Népszava, 1930. január (58. évfolyam, 1–25. sz.)

1930-01-30 / 24. szám

NÉPSZAVA Í93Ö janu'är 3"0. j»íáraaida.toikat. Megjegyezzük: a mérőszámok iaiapja az 1927. év végén 100 árfolyamegység. 1928 1929 1930 1930 né­aug. január január <7 én 31-én 4-én 18-án Berlin _ 113.6 103.6 77.1 84.0 London — 102.6 88.1 65.5 68.fi Páris _ _ 155.8 154.6 134.7 140.0 Brüsszel — _ — 133.8 117.5 82.0 87.8 Amsterdam 104.5 104.9 80.8 83.8 Stockholm — — 109.5 105.7 81.4 88.6 Xürich — — 101.0 94.:! 78.5 82.0 Wien 91.4 86.5 78.2 78.0 Milano — 124.(1 113.5 94.2 96.5 'Newyork — — 137.3 175.7 115.6 114.6 Átlag — —! 117.5 111.1 88.8 9!.i 1927-tel szemben fokowitos a — hanyatlás! 17.5%', 14.4%-kai í&ladták tul, átlagban, az értékpapír árak az 1927-es szintet az 1929. év első felében. 1929 rvégeifelé gyorsabb iramot vett a hanyatlás és 1930 január elején már 11.2%-kal süllyedt a mérőszám az 1927-es 100-as egység alá! Annyit jelent ez, hogy az 1927. év végén ér­tékpapírba fektetett bármilyen pénznemben kifejezett vételi összeg 100 egységéből átlago­sam 11.2 egységnyi elveszett és csupán 88.8-et kaphat az értékpapír „boldog" tulajdonosa. Itt említjük meg, hogy a budapesti értéktőzsdei mérőszátm az 1929. évi januárban 89.6-en állott, 1930 január: 8-án 65.2 volt ós január 22-én 69.7-ig emelkedett, tehát 19.9 egységgel alacsonyabb m áiszinvoTNil, mint egy évvel ezelőtt, (—ő—) A vásárcsarnokok ős piacok hivatalos arai: Marhahús: rostélyos és felsál 200—320, leveshus 360—300, borjúhús: comb 400—520. vesés 260—380, jahlras: eleje 100—180, hátulja 160—240, sertéshús: karaj 30(1—400. tarja, comb, lapocka 260—320. oldalas 190—280, szalonna, zsirnakvaló 170—200. háj 200—220, zsir 190—220, élő baromfi: csirke 220—320, kacsa és liba 320—180(1, tisztított baromfi nagyban: csirke 160—230, tyúk 160—230, hízott pujka 180—240, kacsa és liba 200—270, kicsinyben: csirke 200—360, kacsa és liba 240—340, teatojás 11—13, főző és apró 8—11, halak: élő ponty 220—300, jegelt ponty 180—240, tej és tejtermékek: teljes tej 32—40, tejföl 160—200, tea­vaj 400—440, tehéntúró 70—120, kenyér: fehér 44—54, félbarna 40—44, barna 28—36, szárazfőzelékek: bab 50—120, borsó 60—120, lencse 80—160, zöldségfélék: vöröshagyma, makói 8—10. fejeskáposzta 8^-16, kel­káposzta 12—20, karfiol 70—80, burgonya: rózsa 10—16, ella 10—12, közönséges 6—10, tisztított paraj 50—80, savanyu káposzta 24—32, gyümölcs: alma 50—160, körte 120—400, narancs 60—120, mandarin 80—140, idénycikkek: nyúl bőrben. 500. kifejtve 170— 180, gesztenye 70—80. télire eltett szőlő 160—280, olasz paradicsom 200—240 fillér. = A budapesti árutőzsde hivatalos árfolya­mai (jannár 29): Tiszavideki buza 77-es 24.65— 24J5, 78-as 24.95—25.15. 79-es 25.25-25.45, 80-as 25.45—26.65; felsőtiszai 77-es 24.20—24.45, 78-ae 24.40—24.65, 79-es 24.65—24.85, 80-as 24.75—24.95; fedórmegyei és dunántuli 77-es 23.70—23.95, 78-as 2a95—24.15. 79-es 24.25—24.40, 80-as 24.30-24.55; pestvidéki 77-es 23.80—24.05, 78-as 24.05—24.25, '79-es 24.30—24.50, 80-as 24.40—24.65; bácskai 77-es 23.80—24.10, 78-as 24.05—24,30, 79-es 24.30—24.55, 80-as 24.40—24.70; rozs, pestvidéki 13.G0—13.70, egyéb 13.60—13.70; sörárpa 20.00-22.00, egyéb 18.00—20.00; takarmányárpa 15.30—15.75, első­rendű 15.80—16.50; köles 11.00—12.50; zab. első­rendű 14.30—15.00, másodrendű 13.25—13.75; tengeri, tiszai 13.40—13.50, dunántúli 13.30—13.40: repce 52.00—53.00; korpa 9.80—10.00 pengő métermázsánként, Budapesten. , A határidőpiac hivatalos árfolyamai: Buza márciusra 23.97. 23.91, 23.88, 23.92, 23.93, 23.91?, 23.91. zárlat 23.90—23.91; májusra 24.90, 24.92, 24.88, 24.80. 24.84, 24.81. 24.80. 24.76, zárlat 24.76— 24.77; októberre 23.82, 23.81, 23.80, 23.82, 23.86, 23.88, 23.89. 23.80, 23.90, 23.81, zárlat 23.81—23.82; rozs márciusra 14.28. 14.32. 14.26, 14.22, 14.29, 14.25, 14.22, zárlat 14.22—14.23; májusra 15.20, 15.22, 15.10, 15.08, 15.06, zárlat 15.02—15.04; okto­berre 16.32; tengeri májusra 14.75, 14.74, 14.73, 14.70, 14.68, 14.67, 14.69, 14.71, zárlat 14.70-14.71 pengő. = A budapesti értéktőzsde árfolyamai: hivatalos valuta­Zárlat: Pénz: Áru: Pengő Egy angol font - ".72 27.87 100 belga W-M ".80 100 csehszlovák korona 16.84 1 6' 9 4 100 dán korona 152.60 J 53.50 100 dinár 100 dollár 56 8­90 57 0­9 0 100 francia frank 2 2­4 5 22.75 100 holland forint 229.30 230.30 100 lengyel zloty - «•«> 100 len * 3.37 3.41 10 0 l„ a 4.10 4.1« 100 Ii» 2 9­70 150 p o. 100 n&aaet márka 136.23 136.85 100 norvég korona — ? — 152.40 153.00 100 osztrák í schilling — 80.225 80.625 100 peseta — 7 4­75 7,18 5 100 svájci frank H0.15 110.65 100 svéd korona -—!-— — — 1«3.10 153.70 = Zürichi devizazárlat. Páris 20.3325, London 5518.75, Newyork 517.75, Brüsszel 72.10. Milánó 27.09, Madrid 67.25, Amsterdam 207.9750, Berlin 123.69, Bécs 72.8650, Szófia 3.7450. Prága 15.3175, VaTSÓ 58.05, Budapest 90.52, Belgrád 9.12625, Bukarest 3.0750. PÁRTÜGYEK A nöRnsíí is imrcmiofc kell a reaftGió ellen. NögvQiés az Angyalföldön. A XIX. pártszervezet 4. csoportja kedden szépen sikerült nőgyülést rendezett. A nagy számban meg­jelent elvtársnők és elvtársak előtt Stefanek elv­társnő elnök megnyitója ntán Kéthly Anna elvtárs, országgyűlési képviselő beszélt a nők szervezésének jelentőségéről és azokról az eszközökről, amelyeket e cél szolgálatában föl kell használnunk. Az előadó szólt a politikai helyzettel kapcsolatban a napi ese­ményekről, a gazdasági nyomorúságról és beszéde oda csúcsosodott ki, hogy a munkásosztály mai tűr­hetetlen és tarthatatlan helyzetéből csak akkor tudunk fölemelkedni, ha ugy a családban élő, mint a kenyérkereső munkát végző proletárnők is besora­koznak a munkásmozgalom tömegébe. Stefanek elvtársnő mély meggyőződéstől áthatott szavakkal foglalta össze az elmondottakat, figyel­meztette a megjelenteket arra, hogy a munkás­osztály asszonyai felé a reakció és a klerikalizmus is kinyújtotta karmait, igyekezzünk tehát a harcban a munkásnőket megmenteni attól, hogy osztályuk ellen használják föl őket. A gyűlés lelkes hangulat­ban ért véget. FölMvás! Rákosszentmihály, Sashalom, Cinkota, Kistarcs.n, Kerepes, Rákoskeresztúr, Rákoscsaba, Rákosliget és Rákoshegy községekben a képviselőválasztóknak a névjegyzéke jannár 31-ig a községházán minden hétköznap a hivatalos órák alatt közszemlére van kitéve. Fölhívunk minden férfit és nőt, aki 1939-ban tölti be 24., illetve 30. életévét, kérjen számlálólapot és január 31-ig adja lc a községházán. Kizárás. A pártvezetőség legutóbbi ülésén Hacker - Keér Dezsőt a pártszervezeti szabály­zat 151, szakasza alapján a pártból kizárta. A kispesti pártszervezet néntekre hirdetett össz­vezcíőségi ülését február 7-én, pénteken este tartják meg. A pesterzsébeti városi képviselőtestület szociál­demokrata csoportja e hó 31-én, pénteken este 7 óra­kor a szokott helyen ülést tart. Az Országos Községpolitikai bizottság e hó 30-án, csütörtökön este pontosan 6 órakor a párttitkárság'­bon ülést tart. Az Országos Nöazervező Bizottság nem szerdán, hanem 31-én, pénteken délntán 5 órakor fontos Ügy­ben ülést tart a szokott helyen. A fővárosi és környéki párt- és szakszervezeti bizalminők jelenjenek meg pénteken este 7 órakor a központi nőtitkárságban (Conti-utea 4). A Főváros! Művész Szinház (volt Fővárosi Operett­színház) igazgatósága 40%-os kedvezményt nyujt n szervezett munkásoknak. A mérsékelt áru jegy vál­tására jogosító utalványok kaphatók a Népszava kiadóhivatalában és a pártszervezetekben. A XVI. pártszervezet központja e hó 28-tól, kedd estétől ismét a PéteriTy Sándor-utca és Bethlen-utca sarkán levő Pirisi-féle vendéglőben van. Összejöve­tel és befizetés minden kedden este 7—9-ig és vasár­nap délelőtt 10—12 óráig. Veszteségünk. Slammer Lajos vasöntő elvtárs, pár­tunknak és a vasmunkásszövetségnek régi és hű tagja, Soroksárpéterin 55 éves korában meghalt. Elvei mellett a legnehezebb időkben is kitartott és proletárkötelességét minden körülmények között tel­jesítette. Ezért munkástársai osztatlan szeretettel és tisztelettel vették körül. Elnöke volt a soroksár­péteri vasrnunkáscsoportnak és a politikai küzdel­mekből is áldozakészen kivette a részét. Temetése csütörtökön délután 4 órakor lesz Soroksárp éterin és a vasöntők szervezőbizottsága kéri az elhunyt ismerőseit és munkástársait, hogy minél számosab­ban jelenjenek meg a temetésen. A MAV. vonata délután 3 óra 28 perckor indul a kispesti megállóról. Nyilvános gsrtáléseR lessneüt * Budapesten: Január 31-én, pénteken este V28 órakor: A XI. pártszervezetben (Andrássy-ut 124, Magán­tisztviselők). Napirend: A politikai és gazdasági helyzet. A fővárosi törvényjavaslat. Előadó: Peyer Károly elvtárs, országgyűlési képviselő. Február 4-én, kedden este %8 órakor: A XIV. pártszervezetben (Dob-utca 90, Bőripariak­nál.) Képviselői beszámoló. A politikai és gazdasági helyzet. Előadó: Peyer Károly elvtárs, országgyűlési képviselő. Környéken: Február 1-én, szombaton este 8 órakor: Sashalom (Sehuszter-vendéglőben. Margit-utca 22). Napirend: Községi politika, községi ügyek. Előadó: Hubai János elvtárs. Vidéken: Febrnár 2-án, vasárnap délután ViS órakor: Felsőnyéken (a községháza előtti téren). Napirend: A politikai és gazdasági helyzet. Előadók: Szekeres Sándor vármegyei törvényhatósági bizottsági tag és Kristóf Anna elvtársnő. Február 2-án, vasárnap délután 'A3 órakor: Tatabányán (a Nobel-féle vendéglő egyik termé­ben). Pártértekezlet. Az értekezleten csak párttagok vehetnek részt. Tagkönyv elhozandó! Napirend: 1. Vármegyei és községpolitikai ügyek. Előadó: Jellinek Ferenc elvtárs. 2. A politikai és gazdasági helyzet. Előadó: Kabók Lajos elvtárs. 3. Nőmunká­sok a munkásmozgalomban és a munkássajtó ügye. 4. Indítványok. ^ Meghivók. A XIV. pártszervezet végrehajtó- és ellenőrzőbizottsága, a esoportvezctőségek tagjai, a nőbizottság tagjai és a körzetbizalmiak e hó 30-án, csütörtökön este ^8 órakor a bőripariaknál (Dob-utca 00) együttes ülést tartanak. A XIX. pártszervezet Bsszvezctősége e hó 30-án, eaütör-. tokon este Vi3 órakor a szokott helyen ülést tart. A zuglói pártszervezet végrehajtóblzottsága kedden este %8 órakor a szokott helyen ülést tart. Somogyi—Bacsó-emlékünnepély. A XIII,, XV. és XIX pártszervezet, a Nyomdászok Szavalókórusa és a Budapesti Könyvnyomdászok Dalköre február 16-án, vasárnap dél­előtt 10 órakor a vasasok dísztermiben (Magdolna-utca r,—7> Somogyi—Bacsó-emlékünnepélyt rendznek. Az emlék­beszédet Halász Alfréd elvtárs mondja. A műsoron szere­pelnek: A Könyvnyomdászok férfl- és vegyeskara, Elsneri vonósnégves, Szigeti-Stajrits operaénekes, Ascher Oszkár előadóművész, Nyomdászszavalókórus. Várnai Zseni, Tor­dav Judit előadómiivésznő, Mozgásmüvészeti csoport, Kon­uigs Annie opernénekesnő. Pajor Oszkár előadóművész, Vasas tornászok. Belépődi;i nincs. Műsor a Népszava• könyvkereskedésbe]) (Erzsébet-körut 35), a közreműködők­nél cs a szervezetekben kapható. hmmwl' ^. i. rt JE .1 . * . ^WtfbUMS .' QUfflft&M íWHMfiffl^P' j—B Mha aiM W' iw.w^ ^^^— ——^^^^^^ SZAKMOZGALOM AtfärsadaloniiiizfGsifäsibiräskoiläs A népjóléti miniszter — amint a Szakszervezeti Értesítő most megjelent fobruári száma irja — el­készítette a társadalombiztosításról szóló törvény­javaslattervezetet. A tervezet szerint megváltoztat­ják az eddigi rendszert, amely abból állott, hogy a mnnkásbiztositási (társadalombiztosítási) bíráskodás­nál az ülnökök résztvételével Ítélkeznek az oléjük kerülő ügyekben. Most ehelyett jogászi szakbirósá­got szerveznek, amely ülnökök nélkül fog dönteni az eléje kerülő munkásbiztositási ügyekben. A tár­sadalombiztosítási bíráskodásnak ez a korlátozása folytatása a társadalombiztosítási önkormányzat korlátozásának, amely ellen a legélesebb küzdelmet kell folytatnunk, mert az a véleményünk, hogy a munkásbiztosítási bíráskodás csak akkor lehet alkal­mas az érdekeltek megnyugtatására, ha ott nemcsak a jogászbirák, hanem az érdekeltek képviselői, ugy, mint a múltban, a jövőben is résztvesznek az igaz­ságszolgáltatásban. A Szakszervezeti Tanács a tör­vényjavaslattal szemben fölterjesztette a népjóléti miniszterhez • kívánságait és kifogásait és gondos­kodni fog arról, hogy a törvény tárgyalásánál is elhangozzanak ezek a kívánságok. A törvényterve­zet beható ismertetésén kivül a szakszervezetek központi lapjában Peyer Károly elvtárs a statisz­tika tükrében számol be az elmúlt év gazdasági eseményeiről és a munkásság helyzetéről, majd utána az egyes szakmák vezetői számolnak be a szervezetük multévi működéséről. Az egyes rovatok érdekes és tanulságos közleményei, a havi gazda­sági szemle és a szociálpolitikai cikkek egész tö­mege teszik változatossá a lapot, amelyben „A lét­minimum, január havában" cimü állandó rovatában Gál elvtárs ad számot a drágaság ujabb emelkedé­séről és a létminimum alakulásáról. A Szakszer­vezeti Értesítő a szervezett munkásság iránytűje a gazdasági és társadalmi küzdelemben. Előfizetési ára egész évre 2 pengő. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII, Kertész-utca 24—28, I. em. 2. Téglagyári munkások gyűlései. 'A Dräsche 'A., Municipal és a Sorg Antal-féle téglagyárakban dol­gozó munkások ma, csütörtökön esto 7 órakor X, Maglódi-ut 101. szám alatt levő Spitzer Adolfné-féle vendéglő helyiségében jönnek össze gyűlésre. — A kerámiai, a Guttmann- és a Magnezit-féle tégla­gyárakban dolgozó munkások e hó 31-én, pénteken este 7 órakor Antal K. Balázsné vendéglőjében (X, Óhegyi-ut 7885. hersz.) tartják gyűlésüket. A Bresztovszky-szcminárium hallgatói csütörtökön este a szokott időben és helyen okvetlenül jelenjenek meg. A gázszerelők részére Nagy Béla gázgyári mű­vezető ma, csütörtökön este 'A6 órakor folytatja előadását a Magdolna-utca 5, földszint 13. szám alatt. Vendégeket szívesen látnak. A gőzfütésszerelők részére e hó 31-én, pénteken este Vil órakor a Magdolna-utca 5, földszint 13. szám alatt szakelőadást tartanak. Vendégeket szíve­sen látnak. Győzelemmel végződött a csehszlovákiai bőrmun­kások bérharca. Csehszlovákiában a bőrmunkások hosszabb idő óta bérharcban állottak. A munkálta­tók ugyanis csak ugy voltak hajlandók a kollektiv szerződést megújítani, ha a munkásság hozzájárul a bérek redukálásához és több, eddig élvezett ked­vezmény elvonásához. A munkások visszautasítot­ták a munkáltatók ajánlatát ós hosszabb tárgyalá­sok ntán a munkáltatók elfogadták a munkások javaslatait és hozzájárultak ahhoz, hogy a most létrejött kollektiv egyezményben a munkásoknak minden eddig szerzett j»gát akceptálták.

Next

Regisztráció   
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék