Népszava, 1967. február (95. évfolyam, 27–50. szám)

1967-02-09 / 34. szám

(Hinni Megkezdődött a gyorskorcsolyázó-bajnokság Folytatódik-e a rekord- eorozat? — ezt találgatták a bennfentesek az orszá­gos gyorskorcsolyázó-baj­nokság előtti napokban. Nos, szerda este még el sem kezdődött a viadal, s a kérdésre már biztos vá­laszt kaptak. A hűvös, erősen szeles idő nem használt a versenyzőiknek, a délutáni kétszeri eny­hébb havazás pedig a pá­lyának, s így már a rajt előtt »eldőlt«: ezúttal csu­pán az érmekért küzdenek a résztvevők. Mégpedig nem is keve­sen, a nőknél kilencen, a férfiaknál tizennégyen áll­tak rajthoz. Közöttük több, a felnőtt versenye­ken eddig még ismeretlen négy. így a nőknél a még serdülő Csuray, s az if­júsági Sulyok és Orosz, a férfiaknál pedig a szintén ifjúsági Hegyest, Csaba és Kutas. A bajnokság nyitánya ezúttal is a nők 500 m-es futama volt, amelyben Tamási Piroska 51.9 mp- &> idővel győzött, s így je­lentős előnyre tett szert a többiekkel szemben, öt 54 mp-cel Kőszeginé, 54.4 mp-cel Farkas, 55 mp-ced Ihászné és 56.7 mp-el Csu­ray követte. Ezután, a férfiak 500 m-es verse­nyében meglepetésként hatott Ivánkái gyengébb futása. Azt ugyanis biztos­ra lehetett venni, hogy a kitűnő tonnában levő Martos Gy. nyeri a szá­mot (43.2 mp-cel győzött), Ivánkáitól viszont az el­ért 46.8 mp-nél jobb ered­ményt vártak a szakem­berek. Ezzel az idővel csak ötödik lett, s Martos M. (45 mp), Markó (45.2 mp) és Karácsony (46.7 mp) is megelőzte. iődik Budapest -bajnoksága romnapos versenysorozat pénteken 18 órakor kez­dődik. Pénteken keze asztalitenisz Az elmúlt hetek nem­zetközi versenyei után e héten hazai viadalon mérik össze tudásukat legjobb asztalitenisze­zőink; péntektől a Buda- pest-bajnoki címekért küzdenek a Sportcsarnok­ban. A legjobbak közül egyedül Lukácsné hiány­zik majd, aki e héten kezdte el a könnyebb edzéseket. A rendezők bíznak abban, hogy a ka­tonai szolgálatot teljesítő Harangi, Papp és Kocsis ott lehet a rajtnál. A há­Négy magyar induló a műkorcsolya VB-n A jégsportőzövetség leg­utóbbi elnökségi ülésén úgy döntött, hogy a Bécs- ben február 28—március 5 között sorra kerülő vi­lágbajnokságra a ljubl­janai EB-n részt vett héttagú magyar csapatot nevezi. Szentmilclósi, Ébert és a Mató—Csanádi tánckettős biztosan indul a versenyen. Az EB bronzérmes Almássyt sé­rülése miatt ezúttal né­zőként szeretnék kikülde­ni, a Berecz—Sugár tán- cospár pedig tartalék. Ifjúsági cselgáncsverseny A hét végén Lipcsében első ízben rendeznek nemzetközi viadalt 16—18 éves ifjúsági cselgáncso- zók részére. Az egyéni és csapatverseny keretében Lengyelország, Magyaror­szág és az NDK legjobb­jai mérik össze tudásu­kat Külföldi részvevőkkel Mától: országos síbajnokság a Mátrában A sízök idei legnagyobb erőpróbája kezdődik ma a Mátrában: közel két héten keresztül itt bo­nyolítják le az országos felnőtt és ifjúsági bajnok, ság küzdelmeit. — A hóviszonyok na­gyon kedvezőek — mond­ta az MTI-nek Szakáll Imre, a szövetség főtit­kára —, s különösen az alpesi pályák alkalmasak a viadalra. A futópályák kissé fogyottak, de ha feltörjük a havat, ott sem lesz baj ... Egyébként a jelenlegi 45 cm-es hóvas­tagság a hét végére még növekedhet, mert a me­teorológia előrejelzése újabb havazást jósol. Már elkészült a feb­ruár 22-ig tartó bajnoki versenyek műsora, amely több számban nemzetkö­zivé bővül osztrák, NDK- beli, bolgár, csehszlovák, A Bp. Honvéd Reykjavikban is esélyes A Bp. Honvéd férfi ké­zilabda-csapata péntek délelőtt utazik el — 7 gólos előny birtokában — az izlandi Fimleikafelag Hafnarfjardar elleni EK- visszavágóra.A piros-fehé­rek tavaly egészen a dön­tőig jutottak, most vi­szont — egyes vélemé­nyek szerint — elég ke­vésnek tűnik ez az előny, s közel sem vehető biz­tosra a Bp. Honvéd to­vábbjutása. Valóban így van ez? — Meggyőződésem, hogy a Bp. Honvéd jobb csapat, mint az izlandi bajnokegyüttes — jelen­tette ki Dékány Rezső, a piros-fehérek edzője —, s bízom abban, hogy oda- kinn is megnyerjük a mérkőzést. Igaz, ellenfe­lünk vezetői is azt han­goztatják, hogy csapatuk többre képes, mint amjt Pozsonyba autóbuszon minden HÉTFŐN, SZERDÁN, PÉNTEKEN és SZOMBATON közvetlen járattal utazhat Budapest­ről, az Engels térről Indulás: reggel 6.50-kor Felvilágosítás: 18—28—28 telefonon » itt nyújtott, Budapesten. De ugyanígy vagyunk ez­zel mi is. A Klapka utcá­ban tulajdonképpen húsz perc alatt szereztünk je­lentős előnyt, hiszen a vendégek labdatartásra rendezkedtek be. A visz. szavágón ugyanakkor ne­kik kell erőszakolni a góllövést, tehát biztosan nyíltabban és gyorsabban támadnak. Nekünk az át- lövésekre kell fektetnünk a fő súlyt, ezért a beállós Kozlovszki helyett Juhász és a sérüléséből felépült Vitkay utazik a csapattal. Ugyancsak helyet kap az együttesben a vasárnap megsérült Széplaki, re­méljük, védhet Reykja- vikban. Ami pedig a mérkőzés légkörét illeti, minden attól függ. játé­kosain]: hogyan reagálnak majd az izlandiak sza­bálytalanságaira. Bízom abban, hogy a fiúk be­tartják az utasításokat, s akkor a visszavágó sok­kal sportszerűbb lesz, mint volt az első mérkő­zés. (d) Férfi, női és gyermek felsőruházati cikkeket felújított állapotban ELŐNYÖSEN VÁSÁROLHAT a HASZNÁLTCIKK KTSZ üzleteiben ül., Vörösvári út 1* IV., István tér 5 VI., Bajcsy-Zs. út 15/d VII., Majakovszkij u. 75 VII., Thököly út 25 Vm., Népszínház u. 20 XIX., Nagykőrösi úti piac Az ÉM BETONELEMGYÁRTÖ VÄLLALAT SZOLNOKI ÉPÜLETELEMGYÁRA pályázatot hirdet 5—15 éves gyakorlattal rendelkező gépész- és általános mérnökök részére műszaki osztályvezetői, gépészeti osztályvezetői, termelési osztályvezetői állás betöltésére A pályázatot önéletrajz és eddigi működési terület ismertetésével ÉM BETONELEMGYÁRTÖ VÁLLALAT személyzeti osztálya, Budapest XI., Budafoki út 78 címre kérjük 1967. március 31-ig megküldeni 1967. február 9 NÉPSZAVA „Nehéz lesz megismételni a tavalyi győzelmet“ gyok a tavalyi színvonal­tól. Azt hiszem, ez ért­hető, hiszen valameny- nyiünk számára a világ­bajnokság az idei legfon­tosabb esemény. Bakonyi elmondta, hogy véleménye szerint nehéz lesz megismételni a ta­valyi győzelmet, mert annyira kiegyensúlyozott a mezőny, hogy egy pil­lanatnyi kihagyás már vereséget jelenthet. Min­denekelőtt arra törekszik, hogy bekerüljön a dön­A hét végén, szombat és vasárnap, a magyar kardvívók is megkezdik idei nemzetközi szereplé­süket. Pézsa, Bakonyi, Horváth, Kovács Attila, Kalmár és Moravcsik Brüsszelben részt vesz a Martini Kupa küzdelmei­ben. A nagyszabású viadalt eddig kétszer rendezték meg, 1965-ben a lengyel Pawlowski, 1966-ban Ba­konyi Péter szerezte meg a győzelmet. A kiírás ér­telmében az nyeri el az értékes trófeát, aki öt év alatt a legtöbb pontot szerzi. Jelenleg Pawlowski ve_ zet egy első és második hellyel, őt Bakonyi Péter követi, egy első és har­madik helyezéssel. — A versenyen most is csaknem a teljes nemzet­közi élgárda pástra lép. s ellenfeleink lesznek töb­bek között a lengyel, francia, olasz és nyugat­német vívók is -r- mondta Bakonyi Péter az MTI munkatársának. — Tár­saimmal már hónapok óta készülünk az idei szezon­ra, nemrég kezdődtek meg a formába hozó ed­zések. Részt vettem az MNK csapatküzdelmeiben és 24 asszóból 22-t meg­nyertem, csak Kovács At­tilától és Meszénától szenvedtem vereséget. Néhány találkozón úgy éreztem, jól is megy a vívás, de még messze va­tőbe, amelyet a világbaj­noksághoz hasonlóan hat sportoló vív. — Szabó Sándor tavaly és idén is megnyerte a tőrözők Martini Kupa­versenyét Párizsban — mondta befejezésül a ma­gyar sportoló. — Még ti­tokban se nagyon merek arra gondolni, hogy sike­rülne az ő bravúrját meg­ismételnem. De akaráso­mon nem múlik majd, mindent megpróbálok... SORBAN... jugoszláv és lengyel sí- zők rajthoz állásával. A futószámokat általá­ban 9 órai, a lesikló- és ugrószámokat pedig 11 órai kezdettel aíkarják megrendezni. Pénteken a 15 km-es férfi futóbaj­nokságért Holéczi Tibor, az Ü. Dózsa versenyzője indul a legnagyobb esély- lyel — mivel képességeit az idén a versenyek so­rozatának megnyerésével igazolta. A nőknél 5 lem­en Balázs Éva (Vasas) az első számú esélyes. Szom­baton csak ifjúsági ugró­verseny lesz, míg vasár­nap a férfi felnőtt 4x10 km-es, és a női felnőtt 3x5 km-es váltófutásban mérik össze egymással tudásukat az indulók. Előbbiben a Vasas Kato­na, Erdős, Holló, Rosiwall összeállitású csapata lát­szik győztesnek az Ü. Dózsával — Holéczi, Tag- scherer, Vadas, Pécsi — szemben, utóbbiban pedig a Vasas — Zimonyi, Mátis hármasé« tói aligha lehet elvenni az elsőségeit. Az országos s {bajnokság jövő heti programja: Február 13-i szünnap, Budapest ugróbajnoksága. Február 14-én, férfi felnőtt műlesiklás. Február 15, női felnőtt műlesiklás, továbbá 30 km-es férfi és 10 km-es női felnőtt futás, 10 km- es férfi ifjúsági és 5 km- es női ifjúsági futás. Február 16, férfi és női felnőtt óriás műlesiklás. Február 17, ifjúsági váltó (4x8 km férfi, 3x5 km női). Február 18, férfi és női felnőtt lesiklás. Február 19, ugróba j- nökság. Február 20, férfi és női ifjúsági lesiklás. Február 21, férfi és női ifjúsági műlesiklás. Február 22, férfi és női ifjúsági óriás műlesiklás. Egy bravúros továbbjutásról Kézikocsik, áruszállító kocsik javítását, felújítását, karbantartását szerződéses alapon is vállalja Általános Vas-és Fémipari Ktsz Budapest VIL Wesselényi utca 74. Telefon: 334—320> Kitisztítjuk ruháit 56 kijelölt fiókunkban Mindennemű vegytisztítás FELÁR NÉLKÜL 3 munkanap alatt RUHATISZTÍTÓ SZÖVETKEZET Fiókok Budapesten mindenütt PÉNZ NÉLKÜL VÁSÁROLHAT, mert a Szerencse­sorsjáték több ezer nyereménye közül kisorsolják a 45 000 forintos, a 15 000 forintos, a ÍZ 000 forintos és több 10 000 forintos vásárlási utalványt Húzás: február 19«én, vasárnap Szerencsesorsjegy már csak Budapest egyes helyein kapható ▼EGYEM MÉG MA! A sakkozók népes tá­bora nagy érdeklődéssel kísérte a jugoszláviai Vmjacska Bánján sorra került sakkvilágbajnok- jelölti zónaversenyen rajt­hoz álló Bárczay László szereplését. A 31 éves sportoló, aki nemrég sze­rezte meg a nemzetközi mesteri címet a sakk- olimpián, most is igazolta azokat, akik bíztak ben­ne: 1. Ivkov 12 pont, 2. Matanovics 11,5 pont, 3. Bárczay 11 pont. Tovább­jutást jelentett ez a he­lyezés a zónaközi dön­tőbe. — A verseny előtt bíz­tam abban, hogy valahol az élcsoportban végzek majd, mert úgy éreztem, sikerült átmentenem olim­piai jó formámat. Csak akkor szeppentem meg egy kicsit, amikor meg­tudtam, hogy kik ülnek táblához. Hat nemzetközi nagymestert lehetett ta­lálni n mezőnyben. Egy­szerre nehéznek tűnt a feladat. — A sors úgy hozta, hogy első nyolc mérkőzé­semen kellett játszanom a nagymesterek ellen. Attól tartottam, hogy az elutazás előtti egyetemi vizsgáktól még fáradt le­szek, jobb lenne a ver­seny második felében ta­lálkozni a nagyokkal. Mi­kor a nyolc játszmából plusszal kerültem ki, 2 győzelemmel, . 5 döntet­lennel és 1 vereséggel — bízni kezdtem. Sötéttel Matanovicsot, világossal Fuchsot győztem le... Aztán minden úgy tör­tént, ahogy számítottam, de az utolsó fordulóban megint nagyon kiélezett lett a helyzet. Ekkor dőlt el, hogy egyedül végez a harma­dik helyen, vagy páros- mérkőzést kell vívnia a továbbjutásért Gheor- ghiuval. — Ez volt a legnehe­zebb játszmám. Nemcsak az én táblámat figyeltem, hanem a Gheorghiu— 7 engyel mérkőzést is. Ki­elemeztük Lengyel állá­sát, öt döntetlen esélyes folytatást is találtunk, s mint kiderült, a legjob­bat választottuk. Fél órai játék után Gheorghiu, a románok 22 éves. rend­kívül tehetséges verseny­zője. nyújtotta a kezét: remi. Fájó szívvel bele kellett törődnie, hogy a nyár végén én megyek majd Tuniszba, a zóna­közi döntőre. A további tervekről így vélekedik: — Most ismét a tan­könyvek kerülnek előtér­be. Oroszszakos nyelvta­nárnak készülök. Szigor­latok következnek, (MTI) EGY MAGYAR NABOB, KARPATHY ZOLTÁN 9. hétre prolongálva a Vörös Csillag (egész nap), a Május 1. (du.) és a Bartók (de.) filmszínházak műsorán Műsoron még a Madách és a Rege mozikban áV/. SIKÁTOR Ezen a héten a Bástya (du.), a Palota (9—12), a József Attila Művelődési Ház (10—12) és a Tétény (10—13) filmszínházak műsorán jy*. v BETYÁROK A Kossuth OTTTT-h a Bástya (de.), az Ugocsa, az Alkotmány és az Attila műsorán Hívjon - Jövünk TEHERTAHI 330 - 330 TÍZÉVES A FILMMÚZEUM Jubileumi filmsorozat Február 11. Ejzenstejn: Patyomkin páncélos Február la Buster Keaton: Isten hozta Február IS. J. Sternberg: Kék angyal (Csak 1« éven felülieknek) Február 14. Marcel Carné: Ködös utak (Csak IS éven felülieknek) Február IS. Fritz Lang: A téboly Február 16. Szőts L: Emberek a havason Február 17. V. De stea: Biciklitolvajok Február 1*. Bán Frigyes: Talpalatnyi föld Naponta 6 és 8 érakor gyozött a Celtic Glasgow ott­honában. A Santos 1:1 fl:0> arányé döntetlent ért el az Univer- sidad de Chile ellen a Hexa­gonal nemzetközi labdarúgó- tornán. A Santos a 10. perc­től tíz emberrel játszott, meri Carlos Albertőt, aki labdával megdobta az egyik partjelzőt, kiállították. Ma Kellner Ferenc, az új edző vezetésével dániai ven­dégszereplésre utazik az C, Dózsa ökölvívó-csapata. Az Ü. Dózsa labdarúgó- szakosztálya 196B február hé 10-én, pénteken délután S óra­kor IV., Árpád út 66. szám alatti Ady Endre Művelődési Othonban a szurkolók részé­re beszámolót. tart. Előadók; Baráti Lajos mesteredző és Farsang Endre szakosztály- vezető. Elkészült a Dunaújvárosban újjá épített, hordozható mű­jégpálya, amelynek ünnepé­lyes átadására szombaton ke­rül sor. Laky Károly, a kiváló ví­zilabda szakember a kubai sporthatóságok meghívására elutazott Havannába, s előre­láthatóan hosszabb időt tölt a tengerentúli országban, ahol rábízták a sportág vezetését, fellendítését. A Győri ETO csapata Sál (0:0) arányban győzött az FC Halle együttese ellen. A ha­zánkban vendégszereplő NDK- beli klub kitűnő edzőtársa volt a KK-ra készülő győri labdarúgóknak. A két gólt Gvőrfl lőtte. A csehszlovák testnevelési szövetség központi bizottsága Hana Maskovát, a műkorcso­lyázó EB ezüstérmesét és Ondrej N'epelát, az EB bronz­érmesét sportmesteri címmel tüntette ki. Kubala László, a volt cseh­szlovák, magyar és spanyol válogatott labdarúgó fel­bontotta szerződését az FC Zürichhel, s visszatért Barce­lonába, mert felesége súlyos beteg. Nagy meglepetésre s a sportág történetében először, x Thaler—Dumthaler páros révén az osztrákok nyerték a kettős bob-világbajnokságot az olasz és az amerikai pá­ros előtt. A harmadik ligás Queens Park Rangers csapata beke­rült az angol knpa döntőjé­be. Ellenfele március 4-én a West Ham United, vagy a West Bromwich Albion lesz. A zágrábi Dinamó labda­rúgó-csapata Zamhata utolsó percben lőtt góljával l:0-ra

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék