Népszabadság, 1996. június (54. évfolyam, 127-151. szám)

1996-06-29 / 151. szám

14 NÉPSZABADSÁG MOZAIK 1996. június 29., szombat ■ rádió- és televízióműsor SZOMBAT KOSSUTH RÁDIÓ 4.30 Reggeli krónika 8.05 Műsorszem­le 8.25 Kopogtató 8.50 Jegyzet 9.05 Csa­ládi tükör 9.35 Macskanyelv 10.05 Vala­hol valaki 10.35 Magyar acél 11.05 A Szombat délelőtt magazinja 11.46 Sza­ván fogjuk 12.30 Világkosár 13.05 Új Ze­nei Újság 13.40 öt kontinens száz botrá­nya 14.05 Oxigén 14.55 Műsorajánlat 15.05 Mindennapi irodalmunk 16.00 Ti­zenhat óra 17.30 Népzenei portré 18.20 Elő-futam 18.25 Szemle 19.05 Sportvi­lág 19.25 Műsorismertetés 19.30 Jó éj­szakát, gyerekek! 19.40 Miska bácsi le­velesládája 20.05 Az élet álom. Pedro Calderon de la Barca színműve 20.45-20.50 Hírek, időjárás 21.36 Spa­nyol muzsika Kolumbusz Kristóf idejé­ből 22.20 Világszínház-színházvilág 23.05 Örökzöld dallamok PETŐFI RÁDIÓ 4.30 Hírek, időjárás 4.33 Hajnali dal­lamok 6.00 Pax rádió 6.33 Útközben 6.35 Sportszombat 8.30 Iránytű 9.03 Operett­parádé 9.30 ízes történetek 10.00 Petőfi­­kabaré 11.03 Útközben 11.10 Zene-tere­­fere 11.35 Feledhetetlen filmdalok 13.03 Állomáskereső 13.14 Daráló 13.45 Időjá­rás- és vízállásjelentés 14.00 Szív küldi... 14.40 Szerelem. Vathy Zsuzsa hangjáté­ka Kb. 15.20 Titkaimat nem viszem a sírba 16.00 Szuper show-s! 18.00 Athén­tól Atlantáig 19.03 Gordiusz magazin 20.00 Sportkoktél 21.03 Állomáskereső 21.10 Nemzetközi slágerlista 22.00 A Hungária együttes koncertfelvételeiből 23.03 Sporthíradó 23.10 Verniszázs. Galsai Pongrác hangjátéka BARTÓK RÁDIÓ 6.00 Muzsikáló reggel 9.05 Vonzódá­sok 10.05 Hangfelvételek felsőfokon 11.29 Francia barokk muzsika 12.05 A Bartók Rádió kívánságműsora 14.05 Opera-művészlemezek 15.00 Zenekari muzsika 16.05 A kamarairodalom re­mekműveiből 17.30 Poggyász 18.05 XVIII. századi muzsika 18.53 Muzsikáról vers­ben, prózában 19.34 Bellini: Norma. Kétfelvonásos opera Kb. 21.15-21.20 Hí­rek, időjárás 22.42 összkiadás TV 1 5.40 Gazdatévé 6.00-8.00 Nap-kelte 8.00 Jó reggelt adj, Istenem! Református ifjúsági műsor 8.10-9.05 A Cartoon Net­Work razjfilmsztárjainak parádéja 9.05-10.00 Kapcsolj be! 10.05 Százéves a mozi. Párizsi háztetők alatt. Francia film 11.35 Népzenei magazin 12.00 Hí­rek 12.05 Még egyszer! 12.05 Família Kft. 241. rész: Éjszakai ügyelet. Ism. 12.35 Borostyán. Olasz tévéfilmsorozat. 44/30. 13.25 Megperzselt szívek. Francia tévéfilmsorozat. 16/1. 14.10 Válaszo­lunk... 14.30 Próbafelvétel 14.55 Maj­mok bolygója III. A menekülés. Ameri­kai sci-fi 16.30 Púder 17.05 Martin Chuzzlewit. Angol tévéfilmsorozat. 6/3. 18.00 Álljunk meg egy szóra! 18.10 Mil­­lecentenáriumi híradó 18.15 Márkás his­tóriák 18.27 Coca-Cola olimpiai show 18.30 Szerencsekerék 18.55 Esti mese 19.15 Klip-mix 19.30 Híradó 20.01 Te­lesport 20.10 MC. Magyarok cselekede­tei. 20.20 Vers mindenkinek. Rab Zsu­zsa: Csak rímes játék; Lehet. Előadja: Csákányi Eszter 20.30 Uborka. Politikai saláta 20.55 A terror iskolája. Amerikai akciófilm 22.50 Exkluzív. A televízió társasági és művészeti magazinja 23.15-1.55 Az éjszaka. Víg-játék TV 2 7.00 Gazdaképző 7.30-10.00 Nemzeti­ségi magazinok 10.05 Cimbora-koncert 11.00 Szelek útján. Angol ismeretter­jesztő filmsorozat. 5/4. 11.50 Olimpiai arcképcsarnok. Farkas Péter - birkózás 12.05 Nóta-diszkont 12.30 Rondó. Nem­zetiségi magazin 13.10 Reflex 13.15 Autó 2. A TV 2 autós magazinja 13.45 Az orosz medve birodalma. Angol ismeretterjesz­tő filmsorozat. 6/4. 14.35 Egy kis Dél. Angol filmsorozat 15.05 Átfogó 15.30 Trend. Vállalkozói magazin 16.00 Szíve­sen látjuk egy félórára! Balázs Péter mű­sora 16.30 Horizont. Heti világhíradó 17.00 Csízió 17.05 Mesterművek 17.20 Esély... 17.25 Helló, világ! 18.00 Test-ré­szek. A BBC sorozata. Mutasd a kezed! 18.30 Tranzit 19.05 Família Kft. 242. rész: A hárpia 19.40 Famílimpia 20.00 T­­Ma. Rókusfalvy Pál szórakosgató műso­ra 20.30 Atlétika 20.55 A Magyar Pol­gármesterek I. Világtalálkozója 21.15 Zeneóra. Zenei klub Óbudán 22.20 Tű­réshatár. Dokumentumfilm 22.50 Do­­nald L. Cobum: Kopogós römi. Tragiko­média két részben. A Dunaújvárosi Bar­tók Kamaraszínház és a Karinthy Szín­ház közös produkciója a Budapesti Ka­maraszínházban 0.20 MC. Magyarok cselekedetei, (ism.) DUNA TV 8.00 Hírek, műsorismertetés 8.05 Ka­liforniai mazsolák. Amerikai rajzfilmso­rozat. 13/2. 8.30 kiCSODA a miCSODA? 9.00 Most figyelj! Ausztrál animációs film. 12/8. 9.25 Mindennapi matematika. 10/6. 9.45 McGee és én. Amerikai ifjúsá­gi film. 13/8. 10.05 Nyelvtanoda 10.30 Csak, ha ugatok. Komédiások 10.40 Harmónia. Egészségvédő magazin 11.00 Kedves. Magazin nőkről nőknek 12.00 Lapozó 12.20 5 perc Európa történelmé­ből. Svéd dokumentumfilm 12.25 Kö­zép-európai Magazin. Ism. 13.05 Esti kérdés 13.20 Perczel Zita filmjeiből. Lo­­vagias ügy. Magyar filmvígjáték 14.40 A lódarazsak egy éve. Német természet­film 15.10 Ali baba kardja. Amerikai mesefilm 16.30 A Bajkál. Német isme­retterjesztő film 16.45 Duna-táj. ökoló­giai magazin 17.20 Mese 18.00 Híradó 18.15 Zenés üzenetek 19.30 Chesterfield lovagjai. 13/1. 20.20 Portréfilm. Rost Andrea operaénekesnővel 21.00 Híradó 21.15 Sportpercek 21.25 Rite of Strings 22.20 Dr. Jekyll és Mr. Hyde. Angol hor­rorfilm 23.55 Vers. Sárközi György: Nyári ég zivatar előtt. Elmondja: Ven­­czel Vera. Hírújság HBO 8.00 Superman legújabb kalandjai 9.00 Bolondos dallamok 9.30 Jó barátok 10.00 Animánia 10.30 Egyről a kettőre 11.00 Kölcsöngyerek visszajár. Ameri­kai vígjáték 12.35 Sellők. Amerikai víg­játék 14.25 Melrose Piacé 15.15 Az ici­pici pók. Amerikai rajzfilmsorozat 15.40 Mystic Pizza. Amerikai romanti­kus vígjáték 17.30 National Geographic 18.30 Apócák a pácban. Angol vígjáték 20.00 Drugstore Cowboy. Amerikai filmdráma 21.40 Légy résen! Amerikai romantikus vígjáték 23.30 Gyilkolni kell, ennyi az egész. Amerikai pszi­­chokrimi 1.00 Playboy. Ingatag ingat­lan TV 3 15.35 Műsorajánlat, időjárás 15.40 In­­foMozaik 16.35 Tányéron a világ. Ame­rikai filmsorozat. 1064. 17.05 Palánta ­­avagy hogyan éljük túl a gyereknevelés hétköznapjait? 17.35 Ez van 18.00 Emlé­kezz a szerelemre. Amerikai film 19.35 Mr. Rozsda 20.10 Cinema 20.45 Három­szög. Híradó 21.00 Elátkozott küldetés. Amerikai film A 3 Kb. 2.05 Music Box - Interaktív kí­vánságműsor 8.00 Film: Hajrá franciák 9.30 Film: A kapitány 11.15 Music Box ­­Interaktív kívánságműsor 14.10 Hey You. 11. rész. Ism. 14.30 ZOOM 15.00 Játszd újra... 15.30 Princ, a katona. Ma­gyar filmsorozat. 8. rész 16.00 Music Box Top citrom 16.40 Hey You. 12. rész 17.00 Nap-tv 19.30 To Rock. 23. rész 20.00 Pa­cific blue. Akciósorozat. 12. rész 21.00 Szirének és szirénák. Tévéfilmsorozat. EZ NEM MESE VÍZSZINTES: 1. Hans Cristian An­­dersen (1805-1875) világhírű dán me- 10 seköltő gondolatá-_______ nak első része (zárt 14 betűk: E, L, O, Y)._______ 6. A gondolat má- 18 sodik része (zárt betűk: I, J). 10. Női 23 becenév. 11. Kutat­ja. 13. Redőny. 14. 59 Felemelt házbért fizet. 16. Képzelet- -------­beli havasi ember. 17. Előre mozgatás. —---------18. Hajnali idő­pont. 20. A szarná- ----­rium vegyjele. 21. jajj Bocihang. 22. ... Taylor. 23. Nehéz- 50 késén ír. 24. Bekö-_______ tik a fejét. 26. Té- 54 vesen jegyző. 28._______ Kis sziget az At- 59 lanti-óceánban. 29. Trenírozza. 31. A 66 sertés kövérkés hú­sa. 33. Határozó- Ti rag. 34. Horpasz. 35. Ravaszdi. 36. ^ ^ Éjfélig tart. 38. Ha- ^ tározószó. 40. Egri — sportklub. 42. Kö­rülbelül, mintegy. 44. A völgy­be. 46. A Nana írója (Émile). 48. Tői párja. 49. Amerigo ...: ma­gyar származású szobrász. 51. Bűnhődő. 53. Hosszabb kirán­dulás. 54. Néma jós! 55. Ered­mény. 56. Somlyó Zoltán mú­zsája. 58. Szomszédos betűk. 59. Almával együtt a kazah fő­város. 61. Római 51-es. 62. Ja­pán táblajáték. 64. Nemesifjú. 66. Borsod-Abaúj-Zemplén me­gyei község lakója. 68. Dunán­túli megye. 70. Zokogó. 71. ... politikon: az ember mint társa­dalmi lény. 72. Díszes épület. 74. Eltérő. FÜGGŐLEGES: 1. Egyfajta ének. 2. Setét Lajos is ez. 3. Kockadarab! 4. Indulatszó. 5. Nincs benne semmi. 6. Szemé­lyes névmás. 7. Rövidítés, szá­mok előtt. 8. A madarak ruhája. 9. Jóváhagyó. 10. A gondolat befejező része (zárt betűk: J, E, R). 12. Nemzetközi mértékegy­ségrendszer. 15. Hatvanpercnyi. 17. Tejtermék. 19. Arrafelé! 21. Női ruhaféle. 25. Köztartozás. 27. Szolmizációs hang. 30. Fér­finév. 32. Északi férfinév. 33. Város a Csud-tó közelében. 35. Heyerdal papiruszhajója. 36. Magunk. 37. Merész képzeletre valló. 39. A pincébe. 41. Szél­hárfa. 42. A kalcium vegyjele. 43. Kárókatona. 45. Ázsiai vad­ló. 47. Függ. 50. Harci tevé­kenység. 51. Hervé-operett. 52. Kicsinyítő képző. 53. Tetszés­­nyilvánítás. 57. előadó, röv. 60. Gyulladás, névelővel. 63. Kato­na is készülhet belőle. 65. Bán­révénél torkollik a Sajóba. 67. ... step; a foxtrott őse. 68. Haza­fele! 69. Lamartine verse. 72. A platina vegyjele. 73. Rangjelző szócska. BATTA MIKLÓS Beküldendő a vízszintes 1., 6. és a függőleges 12. számú sor meg­fejtése, lehetőleg levelezőlapon. Határidő: július 8. A cím mellé kérjük ráírni: REJTVÉNY A JÚNIUS 15-1 REJTVÉNYPÁLYÁZATUNK NYERTESEI Megfejtése: Az igazság édes és keserű, ha édes megkímél, ha keserű, gyógyít. Budapestiek: Béres Éva, Bán­­hidi Angéla, B. Debreczeny Éva, Czifra Ottóné, Dán Sán­dor, Dobos Csaba, Erdei Antal­­né, Fodor Péterné, Gayer Ilona, Gőcze György, Gyalai Lászlóné, Kissné Railo Ina, Köteles Lajos­­né, Martonvári Imréné, Miklós­­né Suba Zsuzsanna, Ordó György, Peszleg Lajos, Rátz Ot­tó, Szarka Béla, Szűcs Ildikó. Vidékiek: Babay Géza, Tata­bánya I.; Balogh Imre, Békés; Bán Jánosné, Tatabánya; Boros László, Ludas; Csapó Gyula, Hatvan; Fónyad Endre, Fót; Horváth Olga, Sopron; Huszár József, Baja; Jutkusz Győzőné, Szekszárd; Korim Éva, Szol­nok; Körmöczi Gyula, Salgótar­ján; Lukács Lajos, Sárvár; Mar­­jovszky Ottóné, Baja; Matus Annamária, Lepsény; Mihályi Mária, Kocsér; Mikó Zsuzsan­na, Borota; Molnár Antalné, Se­regélyes; Nagy Rudolfné, Tö­rökbálint; Nádasdy Alfonzné, Budaörs; dr. Póti Miklós, Nyír­egyháza; Regéczy Ilona, Baja; Salekovics János, Iharos; Sárré­ti István, Szentes; Schmidt Fe­renc, Sümeg; Simon Márta, Szurdokpüspöki; Sterczer Ödön, Tatabánya; Szabó Ká­­rolyné, Lébény Sz. Palik Gabri­ella, Pilisszentiván; Varga Fe­­rencné, Debrecen; Zsótér An­talné, Albertirsa. A helyes megfejtők között öt­ven darab 400 forintos Centrum Vásárlási Utalványt sorsolunk ki. (Címünk: Népszabadság Rt. Olvasószolgálat, 1960 Buda­pest, Bécsi út 122-124.) 13. rész 22.00 CIN NN TV Szombat esti láz. Benne: Hatos lottó húzása 22.30 Film: Madam 24.00 Party Time SZÍV TV 24.00, 4.30, 9.30, 11.30, 12.30, 14.30 és 15.30 Szív TV képes magazin 0.30, 13.00 és 23.30 Kereskedelmi show 9.00, 10.00 és 11.00 Szippancsok 10.30 576 Kbyt 12.00 Más 13.30 Knight Rider. 89/23. 15.00 Különjárat 16.00 Műsorajánló 16.05 A kisasszony. 170/118-120. 17.45 Eurostar kapásjelző 18.00 Konyhashow 18.30 Gyermekmozi 19.00 Új Lassie. 48/20. 19.30 Coca-Cola Rock City 20.00 Szerencsés katonák. Amerikai akciófilm 22.00 Hívd Andreát! 23.00 Burda-varró­­verseny ATV47 5.30-8.30 Péntek esti műsor ism. 11.30-15.00 Délutáni ifjúsági műsor 19.00 Műsorismertetés, hírek 19.05 Mese 19.15 Sztárinterjú 19.55 Hét végi üzenet 20.00 Hullámlovagok. Amerikai filmvíg­játék 21.30 Késő esti stúdió 23.00 Tiszta őrület BALATON TV Műsorvezető: Bochkor Gábor 19.00 Beköszönés. Egy óra múlva itt vagyok. Magyar film. Játék 20.00 Hírek, rendőr­ségi hírek, útinform, időjárás 20.10 Mese 20.35 Siófoki krónika 20.50 Klipösszeál­lítás 21.00 Aktuális 21.10 Sport: Kopár Sándor a Föld körül 21.30 Játék 21.45 GT Autósmagazin 22.15 Játék 22.30 Fő­nix hadművelet. Amerikai akciófilm 24.00 Hírek, időjárás 0.10 Éjszakai tere­­fere - Vendég: Fiala János. FILMNET 8.00 Egy októberi nap. Amerikai filmdráma 9.40 Holtomiglan-holtodig­­lan. Amerikai vígjáték 11.20 Amerikai slágerlisták 12.10 Modell Rt. 13.45 Pá­vák tavasza. Amerikai filmdráma 15.45 Gulliver utazásai. Amerikai rajzfilm 17.00 Danny lova. Amerikai film 18.30 A napsugárfiúk. Amerikai filmdráma 20.00 Árnyékok és köd. Amerikai film­dráma 21.30 Képrablók. Amerikai thril­­ler 23.10 Ezüst pisztolygolyó. Amerikai horrorfilm EUROSPORT 16.45 Gyorsasági motoros-vb 17.45 Tour de Francé 20.00 Forma-1 21.00 Gyorsasági motoros-vb. ism. 22.00 For­ma-1 23.00 Ökölvívás SUPER CHANNEL 14.00 Super-sport 18.00 Híradó 18.30 Tengeri csaták. Dokumentumfilm-soro­­zat 19.30 Selina Scott talkshow-ja 20.30 Életmód 21.00 Bluesmagazin 21.30 ITN- világhírek 22.00 Super-sport 23.00 Jay Leno-show RTL 14.10 Tenisz 18.45 Híradó 19.10 Vi­gyázat, robban! - hétvége 20.15 Airport 77. Amerikai katasztrófafilm 22.30 Ho­gyan, kérem?! 23.30 Szombat éjszaka 0.30 Nincs menekvés. Amerikai krimi VASÁRNAP KOSSUTH RÁDIÓ 6.00 Vasárnapi újság 8.24 Édes anya­nyelvűnk 8.30 Énekeljünk együtt! 8.40 Műsorszemle 9.05 Világóra 10.05 Római katolikus szentmise közvetítése 11.05 Gondolat-Jel 12.23 Lottósorsolás 12.25 Harmincöt perc alatt a Föld körül 13.05 Névjegy 13.50 Jegyzet 14.05 Szonda 14.35 Mit üzen a Rádió? 15.05 Éhesek vagyunk, kenyeret akarunk. Negyven éve történt a poznani munkásfelkelés 15.35 Egy nap: 1971. június 30. 15.55 Műsorajánlat 16.10 Művészlemezek 17.05 Színészmúzeum 18.20 Nóták 19.05 Sportvilág 19.25 Műsorismertetés 19.30 Jó éjszakát, gyerekek! 20.05 Archívu­mok mélyéről 21.05 Katzenjammer 22.20 Emlékezetes rádióhangversenyek PETŐFI RÁDIÓ 6.00 Végre vasárnap... 8.30 Színe-java 10.00 Az MR Karinthy Színpada 11.03 Útközben 11.07 Vasárnapi kpktél 12.00 Jó ebédhez szól a nóta 13.03 Állomáske­reső 13.10 Perszóna grata. Női magazin 13.45 Időjárás- és vízállásjelentés 14.00 Suli-só 15.03 fiala és neuman Táskará­diója 16.00 Poptarisznya 19.03 Éteri mú­zeum 20.00 Talpalávaló 21.03 Állomás­kereső 21.10 A Rádió dalszínháza. Éva. Lehár Ferenc operettjének rádióváltoza­ta 23.03 Sporthíradó 23.10 Ennyi... BARTÓK RÁDIÓ 6.00 Hírek, időjárás 6.03 Népszerű muzsika 8.05 Világhírű orgonaművészek felvételeiből 9.05 Operaházi arcképcsar­nok 10.05 Új Zenei Újság 10.40 Az MRT Gyermekkórusa énekel 10.50 A Kolinda együttes felvételeiből 11.05 Európa hangversenytermeiből 11.45 Kritika két hangra 12.00 Hírek, időjárás 12.55 Han­gok és visszhangok 13.05 Új Philips kompaktlemezeinkből 14.05 Jubilate Deo 15.00 Nagy mesterek - világhírű előadóművészek 16.05 Szalon 17.00 A kamarazene kedvelőinek 17.45 Új felvé­teleinkből 18.05 Beszélgetések az egy­házzenéről 19.00 Paata Burcsuladze operafelvételeiből 19.35 Hangverseny­különlegességek 20.45 Bebádogoztak minden ablakot. Tollas Tibor versei 21.00 Zenekari muzsika 22.05 Amalfi hercegnő. John Webster tragédiájának rádióváltozata 23.25 Évszázadok vokális mesterműveiből TV 1 7.28 Műsorismertetés 7.30 A nyomo­rultak. Francia rajzfilmsorozat. 26/23. 7.55 így szól az Úr! A Biblia üzenete 8.05 A Doug. Amerikai rajzfilmsorozat 26/4. 8.35 Kapcsolj be! 9.00 Leporelló 11.00 Három kívánság 12.00 Hírek 12.05 Sze­rencsepercek Benne: Lottósorsolás 12.30 Dallamról dallamra 13.00 Topmodell. Brazil tévéfilmsorozat. 180/157-160. 14.55 Van öt perce? 15.05 HT. Háttértu­domány 15.35 Örömhír. A református egyház műsora 16.00 Walt Disney bemu­tatja 17.05 Budapesti Búcsú ’96 17.40 Unokáink sem fogják látni. Ráday Mi­hály városvédő műsora 18.30 Szerencse­­kerék 19.00 A Hét 20.00 Híradó 20.10 MC. Magyarok cselekedetei 20.30 A ma­gyar szabadság napja. A magyar polgár­­mesterek I. világtalálkozója a millecen­­tenárium tiszteletére. Közvetítés Gödöl­lőről, a Palota-kertből 21.50/22.20 vagy 23.20/23.50 Öt szoba, konyha, fürdőszo­ba. Német tévéfilm TV 2 7.35 Hol-mi? 8.00 Juli-suli. 144. rész 8.30 A magyar irodalom képes története 9.00 Űrgammák. Sci-fi sorozat. 34. rész 9.30 Irány Atlanta! Olimpiatörténeti ve­télkedő 12. rész. Döntő 11.30 Sportmű­sor. Benne: Magyarország-Olaszország válogatott vízilabda-mérkőzés. Közvetí­tés a Hajós Alfréd uszodából. Strand­röplabda 13.00 Tévémagiszter 13.50 Forma-1. Francia Nagydíj 16.10 A Hét vezér és társai 17.05 Acapulco akciócso­port. Amerikai-francia tévéfilmsorozat. 21/12. 18.05 Budapesti Búcsú 19.35 Esti mese 19.50 Labdarúgó-Eb. Döntő. Köz­vetítés Londonból 21.50 Zenegalopp. A Lancelot együttes 22.30 Telesport 23.00 Nézőpont 0.30 MC (ism.) DUNA TV 8.00 Hírek, műsorismertetés 8.05 Val­lási műsor 8.15 Európa hite 8.45 II. Já­nos Pál. Olasz dokumentumfilm-sorozat 10/1. 9.15 Félix testvér és a Szent Szűz. Angol ismeretterjesztő film 3/3. 9.40 Bay City. Ausztrál ifjúsági filmsorozat. 13/13. 10.05 Szpiru és Fantázió. Fran­­cia-spanyol-német rajzfilm 10.30 Cim­bora-Tallózó 11.15 Vízi kalandok. An­gol-amerikai ismeretterjesztő filmsoro­zat. 25/4. 11.40 Csendül a nóta 12.00 Műsorismertetés 12.05 Ameddig a ha­rang szól 12.20 Pentaton. Népzenei kör­kép 12.50 Öt perc Európa történelméből. 44.: Anglia 1926-35 - London 12.55 Fel­nőttek csodaországban. 4/4. Indonézia 13.20 Stan és Pan, a fenegyerek. Ameri­kai burleszkfilm 14.15 Az elmúlt 30 év. Zorán 14.30 Sportképek 16.30 Mozgó kép. Filmmagazin 17.00 Emlékképek ­­régi híradók 17.15 Postabontás - levél­váltás 17.40 Mese 18.00 Heti hírmondó 19.00 Az első száz év. Feldobott kő. Ma­gyar játékfilm 20.25 Zene arcai. Ko­molyzenei figyelő 21.10 Sportpercek 21.20 Ars Hungarica. Magyar művelő­déstörténeti film 21.45 Másképp-mozi. Portré Kovásznai Györgyről 22.00 Hab­fürdő. Magyar animációs film 23.10 Vers. Szép Ernő: Imádság. Elmondja: Fodor Tamás. Hírújság HBO 8.00 Taz-mánia 8.30 Alf (ism.) 9.00 Batman (ism.) 9.30 Bír-lak (ism.) 10.00 National Geographic. Partvidékek állat­világa 11.00 Korzikai fivérek. Amerikai rajzfilm 11.55 Dennis, a komisz. Ameri­kai vígjáték 13.30 Mennyi? 30! Komé­­dia-show 14.05 Falcon Crest. Amerikai tévéfilmsorozat 14.55 Mozimánia. Ame­rikai film 15.55 Bosszúálló angyal. Ame­rikai történelmi western 17.30 A szöke­vény. Amerikai akciófilm 19.40 Zenemá­nia. Bon Jovi 20.45 Díszkíséret. Ameri­kai vígjáték 22.25 Szerencsétlen baleset. Amerikai thriller 23.55 A 13. rendőrőrs ostroma. Amerikai akciófilm TV 3 16.30 Műsorajánlat, időjárás 16.40 Arany. Új-zélandi-kanadai filmsorozat. 10/5. 17.35 Útvesztő 17.55 Lóerő - autó­­motorsport-magazin 18.30 Őrült kame­ra. Amerikai film 20.15 Világszám 20.45 Háromszög. Híradó 21.00 Triatlonmaga­­zin 21.30 Tűzáldozat. Amerikai film 23.20 Unplugged; Nirvána A3 Kb. 1.00 Music Box - Interaktív kí­vánságműsor 8.00 Film: Sándor Mátyás 9.45 Film: A Szamuráj 11.25 Music Box ­­Interaktív kívánságműsor 14.30 Rocktü­kör 15.00 Játszd újra... 15.30 Princ, a ka­tona. Magyar filmsorozat. 9. rész 16.00 Budo-magazin 16.30 A3 négykeréken 17.00 Nap TV 19.30 To Rock. 24. rész 20.00 Benny Hill. 13. rész 20.30 Szépség és a szörnyeteg. Tévéfilmsorozat. 13. rész 21.30 Fashion Tv 22.00 Hollywood ma. 12. rész (ism.) 22.30 Oooh La La! Di­vatműsor 13. rész (ism.) 23.00 Címlap­sztori 24.00 Film: Troli 2. (ism.) SZÍV TV 24.00, 4.30, 9.30, 10.30, 11.30, 13.00 és 15.30 Szív tv képes magazin 0.30 Keres­kedelmi show 9.00, 10.00 és 11.00 Szip­pancsok 12.00 Hívd Andreát! 14.30 Knight Rider. 89/24. 16.00 Műsorajánló 16.05 Egészségmagazin 16.45 Egymásért 17.00 A hónap szépe. Június 17.30 Gyer­mekmozi 18.00 Autósport-magazin 18.30 Divatház 19.00 Kojak. A halál ár­nyékában. Amerikai bűnügyi tévéfilm­sorozat 20.00 Indiánok. Olasz akciófilm 22.00 Nem boszorkányság. Csongrádi Kata műsora 22.30 Konyhashow 23.00 Burda-varróverseny ATV 5.30-8.30 Szombat esti műsor (ism.) 19.05 Mese 19.15 Ezüstmise 20.00 Hír­szerzés a víz alatt. Amerikai akciófilm 21.40 Ünnepi zene 22.00 Halálbiztos. Amerikai akciófilm BALATON TV Műsorvezető: Sváby András 19.00 Egy óra múlva itt vagyok. Magyar film. Játék 20.00 Hírek, rendőrségi hírek, útinform, időjárás 2.10 Mese 20.35 Ka­land az Adrián. Magyar film 21.05 Klip­összeállítás 21.15 Játék 21.30 Plánét Fashion. Amerikai divatmagazin 22.00 A British Múzeum. kincsei 22.30 800 mérföld az Amazonason. Amerikai ka­landfilm 24.00 Hírek, időjárás 0.10 Éj­szakai terefere. Vendég: Koltay Gábor filmrendező FILMNET 8.00 A nagy mamacsere. Amerikai film 9.30 Saigon Baby. Amerikai film­dráma 12.00 Szerelmi ügy. Amerikai filmdráma 13.30 Gulliver utazásai. Amerikai film 1-2. 16.30 Nőstényördög. Amerikai vígjáték 18.10 Ollókezű Ed­­ward. Amerikai film 20.00 A cantervillei kísértet. Amerikai film 21.30 Farkas­kölykök. Amerikai akciófilm 23.15 Biz­tonságos mennyország. Amerikai thril­ler EUROSPORT 17.30 Atlétikai LAAF-nagydíj 20.00 Forma-1 21.00 PPG IndyCar-világver­seny 23.00 Labdarúgó-Eb. Döntő 0.30-1.30 Kerékpározás SUPER CHANNEL 17.00 Találkozás a sajtóval 18.00 ITN- világhírek 18.30 Első osztályon a világ körül 19.00 Borexpressz 19.30 Selina Scott talkshow-ja 20.30 ITN-világhírek 21.00 Sportmagazin 23.00 Jay Leno­­show RTL 16.50 Űrkörzet. Amerikai-brit sci-fi sorozat 17.45 Természetes. Állatok ma­gazinja 18.45 Híradó 19.10 Segélyhívás 20.15 Túl sok zűr. Amerikai vígjáték 22.00 A Dér Spiegel tévémagazinja 22.50 Prime Time 23.05 Kék villám. Amerikai krimisorozat Meleg idő Országos előrejelzés (5 napos): 06-90-304-631 Agrometeorológia: 06-90-304-614 A szolgáltatás Előrejelzés Bp. és környéke (24 órás): 06-90-304-621 Szélelőrejelzés: 06-90-304-671 díja: 88 Ft/perc Melegfronti hatás várható. °C °C Békéscsaba:26 Pécs: 27 Budapest:26 Siófok: 25 Debrecen:25 Sopron: 25 Győr:25 Szeged: 27 Kecskemét:26 Veszprém: 25 Miskolc:23 Zalaegerszeg: 28 Napkelte Napnyugta Nyíregyháza 4.39 20.34 Budapest 4.50 20.45 Szombathely 5.00 20.55 Vízállás (cm), vizhőmérséklet (°C) Duna: 32219 Földközi-t.: 20-24 Tisza: -10419 Égei-t.: 20-24 Balaton:18 Adria: 20-23 Velencei-tó :19 Fekete-t.: 19-21 A MA VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS Északnyugat felől gyenge hidegfront közeledik. A front várhatóan vasárnap éri el térségünket. Ma még a front előtt meleg levegő áramlik fölénk, nyári meleg időre számíthatunk. Eleinte sok lesz a napsütés, majd délután Nyugat- Dunántúlon erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet és záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél délnyugatira fordul, gyakran megélénkül, a Dunántúlon erős széllökések is lehetnek. A be­áramló meleg levegő hatására erősö­dik a felmelegedés, a csúcshőmérsék­let eléri a 23, 28 fokot. Vasárnap pár fokot visszaesik a hőmérséklet.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék