Népszava, 1938. február (66. évfolyam, 25–47. sz.)

1938-02-12 / 34. szám

II NÉPSZAVA-RADIÖ 1938 február 12, szombat £ene. 19.30: Mendelssohn: Szentivánéji álom. részleteik. 20.44: Áriák. 21.(KI: Ábrahám Ilaváj rózsája, háromlolvonásos operett 23.10: Jazz. BUCURESTI (364.5). 12.00: Lemezei. 17.20 Lemezek. 18.15: Zongora- és klarinétszóló 18.35: Ének. 19.10: Zene. 21.10: Ének. 21.45 Zene. DEUTSCHLANDSENDER (1571). 13.0« Szimfonikus hangverseny. 14.00: Tarka óra 15.15: Lemezek. 16.00: Zene. 19.10: Tánczene 20.00: Zene. 21.30: Filharmonikusok. 23.00 Zene. HILVERSUM I (1875). 17.40: Orgona. 20.10: Zongorajáték énekkel. 20.50: Tánczene. 21.40 Lemezek. 22.10: Zene. 22.45: Zene. 23.45 Orosz dalok. 0.10: Lemezek. KALUNDBORG (1263). 17.50: Szaxofónszóló. 38.05: Lemezek. 20.00: A nürnbergi mester dalnokok, zenei kultúrkéxielc ha n-gpél dákkal 21.00: M'ariml.aszóló. 22,25: Vonósnégyes 53.10: Tánczene. KOSICE (269.5). 12.25: Praha. 16.30: Praha 17.Í5: Bratislava. 17.40: Magyar műsor. Hn­bay-dalok. 18.30: Lemezek. 18.45: Lemezek 19.0(1: Praha. 21.05: Brno. 21.55: Praha. 2115 Bratislava. LAHTI (1807). 18.40: Zene. 19.25: Színmű 21.10: 1,emezek. LONDON REGIONAL (342.1). 19.00: Beet, hoven: VIII. szimfónia. 19.30: Orgona. 20.30: Mozart: Szerenád. 21.90: Lemezek. 21.35: Madrigálok. SI.00: Zene. 23.35: Vidám fél óra. 23.25: Tánczene. 0.30: Lemezek. LUXEMBURG (1304). 17.W: Angol zene 18.3«: Lemezek. 19.30: Angol zene. 21.30: In dulók. 22.00: Katonadalok. 22.45: Schubert est. 23.35: Énekkar. 0.10: Tánelemezek. OLASZ MŰSOROK (Milano I, Torino I Genova I, Trieste, Bolzano, Róma II) 17.15: Antik táncokról zongorával» 19.26: Csak Róma II: Magyar negyedóra. 19.40: Lemezek. 20.30: Lemezek. 21.40: Szimfonikus Hangverseny. 2S.1Ö: Zene. 122.45: Tánczene. OSLO (1153.8). 17.05: Zene, 18.15: Strauss János Chopin-műveket zongorázik. 20.00: Filharmonikusok. 22.15: Zeno. PARIS P. T. T. (431.7). 17.00: Orgona 17.45: Dalok. 18.30: Tánelemezek. 19.30: Vo­nósnégyes. 20.55: Közvetítés a nagyoperá.ból. PRAHA (470.2). 12.35: Szalonzene dalok­kal. 16.3«: Lemezek. 19.25: Katonazene. 20.0(1: Brno. 20.25: Dvorzsák: Apróságok két he­gedűre, csellóra és harmóniumra. 21.05: Brno. RIGA (514.6). 18.45: Lemezek. 18.45: Ének. 39.15: Zene. 19.35: Dalok. 20.25: Fúvószene 21.15: Schubert: A-dur zongoraszonáta. 21.35: Lemezeik. STRASBOURG (349.2). 18.15: Zongorajáték. 39.30: Zene. 20.30: Dalok. 21.3«: Színmű. STOCKHOLM (426.1). 17.05: Cselló. 18.0«: Lemezek. 19.30: Harmonika. 24.40: Finn da lok. 22.0«: A rózsalovag II. fölvonásána.k ^közvetítése. SVÁJCI NÉMET ADÓ (539.6). 17.00: Zene. 18.00: Lemezek. 19.00: Lemezek. 19.55: Zene. 21.3«: Olasz adó. SZÓFIA (352.9). 17.30: Zene. 18.0«: Lerne T.ek. 18.30: Hangverseny. 19.15: Szimfonikus zene. 21.00: Orosz dalok. TOULOUSE (3SÜ). 19.0«: Tánczene. 19.15: Lemezek. 19.4«: Zene. 20.1:5 Egyveleg. 21.45: Zene. 212.15: Harmonika. 23.15: Angol zene, tli: Operettrészlete!;. 4.35: Tánczene. WARSAWA (1304). 1103: Dcl-i műsor. 15.45: Dalos utazás az országon át. 16.15: Szalónné-gyes. 17.15: Hegedű. 18.10: Lemezek. 2«.00: Zenekar zongoraszólóval. 22.00: Zene. WIEN (506.8). 12.20: Indulók, keringök. 33.10: Zene. 14.00: Leniezek. 15.15: Ókori ver­sek. 15.40: Nőiknek. 16.<!0: Tánclemezek. 16.50: Olasz zene. 17.10: A világ legnagyolb rádió­állomása. 17.30: Hegedű. 18.00: Pusztai em­berek. 18.25: Angol lecke. 19.35: Zenekar Virovai Róbert hegedűművésszel. 20.30: Zene. 21.4«: Ének. 22.20: Zene. 23.WI: Zene. ZAGREB (276.2). 17.15: Dal,kettősök. 17.45: Harmonika. 20.30: Földművesénekkar. 21.00: Schubert—Berté: Három a kislány, részletek. 31.3«: Tamburakar. 22.15: Tánczene. KEDDEN FEBRUAR 15 én: BUDAPEST I. 7.0«: Hanglemezek. 1. Müller—Szeghö: Jász-kun induló (2. hoti­vódgyalogezred zenekara, vezényel Szcghő fiándor). 2. Michaelis: Török őrség (Alfred IJeres és zenekara). 3. Borodin: Vidámság, keringő (Inog bécsi zenekara). 4. Alex: A vidám hamlurgi, táneiatermezzo (harmo­nika: Joe Alex, xilofón: Damerow). 5. Strauss János: Erzsébet, indulóegyveleg (fúvószenekar). 10.20: Mátyás-mondák (felolvasás). 10.45: Hírek a tavaszi divatról (felolvasás), 12.05: Forrai Miklós énekegyüttese. 13.04: Beszkárt--zene.kar. Vezényeli Miiller Károly. 1. Pécsi . József: Karneválherceg, nyitány. 2. Strauss János: Művészélet, ke­ringő. 3. Dohnányi: a) Gyermekdalooska; b) Az aratóiinnep. 4. Wormser: A tékozló fiú, szvit. 5. Hoffmann: Magyar tánc. 16.10: Asszonyok tanácsadója. 17.00: A rádió szalónzenekara. 1. Taylor: Kis 6zvit. 2. Zakál Dénes: Éjféli szerenád. 3. Bercsényi nótája. 4. Künneke: Victoria regia. 17.30: Az ökölvívás jelentősége (előadás). 17.55: Fazekas Mária magyar dalokat éiie­fcel, kíséri Vidák József és cigányzenekara. Dalok: Balázs Árpád: Valakinek muzsikál­nak (Antal Iván szövege), Mihály László: Fecskemadár (Selymesi Rezső szövege). DezsőSy György: Jegykendő, kézfogó (Vig György szövege), Bura Sándor: Hiáila is mesélgettek (Murgács Kálmán szövege), Thegze-Ge-rber Miklós: Visszaadok néked mindent (Marczali Frigyes szövege). Kár­páth Zoltán: Méregetem az út hosszát, Já­rosey Jenő: Hej, doktor úr. 18.35: A rádió halottai, Komáromi János. 1. Bevezető. Irta Haraszthy Lajos. 2. „Vid róezki", elbeszélés. 19.15: Régi magyar indulók. Bevezetőt mond Major Ervin dr. Közreműködik a Zeneművészeti Főiskola növendékeiből ala kult fúvósegyiittes. 1. Bálvánsziky Sámuel Magyar induló (1795). 2. Haydn József: Ma gyar nemzeti induló (1802). 3. Kisfaludy Sándor: Magyar inszurrekciós induló (1803) 4. Bruschetzky György: Nádor-huszárok in dulója (1818). 5. a) Czerny Károly: Koroná zási induló; b) Ecikschlnger A.: Koroná zási induló; c) Lachner F.: Nagy Innegi Mars (1835). 20.00: Erdélyi József verseiből szaval Szi lassy Gyula. 20.3«: Hanglemezek. I. rész. 1. Rossini Semiramis, nyitány (Newyorki íllharmúni kus zenekar, Toscanini). 2. Rossiui: A sze vállai borbély, ária (Tito Schipa). 3. Verdi Aida, ária az I. felvonásból (Lncreoia Bori). 4. Donizetti: Don Pa&quale, kettős (Aurora Rettore és Dino Borgioli). 5. Valse bluette, hegedűszóló (Jasa Heifetz). 6. Puc­ciili: Turandot, ária (Németh Mária). 7 Puccini: Tosca, képária (GigK). II. rész Filmdalok. SlJZO: Hírek, időjárásjelentés. 21.45: Budapesti HangversiMiyzenekar. Ve­zényel Rajter Lajos. 1. Auber: A portic.i néma, nyitány. 2. Ippolitiv-Ivanov: Kan kázusi vázlatok, szvit. 3. Weiner: Farsapg 4. Zádor: Változatok egy magyar népdalra 5. Strauss János: Cagliostro Bécsben, ke­ringő. 23.0«: Ungarns Hnsaren (németnyelvű elő adás a magyar huszárságról). 23.20: Pcrtis Pali és cigányzenekara. BUDAPEST II. 17.35: A rádió szalonzene­kara. 1. Ravel: Menüett. 2. Debussy: a) Babaszerenád; b) Cake-walke. 3. Do'hnányi: G-dur rapszódia. 17.55: A földművelésügyi minisztérium mezőgazdasági félórája. 18.35: Fazekas Mária magyar nótákat éne­kel, kíséri Vidá.k József és cigányzenekara. Dalok: SiinonfTy Kálmán: Hegedülnek, szé­pen muzsikálnak (Tóth Kálmán szövege). Járossy Jenő: TaDya mellett vén diófa, Sándor Jenő: Az én rózsám aradi (Mar­cali Frigyes szövege). Erdő, erdő (népdal) Kiss—Angyal Ernő: Cudar ez a világ. Frá­ter Lóránd: Azt beszélik a faluban. 19.15: A skótok költője (Burns Róbert), dr Dedinszky Gizella felolvasása hangle mezekkel. 24.40: Polonyi Elemér zongorázik. 1. Haydn: f-moll változatok. 2. Schubert: l-m oil me niiett. 3. Mendelssohn: c-moll scherzo. 4. Liszt: Szerelmi álom. , 5. phopin;..a).. Gesz­dnr tanulmány; b) b-modí sclierztf. 24.35: Hírek. KÜLFÖLD BEOGRAI) (437.3) 12.00: Lemezek. 13.1«: Román dalok. 16.40: Versek. 17.05: Népdalok. 17.35: Zene. 18.45: Lemezek. 18.55: Négyes. 24.00: Jazz. 20.30: Kamarazene. 21.30: Leme­zek. 22.20: Dalok. BRATISLAVA (298.8). 112.35: Mor. Ostrava. 16.10: Zene. 17.30: Vonósnégyes. 18.(10: Ma gyar műsor. Parányi énekes szlovenszkói magyar szerzők dalait énekli. 18.45: Praha. 22.30: Szlovák népdalok. BRUXELLES, francia adó (1811.2). 18.00: Zene. 19.15: Leimezek. 19.30: Dalok. 19.45: Elgar- és Brahms-szerenád. 29.15: Zene. 21.ÍI0: Mouteverde: Poppftau megkoronázása, opera. 21.40: Vonósné'gyes. 2 .'.GO: Lengyel hangverseny. 23.10: Lemezek. — Flamand adó (321.9). 18.00: Szalonzene. 19.30: Lemezek. 20.00: Lemezek. 22.00: Van Dnrme: Beatrice, szimfonikus .költemény. 23.10: Lemezek. BUCURESTI (364.5). 12.15: Zenekar. 17.20: Massenetről hangpéldákkal. 19.0«: Ének hatos. 19.3«: Zene. 21.45: Zene. DEUTSCHLANDSENDER (1571). 12.00: Zene. 14.00: Tarka óra. 15.15: Lemezeik. 16.00 Zene. 18.0«: Dalok. 18.25: Lemezek. 19.10: Balalajka dalokkal. 2«.00: Puskin: Pique Dame. 20.3«: Zene. 3;.?«: Kreutzer: Fuvola-, cselló- és zongoraszonáta. 23.0«: Lengyel dalok és táncok. HII/VERS UM I (1875). 18.10: Zene. 19.10: Lemezek. 19.45: Tánczene. 20.40: Lemezek. 21.10: Dalos-zenés est. 22.55: Lemezek. 23.50: Tánczene. 0.20: Lomezek. KALUNDBORG (1283). 17.15: Lemezek. 21.4«: Jütt dalok. 22.2«: Operettrészletek. 23.15: Tánczene. KOSICE (269.5). 12.35: Mor. Ostrava. 17.3«: Lemezek. 18.30: Lemezek. 19.30: Praha. LAHTI (1807). 18.45: Zenekar Zathu.rec.zky Ede hegedűművésszel. 20.15: Mandolin. 81.19: Tánclemezek. 23,10: Haydn: G-dur vonósnégyes. LONDON REGIONAL (342.1). 17.15: Bizony Béla cigányzenekara. 19.0«: Zene. 21.54: Wielbye: Madrigálok. 22.15: Játék két zon­gorán. 22.3«: Tánczene. 0.30: Grieg: Szim­fonikus táncok. LUXEMBURG (1304). 16.30: Angol zene. 18.45: Lemezek. 19.3«: Angol zene. 21.15: Reklámzene. 22.15: Közvetítés egy párizsi színházból. OLASZ MŰSOROK (Milano I, Torino I, Genova I, Trieste, Bolzano. Róma II). 17.15: Zongora. 19.30: Zene. 19.3«: 0=«k Róma II: Magyar negyedóra. 20.30: Vonószone. 21.00: Rocca: Dibuk, opera. OSLO (1153.8). 17.25: Lemezek. 19.35: Ének. 20.25: Zene. 22.30: Heged üját ék. PARIS P. T. T. (431.7). 17.09: Dalok. 17.15: Heine-versek. 18.04: Mozart: C-dur liegedű­és zongoraszonáta. 18.15: Lemezek. 19.34: Duettisták. 19.45: Tiroli zene. 21.34: Három­fölvonásos operett. '23.45: Tánclemezek. PRAHA (470.2). 12.35: Mor. Ostrava. 16.20: Bratislava, 17.30; Hegedűjáték. 18.14: Dalok. 19.30: Milhaud: Kolumbus Kristóf. 22.15: Tánczene. RIGA (514.6). 18.00: Lemezek. 19.15: Dalok 20.15: Zongora. 20.45: Lemezek. 21.15: Zene STRASBOURG (349.2). 18.15: Zongorajáték 19.30: Hangverseny. 20.30: Hangverseny 21.30: Közvetítés a párizsi vígoperából. STOCKHOLM (4:6.1). 18.00: Cemezek. 19.30 Dalos-zenés tarka est. 20.04): Hangjáték 21.30: Lemezek. 22.15: Orgona- és zenekari verseny. SVÁJCI NÉMET ADÓ (539.6). 18.10: Lerne zek. 18.20: Zene. 19.00: Mahler: Vándor­legény dalai. 19.55: Balladán. 24.15: Hang­Verseny. SZÓFIA (35i2.9). 17.30: Zene. 18.00: Népzene 18.30: Zene. 19.15: Haydnról. 19.30: Négyes 20.15: Szláv dalok. 21.0«: Tánczene. 21.40: Tánczene. TOULOUSE (386). 19.0Ü: Tánczene. 24.20: Indulók. 21.00: Bécni operettekből. 22.34: Gitárdalok. .23.15: Amerikai zene. 0.15: Zene. WARSAWA (1304). 12.03: Dali műsor 16.15: Tánczene. 17.15: Ravel; Zongora'hármas. Del.u-sy: Csellószonáta. 19.30: Lengyel kar­dalok. 2«.00: Dalos-zenés óra. 21.00: Szimfo­nikus zene. 22.00: Tánezeue. WIEN (506.8). 12.0«: Zene. 14.0«: Lemezek. 15.15: Gyermekkar. 15.40: Sütés-főzés. 16.00: Zene. 17.00: Barkácsolás. 17.40: Zongora. 18.14: Francia lecke. 18.54: Rádlócsövekről 18.É0: Csillagászat. 19.10: Egy csokoládé gyárból. 19.40: Zenekar. (Humor az operák­ban és klasszikus operettekben.) 09.40: Hí res hangok. 20.55: Mozart, Schubert, Wolf, Bruckner az osztrák alkotók sorozatban, 10: Tánczene. ZAGREB (276.2). 17.15: Zene. 2«.00: Opera ÜT FEBRUAR 16-án: BUDAPEST 1. 7.00: Hanglemezek. 1. Miil­ler: Fe-jérváry-indu ó (2. honvéd-gyalogezred zenekara, vezényel Szeghő Sándor.) 2. Za­uiecsnik: A régiségboltban, intermezzo (Zamecsnik és zenekara.) 3. Sidney Jones: Mimosa, keringő. (Kii-s Lajos és szalonzene­kara.) 4. Repülőgép, polka. (Xilol'ónszóló: Gaston.) 5. Reindel: Tizenegyesek indulója (Fúvószenekar, vezényel Woitschach.) 10.20: Kirándulás Helgolandba (felolvasás). 10.45: Ahogy a nemzetek látják magukat (felolvasás). 12.05: Berg Lily zongorázik. 1. Chopin: a) e-moll nócturne; t) a-moll mazurka; c) h-moll scherzo. 2. Dohnányi: a) Ruralia Hmigarica — egy tétele; b) h-moll capric­cio. 13.(10: Hanglemezek. 1. Mendelssohn—Bar­tholay: Buy Blas, nyitány (londoni rádió zenekara, vezényel Adrian Boult). 2. Mozart: Szöktetés a szernlyból, ária (Poler Anders). 3. Scarlatti: Ha F'oriiido hűséges, ária (Hina Spani). 4. Gounod: Faust, börtönjele ivet (Ausseau, Heldy Fanni és Journet). 5. a) Bach J. S.: Minu-et. to l-es és 2-es szám a fi. szonátából;. b) Couperin: A kis szélmalom (Jasa Heifetz). 6. Verdi: Álarcosbál, ária a III. felvonásból (üina Cigna). 7. Csajkov­szkij: Szláv induló (flladeltiai szimfonikusok zenekara, vezényel Stokowski), 8. Rabaud: Mareuf — Karaván, ária (Georges Thill). 9. Cserepnyin: Oda, gordonka&zóló (Gaspnr Cassado). 10. Gomes: Guarany, kettős a II. felvonásból (-Spacciati és Merli). 11. De Falla—Kreislor: Spanyol tánc (hegedű: Wac­law Niemcziky). 12. Puccini: Pillangókisasz­szony, ária (Piccaluga). 13. Verdi: Traviata, ária. (Erna Berger); 14. De Falla: Jota, he­gedűszóló (Renée Cheuiet). 15. Coates: Lon­doni képek, tétel az „Oxford Street" c. szvit­ből (a londoni J'aUadiuni zenekara, vezényel Crean), Ifi. Reoyo—Luca de Teno Guerrero: A szevillai vendégsége, ária (Flcta). 17. GlazUnov: Keleti lánc (a philadelphiai szim­fótiiiknsok zenekara, vezényel Stokowski). 16.15: A rádió diákíélórája. 17.09: Éneklő ifjúság. Közreműködik a ko­ronaőruccai községi polgári leányiskola énekkara. Vezényel Mankóczy Irén. 1. Ko­dály: a) Örvendjen az egész vi'ág; b) Bol­dog Isten; c) Ave Maria. 2. Kánonok: a) Forn.-ete: Nyárkánon;. b) Caldara: Erdei vi­gasság; c) Kodály: Fiirdő után. 3. Vásár­helyi: a) Két szál pünkösdi rózsa; b) Hidló végén; c) Bárdos Lajos: Falu végén. 4. Bar­tók—Kodály népdalgyűjtéséből három nép­lal: a) A citrusfa . . .; b) Ez a kislány; c) Há.zunk előtt. 5. Bartók: Jószágigéző. fi. Ko­dály: a) Jó. gazdasszony; b) Isten kovácsa. 117,30: 1. Erzsim. 2. Családi látogatás. Borde Mária elbeszélései. 17.55: Bodrics Béla és cigányzenekara. 18.34: Amerikai magyar sor.s (előadás). 19.W: A rádió szalonzenekara. 1. Coates: A tréfacsinálók, nyitány. 2. Aggházy Károly: Magyar esték. 3. Billi: a) Sercnata. al Vento; b) Sercnata del Diavolo. 4. Bertha István: Napkeleti tangó. 5. Gessler György: Három kis darab. fi. Kenessey Jenő: Két tánc (elő szőr). .7, Logody Frigyes: Al'.a espagnola. 8. Lehár: Keringő-intermezzo. 9. Lconcava'Io: Bajazzók, egyveleg. Ifi. Michéli; Álomkép. II. Waldteufel: Prestissimo, galopp. 20.2«: A rádió lciiliigyi negye,iórája. 29.3-3: Az Operaház tagjaiból alakult, zene­ar. Vezényel Rékai Nándor. 1. Haydn: D-dur szimfónia (Az óra). 2. Sztravinszkij: Petruska, szvit. 81.35: Hírek, időjárásjelentés. 22.00: Farkas Jóska és cigányzenekara. 23.(3: Hírek francia és olasz nyelven. 23J0: Angyal Árpád és jazz-zenekara. OLVASD A NÉPSZAVÁT éa SZEREZZ ÚJ ELŐFIZETŐKET BUDAPEST II. 18.34: Bodrics Béla és ci­gányzenekara. 19.00: Olasz nyelvoktatás. 19.30: A bolgár irodalóm jelentősége (elő­adás). 23.00: Hírek. 20.25: Hanglemezek. Táncdalok- és film­részletek. KÜLFÖLD BEOGRAD (437.3). 12.0«: Népdalok. 12.45: Lemezek. 13.10: Zene. 16.45: Lemezek. 17.23: Zene. 18.30: Hangverseny. 24.40: Ének. 21.34: Éneik. 22.2«: Lemezek. BRATISLAVA (298.8). 12.35: Brno. 16.10: Mor. Ostrava. 17.40: Lemezek. 18.00: Ma­gyar műsor. Zmertych zongoraművésznő ja-' téka. Utána sport, 18.45: Praha. 19.25: Ope­rettrészletek. 20.34: Zongora- és zenekari verseny. 20.50: Kosice. 21.55: Praha. 22.3«; Lemezek. BRUXELLES, francia adó (183.2). 18.00: Lemezek. 19.15: Tenor. 19.30: Strauss O.: Vará-zskeringő, egyveleg. 20.15: Három kis zenedarab. 21.0«: Zene énekkarral és bari­tonnal. 23.10: Gertler-vonóenégyes, — Fla­mand adó (3.21.9). 18.00: Szalonzene. 18.29: Ének- és zongoraszóló. 18.35: Barfcalus: Ma­gyar ábránd. 19.30: Lemezek. 20.05: Lemezek. 81.40: Chopin: F-moll zongora-ábránd; B-diir mazurka. 21.15: Az angol rádió hangverse­nyének közvetítése. 23.10: Mozart: Kis éji tene. 23.3«: Jazz. BUCURESTI (364.5). 12.00: Lemezek. 17.00: Zene. 1S.10: Előadás hangpéldákkal. »19.10: Dalok. 19.30: Lemezek. 20.15: Zongorajáték. 20.45: Lemezek. 21.45: Zene. DEUTSCHLANDSENDER (1571). 12.40: Zene. 14.00: Tarka óra. 15.15: Lemezek. 16.00:: Zene. 18.01): Zene. 18.30; Lemezek. 19.10:: Frankfurt. 21.0«: Hangjáték. 22.30: Haydn.­D-dur divertimento csellón és zongorán. 33.00: Frankfurt. HILVERSUM I (1875). 18.25: Tánczene. 18.55: Harmonika. 19.40: Dalok. 20.4«: Rész­letek Stauch ..A tatár nő" című operettjé­ből. 22.10: Orgona. 22.45: Zene dalokkal. 23.10: Zenekar hegedűszólóval. 0.25: Le­mezek. KALUNDBORG (1263). 17.5«: Lemezek. 20.14: Zene. 21.2«: Zene. 22.20: Telfman: II. Ctcmbál- cs vonó-kari szvit. 23.15: Tánczene. KOSICE (269.5). 12.35: Brno. 16.10: Mor. Ostrava. 19.25: Bratislava. 20.05: Zene. 21.55: Praha. 22.15: Bratislava, LAHTI (1807). 18.55: Pa.lmg.ren születés­napján. 19.05: Pailm.gren-hangverseny. 20.30: Tánclemezek. 21.10: Lemezek. LONDON REGIONAL (342.1). 18.45: Zene. 19.04: Zene. 19.35: Altdalok. 2-1.00: Modrigá­lojc. 21.15: Zenés Játék. 32.45: Triq. 23.25: Tánczene. 0.30: Beethoven: III., hegedű- "és zongoraszonáta. LUXEMBURG (1263). 16.3«: Angol zene. 18;45: Lemezek. 19.3«: Angol zene. 22.00: Le­mezek. 23.05: Zene. 24.04: Tánclemezek. OLASZ MŰSOROK (Milano I, Torino I, Genova I, Trieste. Bolzano. Róma JI). 17.15: Tánczene. 19.36: Csak Bójna II: Ma­gyar negyedóra, 19.44: Zene. 20.30: Zene. 22.15: Olasz-német zongorahármas. 23.15: Tánczene. OSLO (1153.8). 17.05: Zene. 19.44: Tarka óra. 20.44: Zene. 31.35: Tánczene. PARIS P. T. T. (431.7). 17.15: Balettegyve­leg. 17.30: Ének. 18.0«: Lemezek. 19.30: Zon­gora. 19.45: Cselló. 23.45: Lemezek. PRAHA (470.2). 12,35: Brno. 14.00: Operett­dalok németül. 15.15: Zene énekkarra 1. 16.10: Mor. Ostrava. 18.05: Osztrák dalok. 19.25: Bratislava. 21.05: Kosice. 22.35: Lenuezek. RIGA (514.6). 17.30: Lemezek. 18.50: Leme­zek. 19.15: Ünnepség a litván függetlenség 211. évfordulóján. 20.00: Hangverseny. 21.45: Lemezek. STRASBOURG (349.2). 18.15: Zene. 10.:!»: Hangverseny. 21.30: Hangverseny. 23.10: Radi« Paris. STOCKHOLM (426.1). 17.05: Dalok. 18.00: Lemezek. 19.3(1: Zongora. 20.00: Skót rapszó­dia. 20.45: Katonazene. 22.00: Tánczene. SVÁJCI NÉMET ADO (539.6). 17.09: Zene. 18.30: Landlerek. 19.15: Lemezeik. 20.25: Mai É svájci zeneszerzők művei. SZÓFIA (352.9). 18.30: Zene. 19.00: Tenor. 19.45: Verdi: Rigoletto. opera. 2110: Zene. TOULOUSE (386). 19.00: Spanyol tánczene. 19.15: Operettda.lok. 19.40: Francia négyes. 20.0«: Táncdalok. 20.15: Zene, 22.11«: Lemezek. £2.30: Egyveleg. 23.15: Angol zene". 0.15: Zene. 0.35: Tánczene. WARSAWA (13«4). 12.03: Déli műsor. 16.15: Zene. 17.15: Régi dalok. 18.10: Leme­zek. 19.20: Népdalok. 20.00: Tánclemezek. 20.50: Chopin-művek zongorán. 22.00: Ének. 22.39: Tánclemezek. WIEN (566.8). 12.0«: Zene. 14.00: Hegedű. 15.35: Farsang a régi Velencében. 16,41):' Lemezek. 17.30: Ének. 17.50: Dalok. 18.44: Téli éghajlat és téli üdülés. 19.35: Zenekar, szopránnal. 20.4«: Zertés játék. 21.4«: Viro­vai Hóbort hegedül. 32.30: Lemezek. 23.00: Lemezek. ZAGREB £276.2). 17.15: Zongoradarabok gyermekeknek. 24.00—23.44: Opera. Liehtenstein is 100 kilovvattos adó­állomást akar. A kis Lichtenstein her : eegsée Luxemburg sikereit szeretné utánozni és önálló rádióállomást épít. Ez az állomá« egyelőre csak két kilo­wattal működnék, de egy pénzcsoport­nak messzemenő tervei vannak vele: adóerősségét 100 kilowattra akarja emelni. Az állomást a svájci stúdiók látnák el műsorral. A svájciak azonban a 100 kilowattos lichtensteini nagyadó­ban barátságtalan intézményt látnak és nem hajlandók azt műsoraikban részesíteni.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék