha Ön jó kapcsolatteremtő képességű és szereti a változatos munkát, akkor jelentkezzen a 183-3935 telefonszámon. (102567/1H) Vállalkozás Belvárosban 800 nm-es helyiséggel ren­delkező cég partnert keres közös hasznosí­tásra, nem zajos ipari, szolgáltató, illetőleg kereskedelmi tevékenységre. Tel.: 142-2721, 121-4035. Sátorkészítök, figyelem! Színes, sörmé­résre alkalmas sátorkészítök gyors jelentke­zését árajánlattal várom. 6900 Makó, Pf. 90. (100941/3T) TP Gyorsan megtérülő vállalkozás (játékte­rem), nagy forgalmú uszodában átadó. 06 (26) 312-208. (102044/2T) Hűtőházi jonatán­éi starking­alma belföldre és exportra, folyamatos szállítással eladó. Érdeklődni: (42) 478-001/12, (42) 311-564. (102587/1H) ÜT Épületasztalos-munkát vállalok. 221 - 4179. (102055/2T) ÍT Gombakomposzt előállításához és ter­mesztéséhez komplett rendszer eladó. Ér­deklődni: (78) 311-554. (102109/1T) 2T Vendéglátóüzlet bővítéséhez tökéstársat keresek. 6421 Kisszállás, Pf. 1. (102188/1T) Heti 400 db sertés, 30 db marha vágására alkalmas, üzemelő vágóhíd húsfeldolgozó résszel, gépkocsikkal eladó. „20 millió fo­rint” jeligére a kiadóba. Fagvlaltozó berendezési tárgyai és gépei eladók. Érdeklődni: 160-3416, 160-4937. (102337/1T) A Borsodi Nyomda Kft. felajánlja BÉRBEADÁSRA vagy ÉRTÉKESÍTÉSRE az ózdi és szerencsi telephelyét. Érdeklődni a kft. ügyvezetőjénél, személyesen vagy telefonon. Cím: Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 15. Telefon: (46) 341-666. TT Export-, import- és reklámtevékenységet vállalunk magyar vállalatoknak, Frankfurt melletti irodánkban. Szakértelmünk igény- bevételével, egyszerűbben kereskedhet, ott lehet a kiállításokon, a sajtóban. Tájékozta­tás: 0049-6151-53182, S-M Iroda, Schmidt. (100490/3T) ‘ Vállalkozók, vállalatok, kereskedők, figyelem! ZALAEGERSZEG bevásárlóutcáján, a Kossuth L. u. 25. sz. alatt 440 nm alapterületű, reprezentatív üzlet vagy irodák kialakítására alkalmas ingatlan eladó vagy bérbe adó. Érdeklődni: K & B üzletház, telefon: (92) 320-662, 316-002. ÍT Mikrobusszal. hosszú távra személyszál­lítást, vagy árufuvarozást vállalok Pl kül­földre autóvásárlási, vagy üzleti utak. Tel (44) 345-239, 16 órától (102480/1T) S* Tisza-tónál eladó egy télen is üzemelő, jól bevezeti, melegkonyhás vendéglő, össz­komfortos lakással. Csereértékeket beszámí­tok. Tel.: (59) 355-851. (102505/1T) Szeretettelvárjuk KERETES HIRDETÉSEK FELADÁSA: APRÓHIRDETÉSEK FELADÁSA: Vidéki irodáink: tfKözöméa- A megbízást előjegyezzük, a befizetendő ősz- A Primus Kft. tanácsadó-üzletkötői, kérésre személyesen is felkeresik Budapesti felvevőhelyeink: Telefonos hirdetésfelvétel: Népszabadság Agrimédia Kft. 1 , szeget és a megjelenés dátumát írásban vissza- hirdetőinket így kívánjuk könnyebbé tenni az egyes hirdetések elhelye- A Népszabadság 2-69-71-00 3300 Eger, Trinitárius u. 2. szoigaian igazodik. A hirdetés ellenértékének kiegyenlítése zését, a reklámkampányok lebonyolításét 8 Népszabadsagban. illetve i!Líí. . , . , ,, Telefon- (361313-522 411-170 Irodánkban: történhet átutalással, Sietve készpénzzel. más médiumokban, reklámhordozóknál. Közönségedet, Irodája, hétköznap 8-20 óráig, Telefon.(36) 3 3 522,411 170 „ .. . . 1034 Budapest, Bécsi út 122-124., 20 óra után üzenetrögzítő, Fax. (36) 312-899 1034 Budapest, Címünk: Termékmenedzsereink felvilágosítást adnak M Bécsi út 122-124. Primus Népszabadság a Népszabadság színes mellékleteiről: a Hírlapkiadó Vállalat hirlapboltja, szombat-vasárnap: 9-17 óráig, 3527 Mlskote, Görgey A. u. 5. Nyitva: Média-képviseleti Kft. Színes behúzások: McMIk, Könyvszemle: 1005 Budapest, Blaha Lujza tér 3., 17 óra után üzenetrögzítő. eeonax. ( munkanapokon 1034 Budapest, Bécsi út 122-124. Varga Borbála Horváth Márta Ha apróhirdetését 14 óráig telefonon feladja, 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 1—3. 8-18 óráig Telefon: 250-1680/148,149,155,156,193, Telefon: 250-1680/189 % >n: 250-1680/189,190 Referens Kft, lapunkban másnap megjelenik. Telefon/fax: (66) 443-554 Telefon: 194,195,196,197,108 190-es mefiék. rÉvÉ-Mauazm: ---------J'lSSS? KERÉKVILÁG 11H Budapest, Bertalan Lajos u. 26.. ^ig^k 5000 Szolnok. Kossuth u. 11. 25 0-1680/380,381, * Pajlócz Júlia * Pyszny László továbbá a iaaay.r Hiiüeiö kapcsolatos hirdetés, illetve részvétnyilvánítás kizárólag Telefon: (56) 372-947 382 Telefax: 168-9857,188-9567 Telefon: 250-1680/189,190 Telelőn: 250-1680/193,194 felvevőirodái. személyesen adható fel. Fax: (56) 371-733 M ** * SZ *

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék