Népszava, 1954. január (82. évfolyam, 1-26. sz.)

1954-01-07 / 5. szám

NÉPSZAVA 6 1954. JANUAR 7, CS ÜTÖK«* Téli lakó házépítkezés a Villányi-úton A lakóházépítcsi Programm megköveteli, hogy az építkezések a leg­nagyobb hidegben is töretlen lendülettel folytatódjanak. A villányiúti , lakóházépítkezéseken a 42,4. és 43/4. számú építőipari vállalatok is jól c JVofílTlCS UZ (lUtÓbllSZOn felkészültek a téli idényre. Csak így válik lehetővé, hogy az 1953 júliusá­ban megkezdett építkezést — 328 kétszobás, összkomfortos lakás építését — határidő előtt, már április közepén befejezhessék. Labdarúgóink nyitánya a világbajnokság évébei: az egyiptomi mérkőzéssorozat A készülő épületekben a külső vakolás előtt most a közfalak és belső munkák elvégzésén dolgoznak. A habarcsbunkerokat — a habarcsfelvonó­kat — is náddal védik a csikorgó hideg ellen. Délután történt, úgy szürkü­letkor. Öszhajú öreg nénike lé­pett fel utolsónak a 7-es autó­buszra. A magához szorított, nyitott papírzacskóban élénk­sárga, duzzadt narancsok illatoz­tak. A nénike óvatosan elhelyez­kedett s mig vonaljegyét meg­váltotta, néhányszor nagyot szip­pantott a narancs illatából. Olyan mélyen gyönyörködött az ízes gyümölcsben, hogy valóság­gal felrebbent a kalauznő kérdő szavára: — Hol tetszett venni? — Itt mindjárt, az éjjel-nap­pal KÖZÉRT-ben. Hál’ Isten­nek, van belőle elég ... — Sajnos, mire végzek a szol­gálatommal, már nekem nem jut. Én mindig így járok. — Hát ez igaz... De ... tudja mit, gyermekem? Vegye meg tő­lem ezt a kiló narancsot, én meg szépen visszasétálok és veszek magamnak újat. így, így ...ne szégyelje, én nem vagyok szol­gálatban ... S az őszhajú nénike a követ­kező megállónál leszállt és apró léptekkel visszatipegett naran­csért. A központi habarcstelepen a munkások állandóan sűrű gőzben dolgoz­nak. A habarcskeverő gépekhez gumicsöveken vezetik a kazánból a forró vizet, hogy meleg habarcs álljon rendelkezésre a vakoláshoz. Szénási Sándor és Farkas Ilona az egyik habarcskeverő gépnél dolgoznak. A felső falakat, betonozást, vakolást is mesterségesen szárítják. Szabó András az egyik Nádas-féle hősugárzó kokszkályhát rakja meg. Ganda György felvételei — Több lakóház építése fejeződött be a XIV. kerületben, így a Pitvar­utca 4, Lőesei-út 78, Várna-utca 8, Kövér Lajos-utca 18. szám alatt épült lakóházak. A városligeti mező­gazdasági múzeum belső átalakítása és a Május 1-úti szociális otthon átalakítása is befejeződött. — Fischer Annie Kossuth-díjas zongoraművésznő, a Magyar Nép- köztársaság kiváló művésze nyugat­európai hangversenykörútra indult. A művésznő első fellépése január 10-én lesz Párizsban, ahol a »Con- cert-Colonne« magyar műsorszá­mokból álló nagyzenekari hangver­senyén Bartók III. zongoraverse­nyét adja elő. Lyka Károly Kossuth-díjas műtörténész kitüntetése A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Lyka Károly Kossuth-díjas műtörté­nésznek a művészettörténet terén végzett sok évtizedes eredményes munkája elismeréseként, 85. szüle­tésnapja alkalmából a Munka Ér­demrendet adományozta. (MTI) — A diósgyőri munkásság harcos múltjának emlékeit a dolgozók be­vonásával gyűjti össze a miskolci »Herman Ottó« Múzeum Vasgyári munkások, a Rákosi Mátyás Nehéz­ipari Műszaki Egyetem hallgatói, pe­dagógusok segítik a kutatókat, akik velük együtt gyűjtik össze a diós­győri vasgyár munkásmozgalmi em­lékeit. Külön gonddal tárják fel a diósgyőri munkásság forradalmi mozgalmainak emlékeit és gyűjtik össze az 1919. évi forradalmi mun­kástanácsok munkájára utaló do­kumentumokat. Január 20-ig meghosszabbították a téli iskolai szünetet Az általános és a középiskolai ta­nulóifjúság körében elterjedt meg­hűléses megbetegedés miatt a téli szünetet január 20-ig bezárólag meghosszabbították. Az első taní­tási nap az általános és az összes középiskolákban január 21, csütör­tök. (MTI) — Tilos a nyúlvadászat. A föld­művelésügyi miniszter rendelete ér­telmében a vadászati idény hátra­levő részében nyálra vadászni nem szabad. SZÍNHÁZAK MŰSORA Opera: Carmen (7). Erkel Szinbaz: Pillangókisasszony (8. bérlet 4. előadás 7). Nemzeti Színház: Uborkafa (7). Ka­tona József Színház: Volpone (Márkus- bé.rlet 7). A Magyar Néphadsereg Szín­haza: Szellemesek (7). Fővárosi Operett 8r<nház: Luxemburg jrrófja (7). Madách 8zlnház: Hűség (7) Fővárosi Vlq Szín­ház: Újpesti lány (7). Ifjúsági Színház: A kőszívű ember fiai (7). Ifjúsági Szín­ház Kameraszlnhaza: Mátyás kiitJy Deb­recenben (4). Vidám Színpad: Nem a tü­kör görbe (7). Bábszínház: Sztárpa­rádé (fél 8) Bartók-terem: Beethoven szimfonikus művészete (X. hanglemez előadássorozat. 5. est; 8). Artista Va­rieté: Egy pillanatra (fél 7, fél 9). MOZIK MŰSORA RISK RAJCÁR (kisérömüsor: Péntek 13): SZIKRA 3. hétre prol. 10. fi, S, fö, 8. URANIA 3. hétre prol. 4, f7, 9, SZABADSÁG 3. hétre prol. ril, 1, r4, 8, f9, DÓZSA prol. n5, 117, IHO, ALKOTMÁNY (Újpest) 3. hétre prol. 14, hő, no. t. 1. TÁNCSICS (Csepel) prol. fő; h8, v. Ili. — ÁLRUHÁS SZULTÁN TATRA (P.-eres óbet) fő h8; V. n4, HU­NYADI (Kispest) 6, n9, v. Ili. — A VITORLÁS TITKA (kisérömüsor: Or­szágjáró úttörök): VÖRÖS CSILLAG prol. fö, h7. 9. v. f3. PUSKIN prol. fiú. fl2, f2, f4. hő, 8, CORVIN prol. h4. ő, f9, MÁJUS 1. Prol. 4, n7, f9, MUNKÁS nő, f8, v. 3. DUNA f5, h7, 9, V. n3, — A DALNOK ESKÜJE ZUGLÓI rí. hő. II«, — A VÁROS ALATT (kisérömüsor: Liszt II. rapszódia, üveges tánc, Sárközi háromugTós ■: FELSZABADULÁS prol. f4, U6, 8, T. f2, ZUGLÓI prol. 14. hő, n9. anuAs <co.-*egy> ne, ss, r, s. Arra* (B.-rok) hő, 8, V. f4. — HAJÓKKAL A BÁSTYÁK ELLEN (kisérömüsor: A sza­badságért): VÖRÖSMARTY 2, 4. n7, 19, SPORT f4, hő, 8, JÓZSEF ATTILA 14, hő, 8, ÚJVILÁG (R.-keresztur) hő, 8, v. f4. — TOLDI plasztikus mozi pro­longálja nagysikerű műsorát 5, n7, f8, — VIDÁM VÁSÁR GORKIJ (orosz nyelvű mozi) prol. llő, 8. v. 1'4 — GYÖNGY­VIRÁGTÓL LOMBHULLÁSIG FÁKLYA 10. hétre prol. 4, n7, f9. ÉVA f4. hő, 8, IPOLY f4, hő, 8, SZIGET (Csepel) fő. hS. v. Ili. — 1. A SZABADSAGCRT, 2. BESZÉLNEK A SZÍNEK. 3. VIRÁGOS KA­LOCSA. 4. ARAT AZ OROSHÁZI DÓZSA TSZCS: FÉNY (Újpest) 6, 8, V. i — 1. Magvar híradó, 2. Szovjet híradó, 3. az évszázad mérkőzése 6:3: HÍRADÓ Reggel 0 - töl este ll-lg folytatólag. Elveszett melódiák KOSSUTH fő, h7, 9, v. n3, FÓRUM (P.-lórinC) hő, 8, V. f4, TÜNDÉR (Újpest) hő, S. V. f4, csüt. szünnap, — Bátrak arénája (kisérömű- sor: Beszélnek a színek) : UGOCSA f4, hő, 8, v. f3, fő, f7, 19, BRIGÁD (P.-lö- rinc) fő, h8, v. n4, Világ (R.-mihftly) hő, 8, v. f4, SZABADSAGHEGYI 9—10. 6, 8, V. 4. — Bajazzók ADA' prol. fő, 17, T9. KOSSUTH (P.-erzsébet) hő, 8, v. Í4. — A revizor ÓBUDA Í4, 6, f9, ÁRPÁD (Soroksár) fő, 8, v. 3. RÁDIÓMŰSOR JANUÁR 7 CSÜTÖRTÖK KOSSUTH-RÁDIó. 4.30—S.30-lg: Reg­gelt zrnAs műsor a munkába Induló dol­gozóknak 11.30: A Pénzügyőrzenekar játszik. 12.1£: DOH hangverseny. 13.00: úttörö-kórusok énekelnek. 13.30: Rózsa Sándor szereti a táncot. 13.55: Bródy— Szilágyi: A két karod közt... 14.15: A Sádtó GyermefcAAsOg mOaora. KJ»: Kó­pék zenéje. 15.30: A szovjet technika legújabb eredményeiből. 15.45: Részle­tek Glier: A bronzlovas c. balettszvitjé- böl. 16.00: Vietnami ballada. 16.30: Ma­gyar népdalok. 16.40: válaszolunk falusi hallgatóink kérdéseire. 17.10: Egy falu — egy nóta. 17.45: Külpolitikai kér­désekre válaszolunk. 18.00: Az épülő kommunizmus nagy országában. 18.30: Strauss: Dynamiden —- keringő. 20.10: Mit hallunk holnap? 20.15: szivárvány. Zenés irodalmi tarkaest. 21.00: Yves Montand francia dalénekes hangversenye. 21.30: 800 millió... 22.20: Liszt: Faust-szimrónia. 23.30: Tánczene. PETöFI-RáDIó. 6.00: Reggeli muzsika. 6.30: Jó reggelt, gyerekek! 6.50: Rész­letek Kirculescu Hegyeai-völgyön lakoda­lom c. operettjéből. 7.40—8.20-ig: Azo­nos a Kossutli-rádió műsorával. 8.20: Zenekari muzsika. 9.20: A peleskei nó­tárius. Rádiójáték. 9.50: Hangleme­zek. 10.10: Könnyű dalok. 10.30: Toki Horváth Gyula és zenekara játszik. 11.00: Király — Csolnok : Telefonrapszódia. 11.OE: Fiatal művészek hangversenye. 14.00: Délutáni hangverseny. 15.00: A Magyar Rádió kisegyüttese játszik. 15.40: Operarészletek. 16.30: Fiatalok zenei újságja. 17.25: A hozamok emelé­sének lehetőségei az állattenyésztésben. 17.40: Részleteik Kacsúh: János vitéz és Huszka: Gül Baba c. daljátékából. 18.45: Szív küldi szívnek szívesen. 19.10: Zenekari hangverseny Smetana és Kabalevszkíj müveiből. A kísérleti adó műsorából: 20.00: Schubert: Tédi utazás — dal­ciklus. 20.30: Rozmaring. 21.10: Ké­szülő könyvekből. 21.35: Tanr.zgae. 2290»; Dftdfc — 1954 — a nagy sportesemények esz­tendeje. A világ- és európabajnoki találkozók közül is magasan kiemel­kedik érdekességben a világ legjobb labdarúgócsapatainak Svájcban meg­rendezésre kerülő nagy összecsapása. Elmondhatjuk: az idei esztendő megmozgatja öt világrész legjobb labdarúgóit, s a szurkolók millióit egyaránt. Svájc, a rendező állam gondosan felkészül a nagy eseményre. A na­pokban vastag tájékoztató közle­mény — »Informations Bulletin-« — érkezett a svájci rendezőbizottságtól a magyar napilapok szerkesztősé­gébe. A tájékoztató foglalkozik a labdarúgóvilágbajnokságok eddigi történetével, közli az 1954. évi világ- bajnokság selejtezőinek eredményeit és hosszabb cikkben ismerteti: mi­lyen sportlétesítményekkel rendel­keznek azok a városok, amelyekben a világbajnoki mérkőzéseket rende­zik. Világbajnoksági készülődések Dél-Amerikától Bécsig Svájcban egyébként nemcsak a rendezőbizottság, hanem a vendég­látó ország labdarúgói is erőteljesen készülnek 1954 júniusára. Már kivá­logatták azt a játékoskeretet, amely­ből végül is összeállítják a világ- bajnokságon szereplő svájci csapatot. A vendéglátó országok a világbaj­nokságok történetének eddigi ta­pasztalatai szerint mindig jól sze­repeltek a nagy nemzetközi vetél­kedésben, s most hasonló »titkos« terveik vannak a svájciaknak is. Lázas készülődés folyik sok más országban, így elsősorban a két dél­amerikai országban, Brazíliában és Uruguay ban is. Walter Nausch oszt­rák szövetségi kapitánynak vi­szont nagy gondjai vannak. A Volksstimme január 1-i számá­ban hosszabb cikkben foglal­kozik az osztrák szövetségi kapitány Ausztria világbajnoki esélyeivel és keserűen kénytelen megállapítani, hogy nagyon nehéz dolga van az elő­készítés terén. Az osztrák klubcsapa­tok ugyanis súlyos anyagi helyzetük miatt egész télen át úgynevezett »vajaskenyér« túrákat kénytelenek lebonyolítani. Jelenleg is úgyszól­ván valamennyi elsőosztályú osztrák labdarúgó csapat járja a világot és sokszor sérülnek meg a kitűnő osztrák játékosok az erőltetett túra­tempóban lebonyolított mérkőzése­ken. Ezek a túrák természetesen aka­dályozzák a pontos, alapos felkészü­lést — állapítja meg cikkében Wal­ter Nausch. A magyar csapat négy egyiptomi erőpróbája A magyar labdarúgó válogatott csapat előkészületei egybeesnek az új esztendő első napjaival. Mint is­meretes, játékosaink családtagjaik-; kai együtt egy balatoni üdülőhelyen pihenik ki a nehéz idény fáradal­mait. A kéthetes üdülést hosszabb lélekzetű egyiptomi túra követi. Egyiptomban februárban rendkívül kellemes az időjárás. A tavasziam meleg lehetőséget nyújt legjobb labdarúgóinknak, hogy már az idény kezdetén megfelelő formába lendül­jenek és az Egyiptomban leját­szásra kerülő négy mérkőzésen ké­szüljenek fel az áprilisi bécsi oszt­rák-magyar és a májusi budapesti angol-magyar találkozóra. A tervek szerint ugyanis a magyar labda­rúgó válogatott, illetve Budapest csapata február 5-én Kairó váloga­tottja ellen mérkőzik, s 12-én kerül megrendezésre a hivatalos magyar­egyiptomi mérkőzés ugyancsak Kai­róban. Ezenkívül Budapest váloga­tottja egy-egy mérkőzést játszik Alexandria válogatottja és Port- Said csapata ellen. Erős ellenféllel kerülünk szembe Amióta 1924-ben a párizsi olimpián a magyar válogatott emlékezetes vá­ratlan vereségét elszenvedte Egyip­tom csapatától, sokszor emlegetik a magyar labdarúgásban az »egyip­tomi csapást«. Ha most nem is kell arra számítani, hogy meglepetés ér­heti a magyar labdarúgó válogatottat Kairóban, mégsem szabad elbizako­dottan pályára lépni. Erre intenek Egyiptom válogatottjának legutóbbi eredményei is. Múlt év novemberé­ben Olaszország labdarúgó váloga­tottja játszott világbajnoki selejtező mérkőzést Kairóban, s ezen a talál­kozón majdnem meglepetés szüle­lett. Az egyiptomi csapat 70 percen keresztül vezetett, s az »azzurik« nak« csak néhány perccel a befejezés előtt sikerült 2:I-re megfordítaniok a mérkőzés sorsát. A magyar labdarúgó csapat szá­mára tehát nemcsak előnyös felké­szülési lehetőséget, hanem egyben komoly nemzetközi összecsapást is jelent az egyiptomi út. Játékosaink lelkiismeretessége a biztosíték, hogy Kairóban nem lesz újabb »svéd« ki­siklás. Halló, itt a magyar rádió sportközvetítése Kairóból Mint a felszabadulás óta labda« rugóink valamennyi válogatott mér­kőzését, a magyar egyiptomi talál­kozót is közvetíti a Magyar Rádiód Hosszú, több ezer kilométeres ten­geri és szárazföldi úton jön el a tu­dósítás Kairó—Róma—Bécs—Győr— Budapest útvonalon hazánk főváro­sáig. Bizonyára nagy érdeklődést vált ki majd a hallgatók körében, amikor megszólal a készülék: »Meg­kezdjük tengerentúli közvetítésün­ket Egyiptom fővárosából, Kairó­ból .}.« Szepesi György Totótanácsadó A 2. sz. totószelvényen szereplő mér­kőzések közül az 1—4. szimúak nfil teremkézilabda mérkőzések. az 5—8. olasz labdarúgóbajnoki, a 9—12. szá­múak francia labdarúgóbajnoki mérkő­zések. A pótmérkőzések közül a 13. és 14. francia labdarúgóbajnoki, a 15. és 16. férfi teremkézilabda mérkőzés a Béke Kupáért. EGYESeLYES MÉRKŐZÉSEK; 3. Elzett—Békéscsaba 1 4. Miskolci Lók.—Pamuttextil 1 14. Monaco (10.)—8t. Etienne (6.) 1 15. Rpalotai Lók.—Bo. Kinizsi 2 16. Bp. Vasas—Beloiannisz 2 KÉTESÉLYES MÉRKŐZÉSEK 5. Palermo (16.)—Juventus (2.) z es 2 6. Torino (14.)-------Intern. (1.) 2 és x 7. Udinese (13.)—Fiorentina (3.) 2 és x 9. Sochoux (16.)—Reims (2) 2 és x 10. Séte (18.)—Nlrr.es (7.) x és 2 12. Roubaix (14.)—Nice (5.) 2 és x 13. Le Havre (17.)—Lille (1.) 2 és x HÁROMESÉLYES MÉRKŐZÉSEK: 1. Bp. Postás—Bo. Kinizsi 2x1 2. Gázművek—Keltez x 2 1 S. Atalanta (17.)—Lazio (8.) x 1 2 11. Strasbourg (8.)—Bordeaux (3.) x 1 2 — Az Országos Takarékpénztár közli, hogy azok a kölcsönjegyzök, alük Har­madik Békekölcsön-Kötvényeiket még nem vették át, szerezzenek be attől a munkahelytől, ahol a jegyzett összeget befizették, igazolást (kiutaló-levelet) arról, hogy milyen összegű kötvény illeti meg őket és ezzel a kiutaló levéllel ah­hoz az OTP-fiókhoz forduljanak, ame­lyet munkáltatójuk megjelöl. Kereskedelmi tanulókat fiúkat és lányokat 1.4—17 éves korig felvesz cos, edény, háztartást és üveg-porcelán szakmára a Vas és Edénybolt V. Jelenik, zés : IX., Közraktár-u. 30., VII. 1, Munkaügyi osztály Rövid sporthírek A január 10—25 között Zakopanebeo megrendezésre kerülő nemzetközi gyors- korcsolyázó versenyen — a csehszlovákok és a lengyelek mellett — s magyar spof*. tolók is részt vesznek. A Nemzetközi Sakkszövetség nemzet­közi sakkmester címmel tűntette ki Ki- rava Zvorikina és Olga Ignatyeva ki­váló szovjet női sakkozókat. A hastlngsi nemzetközi sakkv nysn január 5-én a 6. fordulót bonyolí­tották le. Rendkívül heves és kemény küzdelem alakult ki a Bronsteln-Matano- vios (Jugoszlávia) játszmában, amely végülis döntetlen eredménnyel végző­dött. Tolus biztos győzelmet aratott Tar- takower (Franciaország) ellen. A 6. for­duló után továbbra is Bronsteln szovjet nagymester vezet 4.5 ponttal. Hő jelentés A közlekedés- és postaügyi mtiv.ezte- rium közli: Borsod megyében, Sátoraljaújhely— páoirv—damóci összekötő út 32.4—-33 km szakasza között Kisrozvágy község közelében, továbbá a vámosújfalu—vil- mányi összekötő út 30.2—31.4 km sza- kasza között Fony és Vilmány községek közelében hóakadályok. Az eltakarítási munkálatok folyamatban vannak. A Meteorológiai Intézet jelentess sze­rint az országban a következő helyeken található sízésre alkalmas hó: Misina­tető 32 cm. Lillafüred 26 om. Galya­tető 18 cm. Kékeetetö 18 cm. Szilvás­várad 11 cm. Dobogókő 7 om. Szabad­sághegy 6 cm. Mérséklődik a hideg Várható időjárás: Erősen felhős idő, több helyen, főként az ország déli és nyugati részein ismét havazással. Mérsé­kelt délkeleti-keleti szél. A hideg tovább mérséklődik. Várható hőmérsékleti értékek az ország területére: csütörtök reqgel nyugaton mínusz 3—mínusz 6, keleten mínusz 7—mínusz 10, délben 0—-mínusz 3 fok között. A fűtés alapjául szolgáló varhato kö- zephömérséklet a Dunántúlon minusz 1—minusz 4, máshol mínusz 5 fok alatt. N É P S Z AVA a magyar szakszervezetek központi lapft Szerkeszti a szerkesztőbizottság Kiadja a Népszava laokiadováilalat Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII. Rákóozl-út 54 Telefon: 224-815. 224-819 Atbeoaeum Nyovnd®

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék