Népszava, 1956. január (84. évfolyam, 1-26. sz.)

1956-01-20 / 17. szám

Szinte természetesnek vesszük már, ha új magyar »természetűimet« látunk. A filmművészetnek ez a szép, hasznos és rengeteg fáradságot, türelmes munkát igénylő fiatal hajtása néhány esztendő alatt megnőtt, megizmosodott, itthoni nézők előtt »polgárjogot nyert«, külföldön pedig világsikert aratott. Kollányi Ágoston nevével eddig csak úgynevezett rövid filmeken találkoztunk. Az ő műve volt a többi között az »Akvárium« és az »Aggtelek« című két mű­vészi színes kisfilm. Kollányi Ágoston ezúttal egész estét betöltő színes természetfilmet készített, mégpedig »cselekményes« filmet, melyben az erdő életét egy kis történet keretében mutatja be. A Kati és a vadmacska meséje röviden ennyi: egy vén tölgyfa odújában vadmacska-fészek rejtőzik. A fa kidöntése és az utána következő nyári zápor szétker­geti a vadmacska-kölyköket. Kettőt megtalál és biztos új fészekbe visz anyjuk, a harmadikat Kati, az erdő­mérnök lánykája csípi nyakon. Hazaviszik és megkí­sérlik a kis vadat a házimacska kölykeivel együtt fel­nevelni. A kis vendég megszokja az embert, de alap­jában vad marad, s végül visszakerül az erdőbe. Persze, mint mondottuk, ez a mese inkább csak keret, eszköz arra, hogy az erdei állatok — vadmacska, róka, vaddisznó, őz, szirti sas — életét egyrészt a ma­guk természetességében, másrészt az erdőt birtokló ember szomszédságában, hatása alatt ábrázolják. Ez utóbbi — az ember jelenléte és hatása leginkább a címszereplő vadmacska nevelésének bemutatásában sikerült. Kimondatlanul még a pavlovi élettani tételek igazolását is látjuk. A tervszerű erdő- és állatvédelemről inkább csak a kísérő szöveg beszél, képben elvétve vil­lan fel. Sőt — bár nem a vérengzést, hanem az önfenn­tartás szükségességét hangsúlyozza az állatok küzdel­mében — a film mégis sokhelyütt a vadállat »szem­szögéből« nézi az embert és nem viszont. Mert igaz, nagyon kedvesek, játékosak a kis macskák, végered­ményben mégis csak kártékony vadak és fonák ábrá­zolás, ha azokat védi az embertől és nem az embert a vadállattól. Ezt a fordított hatást még az sem menti, hogy az adott egy vadmacska-kölyköt megkedvelteti a nézővel. A rendező és Vancsa Lajos operatőr bravúros és hátásában igazán művészi munkát végeztek az állat­jelenetek beállításával és fényképezésével. Különösen kiemelkedik a szirti sas támadásának jelenete. Némely tájkép pedig a legszebb festménynek is beillene. Bájos a gyermekszereplő Galgóczy Edina, Kati megszemé­lyesítője. ★ A »KET BORS ÖKRÖCSKE« című rajzfilmet ugyanebben a műsorban látjuk. Macskássy Gyula és tervező kollektívája egy székely népmesét dolgozott fel. Ez az első jelentős, igényes színes magyar rajz­film. Nemcsak azért, mert közel két évig készült (bár ez maga is bizonyítéka lehet a gondos munkának), ha­nem mert kerek, egészséges, sok derűs ötlettel tűzdelt a meséje és technikai kivitele is egészében sikerült. Csupán az alakok mozgása szögletesebb egy árnyalat­tal, mint szabadna, de ez alig rontja a film sikerét és alkotóinak |azt az érdemét, hogy szerencsésen egyesítet­ték a műfaj adottságait a magyar népmese tartalmá­val, hangulatával és a népművészet elemeinek alkal­mazásával. Készülődés az évadnyitásra — Tatabányán és a Hungária úton A labdarúgó bajnoki évad csak február 26-án kezdődik, de a csapatok már mind meg­lehetősen előrehaladtak az ed­zésben. Mióta átvettük a négy­szakaszos edzésrendszer elveit, a »holtidény« megszűnt, s az átmeneti időszak nem jelent többet, mint lecsökkentett és másirányú sporttevékenységet. A labdarúgók azonban ja­nuár első napjaitól kezdve már nem is az átmeneti időszaknak, hanem a formát megalapozó, előkészítő időszaknak megfe­lelő munkát végzik. Az első forduló előtt ugyanis lejátsz- szák a Magyar Kupa néhány fordulóját. — A nagyoknak ez nem sok­kal több, mint egy-egy beve­zető, edzőmérkőzés! — koc­káztatjuk meg a megjegyzést a Vörös Lobogó pályáján. A játékosok tiltakoznak. — Nekünk tavaly sem jutott könnyű ellenfél a Nagykani­zsai Bányász együttesében. A Győri Vasast, a tavalyi NB 7-es csapatot mindjárt az első fordulóban »kiütötte« az ak­kori NB II-es Tatabányai Bá­nyász — mondja Gellér ka­pus. — Igen! — szól közbe sokat- mondóan Kovács I. — Tata­bánya! A Tatabányai Bányász! Mennyi szó esik itt most az NB I-be visszakerült piros­feketékről! Ja, ez lesz az első fordulóban a Vörös Lobogó ellenfele, mégpedig Tatabá­nyán. —Játszottunk már velük — mondja Sándor. *— Nagyon jó csapat volt tavaly is. A Vörös Lobogó együttese nagyon szorgalmasan edz, an­nak ellenére, hogy még nincs edzője. Egyelőre az idősebb játékosok vezetik az edzést. A régi játékosokat szinte kivétel nélkül itt látjuk az edzésen — sőt! Tóth elvtárs, a sportköri elnök nagy reménykedéssel mutatja be azokat, akik tavaly nem a Vörös Lobogó színeiben játszottak. — A kis Sipos (Sipos II.) a Légierőkben szerepelt tavaly. Sokoldalú, szinte minden posz­ton használható játékos. Fá bián újpesti korában mint ifi­válogatott, a legnagyobb re­ménység volt, Sztálinvárosban azonban nem váltotta be a re­ményeket. Nálunk, azt hiszem, kibontakozik majd képessége, mint ahogy Veres tartalékka­pusunké is. Ott láttuk az edzésen Kner- czert, a Textilfestő volt játé­kosát, az ifi-válogatottat. Bá­nyait a Keltexből, Csákit a Traktortól. Ezek persze csak az utánpótlást jelentik egyelő­re. Ha már annyi szó esett itt Tatabányáról, ugorjunk le egy kicsit a szénmedence főváro­sába. A szerdai edzésre érkeztünk oda éppen. Szinte nyüzsögtek a pályán a játékosok. Kiéber Gábor edző éppen egy karcsú, párducmózgású, fekete mezes fiatalemberrel foglalkozott — külön. Nem volt nehéz felis­merni. Grosics Gyula... — Január 3-án kezdtük meg az edzést, akárcsak tavaly — magyarázza Kaszás sportköri elnök. — Azóta rendszeresen dolgoznak a fiúk. És velük vé­gez minden gyakorlatot, cél­gimnasztikát éppúgy, mint az 5—10 kilométeres mezei futá­sokat edzőnk is. Hiába: a jó példa a nevelés legerősebb esz­köze. Pedig hát majd harminc éve. hogy Kiéber barátunkat utoljára láthattuk válogatott mezben futballozni. Itt is számos új fiún akad meg a szemünk. Kaszás elnök elébevág kérdezősködésünk- nek: — Pedig még nincs is itt mindenki! Például nem érke­zett még meg Szudánból Szov- ják, aki leszerel és csapatunk tagja lesz. A harmadik játékos, aki a Honvéd kötelékéből kerül hozzánk, Macsali. Lahost a salgótarjániak engedik át. Ne­künk nagyon jó véleményünk van róla, bár odafent nem tu­dott bekerülni a Bányászok első csapatába, s egy évet a Salgótarjáni Vasasban játszott végig. Még egy kevésbé ismert já­tékoson akad meg a szemünk. Ez Kovács, aki a Bp. Szparta- kuszban középfedezetet ját­szott tavaly. — Milyen reményeket fűz NB I-beli szereplésükhöz? — Idén — mondja az elnök — egy a feladatunk: »megka­paszkodni« az NB l-ben. Na­gyon fontos, hogy miként áll össze a csapat, milyen egység alakul ki és milyen eredmé­nyeket érünk el a tavasszal. A »tavaszi« pontok rendkívül fontosak minden tekintetben. Folyik az edzés, s folyik a vita, folyik a készülődés. Nem éri készületlenül az évadnyi­tás a magyar labdarúgás él­vonalának játékosgárdáját! Legfeljebb a szurkolókat lepi majd meg — néhány csapat­összeállítás. <—tő) Kedden indul a Népszava GÓLTOTÓ pályázata Olvassa el a feltételeket a keddi számunkban Iharos Sándor neve a Helms Ath etic-alapítvány trófeáján A Helms Athletic-alapitvány, amely évente kitünteti a világrészek legjobb sportolóit, már összeállította az 1955. évi listát, amelyen a követ­kező. nevek szerepelnek: Európa: Iharos Sándor többszörös világrekorder, magyar közcptávfutó, Észak-Amerika: Patricia McCormick amerikai női műugró, Afrika: Jan Barnard dél-afrikai hosszútávfutó, Dél-Amerika: Oswaldo Suarez ar­gentin hosszú távfutó, Ausztrália: Shirley Strickland de la Hunthy női sík- és gátfutó. Az öt sportoló nevét rávésik a Los Angelesben levő tró­feára s valamennyinek emlékverétet küldenek. Rövid sporthírek A magyar asztaliteniszezők to­vábbra is sikeresen szerepelnek Prá­gában. Somogyi Terebát 3:2-re, Gyetvai pedig Stipeket 3:0 arányban legyőzte. Simonná tovább folytatta győzelmi sorozatát, ezúttal Krej- csova ellen nyert 3:0 arányban. A davosi nemzetközi gyorskorcso­lyázó-versenyen 14 ország 70 ver­senyzője indult. Az első versenyna­pon az 500 m-es futamban Gracs (szovjet) lett az első 41:1 mp-cel. Az 5000 méteres futamot Goncsarenko (szovjet) 7:59.4 perces ragyogó idő­vel nyerte. A Bp. Honvéd labdarúgó-csapata harmadik szudáni mérkőzését is megnyerte. Ezúttal a Marrikh együt­tesét győzte le 5:2 (3:0) arányban. Budai hegyek: Zugliget, János­hegy. Normafa. Makkosmária, Far­kasrét. Gyaloglás 4 ó. Találkozás vas 9 ó.. Moszkva tér. Túra vezető Siska József (Bp. Szpartakusz). Költség 1.40 forint. Budai hegyek: Hűvösvölgy. Árpád kilátó, Fenyőgyöngye. Hármashatár- hegy. Csúcshegy. Jegenyevölgy, Má- riaremete. Hűvösvölgy'. Gyaloglás 5 ó. Találkozás vas. 9 ó., hűvösvölgyi villamos végállomás. Túravezető dr. Fazekas Gábor (Bástya Terv SK). Költség 1.40 forint. Pilis: Pomáz, Kőhegy. Bodzáskút, Somfő, Szürkeforrás, Bölcsőhegy, Ságvári menedékház (hálás), 'Po­máz. Gyaloglás 6 ó. Találkozás szó. 17 ó.. Margit-híd BEV. Túra­vezető dr. Nagy Endre (KGM SK). Költség 8 forint. Pilis: Dömös, Szőkeforrásvölgy, Dobogókő, Kerekbükk. Sikáros, * Pi- lisszentlászló. Gyaloglás 5 ó. Talál­kozás vas. 6.40 ó. Margit-híd BEV. Túravezető Abrahám Károly (Vasas FORSZ SK). Költség 20 forint Budai hegyek: Hűvösvölgy, Zsiros- hegy. Nagyszénás, ördögtorony. Pi- lisvörösvár. Gyaloglás 5 ó. Találko­zás vas. 8 ó., Moszkva tér. Túra­vezető Molnár Lajos (Bp. Vörös Me­teor). Költség 4.40 forint. Szombatra és vasárnapra a kö­vetkező menedékházakban van még férőhely: Csikóváralja 18, Csúcshegy 8, Dobogókő 7. Királyháza 15, Ke- vélynyereg 3CU Kőhegy 10, Klastrom­puszta 22. Alakkosmária 10, Nagy- hideghegy 8, Pálvölgy 8, Zsíros- hegy 17. »Mesél a Bükk« címen Futó József főiskolai tanár a TTIT tudományos matinéi keretében előadást tart va­sárnap délelőtt 11 órakor az Uránia Filmszínházban. Utána a »Mesél a Bükk« című filmet vetítik. Jegyek kétforintos árban a mozi pénztárá­nál kaphatók. A török birkózók készülnek a magyarok ellen A Budapesten tartózkodó tö­rök birkózók csütörtökön ed­zést tartottak, amelyen kitűnt, hogy a versenyzők rendkívül rugalmasak és fogásaikat gyor­san végzik. Inkább erőből, mint lendületből dolgoznak. A magyar versenyzőknek nehéz dolguk lesz ellenük. A kötött­fogású birkózóválogatottat mindkét részről összeállítot­ták, s a szombat este megtar­tandó viadalon a következő párok indulnak lepkesúlytól fölfelé: Baranya—Eribas, Hó­dos—Yilmaz, Pólyák ll.—özelj Tarr—Dogan, Szilvási—Ayvaz, Gurics—Atli, Kovács Gy.—; Böke, Fülöp—Kaplan. A Népszava nagy sportpályázata Első forduló, 3. sz. kérdés: (A kérdés szövegét lásd foly­tatólagosan a függ. 1., vízsz. 1. és függ. 9. sz. a., az erre vonatkozó választ pedig ugyancsak folytatólagosan a vízsz. 24. és függ. 20. sz. a. — Megfejtésül a kérdés és fele­let küldendő be.) I2 F< SZÍNHAZAK Operaház: Bihari nótája (D-bérlet, 5. előd das; 7). Operaház Erkel Szín­háza: Traviaia (9. bérlet, 4. elő­adás; 7). Nemzeti Színház: Dózsa Gvoray (7). Katona József Színház: Ezer év (7). Madách Színház; Egy pohár víz (7). Madách Kamara Színház: Vannak még kísértetek (M. K. XIII, bérlet; 7). Magyar Nép­hadsereg Színháza: Cyrano de Ber­gerac (7). József Attila Színház: Pacsirta (7J. József Attila Színház vendégjátéka a Lőrinci Kultúrott- honban: Kénytelen házasság; A fér­jek iskolája (7). Fővárosi Operett- színház: Nagymama (7). Blaha Lujza Színház:’ Párizsi vendég (fél 8). Petőfi Színház: Három szegény zabólegény (7). Jókai Színház: :enn az ernyő. nincsen kas (7). Déryné Színház: A gazdag szegé­nvék (7). Egressy Gábor Színpad: A fátyol titkai (7). Vidám Színpad: Csak egy evőkanállal (7). Kis Szín­pad: Bukfenc (fél 8). Kamara Va­rieté: özönvicc előtt (6, fél 9). Bu­dapest Varieté: Fele is tréfa (8). Állami Bábszínház: Misi mókus újabb kalandjai (délután 3. 5); Szi­gorúan bizalmas (fél 8). Zeneakadé­mia: MÁV Szimfonikusok VIII. bér­leti hangversenye (8). Bartók-terem: Antal Lívia és Kután Hóna ária- és dalestje (8). Fővárosi Nagycirkusz: Busch Cirkusz vendégjátéka (3. fél 8). MOZIK AZ ÉLET HÍDJA (új magyar film, Kisérőínűsor: Cigánytánc): URANIA (Rákóczi út 21) 4. n7. f9; SZIKRA (Lenin körút 120) .4, n7, f9; SZABVD- SAG (Bartók Béla út 64) 4, n7. 19; FELSZABADULAS (Flórián tér 3) f4, h6, 8; DÓZSA (Róbert Károly karút 59) 4, o7. f9, vas. 2; ALKOTMÁNY (Újpest) f4, h6, 8: TÁNCSICS (Cse­pel) 4, n7, f9; TATRA (Pesterzsébet) f4 h6, 8. - ARGENTÍNÁTÓL MEXI­KÓIG (színes csehszlovák film kí- sérőmüsor: Az ördög és a csépió): 6 NÉPSZAVA 1956, január 20, péntek CORVIN (Kisfaludy köz) h4. 6, Í9; KOSSUTH (Váci út 14) n3. fS. h7. 9; HUNYADI (Kispest) 4. n7. 19; FÉNY (Újpest) csak délelőtt hlO, hl2, h2; ÉPÍTŐK ROZSA FERENC KULTURHAZA (Gorkij fasor 50) 20-án, 22-én 7 óra. — FÁBÓL ÉPÜLT FALU (színes csehszlovák film): RÁKOSI MÁTYÁS KULTUR- HAZ (József Attila tér 4) n6, Í8. vas. 3. — A KAPU BEZÁRUL (ju­goszláv film, 16 éven. felülieknek): TOLDI (Bajcsy-Zsilinszky út 36) 14, h6, 8; UGOCSA (Ugocsa utca 10) prol. f5, h7, 9. vas. f3; MUNKÁS (Kápolna' utca 3/b) prol. f4, h6, 8; MŰVÉSZ (Lenin körút 88) csak dél­előtt 9. 11. n2. - EGY PIKOLÓ VI­LÁGOS (egy pesti szerelem törté­nete, kísérőműsor: Legénytáncok és Széki muzsika): MÁJUS 1 (Mártí­rok útja 55) 5. hétre prol. 4. n7, Í9. vas. h2; PUSKIN (Kossuth Lajos utca 18) 5. hétre prol. 9, 11. n2, Í4, h6. 8; VÖRÖS CSILLAG (Lenin körút 45) 5. hétre prol. f5, h7, 9. vas. 3; FÉNY (Újpest) 5. hétre prol. n4, 6. n9; ÉLMUNKAS (Kis­pest) f6, h8. vas. n4; ÚJVILÁG (Rákoskeresztúr) h6. 8. vas. f4. — ZSONGÓ MELÓDIÁK (színes német film. kísérőmüsor: Mesél a Bükk): DUNA (Fürst Sándor utca 7) 3. hétre prol. f5. h7, 9, vas. n3; VÖ­RÖSMARTY (Üllői út 4) csak dél­előtt nlO. nl2, f2; BRIGÁD (Pest­lőrinc) f6. h8, szó., vas. n4. — VOLT EGYSZER EGY KIRÁLY (szí­nes csehszlovák film): MŰVÉSZ (Lenin kör.út 88) 6. hétre prol. f4, h6, 8: BETHLEN (Bethlen Gábor NÉPSZAVA. a magyar szakszervezetek központi lapja Szerkeszti a szerkesztőbizottság Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII. Rákóczi út 54 Telefon: 224—815 224—819 Athenaeum’ Nyomda Fv. Soproni Béla A BUSCH CIRKUSZ VÍZI PARÁDÉJÁRÓL BESZÉL EGÉSZ BUDAPEST! Hogy minden gyereknek lehetővé tegye a gyönyörű előadás megtekintését, a BUSCH CIRKUSZ igazgató­sága minden hétköznap — hétfőtől péntekig — a dél­utáni 3 órás előadáson felnőttek kíséretében jövő GYERMEKEK RÉSZÉRE 12 ÉVES KORIG FÉLÁRÚ BELÉPÉSI DÍJA T ENGEDÉL YEZ VÍZSZINTES: 14. E helyen a tete­jére. 15. Éneklő hang. 16. R. L. 17. Számtani fogalom. 18. Becézett női név; Kisfaludy Károly egyik alakja a Csalódásokban. 19. »Tartozók se­rege«. 22. Színe-java. 23. YTE. 25. Rövid női név. 26. Január. 27. Egy­helyben van. 28. DNY. 29. Nősülő mássalhangzók! 30. Szőrméskabát. 33. E. V. 35. Évtizedekre vissza­nyúló cselszövés. 38. B. N. 39. Maró anyag. 40. ÖIR. 41. Baráti állam pénzneme — fordítva. 42. Vészjel a tengeren. 43. Endrődi Sándor. 44. Hozzáfűz. 45. Ifjúsági író; Mózes (—’). 47. Fölé. 48. Tompa névjele. 49. Elvesződni, elkínlódni. 50. Liszt­jelzés. 51. Fiú — arab szóval. 53. Vízpára lecsapódása. 54. Vízinövény. 55. Félig anonim! 56. összecsukott tenyérnyi. 57. Kutyaketrecek. 58. Orosz nyelvű tagadás. 59. Lopva fi­gyel. 61. AVG. 62. Becézett női név. 63. Erőshangú jelzőkészülék. 64. Európai nép. , FÜGGŐLEGES: 2. Női név — ide- genesen írva. 3. Férfinév. 4. Három — oroszul. 5. Gyermeksírás hangja. 6. A csontozathoz tartozik. 7. Hátsó­indiai állam. 8. Kikészített finom bőr. »Az ember néha elhordja.« 10. Fordított névelő. 11. ARE. 12. Férfi­név. 13. Ernyősvirágú növény. 19. AAL. 21. Északi nép. 24. Rendsze­rint itt (elenik meg sportrovatunk. 31. Terhére van. megelégelte már. 32. Az olasz skála első hangja. 34. Hazánk nyugati részén terül el. 36. Alig valamibe kerülő. 37. Megszé­gyenítve. 38. Az elvetett magot föld­del betakaró. 44. Személyed. 48. Római 51 52. A szájon keresztül a gyomorba juttat. 55. Vonatkozó névmás többese. 60. Kis patak. Az I. forduló megfejtéseit február 29-től március 8-ig terjedő időben egyszerre küldjük be! FEL AZ OLIMPIÁRA! A Népszava sportpályázata ELSŐ FORDULÓ 3* sz* szelvény tér 3) 4, n7, f9, vas. 2; ÁRPÁD (Bu­dafok) h6, 8. vas. f4; SZÉCHENYI (Pestújhely) h4. h6. 8. — AZ EGY­MILLIÓFONTOS BANKJEGY (ma­gyarul beszélő színes angol film, kísérőmüsor: Tihany): VÖRÖS­MARTY (Üllői út 4) 3. hétre prol. 4. n7. f9; ZUGLÓI (Angol utca 26) f4, h6, 8; SZÁBADSAG (Bartók Béla út 64) 3. hétre prol. csak dél­előtt flO. f 12. h2; SZIKRA (Lenin körút 120) prol. csak délelőtt flO, f 12. h2; JÓZSEF ATTILA (Rákos­palota) n6. f8 vas. 3. — VÁLASZ­ÚTON (magyarul beszélő bolgár film): ATTILA (Budafok) n6. f8, vas. 3. — Magyar híradó. Világhír- adó prol.. Sa jóparti történet. Zene­zene: HÍRADÓ (Lenin körút 13), reggel 9-től este 11-ig folytatólag, szombaton éjjel 1 óráig. Lenin halálának évfordulójára, ?l-én: Feledhetetlen 1919: ALKOTÁS (Al­kotás utca 11) f4. h6, 8. — Lenin októbere: BÁNYÁSZ (József körút 63) B-terem f4. h6. 8. — Lenin 1918: KÖLCSEY (Kispest) h6. 8. - Vi­bórgi városrész: MATRA (Lenin körút 39) 10. 12. 2. 4. 6. 8. — Viha­ros alkonyat: ÓBUDA (Selmeci utca 14) 4. n7. f9. — Puskás ember: TA­NÁCS (Szenk István körút 16) J0. 12, n3, f5, h/, 9. — Bátorság isko­lája: TATRA (Üllői út 63) f4, h6. 8. Vihar Itália felett: BÁSTYA (Le­nin körút 8) prol. hlO, 12, n3, f5, 2, 4, n7, f9; REGE (Rege utca 15) h7, 9; SPORT (Thököly út 56) 4, n7, f9; BEM (Mártírok útja 5/b), 10, 12, 20—22-én f6, f8. szó., vas. f4. — Dandin György, avagy A megcsúfolt férj (kísérőműsor: Sopron): ADY (Tanács kőrút 3) prol. f4, h6, 8; HALADAS (Bartók Béla út 64) f4, h6. 8; VASVARI (Kerepesi út 44) Í6, f8. vas. f4; CSABA (Rákos­csaba) f6, h8. vas. n4, csütörtök szünnap. — Lomonoszov: NYOMDA­IPARI SZAKSZERVEZET KULTÚR­OTTHON A (Kölcsey utca 2) 6. n9. szó., vas. h4, 6. n9. — Tiltott szere­lem (16 éven felülieknek, kísérőmű­sor: A mi városunk): SZABADSÁG (Újpest) h6. 8. vas. h4; MOM KULTURHAZ (Csörsz utca 18) 22-én 3. n6. Í8. — Uj partok felé: ELŐRE (Delej utca 41) f6, h8. vas. n4; ÚJ­LAKI (Bécsi út 69) f4. h6, 8; MIK­SZÁTH (Sashalom) 4, 6, 8; TATRA (Üllői út 63) prolongálva Í4, h6. 8. — Gyötrelmes éjszaka (kísérőmüsor: Halló-halló): GORKIJ (Akácfa utca 4) f4. h6; KÖLCSEY (Kispest) h6. 8. vas. f4; KÁRPÁT (Csillaghegy) n6. f8, vas. n4. csü­törtök szünnap. műsorok Kati és a vadmacska

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék