Népszava, 1934. december (62. évfolyam, 270–293. sz.)

1934-12-15 / 282. szám

4 1934 december 15. NÉPSZAVA-RÁDIO III CSÜTÖRTÖKÖN £ DECEMBER 20-án: BUDAPEST I.: 7.00: Hangleanezek. 1. Kom­zák: Albrecht főherceg induló (Fúvószene­kar). 2. Gockhauser Liindler (Wild Walter parasztzeaekara). 3. Jessel: Játékboltban, jelleimkép (SzialónzeneikaT). 10.28: „A Csendes Óceán szigetein". (Fel­olvasás). 10.45: „Egészségügyi kalendárium (Felol­vasás). 12.05: Hertha István szalónizeinekara. 13.30: Vásárhelyi György zongorázik; Csil­léry Bél>a hegedül zoiugorakíséírcttol. 16.19: „A kéklő csoda". Csűrös Zoltán ifjú­sági előadása. 17.98: „Az okszerti takarmányozás VII. résiz". Zajtay Ajrtúr dl- ny. kísérletügyi igazgató előadása (A m. kir. földművelés­ügyi mimsaítérnun rádióelőadássorozata). 17.38: Hanglemezek. 1.Lazairro-Bixio: Cielo d'Hawaii, foxtrott (ref. énekkel) Simonetti: Itido, foxtrott (Dm-ium-zenekaT). 2. Stransky: Santa Lucia, tangó; Guizar—Fisher— Potter: Rosa mia (Duirium-zenekar). 3. Brodsky— Brandt: Was kann so sehön sein, angol ke­ringő; Stolz—Gilbert: Ein Lied, ein Kuss, ein Mädel — »lowfox. 4. Galdieri— Lopez: Brana Madonna, - rumbadal; Cherubind— Itixio: Fine stre, rumbadal (Dnrium lon­doni zenekara). 5. Heymanm— Gilbert: Das ist dáe Lieb© der Matrosen, imdulófox; Hey­mamn— Gilbert: Pomtonearo, pasodoble (Du­rium-tánczenekar). 18.99: Angol nyelvoktatás. 18.30: Koczó Antal és cigányzenekara. 19.20: „Hhiságok hiúsága" Surányi Miklós felolvasása. 19.58: A Bach-oratórium ismertetése. 26.80: Baeh: Karácsonyi oratóriumának közvetítése a Zeneművészeti Főiskola nagy­terméből; a Budapesti Éneik- és Zenekar­Egyesület előadásában. Vezényel: Lichten­berg Emil. Közreműködik: Bodó Erzsi, Ba­sáiides Mária, Réthy Eszter. Rosier Endre, Kálmán Oszkár, valamint a Budapesti Szim­fónikus Zenekar és a skót polgári leány­iskola énekkara dr Dedinszky Gizella veze­tésével. Utána kb. 22.15: Hírek . 22.35: A Sovinszki—Karnóczi saalón- és jazz-zenekair. 33.15: Mary Fourniier i.'árizsi nőügyvéd franc lány elvű előadásai: „Impressions sur la Hongrie" (Magyarországi benyomásai­ról). 23.30: Magyairy Tmre és cigányzenekara lmi2Eákál. BUDAPEST II: 17.05 órától 17.25 óráig: A hót eseményei (hírek). 28.1» órától 21.30 óráig; Állástalan zenészek szimfonikus zene­kara. Vezényel Melles BéJa. 1. Erfc'eTY Hü-' nyadi László, nyitány. 2. Puccini: Pillangó­kisasszony, ábránd. 3. Waldteufel: Szerelem angyala, keringő. 4. Pécsi József: Ramadán­íinnep, jellemkóp. 5. Geiger: Egyveleg. 6. Lehár: Cigányünnop, balettjelenet. 7. Kál­mán: Csárdáskirálynő, foxtrott-egyveleg. 21.35 órától 22.85 óráig: Hanglemezek. 1. Linoke: Indra birodalmálan, nyitány (Szim­fonikus zenekar). 2. Richard: Madárka búcsúdala (Szalonzenekar). 3. Szaranov: När stjäraorna sova, cigányszerenád (Knut Olof Strandberg). 4. Fall: Kedves Angnsztin, egyveleg (Operazenekar). 5. Strauss János: Cigánybáró, dal (Rio Kube). G. Polka-egyve­leg (Kauffmann-zenekar). 7. Offenbach: Or­feusz a pokolban, nyitány (Szimfónikus zenekar). KÜLFÖLD BEOGRAD. 11.88: Lemezek. 12.80: Zene. 17.98: Zene. 18.45: Lemezek. 28.90: Lemezek. 28.30: Zene. 22.38: Lemezek. 11 EROMÜNSTER. 16.88: Francia adó. 18.90: Lemezek. 19.25: Fuvola- és vonósszonáta. 29.90: Bach: Karácsonyi oratórium, II. rész. 21.40: Zene. BRATISLAVA. 6.15: Praiha. 9.58: Praha. 19.15: Zene. 11.98: Praha. 12.18: Lemezek. 17.18: Orosz műdalok. 18.88: Magyar műsor. 29.35: Brno. 21.08: Tamburazene. 22.09: Praha. 22.38: Praha. BRNO. 15.55: Lemezek. 17.38: Lemezek. 17.5«: Német műsor. 18.25: Lemezek. 18.35: Színház- és filmszemle. 18.50: Hírek. 18.55: Praha. 28.35: Zene. 21.15: Praha. BUCURESTI. 12.80: Lemezek. 12.45: Elő­adások. 13.48: Lemezek. 17.89: Szalonzene. 18.90: Beszélőújság. 18.15: Szalonzene. 19.9«: Fölolvasás. 19.38: Opera. Utána beszélő­újság. DEUTSOHLANDSENDER. 12.09: Leipzig. 13.98: Leniezek. 13.45: Hírek. 15.15: Könyves­boltokban. 16.0«: Tánczene. 18.90: Norvég adventi és karácsonyi dalok. 18.3«: Jelene­tek. 19.««: Fölolvasás. 19.95: Vidám emléke­zések. 28.15: Dalok. 29.50: Bruckner: III. szimfónia. 22.00: Hírek. 23.08: Königsberg. HILVERSUM. (Altalános rádió.) 17.10: Tánczene. 18.10: Zene. 19.48: Karácsonyi da­lok. 19.55: Lemezek. 28.48: Lemezek. 29.55: Hangverseny. 23.19: Lemezek. 0.48: Tánczene. KALUNDBOHG. 20.19: Két lap karácsonyi hangversenye. 28.55: Zongoramüvek. 21.1«: Zene. 23.««: Tánczene. KOSICE. 6.15: Praha. 11.95: Praha. 12.08: Lemezek. 12.25: Praha. 13.35: Lemezek. 13.45: Pra-ha. 15.45: Praha. 10.00: Praha. 16.55: Praha. 17.28: Vadaszkürtezóló. 17.48: Leme­zek. 18.50: Lemezek. 19.00: Praha. 20.35: Brno. 21.15: Bratislava. 22.««: Praha. 221.5: Bratislava. 22.38: Praha. LONDON REGIONAL. 16.15: Gyonnek­szímnü. 17.9«: Hírek. 17.3«: Zeno dalokkal. 20.3«: Mesejáték gyermekeknek. 21.15: Köz­vetítés. 21.45: Zene. 23.0«: Hírek. 23.10: Tánc­zene. LUXEMBOURG. 2».4ő: Zene, 21.««: Zene. 22.25: Lemezek. 22.3«: Áriák. 22.50: Beethoven: IV. trió. 2j:iS: Harmonika. 23.39: Jazz. MILANO. 11.39: Zene.'12.30: Lemezek. 13.05: Róma. 13.45: Lemezek. 17.10: Kamarazene. 28.00: Lemozek. 20.45: Háromfölvonásos víg­játék. Utána lemezek. 23.10: Hírek spanyo­lul. MOR. OSTRAVA. 6.15: Praha. 10.15: Brali slava. 11.90: Praha. 12.98: Brno. 12.18: Praha. 13.35: Brno. 13.45: Praha. 16.55: Praha. 17.58: Dalok. 18.38: Cselló- és zongoraszonáta. 19.38: Zene. 29.15: Praha. 29.35: Brno. 21.15: Praha. MÜNCHEN. 14.29: Heger: Szonáta. 15.09: Könyvek. 15.39: Betlehemes játék. 15.59: 20.08: Hírek. 28.15: Deutschlandsender. 21.98: Vonósnégyes. 19.(18: Fúvószene. 19.35: Poli­tikai szemle. 29.09: Hírek. 28.18: Szomorú­játék. 22.00: Hirek. 22.30: Kamarazene. 23.30: Königsberg. OSLO. 17.88: Zene. 19.38: Népzene. 28.38: Balalajkazene. 22.15: Szerenád két hegedűre. POSTE PÁRISIÉN. 28.04: Lemezek. 20.28: Zene. 21.20: Vígjáték. PRAHA. 18.85: Lemezek. 10.15: Bratislava. 11.80: Lemezek. 12.19: Lemezek. 12.35: .lazz. 13.45: Lemezek. . 16.89: Hangverseny. 16.55: Karácsonyi mesejáték zeniével. 17.48: Leme­zek. 17.55: Német műsor. 19.09: Lemezek. 19.39: Zene. 20.15: A televízió. ' 28.35: Brno. 21.15: Hangverseny. 22.15: Szalonzene. RIGA. 19.15: Zene. 28.25: Hangverseny. 21.48: Lemezek. RÓMA. 12.39: Lemezek. 13.95: Zenei paró­dia. 13.45: Zene. 17.98: Zene. 28.18; Lemezek. (Csak Bari: Görög est.) 28.45: Szimfónikus hangverseny. 22.38: Tánczene. STOCKHOLM. 17.45: Lemozek. 19.38: Vo­nósnégyes. 29.39: Katonazene. 22.09: Vonós­zene. STRASBOURG. 19.30: Zene. 20.45: Leme­zek. 21.30: Kamarazene. Utána könnyű zene. VARSÓ. 12.10: Karácsony a kávé országá­ban. 12.30: Filharmónikus hangverseny. 15.45: Zene dalokkal. 18.15: Lemezek. 19.89: Man­dolinzene. 19.38: Zene. 29.80: Zene. 21.89: Hangverseny. 22.88: Zene. 22.35: Tánczene. 22.45 Angol előadás. WIEN. 9.80: Hírek. 9.29: Arak. 11.38: Az irodai titkárnők pályája. 12.09: Zene. 13.03: Hírek. 13.18: Zene. 14.88: Hirek. 15.80: Arak. 15.29: A munkanélküli ifjúságnak. 15.48: Karácsonyi dalok gyermekeknek. 16.85: Hí­rek. 16.28: Sí-veszedelmek. 16.48: Zene. 17.29: Osztrák karácsonyi képek. 17.45: Hírek. 17.58: Mi az igazság. 18.15: G t daságpolitl­kai szemle. 18.48: Az állami színházak hete. 18.45: Időszerű anyag. 19.88: Hírek. 19.28: Hangverseny. 19.59: Zene. 28.58: Vidám tíz­perc. 21.88: Zene. 21.39: Hírek. 21.48: Zene. 22.98: Orgonajáték. 22.38: Hírek. 22.58: Hó­állás. 23.85: Ausztria télen, olaszul. 23.15: JlZZ 6H6'líkcl ZAGREB. 17.15: Trió. 28.38: Beograd. P EN TEKEN DECEMBER 21-én: BUDAPEST I.: 7.««: Hanglemezek. 1. Régi vadászinduló (Bertha átdolgozásában). 2. ZiehTer: In lauschiger Nacht, keringő (Eddy Wallis zenekara). 3. Si ode: 'A baba és a paprikajancsi, táncintermézzo (Fúvószene­kar). 18.99: Hírek. 19.20: „Időszerű apróságok" (Felolvasás). 19.45: „Ifjúsági közlemények" (Felolvasás). 12.95: Szmirniov Szergej baLalajkazenekara. 13.38: Országos Postászenekar. Vezényel: ifj. Roubal Vilmos. 1. Suppé: Könnyű lo­vasság, nyitány. 2. Straaiss József: Falusi fecskék, keringő. 3. Bizet: Carmen, ábránd. 4. Polgár Tibor: Szvit a „Világhír a liget­ben" e. rádiójátékiból. 16.18: A rádió diákfélórája: „Bőrharisnya mai utódai". 17.08: „A tanulás egészségtana". Benedek László egyetemi tanár előadása. 17.38: Len Baker jazz-zonekar. 18.08: Sporüközleméinyek» 18.15: S. Groh Klára hegedül, zongorakísé­rettel. 18.55: „Gyermektelen házaspár állást kap­hat". Vitéz Somogyváry Gyula felolvasása. 19.18: A rádió kiilsiigyi negyedórája 19.25: Az Operaház előadásának ismerte­tése. 19.39: Az Operaház előadásának közvetí­tése. „Aida". Dalmű 4 felvonásban. Szöve­gét G'hislauzoni írta. Fordította: Zoltán Vil­mos. Zenéjét szerezte: Verdi. 28.29: Hírek. 21.39: Hirek. 22.29: Időjárásjelentés. 23.15: Hanglemezek. 1. Raymond Wallace: Back again to happy go luoky days, quick­step; Lewis —Goodheart—Nelson: There's a ring around the moon, foxtrott (Durium­tánczenekar. 2. Kalmár—Ruby: Three little words, foxtrott (Lan im­tánczenekar). 3. Ma­riotti—Carisch: Araméi, rumba (énekrefrén­nel); Ohiaj.po: Modistina, foxtrott (Durium­zeuekar). 4. Raimontlo: Come Mimi, tangó­dal; Simonelti: Passione va®abonda, tangó­dal (Dnrium olasz zenekara). 5. Kahn— Woods: Lovable, foxtrott; Ellis— Tennent— Grey: Foolish over you, foxtrott (Dnrium­tánezemekar). 6. Fain—Young: Was that the hmnanthing to do, slowfox; Rorito—Kalin: Now that youre gone, slowfox. 7. Stolz-Gil­bert—^Robinson: Ich möeht einmal wieder verliebt sein, angol keringő; Stolz—Gilbert­Robinson: Im Traum hast du mir alles er­laubt, slowfox. (Durium-tánczemekar). 8. Pol« — Ste ininger: How are you, quickstep; Wallace—O'Hogan: When they're on the love parade, quickstep (Durhiim-tánezeiie­kiar). 8.1.5—1.90: Közvetítés a bécsi rádióállomás részére: Lakatos Tóni és Lakatos Misi ci­gányzenekari muzsikája a Kovácsevics-ét­teremből. BUDAPEST II: 19.48 órától 28.85 óráig: „A bíró úr simniizni tanul." Nyáry Andor elbeszélése. 28.25 órától 21.35 óráig: Fojes János szalónzenekara. 21.48 órakor: Hírek. Időjárásjelentés. 22.99 órától 22.58 uráig: Kuriua Simi és cigányzenekara. KÜLFÖLD BEOGRAD. 11.09: Zene. 12.98: Fúvószene. 16.(19: Zene. 18.45: Zongorajáték. 29.3«: Zagreb. 22.15: Zene. BEROMÜNSTER. 16.90: Balettzene. 16.48: Opurettest. 17.29: Zene. 18.98: Gyermekóra dalokkal. 28.15: Plitzner: Das Christelleiu. BRATISLAVA. 6.15: Praha. 19.38: Brno. 18.48: Mor. Ostrava. 11.25: I'raha. 12.19: Le­mezek. 12.25: Praha. 15.55: Mor. Ostrava. 17.99: Brno. 18.98: Magyar műsor. 19.18: Bőgőjáték. 19.45: Lemezek. 20.98: Praha. 21.15: Kosicc. 22.80: Praha. 22.38: Lemezek. BRNO. 12.£9: Lemezek. 13.35: Gazdáknak. 16.45: Lemezek. 17.98: Vonósnégyes. 18.00: Képzőművészeti szemle. 18.28: Német mű­sor. 19.18: Lemezek. 21.15: Tarka est. 22.89: Praha. BUCURESTI. 12.81): Lemezek. 12.45: Elő­adások. 13.15: Beszélőújság. 13.18: Lemezek. 17.99: Zene. 18.89: Beszélőújság. 18.15: Zene. 19.99: Fölolvasás. 19.29: Lemezek. 19.45: Fül­olvasás. 29.15: Filharmónikus hangverseny. 21.90: Hangverseny. 22.00: Beszélőújság. 22 t25; I^niGzC'k, DEUTSCH LANDSENIÍER. 12.0«: Breslau. 13.99: Lemezek. 16.80: Königsberg. 18.89: Le­mezek. 18.25: Hangjáték. 18.55: Fölolvasás. 19.98: Köln. 28.15: Népdalok. 21.09: Riport a karáesonyfapiacról. 23.08: Breslau. HILVERSUM. (Munkásrádió.) 18.18: Zene. 18.18: Lemezek. 19.18: Zene. 19.55: Trió. 28.49: Hangverseny. 23.49: Lomezek. KALUNDB9RG. 29.19: Szonáta. 28.39: Ka­rácsonyi játékok a középkortól a XVII. századig. 21.15: Lemezek. 21.25: Zene. 22.15: Zene. 23.85: Tánczene. KOSIC».. 6.15: Praha. 18.38: Brno. 19.45: Mor. Ostrava. 11.85: Lemezek. 11.55: Praha. 12.25: Praha. 13.35: Lemezek. 13.45: Praha. 15.45: Praha. 15.55: Mor. Ostrava. 16.45: Bratislava. 17.99: Brno. 19.98: Praha. 19.19: Brno. 19.39: Zene. 29.09: Praha. 22.09: Praha. 22.15: Bratislava. LONDON REGIONAL. 18.15: Gyermekek­nek. 18.48: Innen-onnan. 19.99: Hirek. 19.30: Tánczene. 28.15: Katonazene. 21.28: Tarka zenés est. 22.28: Anyegin, II. fölvonás. 23.85: Hírek. 23.15: Tánclemezek. 23.38: Tánczene. LUXEMBOURG. 28.48: Haiiglemezkabaré. 21.28: Harmonika. 21.45: Zene. 22.30: Hang­verseny. 22.45: Zene. 23.45: Tánclemezek. MILANO. 11.30: Lemezek. 17.10: Hangver­seny. 28.80: Lemezek. 20.45: Lemezek. 21.88: Szimfónikus hangverseny. 23.18: Hírek spa­nyolul. MOH. OSTRAVA. 6.15: Praha. 10.30: Brno. 11.88: Lemezek. 11.25: Praha. 12.00: Brati­slava. 15.55: Zene. 16.45: Praha. 17.00: Brno. 18.0«: Német műsor. 18.55: Praha. 19.10: Brno. 19.3«: Praha. 21.15: Brno. 22.0«: Praha. MÜNCHEN. 16.0«: Zene. 17.30: Harc vas­úttal. 17.50: Dalok. 18.10: Folyóiratszemle. 18.50: Gazdáknak. 19.00: Vidám jelenet. 19.15: Haydn: Az évszakok, oratórium, a tél. 20.89: Hírek. 28.15: Dentsehlendsender. 21.80: Tarka est. 22.08: Hírek. 22.20: A müncheni nemzeti színház kulisszái mögött. 22.45: Tánczene. OSLO. 17.98: Zene. 28.15: Játék két zongo­rán. 22.15: Hangleniezkabaré. POSTE PÁRISIÉN. 19.59: Lemezek. 29.28: Lemezek. 28.48: Keringők. 21.15: Operett. PRAHA. 9.00: Német iskolai rádió. 9.2«: Lemezek. 19.1«: Lemezek. 19.3«: Brno. 10.45: Mor. Ostrava. 11.95: Bratislava. 12.08: Brati­slava. 12.1«: Lemezek. 12.35: Cseh szerzők. 13.35: Lemezek. 15.55: Mor. Ostrava. 17.99: Brno. 18.2«: Német műsor. 19.99: Lemezek. 19.38: Zene Prágában 300 évvel ezelőtt. 21.15: Brno. 22.15: Lemezek. RIGA. Lehár: A mosoly országa, bő rész­letek. 28.38: Operettrészletek. 21.30: Leme­zek. • RÓMA. 13.08: Zene. 16.89: Hegedűjáték. 28.89: Lemezek. 28.45: Plauquctte: A corne­villei harangok. STOCKHOLM. 18.15: Lemezek. 20.89: Zene. 22.00: Zene dalokkal. STRASBOURG. 18.98: Zene. 19.39: Zene. 29.45: Lemezek. 21.39: Hangverseny . VARSÓ. 12.19: Zene. 15.45: Tánczene. 17.15: Vonóstrió. 18.15: Beethoven: Esz-dur szo náta. 19.99: Zene. 29.15: Filharmonikus hang­verseny. 22.48: Zene. 23.58: Tánczene. WIEN. 9.89: Hírek. 9.29: Arak. 19.28: A karácsony különböző népek dalaiban. 11.39: Nőknek. 12.08: Zene. 13.C0: Hírek. 13.18: Zene. 14.80: Hírek. 15.90: Arak. 15.20: Nőknek­15.40: Jazz énekkel. 16.05: Hírek. 16.40: Csodagyerekek és sorsuk. 17.08: Gyermek­kézimunka. 17.25: Gitárhangverseny. 17.55: Testnevelési hetiszenile. 18.05: Hírek. 18.28: Fölolvasás. 18.30: Előadás. 19.00: Hirek. 19.10: Szülőföldi szolgálat. 19.39: Tárca. 28.88: Háromfölvonásos opera. Közben lu rek. 23.18: Zene. 9.15: Lakatos Tóni és Misi cigányzenekara Budapestről. ZAGREB. 17.15: Klarinétszóló. 19.38: Föl­olvasás. 20.39: Ének. 21.88: Zene. Belvárosi Színházba kedvezményes fegyek kaphatók Kultúrpropagamla-.iesry pénztárunk­nál: Erzsébet körút 35. szám alatt (könyvkereskedés). Telefón: 303—27 A Munkás Rádió Club rádiótanfolyamát kezdők és haladók számára min­den kedden este, pontosan V 27 órakor a vasmunkások Magdolna uccai székházának III. emeleti olvasótermében tartja. Jelent­kezni lehet a tanfolyam megkez­dése előtt a helyszínen. SZOMBÁTON DECEMBER 22-én: BUDAPEST I. 7.88: Hanglemezek. 1. Sousa: Kadett, induló. (Fúvószenekar.) 2. I'atzcller: Herkulesfürdői atnlék, keringő. (Szalonzene­kar.) 3. Leonliardi: Alexander, induló. (Fú­vószenekar.) 19.09: Hírek. 18.29: Elfelejtett magyar írók. (Csátli Géza elbeszélseiből.) Fölolvasás. 18.45: Asszony gondok: Ételreceptek. Föl­olvasás. 12.85: Pilinyi Erzsébet és Lux József éne­kel, zongorakísérettel. 13.39: Budapesti Koncert Szalonzenekar. 1. Weninger Ernő: Espagnolu, nyitány. 2. Ki­gyóssy Árpád: Magyar fantázia hegedű­szólóval. 3. Lehár: Hercegkisasszony, egy­veleg. 4. Waldteufel: Szőke vagy barna, ke­ringő. 5. Losonczi— Schweitzer Oszkár: Alt­Wien. G. Brandner: Induló. 16.19: Ezermesterműhely. A Rádióélet ifjú­sági félórája. (Harsányi Gizi előadása.) 17.99: Az otthon énekese. A Magyar Ka­náritenyésztők és Madárbarátok Országos Szövetsége előadása, kanárihaug versennyel. 17.25: A Magyarországi Miinkásclalegyletek Szövetsége képviseletében a Mintakészítö Munkások Dalkara és a Budapesti Könyv­nyomdászok Dalköre vegyeskarának mű­sora. 1. Rimszklj Korzakov: Himnusz a naphoz. 2. Wohlgemuth: A távolban. 3. Schmidt—Demény: Amíg a tavasz lesz. (At­irat.) 4. Kcrner Jenő: Repülj, dalunk. 5. Jarox: Piros rokolya. Énekli a Mintakészítö Munkások Dalkara. Vezényel: dr UJJ Jó­zsef orsz. karnagy. 6. Koesslcr—Eötvös: Vég­rendelet. (Zongorán kiséri Weninger Ká­roly.) 7. Demény Dezső: Magyar szvit I. és IV. rész. 8. Leopoldl—Eörl—Pordán: Min­dig előre. 9. Zicgler—Ujj: Nyomdászlnduló, énekli a Budapesti Könyvnyomdászok Dal­köre vegyeskara. Vezényel UJJ József dr orsz. karnagy. 18.29: A rádióvétel! zavarok elhárítása. Zakariás János előadása. 18.58: Zenés részletek a „Csillag ragyog az égen" című Schmidt József-filmből. 19.25: Túlsók ember él-e a földön. Hézser Aurél dr egy. magántanár előadása. 28.08: Színműelőadás a Stúdióban. Tücsök, bohózat 3 felvonásban. Irta: Meilhac és Ha­lévy. Rendező: Kiss Ferenc. Utána kb. 21.48: Hírek. 22.89: Veres Lajos és cigányzenekara mu­zsikál, Kalmár Pál énekel. 23.98: Mándits jazz-zenekara. BUDAPEST II: 17.38 órától 18.18 óráig: Bertha István szalónzenekara. 18.30 órától 19.15 óráig: „Az újságíró és Mári nenne." Szombathy Viktor elbeszélése. Fölolvassa Thury Mária. KÜLFÖLD BEOGRAD. 11.80: Lemezek. 12.(18: Zene­16.89: Verdi: Traviata. 28.30: Vígjáték. BEROMÜNSTER. 16.08: Hangverseny. 18.98: Lemezek. 19.29: A világ dalokLan. 20.69: Népzene. 28.25: Tájszólásvígjáték. 22.18: Tánczene. 22.48: Lemezek. BRATISLAVA. 6.15: Praha. 18.15: Mor. Ostrava. 12.19: Lemezek. 12.35: Brno. 13.35: Praha. 13.55: Praha. 15.59: Praha. 16.49: Hangjáték. 17.29: Szlovák népdalok. 18.80: Magyar műsor. 18.55: Praha. 19.55: Friml: Csavargókirály. 22.15: Praha. 22.45: Mor. Ostrava. BRNO. 12.25: Zene. 17.85: Lemezek. 17.25: Lemezek. 17.58: Zene. 19.38: Hangverseny. 19.55: Bratislava. 22.15: Praha. 22.38: Mor. Ostrava. BUCURESTI. 12.98: Lemezek. 12.45: Elő­adások. 13.15: Beszélőújság. 13.48: Lemezek. 17.C8: Népzene. 18.88: Beszélőújság. 19.98: Fölolvasás. 19.28: Lemezek. 19.45: Fölolva­sás. 28.09: Ének. 20.25: Üzenetek. 20.45: Jazz. 21.45: Zene. 22.15: Beszélőújság. DEUTSCHLANDSENDER. 12.89: Zene. 13 88: Lemezek. 16.88: Köln. 18.48: Lemezek. 19.45: Mit szól hozzál 28.15: Vidám táncest. 22.88: Hírek. 23.09: München. HILVERSUM. (Munkásrádió.) 18.89: Leme­zek. 18.40: Zene. 19.08: Zene. 28.98: Zene da­lokkal. 29.55: Dohnányi: Riiralia huugariea. 29.40: Lemezek. 21.1«: Liszt: Esz-dur zon­goraverseny. 21.45: Wagner: Tannhäuser, előjáték. 22.25: Zene. 22.55: Hangjáték. 23.18: Lemezek. KALUNDBORG. 28.39: Tánczeue. 21.15: Da lok. 22.25: Régi tánczene. 23.95: Zongora­játék. 23.28: Régi francia és dán tánczene. KOSICE. 6.15: Praha. 11.85: Zene. 12.80: Lemezek. 12.35: Brno. 13.35: Lemezek. 13.48: Magyar liírek. 13.45: Praha. 15.55: Lemezek. 16.30: Lemezek. 16.40: Bratislava. 17.2«: Szlo­vák népdalok. 18.08: Zene. 18.50: Lemezek. 18.55: Magyar hírek. 19.89: Praha. 19.3* Karácsonyi szonátácska. 19.55: Bratislava, A % m m

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék