Népszava, 1938. április (66. évfolyam, 73–97. sz.)

1938-04-09 / 81. szám

1938 április 9, szomfbat NÉPSZAVA-RÁDIÓ III LAHT1 (189Í). 18-5«: Zongora. 19.10: Hang­verseny. UM: Hau (»játék. ».<10: Lemezek. LONDON REGIONAL (J42.1). M.«3: Zene. 39.30: Rádióruagaziu. SO.flO: Gounod: Faust opera. 22.25: Tánczene. 23.30: Zene. LUXEMBURG (1293). 18.30: Angol zene 51. «I: Tánolcmezek. 32.15: Zene. 23.00: Tánj Bene. OLASZ MŰSOROK (Milano I, Torino I. Genova I, Trieste, Bolzano, Róma II) 17.15: Kamarazene. 19.57: Csak Róma II: Hírek magyarul. 19.49: Zene. 29.30: Lame­lock. 22.45: Tánczene. OSLO (1153.8). 19.25: Zongora. 20.09: Lehár: A mosoly országa, operett. PARIS P. T. T. (421.7). 18.30: Otelló. 18.45: Dalok. 20.30: Lemezek. 21.00: „Turandot' opera Milánóból. PRAHA (170.2). 12.15: Lemezek. 13.35: Kosice. 14.90: Zongora dalokkal. 16.10: Le mezek. 17.45: Leme*.ek. 18.25: Szimfonikus költemény. 20.1«: Zene. 21.10: Brno. 22.35: Lemezek. RIGA (514.0). 18.40: Lett /«ne. 19.15: Da­Jos-zenés tarka est. 30.00: Lemezek. 21.15: 6i.al0ii7.eno dalokkal. STOCKHOLM (tM.1). 18.90: Lemezek. 21.90: Fischer Anna zongorázik. 22,15: Tánczene STRASBOURG (349.2). 19.30: Zene. 20.30: Zeuekar szólistákkal. 21.30: Valeombe: Máriai Magdolna megtérése, dráma zenével. SVÁJCI NÉMET ADO <539.«). 18.»): Leme­zek. 19.1«: Lemezek. 19.55: Zone. 21.15: Mo­zart: Fúvósművek. 21.40: Nagy zeneszerzők utazásai Csehszlovákiában. SZÓPIA (352.9). 18.30: Zene. 19.15: Rossini: A szevillai borbély, opera, 22.10: Népszerű est. TOULOUSE (38«), 18.«0: Tangók. 18.15: Filmekből. 18.4«: Operarészlet ek. 19.15: Fran­cia vidékek dalai. 19.45: Indulók. 31.13: Rekláuielőadások zenével. 21.30: Dalok. 22.15: Gounod: Fanst, balett. 22.3«: Tádic itenc. 23.55: Tánczene. WARSAW A (1339). 12.03: Déli mtisor. 36.15: Pomerán népdalok. 17.15: Zougou'aötös. .18.1«: Lemezek. 19.2«: Ének. 2l.«i0: Zongora. 32.«9: Egyházi zene. WIEN (.Mi.8). 11.55: Zene. 13.15: Zene da­üokkal. 14.15: Zene Hamburgból. 15.30: Me­sék. 1fi.UA: Deutsehland-ender. 18.15: Mozart: .Nyolc német lánc. Verdi:. A végzel hatalma. .19.10: Stájer zeuc. 20.90: Szimfonikusok. 52-39: Zene. ZAGREB (27«.2). 17.30: Gyermekóra. 20.««: J.emezek. 21.M: Puccini: Turandot, opera •Rómából. CSÜTÖRTÖKÖN ÁPRILIS 11-én: BUDAPEST I. 7.00: Hanglemezek. I. 5'üredy: Sámdor: Toldi-induló (1. bonvéd­tfyalögezred zenekara, vezényel Figedy Sán­dor). 2. Kavalgjev: ; Török IntorMeszo 4 Wladigerov zenekara 1. 3. Bordere— Ernst: Kakukszó, keringő (Ervin Härtung). 4. Ailbout—Wilke: Verébszerelom, Rheinländer (Odeon-tánczenekar). 5. Jonuso: Litván in­duló (Karikás-zenekar). 10.20: Régi magyar" húsvétok (felolvasás). 10.45: Mátyás király udvara (felolvasás). 15.05: Állástalan zenészek szimfonikus zenekara. Vezényel Melles Béla. 1. Kéler: Templomavatás, nyitány. 2. Massenet: He­ródiás. ábránd. 3. Borodin: Kolostorkertben. 4. Sibelius: Valse triste. 3. Rachmaninov: ciáz-modl prelűd. 6. Boito: Mefisztofelesz, ábránd. 7, Beretvás: Magyar feltámadás. 13.30: Hanglemezek. 1. Corelll— Kreisler: Santissima (hegedű- és gordonkaszóló: Fritz és Hugo Kreislet). 2. Sullivan: Csendes az éj. ária (Florence Austral). 3. Simouetti: Madrigál (orgonaszóiló: Gerd Thomas). 4. Archanselszkij: C'-redo, orosz templomi ének <Saljapin és énekkar), ö. Verdi: Trubadur. Miserere (kettős: Florence Austral és B. Mummerry). 6. Massenet: Thais, Meditáció (hegedűszóló: Robert Gunderson). 7. Schu­bert: Dn bist die Ruh' (Te vagy a csend), dal (Sigrid Ouyegin). 8. Schumann: Csen­des könhyek, dal (Karl Sofcmitt-Walter). I). Wagner: Tannhäuser. dal «7. esthajnal csil­laghoz (gordonka.szóló: Pablo Casars). ll>. Tosti: Vorrei morire (Szeretnék meghalni), dal (Tino Pattiéra). 11. Yogitbomo: A ha­rangok templomában (Marek Weber és zenekara), lí Arona: La campana di San Gin,, to, olasz dal (Tito Sohipa). 13. Nevin: A rózsafüzér (hegedű- és orgonaszóié: Heinz Huppertz és MarceJ Palotti). 14. Ketoll ey: A kínai kolostorkertben (énekkar fc Parlb­phon-zenekar). IS. Sellara: A templom ka­pujánál (Mayfair-zenekar orgonasiólóval. harangszóval és fér(l ének négyessel). 18.15: Húsvéti asztal (előadás). 17.00: Kresz Géza és Drewett Norah zon­gora—hegedű-szonátát játszik. Beethoven: c-moll szonáta (30. mű, 2. szám). 17.39: A Kereszt útja Jeruzsálemben (elő­adás). 18.00: A rádió szalonzenekara. 1. D'lndy: Szent Kristóf legendája. 2. Mioheli: An­gyali üdvözlet. 3. Schumann: Álmodozás. 1. Huba;: Alkonyat, a hegedűszólót játssza B. Fehér Miklós, a. Kodály: Adagio. 6. Handel: Largo. 18.45: 'Szőlészeti Időszerű tanácsadó (elő­adás). 19.09: A Budapesti Ének- én Zenekar Egyesület hangversenyének ismertetése. 19.10: Bach: Máté-passio. Máté evangélista szavai szerint. Magánének, kettős vegyes­kar. gyermekkar és kettős zenekar. Közvetí­tés a Zeneművészeti Főiskola nagyterméből. Közreműködik a Budapesti Ének- és Zene­kar Egyesület Lichtenberg Emil vezénylé­sével, a 6kót leányiskola énekkara dr Dedinszky Gizella vezetésével. A magán­szólamokat énekli: Zion leánya — Bátihy Anna, Zion leánya — Basilides Máiria, Evangélista — Hosier Endre, Júdás iö­pap — Kálmán Oszkár, Jézus — Tibor Zol­tán, Péter és Pilátus — dr Győri Pál, Tanú — Klösz Pá Iné. 20.45: Hírek. 20.20: Időjárásjelentés. Majd: Hanglemezek. I. rész: orgonaszólók. I. Baeh J. S.: e-moll prelúdium és fuga (Gogniat). 2. Max Reger: d-moll toccata (Gogniat a freiburgi St. Nicolas székesegy­ház orgonáján). 3. Liszt: Ad na«, ad salu­tarem undam, bevezető és fuga (Germani). 4. Boelmann: Toccata (Eduard Commette). II. rész: zenekari művek és hangszerszólók: 5. Debussy: Szent Sebestyén vértanusága, szimfonikus töredékek (Orcbe-tre la Sqeiétée des Concerts du Conservatoire, vezényel Coppola). 6. Liszt: Les FuneraiiUes (zongora szóló: Wladimir Horowitz). 7. Rachmaninov: 11. szimfónia, e-moll (minneapolisi szimfo­nikus zenekar, vezényel Ormándy Jenő). BUDAPEST II. 18.15: A májusi firenzei zeuoünnepélyek (előadás). 18.45: A rádió szalonzenekara. 1. Muszorg­szkij: Könnyek. 2. Csajkovszkij: Chanson triste. 3. Jiiruefelt: Bölesödal. 4. Liszt: Elé­gia. 5. Rossini—Reapigbi: Lamento. H. Haydn: Largo (XII. számú vonósnégyesből). 19.25: Apróságok Budapest szobrairól (elő adás). 20.0«: Hírek, versenyeredmények. 20-25: Hanglemezek. 1. Bach J. S.: Tizen két kis előjátékból IV.. V.. VI. és VII (csembalószóló: Yella Perel). 2. Händel— Halvorsen: Passacaglia, begedü-brácsa-ket­tős (A. Sammons és Lionel Tertis). 3. Mo­zart—Farlane: d-moll át.ráad (zongoraszóló: Irene C'rőwtlier). 4. Beethoven: G-dur menü­ett, 2. sz. (Misa Elinan). 3. Beethoven: Für Elise (zongoraszóló: Arthur Schnabel). 6. Chopin: G-dur nocturno (hegedű: Albert Spalding). 7. Chopin: F-dur etűd, A forrás (zongoraszóló: Klotildé Klecbergl. 8. Pop­per: Falusi dal (Pablo Casals). 9. Chopin: e-moll mazurka (zongoraszóló: Arthur Ru­binstein). 10. Guiraud-Tertis: Melodráma (brácsaszóló: Lionel Tertis). 11. Paganini­Liszt: A vadászat (zongoraszóló: Zecchi). 12. Debussy: I. arabeszk (hárfaszóló: Mildred Diliing). 13. Rachmaninov: g-moll prelűd (zongoraszóló: Wladimir Horowilz). KÜLFÖLD BEOGRAD (437.3). lí.M: Lemezek. 17.30: Népdalok. 18.30: Hangverseny. jn.Ofl: Hang­icrse.uy. 21.1«: Zongora. 25.15: Zene. BRATISLAVA (Í98.8). lí.»: Brno. 18.««: Magyar műsor. Nagy: Ki'Is z tus kínszenve­dése olasz képekben. Utána: Lemezek. Majd: Tömösközy: Lásd királyodat. 18.4»: Praha. 19.30: Kosiee. 21.95: Zene. 21.5,5: Praha. 32.2«: Magyar hírek. 22.35: Liamczek. BRUXELLES. francia adó <4«.!), 18.15: Szalonzene. 19.15: ; Lemezek. • 20.25: Zene énekkel. 31.15': Zongora- és zenekari ver­seny. 22.19: Lemezek. — FViniand adó (311.9). 18.09: Lemezek. 19.0J: Lemezek. 29.00: Passió­játék zenével. 22.19: Lemezei. BUCUKEST1 (364.5). 12.19: Lemezek. 17.99: Tánczene. 19.90: Mtindolinzenekar. 19.35: Délszláv dalok. 29.15: Filharmonikusok. 21.55: Lemezek. DEUTSCHLANDSENDER (ISTI). 1240: Zeuc. 14.€9: Tarka óra. 15.15: Berlioz-, Liszt­Verdi-művek. 18.»»: Zene. 18.20: Lemezek. 19.4«: Játék két zongorán hegedű- és bari­touszólóval. 20.09: Fúvóskatonazeue. 21.15: Katonadalok és zene. 22.30: Bar-anti: B-dur concerto grosso. 23.««: Zene. KILVERS! M II (391.5). 18.10: Zene da­lokkal. 19.45: Tánczene. 29.49: Lemezek. 2C..Í0: Zenekar szólistákká:! és női énekkar­ral. 22.25: Nagypénteki ájtatosság. 23.4«: Lemezek. KALUNDBORG (1Ü3). 29.90: Haugképek. 29.39: Zene. 22.95: Madrigálok. KOSJCE (259.1). 12.35: Brno. 13.40: leme­zek. 17.40: Mag"ir műsor. Fiedler: Mária Magdolna, hangjáték. 19.39: Zene. 19.55: Lovrics: A Megváltó, misztériumjáték. 21.05: Bratislava. 21.55: Praha. 22.2«: Brati­:lava. LAHTI (1897). 18.15: Enck. 18.35: A Grál­legeuda szól an és zenébeu. 19.45: Zene. 21.10: Zene. Utána lemezek. LONDON REGIONAL (342.1). 18.90: Sza­lóuölös. 19.30: Varieté. 29.15: Zene. 31.09: Operett. 22.25: Tánczene. 23.39: Mozart: Idomeneo, részletek. illXEMBURG (1293). 18.30: Angol zene. 20.45: Rcklámzene. 21.30: Zene. 23.00: Tánc­lemezek . OLASZ MCSOROK (Milano I, Torino t. Genova I, Trieste, Bolzano. Róma II). 17.15: Olasz operaária e-t. 19.30: Lemezek. 19.37: Csak Róma II: Hírek magyarul. 29.30: Lemezek. 21.»«: Verdi: Rekviem. Közvetítés a Sealából. OSLO (1153.8). 18.15: Karének. 20.30: Ének­kar. 29.45: Szórakoztató műsor. 22.13: Sin­ding: P dnr zongorahármas. PARIS P. T. T. (411.7). 18.39: Orgona. 30.90: Dalok. 20.15: Zongorajáték, közben dalok. 22.45: Lemezek. PRAHA (470.2). 11.03: Szalónzcne. 12.15: Lemezek. 14.04: Német dalok és balladik. 15.15: Hegedű- és zongoraszonáta. 16.10: Zene. 17.1«: Szvit vonósokra és hárfára. 19.30: Legenda dalokkal és zenével. 22.49: Lemezek. RIGA (514.6). 18.15: Melodráma. 18.50: Tenordalok. 19.10: Zene tenorral. 19.45: Zene tenor- és csellószálóval. 81.15: Lemezek. 21.25: Boiesftdalok. STOCKHOLM (426.1). 18.95: Zene. 21.39: Tarka zenés-dalos est. 22.15: Zene. STRASBOURG (349.2). 19.39: Wagner. ,, Parsifal", zenedráma. SVÁJCI NEMET ADO (539.6). 18.19: Leme­zek. 19.09: Lemezek. 29.95: Hangjáték. 21.49: Zene. SZÓFIA (352.91. 17.3«: Katonazene. 18.«: Népdalok. 19.30: Zene. 20.15: Dalok. 21.39: Tánczene. TOULOUSE (386). 18.90: Tánczene. 18.15: Gyermekdalok. 18.40: Zene. 19.15: Dalok. 19.40: Reklámzene. 19.50: Filmekből. 29.0«: Zene. 29.45: Hangverseny. 21.30: Zene. 22-15: Zene. 22.3!): Angol zene. 23.35: Tánczene. WARSAWA (1339). 12.93: Déli műsor. 15.45: Zenés utazás. 16.15: Zene. 17.15: A pas­sió népdalban. 19.«0: Misztériumjáték zené­vel. 20.19: Zongora. 21.9«: Lemezek. 22.09: Hangverseny. WIEN U06.8). 12.0«: Zene 14.15: Zene Hamburgból. 15.30: Népzene népbangszere ken. 16.00: Zene. 17.59: Wagner: Parsifal 22.40: Stuttgart. ZAGREB (276.2). 20.116: Egyházi zene. 39.30: Hoffmansthal: Akárki. PENT EKE N ÁPRILIS 15-én: BUDAPEST I. 9.99: Református istentisz­telet. 1-Mfl: Hírek. 10.15: Egyházi ének és szentbeszéd. 11.15: Evangélikus istentisztelet. 12.30: Budapesti Hangversenyzenekar. Ve­zényel Rnjter Lajos.. 1. Bacb J. S.: a) Korái-előjáték: b) c-moll Passaoaglia (hang­szerelte Goedick). 2. Haydn: A Megváltó hét szava a keresztfán, előjáték. 3. Joufferoff: Gyászzene. 4. Sie.raczki Artúr: O salutaris hostia. 5. Schubert: IV. szimfónia (tragikus). 14.««: Hanglemezek. 1. Bach J. S.: d-moll toccata és fuga (orgonaszóló: Fritz Heit­mann). 2. Händel: Xerxes, largo (bostoni Promenad-zeiiekar. vezényel Arthur Fied­ler). 3. Mozart: Et incurnatus est, a c-moll miséből (ének: Hedwig v. De bicska). 4. Mo­zart: Ave verum (Jiéesi Sängerknaben ének­kara). .3. Rossini: Cujus animam, a Stabat Materből (ének: Gigli). Ii. Rossini: Stabat Mater, Iuflammatus (ének: Floren.-e Aus­tral). 7. Bach J. S.: Jöss édes halál, gor­donkaszóló (Pablo Casals). 8. Perosi: Libera, a Requieinből (kölni férBénekkar). 9. Schu­bert—Wlihe Imi: Ave Maria, hegedűszóló (Jasa Helfetz). 10. Brahms: Részlet a Német rctiuiemből (ének: Emmy Betteudorf). II. Luce: O salutaris hostia (Marcel Jouruet). 12. Liszt: Sorsum Corda, zongoraszóló (Bar­tók Béla). Iii. Verdi: Confutatis a Requicm­böl (Ezio Piuza). 14. Bach— Gounod: Ave Maria (Basilides Mária). 15. Wagner: Gyász­induló az ..Istenek alkonyá"-ból (berlini filharmonikusok, vezényel Kleiber). 16.45: Hírek. 17.09: Nagypénteki lamentáeió a kőbányai plébániatemplomból. Vezényel, vitéz .Kelem Ferenc. Orgonál Jauósits Antal. 1. Ziolenski:" AdoraaBn* te Christo (vegyeskai). • 2. Elmél­kedés. Elmondja P. Révay Tibor. 3. Deák­Bárdos Gyölgy: Eli. Eli! (vegyesAat)«. 4. Első számú siralom. Énekli Laurisin Lajos, az Operaház tagja. 5. Bárdos Lajós: Popule meus (vegyeskar). 6. Második számú sira­lom. Énekli Pusztai Sándor, az Operaház tagja. 7. Harmat Artúr: Stabat Mater (ve­gycskar). 8. Harmadik számú siralom. Énekli dr Székelyhíd; Ferenc, az Operaház tagja. 9. Allegri: Misei-ere mei Deus (több­szólamú vegyeskar). 18.15: A világ térképe az első nagypénte­ken (előadás). 18.35: Revere Gyula hárfázik. 1. Sclni­ecko-r: Abrá'nd. 2. Rameau: L'cgy'ptiennc. 3. Hasselmanns: Ima. i19.19: Nagypénteki gondolatok (előadás). 19.39: A rádió szalonzenekara. 1. Szkrjn­biu: Proliid. 2. Ros6e: Tragikus szvit. 3. Schubert: Könyörgés. 4. Garami Béla: An­dante religioso. 5. Lavott« Rezső: Legenda. S. Polgár Tibor: Bölcsődal. 7. Borodin: A kolostorban. 8. Franck Caesar: Panis auge­licus. 9. Beretvás Hugó: Ave Maria. 20.49: Hírek. 21.09: Az Operaház tagjaiból alakult zene­kar. Vezényel Dohnányi Ernő. Közreműkö­dik Basilides Mária, az Operaház tagja. 1. Racb J. S.: Kondulj meg. te rég várt, óra (Basilides). 2. Händel: Aria a ..Messiás" c. oratóriumból (Basilides). 3. Wagner: Rész letek a ,, Parsifal" c. dalműből. BUDAPEST II. 17.60: Hanglemezek. 1. Responsoriuni. Tcnebrae faetae sunt, grego­rián-énekkar (a solesmesi Sze-nt Péter apát­ság szerzeteseinek ének,kara). 2. Lully: A1­ceste, gyászjelenet (Szimfonikus zenekar, vezényel Dcsormiére). 3. Bach J. S.: Betel­jesedett, János passióból (flladelfiai szimfo­nikus zenekar, vezényel Stokowskil. 4. Beet­hoven: Die Himmel rühmen, egyházi dal (kölni férfiénekkar, vezényel Trunk). 5. Tartini: Grave a D-dur gordonkaversenyből (Gaspar Cassado). 6. Rossini: Stabat Mater. Cujus animam (ének: Antonio Mclandri). 7. Mendelssohn: Augya-lkórüs az ..Eliás"-ból (bécsi Sängerknaben énekkara). 8. Csaj­kovszkij: A zarándokok kara, dal (Lawrcnee Tibbett). !). Schubert: A Mindenható' (ének: Anday Piroska). 10. Grieg: Panaszos dal­lam (amsterdami Concertgebonw zenekara, vezényel Mengelbei'g). 11. Wölf: Ima (ének: Josef Manowarda). 12. Mackenzie: Ben cd ictus (New Light szimfonikus zenekar, vezényel Anslie Murray). 19.30: Egy viktoriánus költő. Matthew Ar­nold halála 30. évfordulóján (előadás). Belsrrád 1Í.I rövidhullámú rádióállomást kap még az idén. Tizenkét •kilométerre a délszláv fővárostól. Batajnice faluban mésr az idé,n i'i.i rövidhullámú állomást építenek. Az új adó 10 kilowattal fog működni 9.25 méter és 21 méter huliám­hosszoij. Észak- és Dél-Amerikába irá­nyított antennával. KÜLFÖLD BEOGRAD (437.3). 12.09: Népdalok. 12.43; Zene. 16.45: Lemezek. 17.30—22.15: A „Parsi­fal" közvetítése Lipcséből. BRATISLAVA (298.S). 12.25: Praha. 13.3»r Munkapiac. 15.45: Kosiee. 17.1BI: Kosién. 18.09: Magyar műsor. Pergolesi: Staba.t Ma­ler magánénekre és vegyeskarra, vonószene­karra. Utána: Nagypénteki elmélkedés. 18.45: Praha. 22.30: Lemezek. BRUXELLES, írancia adó (483.2). 18.15: Leniezek. 18.30: Passiojáték. 29.39: Lemezek.. - Flamand adó (3*1.9). 18.00: Dalok. 18.15r Zongora. 19.00: Flamand dalok. 29.03: Wag­ner: Parsifal, részletek. 20.30: Hangjáték. 21.15: Wagner: Parsifal, részletek. 22.1»: Régi németalföldi zene, BUCL'RESTI (364.5). 11.10: Zene. 13.3«: Lemezek. 17.00: Zeue. 19.15: Haydn: G-dur hármas. 19.35: Opera. 22.30: Lemezek. DEUTSCHLANDSENDER (1571). lí.OO: Zene. 14-90: Tarka óra. 13.91): Gyermekkar. 15.3«: Zene. 16.9«: Zene. 18.60: Bach: C-moll pasacaglia orgonán. 18.20: Zeue. 19.;»: Szoprán-, zongora- ós traukoniumszóló. 2fl.flflr Zene. 21.««: Hangjáték. 22.30: Házi zenö 1630-ből. 23.0«: Müncheu. 34.»» 2.93: Leipzig. HILVERSUM II (301.5). 18.10: Orgona. 18.45: Tánczene. 19.10: Orgona. 21.4«: Tánc­szimfónia. 22.1«: Lemezek. 23.4«: Mű ének­és zenekarra. 9.15: Lemezek. KALUNDBORG (1363). 21.45: Hegedű. 22.25: Dalok. KOSICE (2.19.1). 12.25: Praha. 18.«»: Dalok. 18.30: Lemezek. 30.05: Praha. 22.15: Brati­slava. LAHTI (1807). 18.25: Dalok. 19.05: Kamara­zene. 19.3«: Bach: Mátc-passio. 21.10: Brahms: D-dur hegedű- és zenekari verseny. LONDON REGIONAL (342.1). 17.30: Skót zenekar orgonával. 19.30: Mazurkák. 2D.S«: Zene. 20.45: Hangképek a sellőkről. 21.25: Zene. LUXEMBURG (1293). 18.30: Angol zeue. J9.49: Euekötös. 21.»«: Liszt Ferenc életéből. 21.15: Szerelmi dalok. 22.13: Vonósnégyes. J3.00: Angol zene. OLASZ Ml'SOROK (Milano I, Torino I, Genova 1. Trieste. Bolzano, Róma II). 17.15: Orgona. 19.39: Zene. 19.37: Csak Róma II: Hírek magyarul. 22.65: Orgona. 23.15: Egyházi zene. OSLO (1153.8). 18.90: Chopin: B-moll zon­goraszonáta. 19.13: Zene. 20.09: Schütz: Máté-passio. 23.15: Szoprán-, orgona-, hárfa, és mélyhegednszóló. PARIS P. T. T. (431.7). 18.39: Dalok. 18.ti: Zougora. 29.39: Zongora- és zenekari ver­seny. 21.90: Hangverseny. PRAHA (17«.í). 12.35: Lemezek. 14.09: Da­lok németül. 15.15: Lemezek. 16.1»: Mozart: Zongoranégyes. 18.90: Lemezek. 19.15: Brati­slava és Kosice műsora. 39.05: Dvorzsák: -Stabat Mater, orafórimti. 22.39: Lemejisk. RIGA (514.6). 18.30-22.50: ..Parsifal", opera, STOCKHOLM (426.1). 18.3»: JBaeU: Máté­passió. 21.05: Katonazene. 2L35: Oratórium. 22.15: Vonósnégyes. STRASBOURG (349.2). 16.3«: Bacb: Málé­passió. 20.30: Vonósötös. 21.39: Passiojáték németül. 23.»»: Radio Paris. SVÁJCI NÉMET ADÓ (339.6). 18.1«: Zene. 18.35: Zene. 30-33: Húsvéti íkanláté. 31.«»: Részletek János evangéliumából. 22.19: Né­metalföldi népzene. SZÓFIA (352.9). 18.9«: Zene. 18.30:, Mando­liunégycs. 19.15: Szoprán. 29.89: Hármas. 39.45: Zene. 21.30: Tánczene. TOULOUSE (386). 18.1(9: Tánczene. 18.15: Dalok. 18.40: Korzikai dalok. 19.15: Opera­részletek. 19.15: Zeue. 29.3»: Harmonika. 20.45: Előadás. 21.15: Zene. 22.13: Argentin zene. 22.3»: Angol zene. 23.35: Tánczene. WARSAWA (13.-WI. 12.03: Déli műsor. 16.15: Knek négyes. 17.35: Oratórium. 18.19: Lemezek. 19.30: Vonósnégyes. 21.90: P;.ssio­játék középkori lcugyel énekekkeil. 21.3«: SziinfóAikus zeue. baritonnal. 22.35: Ének. WIEN (.Í96.8). IS.»: Zene. 14.15: Zenés gondűző. 15.30: Vonósnégyes. 16,99: Deutsch­landsender. 19.19: Zene. 20.9»: Hang\ erseiiy. 2Í.30: Berlin zeneestje. ZAGREB <276.«). 18.15: Egyházi zeile. ».«•­23.99: Bemondás szerint. S ZÖMBATON ÁPRILIS 16 än: BlIDAPEST 1. 7.»»: Hanglemezek. 1. Bar­na Izsó: Árpád apánk, induló (az 1. honvéd­gyalogezred zenekara. vezényel Figedy Sándor). 2. Kockcrt: A tavasz bevonulási, intermezzo (Potsdami 3. számú katonazene­kar. vezényel Walter Harmons). ,1. Baptiste — Alexander: Mimiié, keringő füttyel és jód­lival (Bijou-zcnckar). 4. Holzmann: Tüzelj, induló (Wilhelmshaven i tengerész-tűzérezred zenekara, vezényel Welge). 19.20: Bartóky József elbeszéléseiből: 1. A ligur. 2. Öreg magyarok (felolvasás). 10.05: A Gellérthegyet ismerteti Méster­házy Jenő. 12.05: Forrai Miklós kamara kórusa. I. Schütz: 116. zsoKá.r (ötszólamú, fordított« Szabó Miklós). 2. Michael Haydn: Tenehrae faetae sunt. 3. Bárdos: Popule meus (lvat­szólámú, szóló: Udvardy Tibór). 4. Harmat Artúr: De profundis. 5. Liszt: Nagybeti zsoltár. 1Ü.45: Hírek. 13.90: A rádió szalonzenekara. 1. Berotváf Hugó: Szent Antal prédikál a halaknak, szimfonikus költemény. 2. Mozart—Csaj­kovszkij: Ave verum. 3. Rachmaniuov: Elé­gia. 4. Muszorgs7.kij: Boris Godunov, áb­ránd. 5. Lányi Ernő: Mese. 6. Vincze Ottó: Prelűd. 7. Lósonczy Dezső: A néma leveiite, zénesorozat. 8. Debussy: Két közjáték » Pelleas és Melisandc" c. operából. 16.15: Húsvéti mesék. Csite Károly meséje. 17.09: Mit üzen a rádió?

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék