Népszava, 1926. február (54. évfolyam, 26–48. sz.)

1926-02-21 / 42. szám

1T>2f) tebruár 1ÍL SEFSZAVÄ 21 A Fővárosi Operettszínház jövő hetét külö­nösen a bécsi Deutsches Volkstheater négy estére terjedő vendégszereplése teszi érdekessé. Szinrekeriil: Kedden: „Der Löwe und das Kätzchen." Szerdán: „Das Bacchusfest. Liebelei." CsütLKtökön: „Die vertagte Nacht." Pénteken: „Josephine." Ma, vasárnap é.s holnap, hétfőn este Honthy Hanna és Somogyi Erzsi felléptével a „Gésák"-at játsszák, délután pedig, mérsékelt helyárakkal, a „Terezina" kerül szinre, amely­nek főszereplői: Honthy Hanna, Szokolay Olly, Toluay, Ujváry, Zátony és Latabár. Medgyaszay Vilma házban. az Andrássy-uti Sziu­.,A kiráiyné rózsája" táblás házai. Farkas Imre gyönyörű daljátéka, amelynek eddigi tiz előadására az utolsó helyig elkelt minden jegy, természetesen a Király-szinház jövőheti mű­sorát tel.rfsen dominálja. Az érdeklődés a jövő­beli előadások iránt rendkívül nagy, a hét. min­den estéjére tömegesen váltják előre a jegye­ket. A jövő hét minden estéjén is a premier ki­osztásában keriil szinre ez a rendkívüli sikerű és példátlanul gyönyörű daljáték. Most vasár­nap délután reudes helyárakkal Péchy Erzsi felléptével az „Alexandrá"-t adják. iioioss Géza, Békeő'i László, Kabos Gyula, Bársony István, Radó Sándor az Andrássy-uti Színházban. llosvay Rózsi az Andrássy-uti Színházban. Biztos és jövede!mezo takarékbetét a telekéi 9 mert ma még a békebeli érték negyed­részéért vehet és igy befektetett pénze könnyen megduplázódhat. Nagy válasz­tékban vannak eladó telkeink, de kapható családiház, bérház és villa is. Bővebbet: Ffilvilúgositáa díjmentes Kökény Ilona az Andrássy-uti Színházban. Ma délután az Andrássy-uti Színházban a nagysikerű teljes esti műsor kferiil szinre, 15— 45.000 koronás helyárakkal. Lukács Pál az Andrássy-uti Színházban. Ma délután 144 órakor a ROYAL ORFEUMOM TERÉZMÖRUIS SZINPAIS vendégjátéka NAGY ENDRE SALAMON BÉLA fölléptével mérsékelt helyárakkal előadást iart Jegyek 8—55.000 K-ig Telefon: J. 121-68 Dajbukát Ilona az Andrássy-uti Színházban. A rákospalota-ujlalusi Lyra-mozgó uj vezető­séget nyert s újonnan átalakítva Munkásotthon­mozgófényképezinhájz név alatt in did t meg. Ne­vében is dokumentálni akarja ezzel, hogy a munkásság szórakozóhelye óhajt lenni és hely­árai is igazolják ezen törekvését, mert a leg­olcsóbb mozik egyike, dacára annak, hogy a , legújabb és legnagyobb filmattrakciókat játsz­sza. Vaszary Piroska az Andrássy-uti Szín­házban. vu w 4 w < : ' 1 1 •P * 4 • * / 2 n 1 r v. h | i '2 L J • A . M L* SZI VAR KA PAPI R ES HÜVELY Teiefoa lé-!22 KIS KOMÉDIA 3 uj bohózat Kezdetű 8-tor Rott ás Steinhardt fölléptégel: üj szólók? ] er. az élet, DE CSaiC UGY tavaszi ruhaszükséelelcit Rákóczi-ut szám alatt szerzi be! Ulster átmeneti kabát... Tavaszi Ulster Ä .. . Oivatöltöny á.... Kék öltöny la kivitelben . . Fiuruha "altékbán Bycrmekruha ÄT" Koronától 700.000 595.000 575.000 690.090 350.000 200.000 Elsőre Q d ii isr GUMIKAI nagy v á 1 a s 295®® IÁI t é k b 00 roK a ri -tői Küiött 5°/o kedvezmény KÍ ttirde­tésre hivatkozáhnak w KS» i legújabb regénye Izgalmas meséje, mély erkölcsi igazsága és szépsége felejthetetlen élmény. Ara 42.500 K, kötve 72.500 K, szervezeti munkásnak íiO.OOO, kötve 55.000 K. Kapható a Népszava-könyv­kereskedésbeii, VII, Erzsébet-körut 35. szám Telefons József "8S-83 Csokrot, koszorút, élő- és művirágból, minden alka­lomra művészies kivitelben szállít: élő- és m ű v i r á g k e r e s k e d ő, Budapest VII. Dohány-utca 100 (Szegényháza-tér melletl) Vidéki megrendeléseket is a leg­megbízhatóbban intézek el TERÉZKORUTI SB VENDÉGJÁTÉKA A *MUUS£mitEilltifIEtlIIEiEi:i*ttt»lCtUt!SliniFItllUIlIf«ItIi«IIUllllEmtIltlIIIBIll£EIt»lUi>IU>'" Nagy Endre Salamon Béla Tőííi Böske Petfiie& Attila Rafjta. Ml&ce Gav&onxfi Eajos BerczeSly Magda Kövdi»y G&uía Keglevicfi Mai*iett& Szenes H5v*n& Zahlen Ewzsl stb. stb. Rendező: Herczeo Jenő Karmester: Lányi Viktor Telefon: J. 121-68 Az I. sorsjáték sorsjegyei még március hó 1-ig érvényesek V&rrögép, kapható. Hímzésre, kötésre oktatás. Használt gépek vé­tele és eladása Varríigépkölcsönzés kerékpár, kötőgép rész­letfizetésre, előleg nélkül LENGYEL Gyár-utca 1. szám (ezelőtt Kertész-utcában) k ácinfiniái'h'in liálúk, ebédlők, lakberendezések ^ ö í. |J C II L cl I U d Ii Syáti árban, garancia mellett Állandó nagy B»utorkiáGli«ás vételkötele- I jiu/y Tnctiicxcl/ asztalos bntoriizeme zettség nélkül L u "» • ' COlVCrBK yil. Dohán j--ntca tH Legszebb Legjobb Logolcsóbb PAP LAN PAP LAN PAP LAN kárpitosáru, vas- és rézbutorgyára SsSnycp, pokróc, függöny, ágy- és asztalteritők, gyermekkocsik, nyugszékek, leányszoba. előszoba- és koi-tibutorok, ernyők és sátrak min­den kivitelben kaphatók Gri elmer János Budapest VII, Erzsébet-körut 20 Nagy katalógust 4000 korona ellenében postán küldök

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék